Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Qırmızı yastı dəmrovlu xəstələrin müayinəsi zamanı həkim hansı sayıqlığı göstərməlidir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə6/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

356) Qırmızı yastı dəmrovlu xəstələrin müayinəsi zamanı həkim hansı sayıqlığı göstərməlidir?

A) Hematoloji

B) Dermatoloji

C) Onkoloji

D) Veneroloji

E) İmmunoloji


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
357) Vulqar qovuqcanın ilkin elementi hansıdır?

A) Qartmaq

B) Qovuqcuq

C) Qovuq


D) Papula

E) Suluq
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


358) Vulqar qovuqca zamanı qovuq harda əmələ gəlir?

A) Epitel altında

B) Əzələ toxumasında

C) Piy toxumasında

D) Birləşdirici toxuma daxilində

E) Epitel daxilində


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
359) Protetik stomatitdə həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Protezin üzərinə indefferent tərkibli örtüyün çəkilməsi

B) Protezin 2-3 həftəlik kənarlaşdırılması

C) İltihab əleyhinə medikamentoz müalicə

D) Protezin dəyişdirilməsi

E) Protezin qızıldan hazırlanması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
360) Kontakt stomatitin diaqnozu necə qoyulur?

A) Laborator müayinələrin nəticələrinə əsasən

B) Klinik simptomlara istinadən

C) Sitoloji tədqiqatlara əsaslanaraq

D) Anamnez əsasında

E) Əlavə müayinə üsullarına əsasən


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
361) Vulqar qovuqcanın diaqnostikası zamanı hansı əlavə müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Vud şüaları ilə müayinə

B) Histoloji

C) Sitoloji

D) İmmünoloji

E) Bakterioskopik


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
362) Vulqar qovuqca zamanı diaqnostik hüceyrələr hansılardır?

A) Atipik

B) Langerhans hüceyrələri

C) Çoxnüvəli giqant hüceyrələr

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Akantolitik


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
363) Epiteldə hansı patoloji prosess Tsanq hüceyrələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Spongioz

B) Parakeratoz

C) Hiperkeratoz

D) Akantoliz

E) Akantoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
364) Medikamentoz stomatitin aparıcı əlaməti hansıdır?

A) Dəri sınağının müsbət olması

B) Hiperemiya və ödemin mövcudluğu

C) Xəstəlik simptomların dərman qəbulundan sonra meydana çıxması

D) Prodromal əlamətlərin olmaması

E) Erroziya və qovuqcuqların mövcudluğu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
365) Hansı preparatlarla müalicə vulqar qovuqcanın remissiyasına səbəb olur?

A) Kortikosteroidlərlə

B) Antibiotiklərlə

C) Fermentlərlə

D) Anaboliklərlə

E) Trankvilizatorlarla


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
366) Vulqar qovuqca hansı mütəxəssislərlə birgə müalicə edilməlidir?

A) Dermatoloqlarla

B) Hematoloqlarla

C) Onkoloqlarla

D) Ginekoloqla

E) Endokrinoloqlarla


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

367) Vulqar qovuqcanın kəskin dövründə həkim-stomatoloqun taktikası necə olmalıdır?

A) Həkim-dermatoloqa müraciət etməlidir

B) Onkoloqa müraciət etməlidir

C) Ağız boşluğunun sanasiyasını aparmalıdır

D) Kortikosteroidlər təyin etməlidir

E) Zədə zonasını kriodestruksiya etməlidir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
368) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Virus xəstəliklər

B) Qovuqlu dermatozlar

C) Travmatik zədələr

D) İnfeksion xəstəliklər

E) Xərçəngönü xəstəliklər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
369) Çoxformalı ekssudativ eritemaya daha çox kimlər arasında təsadüf edilir?

A) Klamakterik dövrdə olan qadınlar

B) Uşaqlar

C) Yaşlılar

D) Yenidoğulmuşlar

E) Gənc və orta yaşlılar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
370) Dekubital xorada həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Xora antiseptiklərlə işlənməlidir

B) Xora müayinə olunmalıdır

C) Onkoloqun məsləhəti

D) Xora yandırıcı maddələrlə işlənməlidir

E) Biopsiya aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
371) Çoxformalı ekssudativ eritema zamanı nə zədələnir?

A) Əzələlər

B) Dəri və selikli qişa

C) Ancaq selikli qişa

D) Ancaq dəri

E) Oynaqlar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
372) Çoxformalı ekssudativ eritemanın ağır forması necə adlanır?

A) Layel sindromu

B) Stivens-Jonson sindromu

C) Şeqren sindromu

D) Melkerson-Rozental sindromu

E) Behçet sindromu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
373) Xroniki dodaq çatlarına daha çox kimlərdə təsadüf edilir?

A) Qadınlarda

B) Kişilərdə

C) Yenidoğulmuşlarda

D) Uşaqlarda

E) Yeniyetmələrdə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
374) Çoxformalı ekssudativ eritemanın gedişinin xarakteri xəstəliyin davam etmə müddətindən asılıdırmı?

A) Xeyr, xəstəliyin gedişi monoton olaraq qalır

B) Xeyr, xəstəliyin residivləri eyni tipli simptomlarla müşayət olunur

C) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin gedişi yüngülləşir

D) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin simptomları ağırlaşır

E) Bəli, zaman keçdikcə xəstəlik allergiyaya çevrilir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
375) Xroniki dodaq çatlarının remissiyası adətən nə vaxt baş verir?

A) Heç vaxt

B) Yazda

C) Qışda


D) Yayda

E) Payızda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
376) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) Etiologiyası məlum olmayan

B) İnfeksion

C) İnfeksion-allergik

D) Dərman mənşəli

E) Allergik


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
377) Xroniki dodaq çatlarının bədxassəli şişə keçmə ehtimalı olduqda həkim nə etməlidir?

A) Zədə zonasını tamamilə kəsib götürməli və histoloji müayinə aparmalıdır

B) Konservativ müalicə aparmalıdır

C) Kriodestruksiya aparmalıdır

D) Zədə zonası koaqulyasiya edilməlidir

E) Biopsiya götürməli və histoloji müayinə aparmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
378) Eksfoliativ xeylitin morfoloji elementi hansıdır?

A) Xora


B) Pulcuq

C) Eroziya

D) Papula

E) Qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
379) Eksfoliativ xeylitə adətən hansı yaşda təsadüf olunur?

A) 60-70 yaşlarda

B) Uşaq yaşlarda

C) 40-60 yaşlarda

D) Yeniyetmə yaşlarda

E) 20-40 yaşlarda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
380) Eksfoliativ xeylitlərdə pulcuq qoparıldıqda yerində nə qalır?

A) Erroziya

B) Xora

C) Nazilmiş epitelD) Papula

E) Ərp
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


381) Epiteldə baş verən hansı patoloji prosess dodağın qırmızı haşiyəsində pulcuğun əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Akantoliz

B) Dodaq herpesi

C) Xroniki çatlar

D) Parakeratoz

E) Hiperkeratoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
382) Aftanın sağalmasından sonra yerində nə qalır?

A) Hamar çapıq

B) Çapıqlaşmış atrofiya

C) Deformasiyaya uğramış çapıq

D) Qartmaq

E) Selikli qişa dəyişilməmiş qalır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
383) Qlandulyar xeylit nəyin hiperplaziyası nəticəsində baş verir?

A) Çənə altı tüpürcək vəzin

B) Tər vəzlərinin

C) Piy vəzlərinin

D) Kiçik tüpürcək vəzlərinin

E) Dil altı tüpürcək vəzin


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
384) Qlandulyar xeylitin müalicəsi zamanı nə edilir?

A) Fermentlərlə applikasiya

B) Keratoplastiklərin applikasiyası

C) Antiseptik applikasiyalar

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Kriodestruksiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
385) Atopik xeylit nədir?

A) QİÇS-in simptomu

B) İnfeksion xəstəlik

C) Sistem atopiyanın simptomu

D) Sərbəst xəstəlik

E) Herpetik infeksiyanın fəsadı


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
386) Atopik xeylitin başlanğıcı hansı dövrə təsadüf edir?

A) Ahıl yaşlara

B) Uşaqlıq dövrünə

C) Klimakterik dövrə

D) Gənclik dövrünə

E) Yetkinlik dövrünə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
387) Melkerson-Rozental sindromu hansı triadanı özündə birləşdirir?

A) Dil sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, deskvamativ qlossit

B) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil

C) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, deskvamativ qlossit

D) Dil sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil

E) Üz sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, büküşlü dil


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
388) Melkerson-Rozental sindromu zamanı baş verən makroxeylit nə qədər davam edir?

A) Bir neçə dəqiqə

B) Bir neçə ay

C) Bir neçə il

D) Bir neçə gün

E) Bir neçə saat


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
389) Aktinik xeylitə nə səbəb olur?

A) Kimyəvi travma

B) İmmunodefisit vəziyyət

C) Günəş işığına olan həssaslıq

D) Pomadalara olan allergiya

E) Mexaniki travma


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
390) Dildə hansı məməciklər mövcuddur?

A) Sapvari, iynəvari və göbələyəbənzər

B) Sapvari, göbələyəbənzər və yarpağabənzər

C) Sapvari, göbələyəbənzər, yarpağabənzər, yastıqvari

D) Göbələyəbənzər, armudabənzər və yarpağabənzər

E) Göbələyəbənzər, yarpağabənzər və güləbənzər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
391) Deskvamativ qlossitin sinonimi necə adlanır?

A) Rombvari qlossit

B) «Tüklü» dil

C) Dilin depapilyasiyası

D) «Coğrafi» dil

E) «Laklanmış» dil


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
392) Qıcıqlandırıcı qidanın qəbulu deskvamativ qlossit zamanı dildə baş verən ağrılara necə təsir göstərir?

A) Aradan qaldırır

B) Dəyişmir

C) Gücləndirir

D) Əvvəlcə itir, 1 saatdan sonra güclənir

E) Zəiflədir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
393) «Büküşlü» dilin sinonimi necədir?

A) Deskvamativ qlossit

B) «Coğrafi» dil

C) «Tüklü» dil

D) «Qısalmış» dil

E) Rombvari qlossit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
394) Büküşlü dil nədir?

A) Kimyəvi yanıqların nəticəsi

B) Kəskin qidaların travması nəticəsində baş verən xəstəlik

C) Dişlərin iti kənarları ilə törədilmiş travmanın nəticəsi

D) Anadangəlmə inkişaf anomaliyası

E) Medikamentoz allergiyanın simptomu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
395) Büküşlü dil üçün nəyin mövcudluğu xarakterikdir?

A) Keratotik papulların

B) Büküşlərin

C) Depapilyasiya ocaqlarının

D) Çatların

E) Erroziyaların


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
396) Büküşlü dil zamanı xarakterik şikayətlər hansılardır?

A) Qida qəbulu zamanı dildə baş verən ağrılar

B) Gecələr dildə «iynəbatması» simptomu

C) Dildə səbəbsiz baş verən ağrılar

D) Qida qəbulu zamanı dildə yanğı hissi

E) Dilin qeyri adi görünüşü


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
397) Melkerson-Rozental sindromuna hansı əlamətlər aiddir?

A) Dekvamativ qlossit və qlandulyar xeylit

B) «Tüklü» dil və makroqlossit

C) «Laklanmış» dil və eksfoliativ xeylit

D) Büküşlü dil və makroxeylit

E) Büküşlü dil və deskvamativ qlossit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
398) Normada dilin hansı məməcikləri buynuzlaşır?

A) Yastıqvari

B) Sapvari

C) Göbələyəbənzər

D) Yarpaqvari

E) Gülvari


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
399) «Tüklü» qara dil zamanı hansı məməciklər sürətlə buynuzlaşmaya meyilli olurlar?

A) Yastığabənzər

B) Dişarası məməciklər

C) Göbələyəbənzər

D) Sapabənzər

E) Yarpağabənzər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
400) «Tüklü» qara dilin differensial diaqnostikası dilin hansı vəziyyəti ilə aparılır?

A) Rombvari qlossitlə

B) Dil səthinin depapilyasiyası ilə

C) Qidanın tərkibində olan rəngli maddələrdən əmələ gələn ərplə

D) Deskvamativ qlossitlə

E) «Laklanmış» dil ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
401) «Tüklü» qara dil zamanı aparılan bakterioskopiya nəyi aşkarlayır?

A) Plazmatik hüceyrələri

B) Akantolitik hüceyrələri

C) Stafilokokk və streptokokkları

D) Virus və anaerobları

E) Candida göbələyi və leptotrixiləri


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
402) Rombvari qlossit nəyin nəticəsidir?

A) Alkoqol və nikotinin həddən çox qəbulunun

B) Medikamentoz allergiyanın

C) Embriogenezin pozulmasının

D) Mexaniki travmanın

E) Anadangəlmə siflisin


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
403) Rombvari qlossit zamanı papilomatozun sürətlə inkişafı müşahidə edildikdə hansı tədbir görülür?

A) Kriodestruksiya

B) Antiseptik məhlullarla ağız vannaları

C) Fermentlərlə applikasiya

D) Keratoplastiklərlə applikasiya

E) Dil sinirinin blokadası


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
404) Al-qırmızı, ağrılı, «hamarlanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) Leykozun

B) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin

C) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

D) Herpesin

E) B12–defisit anemiyanın


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
405) Qanda hemoqlobinin miqdarı hansı halda dəyişir?

A) Leykoplakiyada

B) Kandidozda

C) Dəmir-defisit anemiyada

D) Leykozda

E) Xroniki residivləşən aftoz stomatitdə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
406) Hipoxrom tipli anemiyada qanın rəng göstəricisi hansı həddə olur?

A) 1,5-2,0

B) 1,2-1,5

C) 0,-0,4

D) 0,5-0,6

E) 0,8-1,1


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
407) Qlossalgiya hansı qrupa aid olan xəstəlikdir?

A) Medikamentoz

B) Psixogen

C) İnfeksion

D) Allergik

E) Xərçəngönü


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
408) Qida qəbulu zamanı dildə ağrıların səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Qlossalgiya

B) Üçlü sinirin nevralgiyası

C) Kataral qlossit

D) Rombvari qlossit

E) Deskvamativ qlossit


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
409) Dildə müşahidə olunan göynəmə, iynə batma, yanma hissiyatının qida qəbulu zamanı səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) QİÇS


B) Stomalgiya

C) Qlossalgiya

D) Şeqren sindromu

E) Sifilis


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
410) Aftanın davam etmə müddəti neçə gündür?

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 20-40 gün

D) 10 gün

E) 5 gün
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


411) Stomalgiyanın inkişafına nə səbəb olur?

A) Psixi travma

B) Siqaret çəkmək

C) İmmunodefisit

D) Antibiotiklərin qəbulu

E) Alkoqol qəbulu


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
412) Üzün aşağı şöbəsinin hündürlüyünün azalması nəyə səbəb ola bilər?

A) «Chorda tympani»–nin əzilməsinə

B) Dil-udlaq sinirinin zədələnməsinə

C) Udqunmanın ağrılı olmasına

D) Tələffüzün pozulmasına

E) Dilin tez-tez dişlənməsinə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
413) Dildə, alt dodaqda və sərt damaqda eyni zamanda baş verən yanğı hissiyatı necə adlanır?

A) Nevrit

B) Melkerson-Rozental sindromu

C) Qlossalgiya

D) Stomalgiya

E) Üçlü sinirin nevralgiyası


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
414) Stomalgiyaya hansı yaş qrupunda daha tez-tez təsadüf edilir?

A) Bütün yaş qruplarında

B) 50-60 yaşlı qadınlarda

C) 50-60 yaşlı kişilərdə

D) Uşaq yaşlarında

E) Yeniyetmələrdə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
415) Üçlü sinir nevralgiyasının xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Ağız selikli qişasında çoxlu ağ ərpin toplanması

B) Dildə olan daimi ağrıların qida qəbulu zamanı güclənməsi

C) İrradiasiya edən ağrıların qəflətən əmələ gəlməsi

D) Ağız boşluğunda olan göynəmənin qida qəbulu zamanı itməsi

E) Dilin bir yarısının keyləşməsi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
416) Qlossalgiya zamanı dil sinirinin blokadası hansı preparatlarla aparılır?

A) Askarbin turşusu və lidokainlə

B) Kalsium xlorid və lidokainlə

C) Lidokain və fermentlələ

D) Lidokain və kortikosteroidlərlə

E) B1 vitamini və lidokainlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
417) Dilin palpasiyası hansı halda ağrılı olur?

A) Büküşlü dildə

B) Deskvamativ qlossitdə

C) Rombvari qlossitdə

D) Dilin absessi zamanı

E) «Tüklü-qara» dildə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
418) Bouen xəstəliyi zamanı epiteldə hansı patoloji proses baş verir?

A) Akantoz

B) Papillamatoz

C) Parakeratoz

D) Degenerasiya

E) Diskeratoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
419) Dodağın qırmızı haşiyəsinin obliqat xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Ziyilli xərçəngönü və məhdud xərçəngönü hiperkeratoz

B) Papilloma

C) Leykoplakiya və keratoakantoma

D) Keratoakantoma və dəri buynuzu

E) Dodaq herpesi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
420) Sitoloji müayinədə bədxassəli şişə çevrilməni hansı hüceyrələr təsdiqləyir?

A) Akantolitik

B) Atipik

C) Plazmatik

D) Akantolitik

E) Langerhans


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
421) Dodağın qırmızı haşiyəsinin fakultativ xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Keratoakantoma və dəri buynuzu

B) Dodaq herpesi

C) Bouen xəstəliyi

D) Ziyilli xərçəngönü və abraziv xərçəngönü Manqanotti xeyliti

E) Leykoplakiya və məhdud xərçəngönü hiperkeratoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
422) Dodağın qırmızı haşiyəsində, 1 sm diametrdə, konusvari formada, tünd boz rəngdə, əsasına möhkəm birləşmiş törəmə necə adlanır?

A) Dəri buynuzu

B) Qabarcıq

C) Keratoakantoma

D) Qartmaq

E) Papilloma


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
423) Manqanotti xeylitinə şübhə yarandıqda hansı tədbirin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur?

A) Kriodestruksiya

B) Biopsiya və histoloji müayinə

C) Radioterapiya

D) Konservativ müalicə

E) Zədə nahiyyəsinin tam kəsilib götürülməsi və histoloji müayinə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
424) Manqanotti xeylitinin konservativ müalicəsi hansı müddətə hesablanmalıdır?

A) Bir ay

B) İki il

C) Altı ay

D) Üç ay

E) Bir il


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
425) Manqanotti xeyleti zamanı konservativ terapiya effektiv olmadıqda hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Radioterapiya

B) Kriodestruksiya

C) Bukki şüaları

D) Zədə nahiyyəsini tamamilə kəsib götürmək

E) Yandırmaq


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
426) Ağız selikli qişasının keratoakantoması hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Fakultativ xərçəngönü

B) Xərçəng

C) Obliqat xərçəngönü

D) İnfeksion

E) Allergik


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
427) Selikli qişa səthindən hündürə qalxmış, yumru formalı, hərəkətli törəmə necə adlanır?

A) Dəri buynuzu

B) Papula

C) Piogen qranuloma

D) Keratoakantoma

E) Papilloma


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
428) Leykoplakiyanın neçə forması mövcuddur?

A) Beş


B) İki

C) Dörd


D) Bir

E) Üç
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


429) Qırmızı yastı dəmrovun ağız selikli qişasında neçə forması mövcuddur?

A) Üç


B) Dörd

C) Beş


D) İki

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


430) Leykoplakiyanın hansı formaları mövcuddur?

A) Bullyoz

B) Ekssudativ

C) Yastı (hamar), verrukoz, eroziv

D) Ekssudativ-hiperemik

E) Tipik
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004


431) Leykoplakiyanın ən çox təsadüf edilən forması hansıdır?

A) Bullyoz

B) Eroziv

C) Ekssudativ

D) Yastı (hamar)

E) Verrukoz


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
432) Kəskin herpetik stomatitin gedişində hansı etaplar vardır?

A) İnkubasion, prodromal, səpkilərin əmələ gəlmə mərhələsi, klinik mənzərənin sönmə mərhələsi, klinik sağalma mərhələsi

B) Səpkilərin əmələ gəlməsi mərhələsi

C) Səpkilərin əmələ gəlməsi, sönmə və klinik sağalma mərhələsi

D) İnkubasion və səpkilərin əmələ gəlməsi

E) Kataral


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
433) Kəskin herpetik stomatitin xarakterik zədə elementi hansıdır?

A) Düyüncük

B) Qovuqcuq, erroziya

C) Qovuqcuq

D) Erroziya

E) Ləkə
Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə