Telman Niftaliyev " Azərbaycan multikulturailzmi"Yüklə 15,73 Kb.
tarix23.07.2017
ölçüsü15,73 Kb.
"Politologiya "kafedrasının dosenti

Telman Niftaliyev

Azərbaycan multikulturailzmi” fənni üzrə imtahan

SUALLARİ

I. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin predmeti və əhəmiyyəti

2. “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin obyekti və məqsədi.

3. Multikulturalizm liberal eqalitarian və kommunitarian yanaşmalar vasitəsilə necə əsaslandırılır?

4. Multikulturalizm - etnik- mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinin bir siyasət modeli kimi.

5. Assimilyasiya, izolyasiya (təcridolma) və aparteid siyasətlərinin fərqli cəhətləri.

6. Zəif (weak) və güclü (strong) multikulturalizm.

7. İctimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı roluna dair fikirlər və multikulturalizm.

8. Etnik - mədəni müxtəlifliklər multikulturalizmin yaranmasının səbəbi kimi.

9. Etnik-mədəni müxtəlifliklərin müəyyən edilməsində, multikulturalizmin tədqiq olunmasında mədəni- sivilizasion yanaşmanın rolu.

10. “Azərbaycan multikulturalizmi” – inteqrativ bir fənn kimi.

11. Dünya ölkələrində multikulturalizm modelləri.

12. Qərb ölkələrində multikulturalizmin meydana gəlməsinin tarixi səbəbləri.

13. Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətinin nəzəri- ideoloji əsasları.

14. Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətinin fərqli nəzəri-ideoloji əsasları.

15.Yurqen Habermasın etno-mədəni siyasəti pioritet qəbul edən siyasi baxışları.

16. Qərb ölkələrində etnik –mədəni müxtəlifliyin yaranmasında immiqrasiya prosesinin rolu.

17.Avropa ölkələrində (Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa) multikulturalizm.

18. Ümumiyyətlə avropada multikulturalizmin neçə əsas qaynağı vardır.Onların izahını verin.

19. Kanadada, Avstraliyada, Cənubi Afrika Respublikasında multikulturalizm.

20. ABŞ-da multikulturalizm siyasətinin xüsusiyyətləri.

21. “Əridən qazan” (“Melting pot” “Плавильный котел”) konsepsiyası.

22. Qərb ölkələrində multikulturalizm siyasətinin iflasa uğramasının səbəbləri.

23. Rusiyada multikulturalizmin meydana gəlməsinin tarixi şərtləri və səbəbləri.

24. Müasir dövrdə Rusiyanın etnik-mədəni problemləri.

25. Avstraliyada multikulturalizm siyasətinin xüsusiyyətləri.

26.Azərbaycanın ictimai fikir tarixində tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları.

27.Qədim azərbaycanlıların mifik təsəvvürlərində tolerantlıq.

28.Erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda yayılmış sosial ədalətlə səciyyələnən dini-etnik təlimlərdə (Manilik,Məzdəkilik) tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları.

29.”Kitab-i Dədə Qorqud”da etnik və dini tolerantlıq.

30.Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfi fikirində multikultural ideyalar.( Ə.Bəhmənyar,N.Tusi).

31.XIX əsr-XX birinci yarısında Azərbaycan marifçilərinin(M.F.Axundzadə,Ə.Ağaoğlu,M.Ə.Rəsulzadə) dünyagörüşlərində tolerantlıq və multikulturalizm ideyaları.

32.Azərbaycanda multikulturalizmin meydana gəlməsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri.

33.Ümummilli lider Heydər Əliyev-siyasi multikulturalizmin banisi kimi.

34.Azərbaycançılıq və multikulturalizm.

35.Multikulturalizmin Azərbaycan modeli.

36.Prezident İlham Əliyev –müasir dövrdə Azərbaycan multikulturalizminin siyasi dayağı kimi.

37.Azərbaycan xalqının dini tolerantlıq sahəsində tarixi ənənələri.

38.Azərbaycan ərazisində qədimlərdən bəri müxtəlif dinlərin bir-birini əvəzləməsi.

39.Tanrıçılıq,Zərdüştilik,Xristianlıq,İslam. Bu dinlərin teoloji potensialında multikulturalizmin impulsları.

40.Plietnik və çoxkonfessiyalı Azərbaycanda formalaşmış multikulturalizm dəyərlərinin milli- mədəni irsimizdə dini müstəvidə əks-sədası:Kitabi Dədə Qorqud,Nizami, və s.

41.Fizuli,Nəsimi,Xətai yaradıcılığında İsa Məsih obrazı.

42.H.Cavidin eyniadlı dramında Şeyx Sənan obrazı,onun dindarlığında islamın mahiyyəti və multikulturallıq səciyyəsi və s.

43.Sovet dövründə dövlət –din münasibətləri və Azərbaycanda dini durum.

44.Müasir dövrdə Azərbaycanda müxtəlif dini etiqadların birgə mövcudluğu.

45.Azərbaycanda sivilizasiyalararası və dinlərarası dialoqa dair beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi.

46.Əli vəNino romanında multikultural mühit.

47.Müstəqil Azərbaycan –multikulturalizm və tolerantlıq nümunəsi kimi.

48.Nizami Gəncəvinin Xəmsə qəhrəmanlarında multikultural nümunələr.

49. Zərdüştilik tarixində tolerantlıq nümunələri.

50.Orta əsrlərdə Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrinin inkişafında Azərbaycan poetik məktəbinin rolu.

51.Azərbaycanın plietnik təkamülünə baxış və tolerantlıq ənənələri.

52.Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasəti:köçürmə,xristianlaşdırma.

53.Maarifçi-demokratlar.

54.XX əsrin əvvəllərində Bakı memarlığı-multikulturalizimin nümunəsidir.

55.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan xalqının etnik tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi.

56.Azərbaycan çoxmillətli dövlət kimi.

57.Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti və ölkənin sosial- iqtisadi inkişafı.

58.Azərbaycanda milli azlıqların kompakt yaşadıqları bölgələrdə sosial-iqtisadi, təhsil ,mədəniyyət,səhiyyə və s.sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları.

59.XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli –azadlıq hərəkatı.

60.Azərbaycanda millətlərarası münasibətlərin demokratik prinsiplər əsasında tənzimlənməsi.

61.Multikulturalizm-Azərbaycan respublikasının uğurlu xarici siyasətinin mühüm amili kimi.

62.Multikulturalizm dovlət siyasətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının BMT,ATƏT,Avropa Şurası,Avropa İttifaqı,İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlğı.

63.Etnik-milli müxtəliflik və Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti.

64.Müasir dövrdə Azərbaycanda multikulturalizm.

65Azərbaycan Respublikasının multikulturalizm siyasəti sahəsində həyata keçirdiyi praktiki işlər və tədbirlər.

66.Multikulturalizm və Azərbaycan iqtisadiyyatı.

67.Multikulturalizm vəsosial-iqtisadi inkişaf.

68.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun və Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması.

69.”Bakı Prosesi”: mahiyyəti ,tarixi,məqsədləri və iştirakçıları.

70.”Bakı Prosesi” çərçivəsində həyata keçirilmiş əsas tədbirlər.

71.Azərbaycanda İslamın yayılması və İslamda tolerantlıq.

72.N.Tusinin görüşlərində tolerantlıq ideyaları.

73.Azərbaycanın sufi mütəfəkkirlərinin görüşlərində tolerantlıq ideyaları.74.Multikulturalizm siyasətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı.

75.Dövlətin dinlərarası ədavət və dini ekstremizmə qarşı həyata keçirdiyi preventiv tədbirlər.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 15,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə