T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi hastane atiklari yönetiMİ talimatiYüklə 171,5 Kb.
tarix07.07.2017
ölçüsü171,5 Kb.
T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ
HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATITalimat No: 20


Düzenleme Tarihi: 01.04.2009


Yenileme Tarihi:


Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Hemş. Nesrin Altındağ, Prof.Dr. Ayşe Willke1. AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimi süreçlerinde uyulması gereken kuralları belirlemektir.
2. KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde atıkların yönetimi ile ilişkili faaliyetleri kapsar.
3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastane yönetimi, tüm birimler, tüm hastane çalışanları ve temizlik firması çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.

Form No: 38.0220 Rev.No : 0 KOÜ ARŞ. VE UYG. HAST. Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. Km KOCAELİY.Tarihi : 22.04.2009 Rev.Tarihi : 0 TEL: Santral (0 262) 303 75 75 - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Odası (0 262) 303 82 26

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI

4. TEMEL İLKELER 

    1. Atıklar, tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, cam atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar, radyoaktif atıklar, tehlikeli atıklar ‘‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ne göre tablo 1, 2, 3, 4’de belirtilmiştir.

    2. Radyoaktif atıklar, üretildikleri yerde ‘‘Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatı’’na göre işlem görmelidir.

    3. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalı, ‘‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ne göre işlem görmelidir.

    4. Toplanan evsel nitelikli atıklar, ‘‘Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümleri doğrultusunda taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

    5. Toplanan ambalaj atıklarının ‘‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ’’ hükümleri doğrultusunda geri kazanılmaları sağlanmalıdır.

    6. Tıbbi atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemelidir.

    7. Atıkların oluşumu ve miktarı kaynağında en aza indirilmelidir.

    8. Tıbbi atıklar, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmamalıdır.

    9. Tıbbi atıklar kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

    10. Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personel periyodik olarak eğitilmelidir.

    11. Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır.

    12. Evsel atıklar ilçe belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılmaktadır. Belediye evsel atıkları almak için günde 1 ya da 2 kez hastaneye gelmektedir.

    13. Ambalaj atıkları ilgili firma işbirliği ile (kağıt ürünler ilgili firma tarafından, cam ürünler de şişe cam kurumu tarafından) hastaneden uzaklaştırılmalıdır.

    14. Tıbbi atıklar büyük şehir belediyesi işbirliği ile uzaklaştırılır, büyük şehir belediyesinin tıbbi atık aracı atıkları almak için günde 1 ya da 2 kez hastaneye gelir, tutanak ile belediye yetkililerine teslim edilir. 

38.0220_S2

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI

5. UYGULAMA

 1. Atık toplama görevli personel göreve başlamadan önce eğitilmeli, yılda iki kez hizmet içi eğitim verilmelidir.

 2. Evsel atıkları toplayanlar ile tıbbi atık toplayanlar ayrılmalıdır.

 3. Evsel ve tıbbi atık toplayan elemanlara ayrı ayrı eğitim verilmelidir.

 4. Tıbbi atık toplayan elemanların hepatit B ve tetanoz  aşıları yapılmalı veya yapılmış olmalıdır.

 5. Kurum içerisinde mümkünse tıbbi atık elemanlarının duş alma ve el yıkama imkanları sağlanmalıdır.

 6. Özellikle tıbbi atık toplayan elemanların koruyucu başlık, yüz maskesi, gözlük, iş tulumu, bot, özel eldiven kullanması sağlanmalıdır.

 7. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması ve taşınması sırasında kullanılmalıdır.

 8. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda hastane enfeksiyon kontrol ekibine müracaat edilmelidir.

 9. Yeterli miktarda tıbbi atık kovası gerekli yerlere konulmalıdır.

 10. Sağlık personelinin görebileceği yerlere hangi atığın hangi atık kovalarına atılacağı konusunda afiş veya yazı asılmalıdır.

 11. Atıklar hemen üretildiği yerde ayrıştırılmalıdır.

 12. Ayrıştırma işlemi her tip atık için ayrı toplama kutusu kullanılarak yapılmalıdır.

 13. Tıbbi atıklar, hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmamalı, onlarla birarada toplanıp taşınmamalıdır.

 14. Tıbbi atıklar, tablo 6’da belitilen özelliklere sahip kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.

 15. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak kırmızı renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.

 16. Her tür kesici-delici atıklar, diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak tablo 7’de belitilen özelliklere sahip kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.

 17. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşuluyla mavi renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.

38.0220_S3

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI 1. Geri dönüşümü yapılabilen atıklar sınıflarına göre (cam, kağıt, plastik vb.) biriktirme kaplarında, yoksa siyah renkli plastik torbalarda toplanmalıdır.

 2. Kırmızı torbalı çöp kovaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathane ve hemodiyaliz ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda bulundurulmalıdır.

 3. Bunlar dışında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi’nin önerileri doğrultusunda belirlenmelidir.

 4. Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet kutusu bulundurulmalıdır.

 5. Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

 6. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyalden ayrılmalıdır.

 7. Kontamine materyaller tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.

 8. Atık torbaları ve kesici-delici alet kapları en fazla ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları beklenmemelidir.

 9. Tıbbi atık torbalarının ağızları sıkıca bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır.

 10. Tıbbi atık torbalarının içeriği kesinlikle sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı, boşaltılmamalı ve başka bir kaba aktarılmamalıdır.

 11. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı, açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri kazanılmamalıdır.

 12. Toplama torbaları fazla dolmayı beklemeden sıkça değiştirilmelidir.

 13. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilmelidir.

 14. Yeni torba ve kaplar kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulmalıdır.

 15. Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tablo 8’de belirtilen özelliklere sahip ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanmalı ve taşınmalıdır.

38.0220_S4

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI 1. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunmalıdır.

 2. Kesici-delici atık kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilmelidir.

 3. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmamalı, karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilmelidirler.

 4. Evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya konteynerine götürülmeli ve ayrı olarak geçici depolanmalıdır.

 5. Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır.

 6. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenmelidir.

 7. Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konmalı ve toplama veya taşıma işlemine devam edilmelidir.

 8. Patlama sonucu kirlenen yüzey acil olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

 9. Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda bu çöp poşeti uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine konulmalı, tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalı, kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.

 10. Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılmalıdır.

 11. Atık torbaları asla elde taşınmamalıdır.

 12. Atık torbalarının ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.

 13. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

 14. Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanmalı; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giymelidir.

38.0220_S5

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI 1. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.

 2. Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmelidir.

 3. Tıbbi atık toplayanlar için özel bir ‘‘Hastane Atık Planı’’ hazırlanmalı hangi birimin atığının ne zaman toplanacağı önceden belirlenmelidir.

 4. Atıklar, hastane ve diğer birimler arasında tekerlekli arabalar, kaplar veya diğer amaçlarla kullanılmayan el arabaları gibi farklı tipte araçlar ile taşınabilir.

 5. Atık taşımak için kullanılan araçlar; kolay yüklenebilmeli, yükleme ve boşaltma sırasında atık torba ve kaplarında hasara neden olabilen kesici uçları olmamalı ve kolayca temizlenebilmelidir.

 6. Çalışanlar taşıma ve depolama sırasında atıkların dökülmesini engellemek için atıkları toplarken torbaları kapamalıdır.

 7. Yırtılmış, zarar görmüş torba ya da kutular yenisinin içine konmalıdır.

 8. Nakil esnasında kesinlikle sıkıştırma yapılmamalıdır.

 9. Atıklar bertaraf alanına taşınana kadar 48 saati geçmemek üzere geçici depolama alanında bekletilmelidir. Atıklar soğutma tertibatı olmayan geçici atık deposunda 48 saat bekletilebilirken, bekleme süresi sıcaklığın 4ºC’nin altında olması koşuluyla 1 haftaya uzatılabilmektedir.

 10. Geçici atık deposu tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere iki bölümden oluşmalı, depo alanına depo görevlilerinden başka kimse girmemeli, depo kapısı sürekli kilitli tutulmalı, depo günde bir kez ve gerektikçe dezenfekte edilmelidir.

 11. Geçici depo alanında çalışan personel çalışma süresince turuncu renkli özel elbise, gözlük, maske, eldiven ve çizme giymeli, bu kıyafeti çalışma alanı dışında kullanmamalıdır.

38.0220_S6

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI 1. Genotoksik ve koroziv atıklar ayrı kaplarda toplanmalıdır.

 2. Radyoaktif atıklar kurşunlu odalarda yarılanma ömürleri dikkate alınarak saklanmalıdır. Radyoaktif bozulmaya bırakılan atıkların üstüne; radyoaktif izotopun tipini, tarihi ve depolama için gereken detaylı bilgileri gösteren bir etiket yapıştırılmalıdır.

 3. Radyoaktif maddeler kullanıldıktan sonra Türk Atom Enerjisi Kurumu’na teslim edilmelidir.38.0220_S7

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATITablo 1. Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Sınıflandırılması

 1. Evsel nitelikli atıklar

 2. Tıbbi Atıklar

  • Enfekte atıklar

  • Patolojik atıklar

  • Kesici-delici atıklar

 3. Tehlikeli Atıklar

 4. Radyoaktif Atıklar

Tablo 2. Evsel Nitelikli Atıklar


EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

Ünitelerden atılan ancak enfekte olmamış atıklar


 • Büro atıkları

 • Mutfak atığı

 • Bahçe atığı

 • Ambar ve atölyelerden gelen atıklar

 • Enfekte olmayan hastaların muayene edildiği birim atıkları

Ambalaj Atıkları; geri kazanılabilen atıklardır


 • Kağıt

 • Karton

 • Mukavva

 • Plastik ve metal atıkları (piller ayrıca belirlenmiş pil kutularına atılmalıdır)

 • Cam (serum şişeleri, flakon, ampüller..)

38.0220_S8

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI


Tablo 3. Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması

ENFEKTE ATIKLAR


Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü;

 • insan doku ve organları

 • idrar ve dışkı kapları

 • kan veya plasenta bulaşmış atıklar

 • laboratuvar atıkları

 • kontamine tüm kesiciler, enjektör, bisturi, ampuller vb.

 • sondalar, sargılar, bandajlar

 • enfeksiyon hastalıkları ve acil servis atıkları

 • bakteri ve virüs içeren hava filtreleri

 • dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar

 • bulaşıcı hastalığı olan hastaların odalarından çıkan atıklar

 • hasta ile temas etmiş yemek artıkları

 • kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)

 • diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

 • karantina atıkları

 • araştırma amacı ile kullanılan hayvan leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler.
PATOLOJİK ATIKLAR


 • Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut

parçaları, organik parçalar, plasenta, insan fetüsü cesetleri, kesik uzuvlar vb.

insani patolojik atıklar • Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri
KESİCİ-DELİCİ ATIKLAR

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olan kesici veya delici cisim atıkları;

 • Kullanılmış enjektörler, kelebek set iğneleri

 • Bistüri, iğne içeren diğer kesiciler

 • Lam-lamel, kontamine cam kırıkları

38.0220_S9

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATITablo 4. Tehlikeli Atıklar


Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi olacak atıklar; • Tehlikeli kimyasallar

 • Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

 • Amalgam atıkları

 • Genotoksik ve sitotoksik atıklar

 • Farmasötik atıklar

 • Ağır metal içeren atıklar

 • Basınçlı kaplarTablo 6. Atık Torbalarının KullanımıKIRMIZI TORBA

Tıbbi atıklar
SİYAH TORBA


Evsel nitelikli atıklar
MAVİ TORBA

Geri kazanılabilen cam atıklar (serum, ilaç şişeleri vb.)
38.0220_S10

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI


Tablo 6. Tıbbi Atık Torbasının Özellikleri
 • Kırmızı renkli

 • Çift kat kalınlığı 100 mikron

 • Yırtılma ve delinmeye dayanıklı

 • Patlamaya ve taşınmaya dayanıklı

 • Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammadeden sızdırmaz

 • Çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş

 • En az 10 kg kaldırma kapasiteli

 • Üzerinde ‘‘Dikkat Tıbbi Atık’’ yazısı ve/veya ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi olmalı

Tablo 7. Kesici Delici Alet Kutularının Özellikleri
 • Sarı renkli

 • Yırtılma ve delinmeye dayanıklı

 • Patlamaya ve kırılmaya dayanıklı

 • Su geçirmez ve sızdırmaz

 • Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan

 • Üzerinde ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi ile ‘‘DİKKAT!KESİCİ VE DELİCİ TIBBİ ATIK’’ yazısı olmalı

Tablo 8. Tıbbi Atıkların Ünite İçinde Taşınmasında Kullanılan Araçların Özellikleri
 • Turuncu renkli

 • Tekerlekli

 • Kapaklı

 • Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış

 • Keskin kenarları olmamalı

 • Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı

 • Üzerinde ‘‘Dikkat! Tıbbi Atık’’ yazısı ile ‘‘Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi olmalı

38.0220_S11

HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATI


Tablo 9. Kırmızı Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar

 • Enjektörler

 • Damar içi kataterler

 • Tek kullanımlık diğer malzemeler

 • Foley sonda

 • Nazogastrik sonda

 • Trakeostomi kanülü

 • İdrar torbası ve bağlantıları (idrar torbalarının içi özel kanalizasyon sistemine boşaltıldıktan sonra kırmızı çöp poşetine atılmalıdır)

 • İzolasyon atıkları

 • Kesici-delici aletler (koruyucu bir kapta toplandıktan sonra çöp poşetine atılmalıdır)

 • Kullanılmış pansuman malzemeleri

 • Kullanılmış eldiven, gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları

 • Cerrahi pansuman malzemeleri

 • Bildirimi zorunlu hastaların atıkları

 • Kemoterapi ilaçları

 • Kontamine araç ve gereçler

 • İnsan patolojik atıkları

 • Kan ve kan ürünleri

 • Sekresyon ve çıkartılar

 • Diyaliz atıkları

 • Laboratuvar atıkları
38.0220_S12


HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATITablo 10. Siyah Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar

 • İdare binası atıkları

 • Büro atıkları

 • Mutfak atığı

 • Bahçe atığı

 • Enfekte olmayan tıbbi atıklar

 • Enfekte olmayan hastaların muayene edildiği birim atıkları


Tablo 11. Mavi Çöp Poşetine Atılması Gereken Atıklar

 • Geri kazanılabilen atıklar (serum, ilaç şişeleri vs.)

 • Tıbbi malzeme ambalajlanmasında kullanılan kağıtlar

38.0220_S13


HASTANE ATIKLARI YÖNETİMİ TALİMATIKAYNAKLAR 1. Çevre Bakanlığı. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. T.C.Resmi Gazete 2005;25883

 2. Çevre Ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Mayıs 2008 kılavuzu.

 3. Candar G. Hastane Atıkları. Hastane enfeksiyonları Kontrolü El Kitabı. Hastane İnfeksiyonları Derneği Yayını. No: 2. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004: 381-401

 4. Özerol İH. Hastane atıkları. Ne yapalım? Günaydın M, Esen Ş (editörler). Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Kitabı. Samsun: SİMAD Yayınları No: 1. 2002: 161-188

 5. Özinel MA. Tıbbi Atık Yönetimi. Doğanay M, Ünal S (editörler). Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Derneği Yayını No:1. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003: 391-39838.0220_S14
Kataloq: dokumanlar -> komiteler -> enfeksiyon kontrol -> talimatlar
dokumanlar -> Kizilay ilk yardim kitapcigi indd 1 14. 04. 2015 11: 02
dokumanlar -> 1 T. C. Sağlik bakanliğI TEMEL Sağlik hizmetleri genel müDÜRLÜĞÜ
dokumanlar -> T. C. Ulaştirma deniZCİLİk ve haberleşme bakanliğI
dokumanlar -> Our centre is located in the biggest city of Cukurova region
dokumanlar -> Yazışma Adresi: Uz. Dr. İbrahim Karagöz; Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi kateter iLİŞKİLİ ÜRİner siSTEM enfeksiyonlarinin önlenmesi talimati
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi steriLİzasyon ve dezenfeksiyon talimati
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi damar iÇİ KATETER enfeksiyonlarinin önlenmesi talimati
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi cerrahi antiBİyotik profilaksiSİ uygulama talimati

Yüklə 171,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə