Soyadı : Erol Mesleği : Tıp DoktoruYüklə 162,5 Kb.
tarix09.12.2016
ölçüsü162,5 Kb.

ÖZGEÇMİŞ
Adı : Ali

Soyadı : Erol

Mesleği : Tıp Doktoru

Ünvanı : Üroloji Profesörü

Doğum Tarihi : 01.12.1960

e-mail : ali.erol@medicalpark.com.tr


TIP EĞİTİMİ
1977-1983 : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1985-1989 : Üroloji Asistanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara


İŞ DENEYİMİ
2008-....... Üroloji Profesörü, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Üroloji Departmanı
2006- 2008 Üroloji Profesörü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce
2001-2006 :Üroloji Profesörü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce

1998-2001 : Üroloji Doçenti, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konuralp, Düzce


1995-1998 :Üroloji Doçenti, T.C. Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1994-1995 : Üroloji Uzmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1991-1994 : Üroloji Uzmanı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara
1989-1991 :Üroloji Uzmanı(Askerlik Görevi), Eskişehir 600 Yataklı Asker Hastanesi, Eskişehir
1984-1985 :Pratisyen Hekim, Yenimahalle, Ankara
1983-1984 :Pratisyen Hekim, Digor, Kars
ARAŞTIRMA DENEYİMİ
1999 : Burslu Araştırmacı, Department of Pediatric Urology, University of California, San Francisco School of Medicine
1996-1997 :Burslu Araştırmacı, Department of Pediatric Urology, University of California, San Francisco School of Medicine,

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Üroloji Derneği
American Urological Association, Corresponding Member(1998-2006)
American Urological Association, International Member, 2006

İLGİ ALANLARI


Üroonkoloji( Brakiterapi sertifikası), Endoüroloji( Lazer cerrahisi eğitici sertifikası),

Pediatrik Üroloji, İnfertilite


YURTİÇİ YAYINLAR
1-Selahattin ÇETİN, Haluk YÜRÜR, Yamaner IŞIK, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, Ahmet METİN: Kliniğimizde son 8 yılda yapılan atnalı böbrek operasyonlarının değerlendirilmesi. Mavi Bülten¸ 18 (1): 45-50, 1986
2-Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 14 (2): 167-171, 1988
3-Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: 4-Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): 399-404, 1988
4-Ali EROL, Erdem AKBAY, Murat BAŞAR; Semih SARGIN, İsmail KARAKOYUNLU, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Double pigtail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22 (1-2):56-60, 1990
5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığının tanısında ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 17 (1): 54-58, 1991
6-Halil BAŞAR, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığı nedeni ile opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:28-32, 1991
7-Kemal ARDA, Sedat GÖK, İsmail BOZBULUT, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, Ayşe ERDEN,

Selahattin ÇETİN: Mesane tümörlerinin tanı ve evrelendirilmesinde transabdominal ultrasonografinin değeri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):27-33, 19918-Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR; Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones. Experience in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):18-21, 1991
9-Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA; Semih SARGIN, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (2): 180-185, 1992
10-Erdem AKBAY, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Semih SARGIN, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimler. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:42-44, 1992
11-Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, İzak DALVA, Fikret TÜRKSEVEN, Haluk YÜRÜR: Retrokaval üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:88-91, 1992
12-Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Hakan AKAN, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 278-282, 1992
13-Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 271-277, 1992
14-Ali EROL, İzak DALVA, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Mehmet KARAHAN: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:26-30, 1992
15-İnci AKARCALI, Nuray KIRDI, Ali EROL: Üriner stres inkontinansın Kegel egzersizleri ve enterferansiyel akımlarla tedavisi. Bir olgu takdimi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 7 (2):17-21, 1992
16-Erdem AKBAY, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. Deniz Tıp Bülteni, 25-26 (3-1):127-131, Eylül 1992-Ocak 1993
17-İzak DALVA Kemal ARDA, Erdem AKBAY, Nüvit TAHTALI, Tuba TEKİN, Ali EROL, Haluk YÜRÜR: Bir olgu nedeniyle blind ending bifid üreter. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13:418-420, 1993
18-Erdem AKBAY, Ali EROL, Faruk GÖNENÇ, Nüvit TAHTALI, Cemil EKİNCİ, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Renal transplantlarda perkütan trucut iğne biyopsisinin diagnostik ve prognostik değeri.. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):54-58, 1993
19-Murat BAŞAR, Ali EROL, Klara DALVA, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: İntravezikal “Bacillus Calmette Guerin” tedavisi alan mesane tümörlü hastalarda serum ve idrarda interleukin-2 ve tumor necrosis factor-alfa düzeyleri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):82-92, 1993
20-Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nokturnalı hastalarda desmopressin tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20 (1):78-80, 1994
21-Zeki GÜNEŞ, Nüvit TAHTALI, Ali EROL, Ufuk ERDAĞI, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üreter darlıklarının tedavisinde uygulanan balon dilatasyonlarının sonuçları. Üroloji Bülteni, 5:147-149, 1994
22-Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin ESMER, Kürşat YILDIZ, Feridun ŞENGÖR: Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35:49-51, 1995
23-A Melih BEYSEL, Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin KANBEROĞLU, Feridun ŞENGÖR: Henoch Schönlein Purpurasında akut skrotum. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi., 3:27-29, 1995
24-Nilgün YILBAZ, Feridun ŞENGÖR, Jale TAŞÇIOĞLU, Ali EROL, Emre BAKIRCIOĞLU: Üretrit semptomları olan hastalarda gonokoksik ve nongonokoksik üretrit etkenleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18 (1):401-402, 1996
25-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Melih BEYSEL, Kürşat YILDIZ, Sinan GERAY, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Unilateral testis torsiyonunun karşı testisdeki etkilerinin flov sitometri yöntemi ile incelenmesi.Üroloji Bülteni, 7:97-100, 1996
26-Osman KÖSE , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: İnvaziv mesane tümörü evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografi bulguları ile patolojik bulguların karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1):403-405, 1996
27-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediatrik hastalarda prostat volümünün ultrasonografik değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi, 23:268-271, 1997
28-Serhat ONUR, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN : Kadın stres üriner inkontinansında modifiye Gittes operasyonu.Türk Üroloji Dergisi: 24(4):430-434, 1998
29-Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Sigma –Rektum Poş (Mainz poş II) Üroloji Bülteni, 9:152-156, 1998
30-Mesut GÜRDAL, Melih BEYSEL, Ergin YÜCEBAŞ, Metin ÖZTÜRK, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Dev mesane divertikülleri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3):164-166, 1999
31-Ali EROL,Yavuz AKMAN: Spinal kord travmasında ürolojik yaklaşım, A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak. Dergisi 1(1):87-99, 1999
32-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 1(2):88-94, 1999

33-Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Rüknettin ASLAN: Mesanenin değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi (basımda)


34-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında tedavi: Üreteroskopi veya ESWL? .A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 2(2): 49-55, 2000
35-Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 76-79, 2001
36-Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Rüknettin ASLAN, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Orta ve anterior hipospadiasların güncel tedavisi: TIPU(Tubularized incised plate urethroplasty) ve diğer teknikler. Üroloji Bülteni, 13:31-35, 2002
37- Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Ali EROL, Hale ONMUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Trosiyone rat testisinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında pentoksifilinin antioksidan etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 28(3): 260-263, 2002
38- Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sendrom, Ekim: 107-111, 2003.
39- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, Kasım: 80-83, 2003
40- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3): 35-38.
41- Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a major dilemma in the management. Marmara Medical Journal, kabul edildi.
42- Ali EROL: Hipospadias ve inmemiş testis: Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 1. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, Ders Notları Kitabı, 100-105, 2004
43- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, R. YAvuz AKMAN, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi, Çocuk Ürolojisi,31(1):79-81,2005
44- Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Zekeriya İLÇE, Kamil ÇAM, Ali EROL: Çocuklarda penis cerrahisinde dorsal penis sinir bloğu ile tek doz kaudal epidural bloğun postoperative analjezik etkinliğinin karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 47-52, 2005
45- Osman AKYÜZ, M. Ali KAYIKÇI, H. Kamil ÇAM, R. Yavuz AKMAN, Ali EROL: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, 2007
46- Ali EROL, Ali TEKİN, Haydar Kamil ÇAM, Ramazan Yavuz AKMAN: Tartışmalı Olgu, Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 74-76, 2008
YURTDIŞI YAYINLAR
1-İzak DALVA, Murat BEYAZIT, Faruk GÖNENÇ, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.Transplantology, 3(4):183-184,1992
2-Ali EROL, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Murat ŞAMLI, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: An alternative technique for ureterocolonic anastomosis: Ten years of experience International Urology and Nephrology, 25(5).445-453, 1993
3-Ali EROL, Semih SARGIN, İzak DALVA, Zeki Ender GÜNEŞ, Erdem AKBAY, Ahmet Hamdi YAZICIOĞLU: Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. International Urology and Nephrology, 26(5):513-518, 1994
4-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Murat BAŞAR, Selahattin ÇETİN: Trial with Bacillus Calmette-Guerin and Epirubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer. Urologia Internationalis, 52:69-72, 1994
5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: An experimental study in dogs. British Journal of Urology, 74:775-778, 1994
6-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Nüvit TAHTALI, Erdem AKBAY, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Bacillus Galmette-Guerin(BCG) Balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. International Urology and Nephrology, 27(3):307-310, 1995
7-Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi. European Urology, 28:36-39, 1995
8-Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN, Deniz TUZLUOĞLU, Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Tuncay SÖZER: Neodymium:YAG visual laser ablation of the prostate. European Urology, 29:446-449, 1996
9-Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: İntravesical epirubicin in the prophylaxis of superficial bladder cancer. International Urology and Nephrology, 28(2):201-206, 1996
10-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of hypospadias. Journal of Urology.160:1108-1115, 1998
11-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Wen Hui LIU, Eric KURZROCK, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of the human clitoris. Journal of Urology.162:1015-1020, 1999
12-Ali EROL, Laurence S BASKIN, Ying Wu LI, Wen Hui LIU: Anatomical studies of the urethral plate: Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. British Journal of Urology , 85:728-734, 2000
13-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? Journal of Urology(Pediatric supplement), 164:977-980, 2000
14-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Priya JEGATHEESAN, Ying WU LIU, Wen HUI LIU, Gerald R CUNHA: Urethral seam formation and hypospadias. Cell Tissue Res, 305: 379-387, 2001
15-Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Rüknettin ASLAN, Dildar KONUKOĞ lu, Hale ONMUŞ: Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney? Int Urol Nephrol, 4(33), 2002
16- Mesut GÜRDAL, Ali EROL: Malignant mesothelioma of tunica vaginals testis associated with long-lasting hydrocele: Could hydrocele be an etiological factor? Int Urol Nephrol, 32: 687-689, 2001
17-Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali EROL : The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3):186-189, 2003.
18- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10: 582-586, 2003
19- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7: 41-44, 2004
20- Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: A double-blind, placebo controlled, randomized trial, J Urol, 180: 141-145, 2008

21- Ayşe KARATAŞ, Murat DÖŞOĞLU, Tuğba ZEYREK, Ali KAYIKÇI, Ali EROL, Belgin CAN: The effects of extracorporeal shock wave lithotripsy on the rat spinal cord. Spinal Cord, Apr 15, 2008(Epub ahead of print)


22- Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: a double-blind, placebo controlled, randomized trial. J Urol, 180(1):141-4; discussion 144-5, 2008
23- Ali EROL, Ali KAYIKCI, Omur MEMIK, Kamil CAM, Yavuz AKMAN: Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty: a prospective randomized study(submitted for publication)
24- Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: High power diode 980 laser vaporization of the prostate: Results of the life procedure after a follow-up of 3 months(submitted for publication)

TÜRKÇE BİLDİRİLER
 1. Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi,1987
 1. Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. 9.Türk Uroloji Kongresi, 1987
 1. Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Böbrek tek taşlarında ESWL sonuçları.10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989
 1. Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Üst üreter taşlarında in situ ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989
 1. Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: 1000 hastaya ait ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi,1989
 1. Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi.11. Ulusal Uroloji Kongresi,1991
 1. Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Hakan AKAN, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991
 1. Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991
 1. Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nöktürnalı hastalarda desmopressin tedavisi. 12. Ulusal Uroloji Kongresi, 1992
 1. İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, İsmail BOZBULUT, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrol altında transvaginal mesane boynu süspansiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992
 1. Mediha BORAN, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Ali EROL, Siber GÖKSEL, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz hastalarına uygulanan rekombinan insan eritropoetinin (rHuEPO) ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 1. İzak DALVA, Klara DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Meral BEKSAÇ, Faruk GÖNENÇ: Renal transplant hastalarında serum eritropoetin düzeyleri. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 1. Erdem AKBAY, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, İzak DALVA, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 1. İzak DALVA, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Şener YILDIZ, Mevhibe BALK: Renal transplantasyondan sonra gelişen hiperlipidemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 1. Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Pediküllü rektus ve grasilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonu; köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994
 1. Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediyatrik hastalarda prostatın ultrasonografik değerlendirilmesi. 14. Ulusal Uroloji Kongresi, 1996
 1. Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Kubilay ERDOĞAN: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile visual lazer ablasyonunun bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996
 1. Fehmi NARTER, Feridun ŞENGÖR, , Ali EROL, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN: Serbest / total PSA oranının prostat kanseri ayırıcı tanısındaki değeri. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996
 1. Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent Urinary Diversion Course, 1998
 1. Mesut GÜRDAL, Ergin YÜCEBAŞ, Hüseyin AKYILDIZ, Bülent YİĞİT, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Büyüteç loop ve ince uçlu doppler steteskopun inguinal varikoselektomide kullanımı. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 1. Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Metin ÖZTÜRK: Mesane değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 1. Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, İdris KURTULUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Hale ONMUŞ: Midazalom rat böbreğinde reperfüzyon hasarını önlemede antioksidan olarak etkili midir? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 1. Mesut GÜRDAL, İlhan İŞCEN, Hale ONMUŞ, İdris KURTULUŞ, Ali EROL, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Torsiyone rat testisinde pentoksifilinin antioksidan etkisi; deneysel bir çalışma. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998

 2. Metin ÖZTÜRK, Bülent YİĞİT, Ergin YÜCEBAŞ, Ali EROL, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Mete EKİNCİ: Mesane tümöründe etyolojik faktör olarak sigaranın önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 1. Ali EROL, Laurence S. BASKIN, Ying Wu. LIU, Wen Hui LIU: Üretral plak anatomisi: Hipospadias onarımında üretral plağın korunması neden önemlidir?. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999 1. Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Düzce ve yöresindeki enürezis noktürna prevelansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999
 1. Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Murat ALPER, Ali EROL: Rat modelinde ESWL uygulamasının karaciğer dokusu üzerine etkikleri ve TNF ile IL-6’nın doku hasarının saptanmasındaki rolü. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt kalis taşlarında ESWL’nin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 1. Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 1. Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Ali EROL: BPH değerlendirilmesinde IPSS kısaltılmış formunun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında ESWL’nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 1. Zafer ORHAN, Murat ALPER, M. DEMİRKAYA, Ali EROL, K ÖZTURAN: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin tendon dokusuna etkileri: Ratlarda deneysel bir çalışma. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u. 18-20 Mayıs, 2000
 1. Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının ve kısaltılmış modelinin etkinliğinin incelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülant ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu.. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun hasta veya hekim tarafından doldurulmasının karşılaştırıması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde doksazosinin kısa dönem subjektif etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 1. Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Prostat bi opsisinde oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001
 1. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 1. Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Buket KOCAMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Çocuklarda tek doz epidural tramodol ve morfinin postoperatif analjezik etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 1. Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 1. Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 1. Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 1. Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 1. Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004 1. Ali Kayıkçı, Aysel Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
 1. Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
 1. Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 1. Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Aysel GÜVEN, Ali EROL: Deneysel varikosel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 1. Yıldıray GEZGİN, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 1. Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA, Sinharib ÇİTGEZ, Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Yavuz ÖZER: Diot lazer ile prostat vaporizasyonu: 28 olguluk deneyimimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 1. Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, 2007, Çeşme


YURTDIŞI BİLDİRİLER

 1. Feridun ŞENGÖR, Osman KÖSE, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Kubilay ERDOGAN: Transurethral evaporation of the prostate with a right angle firing neodymium:YAG laser fiber. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, 1995
 1. M. Emre BAKIRCIOĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR: Value of color doppler sonography in the diagnosis of venogenic impotence. VII World Meeting on impotence, San Francisco, USA, 1996
 1. Baskin LS, Erol A, Li YW : Neuro and vascular anatomy of hypospadias: Why the Snodgrass bleeds and works. PEDIATRICS 100 (3): 548-548 Suppl. S SEP 1997
 1. Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying WU LIU, Gerald R CUNHA: Neuro and vascular anatomy of hypospadias; reconstructive implications. European Society of Pediatric Urology congress, İstanbul, 1999
 1. Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ali EROL, Ying WU LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting, Washington D.C. Oct 1999
 1. Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ying WU LIU, Wen Hui LIU, Ali EROL, Simon HAYWARD, Gerald R CUNHA: Urethral Seam Formation and Hypospadias. American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting,Washington D.C. Oct 1999
 1. Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna
 1. Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna
 1. Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası
 1. Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası
 1. Halim HATTAT, Emre AKKUŞ, Ali EROL: Effects of KTP 532 photoselective vaporization(PVP) (Green light) and TURP on erectile function: A comparative study

8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhag, 2006


 1. Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anesthesia in 12- core transrectal ultrasonography guided biopsies. EAU. 1. Eastern Meditteranean Meeting, 19-20 October, 2007 Antalya


KİTAP BÖLÜMLERİ
1- Ali EROL, Mesut GÜRDAL: Medulla spinalis yaralanmalarında ortaya çıkan nörojenik mesane disfonksiyonu. Medulla Spinalis Yaralanmaları (Editörler: Murat HANCI, Önder AYDINGÖZ). Logos Yayıncılık, 383-404, 2000

2- Ali EROL, Ürodinamik testler ve stres üriner inkontinansta ürodinami (editör: Prof Dr Önay) YALÇIN), basımda

4- Ali EROL, Prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Prof.Dr.Ali Erol:Yardımcı Editör)

5- Ali EROL, Giriş.Prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Editör Doç.Dr. İhsan Karaman).11-13, 2004.

5- Ali EROL, Lokalize prostat kanserlerinde uygulanan güncel tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. .Prostat Kanserinde Güncel Bilgiler ve Brakiterapi (Editör Doç.Dr. İhsan Karaman).141-183, 2004.

5. Ali EROL,Prostat kanserinde brakiterapi. Prostat.(Editör Prof.Dr. Derya Balbay). 329-360, 2008.
TÜRKÇE’YE ÇEVİRİLER

1-Bülent YİĞİT, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Ereksiyonun Santral Kontrolü. (Yaz: François Giuliano, Olivier Rampin; (Edi: Tellaloğlu S, Kadıoğlu A). Erkek Seksüel Disfonksiyonu. Nobel, 39-49, 2000


2. Ali EROL: Lazer prostatektomi. Prostat. (Editör Prof.Dr.Derya Balbay).64-67, 2008.
3. Ali EROL(Michael Seitz, Ronald Sroka, Christian Gratzke, Boris Schlenker, Verena Steinbrecher, Wael Khoder, Derya Tilki, Alexander Bachmann, Christian Stief, Oliver Reich): European Urology, 52: 1717-1722, 2007) Diode lazer: İnsan prostatının yeni bir “side firing” yaklaşımla vaporizasyonu: Erken dönem etkinlik ve 1 yıllık takip, Endoüroloji Bülteni basımda
4. Ali EROL(Gunnar Wendt-Nordahl, Stephanie Huckele, Patrick Honeck, Peter Alken, Thomas Knoll, Maurice Stephan Michel, Axel Hacker, European Urology, 52: 1723-1728, 2007) 980 nm diode lazer: prostat vaporizayonu için yeni bir lazer teknolojisi, Endoüroloji Bülteni basımda
5.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female Urology and Urogynecology, Yazar Gunar Lose, chapter 18) Üretral basınç ölçümleri
6.Ali EROL(Linda Cardozo, David Staskin, Textbook of Female Urology and Urogynecology, Yazar Edward J Mc Guire, chapter 19) Kaçak noktası basınçları
7.Ali EROL(Steven G Docimo, The Kelalis-King-Belman textbook of Clinical Pediatric Urology, Yazar, Hiep T Nguyen, chapter 73) Herni, Hidrosel, Testiküler torsiyon ve Varikosel
KATILDIĞI KONGRE, KURS VE SEMPOZYUMLAR


 1. 9. Turkish National Congress of Urology, September 28- October 2, 1987, Torba Tatil Köyü, Bodrum

 2. Turkish-Azerbaijan Surgical Days, June 14—16 1991, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

 3. 11. Turkish National Congress of Urology, October 14-18 1991, Side, Antalya

 4. 1. Ankara Urooncology Course, Ankara

 5. 7. Congress of Antibiotics and Cemotherapy(ANKEM), May 31- June 5 1992, Kuşadası, İzmir

 6. 12. Turkish National Congress of Urology, September 27-30 1992, Kapadokya, Nevşehir

 7. Recent advances in Urology, “ A two day urological course” June 8-9, 1994, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 8. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, November 2-5, 1994, Antalya

 9. Annual EAU Congress, 1998, Barcelona

 10. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Congress on Therapy in Nadrology, May 17-20, 1995, İstanbul

 11. American Urological Association Meeting, April 12-17, 1997, New Orleans, Louisiana

 12. American Urological Association Meeting, 1999

 13. American Urological Association Meeting, 2000

 14. American Urological Association Meeting, 2001

 15. VII Symposia of Specialization in Medicine, December 1-2, 2001, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul

 16. American Urological Association Meeting, 2002

 17. Turkish Urooncological Association, Bladder Tumor Symposium, June 29, 2002, Zonguldak

 18. 17. Turkish National Congress of Urology, October 5-10, 2002, Antalya

 19. Urogynecology & Pelvic reconstructive Surgery Course- Workshop, April 11-13, 2003, Akçakoca, Düzce

 20. American Urological Association Meeting, 2003

 21. 6. Ankara Urooncology Course, September 25-28, 2003, Belek Antalya

 22. II. Ege Urogynecology & Pelvic reconstructie Surgery Symposia, March 11-12, 2004, İzmir

 23. American Urological Association Meeting, 2004

 24. 18. Turkish National Congress of Urology, October 2-7, 2004 Antalya

 25. Annual EAU Congress, Istanbul, 2005

 26. Urooncology Symposium, Postgraduate Seminars/1, April 28-30, 2005, Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 27. American Urological Association Meeting, 2005

 28. American Urological Association Meeting, 2006

 29. 22nd Annual EAU Congress, 21-24 March, 2007 Berlin Germany

 30. 1. BPH Course, May 3-4, 2007, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli

 31. 7. National Congress of Endourology, September 9-12, 2007, Çeşme, İzmir

 32. 8. Ankara Urooncology Course, November 28- December 2, 2007, Ankara

 33. 23rd Annual EAU Congress, 26-29 March 2008, Milan, Italy

 34. American Urological Association Meeting, May 17-22, 2008 Orlando, Florida

SERTİFİKALAR
 1. Visiting Scholar in Pediatric Urology, Department of Urology, University of California, San Francisco School of Medicine, January-July 1997

 2. American Urological Association, Corresponding Member, 1998

 3. Visiting Scholar in Pediatric Urology, Department of Urology, University of California, San Francisco School of Medicine, May- July 1999

 4. Prostate Cancer Brachytherapy with the IsoSeed method from BEBIG, 2004

 5. American Urological Association, International Member, 2006

 6. Diode 980 laser(LIFE) lecturer and trainer , Biolitec, 2008-06-23ATIFLAR

 1. ANATOMICAL STUDIES OF HYPOSPADIAS - LS BASKIN, ALI EROL, YWU LI, GR CUNHA - The Journal of Urology, 1998 - Elsevier
  Except at the region of the abnormal urethral spongiosum and glans, the
  hypospadiac and normal penises showed no difference in neuronal innervation,
  corpora cavernosa and tunica albuginea architecture and blood supply. The ...
  Cited by 102

 2. ANATOMICAL STUDIES OF THE HUMAN CLITORIS – LS BASKIN, ALI EROL, YWU LI, WENHUI LIU, E … - The Journal of Urology, 1999 - Elsevier
  The normal fetal clitoris consists of 2 corporeal bodies with a midline septum.
  The ultrastructure of the female corporeal bodies is similar to that of the male
  counterpart. The glans clitoris forms a cap on top of the distal end of the ...
  Cited by 70

 3. Anatomical studies of the urethral plate: why preservation of the urethral plate is important in …
  A Erol, LS Baskin, YW Li, WH Liu - BJU International, 2000 - Blackwell Synergy
  ... References. 1 Baskin L, Erol A, Li YW, Cunha G. Anatomical studies of hypospadias. ...
  Authors. A. Erol, MD, Visiting Urologic Research Scholar, Department of Urology,
  Duzce School of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey. ...
  Cited by 59

 4. Urethral seam formation and hypospadias
  LS Baskin, A Erol, P Jegatheesan, Y Li, W Liu, GR … - Cell and Tissue Research, 2001 - Springer
  Abstract Knowledge of the formation of the normal male urethra may elucidate the
  etiology of hypospadias. We describe urethral formation in the mouse, show the
  similarities and relevance to human urethral develop- ment, and introduce ...
  Cited by 39
 1. ANATOMY OF THE NEUROVASCULAR BUNDLE: IS SAFE MOBILIZATION POSSIBLE?
  LS BASKIN, ALI EROL, YWU LI, WENHUI LIU - The Journal of Urology, 2000 - Elsevier
  We have previously defined the anatomy of the neurovascular bundle in the normal
  and hypospadiac penis. Historical experience suggests that mobilization of the
  neurovascular bundle is anatomically possible. We attempt to prove whether ...
  Cited by 24

 2. Trial with bacillus Calmette-Guerin and epirubicin combination in the prophylaxis of superficial …
  A Erol, S Ozgur, M Basar, S Cetin - Urol Int, 1994 - ncbi.nlm.nih.gov
  The efficacy and side effects of the prophylactic intravesical bacillus
  Calmette-Guerin and epirubicin combination therapy were evaluated in 14 patients
  who underwent transurethral resection for Ta-T1 superficial bladder cancer. ...
  Cited by 9

 3. Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: an experimental study … -
  A Erol, S Ozgur, U Erol, F Ozgur, Y Akman, V … - Br J Urol, 1994 - ncbi.nlm.nih.gov
  OBJECTIVE: To investigate the functional, anatomical and histopathological
  results of partial bladder reconstruction with skeletal muscle flaps. MATERIALS
  AND METHODS: Partial bladder reconstruction with gracilis or rectus muscle ...
  Cited by 8

 4. The efficacy of an abbreviated model of the International Prostate Symptom Score in evaluating … K Cam, F Senel, Y Akman, A Erol - BJU International, 2003 - Blackwell Synergy
  The IPSS questionnaire was initially self-administered in 200 consecutive
  patients aged> 50 years and with lower urinary tract symptoms. Patients were
  instructed only to mark questions which they clearly understood. The IPSS ...
  Cited by 6

 5. Neodymium: YAG visual laser ablation of the prostate. -
  F Sengor, K Erdogan, D Tuzluoglu, S Onur, A Erol, … - Eur Urol, 1996 - ncbi.nlm.nih.gov
  OBJECTIVE: This study was performed to evaluate safety and efficacy of laser
  prostatectomy in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia
  (BPH). METHODS: Neodymium:yttrium-aluminum-garnet (YAG) visual laser ...
  Cited by 5

 6. Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in situ experimental …
  S Ozgur, A Erol, Z Gunes, I Dalva, S Cetin - Eur Urol, 1995 - ncbi.nlm.nih.gov
  The results of primary in situ extracorporeal shock wave lithotripsy of upper
  ureteral calculi were analyzed retrospectively in 491 eligible patients. The
  treatment was successful in 371 patients (76%). Degree of obstruction, ...
  Cited by 5

 7. Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence -
  A Erol, SY Sargin, I Dalva, ZE Günes, E Akbay, AH … - International Urology and Nephrology, 1994 - Springer
  We report the short-term results in 23 women who underwent endoscopic
  transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. During
  follow- up for 3-14 months (mean 6 months) complete dryness was achieved in ...
  Cited by 3

 8. Short-term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the …
  K CAM, Y AKMAN, ALI KAYIKCI, F SENEL, ALI EROL - International Journal of Urology, 2003 - Blackwell Synergy
  Results: A total of 178 patients constituted the study group. Mean total symptom
  scores were 24, 19 and 17 at baseline, first and third months, respectively (P <
  0.05). According to results of the questionnaire, 23% of the patients ...
  Cited by 3

 9. Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney? U Erol, M Gurdal, A Erol, R Aslan, D Konukoğlu, H … - International Urology and Nephrology, 2002 - Springer
  International Urology and Nephrology 34: 121–127, 2002. © 2002 Kluwer
  Academic Publishers. Printed in the Netherlands. ... Is midazolam effective as
  an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney?
  Cited by 3

 10. Mode of administration of international prostate symptom score in patients with lower urinary tract …
  K Cam, Y Akman, B Cicekci, F Senel, A Erol - Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 2004 - nature.com
  International prostate symptom score (IPSS) was claimed to be complicated for
  patients. The aim of this study was to measure differences in IPSS when
  introduced by a physician vs self-administration. Patients with lower ...
  Cited by 4


Yüklə 162,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə