Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Pulmonologiya


) Xroniki enterit üçün sadalanan simptomlardan hansı xarakterik deyil?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə10/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

551) Xroniki enterit üçün sadalanan simptomlardan hansı xarakterik deyil?
A) Orqanizmin susuzlaşması

B) Qanın elektrolit tərkibinin pozulması

C) Həddən artıq köpüklü, açıq rəngli nəcisin ifrazı

D) Qəbizlik

E) Çəkinin azalması
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000г.
552) Uzunmüddətli gedən xronik diareya üçün nə xarakterdir?
A) Hipoproteinemiya

B) Osteoporoz

C) Anemiya

D) Bütün sayılanlar

E) Bədən kütləsinin əhəmiyyətli azalması
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов «Болезни кишечника» 2000г.
553) Xroniki diareya zamanı hansı diaqnostik tədqiqat üsullarından istifadə etmək

vacibdir?
A) Divarönü həzm

B) Koproloji

C) Rentgenoloji

D) Nəcisin disbakterioza görə müayinəsi

E) Bütün sayılanlar
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов «Болезни кишечника» 2000г.
554) Eozinofil qastroenteritin müalicəsi hansı preparatlarla aparılmalıdır?
A) Hamısı ilə

B) Kortikosteroidlərlə

C) Fermentlərlə

D) Antibiotiklərlə

E) Sulfasalazinlə
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г
555) Anadangəlmə laktoza çatışmazlıqı zamanı xəstədə hansı qida həzm olunmur?
A) Çörək

B) Kələm


C) Yumurta

D) Heç biri

E) Süd
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
556) Bağırsağın fəaliyyəti üçün lazım olan əsas amil hansıdır?
A) İnsulin

B) Serotonin

C) Histamin

D) Bradikinin

E) Lipaza
Ədəbiyyat: И.И. Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
557) Malabsorbsiya sindromuna nə xarakterikdir?
A) Bədən çəkisinin azalması

B) Anemiya

C) Oynaq ağriları

D) Hamısı

E) Diareya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.
558) Dəmir bağırsağın hansı hissəsində sorulur?
A) Nazik bağırsaqda

B) Hamısında

C) Onikibarmaq bağırsağın distal hissəsində

D) Onikibarmaq bağırsağın proksimal hissəsində

E) Qalça bağırsaqda
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
559) Zollinger- Ellison sindromu zamanı hansı hüceyrənin fəaliyyəti pozulur?
A) İnsulini sintez edən

B) Qastrini sintez edən

C) Hamısı

D) Somatostatini sintez edən

E) Qlükaqonu sintez edən
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
560) Bağırsağın disbakteriozu ilə ağırlaşmış enteropatiyalar üçün nə xarakterikdir?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Bütün sayılanlar

C) Ishal, selik və irin qarışmış nəcis, bəzən qan

D) Daha davamlı və ağır gediş

E) Qan tərəfindən dəyişikliklər (mülayim leykositoz, sürətlənmiş EÇS)
Ədəbiyyat: А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.
561) Xroniki enterit diaqnozunu əsaslandırmaq üçün hansı sayılan müayinə metodlarından istifadə olunmamalıdır?
A) Rentgenoloji

B) Koproloji

C) Anamnestik göstəricilərin dəqiq analizi

D) Morfoloji

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: И.И.Гончарик. « Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
562) Uzunmüddətli kiçik absorbsiya sindromu üçün hansı sayılan simptom

xarakter deyil?
A) Sarılıq

B) Meteorizm

C) Anemiyalar

D) Sümüklərdə ağrı

E) Ishallar
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
563) Xroniki enteritin remissiya fazasında xəstəyə hansı pəhriz göstərişdir?
A) Zülalların üstünlüyü ilə

B) Ümumi tam keyfiyyətli rasion

C) Yağların üstünlüyü ilə

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Karbohidratlı
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
564) Xroniki enteritin kəskinləşmə fazasında xəstəyə hansı müalicə göstəriş deyil?
A) Duzlu və dezintoksikasion məhlulların damar daxilinə yeridilməsi

B) Parenteral zülallı qidalanma

C) Anabolik steroidli preparatlar

D) Antiferment preparatlar

E) Hemotransfuziya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
565) Qan zərdabında dəmirin miqdarı aşağıdakı xəstəliklərdən hansında

pozulmur?
A) Xroniki mədə-bağırsaq qanaxmalarında

B) Qaraciyər ensefalopatiyasında

C) III dərəcəli kiçik absorbsiya sindromunda

D) Hemoxromatozda

E) Xronik enteritdə
Ədəbiyyat: И.И.Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
566) Xroniki enterokolitin inkişafetmə səbəblərinə nə aiddir?
A) Alimentar pozğunluqlar və alkoqollu içkilərin artıq dərəcədə içilməsi

B) Həzm sisteminin digər orqanlarının xroniki xəstəlikləri

C) Əvvəllər keçirilmiş kəskin bağırsaq infeksiyaları

D) Qarın boşluğu orqanlarında cərrahi müdaxilələr

E) Bütün sayılanlar
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
567) Xroniki enterokolitin inkişafına səbəb olan mümkün mexanizmlərə nə

аiddir?
A) Sorulmanın pozulması

B) Bütün sayılanlar

C) Bağırsağın ifraz-hərəki funksiyasının pozulması

D) Disbakterioz

E) Qidanın həzm olunmasının pozulması
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
568) Xroniki enterokolitdə yoğun bağırsağın selikli qişasının əsas morfoloji

elementləri arasında nə rast gəlir?
A) Silindrik epitelinin dəyişkənliyi

B) Ocaqlı və diffuz skleroz

C) Bütün sayılanlar

D) Selikyaradıcı hüceyrələrin sayının azalması

E) Şişkinlik
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
569) Xroniki enterokolitin kəskinləşmə fazası üçün hansı sayılan simptomlar

xarakterik deyil?
A) Qanın elektrolit tərkibinin pozulması

B) Ishallar

C) Orqanizmin susuzlaşması

D) Assit


E) Çəkinin azalması
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
570) Uzunmüddətli xroniki enterokolit üçün hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Bütün sayılanlar

B) Hipoproteinemiya və anemiya

C) Əmək qabiliyyətinin azalması

D) Ümumi zəiflik

E) Çəkinin defisiti
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
571) Xroniki enterokolitdə hansı tam diaqnostik müayinə metodlarından istifadə

etmək vacibdir?
A) Morfoloji (selikli qişanın biopsiyası)

B) Radioizotop

C) Rentgenoloji

D) Bağırsaq möhtəviyyatında fermentlərin müayinəsi

E) Sayılanların hamısından
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
572) Xroniki enterokolitdə hansı müalicəni təyin etmək lazım deyil?
A) B qrup vitaminləri

B) Kolibakter tipli bioloji preparatlar

C) Ferment təsirli preparatlar

D) Antibiotiklər

E) Dietoterapiya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
573) Nazik və yoğun bağırsağın hansı xəstəliyində ən dəqiq üsul biopsiyadır?
A) Uippl xəstəliyində

B) Xroniki enterokolitdə

C) Işemik kolitdə

D) Kron xəstəliyində

E) Bütün sayılanlarda
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
574) Xroniki enterokolitdə mümkün olan ağırlaşmalara nə aiddir?
A) Disbakterioz

B) Hiperxrom xarakterli anemiya

C) Hipoxrom xarakterli anemiya

D) Bütün sayılanlar

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 1999 г.
575) Xroniki enterokolitin diaqnozunu əsaslandırmaq üçün hansı metodlar

istifadə edilməlidir?
A) Morfoloji

B) Anamnestik göstəricilərin dəqiq analizi

C) Koproloji

D) Rentgenoloji

E) Bütün sayılanlar
Ədəbiyyat: А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.
576) Xroniki kolitin uzunmüddətli gedişinə xarakterik simptomlara nə aiddir?
A) Bütün sayılanlar

B) Sümüklərdə ağrı

C) Anemiya

D) Ishallar

E) Çəkinin defisiti və ümumi zəiflik
Ədəbiyyat: А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.
577) Remissiya fazasında olan xroniki kolitin müalicəsi üçün nə tətbiq olunur?
A) Bütün sayılanlar

B) B qrup vitaminləri

C) Ferment təsirli preparatlar

D) Dieta, parenteral zülallı qıdalanma

E) Anabolik steroidli preparatlar
Ədəbiyyat: А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.
578) Xroniki enterokolitlərdə diaqnozu təsdiq etməyə nə kömək edər?
A) Bütün sayılanlar

B) Nazik və yoğun bağırsaqların bariumla rentgenoloji müayinəsi

C) Məqsədyönlü biopsiya ilə kolonofibroskopik müayinə

D) Divaryanı həzmin müayinəsi

E) Koproloji müayinə
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 2007 г.
579) Kron xəstəliyi zamanı hansı stul dəyişilməsi rast gəlir?
A) Heç bir stul pozulması qeyd olunmur

B) Çox vaxt diareya, az hallarda qəbizlik

C) Çox vaxt qəbizlik, az hallarda diareya

D) Diareya

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
580) Kron xəstəliyi zamanı defekasiyadan qabaq olan ağrılar nə ilə əlaqədardır?
A) Yoğun bağırsağın zədələnməsi ilə

B) Mədənin zədələnməsi ilə

C) Qida borusunun zədələnməsi ilə

D) Appendiksin zədələnməsi ilə

E) Nazik bağırsağın zədələnməsi ilə
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
581) Kron xəstəliyi zamanı ağrılar sayılanların hansı ilə əlaqədardır?
A) Qida ilə əlaqədardır

B) Defekasiya və qida ilə əlaqədardır

C) Defekasiya ilə əlaqədardır

D) Qida ilə əlaqəli deyil

E) Defekasiya ilə əlaqəli deyil
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
582) Sayılanlardan hansı Kron xəstəliyinin sinonimi deyil?
A) Terminal ileit

B) Regionar enterit

C) Xroniki enterit

D) Qranulematoz ileit

E) Qranulematoz kolit
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
583) Kron xəstəliyi zamanı qalça bağırsağın terminal nahiyyəsinin müayinəsində ilk növbədə hansı metoddan istifadə olunur?
A) Qastroskopiya

B) Barium sulfat per os yolla

C) USM

D) KolonoskopiyaE) Irriqoskopiya
Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis. «Гастроэнтерология» 2002 г.
584) Hal-hazırda Kron xəstəliyinin etioloji nəzəriyyəsi hansıdır?
A) Alimentar

B) Immunoloji

C) Infeksion

D) Hamısı düzdür

E) Genetik
Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis. «Гастроэнтерология» 2002 г.
585) Kron xəstəliyi ücün qeyd olunanlardan hansı klinik formaya xas deyil?
A) Spastik kolit

B) Kəskin ileit

C) Xroniki yeyunit

D) Kəskin yeyunit

E) Qranulematoz proktit
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
586) Kron xəstəliyinin hansı forması stenozlu forma adlanır?
A) Kəskin yeyunit

B) Kəskin ileotiflit

C) Kəskin ileit

D) Proktit

E) Xroniki yeyunit
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
587) Kron xəstəliyi zamanı xolesterinli öd daşlarının əmələ gəlmə mexanizmi hansıdır?
A) Hipoxolesterinemiya

B) Hiperxolesterinemiya

C) Öd turşularının absorbsiyasının pozulması

D) Öddə lesitinin konsentrasiyasının azalması

E) Xolestaz
Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis. «Гастроэнтерология» 2002 г.
588) Terminal ileit zamanı orqanizmdə hansı əsas vitamin çatışmazlığı baş

verir?
A) C

B) B1


C) B12

D) A


E) B6
Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis. «Гастроэнтерология» 2002 г.
589) Kron xəstəliyinin müalicəsində əsasən hansı preparatlardan istifadə

olunur?
A) Sulfasalazin

B) De-nol

C) Penisillin

D) Omeprozol

E) Maaloks
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
590) Bağırsaq qanaxmaları zamanı istifadə olunan müayinə hansıdır?
A) İrriqoskopiya

B) EKQ


C) Kolonoskopiya

D) USM


E) Laparoskopiya
Ədəbiyyat: O. Şirəliyev. “Endoskopiya müayinələri” 2004 il.
591) Sulfasalazin hansı ağırlaşmaları vermir?
A) Aqranulositoz

B) Hepatit

C) Dəri səpgiləri

D) Koronar işemiya

E) Anemiya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
592) Birincili bağırsaq vərəminə yoluxma hansı yolla baş verir?
A) Limfogen

B) Hematogen

C) Perinefral

D) Peroral

E) Toxumadan
Ədəbiyyat: Тур. «Туберкулез» 2001г.
593) Ikincili bağırsaq vərəminə yoluxma hansı yolla baş verir?
A) Hematogen

B) Peroral

C) Toxumadan

D) Perinevral

E) Limfogen
Ədəbiyyat: Тур. «Туберкулез» 2001г.
594) Həzm sistemi vərəminin hansı formasına nadir hallarda rast gəlmək

olar?
A) Yoğun bağırsağın vərəmi

B) Vərəm peritoniti

C) Eyni rastgəlmə tezliyi olur

D) Vərəm mezoadeniti

E) İleosekal vərəm
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
595) Bağırsağın qıcıqlanma sindromu əvvəlcədən bu pozğunluqlardan hansı ilə

xarakterizə olunur?
A) Ifrazat

B) Sorulma

C) Motor-evakuator

D) Sekretor

E) Hormonal
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
596) Bağırsağın qıcıqlanma sindromu üçün daha xarakter simptomokompleks hansıdır?
A) Ağrılı tenezm və ishalla müşayiət olunan qarında ağrı

B) Defekasiya aktının pozğunluğu ilə müşayiət olunan qarında ağrı

C) Çoxlu qan qarışmış və selikli nəcis, ağır diareya ilə müşayiət olunan qarında ağrı

D) Qusma ilə müşayiət olunan qarında ağrı

E) Başgicəllənmə, huşun itməsi ilə müşayiət olunan qarında ağrı
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
597) Bağırsağın qıcıqlanma sindromunu təyin edən ən dəqiq diaqnostika metodu

hansıdır?
A) Kompüter tomoqrafiyası

B) Nəcisin analizi

C) Laporaskopiya

D) Rentgen

E) Kolonoskopiya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
598) Bağırsağın qıcıqlanma sindromu üçün xarakterik olmayan simptom hansıdır?
A) Nisbətən çox gənc yaşda xəstələnmə

B) Xəstəliyin klinik şəklinin dəyişməməsi

C) Periodik, residivləşən gediş

D) Simptomların ayıq vaxtı üzə çıxması

E) Simptomların gecə vaxtı üzə çıxması
Ədəbiyyat: И.И. Гончарик. « Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
599) Bağırsağın qəbizliklə keçən qıcıqlanma sindromu üçün hansı qida məsləhətdir?
A) Kəpək

B) Düyü


C) Kələm suyu

D) Süd


E) Kartof
Ədəbiyyat: В.В.Даниленко. «Секреты питания» 2005 г.
600) Bağırsağın qıcıqlanma sindromunda əsas simptomlar hansılardır?
A) Qəbizlik və ya qanlı ishal

B) Nəcisin rənginin dəyişməsi

C) Ağrı, qəbizlik və ya ishal

D) Ağrı, qızdırma, titrətmə

E) Ağrı, çəkinin azalması və iştahasızlıq
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
601) Yoğun bağırsağın qıcıqlanması sindromunda əsas aparıcı simptomlar

hansılardır?
A) Bütün sayılanlar

B) Qarında ağrılar

C) Qarnın köpməsi

D) Rektal qanaxmalar

E) Gecə vaxtı ishal
Ədəbiyyat: И.И. Гончарик. « Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
602) Yoğun bağırsağın qıcıqlanması sindromunun diaqnostikası üçün

sayılanların hansından istifadə etmirlər?
A) Ezofaqoqastroduodenoskopiya

B) İrriqoskopiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Kolonoskopiya biopsiya ilə

E) Rektoromanoskopiya
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 1999 г.
603) Qirşprunq xəstəliyi üçün daha informativ diaqnostik üsul hansıdır?
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Korpoloji yoxlama

C) Radioizotopla yoxlama

D) Rentgenoloji yoxlama

E) Nişangahlı biopsiya ilə kolonofibroskopiya
Ədəbiyyat: И.И. Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
604) Qirşprunq xəstəliyinin əsas müalicə üsuluna nə aiddir?
A) Vitaminoterapiya

B) Cərrahi üsul

C) Rentgenoterapiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Konservativ terapiya
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
605) Yoğun bağırsağın divertikulyozu ən çox harada rast gəlir?
A) Bütün sayılanlarda

B) Siqmayabənzər bağırsaqda

C) Enən çənbər bağırsaqda

D) Düz bağırsaqda

E) Köndələn çənbər bağırsaqda
Ədəbiyyat: А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
606) Yoğun bağırsağın divertikulyozunda çox yayılmış simptom hansıdır?
A) Qəbizlik

B) Bütün sayılanlar

C) Qarında ağrılar

D) Meteorizm

E) İshal
Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Клиническая гастроэнтерология» 2001 г.
607) Yoğun və ya düz bağırsağın ən çox rast gələn simptomuna - adenomatoz

polipə nə aiddir?
A) Ağrı sindromu

B) Melena

C) Diareya

D) Defekasiyada qan

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: В.Л. Равкин, И.В.Кирышнова, А.М.Никитин, В.В.Лукин. «Руководство по проктологии» 2005.
608) Yoğun bağırsağın polipozunun müalicəsi necə olmalıdır?
A) Konservativ yolla

B) Cərrahi yolla

C) Kimyaterapiya üsulu ilə

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Rentgenoterapiya vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: В.Л. Равкин, И.В.Кирышнова, А.М.Никитин, В.В.Лукин. «Руководство по проктологии» 2005.
609) Normada nəcisdə aşağıdakı hansı enzimlər aşkar olunmur?
A) Tripsin

B) Maltoza

C) Pepsin

D) Lipaza

E) Amilaza
Ədəbiyyat: И.И. Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.
610) Nəcis kütlələrinin əsas rezervuarına nə aiddir?
A) Köndələn-çənbər bağırsaq

B) Enən şöbə

C) Siqmayabənzər bağırsaq

D) Kor bağırsaq

E) Düz bağırsaq
Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко. «Клиническая гастроэнтерология» 2001 г.
611) Yoğun bağırsağın selikli qişasının biopsiyası hansı xəstəliklərdə informativ diaqnostik üsul sayılmır?
A) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə

B) Amiloidozda

C) Divertikulyozda

D) Qranulematoz kolitdə

E) Yoğun bağırsağın xərçəngində
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 1999 г.
612) Xoralı kolitin əsas klinik simptomlarına hansı aid deyil?
A) İshal

B) Bağırsaq qanaxması

C) Bütün sayılanlar

D) Qarında ağrı

E) Perianal abses
Ədəbiyyat: Балтайтис У.В и другие. «Неспецифический язвенный колит» 1986 г.
613) Qeyri-spesifik xoralı kolitin diaqnostikasında aparıcı rol nə oynayır?
A) Nəcisin mikrobioloji mayinəsi

B) Fizikal müayinə

C) Rektoromanoskopiya (kolonoskopiya)

D) İrriqoskopiya

E) Qanlı nəcis
Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Справочник по гастроэнтерологии» 2003г.
614) Qeyri-spesifik xoralı kolit zamanı birinci diaqnostik addım nə olacaq?
A) Nəcisin parazitə görə laborator müayinəsi

B) Yoğun bağırsağın rentgenoloji müayinəsi

C) Proktosiqmoidoskopiya

D) Kolonofibroskopiyadan əvvəl diareya əleyhinə dərmanla sınaq

E) Bariumla imalə
Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Справочник по гастроэнтерологии» 2003г.
615) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə müalicəni nə ilə başlamaq lazımdır?
A) İmuranla

B) Sulfasalazinlə

C) Neomisinlə

D) Ampisillinlə

E) Levomisetinlə
Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Справочник по гастроэнтерологии» 2003г.
616) Qeyri-spesifik xoralı kolit xəstəsi bifikol qəbul edir. Hərarətin qalxması ilə

əlaqədar xəstəyə tetrasiklin təyin edirlər. Antibiotikin təsirindən bifikolun

bioloji aktivliyi necə dəyişir?
A) Qalxır

B) Preparatların təsiri qarşılıqlı güclənir

C) Dəyişmir

D) Enir


E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: А. С. Логинов, А. И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
617) Kron xəstəliyi zamanı daha çox zədələnən aşağıdakılardan hansıdır?
A) Düz bağırsaq

B) Appendiks

C) Mədə

D) Qida borusuE) Qalça bağırsaq
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
618) Kron xəstəliyinin müalicəsində nədən istifadə etmək olar?
A) Sulfasalazindən

B) Steroid hormonlardan

C) Pəhrizdən

D) Vitaminoterapiyadan

E) Bütün sayılanlardan
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
619) Uipl xəstəliyinin klinikası üçün nə xarakterikdir?
A) Anoreksiya

B) Poliartrit və ödemlər

C) Limfoadenopatiya

D) İshal


E) Bütün sayılanlar
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
620) Bağırsaq vərəminin müalicəsində ən çox nə əhəmiyyət kəsb edir?
A) Kortikosteroidlər

B) Kalorili pəhriz

C) C vitamini ilə qlükoza vurulması

D) Antibakterial və kimyəvi terapevtik preparatlar

E) Fermentlər
Ədəbiyyat: Тур. «Туберкулез» 2001г.
621) Yoğun bağırsağın hansı xəstəliklərində kompüter tomoqrafiyası əlavə metod

kimi istifadə oluna bilər?
A) Qirşprunq xəstəliyində

B) Kron xəstəliyində

C) Xoralı kolitlərdə

D) Şişlərdə

E) Xroniki kolitlərdə
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
622) Perforasiyaya şübhə olarsa hansı müayinəni etmək olmaz?
A) Kolonoskopiya

B) Kompyuter rentgen tomoqrafiya

C) Qarın boşluğunun obzor rentgenoskopiyası

D) Nüvə maqnit rezonansı

E) USM
Ədəbiyyat: В. С. Совелев. «Руководство по клинической эндоскопии» 1985 г.
623) Xəstə aqonal vəziyyətdə olduqda hansı müayinəni etmək olmaz?
A) USM

B) Qanın ümumi analizi

C) Kolonoskopiya

D) EKQ


E) Onkomarkerlərin təyini
Ədəbiyyat: В. С. Совелев. «Руководство по клинической эндоскопии» 1985 г
624) Yoğun bağırsağın şişinə şübhə olduqda hansı yoxlama aparılmalıdır?
A) Qanın və nəcisin ümumi analizini aparmaq

B) İrriqoskopiya etmək

C) Onkomarkerləri yoxlamaq

D) Rentgenoskopiya etmək

E) Kolonoskopik biopsiya etmək
Ədəbiyyat: O. Şirəliyev. “Endoskopiya müayinələri” 2004 il.
625) Dolixokolon nədir?
A) Bağırsağın genəlməsi

B) Bağırsağın deşilməsi

C) Bağırsağın uzanması

D) Bağırsağın qısalması

E) Bağırsağın daralması
Ədəbiyyat: А. С. Логинов, А. И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə