Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Kandidoz zamanı ərpin tərkibində nə aşkarlanır?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə5/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

286) Kandidoz zamanı ərpin tərkibində nə aşkarlanır?

A) Akantolitik hüceyrələr

B) Neytrofillər və deskvamasiyaya uğramış epitel hüceyrələri

C) Atipik epitel hüceyrələri

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Blastospor və psevdomitseli


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
287) Bakterioloji müayinə kandidoz diaqnozunu təsdiqlədikdə nə edilir?

A) Dinamik müşahidə aparılır və təkrari yaxma götürülür

B) Zədə zonası kriodestruksiya edilir

C) Müalicə aparılır və təkrari yaxma götürülür

D) Zədə zonası koaqulyasiya edilir

E) Zədə zonası yandırıcı preparatlarla işlənilir


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
288) Kandidozun dərman müalicəsi nəyə istiqamətlənməlidir?

A) Detoksikasiyaya

B) Epitelizasiyaya

C) Orqanizmin hiposensibilizasiyasına

D) Ağrını kəsməyə

E) Candida tipli göbələyin inkişafının tormozlanmasına


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
289) Göbələk mənşəli anqulyar xeylit zamanı hansı dərman forması effektiv hesab olunur?

A) İnyeksiyalar şəklində

B) Məlhəm şəklində

C) İnhalyasiya halında

D) Maye halında

E) Həb şəklində


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
290) Göbələk əleyhinə aparılan müalicə hansı xarakterli hesab olunur?

A) Patogenetik

B) Etiotrop

C) İmmunokorreksion

D) Simptomatik

E) Antiallergik


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
291) Kandidozun müalicəsi hansı məqsəd daşıyır?

A) Detoksikasiya

B) İnfeksiya ocağının ləğvi

C) İmmunokorreksiya

D) Normal mikrofloranın bərpası

E) Orqanizmin desensibilizasiyası


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
292) Kandidozun profilaktikası məqsədi ilə təyin olunan Flukonazolun sutkalıq (Diflükan, Diflazol) dozası nə qədərdir?

A) 50-100 mq

B) 150-200 mq

C) 25-50 mq

D) 100-150 mq

E) 2-15 mq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
293) Ağız boşluğu kandidozunun müalicəsi zamanı təyin olunan Flukonazolun (Diflükan, Diflazol) sutkalıq dozası neçədir?

A) 250-300 mq

B) 200-250 mq

C) 150-200 mq

D) 50-100 mq

E) 100-150 mq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
294) Nistatinin sutkalıq müalicəvi dozası hansıdır?

A) 0,5-1 mln TV

B) 2-3 mln TV

C) 1-2 mln TV

D) 4-5 mln TV

E) 3-4 mln TV


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
295) Ağız boşluğunun kandidozu zamanı qidanın tərkibində nəyə məhdudiyyət qoyulmalıdır?

A) Yağlara

B) Ədviyyatlara

C) Mineral duzlara

D) Zülallara

E) Karbohidratlara


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
296) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı xəstəliklərə aiddir?

A) Allergik

B) Toksik

C) Virus


D) İnfeksion

E) Peşə xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
297) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti zamanı zədə elementi nədir?

A) Qovuq və erroziya

B) Düyüncük və hiperemiya

C) Ləkə və afta

D) Ərp və xora

E) Erroziya və qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
298) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı mikrobların simbiozu nəticəsində baş verir?

A) Streptokok və laktobasillərin

B) Stafilokok və streptokokların

C) Streptokok və fuzobakteriyaların

D) Fuzobakteriya və spiroxetlərin

E) Maya göbələyi və herpes virusunun


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
299) Anaflaktik şokun baş vermə müddəti nə qədərdir?

A) 1 həftə

B) Bir neçə dəqiqə

C) 1 sutka

D) Bir neçə saat

E) 1 ay
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


300) Anaflaktik şokun profilaktikası məqsədi ilə nə edilir?

A) Premedikasiya aparılır

B) Hipnozdan istifadə edilir

C) Hərtərəfli anamnez toplanır

D) Kortikosteroidlərdən istifadə edilir

E) Ağrısızlaşdırma aparılır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
301) Kandidozun zədə elementi hansıdır?

A) Erroziya

B) Ərp

C) PapulaD) Qabarcıq

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
302) Kvinke ödemi zamanı asfiksiyanı nə törədir?

A) Tənəffüs mərkəzinin tormozlanması

B) Alt dodağın ödemi

C) Burunla tənəffüsün çətinləşməsi

D) Alt dodağın, dilin və udlağın ödemi

E) Yanaqların ödemi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
303) Bu xəstəliklərdən hansı asta tipli allergik reaksiyalara aiddir?

A) Örə xəstəliyi

B) Anaflaktik şok

C) Kontakt-allergik stomatit

D) Idiosinkraziya

E) Kvinke ödemi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
304) Ağız boşluğu selikli qişasının kontakt-allergiyası zamanı hansı müalicə-profilaktika tədbiri əks göstəriş hesab edilir?

A) Müxtəlif metallardan ibarət olan diş protezlərini xaric etmək

B) Allergiya törədə bilən pomada və kremlərdən imtina etmək

C) Desensibilizə edici dərman preparatları təyin etmək

D) Amalqam plombları dəyişdirmək

E) Zədə nahiyyəsini cərrahi üsulla kəsib xaric etmək


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
305) Kontakt allergiya zamanı nə zədələnir?

A) Sümük toxuması

B) Sinir toxuması

C) Piy toxuması

D) Birləşdirici toxuma

E) Dəri və ağız boşluğunun selikli qişası


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
306) Bu xəstəliklərdən hansı biri xroniki residivləşən aftoz stomatitin ağır forması hesab edilir?

A) Layel sindromu

B) Stivens-Conson sindromu

C) Şeqren sindromu

D) Melkerson-Rozental sindromu

E) Behçet sindromu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
307) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin zədə elementi hansıdır?

A) Afta


B) Xora

C) Qovuqcuq

D) Çat

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
308) Xroniki residivləşən aftoz stomatit zamanı zədələnmiş nahiyyə hansı məhlulla işlənir?

A) Yandırıcı maddələrlə

B) Qliserinlə

C) Yod ilə

D) Anestetik, ferment, antiseptik və keratoplastiklərlə

E) Kovalenko məhlulu ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
309) Leykoz zamanı ağız boşluğunda hansı xarakterik simptom meydana çıxır?

A) Xoralı-nekrotik proseslər

B) Hipoplaziya

C) Minanın eroziyası

D) «Laklanmış» dil

E) «Tüklü» dil


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
310) «Laklanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) Stomalgiyanın

B) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

C) Qırmızı yastı dəmrovun

D) Günter qlossitinin

E) QİÇS-in


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
311) Günter qlossitinin əsas səbəbi nədir?

A) Qonokoklar

B) B12 vitamininin çatışmazlığı

C) Fuzospiroxetoz

D) Qrip virusu

E) Maya göbələyi


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
312) B 12 vitaminin sinergisti nədir?

A) İnterferon

B) C vitamini

C) Fol turşusu

D) PP vitamini

E) U vitamini


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
313) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Düyüncük

C) Ləkə


D) Suluq

E) Düyün
Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


314) Qırmızı yastı dəmrov hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Keratozlara

B) İnfeksion xəstəliklərə

C) Allergiyaya

D) Peşə xəstəliklərinə

E) Ginekoloji xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
315) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin elementinin latınca adı necədir?

A) Bulla


B) Papula

C) Ulcus


D) Macula

E) Nodus
Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


316) Qırmızı yastı dəmrovun II elementinə hansı aiddir?

A) Xora


B) Çat

C) Pulcuq

D) Afta

E) Qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
317) Dilin dorzal səthinin epitelisi hansı qatlardan ibarətdir?

A) Bazal və tikanlı

B) Bazal və buynuz

C) Tikanlı və buynuz

D) Bazal, dənəli və tikanlı

E) Bazal, tikanlı və buynuz


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
318) Papula harda inkişaf edir?

A) Piy toxumasında

B) Əzələ toxumasında

C) Sümük toxumasında

D) Birləşdirici toxumada

E) Selikli qişanın səthi qatında və epiteldə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
319) Ağız boşluğunun selikli qişanın ikincili morfoloji elementləri hansılardır?

A) Ləkə, qovuq, düyüncük

B) Erroziya, qovuqcuq, qabarcıq

C) Düyüncük, erroziya, çat

D) Çat, qovuq, ləkə

E) Xora, erroziya, afta


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
320) Qırmızı yastı dəmrovun erroziv-xoralı formasının, şəkərli diabet və hipertoniya xəstəliyinin eyni zamanda müşahidə edilməsi xəstədə hansı sindromun olmasını göstərir?

A) Qrinşpan sindromunun

B) Melkerson-Rozental sindromunun

C) Bexçet sindromunun

D) Stivens-Conson sindromunun

E) Şeqren sindromunun


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
321) Qırmızı yastı dəmrovun hiperkeratotik forması nə ilə differensiasiya edilir?

A) Psevdomembranoz kandidozla

B) Yumşaq leykoplagiya ilə

C) Xroniki residivləşən herpeslə

D) Verrukoz leykoplagiya ilə

E) Yastı leykoplagiya ilə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
322) Qırmızı yastı dəmrovu olan xəstələrdə protezlənmə zamanı hansı metaldan istifadə edilməsi məsləhətdir?

A) Xəstəliyin gedişinə protez materialının heç bir təsiri yoxdur

B) Nitrid-titanla örtülmüş poladdan

C) Paslanmayan metaldan

D) Müxtəlif metalların qarışığı olan xəlitələrdən

E) Qiymətli metalların xəlitələrindən


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
323) Qırmızı yastı dəmrovda hiperkeratoz zonası ətraf toxumalardan yüksəyə qalxırsa, həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Cərrahi üsulla zədə zonası kəsilib götürülməlidir

B) Yandırıcı maddələrdən istifadə edilməlidir

C) Şüa terapiyası aparılmalıdır

D) Konservativ müalicə aparılmalıdır

E) Dinamik müşahidə aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
324) Dodağın, yanağın, yumşaq damağın selikli qişası hansı qatlardan ibarətdir?

A) Tikanlı və buynuz qat

B) Bazal və buynuz qat

C) Bazal və tikanlı qat

D) Bazal, dənəli və buynuz qat

E) Bazal, tikanlı və buynuz qat


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
325) Vulqar pemfiqusun ilkin elementi hansıdır?

A) Suluq


B) Düyüncük

C) Qovuqcuq

D) Qovuq

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
326) Vulqar pemfiqus zamanı qovuqcuqlar harda əmələ gəlir?

A) Əzələ toxumasında

B) Epitel altında

C) Piy toxumasında

D) Birləşdirici toxuma daxilində

E) Epitel daxilində


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
327) Protez mənşəli stomatitdə həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Protezin yenidən hazırlanması

B) Protezin üzərinə indefferent tərkibli örtüyün çəkilməsi

C) İltihab əleyhinə medikamentoz müalicə

D) Protezin 2-3 həftəlik kənarlaşdırılması

E) Protezin dəyişdirilməsi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
328) Kontakt stomatitin diaqnostikasında əsas vacib rolu nə oynayır?

A) Anamnez

B) Sitoloji tədqiqatlar

C) Laborator müayinələr

D) Klinik simptomlar

E) Əlavə müayinə üsulları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
329) Vulqar pemfiqusun diaqnostikası zamanı hansı əlavə müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Histoloji

B) İmmunoloji

C) Vud şüaları ilə müayinə

D) Bakterioskopik

E) Sitoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
330) Vulqar pemfiqus xəstəliyində müayinə zamanı hansı diaqnostik hüceyrələr tapılır?

A) Atipik

B) Plazmatik

C) Langerhans

D) Akantolitik

E) Çoxnüvəli giqant


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
331) Epiteli qatında gedən hansı patoloji prosess Tsanq hüceyrələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Akantoliz

B) Akantoz

C) Spongioz

D) Hiperkeratoz

E) Parakeratoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
332) Medikamentoz stomatitin əsas əlaməti hansıdır?

A) Dəri sınağının müsbət olması

B) Erroziya və qovuqcuqların mövcudluğu

C) Xəstəlik simptomlarınən dərman qəbulundan sonra meydana çıxması

D) Hiperemiya və ödemin mövcudluğu

E) Prodromal əlamətlərin olmaması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
333) Hansı preparatlarla müalicə vulqar pemfiqusun remissiyasına səbəb olur?

A) Anaboliklərlə

B) Fermentlərlə

C) Antibiotiklərlə

D) Kortikosteroidlərlə

E) Trankvilizatorlarla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
334) Vulqar pemfiqus xəstəliyi hansı mütəxəssislə birgə müalicə olunmalıdır?

A) Endokrinoloqla

B) Hematoloqla

C) Onkoloqla

D) Ginekoloqla

E) Dermatoloqla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

335) Vulqar pemfiqusun kəskin dövründə həkim-stomatoloqun taktikası necə olmalıdır?

A) Kortikosteroidlər təyin etməlidir

B) Ağız boşluğunun sanasiyasını aparmalıdır

C) Onkoloqa müraciət etməlidir

D) Həkim-dermatoloqa müraciət etməlidir

E) Zədə zonasını kriodestruksiya etməlidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
336) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) İnfeksion xəstəliklər

B) Travmatik zədələnmələr

C) Qovuqlu dermatozlar

D) Virus xəstəlikləri

E) Xərçəngönü xəstəliklər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
337) Çoxformalı ekssudativ eritemaya daha çox kimlər arasında təsadüf edilir?

A) Uşaqlar və yaşlılar

B) Gənc və orta yaşlılar

C) Yenidoğulmuşlar

D) Klamakterik dövrdə olan qadınlar

E) Yaşlılar və yenidoğulmuşlar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
338) Çoxformalı ekssudativ eritema zamanı nə zədələnir?

A) Oynaqlar

B) Dəri və selikli qişa

C) Əzələlər

D) Sümük toxuması

E) Piy toxuması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
339) Çoxformalı ekssudativ eritemanın ağır forması necə adlanır?

A) Behçet sindromu

B) Layel sindromu

C) Stivens-Jonson sindromu

D) Melkerson-Rozental sindromu

E) Şeqren sindromu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
340) Xroniki dodaq çatlarına daha çox kimlərdə təsadüf edilir?

A) Qadınlarda

B) Yeniyetmələrdə

C) Yenidoğulmuşlarda

D) Kişilərdə

E) Uşaqlarda


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
341) Çoxformalı ekssudativ eritemanın gedişinin xarakteri xəstəliyin davam etmə müddətindən asılıdırmı?

A) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin simptomları ağırlaşır

B) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin gedişi yüngülləşir

C) Bəli, zaman keçdikcə xəstəlik permanent gediş alır

D) Xeyr, xəstəliyin gedişi monoton olaraq qalır

E) Bəli, zaman keçdikcə xəstəlik xərçəngə çevrilir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
342) Xroniki dodaq çatlarının remissiyası adətən nə vaxt baş verir?

A) Payızda

B) Qışda

C) Yazda


D) Yayda və qışda

E) Yayda
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


343) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) İnfeksion-allergik

B) İnfeksion

C) Dərman mənşəli

D) İdiopatik

E) Allergik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
344) Xroniki dodaq çatlarının bədxassəli şişə keçmə ehtimalı olduqda həkim nə etməlidir?

A) Konservativ müalicə aparmalıdır

B) Zədələnmə ocağı tamamilə kəsilib götürülməli və histoloji müayinə aparılmalıdır

C) Biopsiya götürməli və histoloji müayinə aparılmalıdır

D) Zədə zonası koaqulyasiya edilməlidir

E) Kriodestruksiya olunmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
345) Eksfoliativ xeylitin morfoloji elementi hansıdır?

A) Eroziya

B) Papula

C) Qartmaq

D) Pulcuq

E) Xora
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


346) Eksfoliativ xeylitə adətən hansı yaş aralığında təsadüf olunur?

A) 5-10


B) 20-40

C) 60-70

D) 10-20

E) 40-60


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
347) Eksfoliativ xeylitlərdə pulcuqlar qoparıldıqda yerində nə qalır?

A) Nazilmiş epitel

B) Eroziya

C) Xora


D) Ərp

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
348) Epiteldə baş verən hansı patoloji proses dodağın qırmızı haşiyəsində pulcuğun əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Akantoliz

B) Hiperkeratoz

C) Xroniki çatlar

D) Parakeratoz

E) Herpes


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
349) Afta sağaldıqdan sonra yerində nə qalır?

A) Hamar çapıq

B) Çapıqlaşmış atrofiya

C) Dəyişilməmiş selikli qişa

D) Deformasiyaya uğramış çapıq

E) Qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
350) Qlandulyar xeylit hansı vəzilərin hiperplaziyası nəticəsində baş verir?

A) Tər vəzlərinin

B) Kiçik tüpürcək vəzlərinin

C) Dil altı tüpürcək vəzin

D) Çənə altı tüpürcək vəzin

E) Piy vəzlərinin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
351) Qlandulyar xeylitin müalicəsi zamanı hansı əməliyyat aparılır?

A) Antiseptik applikasiyalar

B) Elektrokoaqulyasiya

C) Kriodestruksiya

D) Keratoplastiklərlə applikasiya

E) Fermentlərlə applikasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
352) Atopik xeylit nədir?

A) Sərbəst xəstəlik

B) QİÇS-in simptomu

C) Herpetik infeksiyanın fəsadı

D) İnfeksion xəstəlik

E) Sistem atopiyanın simptomu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
353) Atopik xeylitin başlanğıcı hansı dövrə təsadüf edir?

A) Klimakterik dövrə

B) Yetkinlik dövrünə

C) Ahıl yaşlara

D) Gənclik dövrünə

E) Uşaqlıq dövrünə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
354) Melkerson-Rozental sindromu hansı triadanı özündə birləşdirir?

A) Dil sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, deskvamativ qlossit

B) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil

C) Üz sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, büküşlü dil

D) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, deskvamativ qlossit

E) Dil sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
355) Melkerson-Rozental sindromu zamanı baş verən makroxeylit nə qədər davam edir?

A) Bir neçə ay

B) Bir neçə il

C) Bir neçə gün

D) Bir neçə dəqiqə

E) Bir neçə saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
356) Aktinik xeylitin əmələ gəlməsinə nə səbəb olur?

A) Pomadalara olan allergiya

B) Mexaniki travma

C) Kimyəvi travma

D) Günəş işığına olan həssaslıq

E) İmmunodefisit vəziyyət


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
357) Dildə hansı məməciklər mövcuddur?

A) Sapvari, göbələyəbənzər, yarpağabənzər, yastıqvari,novşəkilli

B) Göbələyəbənzər, armudabənzər və yarpağabənzər

C) Sapvari, göbələyəbənzər , yarpağabənzər,iynəvari

D) Göbələyəbənzər, yarpağabənzər və güləbənzər

E) Sapvari, iynəvari və göbələyəbənzər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
358) Deskvamativ qlossit xəstəliyini başqa cür necə adlandırırlar?

A) Dilin depapilyasiyası

B) «Laklanmış» dil

C) «Tüklü» dil

D) «Coğrafi» dil

E) Rombvari qlossit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
359) Qıcıqlandırıcı qidanın qəbulu deskvamativ qlossit zamanı dildə baş verən ağrılara necə təsir göstərir?

A) Gücləndirir

B) Zəiflədir

C) Dəyişmir

D) Əvvəlcə itir, 1 saatdan sonra güclənir

E) Aradan qaldırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
360) «Büküşlü» dil xəstəliyi başqa cür necə adlanır ?

A) Deskvamativ qlossit

B) Rombvari qlossit

C) «Qısalmış» dil

D) «Coğrafi» dil

E) «Tüklü» dil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
361) Büküşlü dil nədir?

A) Uzunmüddətli travma nəticəsində baş verən xəstəlik

B) Anadangəlmə inkişaf anomaliyası

C) Dişlərin iti kənarları ilə törədilmiş travmanın nəticəsi

D) Medikamentoz allergiyanın simptomu

E) Kimyəvi yanıqların nəticəsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
362) Büküşlü dil üçün nəyin mövcudluğu xarakterikdir?

A) Depapilyasiya ocaqlarının olması

B) Keratotik papulaların olması

C) Büküşlərin olması

D) Eroziyaların olması

E) Çatların olması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
363) Büküşlü dil zamanı xarakterik şikayətlər hansılardır?

A) Dilin qeyri adi görünüşü

B) Qida qəbulu zamanı dildə yanğı hissi

C) Gecələr dildə «iynəbatması» simptomu

D) Qida qəbulu zamanı dildə baş verən ağrılar

E) Dildə səbəbsiz baş verən ağrılar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
364) Melkerson-Rozental sindromuna hansı əlamətlər aiddir?

A) «Laklanmış» dil və eksfoliativ xeylit

B) Dekvamativ qlossit və qlandulyar xeylit

C) «Tüklü» dil və makroqlossit

D) Büküşlü dil və makroxeylit

E) Büküşlü dil və deskvamativ qlossit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə