T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yiliYüklə 347,5 Kb.
səhifə1/3
tarix26.05.2017
ölçüsü347,5 Kb.
  1   2   3
T. C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2012 - 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DÖNEM III

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİII. DERS KURULU

( 22 EKİM 2012– 14 ARALIK 2012)
DEKAN Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

BAŞKOORDİNATÖR Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN

DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Doç.Dr.Nermin KARAHAN

DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI Yrd.Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR

DERSLER
TEORİK D.S.
PRATİK D.S.
TOPLAM
SORU SAYISI
PUAN

Patoloji

16

12

28

21 (T15-P6)

21

Farmakoloji

24

-

24

19

19

Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrob.

13

-

13

14

14

Klinik Biyokimya

4

-

4

4

4

Pediatri

4

-

4

4

4

Kardiyoloji

11

-

11

10

10

Göğüs Hastalıkları

8

-

8

8

8

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

5

-

5

5

5

Radyoloji

1

-

1
1
1

Dermatoloji

2

-

2

2

2

Tıbbi genetik

2
2
2

Klinik Uygulama

-

20

20

-

-

PDÖ

12

-

12

10 (T5-P5)

10

TOPLAM

100

34

134

100

100

D.S.: Ders Saati
DERS KURULU ÜYELERİ:

Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK

Yrd. Doç. Dr. M. ÇİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. E. KULAÇDERS KURULU AMAÇLARI

İnsan Papilloma ve Polyoma virüs, Adenovirüsler, Coronavirüsler, tümör virüsleri, Pox virüsler, diğer DNA virüsleri ve Hepatit virüslerinin genel özelliklerini ve bu virüslerin yaptığı infeksiyonları bilir. (Bilişsel alan). İmmünolojinin temel özelliklerini bilir. Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immunolojik tolerans ve otoimmünite, transplantasyon ve doku reddi, aşılama hakkında temel immunolojik özellikleri bilir. (Bilişsel alan) Kardiyovasküler hastalıkların ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri ve solunum sistemi hastalıklarının ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri kavrar. (Bilişsel alan) Akut koroner sendrom tanı ve izlemini, lipid metabolizması bozukluklarını ve biyokimyasal belirteçlerini bilir ve değerlendirir. (Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kalp hastalıkların temel semptomlarını, sistemin özgü fizik muayeneyini bilir (Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kardiyovasküler hastalıklara özgü temel tanı yöntemlerini bilir. Kalp kapak hastalıkları, aritmiler, kalp yetersizliğinin fizyopatolojisini bilir. (Bilişsel alan) Pediatriye özgü sistem muayenesini bilir. Psikomotor alan Pediatrik üst solunum yolu enfeksiyonlarını bilir. Göğüs hastalıklarına özgü fizik muayeneyi bilir. (Bilişsel alan + Psikomotor alan) Bronşiyal astım, KOAH, pnömoniler, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, plevra hastalıkları özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Solunum ve dolaşım sistemini etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Anestezide preoperatif vizit, hasta değerlendirilmesini bilir. (Bilişsel alan) Zehirlenmelerin özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Derinin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisini bilir. Elemanter lezyonların özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Tekniğine uygun anamnez alır ve fizik muayeneyi tam olarak yapar. (Psikomotor alan) Klinik bilimlere giriş uygulamaları ile normal ve patolojik bulguları tanır. (Psikomotor alan) Hastaların kişisel bilgileri konusunda gizlilik ve yansızlık ilkesini uygulayabilir.(Duyuşsal alan) Tanı ve tedavi işlemlerinde akılcı, etkin, ekonomik ve etik ilkeleri uygulayabilir. Ekip çalışmasının temel ilkelerini bilir ve uygular. (Psikomotor alan)DÖNEM III 2. DERS KURULU PDÖ MODÜLÜ

Uygulama tarihi: 5 – 9 Kasım 2012

Modül Kurulu Üyeleri: Dr. Münire ÇAKIR, Dr. Mehmet ŞAHİN, Dr .Esin KULAÇ


DÖNEM III 2. DERS KURULU PDÖ MODÜLÜ

 1. Dr. Halis KÖYLÜ

 2. Dr. Serpil DEMİRCİ

 3. Dr. Nilgün KAPUCUOĞLU

 4. Dr. Duru GÜNDOĞAR

 5. Dr. Özlem TÖK

 6. Dr.Soner ALBAY

 7. Dr.Mustafa KAYAN

 8. Dr. Ercan VAROL

 9. Dr.Esin KULAÇ

 10. Dr. Sadık ÖZMEN

 11. Giray AYNALI

 12. Dr. Ragıp ÖZDEMİR

 13. Dr. Önder ÖZTÜRK

 14. Dr.Recep ÇETİN

 15. Dr.Meltem ÇETİNII. KURUL I. HAFTA

22 EKİM 2012 PAZARTESİ

08.30 - 09.20

Birinci kurul değerlendirme

1.kurul üyeleri

09.30 - 10.20

1.kurul üyeleri

10.30 - 11.20

PEDİATRİ

Yeni doğanda solunum sistemi

Dr. M.ÖZEN.

11.30 - 12.20

PEDİATRİ

Pediatride solunum sistemi muayenesi

Dr. M.ÖZEN
13.30 - 14.20

GÖĞÜS HAST.

Solunum sistemi muayenesi

Dr.Önder Öztürk

14.30 - 15.20

GÖĞÜS HAST.

Bronşiyal astım ve KOAH

Dr. A. AKKAYA

15.30 - 16.20

Serbest çalışma
16.30 - 17.20


23 EKİM 2012 SALI

08.30 - 09.20

PEDİATRİ

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Dr. M.ÖZEN

09.30 - 10.20

GÖĞÜS HAST.

Pnömoniler

Dr. M. ÇAKIR

10.30 - 11.20

GÖĞÜS HAST.

Akciğer tüberkülozu

Dr. M. ÇAKIR

11.30 - 12.20

GÖĞÜS HAST.

İnterstisyel akciğer hastalıkları

Dr. M. ÇAKIR
13.30 - 14.20

GÖĞÜS HAST.

Pulmoner tromboemboli

Dr. R. DEMİRALAY

14.30 - 15.20

GÖĞÜS HAST.

Akciğer kanseri

Dr. A. AKKAYA

15.30 - 16.20

Serbest çalışma
16.30 - 17.2024 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

08.30 - 09.20

1. Pratik ders grubu

STETESKOP MUAYENE MDL. KALP VE SOLUNUM SİM.( İç Hastalıkları)

Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi


09.40 - 10.30

2. Pratik ders grubu
10.50 - 11.40

3. Pratik ders grubu
13.30 - 14.20
BAYRAM TATİLİ
14.30 - 15.2015.30 - 16.2016.30 - 17.20


25 EKİM 2012 PERŞEMBE

08.30 - 09.20
BAYRAM TATİLİ
09.30 - 10.2010.30 - 11.2011.30 - 12.20


13.30 - 14.20
BAYRAM TATİLİ
14.30 - 15.2015.30 - 16.2016.30 - 17.20


26 EKİM 2012 CUMA

08.30 - 09.20
BAYRAM TATİLİ
09.30 - 10.2010.30 - 11.2011.30 - 12.20


13.30 - 14.20
BAYRAM TATİLİ
14.30 - 15.2015.30 - 16.2016.30 - 17.20II. KURUL II. HAFTA


29 EKİM 2012 PAZARTESİ

08.30 - 09.20
CUMHURİYET BAYRAMI
09.30 - 10.2010.30 - 11.2011.30 - 12.20


13.30 - 14.20


14.30 - 15.2015.30 - 16.2016.30 - 17.20

30 EKİM 2012 SALI

08.30 - 09.20

GÖĞÜS HAST.

Plevra hastalıkları

Dr. Ö. ÖZTÜRK

09.30 - 10.20

PATOLOJİ

Kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığı patolojisi

Dr. N. KARAHAN

10.30 - 11.20

PATOLOJİ

Myokard infarktüsü, ateroskleroz

Dr. N. KARAHAN

11.30 - 12.20

PATOLOJİ

Kalbin iltihabi hastalıkları

Dr. N. KARAHAN
13.30 - 14.20
Serbest çalışma
14.30 - 15.20
Serbest çalışma
15.30 - 16.20


16.30 - 17.20

31 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

08.30 - 09.20

KARDİYOLOJİ

Kalp hastalarında fizik muayene-1

Dr. D.ERDOĞAN

09.30 - 10.20

KARDİYOLOJİ

Kalp hastalarında fizik muayene-2

Dr. D.ERDOĞAN

10.30 - 11.20

PATOLOJİ

Kardiomyopatiler, kalb tümörleri

Dr. N. KARAHAN

11.30 - 12.20

PATOLOJİ

Anevrizmalar ve vaskülitler

Dr. N. KARAHAN
13.30 - 14.20
Serbest çalışma
14.30 - 15.20


15.30 - 16.20

1 KASIM 2012 PERŞEMBE

08.30 - 09.20

KARDİYOLOJİ

Kalp hastalıklarında temel semptomlar-1

Dr. E. VAROL

09.30 - 10.20

KARDİYOLOJİ

Kardiyolojide kullanılan tanı yöntemleri

Dr. M. ÖZAYDIN

10.30 - 11.20

KARDİYOLOJİ

Ateroskleroz ve risk faktörleri-1

Dr. A. ALTINBAŞ

11.30 - 12.20

KARDİYOLOJİ

Ateroskleroz ve risk faktörleri-2

Dr. A. ALTINBAŞ
13.30 - 14.20

PATOLOJİ

Venöz hastalıklar, lenfatik hastalıkları

Dr. N. KARAHAN

14.30 - 15.20

RADYOLOJİ

Solunum Sistemi Radyolojisi

Dr. M. KAYAN

15.30 - 16.20


Kataloq: assets -> uploads -> sites -> 101 -> files
files -> SDÜ anesteziyoloji ve reanimasyon ad 2016-2017 tip fakültesi DÖnem V grup I ders programi 29. 08. 2016 Pazartesi
files -> EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III (SİNDİRİm sistemi ve hematopoetik sistem) III ders kurulu ( 12 aralik 2016 – 13 ocak 2017 ) dekan
files -> T. c süleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi enfeksiyon hastaliklari ve kliNİk mikrobiyoloji anabiLİm dali
files -> SÜleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016– 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III hareket sistemi, NÖropsiKİyatri
files -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III
files -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 20011 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> I. grup staji
sites -> Ders programi

Yüklə 347,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə