Teridagi patologik jarayon qaysi kasalikka xos? LeyshmaniyozYüklə 72,22 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü72,22 Kb.

 1. Teridagi patologik jarayon qaysi kasalikka xos?

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\рисунок12.gif

 1. Leyshmaniyoz*

 2. Psoriaz

 3. Pursildoq yara

 4. Eczema

 5. Qizil yassi temiratki 1. Quyidagi rasmda qanday ikkilamchi element ko’rinadi?

A. Chandiq

B. Qipiq*

C. Vegetatsiya

D. Atrofiya

E. Yara


53.Terida qanday patologik jarayon berilgan?

A. Furunkul*

B. Karbunkul

C. Follikulit

D. Gidradenit

E. Psoriaz

54. Berilgan rasmda qanday patologik jarayon tasvirlangan?

A. Karbunkul

B. Follikulit

C. Gidroadenit*

D. Furunkul

E. Psoriaz

55. Berilgan rasmda qanday patologik jarayon tasvirlangan?

A. Neyrodermit

B. Eczema

C. Allergik kontakt dermatit*

D. Pursildoq yara

E. Leyshmanioz

56. Quyidagi rasmda qanday jarayon aks etgan?

A. Pursildoq yara

B. Silliq teri micozi*

C. Qizil yassi temratki

D. Gerpes simplex

E. Ikkilamchi zaxm

57. Teridagi patologik jarayon qaysi kasallikda uchraydi? 1. Jiberning qizil yassi temratkisi

 2. Kaposhi sarkomasi*

 3. Eczema

 4. Piodermiya

 5. Qo’tir

58. Berilgan rasmdagi belgilar qaysi kasallikka xos? 1. Kaposhi sarkomasi

 2. Qizil yassi temratki

 3. Jiberning qizil yassi temratkisi*

 4. Layell sindromi

 5. Diffuz neyrodermit

59. Qaysi kasallikka xos klinik belgilar tasvirlangan? 1. Sepkil

 2. Kaposhi sarkomasi*

 3. Gemiangioperisitoma

 4. Pursildoq yara

 5. Epidermofitiya

60. Qaysi kasallikning klinik belgisi rasmda aks etgan? 1. Gerpes simlex

 2. Pursildoq yara

 3. Toksikodermiyaning og’ir shakli

 4. Jiberning pushti temratkisi*

 5. Gemangioperitsitoma

61. Rasmda ko’rsatilgan toshmalarni to’g’ri nomini belgilang 1. Ona pilakcha

 2. Navbatchi pilakcha

 3. Yakka-yakka joylashgan pilakcha

 4. Qiz pilakcha*

 5. Medalyon

62. Ushbu rasmda qanday simptom tasvirlangan

A. “baliq ikrasi” simptomi

B. “medalion” simptomi*

C. “Nikolskiy” simptomi

D. barcha javoblar to’g’ri

E. “Balcer” simptomi

63. Qaysi kasallikka xos o’zgarishlarni ko’ryapsiz?

A. Sepkil*

B. Xloazma

C. Lentigo

D. Nevus

E. Melanoma

64. Xloazmaga xos tasvirni ko’rsating

A.*


d:\melasma-40-a-foto.jpg

B. d:\сепкил.jpg

C.

d:\как-лечить-витилиго1.jpg


 1. to’g’ri javoblar A va C

 2. to’g’ri javoblar B va C

65. Sxematik rasmda qaysi jarayon tasvirlangan?

d:\110516213148.jpg

A. Pigmentatsiya buzilishi*

B. Pufak

C. Cicatrix

D. Tuguncha

E. Bo’rtma66. Teri silining qaysi turi tasvirlangan?

c:\users\lenovo\shareit\pictures\dissem-miliarn-tbc.jpeg

 1. O’choqli, sil yugurugi.

 2. O’choqli, Bazennig indurativ eritemasi.

 3. Disseminatsiyalangan, miliar. *

 4. Skrofuloderma.

 5. O’choqli, yarali teri sili.

67. Bu tugunchalar qaysi kasallikka tegishli, agar stearin dogi va Kebner fenomeni musbat bo’lsa?

c:\users\lenovo\shareit\pictures\1343903743_psoriasis_2.jpg

 1. Jiberning pushti rangli temiratkisi

 2. Eritrodermiya

 3. Terining zamburug’li kasalligi

 4. Psoriaz*

 5. Neyrodermit

68. Bo’g’imlarda hosil bo’luvchi bezarar o’sma.

c:\users\lenovo\shareit\pictures\240806.jpg

 1. Melanoma

 2. Lipoma

 3. Gigroma*

 4. So’gal

 5. Qo’tir

69.Quydagi mikroоrganizm qaysi kasallikni qo’zg’atadi?

190px-sarcoptes_scabei_2

 1. Qo’tir*

 2. Pedikulyoz

 3. Trihomoniaz

 4. Leyshmanioz

 5. Rang-barang temratki

70. Quydagi mikroarganizmlar qaysi kasallikni qo’zg’atadi?

d:\ковен расмлар\вши4.jpeg

 1. Qo’tir

 2. Pedikulyoz*

 3. Trihomoniaz

 4. Leyshmanioz

 5. Rang-barang temratki

71. Qaysi morfologik elementlar ushbu kilink manzarada kuzatilgan?

pb270048

 1. Pufak*

 2. Eritema*

 3. Chandiq

 4. Papula

 5. Dumboqcha

72. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi?

 1. Dog’

 2. Papula

 3. Do’mboqcha*

 4. Tugun

 5. Pufakcha

73. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Dog’

 2. Papula*

 3. Do’mboqcha

 4. Tugun

 5. Pufakcha

74. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Dog’*

 2. Papula

 3. Do’mboqcha

 4. Tugun

 5. Pufakcha

75. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Dog’

 2. Papula

 3. Do’mboqcha

 4. Tugun

 5. Bo’rtma*

76. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Pufakcha*

 2. Papula

 3. Do’mboqcha

 4. Tugun

 5. Bo’rtma

77. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Pufakcha

 2. Papula

 3. Pufak*

 4. Tugun

 5. Bo’rtma

78. Berilgan shematik rasm qaysi birlamchi elementnga to’g’ri keladi? 1. Pufakcha

 2. Papula

 3. Yiringcha*

 4. Tugun

 5. Bo’rtma

79. Quyidagi rasmda neyrodermatozlarning qanday joylashish joyi aks ettirilgan?pb230073

A. Atipik

B. Tipik *

C. Asoratlangan

D. Hamma javoblar noto’g’ri

E. Aralash

80. Quyidagi rasmda qaysi teri kasalligining klinik belgisi yuzaga chiqqan?

pb270043


 1. Radioaktiv nur ta’sirida teri patalogiyasi

 2. Kvinke shishi*

 3. Tarqoq neyrodermit

 4. Qizil yassi temiratki

 5. Psoriaz

81. Quyidagi rasmda soch follikulalarini ko’rsating? 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV

 5. V *

82. Quyidagi rasmda ter bezlarini ko’rsating? 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV*

 5. V

83. Quyidagi rasmda qaysi kasallikga hos belgilar tasvirlangan?

A. Psoriaz

B. Sarcoma Kaposhi*

C. Pushti rangli husun buzar

D. Layell sindromi

E. Eritema

84. Quyidagi rasmda qaysi qozgatuchi tasvirlangan?

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\guli\scabie.jpg

A. Qotir kanasi*

B. Demodex folliculorum

C. Trixomonada

D. Bit

E. Qon so’ruvchi moskit85.Quydagi rasmda terining qanday patalogik jarayoni aks ettirilgan?

A. Piodermiya

B. Psoriaz

C. Toksikodermiyaning og’ir shakli

D. Jiberning pushti rangli temiratkisi*

E.Gemangioperitsitoma

86.Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?

c:\documents and settings\администратор\мои документы\мои рисунки\35.gif

A. Vezicula

B. Papula.

C. Urtica

D. Nodus*

E. Bulla


87.Quydagi rasmda terining qanday patalogik jarayoni aks ettirilgan?

A.Psoriaz.

B.Leyshmaniyoz.

C. Gidroadenit.

D.Furunkul.

E.Karbunkul.*

88. Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?

h:\foto\ulchemangioma.jpg

A. Vegetacio

B. Ulcus*

C. Urtica

D. Excariacio

E. Vezicula.

89. Quydagi rasmda qaysi kasallik aks etirilgan?c:\documents and settings\admin\мои документы\мои рисунки\gfdgg.gif

A. Eritrazma

B.Kandidoz

C.Moxov.*

D. Birlamchi zaxm

E.O’rab о’luvchi temiratki

90.Quydagi rasmda qaysi kasallik aks etirilgan?

A. Sistemali qizil volchanka.

B. Leyshmanioz

C.Mikrosporiya.

D.Favus.*

E. Epidermofitiya

91. Quyidagi rasmda epidermisning bazal qavatini ko’rsating? 1. 2

 2. 1

 3. 7

 4. 5*

 5. V

92. Quydagi rasmda qaysi kasallik aks etirilgan?1649

A. Rang-barang temiratki

B. Sklerodermiya

C.Albinizm.

D.Oddiy temiratki

E.Vitiligo.*

93. Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?

5628

A.Eritema*

B. Qipiqlar*

C. Dumboqcha

D. Chandiq

E. Lihenifikaciya

94. Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\1295957848_image2.jpg

A. Papula*

B. Eritema*

C. Vezicula

D. Yara

E. Vegetaciya95. Qaysi kasallikga quydagi o’zgarishlar hos?

A. Ikkilamchi zahm

B. Uchlamchi zahm

C. Teri sili

D. Mohov*

E. Seboreya

96. Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?

A. Chandiq

B. Shilinish

C. Dumboqcha*

D. Tugun*

E. Qavarchiq

97. Qaysi raqamda epidermisning muguz qavati joylashgan?


 1. 6

 2. 1*

 3. 7

 4. 5

 5. 4

98. Quydagi rasmda terining qanday morfologik elementi aks ettirilgan?герпес на губах: причины, симптомы, лечение, фото. виды герпеса

A. Yara


B. Eritema*

C. Vezicula*

D. Papula

E. Barcha javoblar to’gri

99. Bemorda qaysi simptom kuzatilmoqda?

A. Sher bashara*

B. Pospelov simptomi

C. Kapalak simptomi

D. Pinkus simptomi

E.Asbo-Ganzen simptomi100. Qaysi raqamda epidermis joylasgan?

 1. I*

 2. II

 3. III

 4. IV

 5. V
Yüklə 72,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə