Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Pulmonologiya


) Hansı patologiya zamanı təcrid olunnmuş sistolik arterial hipertenziya kliniki simptomdur?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə5/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

229) Hansı patologiya zamanı təcrid olunnmuş sistolik arterial hipertenziya kliniki simptomdur?
A) Hipotireoz

B) Aortal çatmamazlıq

C) Aortal qapaqların stenozu

D) Mitral çatmamazlıq

E) Şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
230) Hansı müayinə üsulu vazorenal arterial hipertenziyanı təsdiqləyir?
A) Aortoqrafiya

B) EKQ


C) ExoKQ

D) Yuxu arteriyalarının USM

E) Göz dibinin müayinəsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
231) Endokrin arterial hipertenziya əsasən hansı xəstəlikdə müşahidə edilir?
A) Hipofizar nanizm

B) Şəkərsiz diabet

C) Tireoidit

D) Kuşinq sindromu

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: В. В. Горбачев. «Практическая кардиология» 1997 г.
232) ÜIX və arterial hipertenziyalı xəstələrdə AT məqsəd səviyyəsi hansıdır?
A) AT 130/80 mm c.s. az

B) AT 10% kimi azalması

C) Diastolik AT 90 mm c.s. kimi azalması

D) Sistolik AT 150-160 mm c.s. kimi azalması

E) AT 140/90 mm c.s. kimi tədricən azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
233) Bədənin normal çəkisinin göstəricisi hansılardır?
A) Bədənin çəkisinin indeksi 28,0-32,0

B) Bədənin çəkisinin indeksi 25,0-28,0

C) Bədənin çəkisinin indeksi 24,0-28,0

D) Bədənin çəkisinin indeksi 20,0-24,0

E) Bədənin çəkisinin indeksi 28,0-30,0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
234) Sinus taxikardiyası ilə müşayət olunan arterial hipertenziyanın müalicəsində seçim preparat hansıdır?
A) Nifedipin

B) Diuretiklər

C) Kardioselektiv β-blokatorlar

D) α1–adrenoblokatorlar

E) AÇF inhibitorları
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
235) Anamnezində paroksizmal taxisistolik səyrici aritmiya olunan arterial hipertenziyalı xəstələrin müalicəsidə seçim preparatı hansıdır?
A) α-adrenoblokatorlar

B) AÇF inhibitorları

C) Verapamil

D) Diuretiklər

E) β-blokatorlar
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
236) Arterial hipertenziya ilə müşahidə edilən sistolik formalı xroniki ürək çatmamazlığının müalicəsinin seçim preparatı hansıdır?
A) Verapamil

B) Diltiazem

C) Ürək qlikozidləri

D) Diuretiklər

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
237) Fəsadlaşmamış arterial hipertenziyalı xəstələrdə mənfi metabolik təsiri olmayan sidikqovucu preprat hansıdır?
A) Hidroxlortiazid

B) Indapamid

C) Spironolakton

D) Furosemid

E) Ureqit
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
238) Arterial hipertenziya ilə müşayət olunan miokard infarktı zamanı hipotenziv seçim preparatı hansıdır?
A) Metoprolol

B) Nifedipin

C) Prazozin

D) Klofelin

E) Furosemid
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
239) Əgər arterial hipertenziyalı xəstələrin qanında kreatininin miqdarı 2 mq/dl-dən çoxdursa seçim diuretiki hansıdır?
A) Tiazidəbənzər diuretiklər

B) Kalium saxlayıcı diuretiklər

C) Osmotik diuretiklər

D) Tiazid diuretikləri

E) İlgək diuretikləri
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
240) Əgər arterial hipertenziya şəkərli diabetlə müşayiət edilirsə β–blokatorlardan seçim preparatı hansıdır?
A) Propranolol

B) Sotalol

C) Nadolol

D) Atenolol

E) Nebivolol
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
241) Arterial hipertenziya zamanı hansı hallarda α-adrenoblokatorlar təyin edilir?
A) ÜIX

B) Aortal qüsurlar

C) Durğunluq ürək çatışmazlığı

D) Prostat vəzinin adenoması

E) Aritmiyalar
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
242) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə kardioproteksiya məqsədi ilə AÇF inhibitorlardan seçim preparatı hansıdır?
A) Kaptopril

B) Fozinopril

C) Lizinopril

D) Ramipril

E) Enalapril
Ədəbiyyat: В. И. Метелицa. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
243) Arterial hipertenziyanın müalicəsi zamanı hipotenziv preparatların kombinasiyasından hansı səmərəli deyil?
A) α–adrenoblokator + kalsium antaqonisti

B) ARB + diuretik

C) AÇF inhibitoru + diuretik

D) β-blokator+ dihidropridin qrup kalsium antoqonistləri

E) AÇF inhibitoru + kalsium antaqonistləri
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
244) Endokrin vəzilərin patologiyası ilə bağlı hipertonik kriz əsasən hansında rast gəlir?
A) Feoxromositoma

B) Hipoparatireoz

C) Hipotireoz

D) Addison xəstəliyi

E) Şəkərsiz diabet
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
245) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?
A) Sidikdə duz kristallarının olması

B) Proteinuriya

C) Qanda protrombinin miqdarının 100%-dən çox olması

D) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması

E) Epiteluriya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
246) Şəkərli diabet böyrək çatmamazlığının erkən mərhələsi ilə müşayət olunarsa AT –nin endirilməsinin məqsəd səviyyəsi hansıdır?
A) AT-nin 140/190 mm c.s. qədər tədricən azalması

B) AT 130/80 mm c.s.aşağı

C) Sistolik AT-nin 10%-ə qədər azalması

D) Diastolik AT 90 mm c.s. qədər azalması

E) AT 130/80 mm c.s. yuxarı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
247) Ensefalopatiya ilə müşayiət edilən hipertonik krizin müalicəsində seçim preparatı hansıdır?
A) Maqnezium sulfat v\d

B) Nifedipin (dil altına)

C) Nitroprussid natrium

D) Kaptopril (dil altına)

E) Klofelin (dil altına)
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
248) Hansı hallarda arterial hipertenziyalı xəstələrdə yalnız qeyri medikamentoz müalicə göstərişdir?
A) 20% koronar riski olan xəstələrdə

B) Şəkərli diabetli xəstələrdə

C) Orqanların zədələnməsi qeyd edilən xəstələrdə

D) Aşağı əlavə riskli cavan xəstələrdə

E) 10% koronar riski olan xəstələrdə
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
249) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə əlavə riskin dərəcəsinin təyini zamanı sadalananlardan hansı nəzərə alınmır ?
A) Arterial hipertenziyanın ağırlıq dərəcəsi

B) Bədən çəkisinin az olması

C) Ürək-damar xəstəliklərinin risk faktorları

D) Təstiqlənmiş ürək-damar patologiyası

E) Orqanların zədələnmə dərəcəsi
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
250) Böyrək arteriyasının stenozu səbəbindən baş verən arterial hipertenziyanın kliniki təstiqi hansıdır?
A) AÇF inhibitorlarının təyini AT endirmir

B) Prоteinuriya

C) Albuminuriya

D) Angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarının təyini AT endirmir

E) Auskultasiya zamanı qarın boşluğunda küylərin eşidilməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
251) Ağ ciyər hipertenziyasının tipik auskultativ əlamətlərinə hansı əlamət aid deyil?
A) II qabırğaarası nahiyədə sol tərəfdə II tonun aksenti

B) Üçtaylı qapaq üzərində sistolik küy

C) II qabırğaarası nahiyədə sol tərəfdən diastolik küy

D) II qabırğaarası nahiyədə sol tərəfdən sistolik küy

E) Aorta üzərində II tonun aksenti
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
252) Hansı preparat ağ ciyər arteriyasında təzyiqi daha effektiv azaldır?
A) Kalsium antaqonistləri

B) Ürək qlikozidləri

C) AÇF inhibitorları

D) Nitratlar

E) Diuretitklər
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
253) Renoparenximatoz hipertenziyanın etioloji səbəbinə hansı aid deyil?
A) Kəskin qlomerulonefrit

B) Böyrək arteriyalarının aterosklerotik zədələnməsi

C) Böyrəklərin polikistozu

D) Böyrək daşı xəstəliyi

E) Xroniki pielonefrit
Ədəbiyyat: В. В. Горбачев. «Практическая кардиология» 1997 г.
254) Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?
A) Ürəyin bütün kameraları, əsasən sol mədəcik

B) Sol mədəcik

C) Sağ mədəcik, sol qulaqcıq

D) Sol mədəcik, sol qulaqcıq

E) Sağ mədəciyin dilatasiyası
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
255) Dilatasion kardiomiopatiya zamanı xarakterik kliniki mənzərə necədir?
A) Gərginlik stenokardiyası tutmaları

B) Total ürək çatışmazlığı

C) Yalnız sol mədəcik çatmazlığı

D) Yalnız sağ mədəcik çatışmazlığı

E) Yalnız ritm və keçiciriliyin pozulması
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A.B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
256) Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?
A) Lipotrop preparatlar

B) Ca antaqonistləri

C) L- Karnitin

D) AÇF inhibitorları

E) Preduktal MR
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
257) Hipertrofik kardiomiopatiyada mədəcik hipertrofiyasının forması hansıdır?
A) Mədəciklərarası çəpərin asimmetrik hipertrofiyası

B) Sağ mədəciyin asimmetirik hipertrofiyası

C) Sol mədəciyin konsentrik hipertrofiyası

D) Sağ və sol mədəciyin simmetirik hipertrofiyası

E) Miokardın apikal hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
258) Hipertofik kardiomiopatiyanın müalicəsində istifadə olunan dərman hansıdır?
A) Ca antaqonistləri -dihidropiridin qrupu

B) β-adrenoblokator

C) AÇF inhibitorları

D) Ürək qlikozidləri

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
259) Miokarditin əsas səbəbi olan infeksion agent hansıdır?
A) Qonokokklar

B) Aktinomisetinlər

C) Stafilokokklar

D) Triponosomlar

E) Viruslar
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
260) Aşağıda sadalanan auskultativ göstəricilərdən hansı daha çox kəskin miokarditlər zamanı rast gəlinir?
A) Zirvədə I və II tonların karlaşması

B) II tonun ağciyər arteriyası üzərində zəifləməsi

C) I tonun zirvədə güclənməsi

D) Flint küyü

E) Bildirçın ritmi
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
261) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı kəskin infeksion virus mənşəli miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Aminoxinolon preparatları

B) Qlükokortikoidlər

C) Eritromısın

D) Benzilpenisillin

E) Asiklovir
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
262) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bakterial miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Meloksikam

B) Asiklovir

C) Benzilpenisillin

D) Delagil

E) Remantadin
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
263) Fibrinoz perikarditli xəstələrin obyektiv müayinəsinin nəticəsi hansıdır?
A) Ürəyin tonlarının normal olması

B) Ürək tonlarının karlaşması

C) Ürəyin nisbi kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

D) Perikardın sürtünmə küyü

E) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
264) Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?
A) Güclənmiş zirvə vurğusu

B) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

C) Ürək tonlarının normal olması

D) Perikardın sürtünmə küyü

E) Ürək tonlarının güclənməsi
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
265) Eksudativ perikarditlərdə xarakterik EKQ mənzərə hansıdır?
A) Mədəcik komplekslərinin voltajının artması

B) His dəstəsi sol ayaqcığının blokadası

C) Bir çox aparmalarda ST seqmentinin elevasiyası

D) Bir çox aparmalarda ST seqmentinin depresiyası

E) Hiss dəstəsi sağ ayaqcığının blokadası
Ədəbiyyat: M. N. Tumanovskiy, Y. D. Borodulin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
266) Konstriktiv perikarditli xəstələrdə obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?
A) “Stoks yaxalığı”

B) Ürək tonlarının güclənməsi

C) Zirvə vurğusunun zəifləməsi

D) Zirvədə sistolik küy

E) Ürəyin bütün sərhədlərinin böyüməsi
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
267) İnfeksion endokarditin əmələ gəlməsinə təkan verən faktor hansıdır?
A) Botal axacağının açıq qalması

B) Aorta qapağının ikitaylı olması

C) Şəkərli diabet

D) Mədəcikarası çəpərin defekti

E) Keçirilmiş perikardit
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
268) İnfeksion endokarditin ən çox rast gəlinən törədicisi hansıdır?
A) Qızılı stafilokokk

B) Epidermal streptokokk

C) Pnevmokokk

D) Bağırsaq çöpləri

E) Meninqokokk
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
269) İnfeksion endokarditin diaqnostik meyarı hansıdır?
A) Limfositoz

B) Leykositoz

C) EÇS-nin artması

D) İki ardıcıl hemokultarada patogen amilin aşkarlanması

E) Neytropeniya
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
270) Mitral gapağın üzvi çatışmazlığının səbəbi hansıdır?
A) Miokardiodistrofiya

B) Kəskin miokard infarktı

C) Kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı

D) Revmatizm

E) Arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
271) Mitral gapaq çatışmazlığının auskultativ əlamətli hansıdır?
A) Zirvədə İ tonun güclənməsi

B) Mitral qapağın açılma tonu

C) Zirvədə I tonun zəifləməsi

D) Bildirçin ritmi

E) Ürək tonlarının güclənməsi
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
272) Mitral stenoz zamanı ürəyin auskultasiyasında nə aşkarlanır?
A) Zivədə I tonun zəifləməsi

B) Bildirçın ritmi

C) Flintin diastolik küyü

D) Çapma ritmi

E) Zirvədə sistolik küy
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
273) Mitral stenozun ağırlaşması hansıdır?
A) Qanhayxırma

B) Kəskin sağ mədəcik çatışmazlığı

C) Sinus taxikardiyası

D) Baş ağrısı

E) Kəskin miokard infarktı
Ədəbiyyat: V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.
274) Aortal stenozun auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə I tonun güclənməsi

B) Solda II qabırğaarası sahədə güclü sistolik küy

C) Sağda II qabırğaarası sahədə güclü sistolik küy

D) Zirvədə diastolik küy

E) Zirvədə sistolik küy
Ədəbiyyat: V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.
275) Aortal qapağın çatışmazlığının auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə sistolik küy

B) Zirvədə diastolik küy

C) Aorta üzərində diastolik küy

D) Zirvədə güclənmiş I ton

E) Solda II gabırğaarası sahədə sistolik küy
Ədəbiyyat: V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.
276) Trikuspidal qapaq çatışmazlığının auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə I tonun güclənməsi

B) Zirvədə hər iki tonun zəifləməsi

C) Xəncərvari çıxıntının əsasında sistolik küy

D) Zirvədə diastolik küy

E) II tonun ağciyər arteriyası üzərində zəifləməsi
Ədəbiyyat: V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.
277) Ağciyər arteriyası qapaqlarının çatışmazlığının auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə I tonun zəifləməsi

B) Ağciyər arteriyası üzərində sistolik küy

C) Xəncərvari çıxıntının sağında patoloji III ton

D) Solda II qabırğaarası sahədə diastolik küy

E) Xəncərvari çıxıntı üzərində sistolik küy
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
278) Ağciyər arteriyası dəliyinin daralmasının auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə sistolik küy

B) Ağciyər arteriyası üzərində diastolik küy

C) Solda II qabırğaarası sahədə sistolik küy

D) Xəncərvari çıxıntı üzərində sistolik küy

E) Ağciyər arteriyası üzərində I tonun güclənməsi
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
279) Fallo tetradasının əlaməti hansıdır?
A) Ağciyər arteriyasının qapaq çatışmazlığı

B) Trikuspidal stenoz

C) Mitral qapaq çatışmazlığı

D) Aortanın dekstrapozisiyası

E) Qulaqcıqlararası çəpərin defekti
Ədəbiyyat: M. N. Tumanovskiy, Y. D. Borodulin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
280) Mədəciklərarası çəpər defektinin auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Ürək tonlarının karlaşması

B) Ürək əsasında karotid damarlara irradiasiya verən sistolik küy

C) Zirvədə sistola-diastolik küy

D) Döş sümüyündən solda 3-4-cü qabırğaarası sahədə kobud sistolik küy

E) Zirvədə sistolik küy
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
281) Qulaqcıqlararası çəpərin defektinin auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

B) Botkin nöqtəsində diastolik küy

C) Mərkəzi döş sümüyünün sol kənarında 2-3-cü qabırğaarası sahədə olan kobud sistolik küy

D) Zirvədə sistolik küy

E) Aortal qapaq proyeksiyasında sistolik küy
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
282) Arterial axacağın açıq qalmasının auskultativ əlaməti hansıdır?
A) Zirvədə sistolik küy

B) Botkin nöqtəsində sistola-diastolik küy

C) Aortal qapaq proyeksiyasında sistolik küy

D) Botkin nöqtəsində diastolik küy

E) Ən yaxşı sol körpücük altında eşidilən daimi sistola-diastolik küy
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
283) Hansı antiaritmik preparat qanda ürək qlükozidlərinin konsentrasiyasını artırır?
A) Propranolol

B) Kordaron

C) Novokainamid

D) Dizopiramid

E) Etasizin
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
284) Antiaritmik preparat olan kordaronun xarakterik yanaşı effekti hansıdır?
A) Sinus taxikardiyası

B) Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

C) WPW sindromu zamanı qulaqcıqların fibrilyasiyası

D) QT intervalının qısalması

E) Göz dibində dəyişikliklər
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov .“Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
285) Antiaritmik preparat olan propafenonun yanaşı təsiri hansıdır?
A) Dəri örtüklərinin rənginin dəyişməsi

B) QT intervalının uzanması

C) Bronxobstruktiv sindrom

D) Qulaqcıqların fibrillyasiyası olan xəstələrdə mədəcik yığılmalarının sayının artması

E) “Piruet” tipli mədəcik taxikardiyası
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
286) Kordaronun hansı vəziyyətlərdə istifadəsi məsləhətdir?
A) Miokard infarktı keçirmiş xəstələrdə QT intervalının uzanması

B) Dilatasion kardiomiopatiya

C) Miokard infarktı keçirmiş, ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə qulaqcıq səyriməsi və titrəməsi olduqda

D) Hipertoniya xəstəliyi

E) Miokardiodistrofiya
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
287) Lidokainin hansı vəziyyətlərdə istifadəsi məsləhətdir?
A) Supraventrikulyar ekstrasistolalar olarsa

B) WPW sindromu zamanı qulaqcıqların səyrimə və titrəməsi olarsa

C) QT intervalının uzanması olan xəstələrdə polimorf mədəcik taxikardiyası olarsa

D) Supraventrikulyar paroksizmal taxikardiyalar zamanı

E) Qulaqcıqların səyrimə və titrəməsi olarsa
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
288) Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı xarakter EKQ əlamət hansıdır?
A) “P” dişinin mənfi olması

B) “f” dalğalarının olması

C) Normal QRS-dən əvvəl müxtəlif formalı “P” dişləri

D) RR intervallarının bərabər olması

E) QRS-in genişlənməsi
Ədəbiyyat: V. N. Orlov. “Elektrokardiqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.
289) Qulaqcıq fibrilyasiyası tutmasının aradan qaldırılması üçün aparılan tədbir hansıdır?
A) Döş sümüyünün aşağı üçdə birinə yumruqla zərbə

B) Kordaronun v/d infuziyası

C) Ürəyin qapalı masajı

D) Süni tənəffüs

E) Elektrokardiostimulyasiya
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
290) Mədəcik fibrilyasiyasınin aradan qaldırılması üçün aparılan ilkin tədbir hansıdır?
A) Vena daxilinə izoptinin yeridilməsi

B) Kordaronun v/d infuziyası

C) Elektrokardiostimulyasiya

D) Ürəyin açıq masajı

E) Ürəyin qapalı masajı, süni tənəffüs
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
291) Qulaqcıq fibrilyasiyasının aradan qaldırılması üçün işlədilən antiaritmik preparat hansıdır?
A) ATF

B) MgSO4


C) Verapamil

D) Propafenon

E) Lidokain
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
292) 1”A” sinfinə aid olan antiaritmik preparat hansıdır?
A) Lidokain

B) Trimekain

C) Xinidin

D) Kordaron

E) Difenin
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
293) Resiprok AV düyün taxikardiyasının aradan qaldırılması üçün seçim preparatı hansıdır?
A) MgSO4

B) Etasizin

C) Xinidin

D) ATF


E) Lidokain
Ədəbiyyat: V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə