Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Ağız dibinin toxumalarının yerini dəyişməsi ilə əməliyyat zamanı asfiksiyanın profilaktikası üçün hansı prosesi aparırlar?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə13/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

824) Ağız dibinin toxumalarının yerini dəyişməsi ilə əməliyyat zamanı asfiksiyanın profilaktikası üçün hansı prosesi aparırlar?

A) Traxeostomanın qoyulması

B) Bimaksilyar şinanın qoyulması

C) Nəfəs verənin yeridilməsi

D) Dilin çıxarılması və tikilməsi

E) Antibiotiklərin verilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.410
825) Alt çənə sınıqların osteosintez zamanı sınığın sərhədindən dəliyi hansı məsafədə aparmaq lazımdır?

A) 10 mm yaxın olmayaraq

B) 20 mm yaxın olmayaraq

C) 5 mm yaxın olmayaraq

D) 15 mm yaxın olmayaraq

E) 2 mm yaxın olmayaraq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.479
826) Alt çənənin bucaq nahiyyəsində sınığın əlamətləri nədir?

A) Qırıntılar yerini dəyişməyib, keyləşmə yoxdur, dişləm pozulmayıb

B) Uzun qırıntı yuxarı tərəfə yerini dəyişib, qısa isə aşağı tərəfə- buna görə dişləm pozulub.Alt dodağın keyləşməsi müşahidə olunur

C) Dişləm pozulubdur iki qırıntının yerini dəyişdiyini səbəbinə görə, üst çənənin keyləşməsi vardır

D) Dişləm pozulubdur iki qırıntı yerini dəyişdiyinə görə, üst çənənin keyləşməsi yoxdur

E) Uzun qırıntı aşağa tərəf yerini dəyişib, qısa isə yuxarı tərəfə- buna görə də dişləm pozulub. Alt dodağın keyləşməsi müşahidə olunur


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.480
827) Asfiksiyanın profilaktikası üçün dil haradan tikilir?

A) Arxa və orta üçdə bir hissəsini sərhədində

B) Orta xəttində

C) Tikilmir

D) Üst üçdə bir hissəsində

E) Kökündə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.480
828) Ekstubasiyadan sonra rahat nəfəs alma necə təmin olunur?

A) Nəfəsalma qurğunun yeridilməsi ilə

B) Traxeostomiya

C) Trankvilizatorların verilməsi ilə

D) Dilin çıxarılması və tikilməsi ilə

E) Antibiotklərin verilməsi ilə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.480
829) Ağız boşluğun antiseptik işlənilməsi üçün məhlul hansıdır?

A) Albumin

B) Furasilin

C) Poliqlukin

D) Rinqer məhlulu

E) 40% qlukoza məhlulu


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
830) Ağız boşluğun antiseptik işlənilməsi üçün məhlul hansıdır?

A) Rinqer məhlulu

B) 40% qlukoza məhlulu

C) Poliqlukin

D) Albumin

E) Kaliy permanqanat


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
831) Ağız boşluğun antiseptik işlənilməsi üçün məhlul hansıdır?

A) Albumin

B) 40% qlukoza məhlulu

C) Dioksidin

D) Rinqer məhlulu

E) Poliqlukin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.482
832) Trubkalı stol necə adlanır?

A) Dieta kserostomiya zamanı

B) Sulu qida

C) Bərk qida

D) Qomogen sürtülmüş qida

E) Mədənin rezeksiyasıdan sonra dieta


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.500
833) Cavablardan hansı epidemik parotitintörədici mikrobudur?

A) Diplokokk

B) Streptokokk

C) Fuzobakteriya

D) Süzülən virus

E) Stafilokokk


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.505
834) Epidemik parotitlə hara zədələnir?

A) Dilaltı ağız suyu vəziləri

B) Limfa vəziləri

C) Qulaqaltı ağız suyu vəziləri

D) Çənəaltı ağız suyu vəziləri

E) Xırda ağız suyu vəziləri


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328
835) Epidemik parotitlə daha tez tez kimlər xəstələnirlər?

A) Yaşlılar

B) Yeniyetmələr

C) Uşaqlar

D) Böyüklər

E) Fərqi yoxdur


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328
836) Epidemik parotitə necə yoluxurlar?

A) Alimentar

B) Hematogen

C) Hava-damcı

D) Təmas

E) Cinsiyyət


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.328
837) Epidemik parotitdə hara zədələnir?

A) Vartanov axacağı

B) 2 və 3 sıraların axacaqları

C) Parenxima

D) Stenonov axacağı

E) Stroma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.329
838) 39-40 dərəcəyə qədər temperaturun artması ilə müşahidə edilən epidemik parotitin gediş forması hansıdır?

A) Xronik

B) Ağır

C) Serroz

D) Orta ağır

E) Yüngül


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
839) 37,5 – 38 dərəcəyə qədər temperaturun artması ilə müşahidə edilən epidemik parotitin gediş forması hansıdır?

A) Xronik

B) Ağır

C) YüngülD) Orta ağır

E) Serroz


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
840) Epidemik parotitdə salivasiya (tüpürcək ifrazı) necə dəyişir?

A) Artmışdır

B) Heç yoxdur

C) Azalmışdır

D) Cüzi dəyişir

E) Adidir


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
841) İlkin dərəcəli siflis üçün inkubasion müddət nə qədərdir?

A) 3 – 4 həftə

B) 1 -2 gün

C) 1-2 ay

D) Yarım il

E) 7-8 gün


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.369
842) Hansı xəstəlikdə parodont toxumaların zədələnməsi baş verir?

A) Hipertonik xəstəliyi

B) Angina

C) Stenokardiya

D) Şəkərli diabet

E) Skarlatina


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.383
843) Epidemik parotitin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Axacaqlara mil salınmasından

B) Kontrast sialoqrafiyadan

C) Şüa müalicəsindən

D) Simptomatik müalicədən

E) Antibiotiklərin verilməsindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
844) İnfeksion parotitin müalicəsində nəyi yerli tətbiq edirlər?

A) Qirudoterapiya

B) İsti prosedurları

C) Soyuğu

D) Perkussiya

E) Embolizasiyanı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.330
845) Epidemik parotitin ümumi ağırlaşmaları hansılardır?

A) Duodenit, ileit, proktit

B) Osteomilit, nevralgiya

C) Plevrit apendisit

D) Qastrit, sistit

E) Orxit, pankreatit, meningit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.331
846) Qeyri epidemik parotitin ağırlaşması hansıdır?

A) Qrip


B) Plevrit

C) Stenokardiya

D) Hipertoniya

E) Poliartrit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
847) Kəskin sialoadenitin inkişafında əsas rolu nə oynayır?

A) Duodenal refluks

B) Reflektor hipersalivasiya

C) Kəskin stomatit

D) Olbrayt sindromu

E) Reflektor hiposalivasiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
848) Kəskin sialoadenitin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Olbrayt sindromu ilə

B) Sadalananların hamısı ilə

C) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hiposalivasiya ilə

D) Duodenal refluks ilə

E) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
849) Kəskin sialoadenitdə ağız suyu necə olur?

A) Şəffaf, açıq(duru)

B) Duzlu, şəffaf

C) Bulanıq, qatı(yapışqan)

D) Şirin, şəffaf

E) Şəffaf, qatı(yapışqan)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
850) Kəskin sialoadenitin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Ağız suyunun aşağı salınmasından, iltihabın aradan qaldırılmasından

B) Zədəli vəzin çıxarılmasından

C) İltihab ocağının açılmasından

D) İstinin verməsindən

E) Ağız suyunun stimulyasiyasından, iltihabın aradan qaldırılmasından


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.333
851) Ağız suyunu nə stimullaşdırır?

A) Atropin

B) Kalsiy xlor

C) Pilokarpin

D) Kali yod

E) Xlorqeksidin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.333
852) Ağız suyunu nə zəifləşdirir?

A) Kali Yod

B) Atropin

C) Pilokarpin

D) Kalsi Xlor

E) Xlorheksidin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.334
853) Vəz toxumasına həssaslığı olan iltihab əleyhinə preparat ?

A) Xlorheksidin

B) Atropin

C) Kali Yod

D) Kalsi xlor

E) Pilokarpin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
854) Epidemik parotitin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Rentqenterapiyadan

B) Şua müalicəsindən

C) Kontrast sialoqrafiyadan

D) Dezintoksikasiyadan

E) Axacaqlara mil salınmasından


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
855) Epidemik parotitin yerli ağırlaşmaları?

A) Proktit

B) Vəzin irinli əriməsi

C) Konkrementlərin əmələ gəlməsi

D) Meningit

E) Nevralgiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
856) Epidemik parotitin yerli ağırlaşması hansıdır?

A) Meningit

B) Proktit

C) Nevralgiya

D) Absesləşmə

E) Konkrementlərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
857) Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabi xəstəliklərinə aid edilir?

A) Şeqren xəstəliyi

B) Mikuliç xəstəliyi

C) Epidemik parotit

D) Bexçet sindromu

E) Parenximatoz sialoadenit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.338
858) Xroniki sialoadenitin inkişafında əsas rolu nə oynayır?

A) Reflektor hipersalivasiya

B) Sekretor funksiyanın enməsi

C) Olbrayt sindromu

D) Duodenal refluks

E) Kəskin stomatit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.400
859) Xroniki parenximatoz sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)

B) Parenximanın total ödem ilə

C) Stromanın əriməsi ilə

D) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

E) Epitelizasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.401
860) Xroniki interstisial sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Parenximanın total ödem ilə

B) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)

C) Stromanın əriməsi ilə

D) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

E) Epitelizasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.403
861) Sialoadenitlərdə zədələnmə nə ilə xarakterlidir?

A) Vəzin parenximasının zədələnməsi ilə

B) Vəz daxili limfa düyünlərinin zədələnməsi ilə

C) Vəzin stromasının zədələnməsi ilə

D) Epiteliyin zədələnməsi ilə

E) Çıxarıcı axacaqların sistemlərinin zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.405
862) Parenximatoz sialoadenitin kəskinləşməsinin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Stromanın zədələnməsində

B) Vəzin cüzi bərkiməsində

C) Ağrı ilə, vəzin şişməsi ilə, hiposalivasiya ilə

D) Ağrı ilə, vəzin şişməsi ilə, irinli tüpürcəklə

E) Ağrı ilə, vəzin azalması ilə, hipersalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
863) İlk rentgenoloji simptomlar alt çənənin fraqmentlərinin bitişməsi sınıq zamanı hansı müddətdə baş verir?

A) 45-55 gündən başlayaraq

B) 55-65 gündən başlayaraq

C) 15-25 gündən başlayaraq

D) 35-45 gündən başlayaraq

E) 25-35 gündən başlayaraq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483
864) Kalkulyoz sialoadenitin əsas kliniki əlamətı hansıdır?

A) Qida qəbulu zamanı vəzin şişməsi

B) Hipersalivasiya

C) Hiposalivasiya

D) Vəzdə ağrı

E) Axacağın ağzının iltihabı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
865) Parenximatoz sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bütün sıraların axacaqlarının daralması ilə

B) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlarla

C) Konturların dəqiq olması ilə

D) Rəngin dəyişməsi ilə

E) Əsas axacağın genişlənməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.407
866) İntesrtisial sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) II –III sıraların axacaqlarının ampul genişlənməsi ilə

B) Konturların dəqiq olması ilə

C) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

D) Bütün sıraların axacaqlarının daralması ilə

E) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlarla


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.408
867) Sialodoxitdə kontrast sialoqramma nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlarla

B) Bütün sıraların axacaqlarının daralması ilə

C) Axacaqlarının ampul genişlənməsi ilə

D) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

E) Konturların dəqiq olması ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.410
868) Xroniki sialoadenitlərdə cərrahi müdaxilə nə zaman aparılır?

A) Vəzin absesləşməsində

B) Vəzin şişməsində

C) Axacaqlardan irinin ayrılması olanda

D) Güclü ağrılarda

E) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlar zamanı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.411
869) Xroniki sialoadenitlərdə cərrahi müdaxilə nə zaman aparılır?

A) Konservativ müalicənin qeyri-effektivliyi zamanı

B) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlar zamanı

C) Vəzin şişməsində

D) Axacaqlardan irinin ayrılması olanda

E) Güclü ağrılarda


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.411
870) Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabı xəstəliklərinə hansı aid edilir?

A) Epidemik parotit

B) Şeqren xəsətəliyi

C) İnterstisial sialoadenit

D) Mikuliç xəstəliyi

E) Bexçet sindromu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.412
871) İnterstisial sialoadenitin ağırlaşmasının klinik şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı ilə, vəzin azalması ilə ilə, hipersalivasiya ilə

B) Ağrı ilə, vəzin şişməsi ilə, irinli ağız suyu ilə

C) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

D) Ağrı ilə, vəzin şişməsi ilə, hiposalivasiya ilə

E) Vəzin azalması ilə, hiposalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
872) Hansı dişləmdə oynaq qabarcığın vəziyyəti ən hündürdür?

A) Progenik

B) Dərin

C) Proqnatik

D) Ortognatik

E) Açıq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483


873) Sialolitiaz daha tez-tez hansı üzvdə rast gəlinir?

A) Çənəaltı ağız suyu vəzilərində

B) Qulaqaltında

C) Kiçik üst damaq vəzlərində

D) Kiçik ağız suyu vəzilərində

E) Dilaltında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
874) Ağız suyu vəzisinin konkrementinin diaqnostikası üçün müayinənin əlavə metodu hansıdır?

A) Kontrast sialoqrafiya

B) Radioizotop

C) Sitoloji

D) Rentgenoloji

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
875) Kalkulyoz sialoadenitin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

A) Hipersalivasiya

B) Ağrılı ağız suyu (tüpürcək vəzisində sancı şəkilli ağrı)

C) Axacağın ağzının iltihabı

D) Hiposalivasiya

E) Vəzidə ağrı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
876) Vartanov axacağında konkrementin diaqnostikası üçün rentgenoqrafiyanı hansı nahiyədə yerinə yetirirlər?

A) Üst çənə nahiyəsində vestibulya tərəfdən

B) Qulaq altı vəzinin nahiyəsində

C) Üst çənə cisminin

D) Üst çənə nahiyəsində damaq tərəfdən

E) Ağız boşluğu dibininin nahiyəsində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
877) Çənəaltı ağız suyu vəzisində konkrementin diaqnostikası üçün hansı rentgenoqrafiyanı yerinə yetirirlər?

A) Ortopantomoqrammanı

B) Alt çənə cisminin rentgenoqrafiyası

C) Ağız boşluğu dibinin ağızdaxili rentgenoqrafiyası

D) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin tomoqrafiyasını

E) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.425
878) Kontrast sialoqrafiya konkrementin diaqnostikası üçün harada tətbiq edilir?

A) Üst çənədə

B) Alt çənədə

C) Ağız suyu vəzilərində

D) Limfa vəzlərində

E) Ağız suyu vəzilərinin axacaqlarında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.426
879) Ağız suyu daşı xəstəliyi zamanı kontrast sialoqrafiya nə məqsədlə istifadə olunur?

A) İltihabın aradan qaldırılması məqsədilə

B) Daşın çıxarılması üçün

C) Diaqnozu dəqiqləşdirmək məqsədilə

D) Axacağın genişləndirilməsi məqsədilə

E) Axacağın daralması məqsədi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.426
880) Ağız suyu daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas metodu hansıdır?

A) Hormonoterapiya

B) Autohemoterapiya

C) Fizioterapiya

D) Cərrahi müdaxilə

E) Ximioterapiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
881) Ağız suyu daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas cərrahi metodu hansıdır?

A) Çıxarıcı axacağın plastikası

B) Yuxarıdakı variant üzrə boyun toxumasının futlyar-fassial yarılması

C) Vəzin ekstirpasiyası

D) Konkrementin çıxarılması

E) Vartonov axacağının yarılması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
882) Kalkulyoz sialoadenitin inkişafında əsas rolu oynayan nədir?

A) Mineral mübadilənin pozulması

B) Sekretor funksiyanın aşağı düşməsi

C) Olbrayt sindromu

D) Reflektor hipersalivasiya

E) Kəskin stomatit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
883) Konkrementin vəzə yeridilməsinin profilaktikası üçün Vartonov axacağından çıxarılması zamanı nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

A) Distal tikmə

B) Axacağın doldurulması

C) Mil salınması

D) Axacağın öndən tikilməsi

E) Antibiotiklərin verilməsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
884) Kalkulyoz sialoadenitin ağırlaşması nə ola bilər?

A) Reflektor hipersalivasiya

B) Nevralgiya

C) Absesləşmə

D) Olbrayt sindromu

E) Mineral mübadilənin pozulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
885) Konkrementin Vartonov axacağından çıxarılmasından sonra nə etmək lazımdır?

A) Yaranı yodoformlu tamponla bağlamaq

B) Axacağı hissəvi tikmək

C) Qat-qat yaranın hər tərəfini tikmək

D) Axacağı drenajlamaq

E) Axacağın hər tərəfini tikmək


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
886) Ağız suyu daşı xəstəliyi səbəbindən operasiyadan sonra nə təyin etmək lazımdır?

A) Şüa terapiyasını

B) Hormonoterapiyanı

C) Kimyəvi müalicəni

D) Fiziomüalicəni

E) İmmuno müalicəni


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
887) Ranula necə adlandırılır?

A) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin kistası

B) Dilaltı ağız suyu vəzisinin kistası

C) Dilaltı ağız suyu vəzisinin şişi

D) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin şişi

E) Qulaqaltı ağız suyu vəzisinin kistası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
888) Kiçik ağız suyu vəzisinin retension kistalarınn cərrahi müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Kistanın çıxarılması vəzin yarısı ilə birlikdə

B) Kistanın vəzi ilə birlikdə çıxarılması

C) Təkcə kistanın çıxarılması

D) Kistanın çıxarılması vəzi ilə və ətraf toxumalarla

E) Kistanın çıxarılması vəzin bir hissəsi ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
889) Kiçik ağız suyu vəzilərinin retension kistalarının çıxarılmasında hansı hissə yarılır?

A) Vəzi ilə kista və selikli qişanın bir hissəsi

B) Selikli qişa

C) Kista


D) Ətraf toxumalar və vəzi ilə kista, selikli qişanın bir hissəsi

E) Kistanın qişasının bir hissəsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
890) Retension kistaların çıxarılmasından sonra yaranın tikilməsi zamanı hansı tikişdən istifadə edirlər?

A) П - şəkilli

B) Fasiləsiz

C) Kosmetik

D) Büzücü

E) Düyünlü


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.419
891) Ranulanın müalicəsinin əsas cərrahi metodu nədir?

A) Kistanın çıxarılması dilaltı ağız suyu vəzi ilə birlikdə

B) Kistanın çıxarılmasıdır ətraf toxumalarla birlikdə

C) Kistanın çıxarılmasıdır dilaltı və çənəaltı ağız suyu vəziləri ilə birlikdə

D) Çənəaltı ağız suyu vəzi ilə birlikdə

E) Kistanın çıxarılmasıdır selikli qişanın hissələri ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
892) Xoşxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hiposalivasiya ilə

B) Olbrayt sindromu ilə

C) Vəzidə ağrısız düyünlə, ətraf toxumlarla lehimlənməmiş (birləşməmiş)

D) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə, hipersalivasiya ilə

E) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.421
893) Bədxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hipersalivasiya ilə

B) Vəzidə məhdud hərəkətli zəif ağrılı düyünlə

C) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə

D) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə

E) Olbrayt sindromu ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.422
894) Göz-altı nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Armudvari dəliyin kənarı

B) Almacıq sümüyü

C) Göz yuvasının aşağı sərhədi

D) Gicgah-çənə tikişi

E) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə