Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Normada dilin hansı məməcikləri buynuzlaşır?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə6/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

365) Normada dilin hansı məməcikləri buynuzlaşır?

A) Yastıqvari

B) Göbələyəbənzər

C) Sapvari

D) Yarpaqvari

E) Gülvari


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
366) «Tüklü» qara dil zamanı hansı məməciklər sürətlə buynuzlaşmaya meyilli olurlar?

A) Dişarası məməciklər

B) Yarpağabənzər

C) Göbələyəbənzər

D) Yastığabənzər

E) Sapabənzər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
367) «Tüklü» qara dil zamanı aparılan bakterioskopiya nəyi aşkarlayır?

A) Stafilokokk və streptokokkları

B) Plazmatik hüceyrələri

C) Virus və anaerobları

D) Akantolitik hüceyrələri

E) Candida göbələyi və leptotrixiləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
368) Rombvari qlossit nəyin nəticəsidir?

A) Anadangəlmə siflisin

B) Alkoqol və nikotinin həddən çox qəbulunun

C) Medikamentoz allergiyanın

D) Embriogenezin pozulmasının

E) Mexaniki travmanın


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
369) Rombvari qlossit zamanı papillomatozun sürətlə inkişafı müşahidə edildikdə hansı tədbir görülür?

A) Keratoplastiklərlə applikasiya

B) Fermentlərlə applikasiya

C) Kriodestruksiya

D) Antiseptik məhlullarla ağız vannaları

E) Dil sinirinin blokadası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
370) Al-qırmızı, ağrılı, «hamarlanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

B) B12–defisitli anemiyanın

C) Herpesin

D) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin

E) Leykozun


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
371) Qanda hemoqlobinin miqdarı hansı xəstəlikdə dəyişir?

A) Dəmir-defisitli anemiyada

B) Kandidozda

C) Xroniki residivləşən aftoz stomatitdə

D) Leykozda

E) Leykoplakiyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
372) Hipoxrom tipli anemiyada qanın rəng göstəricisi hansı həddə olur?

A) 0,8-1,1

B) 1,3-2,0

C) 1,5-2,0

D) 0,5-0,6

E) 1,2-1,5


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
373) Qlossalgiya hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) Allergik

B) Xərçəngönü

C) Medikamentoz

D) İnfeksion

E) Psixogen


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
374) Qida qəbulu zamanı dildə ağrıların səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Deskvamativ qlossit

B) Rombvari qlossit

C) Üçlü sinirin nevralgiyası

D) Qlossalgiya

E) Kataral qlossit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
375) Dildə müşahidə olunan göynəmə, iynə batma, yanma hissiyatının qida qəbulu zamanı səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) QİÇS


B) Qlossalgiya

C) Stomalgiya

D) Şeqren sindromu

E) Sifilis


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
376) Aftoz stomatitlərdə aftalar neçə gün mövcud olur?

A) 10 gün

B) 5 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

E) 20-40 gün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
377) Stomalgiyanın əmələ gəlməsinə nə səbəb olur?

A) İmmunodefisit

B) Siqaret çəkmək

C) Alkoqol qəbulu

D) Psixi travma

E) Antibiotiklərin qəbulu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
378) Üzün aşağı şöbəsinin hündürlüyünün azalması nəyə səbəb ola bilər?

A) Udqunmanın ağrılı olmasına

B) Dil-udlaq sinirinin zədələnməsinə

C) Dilin tez-tez dişlənməsinə

D) «Chorda tympani»–nin əzilməsinə

E) Tələffüzün pozulmasına


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
379) Dildə, alt dodaqda və sərt damaqda eyni zamanda baş verən yanğı hissiyatı necə adlanır?

A) Üçlü sinirin nevralgiyası

B) Stomalgiya

C) Nevrit

D) Qlossalgiya

E) Melkerson-Rozental sindromu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
380) Stomalgiyaya hansı yaş qrupunda daha çox təsadüf edilir?

A) 30-40


B) 50-60

C) 15-20


D) 20-25

E) 25-30
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


381) Üçlü sinir nevralgiyasının xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Ağızın selikli qişasında çoxlu ağ ərpin toplanması

B) Dildə olan daimi ağrıların qida qəbulu zamanı güclənməsi

C) Dilin bir yarısının keyləşməsi

D) Qəflətən irradiasiya edən ağrıların əmələ gəlməsi

E) Ağız boşluğunda olan göynəmənin qida qəbulu zamanı itməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
382) Qlossalgiya zamanı dil sinirinin blokadası hansı preparatlarla aparılır?

A) Askorbin turşusu və lidokainlə

B) Lidokain və fermentlərlə

C) Kalsium xlorid və lidokainlə

D) Lidokain və kortikosteroidlərlə

E) B1 vitamini və lidokainlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
383) Dilin palpasiyası hansı halda ağrılı olur?

A) Rombvari qlossitdə

B) «Tüklü-qara» dildə

C) Deskvamativ qlossitdə

D) Büküşlü dildə

E) Dilin absesi zamanı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
384) Bouen xəstəliyi zamanı epitelidə hansı patoloji proses baş verir?

A) Degenerasiya

B) Akantoz

C) Parakeratoz

D) Diskeratoz

E) Papillamatoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
385) Dodağın qırmızı haşiyəsinin obliqat xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Papilloma

B) Ziyilli və məhdud hiperkeratoz

C) Dodaq herpesi

D) Keratoakantoma və dəri buynuzu

E) Leykoplakiya və keratoakantoma


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
386) Sitoloji müayinədə hansı hüceyrələrin tapılması bədxassəli şişin olması diaqnozunu təsdiqləyir?

A) Atipik

B) Plazmatik

C) Langerhans

D) Akantolitik

E) Akantolitik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
387) Dodağın qırmızı haşiyəsinin fakultativ xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Ziyilli və abraziv Manqanotti xeyliti

B) Bouen xəstəliyi

C) Dodaq herpesi

D) Leykoplakiya və məhdud hiperkeratoz

E) Keratoakantoma və dəri buynuzu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
388) Dodağın qırmızı haşiyəsində, 1 sm diametrdə, konusvari formada, tünd boz rəngdə, əsasına möhkəm birləşmiş törəmə necə adlanır?

A) Dəri buynuzu

B) Papilloma

C) Qartmaq

D) Keratoakantoma

E) Qabarcıq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
389) Manqanotti xeylitinə şübhə yarandıqda hansı tədbirin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur?

A) Zədə nahiyəsinin tam kəsilib götürülməsi və histoloji müayinə

B) Radioterapiya

C) Bukki şüaları

D) Biopsiya və histoloji müayinə

E) Kriodestruksiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
390) Manqanotti xeylitinin konservativ müalicəsi neçə müddət davam etdirilir?

A) Bir il

B) Üç ay

C) İki il

D) Bir ay

E) Altı ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
391) Manqanotti xeylti zamanı konservativ müalicə effektiv olmadıqda hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Bukki şüaları

B) Kriodestruksiya

C) Radioterapiya

D) Zədə nahiyəsini tamamilə kəsib götürmək

E) Yandırmaq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
392) Ağız selikli qişasının keratoakantoması hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Fakultativ xərçəngönü

B) İnfeksion

C) Allergik

D) Xərçəng

E) Obliqat xərçəngönü


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
393) Selikli qişa səthindən hündürə qalxmış, yumru formalı, hərəkətli törəmə necə adlanır?

A) Dəri buynuzu

B) Papilloma

C) Papula

D) Keratoakantoma

E) Piogen qranuloma


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
394) Leykoplakiyanın neçə forması mövcuddur?

A) İki


B) Beş

C) Üç


D) Bir

E) Dörd
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


395) Qırmızı yastı dəmrovun ağızın selikli qişasında neçə forması mövcuddur?

A) Üç


B) Dörd

C) Beş


D) İki

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


396) Leykoplakiyanın hansı formaları mövcuddur?

A) Ekssudativ-hiperemik

B) Yastı (hamar), verrukoz, eroziv

C) Tipik


D) Ekssudativ

E) Bullyoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
397) Leykoplakiyanın ən çox təsadüf edilən forması hansıdır?

A) Yastı (hamar)

B) Ekssudativ

C) Bullyoz

D) Eroziv

E) Verrukoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
398) Kəskin herpetik stomatitin gedişatında hansı mərhələlər vardır?

A) İnkubasion dövr,səpkilərin əmələ gəlməsi,kliniki sağalma mərhələsi

B) İnkubasion,kataral,kliniki sağalma mərhələsi

C) İnkubasion, prodromal, səpkilərin əmələ gəlmə mərhələsi, klinik mənzərənin sönmə mərhələsi, klinik sağalma mərhələsi

D) Prodromal,səpkilərin əmələ gəlməsi mərhələsi,klinik mənzərənin sönmə mərhələsi

E) Səpkilərin əmələ gəlməsi, sönmə və klinik sağalma mərhələsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
399) Kəskin herpetik stomatitin xarakterik zədələnmə elementləri hansılardır?

A) Erroziya,ləkə

B) Ləkə,qovuqcuq

C) Düyüncük,erroziya

D) Qovuqcuq,düyüncük

E) Qovuqcuq, erroziya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
400) Ağız boşluğu selikli qişasının ikincili zədələnmə elementləri hansılardır?

A) Erroziya, qovuqcuq, qabarcıq

B) Çat, qovuqcuq, ləkə

C) Ləkə, qovuqcuq, papula

D) Papula, erroziya, çat

E) Xora, erroziya, afta


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
401) Üçüncülü sifilisin klinik əlamətləri hansılardır?

A) Tək-tək və ya çoxlu sayda səthi xoralanmış sərt infiltrat zonaları

B) Düyünlü formalarda tək-tək sərt infiltrat ocaqları

C) Diffuz xarakterli sərt və yumşaq infiltrat ocaqları

D) Qabarı xatırladan çoxlu sayda sərt infiltrat zonaları

E) Səthi xoralaşmış qabar tipli yumşaq infiltrat ocaqları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
402) Papilloma nəyə aid edilir?

A) Bədxassəli şişlərə

B) İltihabi xəstəliklərə

C) Xoşxassəli şişlərə

D) Parodontomalara

E) Şişəbənzər törəmələrə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
403) Papilloma haradan inkişaf edir?

A) Əzələ toxumasından

B) Vəzili toxumadan

C) Epitel toxumasından

D) Kobud lifli toxumadan

E) Fibroz toxumadan


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
404) İmmunitet nədir?

A) Bəzi hüceyrələrin xaricdən orqanizmə daxil olan bakteriyaları məhv etmək xüsusiyyətidir

B) İmmunokompetent hüceyrələrin yad xarakterli zülalları tanımaq xüsusiyyətidir

C) İmmun sistemin antitel hazırlamaq xüsusiyyətidir

D) Özündə genetik yadlıq informasiyası daşıyan maddə və cisimciklərdən orqanizmi müdafiə mexanizmidir

E) Orqanizmin bəzi hüceyrələrinin faqositar funksiyasıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
405) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorları dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Spesifik hüceyrələrin faqositar funksiyası

B) Mikroorqanizmlərə qarşı kompleks (fizioloji və kimyəvi) təsir

C) Konkret antigenə qarşı antitel hazırlanması

D) Mikroorqanizmlərə qarşı kimyəvi təsir

E) Bakterial hüceyrələrə fizioloji təsir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
406) Spesifik müdafiə mexanizmi nədir?

A) Makrofaqların fəaliyyəti

B) Orqanizmdə antitellərin mövcudluğu

C) Konkret antigenə qarşı təsir edən immunoqlobulinlərin sintezi

D) Yadxassəli hüceyrələrə qarşı ferməntlərin təsiri

E) Orqanizmdə faqositozun mövcudluğu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
407) Ağız boşluğunda qeyri-spesifik müdafiə mexanizmlərinin təsiri nə zaman baş verir?

A) Yad cismin orqanizmə düşməsindən bir sutka sonra

B) Müdafiənin formalaşmasına tələb olunan vaxt keçdikdən sonra

C) Yad cismin orqanizmə düşməsindən 1-2 həftə sonra

D) İmmunoqlobulinlərin ifrazına tələb olunan vaxt keçikdən sonra

E) Yad cisim orqanizmə orqanizmə düşdüyü andan


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
408) Antigenə qarşı orqanizmin spesifik reaksiyası nə deməkdir?

A) İmmunoloji yaddaş

B) İmmunoloji tolerantlıq

C) Kvinke ödemi

D) Antitelin (spesifik immunoqlobulinlərin) sintezi

E) Ani və ləng tipli hiper həssəslığın inkişafı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
409) Mütəmadi olaraq salisilatlar qəbul etmiş pasient stomatoloji müayinə zamanı hansı riski daşıyır?

A) Arterial qan təzyiqinin aşağı olması

B) Allergik təzahürlər

C) Arterial qan təzyiqinin yuxarı olması

D) Qanaxmaya meyillilik

E) Müalicədən qorxu hissi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
410) Ağız boşluğunun hansı nahiyəsinin müayinəsi zamanı mütləq bimanual palpasiya tətbiq edilir?

A) Ağız dibinin

B) Dodaqların konturunun

C) Ağız dəhlizinin

D) Dil yüyəninin

E) Yanağın selikli qişasının


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
411) İnsan immunodefisiti virusuna yoluxmuş xəstənin qanı ilə təmasdan sonra tibbi personal əllərini etil spirtinin hansı konsentrasiyası ilə işləməlidr?

A) 80%


B) 40%

C) 96%


D) 60%

E) 70%
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


412) İnsan immunodefisiti virusu infeksiyası diaqnozu hansı metodla aşkar olunmur?

A) İmmunoferment analiz (İFA)

B) Molekulyar-genetik (PZR)

C) İmmun blottinq

D) Mikroskopik

E) Virusoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
413) Stomatoloq yerli anesteziya apararkən əlini təsadüfən iynə ilə deşərsə nə etməlidir?

A) Əlini sabunla axar suda yaxşıca yumalı, yaranı 70%-li spirtlə, sonra isə 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir

B) Əlini sabunla axar suda yaxşıca yumalı və yaranı plastrla örtməlidir

C) Yaranı sıxmaqla qan damcısı çıxarmalı və plastrla örtməlidir

D) Yaranı 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir

E) Zədə nahiyyəsini sıxmaqla qan damcısı çıxarmalı, əlini sabunla axar suda yumalı, yaranı 70%-li spirtlə, sonra isə 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
414) İnsan immunodefisit infeksiyasının risk qrupuna kimlər daxil deyil?

A) Narkomanlar

B) Homoseksualistlər

C) Donorlar

D) Fahişələr

E) Daim qanla təmasda olan tibb işçiləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
415) İnsan immunodefisiti infeksiyasının hansı ötürülmə yolu xarakterik deyil?

A) Hava-damcı

B) Parenteral

C) Cinsi


D) Transplantasion

E) Transplasentar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

Ortopedik stomatologiya və uşaq stomatologiyasi

416) Metal – keramik diş protezlərinin (körpü, qapaq) əsas mənfi cəhətləri hansıdır?

A) Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olması

B) Dişlərin çox yonulması

C) Orqanizm üçün zərərli olması

D) Optimal estetik xüsusiyyətləri

E) Materialın bərkliyi


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 136
417) Yüksək temperaturda bişən farfor əsasən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A) Protez növləri üçün

B) Qapaq üçün

C) Vinirlər üçün

D) Taxmalar üçün

E) Çıxan protezlərə süni diş hazırlamaq üçün


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 41
418) Təbii rəng almaq və estetik effektə nail olmaq məqsədilə farfora nə qatılır?

A) Kvars


B) Rəngli piqmentlər

C) Çöl – şpatı

D) Kalsium – karbonat

E) Kaolin


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43
419) Ərimə temperaturunu aşağı salmaq məqsədilə farforun tərkibinə nə qatılır?

A) Kalsium – karbonat, natrium – karbonat (Flyus)

B) Rəngləyici piqmentlər

C) Kvars

D) Titan – oksid, xrom - oksid

E) Çöl – şpatı


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43
420) Diş yonmanın keyfiyyətinə aşağıdakılardan hansı təsir etmir?

A) Fırlanma sürəti

B) Sudan istifadə edilməsi

C) Diş toxumasının səthi

D) Həkimin əlcəksiz işləməsi

E) Bornun tipi


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 135
421) Dişi qapaq altına yonmaq üçün proses hansı borla başlanılır?

A) Çarxvari bor

B) Silindrik bor

C) Marker bor

D) Şar (kürəvi) bor

E) Əks konus bor


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 135
422) CEREC - CAD/CAM texnologiyası ilə diş protezləri hazırlmaq üçün alınan ölçü şərti olaraq necə adlanır?

A) Funksional

B) Optik

C) İkiqat

D) Funksional sovrulan

E) Anatomik


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 55
423) Metal keramik diş protezi hazırlamağa hansı hal mütləq əks gösrətiş hesab edilir?

A) Alçaq (qısa) diş taci nazik örtüklü sərt toxuması ilə

B) Diş cərgəsinin böyük (3-4 dişdən çox) qüsuru

C) Açıq dişləm

D) Uşaq və yeniyetmələrdə sağlam pulpalı dişlər

E) Çeynəmə əzələlərinin parafunksiyası


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 131
424) Dişin sərt toxuması hansı protez növü üçün daha çox yonulmalıdır?

A) Metal keramik

B) Ştamplanmış qapaq

C) Tam keramik yonulma qapaq

D) Tam tökmə metal qapaq

E) Tam keramik pres qapaq


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 136
425) Dişin düzgün formada yonulması gələcək suprastrukturun hansı parametrinin möhkəm olmasına şərait yaradır?

A) Fiksasiya

B) Çeynəmə - kəsici səthə düzgün forma vermə

C) Dəqiq metal tökmə

D) Estetik görünüş

E) Keramika rənginin seçimi


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 139
426) Tam tökmə qapaqlar altına yonma zamanı diş boynu nahiyəsində dişin sərt toxumasında nə yaradılır?

A) Çökəklik

B) Pillə

C) Kələ-kötürlülük

D) Kvadrat

E) Üçbucaq


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы " Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 141
427) Bərpaedici stomatologiyanın əsas prinsipi hansıdır?

A) Toxumaları zədələməməsi və materialın bioloji uyğunluğu

B) Estetik tələbat və toxumaların zədələnməməsi

C) Metalların bioloji uyğunluğu, toxumaların zədəsinin azalması, çox yararlıq, estetik tələbatın tam ödənilməsi

D) Toxumaları zədələməməsi və estetika

E) Materialın biouyğunluğu və estetika


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 8
428) Stomatoloji praktikada adgeziya nədir?

A) İki sərt cismin (materialın) səthindəki mexaniki retensialar hesabına onların dayanıqlığı

B) İki sərt cismin (materialın) qızdırıkaraq bir – birinə yapışdırılması

C) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə üçüncü maye (amorf) halda olan materialla birləşməsi

D) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə söykənməsi

E) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə üçüncü bərk materialla bərkidilməsi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 21
429) Adgeziv keramik restavrasiyanın üstün cəhətlərinə hansı aid deyil?
A) Metal işlədilməməsi və qalvanozun olmaması

B) Patoloji sürtülmənin olması

C) ikincili kariesin yaranmasının qarşısının alınması

D) Diş toxumalarının dehidratasiyasının, rəngdəyişməsinin qarşısının alınması

E) Estetik tələbatın yüksək səviyyədə ödənilməsi
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 14
430) Materiallardan hansı daha çox yararlı hesab edilməklə orqanizm üçün biouyğun və gigiyenik hesab olunur?

A) Keramika

B) Qiymətli metal

C) Kompozit

D) Akril

E) Adi (sadə) metal


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 14
431) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Diş rənginin qüsuru

B) Uyğun olmayan okklüziya

C) Depulpasiya edilmiş diş

D) Diş emalının lazımı qalınlıqda olmaması

E) Diş tacının anatomik qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
432) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Depulpasiya edilmiş diş

B) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

C) Diş formasının qüsuru

D) Uyğun olmayan okklüziya

E) Dişdə karies və plombun olması


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
433) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Depulpasiya edilmiş diş

B) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

C) Dişdə karies və plombun olması

D) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

E) Uyğun olmayan okklüziya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə