Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Pulmonologiya


) Epiqastral nahiyyədə «acqarnına» gecə ağrılarına hansı xəstəlikdə rast gəlinir?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə9/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

479) Epiqastral nahiyyədə «acqarnına» gecə ağrılarına hansı xəstəlikdə rast gəlinir?
A) Qastroptoz

B) Mədənin kiçik əyriliyinin xorası

C) 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

D) Mədənin kardial hissəsinin xora xəstəliyi

E) Xoralı kolit
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии». 2005г.
480) Ezofageal reflyuks zamanı aşağıdakılardan hansı məsləhət görülür?
A) Sitoprotektorlar

B) Tez-tez antasidlərin qəbulu

C) Fermentlər

D) Xolinolitiklər

E) Prokinetiklər
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
481) Simetidin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) H1-histamin reseptorlarını blokada edən

B) H2-histamin reseptorlarını blokada edən

C) Spazmolitik

D) Antasid

E) Qeyri - selektiv xolinolitiklər
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
482) Helicobacter pyloriyə aşağıdakı preparatlardan hansı təsir edir?
A) Vismutun kolloid preparatları

B) Antasidlər

C) Sintetik peptidlər

D) Sitoprotektorlar

E) Spazmolitiklər
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
483) Mədə və 12-barmaq bağırsaq xorası zamanı Helicobacter pylorinin eridikasiya müalicəsi neçə gün davam etdirilməlidir?
A) 7-10 gün

B) 10-14 gün

C) 21 gün

D) 7 gün


E) 4 həftə
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г
484) Mədə xorası zamanı əsasən hansı qrup preparatlardan istifadə edilir?
A) H1-histamin reseptorlarını blokada edən

B) Antasidlər

C) Qastroprotektorlar

D) Proton nasosunu blokada edən

E) Adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: С.И. Пиманов «Езофагит, гастрит и язвенная болезнь» 2000 г.
485) Xora xəstəliyinin müalicəsində antixolinergik preparatlardan istifadə aşağıdakılardan hansında əks göstərişdir?
A) Mədə möhtəviyyatında turşuluğun yüksək olması

B) Mədədən evakuasiyanın tezləşməsi

C) Pilorospazm

D) Qastrostaz

E) Xolelitiaz
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
486) Qida borusunun axalaziyası zamanı hansı qrup preparatlar tövsiyyə olunmur?
A) Spazmolitiklər

B) Proton nasosun blokatorları

C) H2-histamin reseptorlarının blokatorları

D) Prokinetiklər

E) H1-histamin reseptorlarının blokatorları
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
487) Xora xəstəliyi zamanı mədənin evakuator funksiyasını sürətləndirən preparatlar hansılardır?
A) Prokinetiklər

B) Qeyri-selektiv xolinolitiklər

C) Antidepresantlar

D) Selektiv xolinolitiklər

E) Proton nasosun blokatorları
Ədəbiyyat: Под общей редакцией В. Т. Ивашкина. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» 2003г.
488) Assitik mayenin müayinəsi zamanı onun hemorragik xarakteri aşkar olunarsa, bu xəstədə hansı diaqnozun qoyulmasına kömək etməlidir?
A) Xilyoz

B) Ürək çatışmamazlığı

C) Nefrotik sindrom

D) Vərəm


E) Karsinomatoz
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
489) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı A virus hepatitinin sarılıq mərhələsinin ilkin göstəricisi olur?
A) Solğunlaşdırılmış nəcis

B) Dəri örtüklərinin saralması

C) Sidiyin rənginin tündləşməsi

D) Selikli qişaların saralması

E) Dərinin qaşınması
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
490) «A» virusu hansı yol ilə orqanizmə daxil olur?
A) Kontakt

B) Hava-damcı

C) Cinsi

D) Parenteral

E) Enteral
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
491) Sarılıq zamanı sidiyin tünd rəngini hansı göstərici təşkil edir?
A) Kalsium duzları

B) Qlükoza

C) Zülal

D) Hemoqlobin

E) Bilirubin
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
492) Sadalanan dərman preparatlardan hansı qara ciyər şişinin yaranmasına səbəb

ola bilər?
A) İzoniazid

B) Parasetamol

C) Kaptopril

D) Anabolik steroidlər

E) Halotan
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
493) Sadalanan əlamətlərdən hansı qara ciyər sirrozunun “kiçik” qara ciyər işarələrinə aid deyil?
A) Palmar eritema

B) Selikli qişaların və dəri örtüklərinin saralması

C) Ginekomastiya

D) Dərialtı venoz kollaterallar

E) Teleangioektaziyalar
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
494) Xəstədə hepatomeqaliya, splenomeqaliya və melena olanda ilk növbədə hansı

xəstəlikdən şübhələnirsiniz?
A) Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarından qanaxma

B) Mezenterial arteriyanın trombozu

C) Qanayan mədə xorası

D) Qeyri spesifik xoralı kolit

E) 12 barmaq bağırsaq xorasından qanaxma
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко. «Внутренние болезни» 1999г.
495) Qara ciyər sirrozu fonunda yaranmış hipoalbuminemiya hansı fəsada səbəb ola

bilər?
A) Sarılıq

B) Qida borusunun damarlarının genişlənməsi

C) Qara ciyər ensefalopatiyası

D) Qəbizlik

E) Assit
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
496) Sadalanan şişlərdən hansı qara ciyər damarlarının şişinə aiddir?
A) Qara ciyər lipoması

B) Qara ciyər adenoması

C) Hemangioma

D) Hepatosellular karsinoma

E) Qara ciyər fibroması
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
497) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziya sindromuna daxil deyil?
A) Splenomeqaliya

B) Sarılıq

C) Qida borusunun damarların varikoz genişlənməsi

D) Assit


E) Portosistem ensefalopatiya
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
498) Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziyanın əlamətidir?
A) Qoltuqaltı tüklərin tökülməsi

B) Sarılıq

C) Ginekomastiya

D) Qarının ön divarındaki venaların genişlənməsi

E) Ayaqlarda petexial səpki
Ədəbiyyat: Под ред. Н. А. Мухина. «Практическая гепатология» 2004г.
499) Qaraciyər komasının yaranma ehtimalı olduqda, pəhrizin tərkibində hansı

qida növünü məhdudlaşdırmaq lazımdır?
A) Mineral duzları

B) Yağları

C) Mayeni

D) Zülalı

E) Karbohidratları
Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко. «Внутренние болезни» 1999г.
500) Baddi-Kiari sindromunun yaranmasının səbəbi nədir?
A) Qara ciyər venalarının trombozu

B) Qara ciyər hüceyrələrində piyin toplanması

C) Öd kisəsində xolesterin daşlarının əmələ gəlməsi

D) Bilirubin mübadiləsinin pozulması

E) Qara ciyər hüceyrələrin iltihabı
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
501) Sadalanan xəstəliklərdən hansı qara ciyər damar xəstəliklərinə aiddir?
A) Baddi-Kiari sindromu

B) Qara ciyər abssesi

C) Viruslu C hepatiti

D) Birincili biliar sirroz

E) Hemoxromatoz
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
502) Diaqnostik müayinələrdən hansı xolestazın olmasını təsdiq edir?
A) Trombositopeniya

B) EÇS artması

C) Leykositoz

D) Qələvi fosfatazanın (QF) və qamma-glutamin-transferazanın (GGT) artması

E) ALT və AST-nın artması
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
503) Qələvi fosfatazanın artması qara ciyərdə hansı patoloji dəyişikliyi əks etdirir?
A) Qara ciyər parenximasının virusla zədələnməsi

B) Qara ciyərin autoimmun zədələnməsi

C) Qara ciyərdə şişin əmələ gəlməsi

D) Qara ciyərə toksiki təsir

E) Xolestaz
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
504) Qara ciyərin sadalanan xəstəliklərindən hansına hamiləlik dövründə daha çox

rast gəlinir?
A) Vilson xəstəliyi

B) Hemoxromatoz

C) Birincili biliar sirroz

D) Xolestaz

E) Virus hepatitləri
Ədəbiyyat: Питер Р. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
505) Pankreatik (Langerhans) adacıqlar mədəaltı vəzin ən çox harasında olur?
A) Bütün mədəaltı vəzinə bərabər yayılmışdır

B) Cismində

C) Quyruğunda

D) Başında

E) Oddi sfinkterinin yaxınlığında
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
506) Aşağıda sadalanan ferment preparatların hansında öd komponentləri var?
A) Kreon

B) Mezim


C) Festal

D) Heç biri

E) Pankreatin
Ədəbiyyat: М. Д. Машковский. «Лекарственные средства» 2005г.
507) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsinin terapiyasında aşağıdakılardan hansını

istifadə etmək olmaz?
A) İsti proseduralar

B) Aclıq


C) Antasid

D) H2-blokator

E) Novokain
Ədəbiyyat: B. И. Маколкин. «Внутренние болезни в тестовых вопросах и ответах» 1999г.
508) Qadınlarda kəskin pankreatitin ən çox rast gələn səbəbi nədir?
A) Kortikosteroidlərin qəbulu

B) Hamiləlik

C) Alkoqolizm

D) Qarın travması

E) Öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
509) Kişilərdə kəskin pankreatitin ən çox səbəbi olan faktor hansıdır?
A) Kortikosteroidlərin qəbulu

B) Xroniki xolesistit

C) Alkoqolizm

D) Qaraciyərin sirrozu

E) Qarnın travması
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
510) Xroniki residivləşən pankreatit aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında daha çox müşahidə olunur?
A) Postrezeksion sindromda

B) Xora xəstəliyində

C) Xroniki kolitdə

D) Lyambliozda

E) Xolelitiazda
Ədəbiyyat: B. И. Маколкин. «Внутренние болезни в тестовых вопросах и ответах» 1999г.
511) Xroniki pankreatitdə ağrıkəsicilərdən hansını istifadə etmək olmaz?
A) Baralgin

B) Fentanil

C) Morfin

D) Novokain

E) Analgin
Ədəbiyyat: B. И. Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни» 1999 г.
512) Aşağıda sadalananlardan hansı xroniki pankreatitin əmələ gəlməsinə səbəb olan faktor deyil?
A) Alkoqoldan həddən çox istifadə

B) Mədə şirəsinin yüksək turşuluğu

C) Limfogen yolla keçən infeksiya

D) Pankreas axacağında öd reflüksü

E) Böyük duodenal məməciyin sklerotik dəyişikliyi
Ədəbiyyat: B. И. Маколкин. «Внутренние болезни в тестовых вопросах и ответах» 1999г.
513) Kəskin pankreatitdə xəstənin qanında amilaza normaya düşdükdən sonra sidikdə neçə müddət yüksək qala bilər?
A) 1 ay

B) Aylarla

C) 12-15 gün

D) 2 ay


E) 7-10 gün
Ədəbiyyat: А.С. Белоусов, В.Д. Ведолагин, В.П. Жаков. «Диагностика, дифферен-циальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002г.
514) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsində hansı müalicə taktikası düzgün deyil?
A) Mədəaltı vəzi üçün funksional sakitlik yaratmaq məqsədilə proton pompası inhibitorlarından istifadə etmək

B) Oddi sfinkterinin spazmını aradan götürmək üçün spazmolitiklərdən istifadə etmək

C) Mədə möhtəviyyatını aspirasiya etmək üçün nazoqastral zonddan istifadə etmək

D) İnfeksion fəsadların qarşısını almaq üçün antibiotikoterapiyadan istifadə etmək

E) Agrı sindromunu aradan götürmək üçün morfindən istifadə etmək
Ədəbiyyat: Под ред. Е. И. Полубенцевой, О. Ю. Атькова, О. В. Андреевой. «Планы ведения больных» 2008г.
515) Pankreatitlərin patogenezində hansı amillərin rolu vardır?
A) Pankreatik axarların obstruksiyası

B) Sadalananların hamısı

C) Enzimlərin orqandaxili aktivasiyası

D) Komplement sisteminin aktivləşməsi

E) İşemik faktor
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
516) Xroniki pankreatitin remissiya dövründə nəcisin laborator müayinəsində nə aşkar olunur?
A) Əzələ lifləri

B) Sadalananların hamısı

C) Nişasta dənələri

D) Neytral yağlar

E) Həll olunmamış hüceyrələr
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
517) Aşağıda sadalanan faktorlardan hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?
A) İnfeksion parotit

B) Hiperparatireoz

C) Əqrəb dişləməsi

D) Sadalananların hamısı

E) Hepatit B
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
518) Pankreatitlərin inkişafında hansı infeksion amillərin rolu var?
A) Parazitlər

B) Helmintlər

C) Sadalananların hamısı

D) Viruslar

E) Bakteriyalar
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
519) Xroniki pankreatitdə nəcisdə hansı fermentin təyini yüksək informativ əhəmiyyət kəsb edir?
A) Lipaza

B) Tripsin

C) Amilaza

D) Fosfolipaza

E) Elastaza
Ədəbiyyat: А.С. Белоусов, В.Д. Ведолагин, В.П. Жаков. «Диагностика, дифферен-циальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002г.
520) Kəskin pankreatitdə ilk saatlarda diaqnozu təsdiq etmək üçün spesifik marker hansıdır?
A) Lipaza

B) Ximotripsin

C) Elastaza

D) Tripsin

E) Amilaza
Ədəbiyyat: Питер P. МакНелли. «Секреты гастроэнтерологии» 2005г.
521) Mədəaltı vəzin qan təchizatında hansı arteriyalar iştirak edir?
A) Qaraciyər və dalaq arteriyası

B) Yuxarı müsariqə arteriyası

C) Qaraciyər arteriyası

D) Dalaq arteriyası

E) Qaraciyər, dalaq və yuxarı müsariqə arteriyası
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
522) Xroniki pankreatitin müalicəsində hansı tədbir düzgün deyil?
A) Alkoqoldan imtina

B) Ekzokrin və endokrin çatışmazlığın korreksiyası

C) Pəhrizə əməl olunması

D) Ağrı sindromunun götürülməsi

E) Təmizləyici imalə
Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А. В. Яковенко. «Справочное руководство по гастроэнтерологии» 2003г.
523) Ağır gedişli xroniki pankreatitdə bu əlamətlərdən hansı rast gəlir?
A) Diareya

B) Hamısı

C) 2-cili şəkərli diabet

D) Allergik reaksiyalara meyillilik

E) Bədən çəkisinin azalması
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. "Клиническая гастроэнтерология" 2004г.
524) Xroniki pankreatitin kəskin həmlələrində hansı simptomlar müsbət olur?
A) Rozvinq

B) Hamısı

C) Sitkovski

D) Meyo-Robson, Qriqoryevski-Müssi

E) Koxer
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
525) Pankreatitin hansı variantında şəkərli diabetın inkişaf etmə ehtimalı yüksəkdir?
A) Xroniki obstruktiv pankreatitdə

B) Kəskin pankreatitdə

C) Hər birində

D) Xroniki iltihabi pankreatitdə

E) Xroniki kalsifikasiya olunmuş pankreatitdə
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
526) Xroniki pankreatitdə bu prinsiplərdən hansı düzgündür?
A) Hamısı

B) Reparativ proseslərin stimulyasiyası

C) Antibakterial terapiya

D) İmmunoloji disbalansın korreksiyası

E) Mədə-bağırsaq, öd, qara ciyər funksiyasının normallaşdırılması
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. «Лечение болезней внутренных органов» 2000г.
527) Kəskin pankreatitin müalicəsində bu preparatlardan hansından istifadə etmək olar?
A) Atropindən

B) Noşpadan

C) Omeprazoldan

D) Famotidindən

E) Hamısından
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
528) Kəskin pankreatit həmlələrində hansı antibiotiklərdən istifadə etmək olar?
A) Makrolidlərdən

B) Hamısından

C) Sefalosporinlərdən

D) Yarımsintetik penisillindən

E) Aminoqlikozidlərdən
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
529) Xəstədə tədricən ağrısız sarılıq inkişaf edərsə hansı xəstəliyə yüksək ehtimal var?
A) Kəskin pankreatit

B) Öd daşı xəsəliyi

C) Mədəaltı vəzinin başının şişi

D) Xroniki pankreatit

E) Mədəaltı vəzi vərəmi
Ədəbiyyat: А.С. Белоусов, В.Д. Ведолагин, В.П. Жаков. «Диагностика, дифферен-циальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002г.
530) Pankreatitin inkişafında bu amillərdən hansının rolu var?
A) Hər birinin

B) Bir dəfəyə çox alkoqol qəbulu, eyni zamanda yağlı qida qəbulunun

C) Heç birinin

D) Siqaret çəkmənin

E) Xroniki alkoqolizmin
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
531) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?
A) Metil spirti ilə zəhərlənmə

B) İrsi pozğunluqlar, aminoasiduriya və s.

C) Hamısı

D) Hiperlipidemiya

E) Bəzi dərman preparatları (kortikisteroid və s.)
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
532) Ağır gedişli xroniki pankreatitin remissiya dövründə bu əlamətlərdən hansı ola bilər?
A) Meteorizm

B) Hamısı

C) Kəmərvari ağrılar

D) İshala meyillilik

E) Heç biri
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
533) Aşağıda sadalanan faktorlardan hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?
A) Koksaki virusu

B) Hamısı

C) Virus hepatitləri

D) İnfeksion hepatit

E) İnfeksion mononukleoz
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
534) Bu dərman preparatlarından hansı dozadan artıq olarsa pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?
A) Hər biri

B) Tiazidlər

C) Heç biri

D) Azatioprin

E) Kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
535) Orta gedişli pankreatitin remissiya dövründə müalicəyə bu tədbirlərdən

hansını əlavə etmək olar?
A) Antihipoksantların təyini

B) Disbakterioz əleyhinə tədbir

C) Essensial fosfolipidlərin təyini

D) Hər birini

E) Polivitamin təyini
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
536) Duodenal möhtəviyyatdan olan bu maddələrdən hansı mədəaltı vəzinin parenximasını zədələyə bilər?
A) Hər biri

B) Lizolesitin

C) Bakteriyalar

D) Proteolitik fermentlər

E) Öd turşuları
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
537) Aşağıdakı sadalanan faktorlardan hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola

bilər?
A) Mədəaltı vəzinin birincili karsinoması

B) Heç biri

C) Mədə axiliyası

D) Hamısı

E) Mədəaltı vəzinin metastatik karsinoması
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
538) Bu dərman vasitələrindən hansı mədəaltı vəziyə zədələyici təsir göstərə bilər?
A) 6-merkaptopurin

B) Furosemid

C) Sulfanilamidlər

D) Hamısı

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
539) Bu xəstəliklərdən hansı pankreatitlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?
A) Hər biri

B) Düyünlü periarterit

C) Sistem qırmızı qurdeşənəyi

D) Heç biri

E) Trombositopenik purpura
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г
540) Kəskin pankreatitin həmlələrində proteazaların aktivləşməsi ilə yanaşı hansı

sistem aktivləşir?
A) Kinin

B) Hər biri

C) Koaqulyasiya

D) Fibrinoliz

E) Komplement
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
541) Bu amillərdən hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?
A) 12 barmaq bağırsağın divertikulu

B) Heç biri

C) 12 barmaq bağırsağın xorası

D) 12 barmaq bağırsağın diskineziyası

E) Hamısı
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
542) Bu dərman vasitələrindən hansı mədəaltı vəzə zədələyici təsir göstərə bilər?
A) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə olan vasitələr

B) Hipotiazid

C) Üzvi həlledicilər

D) Hamısı

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева. «Клиническая гастроэнтерология» 2004г.
543) Nazik bağırsağın divarlarının quruluşunda hansı qat iştirak etmir?
A) Selikaltı qişa

B) Seroz


C) Subseroz

D) Əzələ


E) Selikli
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
544) Nazik bağırsağın əsas funksiyalarına hansılar aiddir?
A) Hərəkət

B) Sorulma və ekskretor

C) Divar önü həzm

D) Fermentativ

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
545) Göstərilən fermentlərdən hansı nazik bağırsaqda sintez olunmur?
A) Enterokinazalar

B) Maltazalar

C) Saxarozalar

D) Laktazalar

E) Lipazalar
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
546) Göstərilən hormonlardan hansı nazik bağırsaqda sintez olunmur?
A) Villekrein

B) Somatostatin

C) Tripsin

D) Qələvi fosfataza

E) Pankreozimin
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
547) Suyun və mineral duzların sorulma müddəti nədən asılıdır?
A) Bütün sayılanlardan

B) Sayilanlardan heç birindən

C) Mineral duzların konsentrasiyasından

D) Sorulma səthinin ölçüsündən

E) Hüceyrədə olan metabolik proseslərdən
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
548) Nazik bağırsağın patologiyasında ən çox informativ diagnostik metoda

hansı aiddir?
A) Fermentlərin tədqiqatı

B) USM


C) Divaryanı həzmin tədqiqatı

D) Selikli qişanın biopsiyası

E) Rentgenoloji
Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов. «Болезни кишечника» 2000 г.
549) Nazik bağırsağın geniş rezeksiyasında ən çox nəyin sorulması pozulur?
A) Yağın

B) Karbohidratların

C) Vitamin B12

D) Ca+


E) Duzların və suyun
Ədəbiyyat: А.Н.Гребенова «Руководство по гастроэтерологии»
550) Nazik bağırsaqda lipoliz üçün bütün sayılan elementlərin iştirakı

vacibdir, bundan başqa?
A) Qələvi PH

B) Heç birinin iştirakı vacib deyil

C) Amilazanın

D) Lipazanın

E) Öd turşularının duzları
Ədəbiyyat: А.Н. Окороков. «Лечение болезней внутренных органов» 2000г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə