Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 104,45 Kb.
tarix26.02.2017
ölçüsü104,45 Kb.
#9650
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Dizayn tarixi

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014 semestr 6

Fakültə Memarlıq

Qrup  162a

Tədris yükü: mühazirə 45 saat, seminar (məşğələ) 15 saat,

laboratoriya - saat. Cəmi 60 saat.

Kredit: 4

Auditoriya: № A623 (I)

Saat: 14:15-15:502. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Təranə Şaiq qızı Bəkirova, dosent

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova küç.2, III korpus, IV mərtəbə, 402 otaq

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: Bakirova_tsh@rambler.ru

İş telefonu: 5391045(173)3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Dizayn tarixi. Bəkirova T.Ş. Bakı,Şərq-Qərb.2012.

2. Dizaynın əsasları. Hacıyeva Y.Ə., Həsənov R.M., Bakı, 2005

3. Михайлов С. История дизайна. Т 1-2 –М,2003г.4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Cəmiyyətin tarixi mərhələlərində texniki inkişafı, elmi kəşfləri və icadları dizayn mövqeyi ilə izləyərək maddi mühitin dəyişməsi, formayaranma proseslərinə təsir etməsi haqqında, sənaye dizaynının yaranmasına səbəb olan hadisələri işıqlandırmaqla XX əsrin əvvəllərindən sonrakı mərhələlərədək faktların və hadisələrin təhlili zamanı memarlıq mühitinin, sənaye və əşya mühitinin formalaşması haqqında məlumat vermək, ötən nəslin layihələndirmə proseslərini izləməklə müasir dizayn yaradıcılığının keyfiyyət xüsusiyyətlərindən, fəaliyyətin gedişatı zamanı formayaranma problemlərinə aid irəli sürülən nəzəriyyə, ideya, təklif və eksperimentlər, material çeşidlərində təhlil yolları və seçimi, texnoloji araşdırmalar, iqtisadi, sosial problemlərin həlli zamanı dizayn elminin vəzifələrindən bəhs etmək kursun əsas vəzifəsidir. Tələbələrə dizayn anlayışı və fəaliyyəti haqqında, tarixin səhifələrində dizayn elminə təkan verən səbəbləri anlatmaq, sənaye inqilabına qədər və sonrakı tarixi mərhələlərdə elm və texnika sahəsinə təsir edən kəşflərin mahiyyətindən, cəmiyyətin hər yeni nəaliyyətlərinin bilavasitə incəsənət dünyasının bütün sahələrinə eləcə də dizayn sahəsinin formalaşmasına, insanı əhatə edən əşya mühitinin formayaranmasına təsiri haqqında məlumat verməkdir. Кursun mənimsənilməsi üçün tələbə dizayn tarixini istinadları və onu təşkil edənləri müstəqil yaradıcılıq növü kimi bilməli, dizaynın üslub prinsiplərinin digər incəsənət üslublarının yaranma prinsipləri ilə qarçılıqlı əlaqələrini başa düşmək, öz işində əldə olunmuş nailiyyətləri estetik, səmərəli və yaradıcı formada istifadə etmək, proffessional üsulları və faktları yaradıcılıq fəaliyyətində tətbiq etmək qabilliyyətinə malik olmalıdır.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

Dizaynın sənaye inqilabından əvvəl və sonra bədii-layihələndirmə fəaliyyəti. Ön söz. Dizayn anlayışı. Dizayn fəaliyyətinin sahələri3

19.09

2

Mövzu№2

Texnikanın, yeni icad və kəşflərin yaranması.3

26.09

3

Mövzu№3

Orta əsrdə cənətkarlıq sahəsində istehsal.3

03.10

4

Mövzu№4

Orta əsrdə cənətkarlıq sahəsində istehsal.3

10.10

5


Mövzu№5

Avropada sənaye inqilabı. Elmi-texniki yeniliklər və icadlar.3

17.10

6

Mövzu№6

XIX əsrin sonunda dizaynın vəzifəsi. Yeni formayaranma fəlsəfəsinin yaranması.3

24.10

7

Mövzu№7

XIX əsrin sonu. İlk dizayn nəzəriyyələrinin yaranması.3

31.10

8

Mövzu№8

XIX sonu –XX əvvəllərində rus mühəndis məktəbi.3

07.11

9

Mövzu№9

XIX-XX əsrlərin əvəllərində Avropada yeni bədii üslub.3

14.11

10

Mövzu№10

Erkən amerika funksionalizmi.3

21.11

11

Mövzu№11

Erkən amerika funksionalizmi.3

28.11

12

Mövzu№12

Avropada ilk funksionalizm ideyaları.3

05.12

13

Mövzu№13

XX əsrin əvvəllərində Avropada bədii avanqard.3

12.12

14

Mövzu№14

20-30-cu illərdə İlk dizayn məktəbləri3

19.12

15

Mövzu№15 Sovet dizaynının məktəbləri VXUTEMAS və VXUTEİN.

3

26.12


5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

Ümumdünya iqtisadi böhran. Cəmiyyətin sənaye və

postsənaye dizaynının yaranması və inkişafı. Müharibədən əvvəlki illərin dizaynı. Avropa formayaranmasında üslub istiqamətləri.


1

19.09

2

Mövzu№2

50-60-cı illərdə kütləvi dizayn. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dizayn.1

26.09

3

Mövzu№3

Avropada müharibədən sonrakı illərdə dizayn.1

03.10

4

Mövzu№4

Avropada müharibədən sonrakı illərdə dizayn.1

10.10

5


Mövzu№5

İtaliya dizaynı. Olivetti üslubu.1

17.10

6

Mövzu№6

Neofunksionalizm.Ulm dizayn məktəbi. Braun üslubu.1

24.10

7

Mövzu№7

Yeni materiallarla eksperimentlər. 60-70-ci illərdə dizaynda axtarışlar və eksperimentlər.1

31.10

8

Mövzu№8

Sovet dizaynerlərinin konseptual axtarışları. XIX əsrin sonunda Azərbaycanın Texniki Estetika elmi tədqiqat institutunda dizaynın təşəkkülü.1

07.11

9

Mövzu№9

Cəmiyyətin postsənaye dizaynı. Postmodern.1

14.11

10

Mövzu№10

“Memfis” üslubu. Yeni dizayn1

21.11

11

Mövzu№11

Yüksək texnologiya dizaynı.

“Hay-Tek”


1

28.11

12

Mövzu№12

Yüksək texnologiya dizaynı.

“Hay-Tek”


1

05.12

13

Mövzu№13

Skandinaviya ölkələrində, Fransada, Almaniyada və Avstriyada dizaynın inkişafı.1

12.12

14

Mövzu№14

Yaponiya dizaynı.Çin dizaynı.1

19.12

15

Mövzu№15

Dizayn 1990-2000 illər ərəfəsində. Müasir dizayn.1

26.12

5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Dizayn anlayışı

2.

Texnikanın, yeni icad və kəşflərin yaranması

3.

Orta əsrdə sənətkarlıq sahəsində istehsal.

4.

Avropada sənaye inqilabı.

5.

Elmi-texniki yeniliklər və icadlar

6.

İlk dizayn nəzəriyyələrinin yaranması.

7.

XIX-XX əsrlərin əvəllərində Avropada yeni bədii üslub.

8.

20-30-cu illərdə İlk dizayn məktəbləri

9.

XX əsrin əvvəllərində Avropada bədii avanqard.

10.

Sovet dizaynının məktəbləri VXUTEMAS və VXUTEİN.

11.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda dizayn.

12.

İtaliya dizaynının xüsusiyyətləri.

13.

Olivetti üslubu.

14.

Ulm dizayn məktəbi.

15.

Braun üslubu.

16.

“Memfis” üslubu. Yeni dizayn

17.

Postmodernizmin dizaynda rolu.Yeni dizayn

18.

Yüksək texnologiya dizaynı.

“Hay-Tek”19.

Skandinaviya ölkələrində, Fransada, Almaniyada və Avstriyada dizaynın inkişafı.

20.

Müasir dizayn.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) və laborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması və müdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Tələbənin semestr boyu dizayn tarixi kursunun qavraması yekun semestrdə imtahanla nəticənələnir. Tələbə dizayn tarixini və onu təşkil edənləri müstəqil yaradıcılıq növü kimi bilməli, dizaynın üslub prinsiplərinin digər incəsənət üslublarının yaranma prinsipləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini başa düşmək, öz işində əldə olunmuş nailiyyətləri estetik, səmərəli və yaradıcı formada istifadə etmək, proffessional üsulları və faktları yaradıcılıq fəaliyyətində tətbiq etmək qabilliyyətinə malik olmalıdır.10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Bəkirova T.Ş. ( )
_____”________________ 20__ il.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ il


Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Layihələndirmə

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014 semestr 4

Fakültə Memarlıq

Qrup  163a1

Tədris yükü: mühazirə 0 saat, seminar (məşğələ) 75 saat,

laboratoriya - 0 saat. Cəmi 75 saat.

Kredit: 5

Auditoriya: № 610 (I)

Saat: 14:15-15:502. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi -Təranə Şaiq qızı Bəkirova, dosent

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova küç.3, III korpus, IV mərtəbə, 402 otaq

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: Bakirova_tsh@rambler.ru

İş telefonu: 5391045(173)3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. Dizayn tarixi. Bəkirova T.Ş. Bakı,Şərq-Qərb.2012.

2. Dizaynın əsasları. Hacıyeva Y.Ə., Həsənov R.M., Bakı, 2005

3. Михайлов С. История дизайна. Т 1-2 –М,2003г.4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Tələbəni bina daxili mühitin layihələndirilməsinə və təşkilinə düzgün yanaşmaqda yönəltmək, insan tələbatını bədii və estetik obrazlarda əks etdirmək, elmə, incəsənətə, estetika və mədəniyyətin nailiyyətlərinə köklənən təhlil, layihələndirmə, eksperimental-tədqiqat və istehsal sistemi ilə tanış etmək, yaradıcı prosesin vahid hissəsi olan interyer layihələndirilməsinin əsas problemləri və metodologiyası ilə tanış etmək, layihə prosesinin texnologiyasını məkan formalaşmasının ardıcıl mərhələləri kimi təqdim edilməsi, mühit obyektinin və interyerinin məzmunundan asılı bədii layihələndirilməsini təşkil etmək, obrazını aşkarlamaq, emosional başlanğıcının prinsip və üsullarını maddi-fiziki və bədii-dekorativ konstruksiyalarında reallaşması ilə tanış etmək kursun əsas məqsədidir.

Fənn “Dizayn” ixtisasının xüsusi fənlərindən biridir, həm nəzəri və həm də təcrübə məqsədli fənnin siklini tamamlayır. Fənn tələbəni interyerin dizayn layihələndirilməsinin ümumi aspektləri ilə tanış edir. Fənnin mənimsənilməsi tələbənin bədii-layihələndirilmə fəaliyyətində müstəqil iştirakını, professional etik mövqedən seçim etməsini, təlim təcrübəsi zamanı alınmış bilikləri tətbiq etmək bacarığını nəzərdə tutur.


5. Fənnin təqvim planı:
5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

İctimai binalarda interyer anlayışı. Daxili məkanın sistemli layihələndirilməsi. Mövzu ilə bağlı material toplamı və araşdırılmalar aparılması.4

16.09

2

Mövzu№2

Müxtəlif tipli ictimai binaların interyer həlli. Məkan həllini təyin edən prinsip və üsullar. Kafe və ya restoran məkanının mövzu üslub xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.4

23.09

3

Mövzu№3

Tapşırığın verilməsi: ictimai binanın (inzibati və ictimai) interyerinin dizayn layihələndirilməsi.Tapçırığın şərtləri. Tapşırığın verilməsi.

“Qabaritləri məlum olan kafe və ya restoran
interyer məkanının dizayn tərtibat həlli”


4

30.09

4

Mövzu№4

Bina və qurğuların interyerlərində məkanın dərinliyə doğru, frontal inkişafı. İctimai məkanlarda azd və mürəkkəb fəza quruluşu. Məkanın funksional-planlaşma həllinin göstərən eskiz və rəsmlərin tərtibi.4

07.10

5


Mövzu№5

Daxili mühitin bölünməsi: ümumi və məhdud məkanlar. İctimai binaların funksiyasından, təyinatından asılı dəyişikliklər və tələblər. Kafe və ya restoran tərtibatını müəyyənləşdirən əsas səbəbləri açıqlamaq4

14.10

6

Mövzu№6

İnzibati və ictimai təyinatlı yerləşgələrin quruluşunu formalaşdıran prinsiplər və kompozisiya üsullarınln tətbiqi. Cəmiyyətin sosial zövq qruplarının interyer məkanı tərtibatında əsaslandırılması4

21.10

7

Mövzu№7

Məkanın qavraması və insan hərəkətinin nəzərə alınması. Funksional-planlaşma həllində əsas mebel, avadanlıq və qurğuların dəqiq müəyyənləşdirilməsi.
4

28.10

8

Mövzu№8

Müxtəlif funksiyalı (ofis, kafe, mağaza

və s.) məkanı xarakterizə edən elementlərin təşkili. Məkanın təbii və süni işıqlanma şəraitinin müəyyənləşdirilməsi.


4

04.11

9

Mövzu№9

Yerləşgələrin mühit təşkilində formaların uyğunluğu (yerləşgənin ölçüsü, mühitdə forma və rəng, işıqlanma). Tavanın süni işıqlanma həlli.4

11.11

10

Mövzu№10

Material və faktura. Təbii və süni materiallar. Məkanın tərtibatında istifadə olunan üzlük materialların klassifikasiyası.4

18.11

11

Mövzu№11

Rəng və işıq. Rəngin təsiri. Hormonik uyğunluq. İşığın funksiyası. Məkanın ümumi rəng və faktura həlli.4

25.11

12

Mövzu№12

Bədii vasitələrlə vahid mühit həlli. Üslub vahidliyi. Tərtibat və üzlük materialları göstərməklə divar açılış təsvirləri4

02.12

13

Mövzu№13

Interyerdə yekun dekorlaşdırılma işlərinin müəyyənləşdirilməsi. Interyer məkanının perspektiv rakurs rəsmləri.4

09.12

14

Mövzu№14

Yekun tərtibat işlərinin layihə hazırlığı. Memarlıq mühitində emosional təsir anlayışı. İnteryerin qavranılması xüsusiyyətləri. Bədii obrazın yaradılması.4

16.12

15

Mövzu№15

Işin tamamlanması və təhvili. Miqyasın bədii ifadə vasitəsi kimi interyerdə rolu. Fəza və müstəvi formalarının təşkili üsulları, vasitələri. Antropoloji ölçülər. Fəza həllinin təşkilində əşya (mebel, məişət əşyaları, təhcizat) mühitinin rolu. İstehsal, texniki, informativ xüsusiyyətləri və vasitələri.

Tapşırığın təhvili. Müzakirəsi və sərgisi.


4

23.12

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1

Tapşırığın verilməsi.“Qabaritləri məlum olan kafe və ya restoran interyer məkanının dizayn tərtibat həlli”
1

16.09

2

Mövzu№2

Mövzu ilə bağlı material toplamı və araşdırılmalar aparılması.1

23.09

3

Mövzu№3

Kafe və ya restoran məkanının mövzu üslub xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi.1

30.09

4

Mövzu№4

Məkanın funksional-planlaşma həllinin göstərən eskiz və rəsmlərin tərtibi.1

07.10

5


Mövzu№5

Kafe və ya restoran tərtibatını müəyyənləşdirən əsas səbəbləri açıqlamaq1

14.10

6

Mövzu№6

Cəmiyyətin sosial zövq qruplarının interyer məkanı tərtibatında əsaslandırılması1

21.10

7

Mövzu№7

Funksional-planlaşma həllində əsas mebel, avadanlıq və qurğuların dəqiq müəyyənləşdirilməsi.1

28.10

8

Mövzu№8

Məkanın təbii və süni işıqlanma şəraitinin müəyyənləşdirilməsi
1

04.11

9

Mövzu№8

Tavanın süni işıqlanma həlli.1

11.11

10

Mövzu№8

Məkanın ümumi rəng və faktura həlli.1

18.11

11

Mövzu№8

İnteryerin dekor həlli.1

25.11

12

Mövzu№8

Interyer məkanının perspektiv rakurs rəsmləri.1

02.12

13

Mövzu№8

Fəza həllinin təşkilində əşya (mebel, məişət əşyaları, təhcizat) mühitinin rolu.1

09.12

14

Mövzu№8

İstehsal, texniki, informativ xüsusiyyətləri və vasitələri.1

16.12

15

Mövzu№8

Tapşırığın təhvili. Müzakirəsi və sərgisi.
1

23.12


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) və laborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması və müdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

Tələbənin semestr boyu dizayn tarixi kursunun qavraması yekun semestrdə imtahanla nəticənələnir. Tələbə kurs layihəsinin tapşırığından və mövzusundan asılı olaraq ardıcıllığı yerinə yetirməlidir: obyekt seçilir, ölçüləri və tipoloji xüsusiyyətləri təhlil olunur, sifarişçinin tələbindən asılı olaraq dizaynın obyektiv imkanları müəyyən olunur, oxşar obyektlərin dizayn-layihələrinin analoqları öyrənilir, yaradıcı düşüncənin, ideyaların ilkin eskizləri yerinə yetirilir, klauzuralar keçirilir, layihənin konsepsiyasının dəqiqləşməsi prosesi aparılır,layihənin məqsədyönlü istiqaməti təyin olunur,layihənin tərkibinə uyğun işçi layihə, konstruksiya həlləri yerinə yetirilir, uyğun dekorativ elementlər və koloristika tərtib olunur, izahat vərəqi tərtib edilir, layihə qrafik tərtibatla təqdim edilir;


10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Bəkirova T.Ş. ( )
_____”________________ 20__ il.

Yüklə 104,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə