TekniK Şartname kisim meyve/sebzeYüklə 19,36 Kb.
tarix29.05.2017
ölçüsü19,36 Kb.
TEKNİK ŞARTNAME

KISIM MEYVE/SEBZE

Mutfak ve Yemekhanelerimizin ihtiyacı olan gıda evsaf şartnamesindeki yiyecek maddelerinin gıda maddeleri tüzüğü,

Türk Gıda Kodeksi ile Türk standartlarına uygun olması şarttır.5179 sayılı gıdaların üretimi tüketimi

ve denetlenmesine dair kanun kapsamındaki ürünler için “ Gıda Sicil veya Gıda Üretim Sertifikası” olmalıdır. Yüklenici tarafından

kullanılan gıda malzemelerinde herhangi bir bozulma, kokuşma olması halinde yüklenici bunları değiştirmekte mükelleftir.

5996 Sayılı veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; benzer şekilde çıkarılmış ve çıkarılacak (Resmi gazetede yayımı veya

yürürlük tarihi geçerli olmak üzere ) kanun, kanun maddesi, KHK, tüzük, yönetmelik, vb, yasal düzenlemeler ile getirilen

sorumluluk ve yükümlülükler yerine getirilecek ve bu tür düzenlemeler ile belgeler idareye ibraz edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ürünler idarenin belirleyeceği yer ve zamanda giderleri firmaca karşılanmak üzere analize tabi tutulur.

Teslimde firmayı temsilen bir kişi bulunacaktır.
ÇARLİSTON/DOLMA BİBER

Taze, körpe, parlak, sarımtırak, yeşil rengini muhafaza etmiş olacaktır.

Ezik, çürük, sararmış ve arasında diğer biberler karışmış olmayacaktır, çekirdek kısmı böceklenmiş olmayacaktır. % 100 tatlı olacaktır.
DOMATES

Olgun kızarmış olacaktır. Sarı ve yeşil miktarı % 2’den fazla olmayacaktır.

Çürük, tazeliğini kaybetmiş, buruşuk, çamurlu, topraklı olmayacaktır. En fazla 2 sıralı orijinal ambalaj halinde teslim edilecektir.

Ortalama büyüklüğü 100 g olacaktır. 12 ay verilecektir.
TAZE KABAK

Taze, iyi, körpe, parlaklığını kaybetmemiş, sakız kabağı olacaktır. Kart çekirdekli gevşemiş çamurlu, topraklı ve 150 gramdan

küçük veya büyük olmayacaktır.
HAVUÇ

Havuçlar; bütün, sıkı yapılı (koflaşmamış), çatallaşmamış, yan kök oluşturmamış sağlam olacaktır.

Çürüme ve bozulma, odunlaşma olmayacaktır. Yabancı tat ve koku, anormal dış nem (ıslaklık) bulunmayacaktır.

Bir ambalaj veya demet içindeki havuçlar çeşit sınıf, boy, piyasaya arz şekli ve orijin bakımlarından bir örnek teşkil edecektir.

Taze, körpe, düzgün olacak ve üzerinde kabuk zarları, haşere tarafından tahribe uğramış, donmuş, gevşemiş, kart olan havuçlar

alınmayacaktır.
BİBER KAPYA

Taze körpe olacaktır. Tazeliğine alamet olan parlaklığını, kırmızılığını muhafaza etmiş olacaktır.

Çürük ezik, buruşmuş, parçalanmış, vakti geçmiş, sararmış, kartlaşmış ve acı olmayacaktır.

Kasalarda ambalajlı olarak teslim edilecektir.
KURU SOĞAN

Soğanlar bütün, sağlam, temiz, don vurmamış ve kuru olacaktır.

Bunlarda tüketimlerini engelleyecek çürüklük ve bozukluklar gözle görülebilir yabancı madde, anormal dış nem, yabancı tat ve koku

olmayacaktır. Soğanların sapları hevenk şeklinde piyasaya arz edilenler hariç düzgün şekilde kesilmiş veya burulmuş olmayacaktır.

Mart ve Nisan aylarında % 3’ü,yılın diğer aylarında da içleri boşlamamış olmak üzere filizlenmiş veya filizi kırılmış

soğan miktarı %2’yi geçmeyecektir Uzunluğu 4 cm’ den fazla olmayacaktır.

Soğanlardan en küçüğü 70 g’dan az olmamak üzere kokmuş, yumuşamış, donmuş filizlenmiş olmayacaktır.

Soğanlar, iri, dolgun, sert, kök püskülleri koparılmış olmalıdır. İthal soğan olmayacaktır ve soğan bütün yıl boyunca her ay alınacaktır.
LİMON

İnce kabuklu, sulu olacaktır. Suyu kaçmış, donmuş, küflü, ufak, buruşmuş olmayacaktır.
PATATES

Son sene mahsulü cins ve ince kabuklu sarı patateslerden olacaktır. Ezik, çürük, haşere, yenikli, buruşmuş, yumuşamış, pörsük,

donmuş, çamurlu,topraklı, ıslak, filizlenmiş ve filizi kırılmış olmayacaktır. Patatesler 100 gramdan aşağı olmayacaktır.
PATLICAN

Taze, körpe, tabii rengini ve parlaklığını muhafaza etmiş olacaktır. Yeşil esmer renk almış, çekirdekli, çürümüş, gevşek ve sararmış,

içi tohumlu, acı, çamurlu, topraklı olmayacaktır. Ve her adedi 200 gramdan küçük olmayacaktır.

Karnıyarık ve imambayıldı için boyu 20 cm, çapı 4–5 cm.lik patlıcanlar tercih edilecektir. Orijinal ambalaj halinde olacaktır.
BİBER SİVRİ

Taze, körpe, parlak, yeşil rengini muhafaza etmiş olacaktır.

Ezik, çürük, sararmış ve arasında diğer biberler karışmış olmayacaktır, çekirdek kısmı

böceklenmiş olmayacaktır. % 100 tatlı olacaktır.
SARMISAK

Sarımsak başları iri, dişli, bütün, sıkı sağlam temiz, sapları köküne yakın

kesilmiş, don veya güneşten zarar görmemiş olacaktır. Küflenme filizlenme belirtileri, dış

nem (ıslaklık) olmayacaktır. Çürümüş veya tüketimi engelleyecek derecede bozulmuş

sarımsaklar hiçbir suretle kabul edilmeyecektir. Yabancı tat ve koku ihtiva etmeyecektir.
ARMUT

Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins, doğal rengini almış, kendine has kokusu ve tadı olan armutlar olacaktır.

Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü olmayacaktır.

Her birinin ortalama büyüklüğü 140-160 g. olacaktır.

İkili ya da üçlü kasalarda teslim edilecektir.

Sulu ve tatlı olacaktır.
NANE- MAYDANOZ- DEREOTU

Temiz olup ıslak olmayacaktır. Çürük, sararmış, pörsük olmayacaktır.

Demet halinde olacaktır. Devamlı olarak alınır.

Dış etkenlerden zarar görmemiş olacak, sararmış, donmuş, çamurlu ve topraklı olmayacaktır.

Demetlerin tamamı aynı cins olacaktır.
ELMA

Piyasada mevcut en iyi cins elmalardan olacaktır.

Teslim edilecek elmalar ayrı cins ve kalite olmayıp,aynı kalitede olacaktır.

Elmalar koyu pembe, kırmızı ve kısmen sarımtırak renkli olacaktır.

Kemale ermemiş, yeşil, ekşi ağzı buruşturucu, ezik, çürük,bozulmuş buruşmuş, kurtlu, kurt yenikli, küflü, küf kokulu olmayacaktır.

Üzerleri kirli, tozlu, topraklı, çamurlu olmayıp temiz olacaktır.

Tanelerinin ağırlığı 130-170 gr.dan aşağı olmayacaktır.

Elmalar temiz sandık veya sepetler içinde teslim edilecektir.
KARNIBAHAR

Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins karnabaharlardan olacaktır.

Beyaz hafif sarımtırak renkte, top halinde taze, ve çiçekleri sağlam sıkı ve esmerleşmiş olacaktır.

Karnabaharların sapları, çiçek kısmından dışa doğru üstünde gelen üçüncü yaprak dibinden itibaren tamamen kesilmiş olacaktır.

Yaprakların üst uçları çiçek kısmını açıkta bırakacak şekilde kesilmiş olacaktır.

Rengi hafifçe koyulaşmış, kartlaşmış, cılız beyaz çiçeği az, yeşil yaprağı ve kök kısmı çok karnabaharlar kabul edilmez.

Tamamen dağılmış, donmuş, çürümüş, fena kokulu, topraklı çamurlu, porsuk bayat, ezik vs. iyi vasıfta bulunmayan karnabaharlar alınmayacaktır.

Heyeti umum iyesi iyi olan karnabaharlar arasında tesadüf edilebilecek çiçeği kısmen dökülmüş ve dağılmış olanlar, dağınık ve dökülmüş kısımları,

göbek kısmının üçte birini aşmamak ve bozuk olmamak şartıyla %5 (yüzde beş) ‘e kadar kabul edilir.
KIRMIZI LAHANA

Tohuma kaçmış, kurtlanmış, dağılmış yaprak halinde, çamurlu, çürüklü, donmuş, haşere yenikli olmayacaktır.

Taze , göbeğini tam sarmış lahanalardan olacaktır.

Her bir lahananın ağırlığı tartıldığında 250 gr dan aşağı olmayacaktır.
MANDALİNA

Piyasada mevsimine göre satılan en iyi cins mandalina olacaktır.

Ham, ezik, ekşi, içi kurumuş, suyu çekilmiş, çürük, donmuş, kirli ve küflü olmayacaktır.

Mandalinaların büyüklüğü ortalama 100 gr olacaktır. Kişi başına 200 gr verilecektir.

Mandalinalar iki sıra olarak tahta kasalarda getirilecektir.
KIVIRCIK MARUL

Piyasada satılan iyi cins kıvırcık salatalardan olacaktır.

Kökü ve sararmış dış yaprakları kesilmiş olacak, ıslak, çürük, ezik, tozlu,topraklı, çamurlu, pörsük, bayat kartlaşmış,

tohuma kaçmış acı lezzet ve yaprakları dağılmış olmayacaktır.

Kıvırcık salatalar göbekli olacaktır. Göbeği açık olanlar %10’a kadar aynen alınır.

Salataların ağırlığı 200 gr’dan aşağı gelenler; 150 gr’dan aşağı gelmemek şartıyla %10’a kadar aynen alınır.
PIRASA

Piyasada satılan iyi cins, taze, ve olgunlaşmış olacaktır.

Çamurlu, cılız, pörsük, çürümüş, kartlaşmış, donmuş, sararmış, ezilmiş, ıslatılmış tegayyür etmiş ve buna benzer kusurlu pırasalar

miktarı %2 (yüzde iki) ye kadar aynen alınır.

Pırasaların beyaz kısımlarını takip eden yeşil yaprak kısımlarının boyu 20 cm den fazla olmayacak şekilde yapraklar kesilmiş olacaktır.

(Ölçü pırasanın yeşil kısmı ile beyaz kısmının birleştiği boğaz yerinden yaprakların ucuna doğru yapılır.

Yaprak boyları 25 yirmi beş santime kadar olan pırasa miktarı %5’e kadar aynen alınır. Pırasanın saçaklı kök kısmı kesilmiş olacaktır.

Pırasaların kalınlığı, kutru itibariyle iki buçuk santimden aşağı olmayacaktır. Ölçü beyaz kısmın tam ortasından yapılır.

Pırasa demetleri arasında kutru 2,5 cm den daha incelerine rastlanırsa %5’e kadar alınır.

Pırasalar piyasa teamülü demetler halinde getirilecektir.
PORTAKAL

Piyasada satılan iyi cins , doğal rengini almış , kendisine has tatlılığı , koku ve lezzeti olan vaşington veya yafa portakallardan olacaktır.

Yeşil , ham ,ezik , ekşi ,çürük , soluk kirli , küflü , pörsük , yumuşamış , suyu çekilmiş , kabuğu kalın ve sertleşmiş olmayacaktır.

Portakalların büyüklüğü 180-200 gr olacaktır.

Portakallar PLASTİK sandık içinde teslim edilecektir.


Yüklə 19,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə