Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə PulmonologiyaYüklə 1,4 Mb.
səhifə20/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Total:

1105
S/N

Literature

Repetitions

1

М.Д.Машковский. «Лекарственные средства» Медицина . Москва, 2001


3

2

Под ред. А.Г. Чучалина. «Пульмонология: национальное руководство» 2009г.


5

3

M.M.Ağayev. ‘‘Daxili Xəstəliklər‘‘ II-cild. Bakı, 2007, s: 9-14


5

4

M.M.Ağayev. ‘‘Daxili Xəstəliklər‘‘ II-cild. Bakı, 2007.


2

5

Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.


40

6

Г. В. Трубников. «Руководство по клинической пульмонологии» 2001г.


9

7

Н. Р. Палеев. «Болезни органов дыхания» 2000г.


2

8

В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.


28

9

А. Н. Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 2001 г.


1

10

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.


7

11

А. Л. Гребенев «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


1

12

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г


1

13

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


4

14

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001 г.


1

15

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.


1

16

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


9

17

А. Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001


1

18

А. Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


2

19

А.Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


1

20

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания» 2004 г.


1

21

Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol.” Bakı. 2008


17

22

Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.


3

23

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.“ Bakı. 2008


14

241

25

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol“ Bakı. 2008


1

26

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik


1

27

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2000 г.


3

28

Перельман М. И., Корякин В. А. «Туберкулез» 1990 г.


5

29

I.A. Latfullin. “Kliniki aritmologiya” 2002 il.


1

30

V.N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1

31

V. N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1

32

V. X. Vasilenko. “Daxili xəstəliklərin propedevtikası” 1974 il.


2

33

Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.


3

34

Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.


52

35

В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.


27

36

«Kəskin koronar sindrom. Azərbaycan kardioloqlar cəmiyyətinin milli tövsüyyəsi» 2008 il.


1

37

В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002г.


1

38

В. В. Горбачев. «Практическая кардиология» 1997 г.


2

39

«Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.


6

40

В. И. Метелицa. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.


1

41

N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.


15

42

Q. E. Roytberq, A.B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


1

43

Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


11

44

Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


1

45

M. N. Tumanovskiy, Y. D. Borodulin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.


2

46

V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.


4

47

V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.


4

48

V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.


8

49

V. N. Şestakov .“Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.


1

50

V. N. Orlov. “Elektrokardiqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1

51

V. Əzizov. “Daxili xəstəliklər: Kardiologiya” 2007 il.


3

52

V. Əzizov. “Daxili xəstəliklər. Kardiologiya” 2007 il.


1

53

V. Əzizov “Daxili xəstəliklər. Kardiologiya” 2007 il.


1

54

А.Л. Гребенев «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


1

55

Е. И.Чазов, Ю.Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


2

56

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


13

57

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


1

58

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004г.


1

59

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


1

60

Насонов Е.Л.. Клиническая иммунология // Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова.—М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. – Т. 2. – С. 197-247


6

61

Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.


3

62

Л. И. Беневоленская, Л. И. Алексеева. «Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.


1

63

Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, -- 1993, с.191-192.


2

64

Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.


3

65

Под ред. Н. У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.


1

66

С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.


14

67

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.


1

68

Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.


10

69

Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология: руководство для врачей.—М.: Медицина, 1989


2

70

Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001.


6

71

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва., 2008., «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 с.


2

72

Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001


6

73

В. А. Насонова, М. Г. Астапенко. «Клиническая ревматология: руководство для врачей» 1989 г.


2

74

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 760 с.


1

75

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 760 с.


1

76

Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.


2

77

Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.


2

78

Ревматология – Национальное руководство. Под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 290-332


1

79

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 290-332


1

80

Стерлинг Дж.Вест., Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 207-218.


1

81

Wallace D.J. The clinical presentation of systemik lupus erythematosus. Dubois, Lupus Erythematosus / Edited by D.J. Wallace, B.H. Hahn. – Baltimore: Williams & Willkins, 1996. – 627 p.


1

82

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А// Москва. 2008, «Гэотар-Медиа», стр. 419-446


1

83

Насонова В.А. Системная красная волчанка. — М.: Медицина, 1972. – 248 с.


1

84

Иванова М.И. Системная красная волчанка// диффузные болезни соединительной ткани: Руководство для врачей. Под ред. Я.Г. Сигидина и др — М.: Медицина, 1994. – с.231-300


1

85

Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина И.П. Васкулиты и васкулопатии. – Ярославль: Верхняя Волга, 1999. – 616 с.


5

86

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, CПб.: Фолиант, 2005, с. 310-350


2

87

Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт- Петербург: Невский проспект, 1999, с. 245-284


1

88

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 528-572


1

89

Клиническая ревматология, Под общей ред. В.И. Мазурова, CПб.: Фолиант, 2005, с. 310-350


1

90

Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 379-390


1

91

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421


3

92

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 573-588


1

93

Васильев В.И., Симонова М.В., Сафонова Т.Н. Критерии диагноза болезни и синдрома Шегрена// Избранные лекции по клинической ревматологии. – М.: Медгиз, 2001. – с. 112-132


1

94

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, 760 с.


1

95

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с.143-165


1

96

Насонов Е.Л. Антифосфолипидный синдром.— М.: Литтера, 2004. – 379 с.


2

97

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с. 182-199


1

98

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 615-625


1

99

Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт- Петербург: Невский проспект, 1999, с. 214-219


1

100

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с. 421-438


1

101

В. А. Насонова, М. Г. Асташенко. «Клиническая ревматология: Руководство для врачей» 1989 г.


1

102

С.И. Пиманов. «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г


6

103

С.И. Пиманов «Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г


29

104

Ə.A. Hidayətov. «Xora xəstəliyi. Metodik tövsiyyə» 1994 il.


1

105

Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.


14

106

Ə.A. Hidayətov, Z.M. Süleymanov, S.K. Musayev. «Helicobacter pyloriyə


2

107

A. Özden, B. Şahin, U. Yılmaz, İ. Soykon. «Qastroenteroloji» 2002.


1

108

A. Özden, B. Şahin, U. Yılmaz, İ. Soykon. «Qastroenteroloci» 2002.


2

109

С.И. Пиманов «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г


3

110

Ə.A. Hidayətov, Z.M. Süleymanov, S.K. Musayev. «Helicobacter pyloriyə bağlı antral qastrit fonunda inkişaf edən 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi». 2006 il.


2

111

Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.


2

112

Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.


6

113

С.И. Пиманов «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г.


1

114

П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.


5

115

Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.


7

116

Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.


6

117

В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко. «Внутренние болезни» 1999г.


2

118

П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.


2

119

М. Д. Машковский. «Лекарственные средства» 2005г.


1

120

B. И. Маколкин. «Внутренние болезни в тестовых вопросах и ответах» 1999г.


2

121

B. И. Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни» 1999 г.


1

122

B. И. Маколкин. «Внутренние болезни в тестовых вопросах и ответах» 1999г.


1

123

А.С. Белоусов, В.Д. Ведолагин, В.П. Жаков. «Диагностика, дифферен-циальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002г.


3

124

Под ред. Е. И. Полубенцевой, О. Ю. Атькова, О. В. Андреевой. «Планы ведения больных» 2008г.


1

125

И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.


18

126

И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.


1

127

И.И. Дегтярева. "Клиническая гастроэнтерология" 2004г.


1

128

А.Н. Окороков. «Лечение болезней внутренных органов» 2000г.


2

129

И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г


1

130

А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.


6

131

А.Н.Гребенова «Руководство по гастроэтерологии»


1

132

А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000г.


1

133

А.С. Логинов, А.И. Парфёнов «Болезни кишечника» 2000г.


2

134

Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г


1

135

А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.


23

136

И.И. Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.


1

137

А.С. Логинов, А.И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000г.


1

138

А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.


3

139

И.И.Гончарик. « Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.


1

140

И.И.Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.


1

141

А.Н.Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 1999 г.


1

142

А.У. Баранов, У.А. Кондрашов. «Дисбактериоз и дисбиоз кишки» 2002 г.


1

143

А.Н.Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 2007 г.


1

144

S.P.Z. Treyvis. «Гастроэнтерология» 2002 г.


4

145

O. Şirəliyev. “Endoskopiya müayinələri” 2004 il.


2

146

Тур. «Туберкулез» 2001г.


3

147

И.И. Гончарик. « Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.


2

148

В.В.Даниленко. «Секреты питания» 2005 г.


1

149

А.Н. Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 1999 г.


2

150

И.И. Гончарик. «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г.


2

151

П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Клиническая гастроэнтерология» 2001 г.


1

152

В.Л. Равкин, И.В.Кирышнова, А.М.Никитин, В.В.Лукин. «Руководство по проктологии» 2005.


2

153

П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко. «Клиническая гастроэнтерология» 2001 г.


1

154

Балтайтис У.В и другие. «Неспецифический язвенный колит» 1986 г.


1

155

П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко. «Справочник по гастроэнтерологии» 2003г.


3

156

А. С. Логинов, А. И. Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.


3

157

В. С. Совелев. «Руководство по клинической эндоскопии» 1985 г.


1

158

В. С. Совелев. «Руководство по клинической эндоскопии» 1985 г


1

159

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г


1

160

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2001 г.


2

161

А. Н. Окороков. « Лечение болезней внутренних органов» 2001 г.


1

162

А. Н. Окороков. « Лечение болезней внутренних органов» 2001 г


1

163

Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г.


53

164

Под ред. А. С. Чижа. «Практическое руководство по нефрологии» 2001 г


1

165

Под ред. Н. А. Мухина. «Нефрология. Национальное руководство» 2009 г.


36

166

Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006


18

167

Д. А. Шейман. «Патофизиология почки» 2007 г.


9

168

А. Н. Окороков «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.


2

169

Под ред. Н. А. Мухина. «Рациональная фармакотерапия в нефрологии» 2006 г.


1

170

Под ред. Н. М. Шилова. «Нефрология» 2007 г.


33

171

А.Н. Окороков «Лечение болезней внутренних органов» 2001.


2

172

А. Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.


1

173

Под ред. Е. М. Шилова. «Нефрология» 2008 г.


2

174

Под ред. Е. М. Шилова. «Нефрология» 2008 г.


1

175

И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


14

176

Дедов И. И., Мельниченко Г. А. «Эндокринология. Национальное руководство» 2008 г.


4

177

И. И. Дедов, Г.А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


13

178

Məmmədhəsənov R.M. “ Endokrinologiya” 2006 il.


1

179

Дедов И. И., Мельниченко Г.А. «Эндокринология» 2008 г.


1

180

Məmmədhəsənov R.M. «Endokrinologiya» 2006 il.


1

181

Дедов И. И., Мелниченко Г. А., Фадеев В. В. «Эндокринология» 2000 г.


12

182

В. В. Митькова «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» 2005г.


1

183

И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


13

184

И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


34

185

И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2008 г.


5

186

И. И. Дедов, В. В. Фадеев. «Введение в диабетологию. Руководство для врачей» 1998 г.


2

187

И. И.Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


17

188

А.Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.


1

189

Н.Т. Старкова. «Клиническая эндокринология» 2004 г.


7

190

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.


4

191

И. И. Дедов, Г. А.Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


1

192

И. И. Дедов, Г. А. Мельнишенко. « Эндокринология» 2004 г.


1

193

А. Н. Окороков. « Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.


1

194

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 1998 г.


1

195

В. В. Маршал. «Клиническая биохимия» 1999 г.


3

196

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2001 г.


2

197

А. И. Воробьёв. «Справочник практического врача» 1990 г.


1

198

А. И Воробьёв. «Справочник практического врача» 1990 г.


1

199

А. И Воробьёв. «Справочник практического врача» 1990 г.


2

200

И. И.Дедов, Г. А. Мельниченко. «Эндокринология» 2004 г.


1

201

М. В. Шестакова. «Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения» 2004г.


2

202

М. В. Шестакова. «Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения» 2004 г.


2

203

М. В. Шестакова. «Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения» 2004 г.


1

204

М. В. Шестакова. «Артериальная гипертония и сахарный диабет. Принципы лечения» 2004 г.


1

205

Балаболкин М.И. «Диабетология» 2000 г.


7

206

Балаболкин М. И. «Диабетология» 2000 г.


1

207

Н.Т. Старкова. «Клиническая эндокринология» 2004 г.


1

208

Г.П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.


2

209

Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.


2

210

Г.П Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.


1

211

Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.


6

212

В. Г. Кукес. «Клиническая фармакология» 1999г.


3

213

Сальваторе Манджони. «Секреты клинической диагностики» 2004г.


2

214

Ф.И. Комаров, А.И. Хазанова. «Диагностика и лечение внутренних болезней» 1998г.


2

215

Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика и лечение внутренних болезней» 1998г.


2

216

Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика и лечение внутренних олезней» 1998г.


1

217

З. С. Баркаган. «Геморрагические заболевания и синдромы» 1988 г.


1

218

Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.


6

219

Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.


7

220

Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней.Справочник» 1997г.


1

221

Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней .Справочник» 1997г.


1

222

Г. П. Матвeйкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.


1

223

Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.


1

224

А. И. Воробьев. «Руководство по гематологии» 1985г.


1

225

Г. П. Матвейкова. «Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней» 1990г.


9

226

Рагимов А. А. «Трансфузиология в реаниматологии» 2005г.


4

227

Е. Б. Жибурт. «Трансфузиология» 2002г.


3

228

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.


11

229

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007


27

230

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007


6

231

В.А.Михайлович. «Руководство для врачей скорой медицинской помощи».Медицина.Москва, 1989.


1

232

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.


9

233

Под ред.Ю.Л.Шевченко, И.Н.Денисова и др.. Клинические рекомендации для практикующих врачей. « ГЕОТАР-МЕД», 2002.


1

234

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007


7

235

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург 2007


2

236

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.


4

237

Təcili tibbi yardım təbabəti. Vəsait Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq


3

238

Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol.”Mega-Print”MMS,2009


3

239

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007.


1

240

А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007


5

241

А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008


3

242

Ю.Л.Шевченко « Клинические рекомендации для практикующих врачей» Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД» 2002.


2

243

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.


1

244

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007 səh.108


1

245

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург 2007


1

246

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin «Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmasının diaqnostikası və müalicəsi» üzrə klinik protokol.


1

247

А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2007.


1

248

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007


1

249

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokolu” Bakı 2008.


1

250

А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. Москва «Медицина» 2008.


1

251

В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007


1

252

В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007


1
Total:

1106

Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə