Terapiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Bölmə Pulmonologiya


) Аllergiya reaksiyalarının müalicəsində birinci sıra preparat hansıdır?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə18/20
tarix10.12.2016
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1095) Аllergiya reaksiyalarının müalicəsində birinci sıra preparat hansıdır?
A) Salbutamol

B) Dimedrol

C) Qlükaqon

D) Hidrokortizon

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1096) Astmatik statusda hansı əks göstərişdir?
A) Prednizolon

B) Kontrikal

C) Eufillin

D) İzoprenalin

E) Atrovent
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Санкт-Петербург «Невский Диалект» 2007
1097) Astma zamanı təcili terapiya üçün ideal vəsitə hansıdır?
A) β – aqonistlər

B) Sulfanilamidlər

C) Kortikosteroidlər

D) Antihistaminlər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1098) Аstmаtiк stаtusdа hоspitаlizаsiyаyа qədər dövrdə vеnа dахilinə nə istifadə etmək olmaz?
A) Adrеnаlin

B) Alupеnt

C) İprаdоl

D) Kаlsium хlоrid

E) Eufillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1099) Ağır insultun müalicəsində hansı preparat əks göstərişdir?
A) Korinfar

B) Eufillin

C) Seduksen

D) Pirasetam

E) Serebrolizin
Ədəbiyyat: В.А. Михайлович, А.Г.Мирошниченко. Руководство для врачей скорой медицинской помощи «Невский Диалект» Санкт-Петербург 2007
1100) Ürəyin tamponadası üçün nə xarakterik deyil?
A) Arterial təzyiqin kəskin qalxması

B) Üzün və boyunun dərisinin sianozu

C) Taxikardiya

D) Boyunun dərialtı venasının şişməsi

E) Ürəyin mütləq kütlüyünün genişlənməsi
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1101) Tənəffüs pozğunluğu, qanhayxırma, tənəffüs küylərinin bir qədər zəifləməsi, perkussiya zamanı kütlüyün müəyyən edilməsi nə zaman müşahidə olunur?
A) Aortanın parçalanmasında

B) Traxeobronxeal əzilməsində

C) Ağ ciyərlərin əzilməsində

D) Diafraqmanın cırılmasında

E) Qida borususnun cırılmasında
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
1102) Miokardın əzilməsi zamanı EKQ-də baş verən dəyişikliklər hansıdır?
A) Ekstrasistoliyalar, T-dişciyinin inversiyası, ST seqmentinin elevasiyası

B) Ekstrasistoliyalar, ST-nin depresiyası

C) Səyirici aritmiya, His dəstinin sağ ayaqcığının blokadası

D) AV-blokada, ST-seqmentinin elevasiyası

E) Mədəciklərin fibrilyasiyası, T-dişciyinin inversiyası
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub.
1103) Ürəyin qapalı massajının aparılmasının əsas qaydalarına aid olmayan hansıdır?
A) Massajın tezliyi bir dəqiqədə 80-100 olmalıdır

B) Reanimatoloq xəstənin istənilən tərəfində dura bilər

C) Xəstə bərk səth üzərində horizontal uzanmalıdır

D) Xəstə yumşaq səth üzərində uzanmalıdır

E) Döş qəfəsinə edilən təzyiqin dərinliyi 4-6 sm olmalıdır
Ədəbiyyat: В.А.Михайлович, А.Г. Мирошниченко «Руководство для врачей скорой помощи» Невский Диалект Санкт-Петербург. 2007
1104) ÜAR ağırlaşmalarına hansı aid deyil?
A) Qabırğanın sınması

B) Dalağın partlaması

C) Körpücük sümüyünün sınması

D) Qaraciyərin partlaması

E) Döş sümüyünün sınması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Tibb Korpusu və Con Hopkins Universiteti tərəfindən tərtib olunub “ Təcili tibbi yardım təbabəti” Bakı 2007.
1105) Hansı halda atropinin işlədilməsi əks göstərişdir?
A) Bronxial astma

B) Öd daşı xəstəliyi

C) Bradikardiya

D) QlaukomaE) Miokard infarktı
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. «Лекарственные средства» Медицина . Москва, 2001

S/N

Literature

Repetitions
1

Под ред. А.Г. Чучалина. «Пульмонология: национальное руководство» 2009г.


5
2

M.M.Ağayev. ‘‘Daxili Xəstəliklər‘‘ II-cild. Bakı, 2007, s: 9-14


5
3

M.M.Ağayev. ‘‘Daxili Xəstəliklər‘‘ II-cild. Bakı, 2007.


2
4

Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009г.


40
5

Г. В. Трубников. «Руководство по клинической пульмонологии» 2001г.


9
6

Н. Р. Палеев. «Болезни органов дыхания» 2000г.


2
7

В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г.


28
8

А. Н. Окороков. «Диагностика заболеваний внутренних органов» 2001 г.


1
9

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.


7
10

А. Л. Гребенев «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


1
11

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г


1
12

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


4
13

А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001 г.


1
14

А. Н. Окороков. «Лечение болезней внутренних органов» 2000г.


1
15

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


9
16

А. Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001


1
17

А. Н.Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


2
18

А.Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001 г.


1
19

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания» 2004 г.


1
20

Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi üzrə klinik protokol.” Bakı. 2008


17
21

Под ред. А. Г. Чучалина. «Пульмонология. Национальное руководство» 2009 г.


3
22

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol.“ Bakı. 2008


14
231
24

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol“ Bakı. 2008


1
25

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik


1
26

А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2000 г.


3
27

Перельман М. И., Корякин В. А. «Туберкулез» 1990 г.


5
28

I.A. Latfullin. “Kliniki aritmologiya” 2002 il.


1
29

V.N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1
30

V. N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1
31

V. X. Vasilenko. “Daxili xəstəliklərin propedevtikası” 1974 il.


2
32

Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.


3
33

Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.


52
34

В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.


27
35

«Kəskin koronar sindrom. Azərbaycan kardioloqlar cəmiyyətinin milli tövsüyyəsi» 2008 il.


1
36

В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002г.


1
37

В. В. Горбачев. «Практическая кардиология» 1997 г.


2
38

«Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.


6
39

В. И. Метелицa. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.


1
40

N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.


15
41

Q. E. Roytberq, A.B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


1
42

Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


11
43

Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy “Daxili xəstəliklər” 2007 il.


1
44

M. N. Tumanovskiy, Y. D. Borodulin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.


2
45

V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.


4
46

V. İ. Makolkin. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1977 il.


4
47

V. N. Şestakov. “Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.


8
48

V. N. Şestakov .“Ürək aritmiyalarının diaqnostika və müalicəsi” 1999 il.


1
49

V. N. Orlov. “Elektrokardiqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.


1
50

V. Əzizov. “Daxili xəstəliklər: Kardiologiya” 2007 il.


3
51

V. Əzizov. “Daxili xəstəliklər. Kardiologiya” 2007 il.


1
52

V. Əzizov “Daxili xəstəliklər. Kardiologiya” 2007 il.


1
53

А.Л. Гребенев «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.


1
54

Е. И.Чазов, Ю.Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


2
55

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


13
56

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


1
57

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков. «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004г.


1
58

Е. И.Чазов, Ю. Н. Беленков «Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний» 2004 г.


1
59

Насонов Е.Л.. Клиническая иммунология // Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова.—М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. – Т. 2. – С. 197-247


6
60

Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.


3
61

Л. И. Беневоленская, Л. И. Алексеева. «Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.


1
62

Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, -- 1993, с.191-192.


2
63

Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.


3
64

Под ред. Н. У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.


1
65

С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.


14
66

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.


1
67

Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.


10
68

Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология: руководство для врачей.—М.: Медицина, 1989


2
69

Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001.


6
70

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва., 2008., «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 с.


2
71

Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001


6
72

В. А. Насонова, М. Г. Астапенко. «Клиническая ревматология: руководство для врачей» 1989 г.


2
73

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 760 с.


1
74

Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова Санкт Петербург: Фолиант, 2005, 760 с.


1
75

Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.


2
76

Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.


2
77

Ревматология – Национальное руководство. Под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 290-332


1
78

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 290-332


1
79

Стерлинг Дж.Вест., Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 207-218.


1
80

Wallace D.J. The clinical presentation of systemik lupus erythematosus. Dubois, Lupus Erythematosus / Edited by D.J. Wallace, B.H. Hahn. – Baltimore: Williams & Willkins, 1996. – 627 p.


1
81

Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А// Москва. 2008, «Гэотар-Медиа», стр. 419-446


1
82

Насонова В.А. Системная красная волчанка. — М.: Медицина, 1972. – 248 с.


1
83

Иванова М.И. Системная красная волчанка// диффузные болезни соединительной ткани: Руководство для врачей. Под ред. Я.Г. Сигидина и др — М.: Медицина, 1994. – с.231-300


1
84

Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина И.П. Васкулиты и васкулопатии. – Ярославль: Верхняя Волга, 1999. – 616 с.


5
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə