T. C. Ankara üN Đ vers đ tesYüklə 1,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/254
tarix24.03.2022
ölçüsü1,49 Mb.
#54127
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   254
ayrim-ayri modallıq339212                                                               
T.C. 
ANKARA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL B
Đ
L
Đ
MLER ENST
Đ
TÜSÜ 
BATI D
Đ
LLER
Đ
 VE EDEB
Đ
YATLARI BÖLÜMÜ 
ALMAN D
Đ
L
Đ
 VE EDEB
Đ
YATI ANAB
Đ
L
Đ
M DALI 
 
 
 
ALMANCADA K
Đ
PL
Đ
K F
ĐĐ
LLER VE TÜRKÇEDEK
Đ
 KAR
Ş
ILIKLARI 
 
 
 
 
Doktora Tezi 
 
 
 
Adnan ALDEM
Đ

 
 
 
Ankara -2012 
 
 


T.C. 
ANKARA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL B
Đ
L
Đ
MLER ENST
Đ
TÜSÜ 
BATI D
Đ
LLER
Đ
 VE EDEB
Đ
YATLARI BÖLÜMÜ 
ALMAN D
Đ
L
Đ
 VE EDEB
Đ
YATI ANAB
Đ
L
Đ
M DALI 
 
 
 
 
ALMANCADA K
Đ
PL
Đ
K F
ĐĐ
LLER VE TÜRKÇEDEK
Đ
 KAR
Ş
ILIKLARI 
 
 
Doktora Tezi 
 
 
Adnan ALDEM
Đ

 
 
 
 
Tez Danı
ş
manı  
Prof. Dr. Dursun ZENG
Đ

 
Ankara-2012 


T.C. 
ANKARA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL B
Đ
L
Đ
MLER ENST
Đ
TÜSÜ 
BATI D
Đ
LLER
Đ
 VE EDEB
Đ
YATLARI BÖLÜMÜ 
ALMAN D
Đ
L
Đ
 VE EDEB
Đ
YATI ANAB
Đ
L
Đ
M DALI 
 
 
ALMANCADA K
Đ
PL
Đ
K F
ĐĐ
LLER VE TÜRKÇEDEK
Đ
 KAR
Ş
ILIKLARI 
 
Doktora Tezi 
 
Tez Danı
ş
manı  
Prof. Dr. Dursun ZENG
Đ

Tez Jürisi Üyeleri  
Adı ve Soyadı                                                                  
Đ
mzası 
 ………………………………………   
 ….…………………………………… 
 ……………………………………... 
 ………………………………………..      
 ………………………………………          ……………………………………….       
 ………………………………………          ………………………………………. 
 ………………………………………          ……………………………………….
 
 
 
 
       
                       Tez Sınavı Tarihi: …………………………  
 
 


TÜRK
Đ
YE CUMHUR
Đ
YET
Đ
 
ANKARA ÜN
Đ
VERS
Đ
TES
Đ
 
SOSYAL B
Đ
L
Đ
MLER ENST
Đ
TÜSÜ MÜDÜRLÜ
Ğ
ÜNE 
 
           Bu  belge  ile,  bu  tezdeki  bütün  bilgilerin  akademik  kurallara  ve  etik 
davranı
ş
  ilkelerine  uygun  olarak  toplanıp  sunuldu
ğ
unu  beyan  ederim.  Bu 
kural  ve  ilkelerin  gere
ğ
i  olarak,  çalı
ş
mada  bana  ait  olmayan  tüm  veri, 

ş
ünce  ve  sonuçları  andı
ğ
ımı  ve  kayna
ğ
ını  gösterdi
ğ
imi  ayrıca  beyan 
ederim.           (…… /……/2012) 
 
 
                                                                    Tezi Hazırlayan Ö
ğ
rencinin 
                                                                      …………………………….                                                                              
                                                                               Adı ve Soyadı 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………  
                                                                                  
 
                                                          Đ
mzası  
 
 
 
 
 
 
  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                I 
Đ
ÇĐNDEKĐLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sayfa 
Đ
ÇĐNDEKĐLER...........................................................................................................I  
ÖNSÖZ   ………………………………………………………………………….. .X     
KISALTMALAR  ……………………………………………………………… XIII       
1. GĐRĐŞ …………………………………………………………………………..   1   
          1.1  Almanca ve Türkçenin Özellikleri ……………………………………... 1           
          1.2  Kiplik Kavramı …………………………………………………………  6                        
           
          1.3  Kiplik Kavramının Mantık ve Felsefeyle Đlişkisi………………………    8 
          1.4  Kip ve Kiplik Đlişkisi  ………………………………………………….. 11 
          1.5  Geleneksel  ve Đşlevsel Yaklaşım  ……………………………………    17 
          1.6  Modern   Yaklaşımlar………………………………………………….   21 
          1.7  Çalışmanın Yöntemi ve Amacı ……..………………………………….  28 
          1.8  Bu Alanda Yapılan Çalışmalar…………………………………………. 33 
      
                 1.8.1 Türkiye’deki Çalışmalar………………………………………….. 33                     
                 1.8.2  Almanya’daki   Çalışmalar………………………………………. 38        
2.   KĐPLĐK   TÜRLERĐ …………………………………………………………. 43          
                 2.1 Almancada Kiplik ve Türleri..…..…………………………...……... 45 
                 2.1.1 Yükümlülük Kipliği ………………..…………………………….. 45 
                 2.1.2 Oluşsal, Gerçekliğe Đlişkin Kiplik     ….………………………….. 46 
                 2.1.3 Fiziksel Kiplik ……………………………………………………  47
 
     2.1.4 Đstek Kipliği ………....……………………………………………  47 
                  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  II 
                 2.1.5  Bilgisel  Kiplik  …………  .……………………………………....48
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                 2.1.6  Tanıtsal Kiplik …………………………………………………... 49                                 
        
           2.2 Türkçede Kiplik ve Türleri ……………………………………………. .51 
                 2.2.1  Gereklilik/Zorunluluk Kipliği ………………………………….. . 52 
                 2.2.2  Đstek Kipliği ……………………………………………………... 53 
                 2.2.3  Bilgisel Kiplik……………………………………………………  55 
                 2.2.4  Değişmez Kiplik ………………………………………………… 55 
                 2.2.5  Nesnel Kiplik…………………………………………………….. 56 
                 2.2.6  Tanıtsal Kiplik…………………………………………………….56 
                 2.2.7  Yükümlülük  Kipliği …………………………………………….. 58                  

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   254
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə