T. C. ÇUkurova üNĠversġtesġ tip faküLtesġ kulak burun boğaz anabġLĠmdaliYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,54 Mb.
#16649
1   2   3   4   5   6

SONUÇLAR 

1. Otoskleroz tanısıyla opere edilen 299 kulağın 232’sinde (%77,6) fonksiyonel başarı (Amerikan  Otolaringoloji  ve  BaĢ  Boyun  Cerrahisi  Akademisi  ĠĢitme  ve  Denge 

Komitesi’nin önerisi doğrultusunda 10 dB ve altı postoperatif hava kemik aralığı 

baĢarı  kriteri  olarak  alındı)  sağlandı.  Bu  oran  stapedotomi  grubunda  %77,8  (214 

olgu),  stapedektomi  grubunda  %75  (18  olgu)  olarak  saptandı.  İki  grup  arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p=0,53). 

 

2. Başarı oranları teflon pistonların çapına göre değerlendirildiğinde 0,4 mm’de %73,5; 0,6  mm’de  %78;  0,8  mm’  de  %81,8  olarak  bulundu.  Aralarında  istatistiksel  olarak 

anlamlı farklılık yoktu (p=0,74). 

 

3. Piston çaplarına göre kemik yolu kazancı değerlendirildiğinde; 0,4 ve 0,6 mm piston kullanılan olgularda postoperatif 3 dB’ in üzerinde kemik yolu kazancı, 0,8 mm piston 

kullanılanlarda    0,5  dB  kemik  yolu  kazancı  sağlandı.  4  kHz  frekansta  0,4  mm  ve  0,6 

mm gruplarında kemik yolunda yaklaşık 1 dB kazanç elde edilirken, 0,8 mm grubunda 

2,7 dB kemik yolu kaybı ortaya çıktı. 

  

4. Bu çalışmada yedi (%2,3) olguda revizyon cerrahisi gerekti. Revizyon nedenleri; üç olguda  protez  yer  değişikliği,  iki  olguda  inkus  uzun  kolunda  erozyon  ve  nekroz,  bir 

olguda  orta  kulakta  ve  oval  pencerede  fibröz  doku  oluşumu,  bir  olguda  reperatif 

granülom oluşmasıydı. Revizyon cerrahisinde başarı oranımız %71,4 idi. 

 

5. Stapes cerrahisinin en önemli komplikasyonu olan total işitme kaybı üç olguda (%1) ortaya çıktı. Bu sonuç literatür ile uyumluydu.  Dört hastada (%1,33) timpanik membran 

perforasyonu, üç hastada (%1) yüzen taban, bir hastada (%0,33)  bisküit footplate, bir 

hastada  (%0,33)  perilenf  gusher,  bir      hastada  (%0,33)  fasiyal  paralizi,  bir  hastada 

(%0,33) reperatif granülom, bir hastda şiddetli vertigo (%0,33) görüldü. 

 

6.  Stapes  cerrahisi,  yüksek  başarı  oranı  ve  düşük  komplikasyon  oranları  ile  otoskleroz tedavisinde başarılı bir tedavi yöntemi olarak düşünülmektedir.  

 


 

 

45  

KAYNAKLAR

 

 1)

 

Tuncer Ü, Tarkan Ö. Otosklerozun fizyopatolojisi.  Türkiye Klinikleri J E.N.T- Special Topics 2009;2(3):1-4. 

 

 2)

 

Iyer PV, Gristwood RE. Histopathology of the stapes in otosclerosis.Pathology 1984;16:30 – 38 

 

3)

 Sakıhara Y, Parvıng A. Clinical Otosclerosis, Prevalence Estimates and Spontaneous Progres. Acta 

Otolaryngol (Stockh) 1999; 119:468-472.  

 

 4)

 

Vincent R, Sperling NM, Oates J, Jindal M. Surgical findings and long term hearing results 3050   

stapedotomies for primary otosclerosis: a prospective study with the otology-neurotology database. 

Otol Neurotol 2006; 27(suppl 2):25-47.  

 

 

5) 

Kos MI, Montandon PB, Guyot JP. Short and long term results of stapedotomy and stapedectomy 

wıth teflon wıre piston prothesis. Ann Otol Rhinol Laryngol  2001;110,10:907-11. 

 

 

6) 

 Benerjee A, Hawthorne MR, Flood LM, Maetin FW. Audit of stapedectomy results in a district 

general hospital. Clin Otolaryngol 2002;27:275-8. 

 

 

7) 

Özüer MZ, Koç M. Otoskleroz Cerahisi. Türkiye Klinikleri J E.N.T – Special Topics 2009;2(3):54-

59. 


 

 

8) 

Schuknecht HF, Aplebaum EL. Surgery for hearing loss. N Eng j Med 1996;280:1154-60. 

 

9) 

Arıncı K, Elhan A. Anatomi.  2.Baskı,  Ankara: Güneş Kitabevi Ltd.Şti,1997 : 466-469 

 

10) 

Akyıldız NKulak Hastalıkları ve Mikrocerrahisi Cilt 1, Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi 1998:292-

453. 


 

 

11) 

Esmer N, Akıner MN, Karasalihoğlu AR, Saatçi MR. Klinik Odyoloji. Özışık Matbaacilik, 

1995;17-43.  

 

 12)

 

Belgin E. İşitme Fizyolojisi. Koç C, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. 

2.Baskı,  Ankara: Öncü Basımevi, 2004: 63-71. 

 

 13)

 

T. Karosi, I.Sziklai. Etiopatogenesis of otosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol  2010;  267: 1337-

1349. 

 

 14)

 

Causse JR, Causse JB.  Otospongiosis as a genetic disease. Early detection, medical management 

and prevention. Am j Otol. 1984 ;5(3):211-223. Review. 

 

  

 

46  

15)


 

Hueb MM, Goycoolea MV, Paparella MM, Oliveria JA. Otosclerosis: the University of 

Minnesota temporal bone collection. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 105:396-405. 

 

 

16) 

Niedermeyer HP, Arnold W. Otosclerosis and measles virus- association or causation? ORL J 

Otorhinolaryngol Relat Spec 2008;70:63-9. 

 

 17)

 

Wang  PC, Merchant SN, Mc Kenna MJ, Glynn RJ, Nadol JB Jr.  Does otosclerosis ocur only in 

the temporal bone? Am j Otol 1999;  20:162 -165. 

 

 18)

 

Declau F, Van Spaendock M, Timmermans JP, Michaels L, Liang J, Qui JP, Van de Heyning P.  Prevelance of otosclerosis in an unselected series of temporal bones. Otol Neurotol 2001; 22:596-

602. 


 

 

19) 

Linthicum FH Jr. Histopathology of otosclerosis. Otolaryngol Clin North Am 1993; 26:335-352. 

 

 20)

 

Michaels L. The temporal bone: an organ in search of a histopathology. Histopathology 1991

18:391-394. 

 

 21)

 

Arnold W. Some remarks on the histopathology of otosclerosis. Adu Otorhinolaryngol 2007;65:25-

30. 

 

 

22) 

Schuknecht HF, Barber W. Histologic variants in otosclerosis. Laryngoscope 1985; 95:1307- 1317. 

 

 

23) 

Arnold W, Niedermeyer HP, Lehn N, et al. Measles virus in otosclerosis and the spesific immune 

response of the inner ear. Acta Otolaryngol 1996;116:705-709. 

 

 

24) 

Mc Kenna MJ, Mills BG, Galey FR, et al. Filamentous structures morphologically similar to viral 

nucleocapsids in otosclerotic lesions in two patiens. Am J Otol 1986; 7:25-28.     

 

            25)  Niedermeyer H, Arnold w, Neubert WJ. Evidence of measles virus RNA in otosclerotic tissue. 

       ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1994; 56:130-132. 

 

 

26) Grayeli AB, Palmer P, Tran Ba Huy P. No evidence of measles virus in stapes samples  from         patiens wiyh otosclerosis. J Clin Microbiol 2000; 38:2655-2660. 

 

  27) Krosi T, Konya J, Petko M. Antimeasles immunoglobulin g for serologic diagnosis of              . 

                   otosclerosis hearing loss. Laryngoscope 2006;116:488-493.  

 

 

               28) Simonet WS, Dacey DL, Dunstan CR, Kelley M, Chang MS, Luthy R, Nguyen HQ, Wooden  S,           Bennet L, Boone T, Shimamoto G, De Rose M, Elliot R, Colembero A, Tan HL, Trail G, 

Sullivan J, Davey A, Bucay N, Renshaw- Gregg L, Hughes TM, Hill D, Pattison W, Campbell P, 

Boyle WJ.   Osteoprotogerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell 

1997;89:309-319 

  

 

 

47  

          29) Tsuda E, Goto M, Mochikuzi SI, Yano K, Kobayashi F, Morinaga T, Higashio K. Isolation of a 

novel cytokine from human fibroblasts that specifically inhibits osteoclastogenesis. Biochem Biophys 

Res Commun1997; 234:137-142. 

 

           30)  Lacey DL, Timms E, Tan H-L, Kelly MJ, Dunstan CR, Burgess Elliott R, Colombero A, Elliott 

G, Scully S, Hsu H, Sullivan J, Hawkins N, Davy F, Capparelli C, Eli A, Qian YX, Kaufman , 

Sarosi I, Shalboub T, V, Senaldi G, Guo J, Delaney J, Boyle WJ.  Osteoprotegerin (OPG) ligand is 

a cytokine that regulates osteoclast differentiation and activation  Cell. 1998; 93: 165–176. 

 

 

         31)   

Yasuda H, Shima N, Nakagawa N, Yamaguchi K, Kinosaki M,Mochizuki S, Tomoyasu A, Yano 

K, Goto M, Murakami A, TsudaE, Morinaga T, Higashio K, Udagawa N, Takahashi N, SudaT.  

Osteoclast differentiation factor is a ligand for osteoprotegerin/osteoclastogenesis-inhibitory factor 

and is identical to TRANCE/RANKL. Proc Natl Acad Sci USA. 1998; 95: 3597–602. 

 

          32)  Kostenuik PJ, Shalhoub V. Osteoprotegerin: A Physiological and Pharmacological Inhibitor of Bon 

Resorption. Curr Pharm Des 2001;  7: 613-35. 

 

 

         33)  Mc Kenna MJ, Kristiansen AG. Moleculer biology of otosclerosis. Adu Otorhinolaryngol 2007;65:68-74.  

 

          34)  Karosi T, Csomor P, Szalmas A, Konya J, Petko M, Sziklai I. Osteoprotegerin expression and   

sensitivity in otosclerosis with different  histological activty. Eur Arch O torhinolaryngol  2011 

268:357-365. 

 

 

         35)  Yoo TJ. Etiopathogenesis of otosclerosis: a hypothesis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: 28-33. 

 

           36)  Horner KC. The effect of sex hormones on bone metabolism of the otic capsule: an overwiev. Hear   

Res 2008; 252:56-60. 

 

           37) Thys M, Camp Gv. Genetics of Otosclerosis. Otology Neurotology 2009:30:1021-1032. 

 

           38)  Mc Kenna MJ, Kristiansen AG, Bartley ML, Rogus JJ, Haines JL.  Association of COL1A1 and 

Otosclerosis: evidence for a shared genetic etiology with mild osteogenesis imperfecta. Am J Otol 1998;  19:604-610. 

 

           39) Çelik O, Özgirgin N. Otoskleroz. Çelik O. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

İzmir. 2007:220-249. 

 

 

          40) Güneri A, Kırkım G. Otosklerozda Öykü ve Fizik Muayene. Türkiye Klinikleri J E.N.T- Special Topics 2009; 2(3):9-11. 

 

           41)  House J, Cunnigham CD. Otoskleroz. Cummings CW. Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun 

Cerrahisi. 4.baskı. Ankara:Güneş Tıp Kitabevleri, 2007:3562-3573. 

 

                42)  Pere R, Almeida J, Nedzelski JM, Chen JM. Variations in the “Charhart Notch” and overclosure 

after laser-assisted stapedectomy in otosclerosis. Otology and Neurotology 2008; 25:118-121. 

 


 

 

48  

          43)  Ceryan K, ġerbetçioğlu B. Otosklerozda Odyolojik Tanı. Türkiye Klinikleri J E.N.T- Special Topics 2009;  2(3):12-19. 

 

           44)  Ağırdır B.V. Otosklerozda Medikal Tedavi. Türkiye Klinikleri J E.N.T – Special Topics 2009; 

2(3):49-53. 

 

 

          45)  Çelik O. Otoskleroz Cerrahisi Komplikasyonları. Türkiye Klinikleri j E.N.T- Special Topics 2009; 2(3):66- 74. 

 

           46)  Önal HK. Revizyon Otoskleroz Cerrahisi. Türkiye Klinikleri j E.N.T- Special Topics 2009;  2(3): 75-

82. 


 

 

          47)  Monsell EM, Balkany TA, Gates GA, Goldenberg RA, House JW. Committee on hearing and equlibrium guidelins for the evaluation of results of treatment of conductive hearing loss. Otolaryngol 

Head  Neck Surg 1995; 113:186-7. 

 

                     48)  Quaranta N, Besozzi G, Fallacara RA, Quaranta A. Air and bone conduction change after  

stapedotomy and partial stapedectomy for otosclerosis. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133:116-

20. 

 

           49)  Kısılevsky VE, Dutt SN, Bailie NA, Halik JJ. Hearing results of 1145 stapedotomies evaluated with 

Amsterdam hearing evaluation plots. J Laryngol Otol 2009;123:730-736. 

 

 

          50)  De Brujin AJG, Tange RA, Dreschler WA. Effcacy of evaluation of audiometric results after stapes surgery in otosclerosis. The effect of using different audiologic parameters and criteria on succes 

rates. Otolaryngol Head Neck Surg 2001;124:76-83. 

 

                       51)  Berliner KI, Doyle KJ, Goldenberg RA. Reporting operative hearing result in stapes surgery: does 

choice of outcome measure make a difference? Am J Otol 1996;17:214-20. 

 

 

          52)  Konstandinidis I, Vaz F, Triaridis S, Fairley JW. Cause laser stapedotomy. Results and patient statisfaction rate audit in a district general hospital. Hippokratia 2002;6 Suppl.1:15-18.  

 

 

          53)  Fisch U. Stapedotomy versus Stapedectomy. Otology Neurotology 2009; 30:1160-1165.  

 

 

          54)  Kürsten R, Schneider B, Zruenk M. Long term results after stapedectomy versus stapedotomy. The     

American Journal of Otology 1994;14;6:804-6.   

 

           55)  Portmann D, Arramon-Tucco JF. Stapedectomy and microstapedotomy in the treatment of 

otospongiosis A comparative study. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1989;110(3):317-22.  

 

 

         56)   Spandow O, Söderberg O, Bohlin L. Long term results in otosclerotic patients operated by stapedektomi or stapedotomy. Scand Audiol 2000;29:186-190.  

 

  

 

49  

         57)   Laske RD, Röösli C, Chatzimichalis MV, Sim JH, Huber AM. The influence of prothesis diameter 

in stapes surgery: a meta-analysis and systemic review of the literature. Otol Neurotol  2011;32:520-

528.  


 

        58)  Shabana YK, Ghonim MR, Pedersen CB. Stapedotomy: does prothesis diameter affect outcome?              Clin Otolaryngol 1999;24:91-94.  

 

           59)  GüneĢ S, Kandoğan T, Olgun L, Gültekin G, Alper S, Çerçi U. Stapedotomy tecnique in 

otosclerosis surgery: A comparative longitudinal study of 220 cases examining also the impact piston 

lenghts (0,4 mm vs 0,6 mm) on hearing deficiency. Turch Arch Otolaryngol 2005;43:73-78. 

 

           60) Teig E, Lindeman HH. Stapedotomy piston diameter- is bigger beter? Otorhinolaryngol Nova 

1999;9:252-56.  

 

           61)  Marchese MR, Cianfrone F, Pasalli GC, Paludetti G. Hearing results after stapedotomy: role of the 

prothesis diameter. Audiol Neurutol 2007;12:221-225. 

 

 

          62)  Huttenbrink KB. Biomechanics of middle ear reconstruction. Laryngorhinootologie 2000;79(Suppl 2):23-51. 

 

           63)  Sennaroğlu L, Ünal O, Sennaroğlu G, Gursel B, Belgin E. Effect of Teflon piston diamater on 

hearing result after stapedotomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2001;124: 279-281.  

 

 

          64)  Gristwood RE. Otosclerosis treatment; in Alberti PW, Ruben RJ (eds): Otologic Medicine and Surgery. New York, Churchill Livingstone 1988, pp1241-1259.  

 

           65)  Donaldsan JA, Synder JM. Otosclerosis; in Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA, Krause 

CJ, Schuller DE(eds): Otolaryngology- Head Neck Surgery. St. Louis, Mosby- Yearbook, 1992, 

pp2997-3016.  

 

           66)  Grolman W, Tange AJ, de Brujin AJG, Hart AAM, Schouwenburg PF. A retrospective study of 

the hearing results obtained after stapedotomy by the implantation of two Teflon pistons with a 

different diameter. Eur Arch Otorhinolaryngol 1997;254:422-424.       

    


 

          67)  Han WW, Ġncesulu A, McKenna MJ, Rauch SD, Nadol JB, Glynn RJ. Revision Stapedectomy: 

İntraoperative findings, results, and  review of the literature. The Laryngoscope 1997;107:1185-12. 

 

  

 

  

 

  

 

                                                             

 


 

 

50  

ÖZGEÇMĠġ

 

Adı Soyadı    

 

:  Oktay Çiğdemal 

Doğum yeri ve tarihi 

 

ADANA – 12.07.1980 

Medeni durumu   

 

:  Bekar 

Adres   

 

 

 

Yeşilyuva Mah. 20.Sok . No:6  

   


 

 

  

 

  

Seyhan/ADANA Telefon 

 

 

 

:  05058579351 

E posta 

 

 

 

oktaycidemal@hotmail.com 

Mezun olduğu tıp fakültesi 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Varsa mezuniyet derecesi 

: - 

Dernek üyelikleri   

 

Çukurova KBB Derneği 

Alınan burslar 

 

 

: - 

Yabancı Dil   

 

 

İngilizce 


Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə