Şok Şok sistemik perfüzyon bozukluğu hücresel hipoksiYüklə 0,95 Mb.
tarix01.01.2017
ölçüsü0,95 Mb.
#3926Şok

 • Şok

 • ile karakterize akut bir klinik sendromdur. • TA<90/60 mm Hg ya da sistolik kan basıncında 40 mm Hg dan fazla düşme

 • Taşikardi

 • Takipne

 • Oligüri (idrar miktarı<20 mL/saat)

 • Metabolik asidoz

 • Bilinç bozukluğu1-Hipovolemik

 • 1-Hipovolemik

 • 2-Kardiyojenik

 • 3-Dağılım bozukluğuna bağlı (Septik şok…)

 • 4-Ekstrakardiyak obstrüktifKanama (hematemez, melena, hematokezia, hemoptizi, multipl travma, iç kanama)

 • Kanama (hematemez, melena, hematokezia, hemoptizi, multipl travma, iç kanama)

 • Gastrointestinal sıvı kayıp

  • Kusma, diyare, stomadan kayıp, suction, fistül
 • Renal sıvı kaybı

  • Diüretik, D. mellitus, D. insipitus, adrenokortikal yetmezlik
 • Üçüncü boşluğa kayıp

  • - Siroz, nefrotik sendrom, peritonit, pankreatit


Miyokard

 • Miyokard

  • İnfarktüs, miyokardit, kardiyomiyopati, ilaç, miyokardı deprese eden faktörler
 • Mekanik nedenler

  • Valvül sorunları, ventrikül duvar defektleri ve anevrizmalar
 • Aritmiler

  • Ritm ve ileti bozuklukları


Ekstrinsik damar basısı

 • Ekstrinsik damar basısı

  • Mediyasten tm
 • Toraks içi basıncının artması

  • Pozitif basınçlı ventilasyon, tansiyon pnomotoraks
 • Damar içi kan akımının engellenmesi

  • Pulmoner emboli, perikard tamponadı, konstrüktif perikardit, hiperviskosite sendromu


SIRS(sistemik inflamatuvar yanıt sendromu) ile ilgili

 • SIRS(sistemik inflamatuvar yanıt sendromu) ile ilgili

  • SEPSİS
  • Pankreatit, travma, yanık
 • Anafilaktik

 • Nörojenik

  • Spinal travma
 • Toksik, farmakolojik

  • Vazodilatatörler, benzodiyazepinler
 • EndokrinSistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS)

 • Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu (SIRS)

  • (tanı için 2 ya da daha fazla kriter gerekir)
  • 1-Vücut sıcaklığı >38 ya da <36
  • 2-Solunum sayısı >20/dakika ya da PaCO2<32 mm Hg
  • 3-Nabız >90/dakika
  • 4-Lökosit >12000 ya da <4000 ya da çomak>%10


Sepsis

 • Sepsis

  • SIRS+infeksiyon
 • Ciddi sepsis

  • Sepsis+organ yetersizliği
 • Septik Şok

  • Sepsis+sıvı tedavisine yanıt vermeyen vazopressör kullanılması gereken hipotansiyon (<90/60 mm Hg)
 • Refrakter septik şok

  • Ortalama arter basıncını 60 mm Hg ‘nın (hipertansiflerde 80 mm Hg) üzerinde tutmak için en az 15 mikrogram/kg/dakika dopamin ya da 0.25 mikrogram/kg/dakika adrenalin ya da noradrenalin kullanılması gerekiyorsa)


Genel

 • Genel

  • Ateş/hipotermi
  • taşikardi
  • Takipne
  • Açlıklanamayan hiperglisemi
  • Bilinç bozulması
 • İnflamasyon

  • lökositoz
  • lökopeni
  • CRP artışı
  • Prokalsitonin artışı


1-Kalp debisi azalmış mı?

 • 1-Kalp debisi azalmış mı?

 • 2-Volüm yüklenmesi var mı?

 • 3-Uyumsuz bulgu var mı?1-Kalp debisi azalmış mı?

 • 1-Kalp debisi azalmış mı?

 • *Nabız -azalmış(80/60) -artmış(80/30)

 • basıncı

 • *Deri -soğuk, siyanozlu -ılık, pembe

 • *Anamnez -hipervolemi -ateş

 • ve lab. -kardiyak sorun -lökositoz/lökopeni

 • -infeksiyon odağı

 • -immünsupresyon

 • -hepatik sorun

 • *TANI1-Kalp debisi azalmış mı?

 • 1-Kalp debisi azalmış mı?

 • *Nabız -azalmış(80/60) -artmış(80/30)

 • basıncı

 • *Deri -soğuk, siyanozlu -ılık, pembe

 • *Anamnez -hipervolemi -ateş

 • ve lab. -kardiyak sorun -lökositoz/lökopeni

 • -infeksiyon odağı

 • -immünsupresyon

 • -hepatik sorun

 • *TANI SEPTİK ŞOK2- Volüm yüklenmesi var mı?

 • 2- Volüm yüklenmesi var mı?

 • *Başvuru -dispne, angina -kanama

 • -dehidratasyon

 • *Bulgular -Kardiyomegali -kuru mukoza

 • -S3, S4 -deri turgoru↓

 • -CVP↑ -dışkıda/midede kan

 • *Lab -EKG, akciğer grafi -hematokrit↓

 • -Eko -BUN/kreatinin↑

 • TANI2- Volüm yüklenmesi var mı?

 • 2- Volüm yüklenmesi var mı?

 • *Başvuru -dispne, angina -kanama

 • -dehidratasyon

 • *Bulgular -Kardiyomegali -kuru mukoza

 • -S3, S4 -deri turgoru↓

 • -CVP↑ -dışkıda/midede kan

 • *Lab -EKG, akciğer grafi -hematokrit↓

 • -Eko -BUN/kreatinin↑

 • TANI KARDİYOJENİK HİPOVOLEMİK

 • ŞOK ŞOK3-Uyumsuz bulgu var mı?

 • 3-Uyumsuz bulgu var mı?

 • -Kalp tamponadı

 • -Akut pulmoner emboli

 • -Sağ ventrikül infarktüsü

 • -Anafilaksi

 • -Spinal şok

 • -Adrenal yetersizlik

 • -Multipl etyoloji1- Volüm tedavisi

 • 1- Volüm tedavisi

 • 2- Vazoaktif ilaç tedavisi

 • 3- Nedene yönelik tedavi

 • P=Q X R

 • (Kan basıncı=kalp debisi x sistemik direnc) • Ortalama arter basıncını

 • 65 mm Hg’nın üzerine çıkarmak • Vazopressöre başlanmadan önce

 • verilmesi gereken sıvı miktarı

 • 30 dakikada 30 mL/kgKRİSTALLOİD

 • KRİSTALLOİD

 • %0.9 NaCI ya da laktatlı ringer

 • 6-10 L/24 saat

 • %25’i damar içinde kalır.

 • Etki süresi 1-4 saatDüz kaslardaki V1 reseptörlerine bağlanıp katakolaminlere vazokonstriktör yanıtı arttırır.

 • Düz kaslardaki V1 reseptörlerine bağlanıp katakolaminlere vazokonstriktör yanıtı arttırır.

 • Vasküler düz kaslarda NO üretimini ve ATP’ye bağlı K kanallarını inhibe edip vazokostriksiyon yapar.+ inotrop (miyoflamentlerin kalsiyuma duyarlılıklarını arttırır)

 • + inotrop (miyoflamentlerin kalsiyuma duyarlılıklarını arttırır)

 • Vazodilatör (ATP’ye bağlı potasyum kanallarını açar)

 • AntiiskemikAsidoz

 • Asidoz

 • Hipoksemi (PaO2>60 mm Hg olmalı)

 • Anemi (Hgb>10g/dL olmalı)

 • Aritmi

 • Hipotermi, Hipertermi

 • Elektrolit bozukluğu (Ca, K, Mg)

 • Bazı ilaçlarGeniş vasküler yol sağlanması

 • Geniş vasküler yol sağlanması

 • Basınçların ölçülmesi

 • Parenteral beslenme

 • Bazı medikasyonların verilmesi

 • Pulmoner arter ve diyaliz kateterlerinin, pacemaker’ın yerleştirilmesi, basınçların ölçülmesi-Mutlak kontrendikasyon yok

 • -Mutlak kontrendikasyon yok

 • -Kateter takılacak yer ile ilgili lokal infeksiyon, tromboz, anatominin bozulması kontrendikasyondur.

 • -Trombosit> 50000/mL

 • -PT ve PTT < laboratuvar normal değer aralığının orta değerinin 2 katıKanama diyatezi, amfizem, pulmoner reservi azalmış hastalar ve PEEP uygulanan hastalarda infraklaviküler subklavyan ven kateterizasyonu önerilmez.

 • Kanama diyatezi, amfizem, pulmoner reservi azalmış hastalar ve PEEP uygulanan hastalarda infraklaviküler subklavyan ven kateterizasyonu önerilmez.

 • Şoklu hastalarda ise en güvenli yol olan subklavyan ven tercih edilir.PCWP (Pulmoner kapiller tıkanma basıncı) ölçmek (<18 mm Hg)

 • PCWP (Pulmoner kapiller tıkanma basıncı) ölçmek (<18 mm Hg)

 • Kalp debisini ölçmek

 • (CI: 2.5-4.0 L/dakika/m2)

 • Mikst venöz kan oksijenini ölçmek (Oksijen satürasyonu %70-75)Santral venöz basınç sistemik hemodinamiyi yansıtmayabilir.

 • Santral venöz basınç sistemik hemodinamiyi yansıtmayabilir.

 • Sol kalp ile ilgili olaylarda santral venöz basıncın etkilenmesi geç olabilir.Amaca yönelik erken tedavi

 • Amaca yönelik erken tedavi

 • Düşük doz steroid kullanımı

 • Kan şeker düzeyinin iyi kontrolü

 • Düşük tidal volüm

 • Aktive protein C

Hg 8-10 g/dL.

 • Hg 8-10 g/dL.

 • Daha yüksek Hg değerleri gerekebilecek hastalar

  • hemodinamisi stabil olmayanlar
  • aşırı taşikardi,
  • kalp yetmezliği,
  • altta yatan ciddi kalp ya da akciğer hastalıkları,
  • ciddi mikst venöz O2 satürasyon düşüklüğü,
  • laktik asidozun düzelmemesi
Mikst venöz O2 satürasyonu<%70 ise dobutamin 2.5 μg/kg/dakika başlanır.

 • Mikst venöz O2 satürasyonu<%70 ise dobutamin 2.5 μg/kg/dakika başlanır.

 • Doz arttırılması:

 • maksimum 20 μg/kg/dakikaya ulaşıncaya kadar 30 dakikada bir 2.5 μg/kg/dakika arttırılır.

 • Doz azaltılması:

 • ortalama arter basıncı<65 mm Hg ya da kalp hızı>110/dakika ise doz azaltılır. • Refrakter septik şokta

  • 7 gün 300 mg hidrokortizon / eşdeğeri (=60 mg metil prednisolon)
Amaca yönelik erken tedavi %16

 • Amaca yönelik erken tedavi %16

 • Düşük doz steroid kullanımı %10

 • Kan şeker düzeyinin iyi kontrolü %3.4

 • Düşük tidal volüm %9

 • Aktive protein C %6.1Amaca yönelik erken tedavi %16

 • Amaca yönelik erken tedavi %16

 • Düşük doz steroid kullanımı %10

 • Kan şeker düzeyinin iyi kontrolü %3.4

 • Düşük tidal volüm %9

 • Aktive protein C %6.1Arteryel kan basıncı monitörizasyonu

 • Arteryel kan basıncı monitörizasyonu

 • Santral venöz basıncın monitörizasyonu

 • PCWP (Pulmoner Kapiller Tıkanma Basıncı) nın monitörizasyonu

 • İdrar miktarının monitörizasyonu

 • Pulse oksimetre-İmipenem (4x0.5g)/ meropenem(3x1g)/ertapenem (1x1g) ya da

 • -İmipenem (4x0.5g)/ meropenem(3x1g)/ertapenem (1x1g) ya da

 • -Piperasilin-tazobaktam (4x4.5g) ya da

 • -Sefepim (2x2g), seftazidim (3x2g)

 • VE

 • -Amikasin(7.5mg/kgx2) yada siprofloksazin (2x400mg)

 • VE/YA DA

 • -Vankomisin (2x1g)1-Hastane gram (-) lerinin lokal direnç oranı<%20

 • 1-Hastane gram (-) lerinin lokal direnç oranı<%20

 • 2-İmmunosupresyon

 • 3-Ciddi sepsis/şok

 • Bu faktörler yoksa tekli antibiyotik (Kanıt 1B), en az 1 tanesi varsa kombinasyon tedavisi (Kanıt 1C) yapılmalıdır.7-14 gün, en az 48 saat ateşsiz olmalı

 • 7-14 gün, en az 48 saat ateşsiz olmalıŞok doku perfüzyonunun bozulmasından kaynaklanan bir organ yetmezliği ile karakterize bir sendromudur.

 • Şok doku perfüzyonunun bozulmasından kaynaklanan bir organ yetmezliği ile karakterize bir sendromudur.

 • Şok tanı ve ayırıcı tanısı hızla yapılarak etkin tedaviye başlanmalıdır.

 • Şok YBÜ’de tedavi edilmelidir.

 • En önemli destek tedavisi volüm tedavisidir.
Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə