Təsdiq edilmişdir azərbaycan respublikasi föVQƏladə hallar naziRLİYİNİn həRBİ qulluqçulariYüklə 1,63 Mb.
səhifə1/13
tarix22.04.2017
ölçüsü1,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Xidməti istifadə üçün
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 iyun

tarixli 101 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI FÖVQƏLADƏ

HALLAR NAZİRLİYİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARI

VƏ XÜSUSİ RÜTBƏSİ OLAN ƏMƏKDAŞLARI ÜÇÜN GEYİM FORMASI VƏ FƏRQLƏNDİRMƏ NİŞANLARININ TƏCHİZAT NORMALARI
(1-27 nömrəli əlavələr)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 iyuntarixli 101 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ali zabit heyətinin hərbi geyim və əşya əmlakı ilə təchizatının
NORMASI


Sıra №-si

Əşyaların adı

1 nəfər üçün əşyaların miqdarı

Geyilmə və ya istifadə müddəti

1

2

3

4

Hərbi geyim

1.

Zeytun rəngli furajka

1 ədəd

2 il

2.

Zeytun rəngli pilotka

1 ədəd

2 il

3.

Qəhvəyi rəngli, təbii qaragüldən papaq

1 ədəd

5 il

4.

Zeytun rəngli qış paltosu, kəmərciklərlə

1 ədəd

3 il

5.

Zeytun rəngli, kəmərcikli demisezon palto, poqonlarla

1 ədəd

3 il

6.

Zeytun rəngli, yaxası boğazacan, yarımyun köynək, poqonlarla

1 ədəd

5 il

7.

Zeytun rəngli, kəmərcikli, yaxası üçbucaq şəkilli yarımyun köynək, poqonlarla

1 ədəd

3 il

8.

Zeytun rəngli, kəmərcikli qış kiteli və şalvar

1 dəst

2 il

9.

Zeytun rəngli, kəmərcikli yay kiteli və şalvar

1 dəst

2 il

10.

Zeytun rəngli, kəmərcikli demisezon gödəkcə, poqonlarla və şalvar

1 dəst

2 il

11.

Bej rəngli, kəmərcikli qısaqol köynək, poqonlarla (kitel əvəzi)

3 ədəd

2 il

12.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli, istiləşdirilmiş səhra gödəkcəsi, poqonlarla

1 ədəd

3 il

13.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli qış səhra kostyumu, furajka və poqonlarla

1 dəst

2 il

14.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli yay səhra kostyumu, furajka və poqonlarla

1 dəst

2 il

15.

Zeytun rəngli, kəmərcikli plaş, poqonlarla

1 ədəd

5 il

16.

Qara rəngli (dəri) əlcək

1 cüt

5 il

17.

Ağ rəngli əlcək

1 cüt

5 il

1

2

3

4

Ayaqqabı

18.

Qara rəngli yay tuflisi

1 cüt

2 il

19.

Uzunboğaz botinka

Qeyd. Əvəzinə yay tuflisi verilə bilər

1 cüt

2 il

20.

Qara rəngli qış tuflisi

Qeyd. Əvəzinə yay tuflisi verilə bilər

1 cüt

2 il

Dəyişək paltar

21.

Ağ rəngli, kəmərcikli uzunqol köynək, poqonlarla

2 ədəd

3 il

22.

Bej rəngli, kəmərcikli uzunqol köynək, poqonlarla

3 ədəd

2 il

23.

Qara rəngli qalstuk, qızılı rəngli sıxacla

3 ədəd

2 il

24.

İsti alt tuman-köynəyi

1 dəst

2 il

25.

Alt tuman-köynəyi

2 dəst

1 il

26.

Kamuflyaj rəngli futbolka

2 ədəd

1 il

27.

İplik corab

4 cüt

1 il

28.

Ağ rəngli şərf

1 ədəd

5 il

29.

Zeytun rəngli şərf

1 ədəd

2 il

Ləvazimat

30.

Qılınc

Qeyd. Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin əmri ilə müəyyən edilmiş struktur bölmələrində verilir (mərasim geyim forması ilə daşınır)

1 ədəd

müddət-siz

31.

Qılıncın gəzdirilməsi üçün qızılı rəngli aşırma kəmər

Qeyd. Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin əmri ilə müəyyən edilmiş struktur bölmələrində verilir (mərasim geyim forması ilə daşınır)

1 dəst

12 il

32.

Zeytun rəngli bel kəməri

1 ədəd

4 il

33.

Zeytun rəngli şalvar qayışı

1 ədəd

3 il

34.

Kamuflyaj rəngli səhra çantası

1 ədəd

5 il


Qeydlər:

1. Generallara onların istəyi ilə normada nəzərdə tutulan eyni geyim qrupuna aid olan bir əşya əvəzinə verilən əşyanın qiyməti çərçivəsində və ya əşyanın qiymət fərqi ödənilməklə başqa əşya verilə bilər.

2. Generallara mərasim geyim forması ilə daşınması üçün 10 il müddətinə 2 cüt mərasim poqonu verilir.

_______________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 iyun

tarixli 101 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir
2 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ali

rəis heyətinin geyim və əşya əmlakı ilə təchizatının
NORMASI


Sıra №-si

Əşyaların adı

1 nəfər üçün əşyaların miqdarı

Geyilmə və ya istifadə müddəti

1

2

3

4

Hərbi geyim

1.

Tünd umbra rəngli furajka

1 ədəd

2 il

2.

Tünd umbra rəngli pilotka

1 ədəd

2 il

3.

Tünd boz rəngli, təbii qaragüldən kombinə edilmiş papaq

1 ədəd

5 il

4.

Tünd umbra rəngli qış paltosu, kəmərciklərlə

1 ədəd

3 il

5.

Tünd umbra rəngli, kəmərcikli demisezon palto, poqonlarla

1 ədəd

3 il

6.

Zeytun rəngli, yaxası boğazacan yarımyun köynək

1 ədəd

5 il

7.

Tünd umbra rəngli, kəmərcikli, yaxası üçbucaq şəkilli yarımyun köynək, poqonlarla

1 ədəd

3 il

8.

Oxra (qum) rəngli, kəmərcikli, birbortlu qış kiteli və tünd umbra rəngli şalvar

1 dəst

2 il

9.

Oxra (qum) rəngli, kəmərcikli, birbortlu yay kiteli və tünd umbra rəngli şalvar

1 dəst

2 il

10.

Açıq umbra rəngli, kəmərcikli demisezon gödəkcə, poqonlarla və tünd umbra rəngli şalvar

1 dəst

2 il

11.

Açıq bej rəngli, kəmərcikli qısaqol köynək, poqonlarla (kitel əvəzi)

3 ədəd

2 il

12.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli, istiləşdirilmiş səhra gödəkcəsi, poqonlarla

1 ədəd

3 il

13.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli qış səhra kostyumu, furajka və poqonlarla

1 dəst

2 il

1

2

3

4

14.

Kamuflyaj rəngli, kəmərcikli yay səhra kostyumu, furajka və poqonlarla

1 dəst

2 il

15.

Tünd umbra rəngli, kəmərcikli plaş, poqonlarla

1 ədəd

5 il

16.

Qara rəngli (dəri) əlcək

1 cüt

5 il

17.

Ağ rəngli əlcək

1 cüt

5 il

Ayaqqabı

18.

Qara rəngli yay tuflisi

1 cüt

2 il

19.

Qara rəngli uzunboğaz botinka

Qeyd. Əvəzinə yay tuflisi verilə bilər

1 cüt

2 il

20.

Qara rəngli qış tuflisi

Qeyd. Əvəzinə yay tuflisi verilə bilər

1 cüt

2 il

Dəyişək paltar

21.

Ağ rəngli, kəmərcikli uzunqol köynək, poqonlarla

2 ədəd

3 il

22.

Açıq bej rəngli, kəmərcikli uzunqol köynək, poqonlarla

3 ədəd

2 il

23.

Qara rəngli qalstuk, qızılı rəngli sıxacla

3 ədəd

2 il

24.

İsti alt tuman-köynəyi

1 dəst

2 il

25.

Alt tuman-köynəyi

2 dəst

1 il

26.

Kamuflyaj rəngli futbolka

2 ədəd

1 il

27.

İplik corab

4 cüt

1 il

28.

Ağ rəngli şərf

1 ədəd

5 il

29.

Tünd umbra rəngli şərf

1 ədəd

2 il

30.

Zeytun rəngli şərf

1 ədəd

2 il

31.

Qılınc

Qeyd. Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin əmri ilə müəyyən edilmiş struktur bölmələrində verilir (mərasim geyim forması ilə daşınır)

1 ədəd

müddətsiz

Ləvazimat

32.

Qılıncın gəzdirilməsi üçün qızılı rəngli aşırma kəmər

Qeyd. Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar nazirinin əmri ilə müəyyən edilmiş struktur bölmələrində verilir (mərasim geyim forması ilə daşınır)

1 ədəd

12 il

33.

Kamuflyaj rəngli şalvar qayışı

1 ədəd

3 il

34.

Kamuflyaj rəngli səhra çantası

1 ədəd

5 il

35.

Kamuflyaj rəngli bel kəməri

1 ədəd

4 il

36.

Qara rəngli dəridən şalvar qayışı

1 ədəd

4 il

Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Bələdiyyə mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının milli kolleksiyalarının formalaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi qaydalari
LegalDB.nsf -> Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı g I r I Ş
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri Zona 1
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçməli olduğu xəstəliklərin

Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə