T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği


Tablo IV.d. Derlenme Dönemi Diastolik Arter Basınçlarının (DAB) DeğerlendirilmesiYüklə 389,42 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix21.01.2017
ölçüsü389,42 Kb.
#6122
1   2   3   4   5   6

Tablo IV.d. Derlenme Dönemi Diastolik Arter Basınçlarının (DAB) Değerlendirilmesi 

 

DAB  


Sevofluran 

Desfluran 

Ekstübasyon  öncesi  1. dk  ,003** 

,008** 


Ekstübasyon  öncesi  5. dk  ,360 

,116 


 

Ekstübasyon öncesi 

Ekstübasyon  öncesi 10. dk ,214 

,335 


Ekstübasyon sonrası 1. dk  ,448 

,073 


Ekstübasyon sonrası 5.dk  ,000*** 

,005** 


 

Ekstübasyon sonrası  

Ekstübasyon sonrası 10.dk ,007** 

,263 


 

Sevofluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk diastolik arter basıncı değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre 

anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.01 

-Ekstübasyon sonrası 1. ve 5. dk diastolik arter basıncı değerleri ekstübasyon sonrası 10.dk 

değerlerine göre anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.01 ve p<0.01 

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05  

 

 

50

Desfluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk diastolik arter basıncı değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre 

anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.01 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk diastolik arter basıncı değerleri ekstübasyon sonrası 10.dk değerlerine 

göre anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.01 

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

 

 Grafik II. Derlenme Dönemi Diastolik Arter Basınçları (DAB) 

 

40

50

60

70

80

90

100

Ekstüb. öncesi

Ekstüb. sonrası 1.dk

Ekstüb. sonrası 5.dk

Ekstüb. sonrası10.dk

Sevofluran

Desfluran

 

  

 

  

51

Tablo IV.e. Derlenme Dönemi Ortalama Arter Basınçları (OAB)  

OAB Sevofluran 

Desfluran 

 

 

Ortalama SS Ortalama SS 

Ekstübasyon öncesi  85,55 17,66 81,00 16,91 ,410 

Ekstübasyon sonrası 1. dk  99,85 

15,27 

97,45 


15,98 

,630 


Ekstübasyon sonrası 5. dk  91,85 

17,30 


89,10 

12,80 


,571 

Ekstübasyon sonrası10.dk 

82,95 15,75 84,25 11,75 ,769 

 

-Gruplar arasında ekstübasyon öncesi ortalama arter basıncı ortalaması bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 1.dk ortalama arter basıncı ortalaması bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 5. dk ortalama arter basıncı ortalaması bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 10. dk ortalama arter basıncı ortalaması bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

 

  

 

52

Tablo IV.f. Derlenme Dönemi Ortalama Arter Basınçlarının (OAB) Değerlendirilmesi 

OAB  

Sevofluran Desfluran 

Ekstübasyon öncesi  1. dk  ,001*** 

,001** 

Ekstübasyon öncesi  5. dk  ,197 ,026* 

 

Ekstübasyon öncesi Ekstübasyon öncesi 10.dk  ,555 

,284 


Ekstübasyon sonrası 1. dk  ,071 

,028* 


Ekstübasyon sonrası 5. dk  ,000*** 

,001*** 


 

Ekstübasyon sonrası  

Ekstübasyon sonrası 10.dk ,003** 

,074 


 

 

 

Sevofluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk ortalama arter basıncı değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre 

anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.001 

-Ekstübasyon sonrası 1. ve 5. dk ortalama arter basıncı değerleri ekstübasyon sonrası 10.dk 

değerlerine göre anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.01 p<0.001 

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05  

 

53

Desfluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1., ve  5. dk ortalama arter basıncı değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine 

göre anlamlı derecede daha yüksektir.p<0.05 ve p<0.001 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk ortalama arter basıncı değerleri ekstübasyon sonrası 5. ve 10.dk 

değerlerine göre anlamlı derecede daha yüksektir. p<0.05 ve p<0.001 

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur p>0.05 

 

Grafik III. Derlenme Dönemi Ortalama Arter Basınçları (OAB) 60

70

80

90

100

110

Ekstüb. öncesi

Ekstüb. sonrası 1.dk

Ekstüb. sonrası 5.dk

Ekstüb. sonrası10.dk

Sevofluran

Desfluran

 

  

 

  

 

 

54

Tablo IV.g.  Derlenme Dönemi Kalp Atım Hızları (KAH)                                                                                   

KAH Sevofluran 

Desfluran 

 

 Ortalama SS 

Ortalama SS 

Ekstübasyon öncesi  87,10 12,32 86,30 18,91 ,875 

Ekstübasyon sonrası 1. dk  92,95 

9,80 

94,70 


17,63 

,700 


Ekstübasyon sonrası 5. dk  83,80 

15,53 


90,25 

20,93 


,275 

Ekstübasyon sonrası10.dk 

77,15 15,58 85,20 18,88 ,150 

  

 -Gruplar arasında ekstübasyon öncesi kalp atım hızı ortalaması bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 1.dk kalp atım hızı ortalaması bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 5. dk kalp atım hızı ortalaması bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

-Gruplar arasında ekstübasyon sonrası 10. dk kalp atım hızı ortalaması bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 

 


 

55

Tablo IV.h. Derlenme Dönemi Kalp Atım Hızları (KAH) Değerlendirilmesi  

KAH  


Sevofluran 

Desfluran 

Ekstübasyon öncesi  1. dk  ,034* 

,029* 


Ekstübasyon  öncesi 5. dk  ,247 

,436 


 

Ekstübasyon öncesi 

Ekstübasyon öncesi 10. dk  ,004** 

,809 


Ekstübasyon sonrası 1. dk  ,023* 

,117 


Ekstübasyon sonrası 5.dk  ,000*** 

,000*** 


 

Ekstübasyon sonrası  

Ekstübasyon sonrası 10. dk ,016* 

,027 


 

Sevofluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk KAH değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre anlamlı derecede 

daha yüksektir. p<0.05 

-Ekstübasyon sonrası 10. dk KAH değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre anlamlı derecede 

daha düşüktür. p<0.05 

-Ekstübasyon sonrası 1. dk KAH değerleri ekstübasyon sonrası 5. ve 10.dk değerlerine göre anlamlı 

derecede daha yüksektir. p<0.05 

-Ekstübasyon sonrası 5. dk KAH  değerleri ekstübasyon sonrası  ve 10.dk değerlerine göre anlamlı 

derecede daha yüksektir. p<0.05 


 

56

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05  

Desfluran grubunda; 

-Ekstübasyon sonrası 1.dk KAH değerleri ekstübasyon öncesi değerlerine göre anlamlı derecede 

daha yüksektir. p<0.05 

-Ekstübasyon sonrası 5.dk KAH değerleri ekstübasyon sonrası 10.dk değerlerine göre anlamlı 

derecede daha yüksektir. p<0.001 

-Diğer dönemler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05  

Grafik IV. Derlenme Dönemi Kalp Atım Hızları (KAH) 

 

0

20

40

60

80

100

Ekstüb. öncesi

Ekstüb. sonrası 1.dk

Ekstüb. sonrası 5.dk

Ekstüb. sonrası10.dk

Sevofluran

Desfluran

 

  

 

  

 

57

5. TARTIŞMA 

                 Düşük akımlı anestezi; akciğer yolu ile atılan gaz karışımının CO

2

 absorbsiyonundan sonra, en az % 50’sinin akciğerlere geri dönmesiyle sonuçlanan, geri solutmalı sistem kullanılan bir 

teknik olarak tanımlanabilir. Modern geri solutmalı sistemler kullanıldığında, bu geri soluma 

derecesi sadece taze gaz akım hızı 2 lt/dk’ya azaltıldığında başarılabilmektedir 

(36)


.                         

                 Düşük akımlı anestezi teknikleri başlangıçta ciddi hastalığı olmayan, minör ve orta 

dereceli operasyonlarda uygulanmalıdır. Böylece yeni bir teknikte ilk deneyimler kazanılırken, tüm 

dikkat hasta ve anestezi makinesinin ikisine birden yoğunlaştırılabilir. Tıbbi ve hukuksal açıdan, 

farklı düşük akımlı anestezi tekniklerinin hepsi rutin klinik kullanım için uygundur. Düşük akım 

tekniğinde hastanın yakından izlenmesi zorunluluğu, oluşacak komplikasyonların çabuk fark 

edilmesini ve hasta güvenliğini sağlamaktadır 

(58)


                  Düşük akımlı anestezi tekniklerinde anestezik gazların ısısı ve nemi belirgin olarak artar. 

Düşük akımlı anestezi, anestezik gaz iklimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda volatil ajanların 

ve anestezik gazların tüketimini de önemli düzeyde azaltır. Böylece hem parasal tasarruf sağlanır, 

hem de ameliyathane ortamı ve atmosfer kirliliği azalır. Anestezik gazların uygun şekilde 

nemlendirilmesi ve ısıtılmasını sağlar. Anestezik gazların uygun şekilde nemlendirilmesi ve 

ısıtılmasının, silialı epitelin işlevi ve mukosilier temizlik üzerindeki önemi büyüktür. Gazların 

ısıtılması postoperatif hipotermiyi önleme açısından da önemlidir. 

                 Düşük akımlı anestezi, maliyetin düşürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ısı kaybının 

minimale indirilmesi gibi avantajları sebebi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(46,50)

.    


                Ortak  Avrupa  standardı olan EN 740 kapsamında havayolu basıncı, ekspire edilen gaz 

hacmi, inspire edilen oksijen konsantrasyonu, volatil anestezik ajan konsantrasyonu ve 

karbondioksit konsantrasyonunun sürekli izlenmesi zorunludur. Düşük akım tekniklerinin 

uygulaması sırasında bu izlemler ile güvenli anestezi uygulaması mümkündür 

(59)

.                                             Düşük  akımlı anestezi tekniğinde, premedikasyon normal anestezi uygulamasındaki 

gibidir.  İndüksiyon preoksijenizasyon, intravenöz (IV) hipnotik ajan ve gerekirse nöromusküler  

58

blokerler kullanılarak endotrakeal entübasyon yapılır. Hasta yeniden solutmalı sisteme bağlanır. Düşük akımlı anestezi teknikleri, bu yöntemin güvenle kullanılabileceği uygun monitörizasyonun 

varlığı, doğru çalışması, alarm sınırlarının dikkatle ayarlanması ve hasta solutma sistemine bağlanır 

bağlanmaz alarmların çalışabilir hale gelmesi koşulu ile uygulanmalıdır.

 

                  İnspire edilen oksijen konsantrasyonunun alt alarm sınırı % 28-30’a, bağlantı ayrılma alarmı tepe basıncından 5 cmH

2

O daha aşağıya ve ekspire edilen gaz hacmi alt alarm sınırı da istenen dakika hacminin 500 ml altına ayarlanmalıdır 

(43)


.                       

                  Biz  de  çalışmamızda bu izlemlere olanak veren ve Dräger makineleri içinde taze gaz 

akımının elektronik olarak denetlendiği Primus (Dräger Medizintechnik, Lübeck, Germany) 

anestezi makinesini kullandık 

(45)

.                     

                  Düşük akımlı anestezi tekniğinde, sistemi ve hastanın fonksiyonel rezidüel kapasitesini 

doldurmak, azotprotoksit alımının eşitlenmesini sağlamak, denitrojenasyonu sağlayarak yeterli 

anestezi derinliğine ulaşmak için başlangıçta bir süre 4 lt/dk yüksek taze gaz akımının, kullanıldığı 

bir başlangıç dönemine ihtiyaç vardır. Denitrojenasyon 4-5 lt/dk arasında taze gaz, akımları 

kullanılarak 6-8 dakikada tamamlanır. Taze gaz akımı 1 lt/dk’ya inilerek düşük akımlı anestezi 

uygulamasına başlanır

(43)


. Düşük akımlı tekniklerde, taze gaz akımı azaltıldıkça içeriğindeki O

miktarı ile inspire edilen O2

 konsantrasyonu arasındaki fark artar. Düşük inspiryum O

2

 miktarı hipoksi riskini arttırır. Hipokseminin kesin olarak önlenmesi ve sürekli yeterli oranda O2 

sunumunun sağlanabilmesi için inspiryum O

2

 konsantrasyonu en az % 30 olmalıdır (59)

Çalışmamızda %50 O2

, %50 hava karışımı kullandık.

 

                 Tomatır ve ark.(60)

, erişkinlerde, kapalı devre düşük akımlı anestezi uygulamalarında 

vaporizatör ayarlarının yüksek akıma göre, daha yüksek tutulmasını önermişlerdir. Tekniği yeni 

uygulamaya başlayanların tedirginliklerinin, anestezinin tehlikeli bir şekilde derinleşmesinden 

ziyade yüzeyelleşmesi olduğunu belirtmişlerdir. 

                                   Devre  dışı vaporizatörler kullanıldığında akım hızının düşürülmesi ile orantılı olarak 

solutma sistemine verilen anestezik buhar miktarı da azalacaktır. Uzun zaman sabitesi nedeni ile 


 

59

anestezi süresine bağımlı olarak, cerrahi girişimin bitiminden 15-30 dakika önce düşük taze gaz akım hızı korunurken, vaporizatör kapatılarak taze gaz içine volatil ajan verilmesi durdurulabilir. 

Akım ne kadar düşükse, anestezik konsantrasyonundaki azalma o kadar yavaştır. Devre dışı yüksek 

basınç vaporizatörlerinde, yanlış ayarlama yapılsa dahi düşük akımlı anestezi uygulaması sırasında 

hızla aşırı doz durumunun ortaya çıkması gerçekten olanaksızdır. Düşük akımdan yüksek akıma 

geri dönüldüğünde, zaman sabitesi daha kısa olan yüksek akıma uygun vaporizatör ayarı 

yapılmazsa ciddi bir doz aşımı meydana gelebilir. Bu nedenle, düşük akımlı anestezi uygulaması 

sırasında ajan konsantrasyonu monitörize edilmelidir 

(43,59)


.            

 

                   Anestezi  derinliği klinik olarak ağrılı uyarana karşı oluşan sistolik arter basıncı artışı, kalp atım hızında artış, terleme, pupil çapı gibi sempatik uyaran bulguları ile değerlendirilir. Sürekli 

kas gevşetici kullanıldığında somatik cevap, narkotik kullanıldığında pupil çapı değerlendirmesi ile 

anestezi derinliği tespiti mümkün değildir 

(61)


.             

                   Çalışmamızda anestezi derinliğini, inspirasyon ve ekspirasyon gaz karışımı içindeki 

sevofluran ve desfluran konsantrasyon ölçümleriyle birlikte sistolik ve diyastolik arter basıncı, kalp 

atım hızı takibi ile değerlendirdik. Tüm vakalarımızı stabil hemodinami ile takip ettik, anestezi 

derinliğine yönelik bir sorun ile karsılaşmadık.  

                   Elmacıoğlu ve ark.

(62) 

çalışmalarında 0,5-1-2 lt/dk taze akım hızları ile desfluran anestezisi uygulamalarında perioperatif hemodinamik stabilite olduğunu, derlenme üzerine akım 

hızlarının negatif etkisi olmadığından ASA skoru I-II olan hastalarda yüksek akım desfluran 

anestezisine minimal akım hızının alternatif olabileceğini bildirmişlerdir.  

                   Eger ve ark.

(63) 

gönüllüler ile yaptıkları çalışmalarında desfluran grubunda kalp atım hızı ve ortalama arter basınçlarının sevofluran grubuna göre daha yüksek seyrettiğini gözlemişler, ancak 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulamamışlardır.  

                   Turan ve ark.

(64) 


izofluran ve desfluran ile düşük taze gaz akımı uyguladıkları üç saati 

geçmeyen çalışmalarında iki grubun sistolik arter basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulamamışlardır. Diyastolik arter basıncı, entübasyondan 2 dk sonra desfluran grubunda düşük iken, 


 

60

diğer zamanlarda anlamlı farklılık olmamıştır. Kalp atım hızları 60-90-120.dk’da izofluran grubunda düşük gözlenmiştir. 

                    Uzun  ve  ark.

(65)

, çocuklarda 1 lt/ dk sevofluran ve desfluran uygulayarak yaptıkları çalışmalarında sevofluran grubunda operasyon boyunca arter kan basınçları düşük seyretmiş, bunu 

sevofluranın myokard üzerine olumsuz etkileri ve periferik vaskuler tonusu deprese edici etkilerinin 

desflurana oranla daha belirgin olmasına bağlamışlardır.  

                  Xie ve ark.

(66)

, desfluran, sevofluran ve enfluranı kullanarak düşük taze gaz akımı ile yaptıkları çalışmalarında desfluranı hemodinamik açıdan daha stabil bulmuşlardır. 

                 Gormley  ve  ark.

(67) 

desfluranın % 6 üzerindeki vaporizatör ayarlarının kullanılmasının geçici olarak (1-4 dk) sempatik aktiviteye neden olarak, kalp hızı ve kan basıncı artısına neden 

olduğunu bildirmişlerdir. 

                 Toğal ve ark.

(68) 


izofluran ve desfluran ile düşük taze gaz akımlarında yaptıkları 

çalışmalarında, gruplar arasında hemodinamik açıdan anlamlı fark gözlememişlerdir. Aynı 

çalışmada  ısı ve nem değiştirici gereç kullanmamalarına rağmen düşük taze gaz akımı 

uygulamalarında 30. dakikadan sonra düşük akımlı anestezinin ısı koruyucu etkisini, inspiryum 

gazlarının  ısısının korunması ile açıklamışlardır. Düşük taze gaz akımı uygulamasının, gazların 

ısıtılması ve vücut ısısının korunmasında faydası vardır. 

                  Kleinschmidt  ve  ark.

(69) 


lumbal disk operasyonu geçirecek, ASA I-II risk grubu 

hastalarda 0,25 mcg/kg/dk infüzyon hızında remifentanil ile 0,5 MAC değerinde desfluran ve 

sevofluran kullanmışlar, her iki grupta da yeterli düzeyde hemodinamik stabilite sağladıklarını 

bildirmişlerdir. 

                 1998  yılında Amerikan FDA 1 lt/dk taze gaz akım hızının kabul edilebilir olduğunu, 

fakat 2 MAC /saati geçilmemesi gerektiğini ve 1 lt/dk’dan az akımın önerilmediğini belirtmiştir. 

Avrupa birliğinde böyle bir kısıtlama verilmeksizin izin verilmiştir 

(57)


.                      

                  Bizim  çalışmamızdaki operasyon süresi ortalaması sevofluran grubunda 2,23 dk, 

desfluran grubunda 1,57 dk olup Eger ve ark.

(70) 


nın, 2-4 saat uyguladıkları sevofluran ve desfluran 

 

61

anestezisi ile benzemektedir.  

                 Coetzee  ve  ark.

(71) 

yedi merkezde 302 hasta ile yaptıkları çalışmalarında desfluran, halotan ve enfluran tüketimini taze gaz akımına göre (0,5-1-3 lt /dk) değerlendirmişler, desfluran 

tüketiminde taze gaz akımı ile orantılı azalma olduğunu tespit etmişlerdir. 

                 Volatil  gazların maliyetleri taze gaz akım hızı ile doğru orantılıdır 

(72)


. Pederson ve 

ark.,


(73) 

çalışmalarında desfluranın düşük taze gaz akımı ile kullanımının maliyet açısından oldukça 

kazançlı olduğunu , izofluranın düşük taze gaz akımlı uygulamasının ise kazancının daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir. Bunun sebebini desfluranın vaporizatör ayarının yüksek olması ve daha 

pahalı inhalasyon ajanı olmasına bağlayabiliriz. Biz çalışmamızda kullandığımız sevofluran ve 

desfluranı maliyet açısından değerlendirmedik. 

                  Epstein  ve  ark.

(74)


, 44 çocukta sevofluran, desfluran ve izofluran anestezisinin 

maliyetlerini, kendi kurumlarında kullandıkları gaz akım hızlarında değerlendirmişler ve 

sevofluranın akım hızında yapılan azalma ile yüksek tasarruf sağlandığını bildirmişlerdir. 

                  Aldrete  skoru,  anestezi  uygulamasından sonra hastanın fiziksel durumunu hızlı ve 

basitçe değerlendirmeye olanak vermektedir 

(75)


. Bizde çalışmamızda genel anesteziden çıkış 

sonrası derlenmeyi Aldrete skorlamasını uygulayarak değerlendirdik. 

                Desfluran’ın, kan/gaz partisyon katsayısı (0,42) düşük olması nedeni ile hızlı indüksiyon 

ve derlenme özelliği mevcuttur. Düşük akımlı anestezi uygulamasında sistemin ajan ile doldurulma 

ve boşaltılması  kısa sürmekte, klinik deneyimler indüksiyon ve derlenmenin kısa olduğunu ve 

konsantrasyonların daha çabuk ve kolayca ayarlanabileceğini doğrulamaktadır 

(76)

.                          Yeterli  donanıma sahip anestezi cihazı ve uygun monitörizasyon şartları varlığında 

desfluranın ve sevofluranın güvenle, düşük taze gaz akımları ile uygulanabileceğini düşünüyoruz.  

                Anestezik  maddenin kesilmesinden sonra sözlü uyarana yanıtın geri dönüşü kognitif ve 

motor koordinasyonun geri dönüşünden daha kısa zaman almaktadır. Kognitif ve motor 

koordinasyon, hastanın kendi fonksiyonlarını üstlendiğini gösterdiğinden daha büyük önem taşır. 

Derlenme sürecinin kısa olması, hastanın mental ve fizyolojik durumuna mümkün olduğu kadar  

62

kısa sürede kavuşması, ajanın farmakokinetiği ile ilgilidir. Derlenme sürecini değerlendiren testler bilincin geri dönüşünün değerlendirilmesi gibi basit olandan; kompleks psikomotor testlere kadar 

değişir.


(77)

. Biz çalışmamızda hastaların ekstübasyon zamanı, göz açma zamanı, oryantasyon 

zamanı, Aldrete skoru 10 olma zamanını değerlendirerek her iki gruptaki hastaların uyanma ve 

derlenme değerlerini karşılaştırdık. 

                Anestezi  sonrası  hızlı derlenme ve bilincin çabuk kazanılması, uygulanan anestezi 

tekniklerinin istenilen özelliğidir. Çalışmamızda desfluran grubunda göz açma, oryantasyon zamanı 

kısa olmakla birlikte, ekstübasyon zamanı uzundu. Aldrete skoru sevofluran grubunda 14,26, 

desfluran grubunda 12,65 olup istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı farklılık bulamadık.  

                Nathanson  ve  arkadaşlarının yaptığı çalışmada ambulatuar anestezi uygulanacak 42 

hastada %1-2 sevofluran oksijen içinde %60 N

2

O ile idamede kullanılmıştır. İnhale anestezik titre edilerek yeterli derinlikte anestezi sağlanmış ve OAB değerleri indüksiyon öncesine oranla %20 

sınırları içinde tutulmuş ve sevofluran da ekstübasyon zamanı 8,2±3,2 dakika, göz açma zamanı 

7,8±3,8 dakika, oryantasyon zamanı 11,2±5,1 dakika olarak bulunmuştur 

(78)


.                    

                 Philip  ve  arkadaşlarının ambulatuar cerrahi geçirecek 246 yetişkin hastada yaptığı çok 

merkezli ve karşılaştırmalı çalışmada(%40 O

2

, %60 N2

O, TGA: 5 L/dk),ekstübasyon zamanı 6±0,2 

dakika, göz açma zamanı 7±0,3 dakika, oryantasyon zamanı 9±0,4 dakika bulunmuştur 

(79)


.   

                 Song  ve  arkadaşlarının laparoskopik tüp ligasyonu operasyonu geçiren hastalarda 

sevofluranla yaptıkları karşılaştırmalı derlenme çalışmasında ekstübasyon zamanı 7,7±3,5 dk, 

oryantasyon zamanı 13,2±4 dk. bulunmuştur 

(80)

.                                         Christina  ve  arkadaşlarının sevofluran ve izofluranın derlenme ve hemodinamik 

etkilerinin karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmada ekstübasyon zamanı 9,6±1 dk, göz açma zamanı 

9,9±1 dk, oryantasyon zamanı 14±1 dk bulunmuştur 

(81)


.        

 

                 Fredman  ve  arkadaşlarının ASA I-II olan 146 hastada propofol ve sevofluranı karşılaştırdığı bir çalışmada (%60 N

2

O, %40 O2

, TGA 3 L/dk); bulantı-kusma %37-48, baş dönmesi 

%12-18, baş  ağrısı %4 bulunmuştur. Ekstübasyon zamanı 10±5 dk, göz açma zamanı 9±4 dk, 


 

63

oryantasyon zamanı 14±1 dk bulunmuştur (82)

.

                  İnhalasyon anesteziklerinde derlenme; ajanın yağda erirliğine, konsantrasyonuna, 

kullanım süresine ve hastanın alveolar ventilasyon düzeyine bağlıdır.  İnhalasyon ajanları 

kullanılarak uygulanan yaklaşık 2 saatlik anesteziden sonra erken derlenme dönemi 15 dk içinde 

gerçekleşir 

(83)

. İnhale ilaçlar dengeli anestezinin sadece bir kısmını oluşturduklarından, uyanma ve derlenme süreci inhalasyon dışı faktörlere de bağlıdır. Bu durumda inhalasyon anesteziklerin gerçek 

etkileri baskılanacak ve sonuçlar değişecektir 

(84)

. Bu etkiyi azaltmak için kullandığımız diğer ilaçlar(indüksiyon ajanları, opioid, kürar vs) sabit tutulmaya çalışıldı. Diğer çalışmalardaki zaman 

farklılıklarının bu nedenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Yüklə 389,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə