"Sudan istifadə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında


İstehlakçının hüquq və öhdəlikləriYüklə 166,82 Kb.
səhifə3/3
tarix03.12.2016
ölçüsü166,82 Kb.
#744
1   2   3

4. İstehlakçının hüquq və öhdəlikləri

 

4.1. İstehlakçının aşağıdakı hüquq və öhdəlikləri vardır:4.1.1. Müəssisə tərəfindən göstərilmiş su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin haqqını təqdim olunmuş hesab-fakturaya əsasən ödəyir;

4.1.2. istehlakçı istifadə olunmuş suyun və axıdılmış tullantı sularının dəyərini vaxtında ödəmədikdə, ödənişin gecikdirildiyi hər gün üçün, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 445.1-ci, 449.1-ci və 449.2-ci maddələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada, ümumi məbləğin _____ faizi miqdarında müamilə (dəbbə) haqqı ödəməlidir;

4.1.3. istehlakçı sudan xammal kimi istifadə etdikdə, xammal istifadəsi üzrə su sərfinin dəqiqliyini təmin etmək üçün xammala gedən su xətlərinin əvvəlinə suölçən cihazların Müəssisə ilə razılaşdırılmış qaydada qoyulmasını təmin edir;

4.1.4. balansında və ya ərazisində olan su təchizatı və kanalizasiya şəbəkə və qurğularının vəziyyəti və istismarı üçün məsuliyyət daşıyır;

4.1.5. Müəssisə tərəfindən ölçü cihazlarına, siyirtmələrə, hidrantlara və digər tənzimləyicilərə vurulmuş möhürlərin (plombların) bütövlüyünü təmin edir, onları daim işlək vəziyyətdə saxlayır, hər cür hava şəraitinin təsirindən (mexaniki zərbə, yağış, toz, donma və birbaşa günəş şüalarına məruz qalma və s.) qorunması üçün lazımi tədbirlər görür, Qaydaların tələblərinə uyğun ölçü cihazlarını texniki pasportlarında göstərilən müddətdə və digər hallarda dövlət yoxlamasından keçirir;

4.1.6. ölçü cihazlarının və tənzimləyicilərin işində qüsurlar yarandıqda və yaxud sıradan çıxdıqda, vurulmuş plomblar pozulduqda, növbəti iş günündən gec olmayaraq Müəssisəyə məlumat verir;

4.1.7. ölçü cihazlarının və tənzimləyicilərin yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac yarandıqda bunu qabaqcadan Müəssisə ilə razılaşdırır. Ölçü cihazlarına və tənzimləyicilərə vurulmuş plomblar pozularsa (yanğın, qəza və digər təcili tədbirlər görülməsi vacib olan hallar istisna olmaqla) həmin hesabat ayında su və kanalizasiya sərfi bu Müqavilənin 3.4-cü bəndinə uyğun hesablanır;

4.1.8. hüquqtəsdiqedici sənəd (xidməti vəsiqə və s.) əsasında, Müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsinin, vəzifə borclarını yerinə yetirmək üçün, maneəsiz olaraq istehlakçıya məxsus əraziyə (binaya, həyətə və s.) buraxılmasını təmin edir;

4.1.9. adında, hüquqi ünvanında, fəaliyyət növündə, bank rekvizitlərində dəyişiklik olduqda, ləğv olunması barədə qərar verildikdə bu barədə Müəssisəyə məlumat verir və tərəflərdən birinin tələbi ilə qarşılıqlı borclar barədə üzləşmə aktını tərtib və təsdiq edir;

4.1.10. Təbii fəlakət, elektrik enerjisinin kəsilməsi, qəza nəticəsində su təchizatında yaranacaq fasilələr zamanı, tələbatını təmin etmək üçün 3 (üç) günlük su ehtiyatı yaradır;

4.1.11. aldığı suyu Müəssisə ilə razılaşdırmadan 3-cü şəxsə vermir və alqı-satqısını həyata keçirmir;

4.1.12. “Azərsu” ASC tərəfindən verilmiş texniki şərtlər əsasında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə qoşulmaq;

4.1.13. tələbatına görə keyfiyyət standartlarına uyğun məişət (təsərrüfat)-içməli su ilə təmin olunmaq;

4.1.14. tullantı sularının kanalizasiya sisteminə fasiləsiz axıdılmasının təmin edilməsini Müəssisədən tələb etmək;

4.1.15. ödəniş etmək üçün müvafiq qaydada ödəniş sənədlərinin təqdim olunmasını Müəssisədən tələb etmək;

4.1.16. istehsalat zəruriyyəti ilə əlaqədar sudan təkrar istifadə etmək.

 


  1. 5.                  Xüsusi şərt

 

5.1. Müəssisə istehlakçının kanalizasiya sisteminə axıtdığı tullantı sularının tərkibinə (analizlər vasitəsilə) daim nəzarət edir. Limitdən artıq çirkləndirici maddələrin tullantı sularının tərkibində ətraf mühitə axıdılması aşkar edilərsə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 mart tarixli 122 nömrəli qərarına uyğun olaraq istehlakçıdan əlavə “Çirkləndirici maddələrin axıdılmasına görə ödəmə” alır.

5.2. Bu Müqavilənin 3.7-ci bəndinin (3.7.2-ci, 3.7.3-cü və 3.7.9-cu yarımbəndlər istisna olmaqla) tələblərinə uyğun olaraq, su təchizatı tam dayandırılarsa, şəbəkəyə birləşmənin ləğv edilməsi ilə suyun kəsilməsinə və yenidən bərpasına çəkilən əlavə xərclər də daxil olmaqla, bütün borclar istehlakçı tərəfindən tam ödənildikdən sonra su təchizatı bərpa olunur.

5.3. Tərəflər müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin hər bir pozuntusu üçün Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 443.1-ci, 443.5-ci və 448.2-ci maddələrinə uyğun qarşılıqlı məsuliyyət daşıyırlar;

5.4. Bu Müqavilənin icrası ilə əlaqədar tərəflər arasında yaranan mübahisəli məsələlər qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarla öz həllini tapmadıqda, həmin mübahisəli məsələlərə Azərbaycan Respublikasının İqtisad məhkəmələrində baxılır.

5.5. Bu Müqaviləyə dəyişiklik və əlavələr Müəssisə və istehlakçı tərəfindən təsdiq edilmiş əlavə razılaşma ilə həyata keçirilir.

5.6. Bu Müqavilə tərəflərin yazılı təşəbbüsü əsasında vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər. Tərəflərin yazılı təşəbbüsü daxil olduğu vaxtdan bir ay müddətində istehlakçı borcunu tam ödədikdə müqavilə ləğv edilmiş hesab olunur.

 

  

  1. 6.                  Müqavilənin müddəti

 

6.1. Müqavilə qüvvəyə minir:  “_______”__________201______  il.

6.2. Müqavilə qüvvədədir: “ ________”_________ 201_____ ilədək.

6.3. Müqavilənin qüvvədə olma müddətinin başa çatmasına 1 (bir) ay qalmış tərəflərdən biri müqavilənin ləğv edilməsi barədə yazılı təşəbbüs göstərmədikdə, bu Müqavilənin müddəti növbəti 3 (üç) il üçün uzaldılmış hesab olunur.

6.4. Bu Müqavilə tərəflərin hər birində 1 (bir) nüsxə olmaqla eyni hüquqi qüvvəyə malik  2 (iki) nüsxədə tərtib edilmişdir.

 

7. Tərəflərin hüquqi ünvanları və bank rekvizitləri

 

Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, AZ1012, Moskva pr.67

h/h AZ65AİİB33070019441100216111,

VÖEN-9900001751M/h0137010001944

Kapital Bank”ın 1 №-li Nəsimi filialıKod: 200112  VÖEN-9900003611

 


İSTEHLAKÇI”

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 


___________________________

(müəssisənin adı)

 


___________________________

 


 

tel.:______________________                  ______________________

 

M.Y.              M.Y.             

 

rəisi________________________   ________________________________(SKİ-nin rəisinin adı, soyadı, atasının adı)   (müəssisənin rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı)

 

  

 

_________________ 

 

Sudan istifadə Qaydaları”na3 nömrəli əlavə

 

Su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsi və istehlakçıarasında su təchizatı və kanalizasiya sisteminin

balans mənsubiyyət sərhədini müəyyən edən

 

AKT

 

“_____”  __________ 20___ il                                              __________ şəhər (rayon) 

Biz, aşağıda imza edənlər _______________________________________

_____________________________________________________________

(su təchizatı və kanalizasiya müəssisəsi adından)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________

şəxsində və ___________________________________________________

_____________________________________________________________

(istehlakçı əhali qrupuna aiddirsə, soyadı, adı, atasının adı, digər qrupa aiddirsə, həmçinin vəzifəsi, müəssisənin və ya obyektin adı)

şəxsində Tərəflər arasında su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminin balans mənsubiyyəti sərhədini aşağıdakı kimi müəyyən edirik:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminin balans mənsubiyyəti sərhədi müəyyən olunmuş yer)

 

İmzalar:

_____                         _______________________                         __________________          

_____                         _______________________                         __________________          

(soyadı, adı)                                                                                                         (soyadı, adı)

 

M.Y.                                                                                      M.Y.

 

  

 

 _________________
Kataloq: userfiles
userfiles -> Penitensiar sistemdə Vərəmə nəzarət üzrə TƏLİmat
userfiles -> Рабочая учебная программа дисциплины «эндодонтия» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 6 Всего часов 216, из них
userfiles -> Рабочая учебная программа дисциплины «пародонтология» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 4
userfiles -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
userfiles -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
userfiles -> MÖvcud liSTİnq təLƏBLƏRİ
userfiles -> HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 mart

Yüklə 166,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə