Tələbələrin imtahan sınağı uğurla davam edirYüklə 12,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/30
tarix02.01.2022
ölçüsü12,61 Mb.
#1590
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
İyunun 6-da Azərbaycan 

Tibb  Universiteti,  İstan-

bul  Bilim  Universiteti, 

Baku  City  Hospital  və 

Türkiyə  Florence  Nigh-

tingale xəstəxanalar qru-

punun    təşkilatçılığı  ilə  

Tədris  Cərrahiyyə  Klini-

kasında  “Endoskopik  və 

robotik cərrahiyyə” möv-

zusunda konfrans keçiril-

mişdir. 

Toplantını  giriş  nitqiylə 

açan  ATU-nun  rektoru, 

millət  vəkili,  akademik 

Əhliman Əmiraslanov konf-

ransın  gündəliyinə  salın-

mış  mövzunun  aktuallığını 

qeyd  edərək    müasir  tibb 

elmində endoskopik və ro-

botik  cərrahiyyənin  xüsusi 

önəm  daşıdığını  bildirdi. 

Akademikin sözlərinə görə, 

hazırda 

Azərbaycanda 

mü  asir 

cərrahiyyənin 

yük  sək  texnologiyalı  isti-

qamətlərindən  biri  olan 

endocərrahi  əməliyyatlar 

normal  səviyyədə  aparı-

lır.  Bu  tip  əməliyyatların 

keçirilməsi  üçün    ATU-nun 

Tədris  Cərrahiyyə  Klinika-

sında     hər cür avadanlıq 

və şəraitin yaradıldığını vur-

ğulayan rektor   bu sahədə 

artıq bacarıqlı kadrlarımızın 

da olduğunu  deyib.  Elmi fo-

rumun   əhəmiyyətindən da-

nışan  universitetin  rəhbəri 

vurğuladı  ki,  belə  toplan-

tıların 


universitetimizdə 

keçirilməsi 

artıq 

bir 


ənənəyə  çevrilib  ki,    bu 

da  gənc  mütəxəssislər 

və  rezidentlərimiz  üçün 

xüsusilə  faydalıdır.   

1992-ci  il  fevralın  28-də 

Azərbaycan Təhsil Nazirliyi 

və  Türkiyə  Milli  Təhsil  Na-

zirliyi  arasında  əməkdaşlıq 

haqqında 

imzalanmış 

pro tokolu 

xatırladan 

Ə.Əmiraslanov qeyd etdi ki, 

bu 22 il ərzində universiteti-

miz Türkiyənin bir çox apa-

rıcı ali təhsil müəssisələri ilə 

qurduğu  elmi  əməkdaşlıq  

sayəsində      böyük  uğur-

lar  qazanmış,  o  cümlədən 

təhsil  səhiyyə  sahəsində  

bir sıra nailiyyətlər  əldə et-

mişdir.


İstanbul  Bilim  Universi-

tetinin  rektoru,  professor 

Çavlan Çiftçi başçılıq etdiyi 

təhsil    müəssisəsinin  ya-

radılması  tarixindən  ətraflı 

söz  açaraq  bildirmişdir  ki, 

universitetin  əsası  2006-

cı  il  martın  28-də  Türkiyə 

K a r d i o l o g i y a 

Fondu  tərəfindən 

q o y u l m u ş d u r. 

Ali  məktəbdə  7 

bölmə,  o  cüm-

lədən tibb, huma-

nitar elmlər fa kül-

tələri, Tibb Elmləri 

İnstitutu,  Floren-

ce 


Nightingale 

xəs təxanasının 

Ali  Tibb  Bacı-

sı  Məktəbi,  elmi 

la boratoriyaları 

və  s.  .  fəaliyyət 

göstərir.  Çavlan 

Çiftçi    tədbir  iş-

tirakçılarını  uni-

versitetin  hazırkı  durumu, 

elmi–pedaqoji,  maddi-tex-

niki  bazası  ilə  bağlı  daha 

ətraflı  tanış  etmək  üçün 

video    slayd  vasitəsilə  

məlumatlandırdi.

Sonra  “Florance  Nightin-

gale”  xəstəxanalar  qrupu-

nun baş həkimi Sinan Aran 

rəhbərlik etdiyi müəssisənin 

indiyədək  təkcə  Türkiyədə 

deyil  Avropada  qazandığı 

nailliyyətlərdən  bəhs  etmiş 

və  eləcə  də    bu  sahədəki 

praktiki      problemlədən 

söhbət 

açmışdir. 

O, 

Türkiyədə  ilk  özəl  klinika olan    “Florance  Nightinga-

le”  nin  endoskopik  və  ro-

botik cərrahiyyə sahəsində   

qazandığı  uğurlar  barədə 

də  toplantı  iştirakçıları-

nı      məlumatlandırmış, 

azərbaycanlı  həmkarlarına 

bu  klinikanın  qabaqcıl  iş 

təcrübəsini öyrənməkdə ya-

xından dəstək verəcəklərini 

söyləmişdir.      

Konfransda  endoskopik 

və robotik cərrahiyyəyə dair 

Baku City Hospitalın rəhbəri 

professor  Surxay  Hadıyev 

“Qaraciyər serrozu fonunda 

laparoskopik  xolesistekto-

miya”,  türkiyəli  alimlər  İlk-

kan  Dünder  “Ginekologiya 

və  ginekoloji  onkologiya-

da  robotik  cərrahiyyənin 

yeri”.  Sümer  Yamaner 

“Laparoskopik  Kolorektal 

Cərrahiyyə”,  Alper  Toker 

“Ağciyər 

xərçənglərində 

minimal invazif cərrahiyyə”, 

Talat  Kırış  “Neyroonkoloji 

xəstəliklərdə  yeni  texno-

logiya  və  metodlar”,  Nuru 

Bayramov  “Laparoskopik 

bariatrik cərrahiyyə” və baş-

qaları  müxtəlif mövzularda 

məruzələrlə  çıxış  etmişlər.  

Alimlərin  çıxışı    tədbir  iş-

tirakçıları  tərəfindən  xü-

susi  maraqla  qarşılanmış 

və  onların  etdikləri  hər  bir 

məruzə  ətrafında  ayrı-ayrı-

ca geniş elmi diskussiyalar 

aparılmışdır. 

Toplantının 

sonunda  

Azərbaycan  Tibb  Universi-

teti ilə İstanbul Bilim Univer-

siteti  arasında  gələcəkdə 

tələbə  və  mütəxəssis  mü-

badiləsi, birgə elmi- praktiki 

konfrans  və  simpoziumla-

rın  keçirilməsi,  həmçinin 

yeni  təcrübənin  tətbiqi  və 

elmi  tədqiqatları  aparmaq  

üçün   qarşılıqlı əməkdaşlıq 

etməyi  nəzərdə  tutan  me-

morandum imzalanmışdır. 

Məlumat  üçün  onu  da 

qeyd  etmək  yerinə  düşər 

ki, elə həmin gün  Fairmont 

Baku Fiame Tobers otelində 

Baku  City  Hospital  Group 

və  Türkiyənin    Florence 

Nightingale  xəstəxanalar 

qrupu  arasında  da  birgə 

əməkdaşlıq  haqqında  me-

morandum imzalanmışdır.Yüklə 12,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə