T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


Resim 1.7: Saç kurutma makinelerindeki diyot ve köprü diyotlarYüklə 410,95 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix06.12.2016
ölçüsü410,95 Kb.
#899
1   2   3   4   5

 

Resim 1.7: Saç kurutma makinelerindeki diyot ve köprü diyotlar 

 

 

 1.1.7. Termik 

 

Rezistans  devresine  bağlanarak  herhangi  bir  aşırı  akımda  devreyi  açan  devre elemanıdır. Termik ısıya duyarlı bir kontaktır. Rezistansın herhangi bir sebepten dolayı aşırı 

akım  çekmesi  ya  da  o  bölgenin  aşırı  ısınmasından  dolayı  termik  devreyi  açar  ve  makine 

durur. 

 

Resim 1.8: Saç kurutma makinesindeki termik 

 

1.1.8. Dar Fön Başlığı 

 

Saç kurutma makinesinde gövde, içeride oluşan havayı daha dar bir alandan geçirmek maksadı  ile  makine  uç  kısmına  takılır.  Böylece  makinedeki  hava  daha  çok  basınç  ile  saça 

uygulanmış olur.  

 

 

 

Resim 1.9: Çeşitli saç kurutma makinelerindeki hava toplayıcılar 

 

1.1.9. Difüzör 

 

Saçları  çok  olan  şahıslar  için  saç  diplerinin  daha  rahat  kurutulması  için  kullanılır. Makine  ön  gövdesine  takılarak  sivri  uçlardaki  hava  boşlukları  yardımı  ile  sıcak  hava  saç 

diplerine daha rahat ulaşır.   

  

 

  

Resim 1.10: Çeşitli saç kurutma makinelerinin difüzörleri 

 

1.1.10. Fişli Kablo 

 

Saç  kurutma  makinesine  220  Voltun  iletilmesini  sağlar.  Genellikle  2x1  mm2

  kablo 


kullanılır.  

 

Resim 1.11: Saç kurutma makinesi fişli kordon 

 

 

10  

Şekil 1.1: Saç kurutma makinesi açılmış şekli 

 

P

n

o

 

Parça Adı 

Pn

o

 

Parça Adı 

Pn

o

 

Parça Adı 

Dar Fön Başlığı Köprü Diyot 

11  Filtre Kapak 

Ön Gövde Motor 


12  Fişli Kordon 

Saç Panjur Motor Yuvası 

13  Termik 

Rezistans Muhafaza Pervane 


14  Kademe Anahtarı 

Rezistans 10 

Arka Gövde 

15  Difüzör 

 

1.2. Saç Kurutma Makinesinin Çalışması 

 

Fişli  kablo  prize  bağlandığında  220  Volt  kademe  anahtarına  iletilir.  Anahtar  1 konumuna  alındığında  akım  diyot  üzerinden  ısıtıcının  bir  kısmından  motora  iletilir.  Motor 

dönmeye  başlar.  Motor  miline  bağlı  olan  pervane,  havayı  emerek  rezistans  üzerine  üfler. 

Hava toplayıcıdan hava, ılık olarak çıkar. Anahtar 2 konumuna alındığında akım direkt ısıtıcı 

ve motordan geçer. Rezistans üzerine üflenen hava, hava toplayıcıdan sıcak olarak çıkar.   

 

11  

 

 Resim 1.12: Saç kurutma makinesi iç görünüşü 

 

1.3. Elektrik Prensip Şeması 

 

Şekil  1.2’de  görüldüğü  gibi  hız  anahtarında  bir  diyot  vardır.  Anahtar  1  konumunda iken, akım diyot üzerinden geçer. Gerilimin bir kısmı kırpılır ve böylece motor yavaş döner. 

Anahtar 2 konumuna alındığında motor ve rezistansa direkt 220 Volt gerilim gelir ve motor 

hızlı döner.  

 

Termik direk motor devresine ve rezistans devresine seri bağlanmıştır. Rezistans veya motorda  herhangi  bir  problemden  dolayı  fazla  akım  geçtiğinde  termikten  de  geçeceği  için 

hemen devreyi açar. Saç kurutma makinesini korur.   

 

12  

Şekil 1.2: Saç kurutma makinesinin elektrik devresi 

 

Yukarıda  bir  saç  kurutma  makinesinin  elektrik  devre  şemasını  görmektesiniz. Görüldüğü  gibi  termik  ve  motor  rezistansa  seri  bağlanmıştır.  Hız  ve  ısı  anahtarı  ayrıdır. 

Isıtıcı  devreye  kademeli  olarak  verilebilir.  Dolayısı  ile  farklı  ısılar  elde  edilebilir.  Hız 

anahtarında bulunan diyot yukarıda da anlatıldığı gibi gerilim bölücü olarak kullanılır.  

 

1.4. Arızalarını Gidermek 

 

Saç kurutma makinelerinde görülen başlıca arızalar şunlardır:  Ø

 

Motor çalışmıyor, rezistans ısıtmıyor.  Ø

 

Makine hava üflemiyor, fakat ısı düğmesine bastığımızda rezistans kızarıyor.  Ø

 

Kademe anahtarını değiştirdiğimiz halde hız farkı yok.  Ø

 

Gövdede deformasyon, erime var.  Ø

 

Hızlar arasında kademe farkı var, ama ısılar arasında ısı farkı yok.  Ø

 

Isıtıcı belli bir müddet çalışırken birdenbire durdu. Çalışmıyor.  Ø

 

Makine çalışırken motor yavaş yavaş duruyor.  Ø

 

Makine sağlam, prizde enerji var. Fakat çalışmıyor.   

 

 

13 1.4.1. Saç Kurutma Makinesinin Çalışmama Nedenleri 

Ø

 Makinenin bağlı olduğu prizde enerji olmayabilir: 

Şebeke  kablosunda  gerilim  olup  olmadığına  bakılır.  Gerilim  yoksa  hattın  sigortası 

kontrol  edilir.  Gerilimi  kontrol  etmek  için  AVO  metre  ile  ölçüm  yapmak  daha  doğrudur. 

Kontrol kalemiyle ölçümde sadece faz kablosu anlaşılabilir. Nötr hattı kopuk ya da ek alınan 

yerde  temas  problemi  olabilir.  Bunun  için  ölçümlerimizi  AVO  metre  ile  yapmak  daha 

doğrudur.  

Ø

 

Makine aşırı ısınmış ve kendiliğinden kapanmış olabilir:  Saç  kurutma  makinesi  dar  ve  kapalı  alanda  çalıştırılıp  arka  gövdede  bulunan  hava 

girişi  kapandı  ise  makine  içindeki  termik  atar.  En  az  20  dakika  beklenmelidir.  Termik 

kontağı eski konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır. 

 

Ø 

Makinenin kablosu kopmuş ya da zarar görmüş olabilir: 

Cihazın  içindeki  kablolarda;  yerinden  oynamış,  çıkmış  ya  da  kopmuş  kablo 

görülüyorsa arıza giderilir, gerekiyorsa değiştirilir.  

Ø

 Termik arızalı olabilir: 

Termik  AVO  metre  ile  kontrol  edilir.  Bu  parçanın  kontrolünde  AVO  metre  akım 

geçirmelidir. Aşırı ısındığı zaman ise devreyi açmalıdır.  

 

1.4.2. Rezistansın Isıtmama Nedenleri 

Ø

 

Rezistans kopuk olabilir: Rezistans uçları AVO metre ile ölçülür. Herhangi bir değer göstermiyorsa kopmuştur. 

Yenisi ile değiştirilir.  

Ø

 

Anahtar bozuk olabilir: Isı  anahtarı  AVO  metre  ile  kontrol  edilir.  Anahtar  konum  değiştirdiğinde  AVO 

metrede  bir  değişiklik  yok  ise  anahtar  yenisi  ile  değiştirilir.  Yüksek  ısıdan  kontaklar  zarar 

görmüş olabilir.  

 

1.4.3. Makine Hava Üflemiyor, Fakat Isı Düğmesine Bastığımızda Rezistans Kızarıyorsa Nedenleri 

Ø

 Motor bozuk olabilir: 

Pervanenin  saçlardan  ve  yabancı  cisimlerden  dolayı  sıkışmasıyla  motor  dönemez. 

Makineyi çalıştırmaya devam ettirdiğimizde motor yanar. Yenisi ile değiştirilir.  

Ø

 Köprü diyotlar zarar görmüş olabilir: 

Köprü  diyotlar  bozulursa  motora  ya  hiç  enerji  gitmez  ya  da  direk  AC  gerilim  gider. 

Buda  motorun  zarar  görmesine  yol  açar.  AVO  metre  ile  köprü  diyot  testi  yapılır.  Zarar 

görmüş ise yeni ile değiştirilir.  

 

1.4.4. Kademe Anahtarını Değiştirdiğimiz Halde Hız Farkı Yoksa Nedenleri 

Ø

 Diyot zarar görmüş olabilir: 

Diyot  uçları  AVO  metre  ile  ölçülür.  İki  yönde  de  aynı  değer  gösteriyor  ise  diyot 

bozulmuştur. Yenisi ile değiştirilir.  


 

 

14 Ø

 

Kademe anahtarı zarar görmüş olabilir: 

Hız  anahtarı  AVO  metre  ile  kontrol  edilir.  Anahtar  konum  değiştirdiğinde  AVO 

metrede bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir.  

 

1.4.5. Gövdede Deformasyon, Erime Varsa Nedenleri 

Ø

 Rezistans zarar görmüş olabilir

Rezistansta  sarkma  meydana  gelmiş  olabilir.  Tellerin  sarımı  düzeltilerek  sorun 

giderilir.  

Ø

 Termik arızalı olabilir: 

Makine  kapalı  alanda  çalıştırıldığında  çok  ısınır.  Bunun  sonucunda  termik  atması 

gerekir.  Yoksa  bu  yüksek  ısıdan  gövde  zarar  görecektir.  Termikte  geç  atarsa  gövdede  de 

erimeler meydana gelir. Termik değiştirilir.  

 

1.4.6. Hızlar Arasında Kademe Farkı Var, Ama Isılar Arasında Isı Farkı Yoksa 

Nedenleri 

Ø

 Isı anahtarı arızalı olabilir: 

Isı anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO metre 

de bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir.  

Ø

 Rezistanslar kopmuş olabilir: 

Rezistans  guruplara  ayrıldığı  için  kopuk  olup  olmadığını  AVO  metre  ile  kontrol 

ederiz. Rezistans değiştirilir.  

 

1.4.7. Makine Çalışırken Motor Yavaş Yavaş Duruyorsa Nedenleri 

Ø

 

Motor sıkışmış olabilir: Zamanla  ısıdan  dolayı  motor  yuvasına  sıkışır.  Miline  saç  parçası  sarılmış  olabilir. 

Yenisi ile değiştirilir.  

Ø

 

Pervaneye yabancı cisim dolaşmış olabilir: Pervanenin  saçlardan  ve  yabancı  cisimlerden  dolayı  sıkışmasıyla  motor  dönemez. 

Makineyi çalıştırmaya devam ettirdiğimizde motor yanar. Yenisi ile değiştirilir.  

 

1.4.8. Makine Sağlam, Prizde Enerji Var, Fakat Çalışmıyorsa Nedenleri  

Ø

 Termik atmış olabilir: 

Saç  kurutma  makinesi  dar  bir  alanda  çalıştırılıp  arka  gövdede  bulunan  hava  girişi 

kapandı ise makine içindeki termik atar. En az 20 dakika beklenmelidir. Termik kontağı eski 

konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır.  

Ø

 

Enerji kablo zarar görmüş olabilir.  Cihazın  içindeki  kablolarda  yerinden  oynamış,  çıkmış  ya  da  kopmuş  kablo 

görülüyorsa arıza giderilir, gerekiyorsa değiştirilir.  

 


 

 

15 1.5. Temizlik ve Bakımı 

 

Hava  giriş  ızgarasında  biriken  saç  parçaları  temizlenir.  Makine  gövdesi  kuru  bez  ile silinir. Makine aparatları makineden çıkartılarak ıslak bez ile temizlenir.  

 

 

16  

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Bir saç kurutma makinesinin fan, kademe anahtarı, termik diğer elemanları değiştirme işlemini  yapacaksınız.  Aşağıdaki  işlem  basamaklarını  adım  adım  uygulayarak  karşısındaki 

önerilerden faydalanınız.  

 

İşlem Basamakları 

Öneriler 

Ø

 Cihazı emniyete alınız.  

Ø

 Cihazı çalışma masasına koyunuz.  

Ø

 Cihazın kapağını açınız.  

Ø

 Cihazın termiğini çıkarınız.  

Ø

 Yeni termiği yerine takınız.  

Ø

 Cihazın  motor  ve  pervane  grubunu 

çıkarınız.  

Ø

 

Yeni pervaneyi motor miline takın.  Ø

 

Cihazın motor grubunu yerine tak.  Ø

 

Cihazın  arızalı  anahtar  grubunu çıkartınız.  

Ø

 Yeni anahtarı yerine takınız. 

Ø

 Cihazın kapağını kapatınız.  

Ø

 Makineyi kontrol ediniz.  

 

Ø 

Makinenin 

fişini 

prizden 


çıkartınız.  

Ø

 Rahatça  çalışacak  bir  masaya 

koyunuz.  Masa  üstünün  düzenli 

olmasına dikkat ediniz.  

Ø

 Cihazın  kapağını  açarken  gövde 

kenarındaki 

tırnakların 

kırılmamasına  dikkat  ediniz  ve 

vidaları 

emniyetli 

bir 

yere 


koyunuz.  

Ø

 Sağlam 

bağlandığına 

dikkat 

ediniz.  Ø

 

Motor yuvasını 

yerinden 

çıkartırken 

tırnakların 

kırılmamasına dikkat ediniz.  

Ø

 Mile  iyice  yerleşip  yerleşmediğini 

kontrol ediniz.  

Ø

 

Pervanenin  gövdeye  sürtmediğine dikkat ediniz.  

Ø

 Anahtarı  sökerken  kablolara  zarar 

vermemeye dikkat ediniz.  

Ø

 

Aynısı  olup  olmadığını  kontrol ediniz.  

Ø

 Tırnakların  birbirine  geçmesine 

dikkat 


ediniz. 

Söküp 


takma 

işlemlerinde 

cihaza 

zarar 


vermemeye dikkat ediniz.  

Ø

 Herhangi  bir  yanlışlık  olacağını 

düşünerek dikkatli kontrol ediniz.  UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

17  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıda  bu  öğretim  faaliyetiyle  ilgili  bir  test  yer  almaktadır.  Bu  testi  kendinize uygulayarak  cevaplarınızı  modül  sonunda  bulunan  cevap  anahtarıyla  kıyaslayınız.  Eğer 

soruların  %80’ini  doğru  cevapladıysanız  bir  sonraki  öğrenme  faaliyetine  geçebilirsiniz. 

Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrar gözden geçiriniz.  

 

1.

 

Aşağıdakilerden hangisi saç kurutma makine parçası değildir? 

A) Isıtıcı 

 

B) Pervane  

C) Termik 

 

D) Şarj cihazı  

2.

 

Saç kurutma makinesinin fazla ısınmasını önlemek için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

konulur.  

 

3. 

Saç kurutma makinesi ısıtmıyorsa aşağıdaki arızalardan hangisi olabilir? 

A)

 

Rezistans kopuk olabilir.  B)

 

Termik kontakları yapışmış olabilir.  C)

 

Hız anahtarı yapışmış olabilir.  D)

 

Motor yanmış olabilir.   

4.

 

Anahtar üzerinde bulunan diyodun görevi nedir? 

A)

 

Gerilimi azaltmaktır.  B)

 

Motor için DC gerilim meydana getirmektir.  C)

 

Termiğe yardımcı olmaktır.  D)

 

Anahtara akım geçişine yardımcı olmaktır.   

Aşağıdaki soruları doğru ve yanlış (D-Y) şeklinde değerlendiriniz.  

 

5.

 

Saç  kurutma  makinesinin  arka  tarafını  kapatırsak  termik  devreyi  keser  ve  motor  soğuk 

üfler.  

 

6. 

Makineyi kullandıktan sonra makinenin her tarafını ıslak bez ile iyice temizlemeliyiz.  

 

 

DEĞERLENDİRME  

Cevaplarınızı  cevap  anahtarı  ile  karşılaştırınız.  Doğru  cevap  sayınızı  belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.   

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

18  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

  

Bu faaliyette ıslak kuru tıraş makinelerinin ve 3’lü sistem tıraş makinelerinin yapısını, 

çalışma prensiplerini ve arızalarını öğrenerek tamirini gerçekleştirebileceksiniz.  

 

  

 

Ø 

Evinizde ıslak kuru veya 3’lü sistem tıraş makinesi mevcutsa çalışma prensibini 

araştırınız.  Beyaz  eşya  satıcılarına  giderek  tıraş  makineleri  hakkında  bilgi 

edininiz. Cihazların katalog ve broşürlerini inceleyiniz. Gerekirse internetten bu 

konuyla ilgili araştırma yapınız.  

 

2. TIRAŞ MAKİNELERİ 

 

Teknolojinin  hızla  ilerlemesi  ile  jilet  bıçaklarının  yerini  alan  tıraş  makinelerinin  her gün daha geliştirilmişi çıkmaktadır. Fakat bunlar çalışma prensibi olarak aynıdır. Makinenin 

elek kısmına giren sakal, eleğin altında bulunan hareketli bıçaklar tarafından kesilir.  

 

İlk  çıkartılan  tıraş  makinesi  ile  en  son  çıkartılan  tıraş  makinesi  arasında  kullanım rahatlığı, yüzü daha az tahriş etmesi, zaman, gürültüsüz çalışması, kablosuz çalışması, jel ile 

çalışabilmesi vb. gibi farklılıklar teknoloji geliştikçe meydana gelmiştir. Tıraş makinelerinin 

tek  bıçaklı,  iki  bıçaklı,  üç  bıçaklı,  oynar  başlıklı,  dairesel  üç  bıçaklı,  yıkanabilen,  tıraş  jelli 

olmak üzere çok çeşitleri vardır.  

 

2.1. Üç Bıçaklı (Düz) Islak Kuru Tıraş Makineleri 

 

 Resim 2.1: Tıraş makinesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

AMAÇ ARAŞTIRMA 

 

 

19 Bu tıraş makineleri evlerde, seyahatlerde çok sıklıkla kullanılan tıraş makineleridir. Bu 

tıraş  makinelerinin  eski  tiplerinin  iç  yapısında  Resim  2.  2’de  görüldüğü  gibi  220  Volt  AC 

gerilimi  verdiğimizde  bobinde  manyetik  alan  meydana  gelir.  Manyetik  alanda  kalan  nüve 

mıknatıslanır. Karşısındaki gövdeye yaylarla tutturulmuş nüveyi hareket ettirir. V şeklindeki 

nüveye bağlı olan bıçaklar sağa sola hareket ederek sakalı keser. Fakat bobin nüveli çalışan 

tıraş makinesi, çok gürültü yaptığından nüve bobin yerine motor konulmuştur.   

 

 Resim 2.2: Eski bobinli tıraş makinesinin iç görünüşü 

 

Motorun  dairesel  hareketini  sağ  sol  hareketine  dişli  yardımı  ile  çevrilmiştir.  Bu  tip tıraş  makinelerinde  ses  daha  aza  indirilmiştir.  Resim  2.3’te  görüldüğü  gibi  bobin  yerini 

motor, V nüve yerini dişliler almıştır.  

 

 

 

Resim 2.3: Motorlu tıraş makinesinin iç görünüşü 

 

Tıraş makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:  Ø

 

Elektronik kart  Ø

 

Pil yuvası, pil Ø

 

DC motor Ø

 

Enerji kablosu  Ø

 

Bıçaklar Ø

 

Gövde Ø

 

Favori bıçağı  

 

20 Ø

 

Elektronik Kart 

220  Volt  AC  gerilimi  12Volt  DC  gerilime  çeviren  ve  ledli  göstergeleri  çalıştıran  bir 

kart  bulunmaktadır.  Kart  üzerinde,  tıraş  makinesini  çalıştırıp  durduran  basmatik  tuşlar 

bulunmaktadır.  

 

 

 Resim 2.4: Tıraş makinesinin elektronik kartı 

Ø

 Pil 

Tıraş  makinesinin  şarjlı  olanlarında  bulunur.  Resim  2.6’da  resmi  görülmektedir. 

Pillerin  şarj  olma  süresi  ilk  defa  için  24  saat,  normal  şarj  için  8  saattir.  Bu  şarj  ile  45-55 

dakika  tıraş  olabiliriz.  Şarj  edilebilir,  doğaya  zarar  vermeyen  nikel  hidrid  (kadmiyum,  cıva 

veya kurşun) içermez. Genellikle makinede arızanın meydana geldiği parçadır.  

 

Ø 

DC Motor 

DC  12  volt  ile  çalışan  3-  3.  5  Watlık  küçük  ebatlı  bir  motordur.  Resim  2.6’da 

görülmektedir.  

 

Ø 

Enerji Kablosu 

Şarj  ünitesi  kendi  gövdesinde  olan  makinelerde  bulunur.  Esnek,  çekmeye  uzamaya 

elverişli tiptir.  

 

Ø

 Bıçaklar 

Elek  arasına  giren  sakalı  keserler.  Bıçakların  üzerinde  pislik  birikmesi,  bıçakların 

körelmesi veya bıçakların bir kısmının kırılması nedeni ile yenisi ile değiştirilir.  

 

  

Resim 2.5: Üçlü bıçaklar 

 

 

21 Ø

 

Gövde 

Plastikten  yapılmıştır.  Gövde  ve  arka  kapak  birbirine  2-3  vida  ile  tutturulmuştur.  Bu 

vida  başlıkları  ise  genellikle  özel  tornavida  ucu  ile  açılabilmektedir.  Geri  kalan  kısımlar 

tırnaklar  yardımı  ile  sabitlenmiştir.  İçini  açarken  en  çok  zorlanacağımız  kısmı  tırnakları 

kırmadan açmaktır. Bazı modellerde arka tarafında favorileri düzlemek için aparat bulunur.  

 

 

Şekil 2.1: Tıraş makinesinin açılmış şekli 


 

 

22  

Pn

o

 

Parça Adı 

Pn

o

 

Parça Adı 

Pn

oYüklə 410,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə