T. c süleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi enfeksiyon hastaliklari ve kliNİk mikrobiyoloji anabiLİm daliYüklə 234,61 Kb.
səhifə1/4
tarix25.03.2017
ölçüsü234,61 Kb.
  1   2   3   4
T.C

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

2016-2017 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

Doç.Dr. Onur KAYA

Yrd.Doç.Dr. Esra NURLU TEMEL

AMAÇLAR

 1. Ateş patogenezinin bilinmesi

 2. Santral sinir sistemi enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem, hemopoetik sistem enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları, endemik seyreden enfeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisinin bilinmesi

 3. Hastane enfeksiyonlarının tanımları ve önemlerinin bilinmesi

 4. Erişkin yaş grubunda aşılama durumlarının bilinmesi

 5. Kültür materyallerinin alınması, değerlendirilmesinin bilinmesi, materyallerin Gram boyamalarının ve direkt mikroskopik incelemelerinin yapılması

 6. Anamnez alma ve fizik muyane yöntemlerinin bilinmesi

HEDEFLER

 1. Tüm sistemlerle ilgili hastalıklarda öykü alma ve genel fizik muayene yapabilme ve hastaları izleyebilme becerisi kazanır.

 2. Biyolojik materyalle çalışma sırasında olabilecek bulaşın engellenmesini bilir.

 3. Sağlık personeline kan yoluyla bulaşabilecek hastalıkları tanır ve korunma yöntemlerini bilir.

 4. Hastalardan uygun kültür materyallerinin (kan, boğaz, idrar, dışkı, balgam vb.) alınması, ekilmesi ve değerlendirilmesi becerisini kazanır.

 5. Hızlı ve doğru tanı konulabilmesi amacıyla hastalardan idrar, dışkı, balgam vb. örneklerden direkt bakı, gram yaymalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi amacıyla beceri kazanır.

 6. Tam idrar tetkiki sonucunun değerlendirilmesi becerisi kazanır.

 7. Toplumdan kazanılan enfeksiyonlar (santral sinir sistemi, hemopoetik sistem, ürogenital sistem, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, deri-yumuşak doku enfeksiyonları) yanı sıra günümüzde önem kazanan yeni enfeksiyonlar (SARS, AIDS gibi), hastane enfeksiyonları, bağışıklık sistemi bozulmuş hastalarda gelişen enfeksiyonlar (kemik iliği ve solid organ nakli, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi gören kanser hastaları) konusunda tanı ve güncel tedavi yaklaşım becerilerini kazanır.

 8. Hastane enfeksiyonlarını ve önemlerini bilir.

 9. Erişkinlerin aşılanmasını bilir.

 10. Ateşin patogenezini bilir.


TEORİK DERSLER: Toplam 42 saat
Dersin Başlığı

Süresi

Öğretim Üyesi

1

Ateş

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

2

Nedeni Bilinmeyen Ateş

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

3

Solunum yolu enfeksiyonları

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

4

Üriner sistem enfeksiyonları

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

5

Menenjitler

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

6

Sepsis

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

7

Hastane enfeksiyonları

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

8

Deri ve Yumuşak doku enfeksiyonları

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

9

İmmun yetmezlikli hastada enfeksiyonlar

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

10

İnfeksiyöz diyareler

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

11

Viral hepatitler

2 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

12

Erişkinde bağışıklama

3 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

13

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

14

Antibiyotik kullanım ilkeleri

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

15

HIV/AIDS

2 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

16

İnfeksiyoz mononukleoz

1 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

17

Salmonelloz

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

18

Bruselloz

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

19

Sıtma

1 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

20

Ensefalitler

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

21

İnfektif endokardit

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

22

Kuduz

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

23

Döküntülü hastalıklar

1 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

24

Tetanoz

1 saat

Doç.Dr. Onur Kaya

25

Şarbon

1 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

26

Tularemi

1 saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

PRATİK DERSLER: Toplam 22 saat
Dersin Başlığı

Süresi

Öğretim Üyesi

1

Kültür alma ve ekme becerisi.

Antimikrobiyal reçete düzenleme: AGBHS tonsillofarenjiti, akut otit, sinüzit.2 Saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

2

Pnömonisi olan hastaya yaklaşım. Balgamın mikrobiyolojik incelemesi. Antimikrobiyal reçete düzenleme. Tipik – atipik pnömoni.

2 Saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

3

İdrar ve üretral akıntının mikrobiyolojik incelemesi, Gram boyaması. Antimikrobiyal reçete düzenleme: sistit, PYNF, üretrit/vajinit.

2 Saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

4

Şuur bulanıklığı olan hastada infeksiyonlara yönelik tanısal yaklaşım : meninks irritasyon bulgularını değerlendirme, BOS incelemesi. Antimikrobiyal reçete düzenleme.

2 Saat

Doç.Dr. Onur Kaya

5

Hastane infeksiyonlarından korunma, el dezenfeksiyonu, temas-damlacık-solunum izolasyonu yöntemleri , dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi.

2 Saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

6

Akut ishalli hastaya infeksiyon hastalıkları yönünden yaklaşım. Dışkı incelemesi, kültür teknikleri. Antimikrobiyal reçete düzenleme

2 Saat

Doç.Dr. Onur Kaya

7

Hepatit serolojisini isteme ve değerlendirme. Sağlık personelinin kan yolu ile aktarılabilecek infeksiyonlardan korunma yolları. Profilaktik reçete düzenleme: HBV aşısı, HBIG

2 Saat

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel

8

İnteraktif olgu tartışması ile antimikrobiyal tedavi planlaması

2 Saat

Doç.Dr. Onur Kaya

9

Hasta viziti

6 saat

Doç.Dr. Onur Kaya (4 saat)

Yrd.Doç.Dr. Esra Nurlu Temel (2 saat)
A GRUBU

Tarih

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

13.30-14.20

14.30-15.20

15.30-16.20

29.08.2016

Pazartesi

Ateş (T)

Dr. Onur KayaAteş (T)

Dr. Onur Kayaİnfeksiyöz mononukleoz (T)

Dr. Onur Kaya
30.08.2016

Salı

ZAFER BAYRAMI

31.08.2016

Çarşamba

Bruselloz (T)

Dr. Onur KayaÜriner sistem infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaÜriner sistem infeksiyonları (T)

Dr. Onur Kaya
01.09.2016

Perşembe

Döküntülü hastalıklar (T)

Dr. Onur KayaNedeni bilinmeyen ateş (T)

Dr. Onur KayaNedeni bilinmeyen ateş (T)

Dr. Onur Kaya


İdrar ve üretral akıntının mikrobiyolojik incelemesi, Gram boyaması. Antimikrobiyal reçete düzenleme: sistit, PYNF, üretrit/vajinit. (P)

Dr. Onur Kaya

02.09.2016

Cuma

Menenjitler (T)

Dr. Onur KayaMenenjitler (T)

Dr. Onur KayaEnsefalitler (T)

Dr. Onur Kaya


Şuur bulanıklığı olan hastada infeksiyonlara yönelik tanısal yaklaşım : meninks irritasyon bulgularını değerlendirme, BOS incelemesi. Antimikrobiyal reçete düzenleme. (P)

Dr. Onur Kaya

05.09.2016

PazartesiKırım Kongo Kanamalı Ateşi (T)

Dr. Onur KayaKırım Kongo Kanamalı Ateşi (T)

Dr. Onur KayaŞarbon (T)

Dr. Onur Kaya


Hasta viziti (P)

Dr. Onur Kaya

06.09.2016

Salı


Hastane infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaHastane infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaSalmonelloz (T)

Dr. Onur Kaya


Hastane infeksiyonlarından korunma, el dezenfeksiyonu, temas-damlacık-solunum izolasyonu yöntemleri , dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi. (P)

Dr. Onur Kaya

07.09.2016

Çarşamba


İnfeksiyöz diyareler (T)

Dr. Onur Kayaİnfeksiyöz diyareler (T)

Dr. Onur Kayaİnfektif endokardit (T)

Dr. Onur KayaKuduz (T)

Dr. Onur KayaAkut ishalli hastaya infeksiyon hastalıkları yönünden yaklaşım. Dışkı incelemesi, kültür teknikleri. Antimikrobiyal reçete düzenleme. (P)

Dr. Onur Kaya

08.09.2016

Perşembe


HIV/AIDS (T)

Dr. Onur KayaHIV/AIDS (T)

Dr. Onur KayaDeri ve yumuşak doku infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaDeri ve yumuşak doku infeksiyonları (T)

Dr. Onur Kayaİnteraktif olgu tartışması ile antimikrobiyal tedavi planlaması. (P)

Dr. Onur Kaya

09.09.2016

Cuma


Erişkinde bağışıklama (T)

Dr. Onur KayaErişkinde bağışıklama (T)

Dr. Onur KayaErişkinde bağışıklama (T)

Dr. Onur Kaya


Hasta viziti. (P)

Dr. Onur Kaya

19.09.2016

Pazartesi

Solunum yolu infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaSolunum yolu infeksiyonları (T)

Dr. Onur KayaTetanoz (T)

Dr. Onur Kaya


Pnömonisi olan hastaya yaklaşım. Balgamın mikrobiyolojik incelemesi. Antimikrobiyal reçete düzenleme. Tipik – atipik pnömoni. (P)

Dr. Onur Kaya

20.09.2016

Salı

Viral hepatitler (T)

Dr. Onur KayaViral hepatitler (T)

Dr. Onur KayaSıtma (T)

Dr. Onur Kaya


Hepatit serolojisini isteme ve değerlendirme. Sağlık personelinin kan yolu ile aktarılabilecek infeksiyonlardan korunma yolları. Profilaktik reçete düzenleme: HBV aşısı, HBIG. (P)

Dr. Onur Kaya

21.09.2016

Çarşamba

Sepsis (T)

Dr. Onur KayaSepsis (T)

Dr. Onur KayaTularemi (T)

Dr. Onur Kaya


Kültür alma ve ekme becerisi.

Antimikrobiyal reçete düzenleme: AGBHS tonsillofarenjiti, akut otit, sinüzit. (P)

Dr. Onur Kaya

22.09.2016

Perşembe

İmmün yetmezlikli hastada infeksiyonlar (T)

Dr. Onur Kayaİmmün yetmezlikli hastada infeksiyonlar (T)

Dr. Onur KayaAntibiyotik kullanım ilkeleri (T)

Dr. Onur KayaAntibiyotik kullanım ilkeleri (T)

Dr. Onur KayaHasta viziti. (P)

Dr. Onur Kaya

23.09.2016

Cuma

SINAV

Kataloq: assets -> uploads -> sites -> 101 -> files
files -> SDÜ anesteziyoloji ve reanimasyon ad 2016-2017 tip fakültesi DÖnem V grup I ders programi 29. 08. 2016 Pazartesi
files -> EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III (SİNDİRİm sistemi ve hematopoetik sistem) III ders kurulu ( 12 aralik 2016 – 13 ocak 2017 ) dekan
files -> SÜleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016– 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III hareket sistemi, NÖropsiKİyatri
files -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III
files -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
files -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 20011 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> I. grup staji
sites -> Ders programi

Yüklə 234,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə