Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Diş ətinin hiperplaziyasına hansı faktorlar səbəb ola bilər?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə4/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
207) Diş ətinin hiperplaziyasına hansı faktorlar səbəb ola bilər?

A) Qıjolmalar əleyhinə işlədilən preparatlar

B) Aşağıda sadalananların hamısı

C) Hamilələik

D) Ağızla nəfəs alma

E) Leykemiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
208) Parodontun trofik funksiyasını nə həyata keçirir?

A) Arteriolalar

B) Prekapillyarlar və postkapillyarlar

C) Arteriolalar və venulalar

D) Kapillyarlar və sinir reseptorları şəbəkəsi

E) Arteriyalar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
209) Diş ətindəki iltihabi prosesin əsas əlamətləri hansılardır?

A) Hiperemiya, irinaxma

B) Hiperemiya, şişkinlik, qanaxma

C) İrinaxma

D) Qanaxma

E) Deskvamasiya, xoralanma, şişkinlik, qanaxma, hiperemiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
210) Parodontitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardır?

A) Parodontun baryer funksiyasının pozulması, orqanizmin immunoloji reaktivliyinin dəyişməsi və bunların fonunda yerli faktorların (mikroorqanizmlər, okklyüzion travma) parodontda destruktiv və iltihabi proseslər törətməsi

B) Yerli və orqanizmin ümumi reaktivliyinin zəifləməsi

C) Dişləmin patologiyası

D) Dişlərə qeyri-qənaətbəxş qulluq edilməsi

E) Ağız boşluğunun mikroorqanizmləri parodontda iltihabi proseslərin əmələ gəlməsinə və inkişafına gətirib çıxarır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
211) Parodontitin əsas differensial-diaqnostik əlamətləri hansılardır?

A) Diş əti məməciyinə basdıqda diş əti cibindən irin və qan axması

B) Diş əti ciblərindən irin axması

C) Diş əti bağının zədələnməsi və diş əti cibinin əmələ gəlməsi

D) 5 mm-ə qədər dərinlikdə diş əti cibinin olması

E) Diş əti məməciyinin böyüməsi, hiperemiya, qanaxma, göyümtül rəngə çalma


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
212) Parodontitin əsas klinik əlaməti hansıdır?

A) Diş əti məməciyinin böyüməsi, dişlərin boyunlarında hissiyyatın artması

B) Diş ətindən qanaxma, diş əti altı daşlar, dişlərin laxlaması, diş əti jiblərindən irin axma, 3 mm və dəhə dərin jiblərin əmələ gəlməsi

C) Diş əti cibindən irin axma, diş boyunlarının həssaslığının artması

D) Diş ətinin qanaxması

E) 5-7 mm dərinlikdə diş əti jiblərinin olması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
213) Parodontozun klinik əlamətləri hansılardır?

A) Diş ətinin qanaxması və ağrıları, dişlərin laxlaması, diş boyunlarının həssaslığının artması

B) Diş əti ciblərinin və iltihabın olmaması

C) Diş əti cibindən irin axma, diş ətinin hiperemiyası

D) Şişkinlik, diş ətinin hiperemiyası, diş ətinin göynəməsi, 5 mm-dən çox dərinliyi olan diş əti jibləri

E) Diş boyunlarının açılması, diş ətinin retraksiyası, iltihabın olmaması, dişlərin laxlamaması, diş boyunlarında həssaslığın artması, diş ətində göynəmə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
214) Parodontit zamanı dişlərin depulpasiyasına göstərişlər hansılardır?

A) 6 mm dərinlikdə diş əti cibləri olduqda

B) Diş əti jibləri 6 mm-dən çox, dişlərin laxlaması II dərəcəli olduqda cərrahi əməliyyat keçirməzdən qabaq

C) Dişlərin laxlaması və ciblərin dərinliyi heç bir əhəmiyyət kəsb etmir

D) Dişlərin II-III dərəcəli laxlamaları zamanı

E) Heç vaxt depulpasiya edilmir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
215) Parodontda irin axını ilə müşayiət olunan iltihabi prosesin kəskinləşməsi zamanı hansı fizioterapevtik tədbirlər həyata keçirilir?

A) Massaj

B) Kiçik spektrli ultrabənövşəyi şüalanma, lazer şüaları, flüktuorizasiya

C) Vitaminlərlə elektroforez və fonoforez

D) UYT-terapiyası

E) Maqnitoterapiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
216) Fizioterapevtik müalicənin aparılmasına əks göstərişlər hansılardır?

A) 50 yaşdan böyük xəstələr

B) Onkoloji xəstəliklər, vərəm, yüksək teperaturla müşayət edilən infeksion xəstəliklər,hamiləlik

C) 15 yaşadək olan xəstələr

D) Diş əti cibindən irin axma

E) Parodont xəstəliklərinin cərrahi müalicəsi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
217) Dişlər təmizləndikdən neçə saat sonra diş ərpi toplanaraq dişlərə və diş ətinə zərərli təsir göstərə bilir?

A) 1 saat

B) 3 saat

C) 6 saat

D) 24 saat

E) 12 saat


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
218) Ağız boşluğunu yaxşı gigiyenik vəziyyətdə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?

A) Dişləri fırça ilə təmizləməli və gündə azı 1 dəfə flosslardan istifadə etməli

B) Çoxlu su içməli və ağızı yaxşı-yaxşı yaxalamalı

C) Mütəmadi olaraq ağız boşluğu gigiyenistinə müraciət etməli

D) Antiseptik qarqaralardan istifadə etməli

E) Diş ətini hər gün massaj etmək və eleksirlərlə yaxalamaq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
219) Parodontal cibin mövcudluğu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Atrofik gingivit

B) Parodontoz

C) Gingivostomatit

D) Hipertrofik gingivit

E) Parodontit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
220) Yalançı diş əti cibi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parodontoz

B) Atrofik gingivit

C) Parodontit

D) Hipertrofik gingivit

E) Deskvamativ gingivit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
221) Parodont xəstəliklərinin inkişafı üçün ən əlverişsiz dişləm hansı hesab olunur?

A) Distal dişləm

B) Açıq dişləm

C) Dərin dişləm

D) Düz dişləm

E) Çəp dişləm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
222) Parodontit zamanı diş əti cibi hansı müayinə ilə aşkarlanır?

A) İmmunoloji

B) Kliniki

C) Rentgenoloji

D) Mikrobioloji

E) Histoloji


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
223) Parodontologiyada hansı funksional diaqnostika metodlarından istifadə olunur?

A) Reoparodontoqrafiya

B) Polyaroqrafiya

C) Osteometriya

D) Reoqrafiya

E) Reoparodontoqrafiya, osteometriya, polyaroqrafiya, biomikroskopiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
224) Orta ağırlıq dərəcəli parodontit nə ilə differensiasiya olunur?

A) Ağır dərəcəli parodontitlə

B) Hipertrofik ingivitlə

C) Deskvamativ gingivitlə

D) Parodontozla

E) Kataral gingivitlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
225) Ağır dərəcəli parodontit nə ilə differensiasiya olunur?

A) Parodontozla

B) Orta dərəcəli parodontitlə

C) Deskvamativ gingivitlə

D) Hipertrofik gingivitlə

E) Kataral gingivitlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
226) Kataral gingivit zamanı rentgenoqrammada alveolarası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 1/2


B) 1/3

C) 2-3 mm

D) Olmur

E) 2/3
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


227) Hipertrofik gingivit zamanı rentgenoqrammada alveolarası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 1/2


B) 2/3

C) Olmur


D) 1/3

E) 4-5 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
228) Xoralı-nekrotik gingivit zamanı rentgenoqrammada alveolarası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 2/3


B) Olmur

C) 1/2


D) 1/3

E) 4-5 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
229) Yüngül dərəcəli parodontit zamanı rentgenoqrammada alveol arası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 2/3


B) Süngəri maddənin osteoporozu

C) 1/3


D) Qeyd olunmur

E) 1/2
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


230) Orta dərəcəli parodontit zamanı rentgenoqrammada alveol arası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) 1/2


B) Qeyd olunmur

C) 1/3


D) 2/3

E) Süngəri maddənin osteoporozu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
231) Ağır dərəcəli parodontit zamanı rentgenoqrammada alveol arası çəpərin rezorbsiyası hansı səviyyədə olur?

A) Qeyd olunmur

B) Süngəri maddənin osteoporozu

C) 1/3


D) 1/2

E) 2/3
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


232) Alveolarası çəpərin rezorbsiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parodontoz

B) Deskvamativ gingivit

C) Hipertrofik gingivit

D) Kataral gingivit

E) Parodontit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
233) Parodontitin cərrahi müalicəsi hansı əlamətlər əsasında seçilir?

A) Xəstənin şikayətləri

B) Parodontal cibin dərinliyi

C) Xəstənin yaşı

D) Xəstəliyin müddəti

E) Xəstənin ümumi vəziyyəti


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
234) Parodontoloji müalicələr zamanı ağız boşluğunu yaxalamaq üçün xlorheksidin məhlulunun hansı konsentrasiyasından istifadə edilir?

A) 0,05%


B) 2%

C) 0,02-2%

D) 0,5%

E) 0,1%
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


235) Parodontologiyada leykositlərin miqrasion aktivliyini qiymətləndirmək üçün hansı sınaqdan istifadə olunur?

A) Kavetski sınağından

B) Kotzschke sınağından

C) Yasinovski sınağından

D) Kulajenko sınağından

E) Şiller-Pisarev sınağından


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
236) Kataral gingivitlərdə ağız boşluğu hidrogen-peroksidinin hansı konsentrasiyalı məhlulu ilə işlənir?

A) 0,1%-li

B) 1%-li

C) 5%-li


D) 3%-li

E) 0,5%-li


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
237) Diş əti üstü diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretaja qədər

B) Küretaj zamanı

C) Küretajdan 1 həftə sonra

D) Küretajdan 3 gün sonra

E) Küretajdan 1 gün sonra


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
238) Diş əti altı diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretaja qədər

B) Küretajdan 3 gün sonra

C) Küretaj zamanı

D) Küretajdan 1 gün sonra

E) Küretajdan 1 həftə sonra


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
239) Metranidozol preparatından hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə olunmur?

A) Parodontit

B) Xoralı-nekrotik gingivit

C) Kataral gingivit

D) Deskvamativ gingivit

E) Parodontoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
240) Parodontoz zamanı parodontal cibin dərinliyi nə qədər olur?

A) 4-5 mm

B) 3 mm

C) Cib aşkar olunmurD) 5 mm-dən artıq

E) 3-4 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
241) Parodontoz zamanı diş əti necə olur?

A) Hiperemiyalaşmış

B) Hipertrofik

C) Sianotik

D) Ödemli

E) Açıq çəhrayı rəngdə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
242) Diş ətinin iltihabı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Qlandulyar xeylit

B) Deskvamativ qlossit

C) Parodontit

D) Parotit

E) Parodontoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
243) Parodontal diş əti cibinin küretajı zamanı oradan nə xaric edilir?

A) Diş əti altı diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi

B) Diş əti üstü diş daşları və qranulyasion toxuma

C) Diş əti altı və diş əti üstü diş daşları

D) Diş əti üstü diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi

E) Diş əti altı diş daşları və qranulyasion toxuma


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
244) Cərrahi əməliyyatdan sonra diş əti ciblərinin kontrol baxışını nə zaman aparmaq məqsədəuyğundur?

A) 6 aydan sonra

B) 1 aydan sonra

C) 3 aydan sonra

D) 1 həfdədən sonra

E) 10 gündən sonra


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
245) Parodontal diş əti cibinin mövcudluğunu nəylə təyin edirlər?

A) Zondun 3 mm dərinliyə qədər yüklənməsi ilə

B) PMA indeksi ilə

C) Zondun 3 mm və daha çox dərinliyə yüklənməsi ilə

D) Diş kökünün çılpaqlaşması ilə

E) Rentgenoqrafiya ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
246) Diş kökünün 6 mm çılpaqlaşması və diş əti cibinin 5 mm olması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Orta dərəcəli parodontit

B) Ağır dərəcəli parodontit

C) Kəskinləşmə mərhələsində olan parodontoz

D) Ağır dərəcəli parodontoz

E) Fibroz formalı kəskin hipertrofik gingivit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
247) Parodontal sarğı hansı məqsədlə tətbiq edilir?

A) Əməliyyatdan sonra dişlərin şinalanması üçün

B) Diş əti cibinin mikroflorasının kənar təsirlərdən qorunması üçün

C) Əməliyyatdan əvvəl dişlərin şinalanması üçün

D) Gingivoektomiya zamanı ciblərin doldurulması üçün

E) Diş əti ciblərində dərman maddələrinin qalması üçün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
248) Diş ətinin fibromatozu hansı xəstəlik qrupuna aiddir?

A) Parodontoza

B) Parodontomalara

C) Gingivitlərə

D) Parodontitə

E) İdiopatik xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
249) Alveol arası çəpərin zirvəsində kortikal sümüyün rezorbsiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Yüngül dərəcəli parodontit üçün

B) Parodontal kista üçün

C) Kəskin lokal parodontozun orta ağırlıq dərəcəsi üçün

D) Xroniki, absesləşən kataral gingivit üçün

E) Yüngül dərəcəli parodontoz üçün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
250) Xroniki parodontitin remissiya dövründə xəstələrə nə təyin olunur?

A) Analgetiklər

B) İltihab əleyhinə preparatlar

C) Antimikrob preparatlar

D) Polivitaminlər

E) Desensibilizə edicilər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
251) Parodontozun differensial diaqnostikası nə ilə aparılır?

A) Xroniki kataral gingivitlə

B) Deskvamativ gingivitlə

C) Xroniki, yayılmış parodontitin yüngül dərəcəsi ilə

D) Remissiya stadiyasında olan xroniki, yayılmış parodontitlə

E) Atrofik gingivitlər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
252) Parodontoz zamanı alveol arası çəpərin hündürlüyünün azalması hansı xarakter daşıyır?

A) Qarışıq

B) Horizontal (üfüqi), eyni səviyyəli

C) Hündürlüyün azalması müşahidə edilmir

D) Horizontal (üfüqi), qeyri bərabər

E) Vertikal (şaquli)


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Ağız boşluğu selikli qişası xəstəlikləri

253) Ağız selikli qişasının dekubital xorası hansı faktorların təsirindən baş verir?

A) Termiki

B) Mexaniki

C) Fiziki

D) Kimyəvi

E) Bioloji


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
254) Yastı (hamar) leykoplakiyanın əsas zədə elementi hansıdır?

A) Ləkə


B) Şişkinlik

C) Atrofiya

D) Hiperkeratotik ləkə

E) Düyün
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


255) Ağız selikli qişasının travmatik xorası zamanı sitoloji olaraq nə aşkarlanır?

A) İltihab elementləri

B) Langerhans hüceyrələri

C) Akantolitik hüceyrələr

D) Atipik epitel hüceyrələri

E) Plazmatik hüceyrələr


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
256) Travmatik faktor aradan götürüldükdən sonra sağalmaya meyillilik hansı xoralar üçün xarakterikdir?

A) Spesifik xora üçün

B) Xərçəng xorası üçün

C) Vərəm xorası üçün

D) Travmatik xoralar üçün

E) Şüalanma xorası üçün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
257) Qırmızı yastı dəmrovun ağızın selikli qişasında klinik əlamətləri hansılardar?

A) Yanağın ön şöbəsində dəyişilməmiş selikli qişasında, ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanmış boz-ağ rəngli zona

B) Azacıq hiperemiyalı və maserasiyalı fonda boz-ağ rəngli qismən qaşına bilən ərp zonası

C) Kiçik, sferik, mavi-perlamutrvari düyüncüklərin selik qişa üzərində Uikxem toru əmələ gətirməsi

D) Ətrafı nazik hiperemiya xətlə hüdudlanmış, iltihabsız selik qişa səthi üzərində, ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanan və azacıq hündürə qalxmış ağ-boz rəngli zona

E) Ətraf toxumalardan dəqiq hüdudlanan hiperemiya və infiltrasiya üzərində mavi-perlamutrvari keratoz və atrofiya zonası


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
258) Anafilaktik tipli allergik reaksiyaların klinik təzahürü hansılardır?

A) Ödem, hiperemiya, kiçik fokuslu erroziyaların qruplaşması

B) Tək-tək xoralar

C) Tək-tək aftalar

D) Qovuqlar, dəyişilməmiş fonda əmələ gələn erroziyalar

E) Ödem, hiperemiya, qovuq, eroziya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
259) Mərgümüş pastasının təsirindən selikli qişada baş verən nekroz nəyə aiddir?

A) Toksiki zədələnmələrə

B) Travmatik zədələnmələrə

C) Bakterial infeksiyalara

D) Allergik xəstəliklərə

E) Spesifik zədələnmələrə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
260) Selikli qişanın mərgümüş pastası ilə törənmiş nekrozu hansı travmalara aiddir?

A) Bioloji

B) Kimyəvi

C) Fiziki

D) Toksiki

E) Mexaniki


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
261) Selikli qişanın termiki yanığı hansı travmalara aiddir?

A) Mexaniki

B) Bioloji

C) Kimyəvi

D) Fiziki

E) Toksiki


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
262) Ağız boşluğunda qalvanik cərəyanın şərti norması nə qədərdir?

A) 6 mkA-ə qədər

B) 10 mkA-ə qədər

C) 50 mkA-ə qədər

D) 20 mkA-ə qədər

E) 30 mkA-ə qədər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
263) Qalvanik cərəyanın ağız selikli qişasına təsiri hansı travmalara aiddir?

A) Fiziki

B) Toksiki

C) Mexaniki

D) Kimyəvi

E) Termiki


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
264) Qalvanik cərəyan ağız boşluğunda nəyin mövcudluğu zamanı artır?

A) Gümüş ştiftin və sement plombanın

B) Müxtəlif növ metalların

C) Həmcins metalların və kompozision materialın

D) Sement plomba və akrilat tərkibli protez materiallarının

E) Həmcins metalların və akrilat tərkibli materialların


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
265) Azı dişlərdə mərgümüş pastası hansı müddətə qoyulur?

A) 48 saat

B) 72 saat

C) 18 saat

D) 24 saat

E) 36 saat


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
266) Ağız boşluğunda travmatik xəstəliklər zamanı regional limfa düyünlərində nə müşahidə edilir?

A) Böyüyür, ağrılı olur, elastik-bərk konsistensiyalı, hərəkətli

B) Böyümür, ağrısız olur, konsistensiyası yumşaq, hərəkətli

C) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası yumşaq, hərəkətli

D) Heç bir dəyişiklik müşahidə edilmir

E) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası bərk, hərəkətsiz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
267) Şüa terapiyasından əvvəl periapikal nahiyyədə xroniki infeksiya ocağı olan dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Müalicəvi trundalar qoyub, müalicəni təxirə salmaq olar

B) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

C) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır

D) Çəkilməlidir

E) Konservativ müalicə aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
268) Şüa terapiyasından əvvəl kariesli dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Kompozitlərlə plomblanmalıdır

B) Amalqama ilə plomblanmalıdır

C) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

D) Çəkilməlidir

E) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
269) Şüa terapiyası zamanı metal konstruksiyalardan baş verən ikincili şüalanmanın dərinliyi nə qədər olur?

A) 0,5-1 mm

B) 2-3 mm

C) 3-4 mm

D) 4-5 mm

E) 1-2 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
270) Şüa terapiyasından əvvəl ağız boşluğundakı metal konstruksiyalarla hansı tədbir görülməsi məsləhətdir?

A) Metal konstruksiyalar həmişəlik xaric edilməlidir

B) Metal konstruksiyalar saxlanıla bilər

C) Plastmas kappalarla örtmək

D) Keramik və ya plastmass konstruksiyalarla əvəzlənməlidir

E) Metal konstruksiyalar müvəqqəti olaraq xaric edilməlidir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
271) Leykoplakiya zamanı zədə elementi harda lokalizasiya edir?

A) Dəridə və selikli qişada

B) Birləşdirici toxumada

C) Selikli qişada

D) Dəridə

E) Piy toxumasında


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
272) Leykoplakiyanın sadə (hamar) formasında zədə elementi hansıdır?

A) Papula

B) Atrofiya

C) Qovuq


D) Çat

E) Ləkə
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


273) Verrukoz leykoplakiya hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Fakultativ xərçəngönü vəziyyətlərə

B) Peşə xəstəliklərinə

C) Obliqat xərçəngönü vəziyyətlərə

D) Autoimmun xəstəliklər qrupuna

E) Dermatozlara


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
274) Leykoplakiya zamanı epiteldə hansı patoloji dəyişiklər baş verir?

A) Niperkeratoz

B) Deskvamatasiya

C) Epitermoliz

D) Akantoliz

E) Spongioz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
275) Tappleyner leykoplaksiyası nəyin nəticəsində baş verir?

A) Allergik stomatitin

B) Tütün çəkməyin

C) Qalvanozun

D) Ağır metalların duzları elə zəhərlənmənin

E) Amalqam plobla kontaktın


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
276) Verrukoz leykoplakiyanın differensial diaqnostikası nə ilə aparılır?

A) Qırmızı yastı dəmrovla

B) Qlossalgiya ilə

C) Çoxformalı ekssudativ eritema ilə

D) Herpetik stomatitlə

E) Deskvamativ qlossitlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə