Təsdiq edilmişdirYüklə 159,5 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü159,5 Kb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2006-cı il 13 iyul

tarixli 172 nömrəli qərarı ilə


təsdiq edilmişdir1 nömrəli əlavə

Məktəbyaşlı və ya məktəbyaşlı və məktəbəqədər yaşlı (qarışıq tipli) uşaq evlərinin rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və xidmətedici heyətinin nümunəvi ştatları


Sıra №-si

Vəzifələrin adı

Qrupların sayına uyğun ştat vahidlərinin sayı

üç qruplu

dörd qruplu

beş qruplu

altı qruplu

yeddi və daha çox qruplu

1

2

3

4

5

6

7

1.

Direktor

1

1

1

1

1

2.

Direktorun tədris-tərbiyə işləri üzrə müa-vini

1

1

1

1

1

3.

Direktorun inzibati-təsərrüfat işləri üzrə müa-vini

1

1

1

1

1

4.

Psixoloq

1

1

1

1

1

5.

Musiqi rəhbəri

1

1

1

1

1

6.

Uşaq birliyi təşki-latının rəhbəri

1

1

1

1

1

7.

Baş mühasib

1

1

1

1

1

8.

Böyük kitabxanaçı

-

-

1

1

1

9.

Kitabxanaçı

0,5

0,5

-

-

-

10.

Həkim

1

1

1

1

1

11.

Tibb bacısı (sutka ərzində növbət-çilik üçün)

4

4

4

4

4

12.

Baş aşbaz

-

-

1

1

1

13.

Aşbaz

2

2,5

1,5

1,5

2

14.

Yardımçı fəhlə

1

1

1

2

2

15.

Anbardar

-

-

0,5

1

1

16.

Dəyişək xidmətçisi

1

11

1

1

1

2

3

4

5

6

7

17.

Paltar və yataq dəstinin təmiri üzrə tikişçi

1

1

1

1

1

18.

Xüsusi geyim-lərin və yataq dəstlərinin yuyul-ması üzrə maşi-nist

1

1,5

2

2

2

19.

Çəkməçi

1

1

1

1

1

20

Binaların, qurğu-ların və avadan-lığın təmiri və onlara xidmət üzrə fəhlə

1,5

1,5

1,5

1,5

2

21.

Dəllək

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

_________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2006-cı il 13 iyultarixli 172 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

2 nömrəli əlavə
Məktəbəqədər yaşlı uşaq evlərinin rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və xidmətedici heyətinin nümunəvi ştatlarıSıra №-si

Vəzifələrin adı

Qrupların sayına uyğun ştat vahidlərinin sayı

üç qruplu

dörd qruplu

beş qruplu

altı qruplu

yeddi qruplu

səkkiz və daha çox qruplu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Direktor

1

1

1

1

1

1

2.

Direktorun inzibati-təsərrüfat işləri üzrə müavini

1

1

1

1

1

1

3.

Psixoloq

1

1

1

1

1

1

4.

Baş mühasib

1

1

1

1

1

1

5.

Həkim

1

1

1

1

1

1

6.

Tibb bacısı (sutka ərzində növbətçilik üçün)

4

4

4

4

4

4

7.

Anbardar

-

1

1

1

1

1

8.

Dəyişək xidmətçisi

1

1

1

1

1

1

9.

Paltar və yataq dəstinin təmiri üzrə tikişçi

1

1

1

1

1

1

10.

Baş aşbaz

-

-

1

1

1

1

11.

Aşbaz

2,5

2,5

1,5

2

2

2

12.

Yardımçı fəhlə

1

1

1

1

1

1

13.

Xüsusi geyimlərin və yataq dəstlərinin yuyulması üzrə maşinist

1,5

2

2

2

2

2

14.

Çəkməçi

1

1

1

1

1

1

15.

Binaların, qurğuların və avadanlığın təmiri və onlara xidmət üzrə fəhlə

1

1,5

1,5

1,5

1,5

2

16.

Dəllək

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

___________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2006-cı il 13 iyul

tarixli 172 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

3 nömrəli əlavə
Uşaq evlərinin normalar üzrə əlavə ştatları


Sıra

-si
Vəzifələrin

adı


Ştat sayı

Məktəbyaşlı və ya məktəbyaşlı və məktəbəqədər yaşlı (qarışıq tipli) uşaq evləri üçün

Məktəbəqədər yaşlı uşaq evləri üçün

1

2

3

4

5

1.

Tərbiyəçi


3

istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü də daxil olmaqla, I-IX (X) siniflər üzrə hər qrupa2.

Tərbiyəçi


2

istirahət və iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlər də daxil olmaqla, I-XI (XII) siniflər üzrə hər qrupa3.

Tərbiyəçi


3istirahət və iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlər də daxil olmaqla, hər qrupa

4.

Əmək üzrə təlimatçı


0,5

hər qrup üçün, lakin uşaq evinə 3 vahiddən çox olmamaqla5.

Tərbiyəçinin köməkçisi

1,5istirahət və iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlər də daxil olmaqla, hər qrupa

6.

Xidmət sahəsinin süpürgəçisi


0,5

uşaq evinə bir vahiddən az olmamaqla, hər 250 kv.m süpürülən sahəyə

məktəbəqədər yaşlı uşaq evlərində (bilavasitə qrupların istifadəsində olmayan sahəyə deyil, binaya görə hesablanır)

7.

Musiqi

rəhbəri0,25uşaq evi üzrə bir vahiddən az olmamaq şərti ilə, qarışıq tipli uşaq evlərində hər qrupa, məktəbəqədər yaşlı uşaq evlərində isə məktəbəqədər yaşlı qrupların hər birinə


1

2

3

4

5

8.

Müəllim -defektoloq


1uşaq evlərində eşitmə və görmə cəhətdən qüsurları olan uşaqların hər qrupuna (çəpgöz və nitqi qüsurlu uşaqlardan başqa)

9.

Müəllim-loqoped


1nitqi qüsurlu uşaqların hər qrupuna – danışığında ağır formada qüsuru olan (kəkələyən, burun xəstəliyi, alaliey, dizartriey, afaziey) hər qrupa 2 uşaq hesabı ilə və yaxud fonotik nitq inkişafı pozulmuş 15 uşaq üçün hesablanır

10.

Fiziki hazırlıq üzrə təlimatçı

0,25

hovuz olduğu halda hər qrupa11.

Aparaturanın təmiri üzrə texnik

0,5uşaq evində bir vahiddən çox olmamaq şərti ilə, eşitmə cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün müvafiq eşitmə aparatı olan 3 qrupa görə müəyyən edilir

____________Qeydlər:

1. Tərbiyəçilərin gündəlik iş saatları tərbiyə olunanlar üçün qrupların I-IX siniflərində 10 saat, X-XI (XII) siniflərində 5 saat, məktəbəqədər yaşlı qruplarda isə 14 saat müəyyən edilir.

İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərində və ümumxalq hüzn günündə və tətil dövründə tərbiyəçilərin qruplarda iş saatının vaxtı artırılaraq tərbiyə olunanlar üçün qrupların I-IX siniflərində 14 saata, X-XI (XII) siniflərində isə 10 saata çatdırılır.

2. Həkim-stomatoloq, fizioterapiya üzrə tibb bacısı və fizioterapiya müalicəsi üzrə təlimatçı vəzifələri uşaqların sayı 200-ə qədər olduqda – 0,5 ştat vahidi, uşaqların sayı 200-dən çox olduqda isə 1 (bir) ştat vahidi müəyyənləşdirilir.

3. Əqli və fiziki inkişafında qüsuru olan məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün uşaq evlərində mövcud olan həkim ştatı saxlanılır.

4. Görmə qabiliyyətində qüsuru olan uşaqlar üçün uşaq evlərində 1 (bir) vahid tibb bacısı ştatı, çəpgöz və anbliopiyalı hər qrupa isə 0,5 ştat vahidi hesabı ilə tibb bacısı ştatı verilir.

5. Əqli qüsurlu və dayaq-hərəkət orqanları pozulmuş uşaqlar üçün uşaq evlərində müvafiq aparatlarla təmin olunmuş fizioterapiya kabinetləri olduqda, hər dörd qrupa 0,5 ştat vahidi hesabı ilə fizioterapiya üzrə tibb bacısı ştatı verilir.

6. Dayaq-hərəkət sistemində qüsuru olan uşaqlar üçün uşaq evlərində hər qrupa 0,5 ştat vahidi hesabı ilə tibb bacısı-masajist ştatı verilir.

7. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün uşaq evlərində 3-7 qrup olduqda – 0,5 ştat vahidi, 8 və daha çox qrup olduqda isə 1 (bir) ştat vahidi baş tərbiyəçi vəzifəsi müəyyənləşdirilir.

8. Uşaq evlərində nitqində qüsuru olan uşaqlar üçün 20 nəfər məktəbyaşlı uşaqlardan ibarət olan hər bir qrupa müəllim-loqoped ştatı verilə bilər. Nitqində qüsuru olan uşaqların müvafiq qruplara qəbulu psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın rəyi ilə aparılır.

9. Avtobus, mikroavtobus və yük avtomobili olan uşaq evlərinə 1 (bir) ştat vahidi sürücü vəzifəsi müəyyən edilir.

10. Gecə növbətçiliyində tərbiyəçi köməkçisi ştatı hər yataq korpusu üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

- yataq korpusunda 100 nəfərə qədər tərbiyə olunan uşaq olduqda – 2 (iki) ştat vahidi;

- yataq korpusunda 100-dən çox tərbiyə olunan uşaq olduqda – hər mərtəbəyə 2 (iki) ştat vahidi müəyyənləşdirilir.

11. Müvafiq şəraitə malik izolyatoru olan uşaq evlərində əlavə olaraq xəstə uşaqlara qulluq etmək üçün 2 (iki) vahid kiçik tibb bacısı ştatı müəyyənləşdirilir.

12. Uşaq evlərində dalandar vəzifəsi hər 1 (bir) hektar həyətyanı sahəyə 1 (bir) vahid müəyyən edilir.

13. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün uşaq evlərinin binasının qorunması mühafizə dəstəsi tərəfindən həyata keçirilmədiyi halda istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü də daxil olmaqla, ştat cədvəlinə 2 (iki) ştat vahidi gözətçi daxil edilir.

14. İsitmə dövründə (mövsümi) binaya, avadanlıq və qurğulara qulluq və onların cari təmiri üçün aşağıdakı ştatlar müəyyən edilir:

- mərkəzi istilik sistemi olduqda, hər qazanxana üçün hər növbəyə 1 (bir) ştat vahidi qazanxana maşinisti;

- bərk yanacaq (torf, daş kömür) istifadə edilən qazanxanalarda qazanxananın sahəsi 75 kvadrat metrdən çox olduqda, hər qazanxana üçün hər növbəyə 2 (iki) ştat vahidi qazanxana maşinisti;

- bina qazla qızdırıldıqda, növbəyə 1 (bir) ocaqçı, təhlükəsizlik avtomatikası olmayan qazanxana üçün hər növbəyə 2 (iki) ştat vahidi qazanxana maşinisti;

- binanın mərkəzləşdirilmiş istilik təminatı olduqda, növbəyə 1 (bir) ştat vahidi təmirçi-çilingər.

Soba ilə qızdırılan uşaq evlərində hər 5 sobaya 0,5 ştat vahidi hesabı ilə sobayandıran ştatı müəyyənləşdirilir.

Göstərilən vəzifələrin ümumi sayından 1 (bir) vahid fəhlə ştatı və 0,5 ştat vahidi sobayandıran vəzifəsi il boyu müəyyən edilir.

15. Bağ və bostan daxil olmaqla, 1,5 hektardan çox tədris-təcrübə və yardımçı təsərrüfat sahəsi olan uşaq evlərinin ştat cədvəlinə 1 (bir) ştat vahidi bağban daxil edilir.

16. Hovuzu olan uşaq evlərinə bir ştat vahidi fəhlə vəzifəsi müəyyənləşdirilir.

17. Uşaq evlərinin saxlanması üçün smeta xərclərində məzuniyyətə gedən işçilərə (tərbiyəçi, tərbiyəçinin köməkçisi, mətbəx işçiləri, xüsusi geyimin (yataq dəstinin) təmiri və yuyulması üzrə maşinist, müəllim-defektoloq, müəllim-loqoped, həmçinin ştat cədvəlində direktorun tədris-tərbiyə işləri üzrə müavini vəzifəsi olmadıqda, direktoru əvəz edənə) əməkhaqqı ödənilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulur.

___________

Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Bələdiyyə mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının milli kolleksiyalarının formalaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi qaydalari
LegalDB.nsf -> Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı g I r I Ş
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri Zona 1
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçməli olduğu xəstəliklərin
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı

Yüklə 159,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə