Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Adsorption and Photocatalytic Degradation of Organic Compounds on Titanium-DioxideYüklə 3 Mb.
səhifə13/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48

Adsorption and Photocatalytic Degradation of Organic Compounds on Titanium-Dioxide

Adsorption and/or photo catalytic degradation of some organic compounds such as bioflavonoids and surfactants have been studied on TiO2 nanoparticles by means of spectrophotometric method.

The solutions of cetyl piridinium chloride (CPC) which is a cationic surfactant were contacted with TiO2 under dark and illuminated conditions to elucidate the effect of adsorption or photocatalitic degradation. Experiments conducted depending on time, TiO2 dosage and initial concentration of CPC show that adsorption phenomena affect on reaction mechanisms rather than photo catalitic degradation. Sequential desorption studies also confirmed that adsorption takes place on TiO2 nanoparticles. Amount of adsorbed surfactant increased with solution /solid ratio whereas an inverse effect was observed on distribution coefficients. A two-step adsorption isotherm was obtained which is a typical shape for surfactant adsorption.

The percentage of photo catalytic degradation of flavone attained upto 80% after illumination with sun light during 6 hours. Photo catalytic degradation was decreased to around 40% in the presence of tetraethyl ammonium-hydroxide (TEAOH). No degradation was observed under dark conditions or during the night. However, photo degradation restarted when the system was exposured to the light again and flavon was completely decomposed.

Similar behavior was also observed for hesperidin solutions in the presence and in the absence of TEAOH under the same conditions. Desorption studies also showed that photo catalytic degradation is dominant mechanism for hesperidin consumption. Langmuir-Hinshelwood equation was successfully applied to the kinetic data obtained for flavon and hesperidin.

On the other hand, experimental results obtained from dark and illuminated solutions exhibited that the retention mechanism of rutin on TiO2 is adsorption. A sharp increase observed in the distribution coefficients until a solution/solid ratio of 0.1 l/g slows down after this value. Kinetic data for rutin adsorption are well described by McKay equation.

X-ray diffraction (XRD) and Furrier transform infrared (FTIR) spectra of TiO2 treated and untreated with the organic substances were compared for illuminated and dark conditions. The results are well consistent with experimental observations.

AYDIN Elif
Danışman : Prof.Dr. F. Serpil GÖKSEL

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Organik Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr.F.Serpil GÖKSEL(Danışman)

Prof.Dr.Cemil İBİŞ

Prof.Dr. Mustafa BULUT

Prof.Dr.Süleyman TANYOLAÇ

Prof.Dr.Ayşe YUSUFOĞLU

Brom ve Klorlu 2-Nitro-dien’den S- ve N,S-Sübstitüye Tiyoeterlerin Sentezi

Çalışmalarımız, trikloroetilen’in radikalik dimerizasyonundan kolaylıkla elde edilen polihalojenli buten sentezi ve onun 4-bromo-2-nitro-1,1,3,4-tetrakloro-1,3-butadien(6)’e giden daha sonraki reaksiyonları ile başladı.

Çalışmanın sonraki aşamasında(6) bileşiğinin tiyollerle olan reaksiyonları incelenmiştir. Önce 4-bromo-2-nitro-1,1,3,4-tetrakloro-1,3-butadien (6)’in 1-siklohekziltiyol ile reaksiyonundan 4-bromo-1-siklohekziltiyo-2-nitro-1,3,4-trikloro-1,3-butadien (8) bileşiği ve 1-dodekantiyol ile reaksiyonundan 4-bromo-1-dodesiltiyo-2-nitro-1,3,4-trikloro-1,3-butadien (10) bileşiği sentezlenmiştir.

Çalışmanın son aşamasında ise elde edilen mono(tiyo)sübstitüye nitrodien bileşiklerinin bazı piperazin türevleri ile reaksiyonları incelenmiştir.

4-Bromo-1-siklohekziltiyo-2-nitro-1,3,4-trikloro-1,3-butadien (8) bileşiği, sırasıyla N-(difenilmetil)-piperazin (11), N-(2-fluorofenil)-piperazin (13), N-(4-fluorofenil)-piperazin (15) ve N-fenilpiperazin (17) ile reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyonlar sonucunda sırasıyla 4-bromo-1-siklohekziltiyo-1-[N-(difenilmetil)-piperazin]-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (12),4-bromo-1-siklohekziltiyo-1-[N-(2-fluorofenil)-piperazin] -2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (14), 4-bromo-1-siklohekziltiyo-1-[N-(4-fluorofenil)-piperazin]-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (16) ve 4-bromo-1-siklohekziltiyo-1-(N-fenilpiperazin)-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (18) bileşikleri sentezlenmiştir.

4-Bromo-1-dodesiltiyo-2-nitro-1,3,4-trikloro-1,3-butadien (10) bileşiği, sırasıyla N-(difenilmetil)-piperazin (11), N-(2-fluorofenil)-piperazin (13), N-(4-fluorofenil)-piperazin (15), N-fenilpiperazin (17), N-(2-metoksifenil)-piperazin (23) ve N-etoksi-karbonil-piperazin (25) ile reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyonlar sonucunda sırasıyla 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-[N-(difenilmetil)-piperazin]-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (19), 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-[N-(2-fluorofenil)-piperazin]-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (20), 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-[N-(4-fluorofenil)-piperazin]-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (21), 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-(N-fenilpiperazin)-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (22), 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-[N-(2-metoksifenil)-piperazin-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (24) ve 4-bromo-1-dodesiltiyo-1-(N-etoksikarbonil-piperazin)-2-nitro-3,4-dikloro-1,3-butadien (26) bileşikleri sentezlenmiştir.

Sentezlenen yeni 1 adet mono(tiyo)nitro-1,3-butadien bileşiği ve 10 adet piperazin türevi orijinaldir. Oluşan bu yeni ürünler, kristallendirme veya kolon kromotografisi yöntemlerinden biriyle saflaştırıldı. Yapıları, mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV ve MS) ile aydınlatıldı.

The Synthesis of S- and N,S- Substituted Thioethers From Bromo and Chloro-2-Nitrodiene

Our investigations started with the synthesis of polyhalogenated butene which is easily obtained from the radical dimerization of trichloroethylene and its subsequent reactions leading to the compound 4-bromo-2-nitro-1,1,3,4-tetrachloro-1,3-butadiene (6).

In the following step, reactions of the compound with thiols (6) were investigated. Therefore, 4-bromo-1-cyclohexylthio-2-nitro-1,3,4-trichloro-1,3-butadiene (8) and 4-bromo-1- dodecylthio-2-nitro-1,3,4-trichloro-1,3-butadiene (10) were synthesized from the reactions of 4-bromo-2-nitro-1,1,3,4-tetrachloro-1,3-butadiene (6) with 1-cyclohexylthiol and 1-dodecanethiol respectively.

In the last step, reactions of piperazine derivatives with the mono(thio)substituted nitrodiene compounds were studied.

To obtain 4-bromo-1-cyclohexylthio-1-[N-(diphenylmethyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (12), 4-bromo-1-cyclohexylthio-1-[N-(2-fluorophenyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (14), 4-bromo-1-cyclohexylthio-1-[N-(4- fluorophenyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (16) and 4-bromo-1- cyclohexylthio-1-(N-phenylpiperazine)-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (18), the reactions of 4-bromo-1- cyclohexylthio-2-nitro-1,3,4-trichloro-1,3-butadiene (8) with the N-(diphenylmethyl)-piperazine (11), N-(2-fluorophenyl)-piperazine (13), N-(4-fluorophenyl)-piperazine (15) ve N-phenylpiperazine (17) were performed, respectively.

Analogously, 4-bromo-1-dodecylthio-1-[N-(diphenylmethyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (19), 4-bromo-1-dodecylthio-1-[N-(2-fluorophenyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (20), 4-bromo-1-dodecylthio-1-[N-(4- fluorophenyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (21), 4-bromo-1-dodecylthio-1-(N-phenylpiperazine)-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (22) 4-bromo-1-dodecylthio-1-[N-(2-metoxyphenyl)-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (24) and 4-bromo-1-dodecylthio-1-[N-etoxycarbonyl-piperazine]-2-nitro-3,4-dichloro-1,3-butadiene (26) were synthesized by the interaction of 4-bromo-1- dodecylthio-2-nitro-1,3,4-trichloro-1,3-butadiene (10) with the N-(diphenylmethyl)-piperazine (11), N-(2-fluorophenyl)-piperazine (13), N-(4-fluorophenyl)-piperazine (15) ve N-phenylpiperazine (17), N-(2-metoxyphenyl)-piperazine (23) and N-etoxycarbonyl-piperazine (25) respectively.

Synthesized one of the mono(thio)nitro-1,3-butadiene compound and ten piperazine derivatives are original. The novel products were purified either crystallization or via column chromatography. Structures of these novel products were characterized by microanalysis, spectroscopic methods (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV and MS).

BİRDAL Arzu
Danışman : Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Fiziksel Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU (Danışman)

Prof. Dr. Saadet PABUCCUOĞLU

Doç. Dr. Gülten GÜRDAĞ

Doç. Dr. Gül HİSARLI

Yrd. Doç. Dr. Gönül KEÇELİ

2, 3-Dimerkaptosüksinik asit uç gruplarını içeren akrilamid polimerlerinin sentezi ve fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi

Potasyum permanganat ve seryum tuzları, alkol, aldehit, karboksilli asitler ve amino asitler gibi indirgen maddeler varlığında etkili bir redoks sistemi oluştururlar.

Bu çalışmada düşük sıcaklıklarda Ce(IV) sülfat-2, 3-dimerkaptosüksinik asit ve KMnO4-2, 3-dimerkaptosüksinik asit redoks başlatıcı sistemi kullanılarak sulu asidik ortamda akrilamidin serbest radikal polimerizasyonu gerçekleştirildi. Suda çözünen, 2,3-dimerkaptosüksinik asit uç gruplu akrilamid polimerleri elde edildi. Yapılan deneylerde, monomer/başlatıcı mol oranının (nAAm/nCe(IV)), sülfürik asit konsantrasyonunun, sıcaklığın ve zamanın polimerizasyon verimine ve polimerin molekül ağırlığına etkileri incelendi.

Başlatıcı konsantrasyonu azaldıkça polimerizasyon veriminin düştüğü, polimerin molekül ağırlığının ise arttığı gözlendi. Reaksiyon sıcaklığının yükselmesi verimin düşmesine fakat molekül ağırlığında artışa neden oldu. Asit konsantrasyonunun artışı polimerizasyon veriminde artışa fakat polimerin molekül ağırlığında azalmaya yol açtı. Reaksiyon süresinin artması sonucu verimde artış gözlenmesine karşın polimerin molekül ağırlığında değişim olmadı.

Polimerizasyon reaksiyonunda Ce(IV) ve Mn(VII) iyonları Ce(III) ve Mn(II)’ye indirgenir. Bu iyonlar 2, 3-dimerkaptosüksinik asit uç gruplu polimer tarafından tutulurlar. Polimere bağlanan Ce(III) ve Mn(II) iyonlarının varlığı ve miktarı UV-Visible spektrometrik ve atomik absorbsiyon ölçümleriyle araştırıldı. Farklı başlatıcı konsantrasyonlarında sentezlenen akrilamid polimerlerinin partikül büyüklüğü dağılımı foton korelasyon spektrometresi ile incelendi. Akrilamid, 2, 3-dimerkaptosüksinik asit ve Ce(IV)-DMSA redoks sistemi ile sentezlenen poliakrilamidin yapısı FT-IR yöntemi ile analiz edildi.

N, N'-metilen bis(akrilamid) (NMBA) çapraz bağlayıcı ve Ce(IV)-DMSA redoks sistemi kullanılarak suda çözünmeyen fakat şişebilen akrilamid-metilen bis(akrilamid) jelleri sentezlendi. Sentezlenen akrilamid-N, N´-metilenbis(akrilamid) hidrojellerinin saf sudaki şişme davranışları üzerine asit, başlatıcı ve çapraz bağlayıcı gibi parametrelerin etkileri incelendi. Sabit monomer konsantrasyonunda sülfürik asit, çapraz bağlayıcı ve başlatıcı konsantrasyonu düşürüldüğünde şişme denge değerlerinin yükseldiği gözlendi.

Çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun kinetik parametreler üzerine etkisi şişme-kinetik bağıntısı kullanılarak saptandı.

  


The Synthesis of The Acrylamide Polymers Which Contain 2,3-Dimercaptosuccinic Acid End Groups and Investigation of Their Physichochemical Properties

KMnO4 and ceric salts form very effective redox systems in the presence of organic reducing agents such as alcohols, aldehydes and carboxylic acids.

In this work, by using 2, 3-dimercaptosuccinic acid-Ce(IV) and 2, 3-dimercaptosuccinic acid-KMnO4 redox systems, the free radical polymerization of acrylamide monomer was performed in acid-aqueous medium at low temperatures. Water soluble polyacrylamides containing 2, 3-dimercaptosuccinic acid end groups were synthesized. In experimental studies, the effects of mole ratio of acrylamide to initiator (nAAm/nCe(IV)), concentration of sulfuric acid, temperature and time on the yield and molecular weight of polymer were investigated.

It was observed that, the decrease of initiator concentration resulted in a decrease in the yield but an increase in molecular weight of polymer. The increase of reaction temperature resulted in a decrease in the yield but an increase in molecular weight of polymer. The increase of acid concentration led to an increase in the yield, but decrease in molecular weight of polymer. With increasing of polymerization time, the molecular weight of polymer didn’t change, but there was an increase in the yield.

Ce(IV) and Mn(VII) ions are reduced to Ce(III) and Mn(II) ions in the polymerization reactions. These ions can be absorbed by polymer containing DMSA end groups. The existence and amount of Ce(III) and Mn(II) ions bonded to polymer were examined by UV-visible spectrometric and atomic absorbtion measurements respectively. The particle size distributions of acrylamide polymers which were synthesized at different initiator concentrations (nAAm/nCe(IV))=20, 100, 250, 500), were investigated by photon correlation spectroscopy. The structures of the polyacrylamide, AAm and 2, 3-dimercaptosuccinic acid were examined by FT-IR spectrometry.

By using N,N´-methylene bis(acrylamide) as crosslinking agent and Ce(IV)-DMSA redox system, water-insoluble but water-swellable, acrylamide-N,N´-methylenebis(acrylamide) gels were synthesized. The effect of the parameters such as acid, initiator and crosslinker concentrations on the swelling behaviors of synthesized hydrogels in distilled water were examined. At a constant monomer concentration, swelling equilibrium ratios increased with a decresae in the sulfuric acid, initiator and crosslinker concentrations.

The effect of the crosslinker concentrations on the kinetic parameters were determined by using swelling-kinetic equations.

AVCI Filiz
Danışman : Prof.Dr.Cemil İBİŞ

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Organik Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Cemil İBİŞ

Prof.Dr. Süleyman TANYOLAÇ

Prof.Dr. F.Serpil GÖKSEL

Prof.Dr. Mustafa BULUT

Prof.Dr. Ayşe YUSUFOĞLU

"2-Nitrohalobuta-1,3-Dien’in Merkaptokumarin İle Reaksiyonundan S- Ve N, S-Sübstitüe Bileşiklerin Sentezi"

Bu çalışmaya trikloroetilen’in radikalik dimerleşmesi ile hazırlanan polihalojenli organik bileşiğin sentezlenmesi ve çeşitli reaksiyonları ile elde edilen 4-bromo-1,1,3,4-tetrakloro-2-nitro-1,3-butadien bileşiğinin (1) sentezlenmesi ile başlandı.

Çalışmanın sonraki aşamasında (1) bileşiğinin tiyol ile olan reaksiyonu incelendi. Çalışmaya 4-bromo-1,1,3,4-tetrakloro-2-nitro-1,3-butadien (1) bileşiğinin 7-merkapto-4-metilkumarin (5) ile reaksiyonundan 4-bromo-1,3,4-trikloro-2-nitro-1-(7-kumarintiyo-4-metil)-1,3-butadien (2) ve 4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,1-bis(7-kumarintiyo-4-metil)-1,3-butadien (3) bileşikleri sentezlenerek devam edildi.

Çalışmanın son aşamasında ise elde edilen mono(tiyo)sübstitüe nitrodien bileşiğinin bazı piperazin ,piperidin türevleri ve 1,4-diokso-8-azaspiro[4,5] dekan ile reaksiyonları incelendi.


4-Bromo-1,3,4-trikloro-2-nitro-1-(7-kumarintiyo-4-metil)-1,3-butadien (2) bileşiği, sırasıyla N-( 4-fluorofenil)-piperazin (6), N-fenil piperazin (7), N-(2-metoksifenil) -piperazin (8), N-etoksikarbonil piperazin (9), N-formil piperazin (10), N-(2-florofenil) piperazin (11), N-(4-metil) piperidin (12), N-(4-benzil) piperidin (13), 1,4-diokso-8-azaspiro[4,5] dekan (14) ile reaksiyona sokuldu.Reaksiyonlar sonucunda sırasıyla N-[1-(7-kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-N'-[4-fluorofenil]-piperazin (2a) ,N-[1-(7-kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-N'-fenilpiperazin(2b),N-[1(7kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-NI--[1-(2- metoksifenil)] piperazin (2c), N-[1-(7-kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-NI-etoksikarbonil piperazin (2d), N-[1-(7-kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-N'-[formil]-piperazin (2e), N-[1-(7-kumarintiyo-4-metil)-4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1,3-butadienil)]-N'-[2-fluorofenil]-piperazin (2f), 4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1-(7-kumarintiyo-4-metil)-1-(4-metil piperidinil)-1,3-butadien (2g), 4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1-(7-kumarintiyo-4-metil)-1-(4-benzilpiperidinil)-1,3-butadien(2h),4-bromo-3,4-dikloro-2-nitro-1-(7-kumarintiyo-4-metil)-1-(1,4-dioksoazaspiril)-1,3-butadien(4) bileşikleri sentezlendi.

Ürünler kristallendirme veya kolon kromatografisi yöntemlerinden biriyle saflaştırılmıştır. Bu yeni ürünlerin yapıları mikroanaliz ve spektroskopik yöntemler (1H-NMR, APT, IR, MS, UV gibi) ile aydınlatılmıştır.

The Synthesis of S-And N,S-Substituted Compounds From The Reactıons Of 2-Nitrohalobuta-1,3-Diene With Mercap to Coumarin”

Our investigations started with the synthesis of polyhalogenated butenes which is easily obtained from the radical dimerization of trichloroethylene and its subsequent reactions leading to the compound 4-bromo-1,1,3,4-tetrachloro-2-nitro-1,3-butadiene (1).

In the following step, reaction of thiol with the compound (1) were investigated. Therefore, 4-Bromo-1,3,4-trichloro-2-nitro-1-(7-coumarinthio-4-methyl)-1,3-butadiene (2), and 4-Bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,1-bis (7-coumarinthio-4-methyl)-1,3-butadiene (3) were synthesized from the reactions of 4-bromo-1,1,3,4-tetrachloro-2-nitro-1,3-butadiene (1) with 7-mercapto-4-methylcoumarin.

In the last step, reactions of derivatives of piperazine, piperidine and 1,4-dioxoazospiro [4,5] decan with the mono(thio)substituted nitrodien compound were explored.

To obtain N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4-bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadienyl)]-N'-[4-fluorophenyl]-piperazine (2a), N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4- bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadienyl)]-NI-phenyl piperazine (2b), N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4-bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadien­yl)]-N'-[1-(2-methoxyphenyl)]-piperazine (2c), 4- N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4-bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadien­yl)]-NI-ethoxycarbonyl piperazine (2d), N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4-bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadien­yl)]-NI-[formyl]-piperazine (2e), N-[1-(7-coumarinthio-4-methyl)-4-bromo -3,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadien­yl)]-N'-[2-fluorophenyl]-piperazine (2f), 4-Bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1-(7-coumarinthio-4-methyl)-1-(4-methyl piperidinyl)-1,3-butadiene (2g), 4-Bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1-(7-coumarinthio-4-methyl)-1-(4-benzyl piperidinyl)-1,3-butadiene (2h) and 4-bromo-3,4-dichloro-2-nitro-1-(7-coumarinthio-4-methyl)-1-(1,4-dioxoazospiryl)-1,3-butadiene (5) the reactions of 4-bromo-1,3,4-trichloro-2-nitro-1-(7-coumarinthio-4-methyl)-1,3-butadiene (2) with N-( 4-fluorophenyl)- piperazine (6), N- phenyl piperazine (7), N-(2- methoxyphenyl)- piperazine (8), N- ethoxycarbonyl piperazine (9), N- formyl piperazine (10), N-(2-fluorophenyl) piperazine (11), N-(4-methyl piperidinyl) (12), N-(4-benzyl piperidinyl )(13), 1,4-dioxoazospiro [4,5] decan (14) were performed, respectively.

The novel products were purified either crystallization or via column chromatography. Structure of these novel products were characterized by microanalysis, spectroscopic methods (IR, 1H-NMR, APT , UV and MS).EĞLENCE Songül
Danışman : Doç. Dr. İrfan KIZILCIKLI

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Anorganik Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. İrfan KIZILCIKLI

Prof. Dr. Bahri ÜLKÜSEVEN

Prof. Dr. Esma TÜTEM

Prof. Dr. Ayşe YUSUFUOĞLU

Prof. Dr. Saadet PABUCCUOĞLU

2-Hidroksi-1-Naftaldehit-4-(H/C6H5) Tiyosemikarbazon S-Etil Esterlerinin

Diokso Molibden (VI) Kompleksleri

2-Hidroksi-1-naftaldehit-4-(H/C6H5)-tiyosemikarbazon S-Etil esterleri, etil alkol ortamında tiyosemikarbazid ve 4-Fenil-tiyosemikarbazid ile etiliyodürün reaksiyonundan elde edilen S-Etil-4-(H/C6H5)-tiyosemikarbazid hidrohalojenür bileşiklerinin aldehit ile tepkimeye girmesiyle bilinen yöntemlerden yararlanılarak sentez edildi.

Genel formülü, [MoO2(L)D] (D=Metanol, Etanol, Propanol ve Butanol) olan Diokso Molibden (VI) kompleksleri, 2-Hidroksi-1-naftaldehit-4-(H/C6H5) tiyosemikarbazon S-Etil esterleri (H2L) ile molibdenil asetil asetonatın [MoO2(acac)2] reaksiyonu sonucu sentez edildi.

Ligandların ve komplekslerin yapıları ve fizikokimyasal özellikleri elementel analiz, IR, UV-Vis, 1H-NMR ve Kütle Spektroskopisi yöntemleri ile belirlendi.

[MoO2(LI)EtOH] ve [MoO2(LII)MeOH] genel formülündeki diokso molibden (VI) komplekslerinin tek kristal yapısı X-ışını kırınımı yöntemi ile aydınlatıldı.

Bütün komplekslerde spektroskopik incelemeler sonucu ligandların diokso molibden (VI) katyonu ile fenolik oksijen, imin azotu ve tiyoamid azotu üzerinden tridentat ONN-donör olarak koordinasyona girdiği bulundu.Dioxo Molybdenum (VI) Complexes With 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde-4-(H/C6H5) Thiosemicarbazone S-Ethyl Esters

2-Hydroxy-1-naphthaldehyde-4-(H/C6H5)-thiosemicarbazone S-Ethyl esters were synthesized according to common procedures by addition of the aldehyde to compounds of S-Ethyl- 4-(H/C6H5) thiosemicarbazide hydrohalogenide obtained from the reaction of thiosemicarbazide and 4-phenyl thiosemicarbazide with ethyliodide.

Dioxo Molybdenum (VI) complexes of general formula [MoO2(L)D] (D=Methanol, Ethanol, Propanol ve Butanol) were synthesized by the reaction of molybdenyl acetylacetonate [MoO2(acac)2] with 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde-4-(H/C6H5) Thiosemicarbazone S-Ethyl esters (H2L)

The physicochemical properties and structures of ligands and their complexes were characterized using elemental analysis, IR, UV-Vis, 1H-NMR and Mass spectroscopies.

Single crystal structures of dioxo molybdenum (VI) complexes having [MoO2(LI)EtOH] and [MoO2(LII)MeOH] general formulas were determined by using X-Ray Diffraction method.

It has been found that the ligands are coordinated to dioxo molybdenum (VI) cation as tridentate ONN-donors through phenolic-oxygen, imine-nitrogene and thioamide nitrogene as a result of spectroscopic investigations.ÖĞMEN Gözde

Danışman : Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Fiziko Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ

Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK

Doç. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU

Doç. Dr. İrfan KIZILCIKLI

Yard. Doç. Dr. Tuba ŞİŞMANOĞLUKitosan ve İkili Polimer Karışımlarının Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi

Doku mühendisliği, tıp ve gıda alanlarında hidrojeller önem kazandığından, son yıllarda, hidrojeller üzerinde yapılan çalışmaların sayısında dikkate değer bir artış gözlenmiştir.

Bu çalışmada, kitosanın/aljinat ve kitosan/polikaprolakton hidrojelleri hazırlanarak, şişme özellikleri ile yapısal ve ısısal özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Ayrıca elde edilen hidrojellerin şişme özellikleri PBS’de ve ultra saf suda incelenmiştir. Sıcaklığın, jellerin şişme özelliklerine olan etkisini incelemek amacıyla üç farklı sıcaklıkta çalışılmıştır.

Ayrıca Fourier Dönüşüm Infrared Spektrofotometresi (FTIR) ile yapısal özellikler incelenmiştir. Bu amaçla saf polimerlerin ve hazırlanan jellerin FTIR sonuçları karşılaştırılmıştır. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Kullanılarak örneklerin termal özellikleri incelenmiştir.

Şişme deneylerinin sonuçları hidrojellerin şişmesinin sıcaklığa ve ortama bağlı olduğunu göstermiştir.


  

Properties and Preparation of Chitosan and Polymer Blends

In recent years, the studies on the hydrogels are growing importance, because of their importance on the tissue engineering, medical research and food research area.

In this study, chitosan/alginate and chitosan/PCL hydrogels were prepared and their morphological and thermal properties were analyzed by comparing each other.

Swelling properties of hydrogels were investigated in PBS buffer solutions and ultra distilled water.

In order to study the effect of temperature on swelling properties of hydrogels, the experiments were done in three different temperatures.

Besides that, the morphological analysis were studied by Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR). For this purpose, the characteristictic peaks of the FTIR spectroscopy of the pure polymers and binary gels were compared. The termal properties of the gels were analyzed by using Differential Scanning Colorimeter (DSC).

The results of swelling experiments show that the swelling properties of the hydrogels are strongly dependent on the temperature and swelling medium.Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə