T. C. BÜLent eceviT ÜNİversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri MüdürlüğüYüklə 1,56 Mb.
səhifə7/17
tarix05.12.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#840
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

AMAÇ: Hastanın, transport sırasında olası tıbbi riskini en aza indirmek ve hastanın, güvenli transportunu sağlamak amacına yönelik standart bir yöntem belirlemektir.

 • KAPSAM: Bu talimat hastanın transportu sırasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi, transport öncesinde ve sırasında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

 • SORUMLULAR: Bu protokolün uygulanmasından hekim ve hemşire/ebe/sağlık memuru sorumludur.

 • TANIMLAR

  Kritik Hasta: Yaşamı tehdit eden organ/sistem yetersizliği ya da fonksiyon bozukluğu olan, yoğun hemşirelik bakımı, tedavi ve izlem gerektiren, stabil olmayan, komplike durumdaki hastadır.

  A- KRİTİK OLMAYAN HASTANIN TRANSPORT EDİLME TALİMATI

    1. a) UYARILAR ve ÖNERİLER:

  Hastanın;

  • Genel durumu değerlendirilerek yaşam destek malzemelerine ihtiyacı belirlenmeli.

  • Yaşam bulguları kontrol edilmeli.

  • Hava yolu ve İV yolunun açık olması sağlanmalı.

  • Bilinç düzeyi değerlendirilmelidir.

    1. a) ARAÇ ve GEREÇLER:

  • Gerekli tıbbi kayıt evrakları

  • Tekerlekli sandalye/sedye

    1. a) UYGULAMA:

  Hastanın transport edildiği birim hemşiresi; gerekli hazırlıkları yapabilmesi için telefonla bilgilendirilir.

  • Hasta başka bir kliniğe transport ediliyorsa:

  • Hasta ve ailesi transport hakkında bilgilendirilir,

  • Hastanın transport öncesinde gerekli ise ağrı kontrolü sağlanır ve başka bir ilaç tedavisine ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir,

  • Hasta giydirilir, kişisel eşyaları ve gönderilecek tıbbi malzemeler hazırlanır, hastaya eşlik edecek hastabakıcı tarafından güvenlice tekerlekli sandalye/sedyeye alınır,

  • Hastanın tıbbi kayıtları ve hasta bilgileri ilgili birim hemşiresine teslim edilerek transport gerçekleştirilir.

  • Hasta tetkik/muayene amaçlı transport ediliyorsa:

  • Hastanın genel durumu değerlendirilerek gerekli tıbbi malzemeler sağlanır,

  • Tetkik / muayene için ilaç/ malzeme kullanılacaksa temin edilir,

  • Damar yolu gerekli ise tetkik/ muayene öncesi damar yolu açılır,

  • Hastanın, aç kalması gereken durumlarda tetkik/ muayene öncesinde açlık süresi kontrol edilir,

  • Hastanın durumuna göre tekerlekli sandalye ya da sedye ile doktor/ hemşire/ hasta bakıcı tarafından ilgili birime transportu sağlanır,

  • Tetkik/ muayene sonrasında hasta güvenli bir şekilde kliniğe getirilir ve yatağına alınır.

  • Tetkik/ muayene sonrasında açlığın devamı, mobilizasyonu vb. durumlar öğrenilerek hemşire gözlem formuna kaydedilir.


  B- KRİTİK HASTA TRANSPORT ETME TALİMATI

  1. b) UYARILAR ve ÖNERİLER

  Hastanın transportuna karar verildiğinde; hekim, hasta/ hasta yakınlarını hastanın durumu, neden transport gerektiği konusunda bilgilendirir.

  Transport Sırasında Olabilecek Sorunlar;

  • Hasta bireyin fiziksel olarak dengesinin bozulması,

  • Ambulatuvar desteğin, mekanik ventilasyon desteğinin yetersizliği.

  • Aspirasyon ihtiyacı.

  • İstenmeyen extübasyon.

  • Defibrilatör, monitör, infüzyon pompası, pulse oksimetre vb. cihazların çalışmaması, cihazların bataryasının yetersizliği.

  • Ekg monitör bağlantılarının ayrılması.

  • Ven/ arter kateter bağlantılarının ya da ventilatör bağlantılarının ayrılması.

  • Tıbbi müdahalede eksik ve yetersiz sağlık ekibiyle transportun gerçekleştirilmesi olarak sıralanabilir.

  Kritik hastanın güvenli transportu için temel prensipler;

  • Deneyimli ekip seçilmesi,

  • Uygun araç ve gereçlerin kullanılması,

  • Transport öncesi hastanın genel durumunun değerlendirilmesi,

  • Transport sırasında sürekli izleminin sağlanması ve sürdürülmesi,

  • Uygun devir teslim yapılması,

  • Doğru kayıt tutulmasıdır.

  1. b) ARAÇ ve GEREÇLER:

  • Gerekli tıbbi kayıt evrakları

  • Tekerlekli sandalye/sedye
  1. b) UYGULAMA

  • Transport öncesi, ilgili birimde hazırlık yapılması ve olası risklerin azaltılması için hekim-hekim, hemşire-hemşire arasında yüz yüze ya da telefonla iletişim sağlanarak hasta hakkında detaylı bilgi verilir.

  • İlgili birimde hastanın ihtiyacı olabilecek tıbbi malzemeler gerekiyorsa transport öncesi hazırlık için gönderilir (mekanik ventilatör, defibrilatör vb.).

  • İlgili birim hekim ve hemşiresi transport sırasında olası tıbbi riski en aza indirmek için hastayı birlikte değerlendirir.

  • Hastanın hava yolu açıklığı, solunum, dolaşım, bilinç durumu değerlendirilir.

  • Olası sorunlar yönünden dikkat edilir.

  • Transport sırasında hastayı desteklemek için gerekli donanımlar hazırlanır.

  • Monitör, defibrilatör, pulse oksimetre, infuzyon pompası v.b…

  • Tansiyon aleti ve steteskop.

  • Yeterli miktarda ilaç ve malzeme bulunduran resüsitasyon çantası.

  • Oksijen kaynağı (en az 1 saat rezervli.)

  • Transporta uygun ventilatör.

  • Transporta uygun aspiratör ve aspirasyon kataterleri.

  • Tıbbi duruma göre hekim tarafından istem yapılmış ek destekleyici ilaçlar (sedatifler, narkotik analjezikler…).

  • Hasta sedyede tespit edilerek güvenliği sağlanır.

  • Hastanın tıbbi kayıtları, hastanın eşyaları ve ilaçları hazırlanarak hasta ile birlikte götürülür.

  • Transporta eşlik edecek sağlık personeli, hastanın durumu değerlendirilerek ihtiyaca göre belirlenir. Hastanın transportu sırasında, hastaya eşlik eden sağlık personelinden en az biri hekim, hemşire ya da paremedik olmalıdır. Hekimin olmadığı durumlarda hastaya refakat eden hemşire/paremedik akut yaşam kurtarıcı girişimleri (endotrakeal entübasyon, havayolu bakımı, IV tedavi, aritmi ve değerlendirilmesi, temel ve ileri kardiak yaşam desteğini içeren girişimler) yerine getirmede bilgi, beceri ve yetkiye sahip olmalıdır. Hemşire/ebe/sağlık memurunun temel ve ileri yaşam desteği yapabilmeleri için geçerli sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

  • Uygun olan personel tarafından transport öncesinde güvenlik, asansör gibi destek hizmetler organize edilerek hastanın hızlı bir şekilde transport edilmesi sağlanır.

  • Hastaya eşlik eden sağlık personeli transport sırasında sürekli ritm takibi, pulse oksimetre, aralıklı olarak da kan basıncı ve solunum hızı takibi yapmalıdır.

  • Hastanın tıbbi kayıtları ve hasta bilgileri ilgili birim hemşiresine teslim edilerek transport gerçekleştirilir.
  35- HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI
  1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir.

  2. KAPSAM: Bu protokol, yatağa bağımlı ve yarı bağımlı hastanın mevcut durumunun tanılanması, uygulanabilecek pozisyonların belirlenmesi, uygulanması ve takibini kapsar.

  3. SORUMLULAR: Servis/ ünite Hemşiresi

  4. TANIMLAR

  • Supine: Sırt üstü yatış pozisyonu

  • Prone: Yüz üstü yatış pozisyonu

  • Fowler: Oturur pozisyon

  • Semi Fowler: Yarı oturur pozisyon

  • Lateral: Yan yatış pozisyonu

  • Trokenter: Femur cismi ile femur boynu bileşkesinde yer alan bir kemiksi çıkıntıdır. Kalçaya rotasyon, abdüksiyon ve ekstansiyon hareketleri yaptıran adelelerin büyük bir kısmının yapışma yeridir.
  1. UYARILAR ve ÖNLEMLER

  Pozisyon değişiminde dikkat edilecek durumlar

  • Ciltte kızarıklık ve hassasiyet

  • Ciltte renk değişimi

  • Ciltte kuruluk

  • Ciltte Çatlama

  • Akıntı

  • Koku

  • His kaybı

  • Ödem

  • Kontraksiyon

  • Alçılı ekstremite de alçı kenarındaki ciltte değişiklik

  • Yatak takımları (nemli/ ıslak, kırışık, kirli, vb. olması)

  • Hastanın Giysileri (nemli/ ıslak, dikiş yerlerinin cilde negatif etkisi, giysilerin oluşturduğu baskı vb.).

  Hastanın mevcut durumunda dikkat edilecek noktalar

  • Medikal veya cerrahi teşhisin pozisyonlamaya etkisi

  • Bilinç açık/ kapalı

  • Ağrı

  • Duyu kaybı

  • Kas güçsüzlüğü

  • Paralizi

  • Kızarıklık olan bölge

  • Duyarlılığı artmış bölge

  • İritasyon olan bölge

  • Ciltte enfeksiyon

  • Kemik çıkıntıları üzerinde yeterli kas dokusu

  • İnkontinans

  • Kontraktürler

  • Bası yarası

  • Mental ya da fiziksel olarak pozisyonlamaya yardımcı olma yeteneği

  • Alçılı ekstremite

  • Entübasyon

  İşlem sırasında dikkat edilecek durumlar

  • Bir organın yükü diğer organa bindirilmemeli

  • Baş, boyun, bel, diz ve dirsek boşlukları desteklenmeli

  • Sırt üstü, oturur, yarı oturur, pozisyonlarda ayak tabanları desteklemeli

  • Sırt üstü ve lateral pozisyonlarda omurga ekseninin düzgünlüğünün bozulmaması sağlanmalı

  • Avuç içleri rulo ile desteklenmeli

  • Hastada var olan alçı, kateter, entübasyon tüpü ve ekleri, kabloların işleyişlerine zarar vermeden uygulama sağlanmalı

  • İşlem sırasında IV set, monitör kablosu v.b deriye basınç uygulayabilecek ajanların hastadan uzak tutulmasına özen gösterilmeli

  • Yatak takımlarının kırışıksız, kuru, gergin olması sağlanmalı

  • Hastanın mahremiyeti sağlanarak uygulamaya başlanır.

  • Hastanın durumu değerlendirilerek tanılama sıklığı belirlenir. Yatağa bağımlı hastaya, yatak içerisinde dönemiyorsa 1 saatte bir pozisyon verilir, dönebiliyorsa bu konuda cesaretlendirilir.

  • Hastanın tanısı, tedavisi ve cerrahi durumuna göre tanılama yapılmalı, hastaya sırayla sağ yan, sol yan, sırt üstü pozisyonu verilmeli.

  • Hastanın giysilerinin bası yarasına kaynak oluşturması engellenmeli

  Pozisyonlama yapılmadığı ya da yanlış yapıldığı durumda;

  • Metobolizma hızında azalma, doku ve kaslarda atrofi, kemiklerde demineralizasyon, kan akımında yavaşlama, akciğer ventilasyonunda azalma, trombüs oluşumu, eklemlerde kontraktürler, Osteoporozis, konstipasyon, Üriner stenoz, deri bütünlüğünde bozulma gelişebilir.  1. ARAÇ ve GEREÇLER

  • Ayak destek tahtası

  • Baş- boyun destekleri

  • Omuz destekleri

  • Trokanter destekler

  • El-bilek destekleri, rulolar

  • Yastıklar
  1. UYGULAMA:

  • İşlem öncesi hasta ve hasta yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilir.

  • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

  • Pozisyonlama için gerekli malzemeler hasta başına getirilir.


  SAĞ/ SOL LATERAL (YAN) YATIŞ POZİSYONU VERME

  • Hastaya yan yatış pozisyonu verilirken 2 kişi var ise bir kişi hastayı hafif ve yavaş hareketlerle kendine doğru çeker, diğer kişi hastanın sırtına ve bel boşluğuna gelecek şekilde bir yastık yerleştirir.

  • Pozisyon verme sırasında bir kişi var ise hastanın başucunda yüz ve gövde hastaya dönük şekilde yatak kenarında durulur. Sırt üstü yatan hastanın boynu altından bir kol geçirilerek uzak omuz tutulur (baş ve boyun desteklenerek). Diğer kol hastanın kürek kemikleri altından geçirilir. Dirseklerden destek alarak hastanın üst gövdesi kendimize doğru çekilir (yatak kenarına).

  • Hastanın kalçaları hizasına geçerek, bir kol hastanın beli altından, diğer kol kalçaları altından geçirilerek, hasta yatak kenarına çekilir.

  • Hastanın bacakları hizasına geçerek, bir kol dizlerin, diğer kol ayak bileklerinin altından geçirilerek, hasta yatak kenarına çekilir.

  • Hastanın yatak kenarına çekildiği taraftaki yatak kenarlığı kaldırılır ve yatağın karşı tarafına geçilir. Bir el ile hastanın uzak taraftaki omuzu, diğer el ile uzak taraftaki kalçası kavranarak, hasta kendimize çekilir. Hastanın sırtı yastıkla desteklenir.

  • Hastaya yan pozisyon verilirken bacakların üst üste bindirilmemesi gerekir, altta kalan bacak 20 derece kalça ve dizden bükülür, üstteki bacak 35 derece dizden bükülerek bacakların arasına yastık konulur.

  • Hastaya yan pozisyon verirken kolların altına yastık konulur. Baş ve boyun altına omuz yüksekliğinde yastık konulur.

  • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

  • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.

  http://nursing411.org/courses/md0556_basic_patient_care_procedures/md0556/images/md0556_img_21.jpg
  Lateral yatış pozisyonu
  http://www.brooksidepress.org/products/nursing_fundamentals_1/images/figure_4-7_lateral_position.jpg

  Lateral yatış pozisyonu
  SUPİNE (SIRT ÜSTÜ) YATIŞ POZİSYONU VERME

  • Hasta sırt üstü yatış pozisyonunda iken; baş altına konan yastıkla boynu, başı ve omuzları desteklenmelidir (Bu yapılırken başın öne doğru ve çenenin aşağı doğru gelmemesine dikkat edilir).

  • Hasta sırt üstü yatış pozisyonunda iken omurga ekseninin düzgünlüğünün bozulmamasına dikkat edilir.

  • Hasta sırt üstü yatış pozisyonunda iken eller vücudun yanında uzanmalı, bilek eklemi hafif ekstansiyonda olacak şekilde pozisyon verilmeli ve elin içine hazırlanmış bir rulo koyularak başparmak işaret parmağını gösterecek şekilde rulo kavratılmalı.

  • Hasta sırt üstü yatış pozisyonunda iken ayakları dik açılı olacak şekilde ayarlanır.

  • Trokenter ruloları kullanarak kalça eklemlerin dışa rotansiyonu önlenir.

  • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

  • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.

  http://www.brooksidepress.org/products/nursing_fundamentals_1/images/figure_4-2_supine_position_500.jpg

  Supine yatış pozisyonu

  FOWLER (OTURMA)/ SEMİ FOWLER POZİSYONU VERME

  • Hasta dik oturur pozisyonda başucu 45-70 cm yükseltilir. Bu pozisyonda dirsekler, topuklar, diz arkası ve boyun yastıklarla desteklenir.

  • Hasta dik oturur pozisyonda kollar dirsekten bükülerek omuzların normal düzeyini koruyacak biçimde yastıkla desteklenir.

  • Hastaya semi fowler pozisyonu verilirken baş kısmı 30 cm yükseltilir. Bu pozisyonda dirsekler, topuklar, diz arkası ve boyun yastıklarla desteklenir. Kollar dirsekten bükülerek omuzların normal düzeyini koruyacak biçimde yastıkla desteklenir.

  • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

  • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.

  http://nursing411.org/courses/md0556_basic_patient_care_procedures/md0556/images/md0556_img_22.jpg

  Fowler pozisyonu

  PRONE (YÜZ ÜSTÜ) POZİSYONU VERME

  • Hastanın yatağı düz pozisyona getirilir. Hastaya önce yan yatış pozisyonu verilir, bir el ile hastanın uzak taraftaki omuzu diğer el ile uzak taraftaki kalçası kavranır hasta kendimize doğru döndürülür.

  • Hasta yüz üstü yatış pozisyonda iken, baş-boyun ve omuzlar dik duruma getirilerek baş yana çevrilir. Başın altına ince bir yastık konularak boyun omurlarının lateral fleksiyonu önlenir (Omurga yaralanması şüphesi varsa bu pozisyon verilmez).

  • Hasta yüz üstü yatış pozisyonda iken başın döndürüldüğü taraftaki kol yukarıya, diğer kol aşağıya doğru uzatılabilir. Solunumun rahat olup olmadığı kontrol edilir.

  • Hasta yüz üstü yatış pozisyonda iken parmak uçlarının yatak ile temas etmesini ve basınç altında kalmasını önlemek için alt bacaklar ince bir yastık ile desteklenir.

  • Eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun yıkanır.

  • Yapılan işlem “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir.

  36- HEMODİYALİZ HASTALARINDA KANULASYON TALİMATI

  Yüklə 1,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə