Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Frenkel aparatı hansı növ texnikaya aiddir?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə8/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

491) Frenkel aparatı hansı növ texnikaya aiddir?

A) Kombinə olunmuş

B) Mexaniki

C) Funksional

D) Çıxmayan

E) Ağızdankənar


Ədəbiyyat: У.Проффит "Современная ортодонтия", М., 2006, с. 286-303
492) Süd kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 6


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


493) Süd köpək dişlərinin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 8


B) 7

C) 3,5 (3 yaş yarım)

D) 5

E) 6
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


494) Daimi kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 16-17


B) 10-11

C) 15


D) 13-15

E) 12
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


495) Kiçik azı dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 18-19


B) 12-14

C) 15


D) 16

E) 17-18
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


496) Suda flörun tərkibi hansı dərəcəyə çatdıqda flüorozun destruktiv forması əmələ gəlir?

A) 1 mq/l

B) 7-9 mq/l

C) 0,5 mq/l

D) 2-3 mq/l

E) 4-6 mq/l


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
497) "Froq aplayans" adlı aparatın funksiyası nədən ibarətdir?

A) Altıncı dişlərin distalizasiyası

B) Sektoral genişləndirmə

C) Aşağı çənənin genişləndirməsi

D) Yuxarı çənənin genişləndirməsi

E) Üçtərəfli genişləndirmə


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
498) Uşaqlarda pulpanın tərkibindəi neçə faiz su var?

A) 95%


B) 85%

C) 98%


D) 90%

E) 50%
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


499) Uşaqlarda periodontitin ən çox rast gələn forması hansıdır?

A) Xroniki qranulomatoz periodontit

B) Xroniki qranulyasiyaedici periodontit

C) Kəskin periodontit

D) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

E) Xroniki fibroz periodontit


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
500) Enql təsnifatının 2-ci sinfində neçə yarım sinif var?

A) 1


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 8501) Çənələrin ölçü anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Proqnatiya

B) Adentiya

C) Mezial dişləm

D) Dərin dişləm

E) Makroqnatiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
502) Çənələrin kəlləyə münasib yerləşməsinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Proqnatiya

B) Makrodentiya

C) Mikroqnatiya

D) Makroqnatiya

E) Mezial dişləm


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
503) Diş sıralarının bir-birinə münasibətinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Dərin dişləm

B) Makrodentiya

C) Mikrodentiya

D) Makroqnatiya

E) Proqnatiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
504) Dişləmin anomaliyaların müayinəsi, profilaktikası və müalicəsi ilə məşğul olan stomatologiya bölməsi necə adlanır?

A) Dental implantologiya

B) Ortopediya

C) Cərrahi stomatologiya

D) Ortodontiya

E) Terapevtik stomatologiya


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 11
505) Çıxarılmayan ortodontik texnikaya nə aiddir?

A) Bryukl aparatı

B) Breket sistemi

C) Tvin blok

D) Sanders aparatı

E) Frenkel aparatı


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 150
506) Ağızdankənar aparatlara hansı aiddir?

A) Frenkel II aparatı

B) Delyar maskası

C) Bryukl aparatı

D) Frenkel III aparatı

E) Sanders aparatı


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
507) Dişlərin çıxması anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Makrodetiya

B) Adentiya

C) Retensiya

D) Hipoplaziya

E) Mikrodentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
508) Diş sayının anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Retensiya

B) Makrodentiya

C) Hipoplaziya

D) Mikrodentiya

E) Adentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
509) Yuxarı mikrognatiyanın müalicəsi üçün istifadə edilən ağızdankənar aparat hansıdır?

A) Delyar maskası

B) Üz qövsü

C) Tvin blok

D) Froq aplayans

E) Bryukl aparatı


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
510) Aşağıdakı üsullardan hansı gicgah-çənə oynağının hemodinamikasının vəziyyətini göstərir?

A) Telerentgenoqrafiya

B) Sefalometriya

C) Mioqrafiya

D) Reoqrafiya

E) Ortopantomoqrafiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 33
511) Uşaqlarda ilk daimi dişlər neçə yaşında çıxır?

A) 12 ay


B) 6 yaş

C) 7 yaş


D) 6 ay

E) 8 yaş
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


512) Çıxarılan ortodontik aparatlarda yelpikvari qıfılın istifadəsinin məqsədi nədir?

A) Böyük azı dişlərinin distalizasiyası

B) Üçtərəfli genişləndirmə

C) İki tərəfli genişləndirmə

D) Sektoral təsir

E) Yuxarı çənədə frontal hissənin genişləndirməsi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
513) Uşaqlarda dişlərin fissuralarının hermetizasiyası hansı preparatlarla həyata keçirilir?

A) Formalin

B) Rezorsin

C) Silidont

D) Amalqama

E) Silantlar


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
514) Hemofiliyalı uşaqlarda ortodontik göstərişi ilə diş çəkilməsi əməliyyatı zamanı qanaxmanın qarşısının almasında hansı yerli tədbir görülür?

A) Vitaminoterapiya

B) Venadaxili plazmanın köçürülməsi

C) Qanın laxtalandırılmasını artıran preparatların təyini

D) Hemostatik süngərin qoyulması

E) Antibiotik terapiyası


Ədəbiyyat: Федорова З.Д. Гемофилия и ее лечение, Л., 1977, с. 152.
515) Uşaqlarda daimi köpək dişlərinin çıxması normada neçə yaşında baş verir?

A) 8-9


B) 6-7

C) 11-12


D) 16-17

E) 9-10
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


516) Uşaqlarda birinci böyük azı dişlərin fissuralarının hermetizasiyasını neçə yaşında tədbiq olunması məsləhət görülür?

A) Fərqi yoxdur

B) 6 - 7

C) 8 - 9


D) 10 - 11

E) 12 - 13


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
517) Dişlərin sərt toxumalarının qeyri-kariyes xəstəliklərinə hansı aiddir?

A) Periodontit

B) Dentinin natamam inkişafı

C) Parodontoliz

D) Parodontit

E) Pulpit


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
518) Odontoklastların fəallaşmasının artımı nəticəsində əmələ gələn destruktiv proses necə adlanır?

A) Pulpit

B) Daxili rezorbsiya

C) Kariyes

D) Periferik rezorbsiya

E) Retensiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 489
519) Uşaqlarda rast gəlinən dişləri qıcamaq necə adlanır?

A) Bruksizm

B) Hiperesteiya

C) Trizm


D) Hipoplaziya

E) Hipersalivasiya


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 674
520) Mina qatının sistem hipoplaziyası hansı qrup dişlərə çox vaxt təsir göstərir?

A) İkinci böyük azı dişləri

B) Ağıl dişləri

C) Frontal dişlər və kiçik azı dişləri

D) Frontal dişlər və birinci böyük azı dişləri

E) Kiçik azı dişlər


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
521) Mina qatının yerli hipoplaziyasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?

A) Hamiləlik dövründə keçirilmiş xəstəliklərin olması

B) Həmin dişin mayasının travmatik zədələnməsi

C) Süd dişinin pulpiti

D) Zərərli vərdişlərin olması

E) Pediatrik xəstəliklərin olması


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
522) Hansı xəstəlik zamanı bir dişdə forma dəyişikliyi müşahidə edilir?

A) Yerli hipoplaziya

B) Sistem hipoplaziya

C) Flüoroz

D) Qeyri-mükəmməl amelogenez

E) Stenton-Kapdepon sindromu


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
523) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?

A) Uşağın həyatının birinci ilində keçirdiyi xəstəliklər

B) Ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi xəstəliklər

C) Zərərli vərdişlərin olması

D) Süd dişlərinin çoxsaylı pulpiti

E) Süd dişlərinin çoxsaylı kariyesi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
524) Karioz ləkələrin rəngləmə üsulu ilə aşkarlanması məqsədilə hansı preparat istifadə edilir?

A) Metilen abısının 2%-li məhlulu

B) Lakmus kağızı

C) Kalium yodid məhlulu

D) Şiller-Pisarev reaktivi

E) Kaprofer


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
525) Pulpitin hansı növündə pulpanın səthi zondlaması zamanı ağrı olmur?

A) Xroniki fibroz

B) Kəskin ocaqlı

C) Xroniki qanqrenoz

D) Xroniki hipertrofik

E) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
526) Kəskin periodontitlə xroniki periodontitin kəskinləşməsinin differensial diaqnostikası üçün hansı üsul istifadə edilir?

A) Şiller-Pisarev reaktivi ilə rəngləmə

B) Anamnez

C) Rentgenoloji üsul

D) Dişin perkussiyası

E) Metilen abısının 2%-li məhlulu ilə rəngləmə


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
527) 15 yaşlı yeniyetmənin neçə dişi olmalıdır?

A) 26


B) 32

C) 20


D) 28

E) 24
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


528) Antenatal inkişaf barədə məlumat uşaqlarda hansı yaş qrupunun müayinəsində aşkar olunur?

A) Yeniyetmə dövrü

B) Bir yaş dövründə

C) Sadalanan dövrlərin hamısında

D) Məktəbəqədər dövrü

E) Məktəb dövrü


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
529) Dişlər öz ölçülərini kötüyün hesabına böyüməsinin fenomeninin adı nədir?

A) Oliqodontiya

B) Mikrodontiya

C) Hipodontiya

D) Makrodontiya

E) Taurodontizm


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 138
530) Dişlərin mayaların qoyulmasının ilk əlamətləri bətndaxili dövrün neçənci həftəsində baş verir?

A) 10


B) 6

C) 4


D) 8

E) 12
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 64


531) Yerli anestetiklərdən hansı paraaminobenzol turşusunun efirinə aiddir?

A) Novokain

B) Sovkain

C) Mezokain

D) Azakain

E) Novokainamid


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
532) Yerli anestetiklərin inaktivasiyası hansı yolla gedir?

A) Böyrəklər vasitəsilə

B) Psevdoxolinesteraz plazmanın hidrolizi, qaraciyərdə reduksiyası ilə

C) Tər vəziləri ilə

D) Qara ciyərdə qlükuron turşusu ilə birləşməsi yolu ilə

E) Oksidləşmə yolu ilə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
533) Damar genişləndirici təsirə malikdir?

A) Artikain

B) Sovkain

C) Morfin

D) Novokain

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
534) Yerli anestetiklərin mərkəzi sinir sisteminə təsiri nədən asılı deyil?

A) Dozasından

B) Yeridilmə sürətindən və üsulundan

C) Konsentrasiyasından

D) Yerli anestetiklərin birgə istifadəsindən

E) Yaş faktorundan


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
535) Lidokain preparatı hansı dərman qrupuna aiddir?

A) Qlükokortikosteroidlərə

B) Analgetiklərə

C) Antihistaminlərə

D) Anestetiklərə

E) Monoaminoksidazalara


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
536) Novokainlə ağır zəhərlənmə zamanı hansı klinik əlamət baş verir?

A) Hipotoniya, qıc olma, tənəffüs çatışmazlığı

B) Üşütmə, titrətmə, solğunluq, yuxululuq

C) Dispnoe, hipotoniya, dəri örtüyünün qızarması

D) Qıc olma, hipertenziya, taxikardiya

E) Hiperesteziya, baş ağrısı, ürək bulanma, qusma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.51
537) Lidokainə qarşı orqanizmin toksik reaksiyası nədən ibarətdir?

A) Qızdırma

B) Ürək bulanma, qusma

C) Sianoz, yuxululuq

D) Qıc olma

E) Toxumada şişkinlik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
538) Sadalananlardan hansı aşağı çənədə aparılan naqili anesteziya üsullarına aiddir?

A) Tuberal

B) Mandibulyar

C) Palatinal

D) İnfraorbital

E) Supraorbital


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.114
539) Noradrenalinin istifadəsi zamanı aşağıda göstərilən hansı effekt müşahidə olunur?

A) Hiperqlikemiya,orqanizmdə metabolizmin yüksəlməsi

B) Tac damarlarda qan dövranın sürətlənməsi

C) Miokardın iş fəaliyyətinin yüksəlməsi

D) Müsbət ürəyə inotrop təsiri

E) Böyrək damarlarının vazokonstriksiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
540) Noradrenalinin təsiri nəticəsində nə baş verir?

A) Arteriyaların və venaların spazmı

B) Arteriyaların spazmı ,venaların genişlənməsi

C) Arteriyaların genişlənməsi, venaların spazmı

D) Arteriyaların və venaların genişlənməsi

E) Yalnız venaların spazmı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
541) Adrenalinin hansı yolla yeridilməsi zamanı ən zəif klinik effekt müşahidə olunar?

A) Epidural

B) Dərialtı

C) Əzələ daxili

D) Subaraxnoidal

E) Vena daxili


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
542) Hansı anestetik paraaminbenzol turşunun radikalını daşıyır?

A) Ultrakain

B) Novokain

C) Sovkain

D) Kokain

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
543) Aşağıdakı preparatlardan hansı anestetikdir?

A) Papazol

B) Adrenalin

C) Dibazol

D) Lidokain

E) Nitroqliserin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
544) Sadalananlardan hansında ağrı reseptorları vardır ?

A) Baş beyninin maddəsində

B) Gözün buynuz təbəqəsində, dişin dentinində

C) Diz oynağının vətərində

D) Saçlarda

E) Alveolyar çıxıntının sümüküstlüyündə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
545) Dişlərin ekstraksiyası zamanı əsasən hansı növ anesteziyadan istifadə olunur?

A) Kombinə olunmuş

B) Neyroleptaanalgeziya

C) Ümumi (narkoz)

D) Hipnoz

E) İnfiltrasion


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.48
546) Sadalananlardan hansı ümumi anesteziyalara aiddir?

A) Endotraxeal narkoz

B) Ataralqeziya

C) Vaqosimpatik blokada

D) Naqili anesteziya

E) İnfiltrasion anesteziya


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.109
547) Sadalananlardan hansı ümumi anesteziyanın növüdür?

A) Spinal anesteziya

B) Nagili anesteziya

C) Paranefral blokada

D) Budaq anesteziyası

E) Qeyri-inhalasion narkoz


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.104
548) Preparatlardan hansı inhalasion narkoz zamanı istifadə olunur?

A) Droperidol

B) Natrium - oksibutirat

C) Kalipsol

D) Ftoratan

E) Ketamin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
549) İnhalasion narkoz üçün istifadə olunan narkotik tərkibli maddə hansıdır?

A) Kallipsol

B) Natrium tiopental

C) Azot oksidi

D) Ketamin

E) Siklopropan


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
550) Sadalananlardan hansı qeyri -inhalyasion narkozda istifadə olunur?

A) Azot oksidi

B) Ftoratan

C) Efir


D) Salbutamol

E) Sombrevin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.53
551) Sadalanan preparatlardan hansı qeyri - inhalyasion anesteziyalarda istifadə olunur?

A) Efir


B) Trilen

C) Azot oksidi

D) Heksenal

E) Ftorotan


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
552) Sadalanan preparatlardan hansı qeyri-inhalyasion anesteziyalarda istifadə olunur

A) Ftoratan

B) Xloroform

C) Ketamin

D) Azot oksidi

E) Efir
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61


553) Uzun və travmatik əməliyyatlarda hansı növ narkozdan istifadə olunur?

A) Endotraxeal

B) Naqili

C) Elektronarkoz

D) Maskalı

E) Qeyri -inhalyasion


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.98
554) Neyroleptanalgeziya zamanı preparatlar orqanizmə hansı yolla yeridilir?

A) Enteral

B) Əzələ daxili

C) Vena daxili

D) Ligamentar

E) İnhalyasion


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
555) Neyroleptaanalgeziyada istifadə olunan preparatlar hansılardır?

A) Heksenal, sombrevin

B) Fentanil, droperidol

C) Siklopropan, morfin

D) Dipidolor, pentalqin

E) Promedol, trental


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
556) Ataralgeziya nədir?

A) Keyləşdirmənin xüsusi bir növü

B) Neyroleptanalgeziyanın bir növü

C) İnhalyasion narkozun xüsusi bir növü

D) Yerli anesteziyanın növü

E) Qeyri -inhalyasion narkozun bir növü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
557) Ataralgeziyanın aparılması üçün istifadə olunan preparat qrupu hansıdır?

A) Anabolik preparatlar

B) Yuxugətiricilər

C) Sedativ preparatlar

D) Trankvilizatorlar

E) Hipotenzivlər


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.64
558) Ataralgeziyanın aparılması üçün istifadə olunan preparat qrupu hansıdır?

A) Analgetiklər

B) Ataraktiklər

C) Hipotenzivlər

D) Anabolik preparatlar

E) Narkotiklər


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
559) Sadalananlardan hansı ümumi anesteziyanın aparılması üçün əks göstəriş hesab olunur?

A) Həyata keçiriləcək əməliyyatın travmatik olması

B) Xəstənin mədəsinin dolu olması

C) Operativ müdaxilənin uzunluğu

D) Yerli anestetiklərə qarşı allergik reaksiyanın olması

E) Xəstədə psixi pozğunluqların olması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
560) Alt çənə üçlü sinirin hansı şaxəsi ilə innervasiya olunur?

A) I


B) I və II

C) II və III

D) II

E) III
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71


561) Üst çənə üçlü sinirin hansı şaxəsi ilə innervasiya olunur?

A) I və II

B) I

C) II və IIID) III

E) II
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71


562) Əng siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?

A) Yuxu dəliyindən

B) Oval dəlikdən

C) Tin dəliyindən

D) Girdə dəlikdən

E) Cırılmış dəlikdən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.79
563) Tuberal anesteziya zamanı hansı dişlər keyləşir?

A) 18, 28

B) 18, 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27, 28

C) 15, 14, 25, 24

D) 17, 16, 26, 27

E) 18, 17, 16, 26, 27, 28


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.80
564) İnfraorbital anesteziyada hansı şaxələrin blokadası olur?

A) Yuxarı ön və orta

B) Yuxarı ön və arxa

C) Yuxarı orta və arxa

D) Aşağı arxa

E) Aşağı ön və arxa


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
565) İnfraorbital anesteziyada keyləşmə zonasına daxildir?

A) Yuxarı çənənin yalnız damaq tərəfdən selikli qişası

B) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24-cü dişlər,alveolyar çıxıntının vestibulyar tərəfdən selikli qişası

C) Yalnız yuxarı molyar dişlər

D) Yalnız üst dodaq,burun qanadı

E) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24-cü dişlər,alveolyar çıxıntının damaq tərəfdən selikli qişası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.124
566) Böyük damaq dəliyində aparılan anesteziya zamanı nəyin blokadası baş verir?

A) Orta yuxarı diş kələfinin

B) Dil sinirinin

C) Böyük damaq sinirinin

D) Mental sinirin

E) Burun damaq sinirinin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
567) Alt çənə siniri üçlü sinirin hansı şaxəsidir?

A) 1-ci


B) 5-ci

C) 2-ci


D) 4-cü

E) 3-cü
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.115


568) Çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?

A) Cırılmış

B) Oval

C) Girdə


D) Yuxu

E) Tin
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.55


569) Mandibulyar anesteziya ağız daxili üsulla aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Molyararxası çuxur

B) Qanadabənzər-çənə qırışı

C) Köpək dişləri

D) Molyarlar

E) Gicgah daraq


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.58
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə