Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Pulmonologiya


) Ağ ciyər ödemi zamanı bronxospazm nə ilə aradan qaldırılır?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə17/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1035) Ağ ciyər ödemi zamanı bronxospazm nə ilə aradan qaldırılır?
A) Nitratlar

B) Teofillin

C) Adrenalin

D) Dopamin

E) Atropin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1036) Şokun bütün növləri üçün ümumi olan əlamət hansıdır?
A) Huşun pozulması

B) Dərinin avazıması

C) Tənəffüsün çətinləşməsi

D) Dərinin hiperemiyası

E) Homeostazın pozğunluğu
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1037) Distributiv (paylaşdırılmış) şokun etiologiyasını nə təşkil edir?
A) Dövr edən qanın həcminin qeyri-adekvat olması

B) Qan axınının paylanmasının pozulması

C) Qan axınının ekstrakardial obstruksiyası

D) Ürəyin nasos funksiyasının qeyri-adekvat olması

E) Vazoaktiv hormonların atılması
Ədəbiyyat: Təcili tibbi yardım təbabəti. Vəsait Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq
1038) Şokun erkən mərhələsində yaranan avtonom reaksiyalara hansı aid deyil?
A) Antidiuretik hormonun artması

B) Vazoaktiv hormonların atılması

C) Renin angiotenzin sisteminin aktivləşməsi

D) Arterial vazodilatasiya

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Təcili tibbi yardım təbabəti. Vəsait Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq
1039) Şok zamanı maye həcminin orta dərəcəli defisitində hansı həcmdə izotonik kristalloid məhlul tələb oluna bilər?
A) 5 ml/kq

B) 10 ml/kq

C) 15 ml/kq

D) 20 ml/kq

E) 50 ml/kq
Ədəbiyyat: Təcili tibbi yardım təbabəti. Vəsait Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq
1040) Elektrik yanıqları zamanı “cərəyan işarələri” nin çıxma nöqtəsi necə olur?
A) Çıxma nöqtəsi olmur

B) Daxil olma nöqtəsinə nisbətən daha kiçik olçülü olur

C) Daxil olma nöqtəsinə nisbətən daha böyük olçülü olur

D) Çıxma nöqtəsi sinir-damar dəstəsi üzərində yerləşir

E) Daxil olma nöqtəsi ilə bir ölçüdə olur
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol.”Mega-Print”MMS,2009
1041) Dəniz suyu ilə həqiqi boğulma zamanı ilk dəqiqələrdə orqanizmdə nə baş vermir?
A) Arterial təzyiqin enməsi

B) Hipervolemiya

C) Mərkəzi venoz təzyiqin enməsi

D) Hipovolemiya

E) Hemokonsentrasiya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1042) Donma nəticəsində nekroz dəri və dərialtı toxumanı əhatə edir. Sadalananlar neçənci dərəcə donmaya uyğundur?
A) I

B) III


C) IV

D) I-II


E) II
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1043) Hansı zəhərlənmədə ağızdan aseton qoxusu gəlir?
A) Opiatlar

B) Teturam

C) Fosfor

D) Sianidlər

E) Trixloretilen
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1044) Hansı zəhərlənmədə ağızdan sarımsaq qoxusu gəlir?
A) Trixloretilen

B) Sianidlər

C) Fenol

D) Merkaptan

E) Fosfor
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1045) Hansı zəhərlənmədə mioz xarakterikdir?
A) Belloid

B) Atropin

C) Aminazin

D) Tizersin

E) Opiatlar
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007.
1046) Sifətin qırmızılığı hansı zəhərlənmədə xarakterikdir?
A) Dəm qazı

B) Anilin

C) Xlorlu karbohidratlar

D) Barbituratlar

E) Fosforun üzvi birləşmələri
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1047) Nalokson hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Xlorlu karbohidratlar

B) Fentanil

C) Ağır metallar

D) Parasetamol

E) Barbituratlar
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1048) Nitroqliserin hansı dozada öldürücüdür?
A) 2 qram

B) 10 kapsul

C) 10 tablet

D) 20 tablet

E) 5 kapsul
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1049) Frank indeksinə görə dərin yanıqların sahəsinin hər 1%-i səthi yanıqların sahəsinin

neçə faizinə bərabərdir?
A) 5%-nə

B) 4%-nə


C) 3%-nə

D) 15%-nə

E) 10%-nə
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol.”Mega-Print”MMS,2009
1050) Ağır şokun diaqnostik meyarlarına hansı aid deyil?
A) Tənəffüs yollarının yanığı olduğu halda Fİ= 30-69 olarsa

B) Zədələnmə sahəsi bədən səthinin sahəsinin 20-50 %-ni təşkil edərsə

C) Tənəffüs yollarının yanığı olduqda Fİ =70-100 olarsa

D) Tənəffüs yollarının yanığı olmadığı halda Fİ= 80-120 olarsa

E) IIIB dərəcəli yanıqlarda zədələnmə sahəsi bədən səthinin sahəsinin 10-30 %-ni təşkil edərsə
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol.”Mega-Print”MMS,2009
1051) Hansı əlamət qeyri-stabil stenokardiyaya aid deyil?
A) Proqressivləşən gərginlik stenokardiyası

B) Sakitlikdə ilk dəfə əmələ gəlməsi

C) 30 gün ərzində ilk dəfə əmələ gələn ağır gərginlik stenokardiyası

D) Anginoz tutmanın fiziki yükün səviyyəsindən asılı olması

E) Miokard infarktının ilk 14 günündə əmələ gələn stenokardiya
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1052) Xəstə nitratı qəbul edə bilməzsə, nədən istifadə olunur?
A) Sustak

B) Diltiazem

C) Atenolol

D) İzoket

E) Korvaton
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007
1053) Proqressivləşən stenokardiya üçün hansı EKQ dəyişikliyi xasdır?
A) T dişinin hamarlaşması

B) Döş aparmalarında ST seqmentinin horizontal depressiyası

C) R dişinin amplitudunun kiçilməsi

D) T dişinin mənfiləşməsi

E) Heç bir dəyişiklik olmur
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008
1054) Spontan stenokardiya üçün əsas hansı əlamət xarakterikdir?
A) Ağrının 10 dəqiqəyə qədər davam etməsi

B) Ağrının dövrülüyü (səhər saatlarında)

C) Daha çox yaşlı şəxslərdə müşahidə olunması

D) Nitroqliserinin effektivliyi

E) Ağrının fiziki gərginlikdən asılı olması
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007
1055) Yuxarı ətrafların intensiv hərəkəti zamanı bayılma olarsa, nədən şübhələnirik?
A) Paravertebral arteriyaların tutulması

B) Ürək aritmiyalarından və yuxu arteriyasının aterosklerozundan

C) Yuxu arteriyasının aterosklerozundan

D) Ürək aritmiyalarından

E) Körpücük arteriyasının okklyuziyasından
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1056) Hansı əlamət aortal stenozun klassik triadasına aid deyil?
A) Hipertenziya

B) Stenokardiya

C) Bayılma

D) Heç biri

E) Ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1057) Böyrəkdaşı xəstəliyi zamanı böyrək sancısı üçün nə xarakter deyil?
A) Ağrı qabırğa qövsündən çəpinə istiqamətdə qarnın aşağısına, qasığa irradiasiya edir

B) İntensiv tutmaşəkilli ağrı

C) Xəstə sakit uzanıb

D) Ürəkbulanma, qusma

E) Perkussiya zamanı böyrəkdə ağrı
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
1058) Hematuriyanın klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Soyuq tər

B) Anemiya

C) Taxikardiya

D) Arterial hipertenziya

E) Başgicəllənmə
Ədəbiyyat: Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.
1059) Klinik tədqiqatlara əsasən uretranın cırılmasının ən geniş yayılmış səbəblərinə hansı aid deyil?
A) Velosiped qəzası zamanı aralığın zədələnməsi

B) Hündürlükdən ayağı üctünə düşmə

C) Açıq kanalizasiya lyukuna yıxılma

D) Yol-qəza hadisəsi zamanı çanaq sümüklərinin sınıqları

E) Çıxıntılı obyekt üzərinə oturmuş vəziyyətdə düşmək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1060) Şokun başlanğıc mərhələsində xəstənin vəziyyətinin ağırlığını müəyyənləşdirən başlıca faktor hansıdır?
A) Qan itkisi və ağrı

B) Ürək atmasının azalması

C) Hipermetabolizm

D) Simpato-adrenal sistemin aktivləşməsi

E) Orqanlarda qan dövranı pozğunluğu
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007 səh.108
1061) Travmatik şok zamanı tənəffüs çatışmazlığının səbəbi hansı ola bilməz?
A) İzolə olunmuş qabırğa sınığı

B) “Şok ağciyər” sindromunun yaranması

C) Hemotoraks

D) Pnevmotoraks

E) Mədə-bağırsaq möhtəviyyatının aspirasiyası
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1062) Elektrotravma zamanı ümumi pozğunluqlar arasında hansı pozğunluqlar üstünlük təşkil edir?

1) ürək-damar 2) hormonal 3) tənəffüs 4) su-duz mübadiləsi 5) mərkəzi sinir sistemi
A) 2,3,4

B) 1,3,5


C) 1,2,3

D) 3,4,5


E) 2,4,5
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1063) Sitkovski simptomu necə təyin olunur?
A) Xəstə sol böyrü üstə uzandıqda, sağ qalça-çuxur nahiyyəsində ağrılar güclənir

B) Palpasiyadan əvvəl öskürək zamanı sağ qalça-çuxur nahiyyəsinə ağrı əmələ gəlir

C) Sağ ayağın xaricə rotasiyası zamanı sağ qalça-çuxur nahiyyəsində ağrılar güclənir

D) Xəstə sağ böyrü üstə uzandıqda, sağ qalça-çuxur nahiyyəsində ağrı əmələ gəlir

E) Sol qalça-çuxur nahiyəsinə təkanedici hərəkət etdikdə, sağ qalça-çuxurda ağrı əmələ gəlir
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1064) Kəskin appendisitdə ağrılar hara irradiasiya edir?
A) Sol tərəfə

B) Bel nahiyyəsinə

C) İrradiasiya etmir

D) Göbək nahiyyəsinə

E) Sağ qola
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург 2007
1065) Kəskin xolesistit ilk növbədə nə ilə diferensiasiya edilir?
A) Epilepsiya

B) Miokard infaktı, kardiogen şok

C) Gərginlik pnevmotoraks

D) Kəskin pankreatit, kəskin appendisit

E) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1066) Kəskin xolesistitdə Ortner simptomu necə yoxlanılır?
A) İltihabi prosesin parietal peritona yayılması nəticəsində əzələ gərginliyi

B) Sağ qabırğa qövsünü ovucun içi ilə döyəclədikdə ağrı əmələ gəlir

C) Sağ döş körpücük məməyəbənzər əzələnin ayağı arasına təzyiq etdikdə ağrı təyin olunur

D) Ortner simptomu olmur

E) Dərin nəfəsalma zamanı sağ qabırğaaltını əlləyərkən tənəffüsün qeyri-iradi dayanması
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1067) Kəskin mədə-bağırsaq qanaxması və ağırlıq dərəcəsi ilkin olaraq hansı klinik əlamətlərə əsasən təyin edilir?
A) Halsızlıq, qulaqlarda küy, melena

B) Qan və ya qəhvə çöküntülü qusmanın, melena, kəskin qanitirmə simptomokompleksi

C) Başgicəllənmə, soyuq tərbasma, qulaqlarda küy

D) Qəhvə şəklində qusma

E) Melena, qanitirmə simptomokompleksi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin «Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmasının diaqnostikası və müalicəsi» üzrə klinik protokol.
1068) Mədə-bağırsaq qanaxmasında qara rəngli nəcis nəyi göstərir?
A) Mədənin qanaxması

B) Yoğun bağırsağın qanaxması

C) Çənbər bağırsağın qanaxması

D) Həzm traktının aşağı hissəsində olan ağır dərəcəli qanaxmanı

E) Həzm traktının yuxarı hissəsində olan ağır dərəcəli qanaxmanı
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1069) Qara ciyər kütlüyü nə vaxt itir?
A) Mezenteral damarların tromboemboliyasında

B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası zamanı

C) Mədə-bağırsaq qanaxmasında

D) Kəskin xolesistitdə

E) Miokard infarktında
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1070) Mədə və 12 barmaq bağırsağın deşilmiş xorasının hansı xəstəliklərlə diferensial diaqnostikası aparılır?
A) Mezenterial damarların tromboemboliyası, ritm pozğunluqları

B) Miokard infarktı, kəskin otitlə

C) Bağırsaq keçməməzliyi, boğulmuş yırtıqla

D) Xolesistit, kəskin pankreatit

E) Kəskin limfadenit, kəskin appendisit
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1071) Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin əsas simptomları hansıdır?
A) “Dalğa səsi”, Val simptomu, hıcqırma

B) Çox saylı qusma, tutma şəkilli ağrılar, “dalğa səsi”

C) Çox saylı qusma, “düşən damla səsi”, yüksək hərarət

D) Ürək bulanma, qusma, xəncərvari ağrı

E) Val simptomu, hipertoniya, ürək bulanma
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург 2007
1072) Rentgenoloji müayinədə “Kloyber kasacıqları” hansı xəstəlikdə aşkarlanır?
A) “Ağ ciyər şoku”

B) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

C) Kəskin ürək çatışmamazlığı

D) Kəskin appendisit

E) Mezenterial arteriyanın tromboemboliyası
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1073) Retrosekal appendisiti hansı xəstəliklərlə diferensiasiya etmək lazımdır?
A) Sağ tərəfli böyrək sancısı

B) Qara ciyər sancısı

C) Pnevmoniya

D) Miokard infarktı

E) Sistit
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1074) Mezenterial arteriyaların tromboemboliyasında təcili yardım həkiminin taktikası necədir?
A) Qusmanın stimulyasiyası

B) Təcili hospitalizasiya

C) Yuxarı ətraflara jqut qoymaq

D) Aşağı ətraflara jqut qoymaq

E) İmalə etmək
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1075) Abdominal travma zamanı anamnezdə hansı amil əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Zədələnmənin baş vermə vaxtı

B) Zərərcəkənin cinsi

C) Narkotiklərdən istifadə

D) Allergiyalar

E) Zədələnmənin növü və mexanizmi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
1076) Döş qəfəsində bağırsaq küylərinin eşidilməsi nəyin əlamətidir?
A) Diafraqmanın cırılması

B) Assit


C) Uretrada qanın olması

D) Bağırsaq keçməməzliyi

E) Sidik kisəsinin cırılması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
1077) İntraabdominal mayeni və orqanın parçalanmasını hansı müayinə aşkar edir?
A) Exoqrafiya

B) Ultrasəs

C) Plazmoferez

D) Ensefaloqramma

E) Dializ
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
1078) Qarın travması zamanı nə etmək olmaz?
A) Analgetiklər təyin etmək

B) Bağırsaq ilgəklərini yerinə salmaq

C) Qanaxmanı saxlamaq

D) Cərrahi stasionara çatdırmaq

E) Aseptik sarğı qoymaq
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1079) Kəskin miokard infarktında nəyin miqdarı qanda birinci çoxalır?
A) Mioqlobin

B) Kreatinfosfokinaza

C) ALAT

D) LaktatdehidrogenazaE) ASAT
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008
1080) Stenokardiya tutması bayılma ilə müşahidə olunarsa, nədən şübhələnmək lazımdır?
A) Mitral stenozdan

B) Tricuspidal çatışmazlıqdan

C) Aortal stenozdan

D) Aorta qapağının çatışmazlığından

E) Vazospastik stenokardiyadan
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008
1081) Miokard infarktı zamanı nə qədər müddətdən sonra fentanilin təkrar inyeksiyasıni etmək olar?
A) 30dəq-dən sonra

B) 1 saatdan sonra

C) 1,5 saatdan sonra

D) 2 saatdan sonra

E) 2,5 saatdan sonra
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1082) Kəskin sağ mədəcik çatışmazlığı üçün xarakterik olmayan EKQ dəyişiklik hansıdır?
A) Qəflətən Hiss dəstəsinin sağ ayaqcığının blokadasının əmələ gəlməsi

B) V1-V2 aparmalarında dərin S, V5-V6 aparmalarında hündür R dişinin olması

C) V5-V6 aparmalarında dərin S dişinin olması

D) V1-V2 aparmalarında hündür R dişinin olması

E) S1 Q3 dişlərinin dərin olması
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007.
1083) Kəskin sağ mədəcik çatışmazlığının klinik simptomatikası nədən ibarətdir?
A) Heç biri

B) Böyük qan dövranında baş verən venoz durğunluq

C) B və C bəndləri düzdür

D) Kiçik qan dövranında baş verən durğunluq

E) Ağciyərlərdə durğunluq nəticəsində əmələ gələn klinik simptomatika
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007
1084) Ağciyər ödemində nə vaxt morfinin istifadəsi əks göstəriş deyil?
A) Arterial təzyiqin yüksək olması

B) Beyin qan dövranı pozğunluğu ilə birgə gediş

C) Hamısında

D) Xroniki ağciyər xəstəlikləri ilə birgə gediş

E) Bronxial astma ilə birgə gediş
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007
1085) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında ürək qlikozidləri nə vaxt göstərişdir?
A) Qulaqcıq mənşəli titrəmə və səyrimə olduqda

B) Arterial təzyiq 90 mm c. süt.-dan aşağı olduqda

C) Miokard infarktına şübhə olduqda

D) Heç bir göstəriş yoxdur

E) AV blokada olduqda
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007
1086) Aşağıdakılardan hansı kardiogen şokun diaqnostik kriteriyasına aid deyil?
A) Nəbz təzyiqinin 20 mm.c.st-dan az olması

B) Periferik qan dövranının pozulması əlamətləri

C) Diastolik təzyiqin normadan aşağı olması

D) Sistolik təzyiqin 90 mm.c.st-dan aşağı olması

E) Huşun pozulması
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1087) Həqiqi kardiogen şok ağ ciyərdə durğunluqla müşayiət olunmursa,yardıma necə başlanılır?
A) Prednizolon

B) Fizioloji məhlul

C) Morfi

D) Mezaton

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1088) Mədəcik taxikardiyası ürək qlikozidləri ilə müalicə fonunda yarandıqda, seçim preparatı hansıdır?
A) Novokainamid

B) Difenin

C) Lidokain

D) Amiodaron

E) Maqnezium sulfat
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1089) Aritmiya nəticəsində yaranan ağır hemodinamik pozğunluq zamanı nədən istifadə olunur?
A) Ağrısızlaşdırma

B) Lidokain-polyar qarışıq

C) Ritmonorm

D) İnfuzion terapiya

E) EİT (elektroimpuls terapiya)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007
1090) Nitroqliserinlə infuzion terapiya zamanı baş verən hipotenziyada ilk yardım hansıdır?
A) Qlükokortikoidlərin istifadəsi

B) Vazopressorların istifadəsi

C) Adrenalinin istifadəsi

D) İnfuziyanı dayandırmaq və xəstənin ayaqlarını yuxarı qaldıraraq uzandırmaq

E) Polyar qarışığın istifadəsi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1091) Pnevmoniya zamanı hospitalizasiyaya göstərişlərə hansı aid deyil?
A) Pis sosial mühit və tənha xəstələr

B) Tənəffüsün sayı ≤ 25 dəq

C) Ehtimal olunan aspirasiya

D) 3 gün ərzində aparılan ambulator müalicənin effektsiz olması

E) Plevral ekssudatın olması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.
1092) Mədəcik paroksizmal taxikardiyasını mədəciküstü paroksizmal taxikardiyanın aberant formasından nə fərqləndirir?
A) V1 aparmasında QRS kompleksinin 3 fazalı olması (RSR, RSR ,RSR)

B) Taxikardiya tutmalarının uşaq yaşlarından olması

C) Ağır hemodinamik dəyişikliklərin tez əmələ gəlməsi

D) Vaqus sınaqlarının effektli olması

E) Anamnezində WPW sindromunun olması
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1093) Piruet tipli polimorf mədəcik taxikardiyası zamanı seçim preparatı hansıdır?
A) Verapamil

B) 2,0 maqnezium-sulfat

C) 1mq/kq sotalol

D) 50mq novokainamid

E) 5mq/kq amiodaron
Ədəbiyyat: А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008.
1094) Аnafilaksiyanın klinik əlamətlərinə hansı aid edilə bilməz?
A) Qaşınma, övrə

B) Disfaqiya, disartriya

C) Qəbizlik, hipertenziya

D) Dispnoe, stridor

E) Başgicəllənmə, ölüm qorxusu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə