Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


The Kinematic Properties of The Southwest Extension of Fethiye-Burdur Fault ZoneYüklə 3 Mb.
səhifə29/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   48

The Kinematic Properties of The Southwest Extension of Fethiye-Burdur Fault Zone

One of the marked tectonic structure in Southwest Anatolia is Isparta angle. Fethiye-Burdur fault (FBF) zone forms the western branch of  the Isparta angle. Two major events of M7 class took place on this zone: the 03.10.1914 Burdur and the 25.04.1957 Fethiye earthquakes. These events obviously showed that an important  accumulation of deformation exist  along this fault zone and heretofore earthquakes may cause loss of life and property in this area.

In this thesis, we compile an earthquake focal mechanism data set for M≥4.0 events that took place starting from 1914 to present and covering the region between 34o-38,5o  N latitude and  25o-31o E longitude. The data was compiled from various catalogs and the analysis of 26 focal mechanisms was done within the scope of this study. This analysis showed that  the region is an active tectonic complex. As a result we compiled a data set of 252 fault plane solutions to inverstigate the structural relationship between the southwest extension of Fethiye-Burdur fault zone and  the Hellenic Arc. The disagreement between the rake of the fault plane salutions of events taking part in NE part of FBF zone and the GPS vektor is striking. Although, the earthquakes show that NW-SE extension in the region is a predominant feature the GPS data indicate right-lateral strike slip motion in NE-SW direction. Disagreement exists between the earthqukes in southwetsern part of FBF zone and the GPS data, as well. The upper crust earthquakes in Cameli basin show NNE-SSW extension while the GPS data suggests NW-SE compression.

Using the fault plane solutions in our data set we estimated the stress tensor acting in SW Anatolia that yield results showing direction and plunge of the principle stress axes as 1=(123, 65), 2=(278, 23), 3=(12, 10). Similarly, for the region to the southwest of FBF zone we obtain principal stress axis parameters as 1=(205,1), 2=(115, 8), 3=(304, 82).MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

DURAK Birkan
Danışman : Doç. Dr. Erol UZAL

Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ

Prof. Dr. Metin Orhan KAYA

Doç. Dr. Erol UZAL

Doç. Dr. Serdar BARIŞAkışkan Taşıyan Elastik Boruların Titreşim Analizi

Bu çalışmada akışkan taşıyan elastik borularda meydana gelen titreşimler matematiksel olarak incelenmiştir. Boru üzerinde akış sırasında kuvvetler yüzünden gerçekleşen dinamik yerdeğişimlerini uzay koordinatlarına ve zamana bağlı olarak gösteren dördüncü mertebeden bir diferansiyel denklem verilmiştir. Bu denklem boyutsuzlaştırılmış ve ardından karakteristik denklem yazılarak boyutsuz akışkan hızı için özdeğerlerin hesaplaması yapılmıştır. Farklı özdeğerler için mod biçimleri çizilmiştir.


 

Vibration Analysis of Fluid-Carrying Elastic Pipes

In this study, vibrations of elastic pipes which are used for fluid flow examined mathematically. A fourth order differential equation dependent of time and spatial-coordinates that represent dynamic displacements on pipe that occur because of forces during flow is given. This equation is non-dimensionalized and eigenvalues for dimensionless flow speed are calculated by writing characteristic equation. Mod shapes are drawn for different eigenvalues.ÖZER Hasan Ömür
Danışman : Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ

Prof. Dr. Ahmet SERTBAŞ

Doç. Dr. Erol UZAL

Yrd. Doç. Dr. Banu KÖRBAHTİBir Bina Modelinin Titreşimlerinin Deneysel Analizi

Bir Bina Modelinin Titreşimlerinin Deneysel Analizi’ isimli tez çalışmasında dış kaynaklı titreşimlerin etkisine maruz kalan binaların ve içerisinde yaşayan insanların korunmasına yönelik temel çalışmalar yapılmıştır.

Yapı sistemlerinde dış kaynaklı titreşimlerinin azaltılması konusundaki literatür taranarak çalışmalar özetlenmiştir. Yapılan bu çalışmaların ışığında çelik sac ve kolonlardan oluşan bir bina modeli hazırlanmıştır. Modelde kullanılan malzemelerin özellikleri incelenmiştir. Mevcut bina modeli üzerinde başlangıç şartları tayin edilerek serbest titreşim deneyleri yapılmıştır. Yapılan serbest titreşim deneylerinin sonuçları yorumlanmış, deney şartlarını sağlayan bir simulasyon modeli kurulmuştur.

Dış kaynaklı titreşimlerinin etkisinin nasıl iyileştirilebileceği hususunda çalışmalar yapılmıştır. Model üzerinde hazırlanan bir dinamik sönümleyici üzerinde çalışılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar ve modelin bilgisayar ortamında yapılan simulasyonları karşılaştırılmıştır. Dinamik sönümleyicinin titreşimlerin etkisi azalttığı görülmüştür. Kurulan simulasyon modelinin de deneysel sonuçlara yakın değerler vermesi deneyler ve simulasyonlar arasında uyum olduğunu göstermiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde dinamik sönümleyici kullanılan binaların deprem gibi dış etkenlere karşı direnç gösterdiği ve yapıları zararlı etkilerden koruyabileceği tespit edilmiştir.

Experimental Analysis of Vibrations of a Building Model

In the thesis study that is named ‘Experimental Analysis of Vibrations of a Building Model’, fundamental work has been implemented to protect building structures that are exposed to external vibrations and people living in these buildings.

Literature on reducing vibrations on structural systems from an external source has been reviewed and summarized. A building model formed with steel sheets and steel columns has been prepared to conduct experiments. Material properties used in the model has been examined. After determining initial conditions on the building model free vibration experiments executed. Study on the results of these experiments has been directed to construct a simulation that represents experimental conditions.

Mitigating the effects of vibrations from an external source has been studied. A dynamic absorber that has been prepared on the building model has been studied. Results of the experiments and computer simulations has been compared in order to see the effect of dynamic absorber on vibrations. Results of simulation study that are close to experimental results show that experiments and simulation are in conformity.

In conclusion buildings with dynamic absorbers are resistant to external exposures like earthquakes and protect structures from hazardous effects of these exposures.

DEMİR Mehmet Şirin
Danışman : Doç. Dr. Serdar BARIŞ

Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Serdar BARIŞ (Tez Danışmanı)

Prof. Dr. Salim Özçelebi

Doç. Dr. Erol UZAL

Doç. Dr. Mehmet Salih DOKUZ

Yrd. Doç. Dr. Banu KÖRBAHTİViskoz ve Sıkıştırılamayan İki Akışkandan Oluşan Karışım İçin Zamana Bağlı Genelleştirilmiş Couette Akımı ile İlgili Analitik Çözümler

Karışımlar teorisindeki gelişmelerin büyük bir çoğunluğu bünye denklemleri ve genel korunum yasalarının formüle edilmesiyle ilgilidir. Geliştirilen teorilerin pratik problemlere uygulanmasını içeren çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Uygulamaya yönelik bazı problemlerin çözümlerini içeren bu tez çalışması, bu gibi çalışmaların sayısını artırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, bu çalışmada, dört farklı geometride, sıkıştırılamayan ve viskoz iki akışkandan oluşan karışım için zamana bağlı genelleştirilmiş Couette akımı ile ilgili pratik problemler ele alınmış ve karışım teorisi kullanılarak hareket denklemleri çıkarılmıştır. Hareket denklemleri, olayın fiziği ile uyumlu olan yarı ters çözüm metoduyla ve akışın geometrisine uygun düşen sonlu integral dönüşümlerden faydalanılarak analitik olarak çözülmüş ve her bir bileşen için hız dağılımları sonsuz seri açılımları biçiminde bulunmuştur.

İlk bölümde; karışım konusunun önemine değinilirek, bu tip problemlerin çözümünde kullanılan metotlardan kısaca bahsedilmiş ve ele alınan problemlerin tanıtımı yapılmıştır.

İkinci bölümde ise; bu çalışmada kullanılan metot olan karışım teorisinin tarihsel gelişimi ile birlikte genel korunum yasaları ve karışımın sıkıştırılamayan iki viskoz akışkandan oluşması durumunda bünye denklemleri verilmiş ve bu denklemler kullanılarak yapılan kabuller altında her iki bileşen için hareket denklemleri vektörel formda çıkartılmıştır. Daha sonra pratik problemlerin çözümünde karşımıza çıkan etkileşim kuvveti, sınır şartları ve viskozite katsayılarının belirlenmesiyle ilgili tartışmalara kısaca değinilerek, karışım teorisinde bugüne kadar yapılmış olan çalışmalardan bahsedilmiştir.

Üçüncü bölümde; karışımlar için bulunacak çözümler ile karşılaştırma yapmak amacı ile bu problemler viskoz ve sıkıştırılamayan bir akışkan için hem daimi halde hem de zamana bağlı durumda çözülmüştür.

Dördüncü bölümde; viskoz ve sıkıştırılamayan iki akışkandan oluşan karışım için paralel iki levha arasında, daimi halde ve zamana bağlı durumda, her iki bileşenin genelleştirilmiş Couette akımına ait hız dağılımları integral dönüşümler yardımı ile analitik olarak çözülmüştür. Aynı problemler beşinci bölümde dikdörtgen kesitli bir kanalda, altıncı bölümde halka kesitli bir kanalda ve yedinci bölümde yarım daire kesitli bir kanalda çözülmüştür.

Sekizinci bölümde; elde edilen hız dağılımları, parametrelerin çeşitli değerleri için grafik olarak sunulmuş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

Çözümlerin bulunmasında kullanılan integral dönüşümler ve silindirik koordinatlardaki problemlerin çözümünde karşılaşılan Bessel fonksiyonlarının özellikleri ise iki ayrı ek olarak verilmiştir.

 

Analytical Solutions for Unsteady Generalized Couette Flow of a Binary Mixture of İmcompressible Viscous Fluids

Much of the developments in the mixture theory concern about the general formulation of the balance equations and constitutive equations. Although there is a well-developed theory of mixtures, there are few studies concerning about the applications of the mixture theory.

With the aim of increasing the number of studies which concerning about aplications of the mixture theory, some practical problems has been investigated and the governing equations of the motion of a binary mixture of incompressible viscous fluids have been derived by using the mixture theory. The governing equations, have been solved with the help of an appropriate finite integral transform and exact solutions have been obtained for unsteady generalized Couette flow of a binary mixture of incompressible viscous fluids in four different geometries.

In the first chapter, the significance of the mixtures has been emphasized and different approaches for solution of flow of the mixtures have been discussed briefly. Then the problems under discussion have been introduced.

In the second chapter, the historical development of the mixture theroy and balance equations have been presented. Later in this chapter constitutive equations for a binary mixture of incompressible viscous fluids have been listed. In last section of the second chapter, boundary conditions and mean viscosity of the mixture which make difficulties at the applications of mixture theory have been discussed briefly. Later previous studies dealing with the flow of a binary mixture of incompressible viscous fluids have been summarized.

In the third chapter, flow of a Newtonian fluid have been obtained in geometries under discussion in order to compare the results with flow of a binary mixture of incompressible viscous fluids.

From the fourth to the seventh chapters; the exact solutions have been obtained for steady and unsteady generalized Couette flow of a binary mixture of incompressible viscous fluids between horizontal parallel plates, in a rectangular channel, in an annulus, and in a semicircular channel respectively.

In the eigth chapter, the results obtained in the previous chapters have been presented in graphical forms for different values of the parameters and some comments about the results and the figures have been made.

In Appendix-A and B, some important properties of the Besssel functions and integral transforms used in this study have been presented respectively.DURGUT İlker
Danışman : Y. Doç. Dr. Cüneyt FETVACI

Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Y. Doç. Dr. Cüneyt FETVACI

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ

Prof. Dr. Erdem İMRAK

Doç. Dr. Erol UZAL

Doç. Dr. Serdar BARIŞAlın Dişlilerin Bilgisayar Simülasyonu

Alın Dişlilerin Bilgisayar Simülasyonu” isimli tez çalışmasında, bilgisayar simülasyonunda ilk basamak olan ve ileri nümerik analizler içinde referans teşkil eden dişli çarkların katı modellemesi gerçekleştirilmiştir. Sayısal metodlarla gerilme analizinde kapsayan güvenilir kompüterize edilmiş dişli dizaynı için öncellikle diş yüzeylerinin hassas geometrik ifadesi gereklidir. Dişli çarkların analitik mekaniği esas alınarak, literatürde evolvent diş yanağı ve kök profilini tanımlayan ifadeler sunulmaktadır. Tez çalışmasında kullanılan matematik model profilin hassas ifadesini sağlayan Litvin’in Vektör Yaklaşımı’nı esas almaktadır. Vektör gösterim, matris dönüşüm, diferansiyel geometri ve eş çalışma denklemlerini kullanılarak dişli çark profili hassas olarak ifade edilmiştir. Alttan kesme incelenmiştir. Çeşitleme konstrüksiyonuna örnek olan asimetrik evolvent diş profili çalışmada göz önüne alınmıştır. Asimetrik profil mekanizmanın boyut ve ağırlığını düşürmekte ve yük taşıma kapasitesini artırmaktadır. Dişli çark matematik modelinin bilgisayar ortamına aktarılması Matlab programlama dili ile yazılan bir program ile gerçekleştirilmiş. Hazırlanan bu programın çıkış dosyaları dişli çarkın geometrisini tayin eden noktaların koordinatları ile AutoCAD katı modelleme programında diş geometrisini otomatik çizen komut listesini içermektedir. İki ve üç boyutlu diş geometrisini gösteren grafikler elde edilmiştir. Ayrıca kesici takımın diş açmada takip ettiği yörüngesi simüle edilerek görselleştirilmiştir. Geliştirilen program farklı dizayn parametreleri için çalıştırılmış ve kavrama açısının, asimetrinin ve profil kaydırmanın imal edilen asimetik evolvent profilli helisel dişli üzerindeki etkileri görselleştirilerek incelenmiştir. Sonuçlar karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada incelen matematik model ve sunulan programlama yaklaşımı kremayer-tipi kesici takımın dizayn parametrelerinin imal edilen alın dişli çark geometrisi üzerindeki etkilerini imalattan önceleme inceleme fırsatını sağlamaktadır. Ayrıca bu simülasyon uygun düzenlemelerle bundan sonra yapılabilecek dişli çark sonlu eleman modellemesinde de kullanılabilir. Computer Simulation Of Spur And Helical Gears

In this licentiate thesis titled “Computer simulation of spur and helical gears”, solid modeling of involute gears which is the first step of computer simulation and further numerical analysis first step of them have been studied. An accurate geometrical representation of gear tooth surfaces is the fundamental starting point for developing a reliable computerized gear design which includes numerical methods for stress analysis. Based on analytical mechanics of gears, parametric equations describing involute profile and root fillet profile of the gear teeth have been presented in literature. The matematical model used in this thesis is based on Litvin’s Vector Approach which provides accurate representation of tooth geometry. By applying the equations of designed profile of rack cutter, the principle of coordinate transformation, the theory of differential geometry, and the theory of gearing, the mathematical models of involute helical gear are given. Also undercutting of the generated gear has been studied. As an application of variety design, asymmetric involute tooth geometry is considered. This gear type can reduce the size and the weight of gear and increase its load capacity. Computer implementation of the mathematical model is performed with a code written in Matlab programming language. The output of this program consists the coordinates of points which determines gear outline and list of commands that produces automatic generation of tooth profile in AutoCAD solid modelling software. Computer graphs of generated gears are obtained for two and three-dimensional gear geometry. Besides, the simulated motion path of the generating cutter is illustrated. The program has been run for different design parameters and the effect of pressure angle, the degree of asymmetry, and the addendum modification on the generated tooth profile have been investigated using the computer graphs of helical gear with asymmetric involute teeth. The results are compared and discussed. As a result we can say that, the matematical model and the proposed computer programming approach help us to investigate the effect of rack-type generating tool parameter on the generated tooth profile before manufacturing. For further studies, the proposed computer simulation based on the invesitgated mathematical model can be used for finite element modelling of asymmetric involute gears.SEZGİN Aziz

Danışman : Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi :

: Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

: Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ

: Prof. Dr. Ahmet SERTBAŞ

: Doç Dr. Erol UZAL

. Doç. Dr. Recep BURKANBir Taşıtın Sürücüsü İle Modellenmesi Ve Simülasyonu

“Bir Taşıtın Sürücüsü İle Modellenmesi ve Simülasyonu” isimli tez çalışmasında otomobillerin belirli bir hızla yol alırlarken, yol pürüzlülüğü nedeniyle yolcuya iletilen dokusal titreşimlerin yolcuya olan etkisi incelenmiştir. Bu amaçla; insana etkiyen titreşimlerin etkisini standartlaştıran ISO 2631 ve BS 6841 gibi standartlarla tezde bulunan sonuçlar karşılaştırılıp sürüş titreşimlerinin insana olan etkisi gösterilmiştir.

Titreşim bir aracın yapılandırılmasında en önemli sebeplerden birisidir. Bir tasarımda taşıt sürüş performansındaki ilerleyen büyük mühendislik değişiklikler ve yöntemleri yapıyı öznelleştirmiştir. Sürüş titreşimleri olarak adlandırabileceğimiz bu olgu, yolcuya bu titreşimlerin yansımasıdır. Koltuk tarafından ya da yolcunun elleri ve ayaklarıyla yolcuya iletilen hissedilebilir titreşimler genellikle sürüş titreşimleri ile ilişkilendirilir. Bu sürüş titreşimleri bu tezde bir insan modelinin çeyrek taşıt, yarım taşıt ve tam taşıt modelleri ile birlikte modellenmesi aracılığıyla simüle edilerek incelenmiştir.

Çeyrek taşıt modeli aslında bir taşıtın tüm özelliklerini açıklamada bize yardımcı olamaz. Bu sebeple bu tezde akslar arasındaki uzunlamasına mesafeden dolayı taşıt, düşey doğrultudaki titreme ve sıçrama hareketlerini de içine alan çok girişli bir sistem gibi düşünülmüştür ve çok sayıda hareketten önemli bir hareket olan kafa vurma hareketi de göz önüne alınabilmiştir. Aynı zamanda bu tezde incelenen taşıtta kafa vurma, sıçrama titreşimleri radyal, çekiş doğrultulu ve yanal kuvvetlerle birlikte sürücü ve koltuk da model içerisine dahil edilerek modelleme ve simülasyon yapılmıştır.

Bu simülasyon için yapılan modelde literatürde kullanılan taşıt modellerinden ve insan modellerinden biri seçilmiştir. Böylelikle yedi serbestlik dereceli bir tam taşıt modeline koltuk ve üzerindeki sürücü de eklenmiştir. Sonuç olarak elde edilen 17 serbestlik dereceli sistem modellenmiş ve simüle edilmiştir. Elde edilen veriler ilgili standartlar ile kıyaslanıp sürüş titreşimlerinin yolcuya olan etkisi gösterilmiştir.
   

The Modeling and Simulation of a Vehicle with Driver

In the thesis study that is named ‘The modeling and simulation of a vehicle with driver’, the effects are investigated that when vehicles are riding on a certain velocity, vibrations would be quickly transmitted to the passenger due to roughness of the road. For this purpose, the effects of the vibrations to the passenger are shown with comparing of the results of the thesis and the standarts ISO 2631 ve BS 6841 that are the standards of the effects of the vibrations to the human impact.

Vibration is one of the most important reason of the configuration of a vehicle. On one design, the great progress in driving performance of vehicles and methods of engineering changes to the structure has subjective. This phenomenon that can be named as ride vibrations is the reflection of these vibrations to the passengers. Vibrations can be transmitted to the passenger feeling by seat or the hands and feet of the passengers are often associated with ride vibrations. In this thesis, this ride vibrations are examined by simulating of the human model with quarter, half and full-vehicle model.

Actually, the quarter vehicle model can not help us to explain all the features of the vehicles. Therefore, in this thesis, due to the distance between the longitudinal axisof the vehicle, tremor and movement in the direction vertical leap in the field has been considered as a system with many input and a significant movement of many movements, pitch motion, could be taken into the consideration. At the same time not only analyzed in this thesis pitch, the bounce and radial vibration radial, and lateral traction forces, also drivers and seat are included in the model, modeling and simulation were made.

For this simulation model used in the literature on models and human models of vehicles have been selected. In this way, driver and seat are included to full-vehicle model with seven degrees of freedom. As a result, the system model with 17 degrees of freedom is derived and simulated. The effects of the vibrations to the human impact are shown with comparing of the results of the thesis and the standarts.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

SİNAN Sıtkı Tarık
Danışman : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Prof. Dr. Nurkan YAĞIZ

Prof. Dr. Salim ÖZÇELEBİ

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Prof. Dr. Ekrem MANİSALIBir Hazırgiyim İşletmesinde Tedarikçi Seçme ve AHP Destekli Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

Kendi markası için üretim yapan hazırgiyim işletmelerinde ürünü sezonda mağazalara sevkedebilmek, diğer rakip firmalarla rekabet edecek maliyette ürün tedarik etmek, ve müşteri tatminini sağlayacak kalitede ürünler sunmak çok önemlidir. Bu rekabet bileşenlerini yönetemediğiniz takdirde ise firmalar için maalesef istenmeyen son gerçekleşmeye başlar.

Kurumsallaşma açısından beyaz eşya, bankacılık, otomotiv gibi diğer sektörlerin gerisinde olan hazırgiyim/ konfeksiyon sektörü modern yönetim tekniklerini ise yeni yeni kullanmaya başlamaktadır. Bu süreçteki en önemli sıkıntılar ise halen gerekli verilerin istenen düzeyde kayıt altına alınmamış olması ve yeniliğe kapalı çalışanlar ile yöneticilerdir.

Hazırgiyim/ Konfeksiyon sektörü emek yoğun bir sektör olduğundan insan faktörü ihmal edilemeyecek bir husustur. Bu sebeple markalaşmış Avrupalı bir çok hazırgiyim firması çalıştığı tedarikçilerini verimlilik ve çalışanlarına sunduğu sosyal haklar açısından da sorgular duruma gelmişlerdir.

Yukarıdaki hususları derlediğimizde hazırgiyim ürünü tedarik sürecini yönetirken zaman, kalite, maliyet ve insan faktörünün ne denli önemli olduğu ve iyi yönetilmesi gerektiği karşımıza çıkmaktadır. Hazırgiyim/Konfeksiyon sektörümde tedarik zinciri yönetiminin en önemli boyutlarından birini tedarikçi firmalar oluşturmaktadır. Kalite, maliyet, termin ve insan kaynaklı süreçleri tedarikçi boyutunda çözebildiğimiz takdirde başarı için geriye iç süreçlerimizde verimliliğimizi arttırmak amacıyla iyileşme çalışmalarının yönetilmesi faaliyetleri kalmaktadır.

Bu tez çalışmasında tedarikçi firma tarafında rekabet bileşenlerinin etkin yönetilebildiği bir sistem geliştirmek adına bir seçme ve değerlendirme modeli tasarlanmıştır. Bu bağlamda anahtar kavramlar ise KALİTE, ZAMAN, MALİYET ve ETİK kelimeleri olmuştur. Modelin uygulama sürecinde kolay ve anlaşılabilir olması yanında bilimsel tekniklere dayanması temel dayanak olarak kabul edilmiş ve tez kapsamında anlatılmaya çalışılmıştır. Seçim sürecinde firma alışkanlık ve kültürünü çok değiştirmeden izlenebilir, değerlendirme sürecinde ise objektif ve kritik süreçlerin değerlendirildiği bir sistem kurulmuştur.Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə