Tədris planı Təlimin müddəti: 2 həftə (60 saat)Yüklə 99,86 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.03.2017
ölçüsü99,86 Kb.
#11615
növüTədris planı

“Terapiya” (modul 1-2) 

İxtisasartırma kursunun (İA) tədris planı 

 

Təlimin müddəti:   2 həftə (60 saat) 

Təlimin məqsədi:   Daxili xəstəliklərdə istifadə olan preparatların farmakoterapiyasına yiyələnməsi,  

 

  

tənəffüs xəstəliklərinin diaqnostika və müalicənin mənimsənilməsi  

  

kod 


Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatlarının miqdarı 

Müh. 

Təcr. 


Sem. 

Cəmi 


1.1. 

Sosial gigiyenanın nəzəri əsasları və Azərbaycanda 

səhiyyənin təşkili. 1.1.1 


Sosial gigiyena bir elm və fənn kimi 

1.3 Tibbi statistika və hesablama texnikası 

1.4 

Daxili üzvlərin patologiyaları zamanı əhaliyə müalicə-

profilaktik yardımım təşkili  1.4.6 


Əhaliyə ixtisaslaşdırılmış yardımın təşkili 

1.8 Tibbi psixologiya, həkimin etika və deontologiyası 

2.1 

 

Daxili xəstəliklərin klinikasında patologiyanın genetik 

əsasları 

2.3 

Daxili patologiyanın immunoloji əsasları 2.6 

Herontologiya və heriatriyanın ümumi məsələləri 3.3.1 

Antihipertenziv vasitələr 

3.3.1.5 


Kalsium antaqonistləri  

3.4 Antianginal vasitələr 

3.5 

Ürək çatışmazlığında istifadə olunan vasitələr 3.6 

Antiaritmiklər 

3.9.4 

Qeyri-steroid iltihab əleyhinə vasitələr 3.12 

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı istifadə olunan 

vasitələr 

3.12.3 

Hepatoprotektorlar 4.4 

Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi (AXOX) 

2 

8 

4.4.2 

AXOX-dan zərərin qiymətləndirilməsi 2 

4 

4.4.5 

Diaqnostikası və müalicəsi 4.5 

Bronxial astma 4.5.6 

Diaqnostikası 

 

4.5.10 Müalicədə pilləli yanaşma 

4.7 Pnevmoniyalar 4.7.5 


Diaqnostikası 4.4.8 Pnevmoniyaların müalicə prinsipləri  

 4.11 Ağ ciyər ürəyi 4.9.1 


«Ağ ciyər ürəyi» terminin mahiyyəti 

10.4.2.8 Diabetə qarşı peroral preparatlar 

 

CƏMİ: 

 

20 

18 

16 

54 

 

İMTAHAN 

 

YEKUN: 

 

 

 

60 

 


“Terapiya” (modul 3-4) 

İxtisasartırma kursunun (İA) tədris planı  

 

Təlimin müddəti:   2 həftə (60 saat) 

Təlimin məqsədi:   Ürək-damar sistemi və revmatoloji xəstəliklərin müasir diaqnostika üsullarına və 

 

  

müalicə prinsiplərinə yiyələnməsi.  

  

kod 


Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatlarının miqdarı 

Müh. 

Təcr. 


Sem. 

Cəmi 


5.1. 

Ürək-damar patologiyası olan xəstələrin müayinə 

üsulları 

5.2. 

Ateroskleroz  5.2.6 


Ateroskleroz: etiopatogenez, risk amilləri, müalicəsi 5.2.9 Aterosklerozun diaqnostika üsulları: biokimyəvi və 

instrumental üsullar 5.3 

Ürəyin işemik xəstəliyi 5.3.1 


 

ÜİX: tərifi, etiopatogenezi, risk amilləri, təsnifatı, 

müalicəsi 5.3.9.2 ß-blokatorların ÜİX-də yeri 5.3.9.2 AÇF-inhibitorların ÜİX-də istifadə qaydaları 

5.4 Qəfləti ürək ölümü: baş vermə mexanizmi, 

profilaktikası 

5.5 

Stenokardiya  5.5.1 


Stenokardiya: etiopatogenez, əlamətlər, müalicəsi  5.5.6.7.1 Qeyri-stabil stenokardiyanın təsnifatı və diaqnostikası 5.5.7.1.2.8 Stenokardiya və şəkərli diabet 5.5.7.1.3.2.1 ÜİX-də istifadə olunan nitratların kliniki 

farmakologiyası 5.7 

ST-seqmentinin qalxması ilə gedən miokard 

infarktı 

5.8 

ST-seqmentinin qalxması olmayan miokard 

infarktı 

5.9 

Arterial hipertenziya 5.9.1 


Arterial hipertenziya: tərifi, təsnifatı, yayılması, 

patogenezi 

5.9.4 


Arterial hipertenziya: diaqnostika, müalicə aspektləri 

5.10 Hipertonik krizlər (təsnifat və diaqnostika, 

5.11 

Aritmiyalar  

5.12 

Kardiomiopatiyalar: təsnifat, etiopatogenez, 

klinika, müalicə 

5.14 

İnfeksion endokardit: etiopatogenez, klinika, 

müalicə 

5.16 

Perikarditlər: kliniki gedişatı, diaqnostika və 

müasir müalicəsi 

5.17 

Ürək çatışmazlığı: etiopatogenez, klinika, müalicə 

5.18 

Ağciyər hipertenziyası: tərifi, təsnifatı, genetika, 

diaqnostika, müalicə 

6.2 

Kəskin revmatik qızdırma. Ürəyin xroniki 

revmatik xəsrəliyi 

6.3 

Birləşdirici toxumanın sistem zədələnmələri 

6.4.2 

Revmatoidli artrit: diaqnostika, etiopatogenez, 

müalicə 

6.4.10.1 

Podaqra: etiopatogenez, klinika, müalicə, pəhriz 

 

CƏMİ: 

 

20 

18 

16 

54 

 

İMTAHAN 

 

YEKUN: 

 

 

 

60 

 

“Terapiya” (modul 5-6) 

İxtisasartırma kursunun (İA) tədris planı  

 

Təlimin müddəti:   2 həftə (60 saat)  

Təlimin məqsədi:   Mədə-bağırsaq, böyrək və qan xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsinə   

 

  

yiyələnməsi 

 

kod 


Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatlarının miqdarı 

Müh. 

Təcr. 


Sem. 

Cəmi 


7.1 

Qastroenteroloji xəstəliklərinin diaqnostikasında 

həkim müayinəsinin əhəmiyyəti 7.1.1. 


Kliniki müyinə metodları  

7.7 Qastroezofaqal reflyuks xəstəliyi 7.7.3 


Klinika 7.7.8 Müalicə 

7.12 Kardiyanın axalaziyası 7.12.5 


Diaqnoz və diferensial diaqnoz 

7.17 Хronik qastritlər 7.17.1 


Ümumi məsələlər və təsnifat sistemi,Hyuston və 

OLGA təsnifatı 7.18 

Mədə və 12 barmaq bağırsaq lokalizasiyalı xora 

xəstəliyi 7.18.3 


Etiologiya və patogenez, Hp-nin rolu  7.18.4 Klinika, müxtəlif yaş qruplarında klinik gediş 

xüsusiyyətləri : qoca və yeniyetmə yaşlarda  

7.18.7 


Müalicə 

7.22 Xroniki hepatitlər 7.22.3 


Etiologiya, patogenez 7.22.5 Təsnifat 7.22.13 Ümumi müalicə prinsipləri  

7.31 Pankreatitlər (xroniki) 7.31.5 


Kəskinləşmə mərhələsində pankreatitin müalicəsi  

7.39 Xoralı kolit 7.39.7 


Müalicə 

7.40 Kron xəstəliyi  7.40.17 


Ambulator şəraitdə xəstələrin aparılma xüsusiyyətləri  

7.43 Bağırsaq disbakteriozu  7.43.5 


Bağırsaq disbateriozunun korreksiya prinsipləri  

8.2 Qlomerulonefritlər (kəskin və xroniki) 8.2.8 


KQN və XQN əsas kliniki simptomları. 8.2.15 Kəskin və xroniki qlomerulonefritin müaliсəsi. 

8.3 Pielonefritlər 8.3.4 


Kəskin və xroniki pielonefritlərin klinikası və 

gedişinin variantları. 

8.3.8 


Kəskin və xroniki pielonefritlərin müaliсəsi. 

8.6 Endokrin xəstəliklər zamanı böyrəklərin 

zədələnməsi  8.6.1 


Şəkərli diabet və böyrəklər 

8.10 Kəskin böyrək çatışmazlığı (KBÇ)  8.10.6 


Xəstəliyin mərhələsindən asılı olaraq kliniki 

əlamətlərin xüsusiyyətləri 

8.10.12 


Mərhələdən asılı olaraq KBÇ-nın müaliсəsi 

9.1 

Hemoblastozlar 9.1.1 


Hemoblastozların təsnifatı 9.1.1.2 Kəskin leykozların müaliсə prinsipləri 

9.2 Anemiyalar 9.2.1 


Anemiyaların təsnifatı 9.2.2 Dəmirdefisitli anemiyalar 9.2.4 Meqaloblast B 12 defisitli anemiyalar 

 CƏMİ: 

 

20 

16 

18 

54 

 

İMTAHAN 

 

YEKUN: 

 

 

 

60 

 

 

“Terapiya” (modul 7-8) 

İxtisasartırma kursunun (İA) tədris planı  

 

Təlimin müddəti:   2 həftə (60 saat)  

Təlimin məqsədi:   Endokrin, allerqoloji xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsinə yiyələnməsi, daxili 

 

  

xəstəliklərdə intensiv terapiyanın aparılmasının mənimsənilməsi. 

 

kod 


Fəsillərin, bölmələrin mövzusu 

Tədris saatlarının miqdarı 

Müh. 

Təcr. 


Sem. 

Cəmi 


10.1 

Endokrinologiyanın nəzəri əsasları və klinikada 

endokrinoloji vəzlərin müayinə metodları 10.1.1 


Hormonlar. Hormon anlayışının tə'yini 

10.2.1  

Kuşinq xəstəliyi (Европейская Ассоциация 

Эндокринологов) 

10.2.3 

Akromeqaliya və giqantizm. 

10.4.2 

Şəkərli diabet (Европейская Ассоциация 

Диабетологов) 10.4.1.4.1 

Şəkərli diabet və ateroskleroz 10.4.1.5.1 Şəkərli diabet tip 1 10.4.1.5.2 Şəkərli diabet tip 2 

10.5.2 Toksiki zob 

10.7 

Piylənmə 

11.9 

Allerqoloji xəstəliklər 12 

11.9.3 


Bronxial astma 11.9.4 Atopik dermatit 11.9.5 Kontakt dermatit 11.9.10 Dərman allergiyası 

12.7. Anafilaktik reaksiyalar və anafilaktik şok 

12.9. 

Kardioloji xəstəliklərin intensiv terapiyası 

12.9.2. 

Kəskin ritm pozulmaları. 

12.9.5. 

Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası. 

12.10.1. 

Komatoz vəziyyətin etiologiya və patogenezi

12.10.4. 

Hipertonik kriz 

12.12.14 

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə intensiv  

terapiya 

 

CƏMİ: 

 

18 

18 

18 

54 

 

İMTAHAN 

 

YEKUN: 

 

 

 

60 

 

 Kataloq: modules
modules -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
modules -> Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto personu reģistrs apbalvošanas secībā, sākot no 2004. gada oktobra
modules -> Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto personu reģistrs apbalvošanas secībā, sākot no 2004. gada oktobra
modules -> Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto personu reģistrs apbalvošanas secībā, sākot no 2004. gada oktobra
modules -> Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvoto personu reģistrs apbalvošanas secībā, sākot no 2004. gada oktobra
modules -> Opiate overdose due to excessive use of oxycodone Subdural hematoma
modules -> Purpose Students must know
modules -> Dərs müddəti 2 həftə/ 10 gün/ 60 saat Tədrisin məqsədi: Elm və müasir texnologiyanın nailiyyətləri əsasında sidik
modules -> Tədris planı Dermatovenerologiya (modul 1) Təhsilin müddəti 0,5 ay ( 30 saat )

Yüklə 99,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə