Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Üst çənənin sınmasının əsas simptomu nədir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə12/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

756) Üst çənənin sınmasının əsas simptomu nədir?

A) Burun qanaxması

B) Baş ağrısı

C) Üst çənənin patoloji tərpənməsi

D) Alveolyar çıxıntıların selikli qisasın yarılması

E) Alt çənənin patoloji tərpənməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
757) Alt çənənin sınmasının əsas simptomu nədir?

A) Alt çənənin patoloji tərpənməsi

B) Baş ağrısı

C) Alveolyar çıxıntıların selikli qisasın yarılması

D) Burun qanaxması

E) Üst çənənin patoloji tərpənməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
758) Üst çənənin sınması zamanı əsas şikayətlər hansılardır?

A) Təzyiqin düşməsi, qızdırmanın qalxması

B) Ağrı, ağızda quruluq, qançur

C) Təzyiqin qalxması, qızdırmanın qalxması

D) Dişləmin pozulması, ağrı, şişkinlik

E) İşığdanqorxma, ağrı, eşitmənin azalması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
759) Alt çənənin sınması zamanı əsas şikayətlər hansıdır?

A) Dişləmin pozulması, ağrı, şişkinlik

B) Təzyiqin qalxması, qızdırmanın qalxması

C) Təzyiqin düşməsi, qızdırmanın qalxması

D) İşığdanqorxma, ağrı, eşitmənin azalması

E) Ağrı, ağızda quruluq, qançur


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.411
760) Üst çənənin sınması For I sinonimi nədir?

A) Alveolyar çıxıntının ayrılması

B) Orbital

C) Subbazal

D) Suborbital

E) İnfraorbital


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.415
761) Üst çənənin sınması For II sinonimi nədir?

A) İnfraorbital

B) Suborbital

C) Subbazal

D) Alveolyar çıxıntının ayrılması

E) Orbital


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.416
762) Üst çənənin sınması For III sinonimi nədir?

A) İnfraorbital

B) Suborbital

C) Subbazal

D) Orbital

E) Alveolyar çıxıntının ayrılması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.416
763) Üst çənənin sınması zamanı yüklənmə simptomu təzyiqdən necə müəyyən olunur?

A) Qanadabənzər çıxıntının qarmaqcığına aşağıdan yuxarı

B) Alt çənənin alveolyar çıxıntıdan aşağıdan yuxarı

C) Almacıq sümüklərə aşağıdan yuxarı

D) Çənəyə qapalı dişlərdə aşağıdan yuxarı

E) Çənəyə yarım açıq ağızda aşağıdan yuxarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.418
764) Alt çənənin sınması zamanı yüklənmə simptomu təzyiqdən necə müəyyən olunur?

A) Çənəyə yarım açıq ağızda aşağıdan yuxarı

B) Almacıq sümüklərə aşağıdan yuxarı

C) Üst çənənin alveolyar çıxıntıdan aşağıdan yuxarı

D) Qanadabənzər çıxıntının qarmaqcığına aşağıdan yuxarı

E) Çənəyə qapalı dişlərdə aşağıdan yuxarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.418
765) Çənənin sınma zamanı iltihabı xarakterli fəsadları hansılardır?

A) Frontit

B) Sümük yaranın irinləməsi

C) Periostit

D) Qızıl yel iltihabı

E) Furunkulez


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.420
766) Alt çənənin kondularis çıxıntının birtərəfli sınığında xarakter olunan simptom hansıdır?

A) Alveolyar çıxıntının selikli qişanın yarılması

B) Burundan qanaxma

C) Molarlarıın dişləmin dəyişməsi sınıq tərəfdən

D) Açıq dişləm

E) Molarların dişləmin dəyişməsi sınığın əks tərəfdən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.377
767) Alt çənənin kondularis çıxıntının ikitərəfli sınığında xarakter olunan simptomu hansıdır?

A) Molarlarıın dişləmin dəyişməsi sınıq tərəfdən

B) Alveolyar çıxıntının selikli qişanın yarılması

C) Açıq dişləm

D) Molarların dişləmin dəyişməsi sınığın əks tərəfdən

E) Burundan qanaxma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.377
768) Alt çənənin köpək dişlər nahiyyəsində iki tərəfli sınığında fraqmentlərin yeri necə dəyişir?

A) Yuxarı

B) Distal

C) Lateral

D) Aşağı

E) Medial


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.378
769) Çənə sınıqları ilə xəstələrdə hansı pəhriz məsləhətdir?

A) Ümumi stol(15)

B) Trubkalı(1)

C) Cərrahi

D) Yüksək kalorili

E) Trubkalı(15)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.379
770) Üzün güllə yaraları başqa nahiyyələrdən nə ilə fərqlənir?

A) Fəsadların sürətli inkişafı ilə

B) Yara prosesin gedişinlə

C) Yaralının xarici görünüşün onun həyat qabiliyyəti ilə uyğun olması

D) İltihabı prosesin olması ilə

E) Yaranın epitelizasiya müddəti ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
771) Üzün güllə yaraları başqa nahiyyələrdən nə ilə fərqlənir?

A) Yaranın epitelizasiya müddəti ilə

B) İltihabı prosesin olması ilə

C) Yarada ikinci dərəcəli yara verən mərmilərin olmasından

D) Yara prosesin gedişinlə

E) Fəsadların sürətli inkişafı ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
772) İkinci yara verən mərmilər necə adlanır?

A) Dişlər, dişlərin və kəllə sümüklərin qırıntısı

B) Partlayan güllə

C) Mərminin qəlpəsi

D) Oxşəkilli elementlər

E) Sümük toxumanın nekrotik dəyişiklər zonası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.384
773) Üz-çənə nahiyyəsinin birinci cərrahi işləmənin xüsusiyyətləri?

A) Nekrotik toxumaların kəsilməsindən, qan laxtaların götürməsindən, yaraya drenajın qoyulması

B) Qanaxmanın dayanması, antiseptik işləmə, tikişlərin və sarğının qoyulması

C) Antiseptik işləmə, tikişlərin və sarğının qoyulması

D) Yara nahiyyəsində toxumaların ekonom götürülməsi, yaranın tikməsindən antiseptik işləmə, tikişlərin və sarğının qoyulması

E) Antiseptik işləmədə, nekrotik toxumaların kəsilməsindən, yaranın tikməsində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.385
774) Üz yaraların erkən birinci dərəcəli cərrahi işləmi nə qədər müddətdə baş verir?

A) 72 saat

B) 8-12 saat

C) Yarannın alması saatda

D) 24 saat

E) 48 saat


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.389
775) Üz yaraların təxirə salınmış birinci dərəcəli cərrahi işləmi nə qədər müddətdə baş verir?

A) 8 sutka

B) 24 -48 saat

C) 8-12 saat

D) Yaranın alması saatda

E) 3 sutka


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.390
776) Üz yaraların gecikmiş birinci dərəcəli cərrahi işləmi nə qədər müddətdə baş verir?

A) 8 sutka

B) 48saat

C) 3 sutka

D) Yaralan saatda

E) 8-12 saat


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.390
777) Üz yaralarında ilkin təxirə salınmış tikiş nə vaxt qoyulur?

A) 10 -15 sutkada

B) 4-5 sutkada

C) 8-9 sutkada

D) 7-8 sutkada

E) 6-7 sutkada


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
778) Üz yaralarında ilkin ikinci dərəcəli tikiş nə vaxt qoyulur?

A) 4-5 sutkada

B) 10 -15 sutkada

C) Yaranın epitelizasiyadan sonra

D) Nekrotik toxumaların ayırmasından və qranulasiya yaranma zamanı

E) 8-9 sutkada


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
779) Üz yaralarında gecikmiş ikinci dərəcəli tikiş nə vaxt qoyulur?

A) 8-9 sutkada

B) Çapığın formalaşma zamanı

C) Yaranın epitelizasiyadan sonra

D) Nekrotik toxumaların ayırmasından və qranulasiya yaranma zamanı

E) 4-5 sutkada


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
780) Üz-çənə nahiyyəsinin ikinci dərəcəli cərrahi işləməsi nə vaxt aparılır?

A) Nekrotik toxumaların ayırmasından və qranulyasiya yaranma zamanı

B) 8-9 sutkada

C) 4-5 sutkada

D) Yavaş gedən nekrotik toxumaların ayırması, yara prosesin uzun çəkməsindən

E) Yaranın epitelizasiyadan sonra


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
781) Üz yaraların ilkin cərrahi işləməsində vacib olan tədbir nəyin yeridilməsidir?

A) Beta- qlobulin

B) Qamma-qlobulin

C) Stafilokok anatoksin

D) Antirabik zərdab

E) Tetanus əleyhinə zərdab


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.380
782) Çənələrin sınıqların müvəqqəti (transport) immobilizasiyası harada aparılır?

A) Polkun tibbi punktunda

B) Spesializasiya olunmuş hospitalda

C) Tibbi batalyonda

D) Arxa hospital bazada

E) Ayırma punktlarında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.447
783) Çənələrin sınıqlarında evakuasiya etaplarında müvəqqəti immobilizasiyası metodları hansılardır?

A) Kompression-distraksion aparatı

B) Diş şinaları

C) Standart sarğıları

D) Sümük tikişi

E) Ştiqqert şinası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.448
784) Çənələrin sınıqlarında evakuasiya etaplarında müvəqqəti immobilizasiyası metodları hansılardır?

A) İmprovizə olan sarğıları

B) Diş şinaları

C) Ştiqqert şinası

D) Sümük tikişi

E) Kompression-distraksion aparatı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.450
785) Çənə sınıqlarında transport immobilizasiyada istifadə olunan standart sarğılar hansılardır?

A) Dairəvi sarğı

B) Pomeranseva-Urbanseva sarğısı

C) Hippokrat şapkası

D) Kompression-distraksion aparatı

E) Dairəvi əmgək –çənə sarğısı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.391
786) Çənə sınıqlarında transport immobilizasiyada istifadə olunan standart sarğılar hansılardır?

A) Dairəvi əmgək –çənə sarğısı

B) Zbarj aparatı

C) Kompression-distraksion aparatı

D) Dairəvi sarğı

E) Hippokrat şapkası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.391
787) Çənə sınıqlarında transport immobilizasiyada istifadə olunan improvizə olunan sarğılar hansıdı?

A) Kompression-distraksion aparatı

B) Dairəvi sarğı

C) Zbarj aparatı

D) Dairəvi əmgək –çənə sarğısı

E) Hippokrat şapkası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.392
788) Çənə sınıqlarında transport immobilizasiyada istifadə olunan improvizə olunan sarğılar hansılardır?

A) Dairəvi alın –peysər sarğısı

B) Hippokrat şapkası

C) Zbarj aparatı

D) Kompression-distraksion aparatı

E) Sapand sarğısı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.392
789) Transport immobilizasiyası hansı müddətində olur?

A) 2 həftə

B) 3-5 gün və yaxud daimi immobilizasiya qədər

C) 6 həftə

D) 7 gün

E) Bir ay


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.392
790) Tibbi evakuasiya etapları zamanı harada daimi immobolizasiya aparılır?

A) Ayırma punktunda

B) Döyüş səyyar ixtisaslaşmış hospitalda

C) Polkun tibbi punktunda

D) Tibbi batalyon punktunda

E) Ayrıca tibbi batalyon punktunda


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
791) Tibbi evakuasiya etapları zamanı çənələrin sınıqların müalicəsini harada bitirirlər?

A) Tibbi batalyon punktu

B) Evakohospital

C) Polkun tibbi punktunda

D) İxtisas olunmuş hospital şöbəsi

E) Ayırma punktu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.395
792) Üst çənənin sınıqları immobilizasiyanın ortopedik üsulu hansıdır?

A) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

B) Osteosintez

C) Zbarj aparatı

D) Enql qövsü

E) Ştiqqert şinası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.397
793) Üst çənənin sınıqları immobilizasiyanın cərrahi-ortopedik üsulu hansıdır?

A) Adams üsulu

B) Enql qövsü

C) Zbarj aparatı

D) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

E) Osteosintez


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.397
794) Üst çənənin sınıqları immobilizasiyanın cərrahi üsulu hansıdır?

A) Adams üsulu

B) Enql qövsü

C) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

D) Zbarj aparatı

E) Alın- çənə osteosintez


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
795) Üst çənənin sınıqları immobilizasiyanın cərrahi üsulu hansıdır?

A) Adams üsulu

B) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

C) Zbarj aparatı

D) Enql qövsü

E) Osteosintez Makienko üsulu ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
796) Üst çənənin sınıqları immobilizasiyanın cərrahi üsulu hansıdır?

A) Osteosintez miniplastinalarda

B) Adams üsulu

C) Enql qövsü

D) Bimaksillar şinaların sapand sarğısı ilə qoyulması

E) Zbarj aparatı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
797) Dişsiz çənələrin sınığların ağızdaxili immobilizasiya istifadə olunan şina hansıdır?

A) Port şinası

B) Enql qövsü

C) Osteosintez miniplastinaları

D) Tiqerşet şinası

E) Vankevich şinası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
798) Alt çənə sınığında dişsiz üst çənə zamanı ağızdaxili immobilizasiya istifadə olunan şina hansıdır?

A) Tiqerşet şinası

B) Vankevich şinası

C) Port şinası

D) Enql qövsü

E) Osteosintez miniplastinaları


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.398
799) Alt çənə sınığında ağızdan kənar immobilizasiya istifadə olunan vasitə hansıdır?

A) Enql qövsü

B) Port şinası

C) Rudko aparatı

D) Zbarj aparatı

E) Osteosintez miniplastinaları


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.399
800) Makienko üsulu ilə osteosintez nə ilə aparılır?

A) Dəmir simnən

B) Miniplastina ilə

C) Tunc-aluminiy liqaturası

D) Kompression distraksion aparatla

E) Milnən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.400
801) Hansı antibiotik sümük toxuması tropluğu ilə seçilir?

A) Linkomisin hidroxlorid

B) Metisillin

C) Neomisin

D) Oletetrin

E) Ampisillin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.342
802) Antibiotikoterapiya kursunun müddəti nə qədərdir?

A) 5-6 gündən az olmayaraq

B) 3-4 gündən az olmayaraq

C) 7-8 gündən az olmayaraq

D) İki həftədən az olmayaraq

E) Bir aydan az olmayaraq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.344
803) Hansı antibiotikin ototoksik təsiri yoxdur?

A) Tobromisin

B) Neomisin sulfat

C) Gentamisin

D) Eritromisin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.345
804) Diş ətin cibinin kuretajına göstəriş hansıdır?

A) Diş ətin cibinin 3 mm qədər olmağı

B) Diş ətin cibinin 5 mm qədər olmağı

C) Diş ətin cibinin 2 mm qədər olmağı

D) Diş ətin cibinin 4 mm qədər olmağı

E) Diş ətin cibinin 6 mm qədər olmağı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.382
805) Almacıq sindromu nədir?

A) Almacıq sümüyün və qövsün sınması

B) Almacıq sümüyün sınması

C) Üçlü sinirin ikinci şaxənin almacıq – üz və almacıq – gicgah budaqların innervasiya nahiyyəsində dərinin hiposteziyası

D) Almacıq qövsün sınması

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.400
806) Üz yanıqların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

A) İrin-septik fəsadlarının sürətli inkişafından

B) Yara prosesin gedişatından

C) Böyük autointoksikasiyadan

D) Qızdırmanın yüksək olmasın

E) Qeyri-bərabər üz dərisinin zədələnməsindən


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
807) I dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Dərin qatlar

B) Üst epidermis

C) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

D) Epidermisin bütün layları

E) Dəri və alt toxumalar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
808) II dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Üst epidermis

B) Epidermisin bütün layları

C) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

D) Üst epidermis və kapillyarlar

E) Dəri və alt toxumalar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
809) III (a) dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

B) Üst epidermis

C) Epidermisin bütün layları

D) Dəri və alt toxumaları

E) Üst epidermis və kapillyarlar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
810) III (b) dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Üst epidermis

B) Dəri və alt toxumalar

C) Üst epidermis və kapillyarlar

D) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

E) Epidermisin bütün layları


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
811) IV dərəcəli yanıqda hansı hissə zədə alır?

A) Epidermisin bütün layları dərinin derivatların qalması ilə

B) Üst epidermis

C) Dəri və alt toxumalar

D) Üst epidermis və kapillyarlar

E) Epidermisin bütün layları


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.401
812) Üz-çənə sahəsinin yanıqları zamanı zədələnmə ocağında tibbi tədbirlərin miqdarı hansılardır?

A) İlkin cərrahi işləmə, dəri köçürülməsi

B) Sarğının düzəlməsi, şok əleyhinə müalicə, evakuasiyaya hazırlanma

C) Quru antiseptik sarğının qoyulması, keyləşdirmə

D) Sarğının düzəlməsi, keyləşdirici, ürək dərmanların və antibiotiklərin verilməsi

E) İlkin cərrahi işləmə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.402
813) Yanığın ilkin cərrahi işlənməsi nədən ibarətdir?

A) Antibiotiklərin verilməsi

B) Yanığın ətrafında dərinin antiseptik işlənməsi, iri qabarıqların götürülməsi, yaranın təmizlənməsi, mazlı sarğının qoyulması

C) Yanmış dərinin götürülməsi

D) Quru antiseptik sarğının qoyulması, keyləşdirmə

E) Yanığın ətrafında dərinin antiseptik işlənməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.402
814) Yanıq yarasına dərinin köçürülməsi nə vaxt aparırlır?

A) Qasnağın ayırmasından və qranulyasiyaların inkişafından sonra

B) Təcili

C) Bir aydan sonra

D) Yanıqdan 5 sutka sonra

E) Epitelizasiya zamanından


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
815) Yaranın epitelizasiyasına nə stimul verir?

A) Korglikon

B) Solkoseril

C) Sintomisin emulsiyası

D) Paraamin trimetildiftor

E) Analgin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
816) Nəfəsalma trubkasının yad cisimlə tutulmasına görə asfiksiya necə adlanır?

A) Klapan

B) Dislokasion

C) Aspirasion

D) Obturasion

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
817) Nəfəsalma trubkasının sıxılmasına görə asfiksiya necə adlanır?

A) Klapan

B) Dislokasion

C) Obturasion

D) Aspirasion

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
818) Nəfəsalma yollarının keçidinin pozulması zədəli orqanların yerini dəyişməsinə görə asfiksiya necə adlanır?

A) Klapan

B) Stenotik

C) Dislokasion

D) Obturasion

E) Aspirasion


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
819) Nəfəsalma yollarının keçidinin pozulması yaranın sulu tərkibin nəfəs almasına görə asfiksiya necə adlanır?

A) Stenotik

B) Dislokasion

C) Aspirasion

D) Klapan

E) Obturasion


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.403
820) Nəfəsalma yolların hissəvi və periodik bağlanması zədəli toxumalardan nəfəs alma və nəfəs vermə çətinləşməsi ilə asfiksiya necə adlanır?

A) Obturasion

B) Aspirasion

C) Stenotik

D) Klapan

E) Dislokasion


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.404
821) Stenotik asfiksiyada müalicəvi tədbir hansıdır?

A) Yad cismin çıxarılması

B) Traxeotomiya

C) Antibiotiklərin verilməsi

D) Hava verənin yeridilməsi

E) Orqanın anatomik vəziyyətinin bərpası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.408
822) Dislokasion asfiksiyada müalicəvi tədbir hansıdır?

A) Orqanın anatomik vəziyyətinin bərpası

B) Traxeotomiya

C) Hava verənin yeridilməsi

D) Yad cismin çıxarılması

E) Antibiotiklərin verilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.410
823) Yaraların alt çənənin çənəaltı nahiyyəsinin ayrılması ilə asfiksiyanın növü hansıdır?

A) Obturasion

B) Aspirasion

C) Klapanlı

D) Dislokasion

E) Stenotik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.409

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə