Terapiya 22. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Stranqulyasiyon asfiksiyada ölüm zamanı ilk yardım əsasən nədən ibarətdir?Yüklə 255,47 Kb.
səhifə10/17
tarix10.12.2016
ölçüsü255,47 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

604) Stranqulyasiyon asfiksiyada ölüm zamanı ilk yardım əsasən nədən ibarətdir?
A) Ürək - Ağciyər reanimasiyası

B) Traxeotomiyanın aparılması

C) İnfuziyon terapiya tədbirlərinin aparılması

D) İntubasiyanın aparılması

E) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası aparatına qoşulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
605) Aktivləşdirilmiş kömürün hər kiloqram bədən kütləsinə bir dəfəlik dozası hansıdır?
A) 2 qr

B) 1 qr


C) 5 qr

D) 4 qr


E) 3 qr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
606) Parasetamolla zəhərlənmə zamanı antidot hansıdır?
A) Nalokson

B) Dipiroksim

C) Atropin

D) Flumazenil

E) Asetilsistein
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
607) Unitiol hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Ağır metallar

B) Fentanil

C) Opiatlar

D) Fosfor üzvi birləşmələr

E) Barbituratlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
608) Dipiroksim hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Fosfor üzvi birləşmələr

B) Fentanil

C) Opiatlar

D) Ağır metallar

E) Barbituratlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
609) Protamin sulfat hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Fosfor üzvi birləşmələr

B) Metil spirti

C) Etilen - qlikol

D) Heparin

E) Atropin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
610) Naşatır spirti ilə zəhərlənmədə ilk yardım zamanı nə etmək olmaz?
A) Mədə möhtəviyyatını nazik zondla sormaq

B) Zəhərin konsentrasiyasını azaltmaq üçün çoxlu su içirmək

C) Qusma yaratmaq

D) Vena daxilinə 10% albumin məhlulu

E) Vena daxilinə kristalloid məhlullar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
611) Yanıqların təsnifatına hansı daxil deyildir?
A) Şüa

B) Termiki

C) Elektrik

D) Hipertermiki

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
612) Uşaqlarda termiki travmanın ağırlığını düzgün qiymətləndirmək üçün, tənəffüs yollarının yanığında ümumi zədələnmə sahəsinə neçə faiz əlavə edilir?
A) 10 - 12%

B) 7 - 8%

C) 13 - 15%

D) 4 - 5%

E) 2 - 3%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
613) Bir yaşa qədər uşaqlarda başda yanıq sahəsi neçə faiz təşkil edir?
A) 10%

B) 16 %


C) 17%

D) 11 %


E) 20%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
614) Beş yaşlı uşaqlarda başın yanıq sahəsi neçə faiz təşkil edir?
A) 11%

B) 13%


C) 17 %

D) 15%


E) 20%
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
615) Aşagıdakılardan hansı yanıq xəstəliyinin dövrlərinə aid deyil?
A) Bərpa (reabilitasiya )

B) Yanıq şoku

C) Septikotoksemiya

D) Koma dövrü

E) Kəskin yanıq toksemiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
616) Yanıq şokunun müalicəsində birinci 8 saat ərzində hansı məhlulun vurulması məsləhətdir?
A) Plazma

B) 5% - li qlükoza

C) Jelatinol

D) Poliqlükin

E) 5% - li albumin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
617) Hansı əlamət turşuların istifadəsi zamanı yaranan kimyəvi yanığın xarakterik əlaməti deyil?
A) Zədələnmə çox vaxt dərin olur, iltihab zonası olur

B) Aydın sərhədlərə malik quru qasnaq əmələ gəlir

C) Yaş nekroz törədir, qasnaq yumşaq olur

D) Toxumalar susuzlaşır, kənarlarında iltihab zonası olur

E) Toxuma zülallarının koaqulyasiyası yaranır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
618) Yanıq xəstəliyinin ağırlaşmaları içərisində birinci yerdə hansı durur?
A) Mədə - bağırsaq traktının pozğunluqları

B) Ürək - damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları

C) Homeostaz dəyişiklikləri

D) Qaraciyər disfunksiyası

E) Böyrək, mərkəzi sinir sistemi disfunksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
619) Hansı əlamət qeyri - stabil stenokardiyaya aid deyil?
A) Proqressivləşən gərginlik stenokardiyası

B) Mikard infarktının ilk 14 günündə əmələ gələn stenokardiya

C) Anginoz tutmanın fiziki yükün səviyyəsindən asılı olması

D) 30 gün ərzində ilk dəfə əmələ gələn ağır gərginlik stenokardiyası

E) Sakitlikdə ilk dəfə əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
620) Aşağıdakılardan hansı stenokardiyanın klinik formasıdır?
A) Proqressivləşən spontan

B) Gərginlik və qeyri - stabil

C) Gərginlik və spontan

D) Spontan və qeyri - stabil

E) Stabil və qeyri - stabil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
621) Vazospastik stenokardiya zamanı effektli preparat hansıdır?
A) Diltiazem

B) Verapamil

C) Nifedipin

D) Nitroqliserin

E) Propranolol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
622) Anginoz tutma zamanı təcili yardım üçün aşagıdakılardan hansı vacib deyil?
A) Dilaltına nitroqliserin qoymaq

B) Rahat yarım oturaq vəziyyət vermək

C) Koronaroqrafiya etmək

D) Arterial təzyiq və ürək ritmini korreksiya etmək

E) Fiziki və emosional sakitlik yaratmaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
623) Bayılmanın əsasında nə durur?
A) Ürəyin işemik xəstəliyi

B) Dövr edən qanın həcminin azalması

C) Ürəyin hipoksiyası

D) Beyinin hipoksiyası

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
624) Xarici otitin klinik təsnifatına daxil deyil?
A) Abses

B) Diffuz

C) Çiban

D) Nekrotik

E) Seroz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
625) Kəskin хarici otitin müalicəsində rol oynamır?
A) Steroidlər

B) Sedativ maddələr

C) Analgetiklər

D) Antibiotiklər

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
626) Kəskin хarici otitin müalicə sxeminə hansı daxil deyil?
A) Su - duz mübadiləsinin korreksiyası

B) Flukonazol

C) Karbohidrat mübadiləsinin korreksiyası

D) Analgetiklər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
627) Kəskin orta otitin simptomları hansıdır?
A) Əsəbilik eşitmənin zəifləməsi, ümumi vəziyyətin pozulması

B) Kəskin qulaq ağrısı, qulaqlarda qaşınma, yuxunun pozulması

C) Qulaqlarda ağrı, yüksək hərarət

D) Normal hərarət, qulaqlarda küy

E) Yüksək hərarət, eşitmə zəifliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
628) Kəskin appendisit zamanı xəstə yataqda hansı vəziyyətdə olur?
A) Diz - dirsək vəziyyətində

B) Sakit halda sol böyrü üstə uzanır

C) Sakit halda arxası üstə və ya sağ böyrü üstə uzanır

D) Uzana bilmir, yalnız oturur

E) “Qurbağa” pozasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
629) Kəskin appendisitdə 3 - 5 yaşlı uşaqlarda hansı simptom üstünlük təşkil edir?
A) Rizvaş

B) Promptov

C) Bartomye - Mixelson

D) Sitkovski

E) Krasnobayev
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
630) Kəskin appendisitdə Koxer - Volkovic simptomu hansıdır?
A) Ağrılar dərhal sağ qalça - çuxur nahiyəsində məhdudlaşır

B) Sağ ayağın xaricə rotasiyası zamanı sağ qalça - çuxur nahiyyəsində ağrılar güclənir

C) Ağrı göbək nahiyəsindən başlayır, sonda sağ qalça - cuxur nahiyəsində toplanır

D) Ağrı bütün qarın üstü nahiyəsindən başlayır

E) Ağrı epiqastral nahiyədən başlayır, 2 - 6 saatdan sonra sağ qalça - çuxur nahiyəsində toplanır, daimi qalır, heç bir yerə irradiasiya etmir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
631) Promtov simptomu ilə hansı xəstəliklərin differensiasiyası aparılır?
A) Mezenteral arteriyalarının tromboemboliyası

B) Uşaqlıq artımlarının iltihabı

C) Kəskin limfadetit

D) Qaraciyər sirrozu

E) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
632) Kəskin xolesistit zamanı xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya edilir?
A) Xərəkdə uzanmış vəziyyətdə

B) Qarnı üstə

C) Diz - dirsək vəziyyətində

D) Ayaq üstə

E) Arxası üstə, ayaqları qarnına sıxılmış vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
633) Kəskin xolesistit nə ilə differensiasiya edilmir?
A) Miokard infarktı ilə

B) Bağırsaq keçməməzliyi ilə

C) Kəskin pankreatitlkə

D) Stenokardiya

E) Kəskin appendisitlə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
634) Kəskin xolesistit zaman ağrının xarakteri necədir?
A) Daimi zəif

B) Küt agrı

C) Tutma şəkilli

D) Xəncərvari

E) Sancı şəkilli kəskin ağrı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
635) Kəskin mədə - bağırsaq qanaxması faktı və ağırlıq dərəcəsi ilkin olaraq hansı klinik əlamətlərə əsasən təyin edilmir?
A) Qanitirmənin simptomokompleksi

B) Melena

C) Qan çöküntülü qusma

D) Qəhvə şəklində qusma

E) Epiqastral nəhiyədə şiddətli ağrılar, soyuq tərbasma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Kəskin mədə - bağirsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
636) Helikobakter infeksiyanın müalicəsində nə istifadə olunur?
A) Plazmoəvəzediciər

B) Metronidazol

C) Penisillin

D) Analgin

E) Vikasol
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
637) Helikobakter infeksiyanın müalicəsində nə effektivdir?
A) Vikasol

B) Plazmaəvəzedicilər

C) Proton nasosu inhibitorları

D) Analgin

E) Penisillin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
638) Rentgenoloji müayinədə “Kloyber kasacıqları” hansı xəstəlikdə aşkarlanır?
A) Mezenteral arteriyasının tromboemboliyası

B) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

C) Kəskin appendisit

D) Kəskin ürək çatışmazlığı

E) Ağciyər şoku
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
639) “Anginae abdominalis” ilk öncə hansı xəstəliklə differensiaya olunmalıdır?
A) Stenokardiya

B) Kəskin qastrit

C) Kəskin pankreatit

D) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

E) Miokard infarktının abdominal forması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
640) Qaraciyər venalarının mənfəzinin tutulmasını göstərən simptom hansıdır?
A) Baddi - Kiari

B) Jilbero

C) Qrekov

D) Korocanski

E) Mondor
Ədəbiyyat: В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт - Петербург. 2007
641) Müsariqə arteriyasının okklüziyasının xarakter əlaməti hansıdır?
A) Huşun itməsi

B) Qəbzlik

C) Baş ağrısı

D) Tənginəfəslik

E) Ürək bulanma, qusma
Ədəbiyyat: В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт - Петербург. 2007
642) Qarın zədələnmələrində çoxsaylı qusma hansı hallarda baş verir?
A) Peritonit və eventrasiya zamanı

B) Dalaq zədələnməsində

C) Bağırsaq zədələnmələrində

D) Mədə zədələnməsində

E) Qaraciyər zədələnməsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
643) Mərkəzi venoz təzyiq aşağıdakıların hansından asılı deyil?
A) Sağ mədəciyin funksiyasından

B) Venoz damarların tonusundan

C) Dövr edən qanın kütləsindən

D) Sol mədəciyin hipertrofiyasından

E) Döş qəfəsi daxili təzyiqdən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
644) Feoxromositomanın klassik simptomlarına hansılar aiddır?
A) Güclü baş ağrıları, tərləmə, ürək döyünmə

B) Çətin nəzarət olunan arterial hipertenziya, ortostatik hipotenziya

C) Baş gicəllənmə, yuxususluq, ürək bulanma

D) Yorğunluq, döş qəfəsində nöqtəvarı ağrılar, susama

E) Bradikardiya, beta - blokatorların təsirinə pressor effekt
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
645) Hansı dərman preparatları β - adrenoblokatorlara aiddir?
A) Diltiazem, felodipin, nifedipin

B) İrbesartan, valsartan, amlodipin

C) Kapoten, enalapril, ramipril, lizinopril

D) Lozartan, kandesartan, eprosartan

E) Atenolol, metoprolol, bisoprolol, karvedilol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
646) Hansı dərman preparatları kalsium antaqonistlərinə aiddir?
A) Kapoten, enalapril, ramipril, lizinopril

B) Atenolol, metoprolol, bisoprolol

C) Lozartan, kandesartan, eprosartan

D) İrbesartan, valsartan, karvedilol

E) Diltiazem, felodipin, nifedipin, amlodipin
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
647) Çox vaxt qəfləti ölümə nə səbəb olur?
A) Leykoz

B) Stenokardiya

C) Epilepsiya

D) Ağciyər arteriyasinin tromboemboliyasi

E) “Ağciyər şoku”
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
648) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasının əsas risk faktorlarına nə aiddir?
A) Əməliyyatlar, travma, səyrici aritmiya

B) Xoşxassəli şişlər, şəkərli diabet I tip, siqaret çəkmə

C) Şəkərli diabet, soyuqdəymə

D) Ürək çatışmazlığı, sepsis, spirtli içkilər

E) Bədxassəli şişlər, hamiləlik, piylənmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
649) Anafilaksiya zamanı istifadə edilən dərman preparatlarına hansı aid deyil?
A) Antibiotiklər

B) Qlükaqon

C) Dimedrol

D) Hidrokartizon

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 12 iyun 2009 - cu il tarixli 17 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
650) Anafilaktik reaksiyalarının müalicəsində birinci sıra preparat hansıdır?
A) Salbutamol

B) Parasetamol

C) Prednizolon

D) Adrenalin

E) Dimedrol
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 12 iyun 2009 - cu il tarixli 17 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
651) Astmatik statusun II mərhələsi üçün nə xarakter deyil?
A) Kəskin təngnəfəslik

B) Dəri və selikli qişaların sianozu

C) Lal Ağciyər

D) Apatiya

E) Sərt tənəffüs, yayılmış quru xırıltılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
652) Astmatik statusda hansı preparat əks göstərişdir?
A) Atrovent

B) Kontrikal

C) Prednizolon

D) Eufillin

E) İzoprenalin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
653) Astmatik statusda hansı preparatın işlədilməsi məsləhət deyil?
A) Proteolitik fermentlərin inhibitorları

B) Katexolaminlər

C) Metilksantinlər, antibiotiklər

D) Sedativ, antihistamin preparatları

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
654) Cift gəlişlərinin risk faktorlarına hansı aid deyildir?
A) Genital infantilizim

B) Ekstrakorporal mayalanma

C) Cinsiyyət üzvlərinin inkişaf qüsurları

D) Endometriumda distrofik dəyişikliklər

E) İlk doğuş
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Hamiləlik zamani qanaxmalar üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
655) Qlazko koma şkalasına görə spontan olaraq gözlərin açılması neçə bala uyğundur?
A) 5

B) 4


C) 1

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
656) Qlazko koma şkalasına əsasən - “ağrıya cavab olaraq ətrafını çəkir” - neçə bala uyğundur?
A) 3

B) 2


C) 1

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
657) Qlazko koma şkalasına əsasən - “ beyin ölümü” neçə bala uyğundur?
A) 1

B) 5


C) 4

D) 3


E) 6
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
658) İşemik insultun inkişaf səbəblərinə hansı aid deyil?
A) Nevroz

B) Kardioserebral emboliyalar

C) Qan laxtalanma sisteminin pozulması

D) Beyin damarlarının aterosklerotik zədələnmələri

E) Arterio - arterial emboliyalar
Ədəbiyyat: В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт - Петербург 2007
659) Hemorragik insultun klinikası üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Qıcolma

B) Qusma


C) Kəskin baş ağrısı

D) Huşun pozulması

E) Tədricən inkişaf edir
Ədəbiyyat: В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт - Петербург 2007
660) Subaraxnoidal qansızmanın klinikası üçün hansı əlamət xarakterik deyil?
A) Qulaqlarda küy

B) Başa güclü zərbə vurulmasına bənzər ağrı

C) Təkrar qusma

D) Qəflətən huşun itməsi

E) Ocaqlı simptomlar üstünlük təşkil edir
Ədəbiyyat: В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт - Петербург 2007
661) Bud - çаnаq və diz оynаğındа 90° büкülmüş аşаğı ətrаfı, diz оynаğındа аçmаq mümкün dеyilsə, simptоm nеcə аdlаnır?
A) Qiyеn

B) Qоrdоn

C) Кеrniq

D) Brudzinsкi

E) Lеssаj
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
662) Bud - çаnаq və diz оynаğındа 90° büкülmüş bir аyаğı аçmаq istədiкdə, diğər аyаq dа dizdən və çanaqdan büкülürsə, bu hansı simptоmdur?
A) Кеrniq simptоmu

B) Yuхаrı Brudzinsкi simptоmu

C) Aşаğı Brudzinsкi simptоmu

D) Аrоnоviç simptоmu

E) Brudzinsкinin аlmаcıq (yаnаq) simptоmu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 255,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə