Son vegi orqanlarına qəbul imtahanında düşən testlər bu testlər vergiYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix10.02.2022
ölçüsü0,51 Mb.
#52387
  1   2   3
2019 martSon vegi orqanlarına qəbul imtahanında düşən testlər bu testlər vergi 

məcəlləsinin praktiki izahı adlı facebook qrupunda paylaşılıb 

 

       Kitab  mühasiblərə,  vergi  orqanlarına  işə  qəbul  olmaq  istəyənlərə,  vergi işçilərinə və hüquqşunaslara lazım olan kitabdı. Kitabın içində Vergi Mə-cəlləsinin 

hər  maddəsi    praktiki  məsələlərlə  izah  olunub  hər  fəsilin  sonun-da  o  fəsilə    aid  

məsələlər və teslər var. Kitabda həm xüsusi hissə həm də ümumi hissə var. Kitabın 

sentyabr-2019-cu il nəşri şəkildəki mağazada var. 

 

 

  


1. Nüvə silahı və kosmik texnika ilə bağlı sınaqlar zamanı şüa xəstəliyinə  tutulmuş 

fiziki şəxsin mülkiyyətində Bak şəhərinin Yasamal rayonunda 2000 kvadmetr olan 

ticarət məişət xidməti təyinatlı və 5000 kvadmetr yaşayış fondu torpaq sahələrinin 

olduğunu nəzərə alaraq torpaq vergisini hesablayın.  

A) 220 manat               B) 420 manat           C) 180 manat        D) 230 manat  

2.  2019  cu  ildə  təhsil  müəssisəinin  gəlirləri  550.000  manat,  gəlirdən  çıxılan 

xərcləri  isə  450.000  manat  təşkil  etmiş  ,müəssisə  mənfəətindən  9000  manat  

qanunvericiliklə müəyyən edilən meyarlara cavab verən idman sahəsində fəaliyyət 

göstərən  müəssisəyə  idmanın  inkişafı  ilə  bağlı  nağdsız  qaydada  köçürmüş  , 

12.000manatı  təsisçinin  kredit  təşkilatına  olan  borcunun  ödənilməsinə,  20.000 

manatı balansında olan tikililərin təmirinə yönəltmiş , mənfəətin yerdə  qalan hissə 

isə  bank  hesabında  qalmışdır.  Müəssisənin  mənfəət  vergisi  üzrə  öhdəliyini 

hesablayın  

A) 14.200 manat          B) 4.200 manat          C) 2.400 manat      D) 0 manat 

3. Neft –qaz sahəsində fəaliyyət göstərən  müəssisə işçisinə illik 6 faiz  olmaq 6ay 

müddətinə 5000 manat ssuda vermişdir. Bu müddətdə baklararası kredit hərracında 

faiz  dərəcəsi  15  faiz  olmuşdur.  Bu  halda  işçinin  gəlirinə  hansı  məbləğ  əlavə 

olunaq? 


5.  Fındıq  şokalad  istehsalı  ilə  məşğul  olan  ƏDV  ödəyicisi  olan  müəssisə 

105.000manat  dəyərində  fındıq  istehsal  etmiş  ,  eyni  zamanda  həmin  fındığın 

15.000  manatda  olan  hissəsindən  25.000  manat  dəyərində  şokalad  istehsal 

etmişdir. Yerdə qalan fındığın 40.000 manatda olan hissəsi 25% ticarət əlavəsi ilə 

İtaliyaya,  50.000  manatda  olan  hissəsi  isə  20%  ticarət  əlvəsi  ilə  daxili  bazarda 

satılmışdır. Fındıq satılarkən təbiətdə olduğu ilkin formada olmuş, kimyəvi  tərkibi 

dəyişdirilməmiş  və  konservləşdirilməmişdir.  Eyni  zamanda  istehsal  edilmiş 

şokalad tam həcmdə ticarət əlavəsi ilə birlikdə 40.000 

7.Kiçik  sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxs cari ildə əvvəlki ilin sonuna qalıq 

dəyəri 12.000 manat olan qurğunun 3 il müddətinə icarəyə  götürmüş, bu qurğuya 
1240  manat  təmir  xərci  çəkmiş  və  bu  məbləği  icarə  haqqı  ilə  əvəzləşdirmə-

mişdir.Cari il üçün bu hüquqi şəxsin ümumi gəliri 51.000 manat , təmir xərcləri və 

amortizasiya    ayırmaları  nəzərə  alınmadan  ümumi  xərcləri  37.000  manat  olarsa, 

mənfəət  vergisinin  hesablanması  üçün  vergitutma  obyektinin  məbləğini 

müəyyənləşdirin  

A) 11900 manat      B)12605 manat         C) 12395 manat       D) 12835 manat  

8.Pərakəndə satış qaydasında malların satışını həyata keçirən  sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicisini  olan  fərdi  sahibkar  2019-cu  ilin  1-ci  rübü  ərzində  Gəncə  şəhərində 

əhaliyə 10000 manat  dəyərindəmal təqdim etmişdir. Həmin malların 5000 manat 

dəyərində  olan  hissəsi  qanunvericilik  ilə  müəyyən  edilmiş    POS  da  terminal 

vasitəsilə  nağdsız  qaydada  ödənilmiş,  2000  manat  da  olan  hissəsi  isə  fərdi 

sahibkarın debitor borcuna çevrilmişdir. Fərdi sahibkarın həmin rüb üçün ödəməli 

olduğu sadələşdiirlmiş verginin məbləğini hesablayın. 

A) 200 manat     B) 120 manat         C) 135 manat           D) 175 manat  

13.  ƏDV  ödəyicisi  olan  müəssisə  tərəfindən  30.000  manat  (ƏDV-siz)  dəyərində 

həm  elektrik  mühərriki  ilə  həm  də  benzinlə  işləyən  avtomobil  ,  60.000  manat 

(ƏDV-siz)  dəyərində  benzinlə  işləyən  avtobus  və  20.000  manat  (ƏDV-siz) 

dəyərində  dizellə  işləyən  furqon  idxal  edilmiş  və  idxalda  ödənilən  müvafiq  ƏDV 

məbləğləri  əvəzləşdiirlmişdir.  Müəssisə  sonrakı  fəaliyyətində  həmin  nəqliyyat 

vasitələrinə  amortizasiya  ayırmaları  hesablamış,  nəticədə  cari  ilin  sonuna  30.000 

manatlığın qalıq dəyəri 1800 manat, 60.000 manatlığın qalııq dəyəri 2400 manat, 

20.000  manatlığın  qalıq  dəyəri  400  manat  təşkil  etmişdir.  Həmin  nəqliyyat 

vasitələri  am  olaraq  uçotdan  silinmişlər  (fövqəlada  hallarla  bağlı  olmadan)  qeyd 

olunan əməliyyatlar üzrə müəsssə nə qədər ƏDV hesablamalıdır. 

A) 324 manat              B)828 manat               C)756 manat           D)0 manat 

14.  vergi  ödəyicisi  hesabat  ayı  əzində  ümumi  dəyəri  (aksiz  və  ƏDV  çıxılmaqla  ) 

20.000 manat olan 1000 ədəd   0,5 litrlik alkoqolsuz pivə, 2000 ədəd   0,25 litrlik 

alkoqolsuz  və  1500  ədəd  0,5  litlrik  alkoqollu    energetik  içkilər  istehsl  etmiş    və 
həmin məhsulardan 500 ədəd alkoqolsuz pivə , 1000 ədəd alkoqolsuz və 500 ədəd 

alkoqollu  energetik  içkilər  istehsal  binasının  hüdudlarından  kənara  çxarılmışdır. 

Eyni  hesabat  dövründə  həmin  alkoqollu  energetik  içkilərin  istehsalı  ilə  bağlı 

elektron  vergi hesab  fakturası  əsasında nağdsız qaydada ödəniş  etməklə 500 litr 

içməli  spirt  alnışdır.  Vergi  ödəyicisinin  aksiz  üzrə  vergi  öhdəliyini 

müəyyənləşdirin 

.  

A)1250 manat         B)750 manat              C)250 manat         D)300 manat  17. AR-nın Vergilər Nazirliyi  haqqında Əsasnaməyə əsasən aşağıdakılardan hansı 

vergilər nazirinin səlahiyyətinə aid deyil? 

A) ona verilmiş ayrı ayrı səlahiyyətlərdən tabeliyindəki vəzifəli şəxslərin istifadə 

edilməsinə razılıq verir 

B)Nazirliyin səlahiyyətləri daxilində normativ aktları imzalayır, (təsdiq eedir) və 

onların icra vəziyyətinin yoxlanılmasnı təşkil edir 

C)Əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin sayı üzrə ,AR NK –nin müəyyən etdiyi 

hədd daxilində nazirliyin mərkəzi aparatının strukturunu və ştat cədvəlini təsdiq 

edir. 

D)Xüsusi fərqlənmiş əməkdaşlara AR ənın fəxri adlarnın verilməsi və  ya onları dövlət mükafatları ilə təltif olunması bardə əmr verir. 

18. Aşağıdakılardan hansılar sığorta edənlərin vəzifələrinə aid edilmişdir. 

1. Sosial sığorta haqlarının uçotunu aparmaq və  hər ay üzrə ay başa çatdıqdan 

sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bu barədə hesabat vermək  

2.Müəyyən edilmiş müddət daxilində sosial sığorta haqqını sığortaçıya ödəmək  

3. Sosial sığorta haqlarının uçotunu aparmaq və rüb üzrə rüb başa çatdıqdan sonra 

növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq bu barədə hesabat vermək 

4.Müəyyən edilmiş müddət daxilində sosial sığorta haqqını sığortalanana ödəmək  

A) 3.4      B) 1.4        C) 2.3      D) 1.2 

19.Vergi orqanının hansı hesablamaları üzrə yaranmış  borc məbləğinin 105 faizi 

həcmində pul vəsaitinin vergi ödəyicisinin ƏDV depozit hesabında dondurulması 

barədə vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul edilir? 
A) bütün vergi növləri üzləri  vergi, faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyası üzrə 

B) ƏDV üzrə vergi ,faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyası üzrə  

C) ƏDV və aksiz vergisi üzrə vergi,faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyası üzrə 

D) ƏDV və aksiz vergisi üzrə vergi,(faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyası 

istisna olmaqla) 

20.İctimai  iaşə  fəaliyyətini  həyata  keçirən  şəxs  təqvim  ili  ərzində  nağd  pul 

hesablaşmaların  aparılması  qaydalarını  2-ci  dəfə  pozarsa,  eyni  zamanda  AR-nın 

Əmək  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  qaydada    əmək  müqaviləsi  (kontraktı)  

hüquqi qüvvəyə minmədən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin ( xidmətlərin ) yerinə 

yetirilməsinə  cəlb  edilməsi  yolu  ilə  onların  gəlirlərinin  gizlədilməsinə 

(azaldılmasına) şərait yaratmasına 1-ci dəfə yol verərsə, v ergi Məcəlləsinə əsasən 

şəxsə müvafiq olaraq hnası maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir? 

A)2000  manat  məbləğində  və  hər  bir  belə  şəxs  üzrə  1000  manat  məbləğində 

B)  3000  manat  məbləğində  və  hər  bir  belə  şəxs  üzrə  4000  manat  məbləğində 

C)  1000  manat  məbləğində  və  hər  bir  belə  şəxs  üzrə  2000  manat  məbləğində 

D) 3000 manat məbləğində və hər bir belə şəxs üzrə 2000 manat məbləğində 

21.Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnaməyə əsasən təşkilati-ştat 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar vəzifədən azad olunan vergi orqanının 

vəzifəli şəxsi hansı müddətə sərəncamda saxlanıla bilər? 

A)iki ay müddətində,müstəsna hallardabu müddət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən dörd ayadək  müddətə uzadıla bilər 

B) altı ay müddətində,müstəsna hallardabu müddət müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən bir ilədək müddətə uzadıla bilər 

C) üç ay müddətində,müstəsna hallardabu müddət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən bir ilədək müddətə uzadıla bilər 

D) altı ay müddətində,müstəsna hallarda bu müddət müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən altı ayadək müddətə uzadıla bilər 22.İnzibati İcraat haqqında qanuna əsasən qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli 

şəxsə mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi necə 

adlanır? 

A)diskresion səlahiyyət 

B)mötəbərlik prezumpsiyası  

C) dispozitiv imkan 

D) qarşılıqlı etimad 

23.Məcburi  nişanlanmanın  hazırlanması,  onların  vergi  ödəyicilərinə  verilməsi  və 

uçotunun aparılması AR Prezidentinin müəyyən etdiyi hansı orqan tərəfindən təşkil 

edilir? 


A)  Vergilər  Nazirliyi                  B)  Nazirlər  Kabineti            C)  Ədliyyə  Nazirliyi        D) 

Maliyyə Nazirliyi  

24. Torpaq vergisi ilə bağlı gösərilənlərdən hansı 


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə