Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Demand Planning Methods in Enterprise Resources Planning Software and ApplicationsYüklə 3 Mb.
səhifə31/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48

Demand Planning Methods in Enterprise Resources Planning Software and Applications

In  today’s industries which has hard competition and short production lifecycle, companies prefer customer focused production. Now companies can not sell whatever they produce as before and wrong production investments or wrong production desicions causes lot of bad results such as high inventory level, losing customer or losing competition force and at the end getting weaker in the market.

  With this improvement of the industry, companies have to forecast what their customers wants and how much they need to produce before customer demands. So companies bended demand forecasting methods and because of this lot’s of forecasting methods and tools improved.

  Judgmental methods, causal methods, time series methods, stochastic methods and artificial intelligence solutions are the methods  improved for demand forecasting of companies in different industries. By time data needed for forecast increases and the methods get more complex so for this reason lots of forecasting software or other softwares including forecasting functions are improved.

  Lot’s of companies prefer ERP softwares for institutionalization but little of them use forecasting tools of this softwares. ERP sotfwares are powerful and enough in time series forecasting.  But time series forecasting tools forecast next periods sales by only taking past sales values. However ERP softwares has more useful data for forecasting. In practice with notice of this idea, linear relationship between  average currency rates and customer satisfaction with sales,  study with corelation and regression; nonlinear reletionship  study with fuzzy sets. 

In practice this methods gives very good results. The results show that if the methods studied in the thesis integrated with ERP softwares; sotfwares can be used more efficiently, companies get more values from this softwares by giving same amount of data and the most important thing is that companies can get more accuracate forecasts.


ÇAKMAK Faruk
Danışman : Prof.Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Şakir ESNAF

Doç.Dr. Alp BARAY

Yrd.Doç.Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd.Doç.Dr. Murat AKAD

Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet YÜKSELOptimum Üretim Parti Miktarlarının Belirlenmesi ve Vana Üreticisi Bir Firmada Uygulanması

Bu çalışma, Kelebek Vana üretimi yapan bir vana firmasında, ilgili üretim işlemiyle alakalı optimum üretim parti miktarlarının farklı algoritmalar çerçevesinde belirlenmesini ve en uygun model sıralaması yapılmasını kapsamaktadır.

Çalışma, kaba olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, parti büyüklüğü belirleme yöntemleriyle ilşkili literatür araştırması yapılmış olup, konu statik ve dinamik modeller olmak üzere iki alt başlıkta incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümü ise, ilk bölümde anlatılan parti büyüklüğü belirleme algortimalarından en çok kullanılan altısını kullanmak suretiyle, Kelebek vana ürün grubuyla ilgili en uygun üretim parti adetlerinin bulunmasını içermektedir. Bu bölüm, iki alt bölüm çerçevesinde incelenmiştir. Birinci bölümde, Kelebek vana ürünleriyle ilgili altı farklı parti büyüklüğü belirleme algortimaları uygulanmış olup; çıkan sonuçlar en düşük stok maliyeti performans kriterine göre sıralanmıştır. Benzer şekilde, ikinci bölümde de yine birinci bölümde kullanılan parti büyüklüğü belirleme algoritmaları kullanılarak, bu kez en yüksek karlılık ve kar ile en düşük üretim maliyeti performans kriterlerine göre en uygun yöntem sıralaması yapılmıştır.

En son yer alan Sonuç bölümünde ise; uygulama kısmında yer alan gerek birinci gerekse de ikinci bölümden çıkan sonuçlar farklı göstergeler kapsamında (mikro: bölümsel ; makro: finansal ve firmasal) yorumlanmıştır.

The Determinination of Optimum Production Lot Sizes and Application in a Valf Manufacturing Firm

This study includes in determining optimum production lot sizes in a Butterfly valf manufacturing firm based on different production lot sizing algorithms and also contains making the optimal sequence of those production lot sizing models.

The study is mainly seperated in two parts. In the first part, the literature investigation has been performed related to production lot sizing algorithms, and that investigation has been seperated in two sub-parts, those of which are static and dynamic models.

The second part of the study consists of finding out the optimum production lot sizing model regarding the Butterfly Valf products by using the most frequenly used six lot sizing algorithms that has been explained in the first part. This part is also seperated in in two sub-parts. In the first part, the six lot sizing models has been applied to Butterfly Valf products, and the results obtained from that application are sequenced based on the minumum stock cost performance criteria. In the second part, similar to the first part, the optimum model sequence has been performed by using the same lot sizing algorithms just like those in the first part, but this time the performance criteria is maximum profit rate and profit together with the minimum production cost instead of the minumum stock cost.

In the consequence part, the results obtained from both the first and the second part of the application are interpreted in the context of distinct indicators incuding in micro (departmental) and macro (mainly financial) ones.

KALKANCI Çağatay
Danışman :Prof.Dr.Şakir ESNAF

Anabilim Dalı :Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı :2009

Tez Savunma Jürisi :Prof.Dr.Şakir ESNAF

Doç.Dr. Alp BARAY

Doç.Dr. Necdet ÖZÇAKAR

Yrd. Doç.Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd.Doç.Dr. Murat AKATCoğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Üretim ve Lojistik Optimizasyonu ve Asfalt Sektöründe Bir Uygulama

Lojistik sektörü; doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve kabul edilebilir bir maliyetle” müşterilere ulaştırılması prensibi üzerine çalışmaktadır. Bu bağlamda, tüm lojistik faaliyetlerinde bilişim teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Lojistik bilgiye her istenildiğinde, hızlı ve tutarlı bir şekilde erişilebilmelidir.

Araç takip sistemleri, filosu olan tüm şirketlere hem ciddi bir gider kalemi oluşturan yakıt giderlerini düşürmek hem de filo disiplinini sağlama yoluyla performanslarını ve verimlerini arttırmaya yönelik çözümler sunan bir bilgi teknolojisidir.

Araç Takip Sistemleri temel olarak KKS uydularından alınan konum bilgilerinin, araç üzerinden toplanan çeşitli sensör ve benzeri bilgiler ile birlikte KMİS / GRİSP üzerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanıcılara kontrollü olarak internet üzerinden sunulması esasına göre çalışan sistemlerdir.

Bu çalışmada da GPS uygulamaları ile araç takip sistemleri üzerinden çalışmalar yapılmış ve yapılan uygulama ile; asfalt üreten ve uygulayan bir firmanın dağıtım yaptığı noktalar arasındaki gerçekte oluşan problemlerin raporlanmasına çalışılmıştır.

Çalışmanın giriş bölümünde kısaca çalışmanın amacı belirtilmiştir. Ardından ikinci bölümde Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lojistik Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması ve Araç Takip Sistemlerinden genel olarak bahsedilmiş ve bu konudaki yazın taramaları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise Bulanık C Ortalamalar Algoritması, Ağırlık Merkezi Yöntemi, mevcut plentlerin öbek merkezleri ile eşleştirilmesi, MySAP Kurumsal Kaynak Planlaması ve Araç Takip Sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonundan oluşan modelden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise çalışılan sisteme ait bulgular ve detayları anlatılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise yapılan çalışma ile ilgili maliyet analizi ve genel değerlendirmeler yapılmıştır.Geographical Information System Aided Production and Logistics Optimization and an Application in Asphalt Industry

Logistics sector operates on the principle of delivering the “right product “ to the customers at the “right time” and at the “right place” for an acceptable cost.

In this respect, Information Technologies take an important place in all logistics activities.

Logistics information should be gathered with speed and accuracy when required.

Vehicle Tracking Systems are knowledge based technologies that provide solutions to all companies operating vehicle fleets by reducing the fuel costs, which is a considerable expenditure item, and by establishing the fleet discipline to increase overall performance and productivity.

The V.T.S. systems operate on the basic principle of carrying the location data, gathered from the GPS satellite, together with similar data collected by various sensors on the vehicle to the central control through the GSM/GPRS and presenting this information to the users on the internet in a controlled way.

In this thesis, studies are conducted by utilizing GPS applications involving V.T. Systems.

The aim with the application was to asses the ability of reporting of logistical problems occurring among different locations of delivery by an asphalt producer company.

The objectives of this study is briefly given in the first part. In the second part, followed, subjects like Geographical Information Systems, Logistics Management, Corporation Resource Management and Vehicle Tracking Systems are generally mentioned and literature reviews of these subjects are presented.

In the third part, Fuzzy C Mean Algorithms, Center of Gravity Management, matching the present plant facilities to the centers of clusters, MySAP Corporation Resource Management, Vehicle Tracking Systems and the model which is the integratation of these systems are mentioned. In the fourth section, data gathered by the system implemented and the details of this system is explained.

In the final section of this study, general evaluations and a cost analysis of the study undertaken is given.

SARIDOĞAN Mehmet
Danışman : Prof. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Şakir ESNAF

: Doç. Dr. Alp BARAY

: Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR

: Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

: Prof. Dr. Öner ESENÖz Örgütlemeli (Kohonen) Haritalar İle Esnek Üretimde Yer Alan Otomatik Güdümlü Araçların (OGA) Rotalarının Belirlenmesi

Geçtiğimiz yarım yüzyılda, rotalama ya da araç rotalama, Planlama ve Lojistik açısından çok önemli bir problem haline gelmiştir. Araç Rotalamanın değişik varyasyonları olarak bilinen Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama, Zaman Kısıtlı Araç Rotalama, Çok Depolu Dağıtımda Araç Rotalama lojistik planlama içeriğinde yer almaktadır.

Bu çalışmamızda, fabrika içinde bulunan sabit bir depodan malzemelerin, tamamen birbiri ile aynı, fabrika içinde operatör masalarına forkliftler vasıtası ve Özörgütlemeli Haritalar (ÖÖH) algoritmasına göre taşınması üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın amacı, ÖÖH kullanarak toplam katedilen mesafenin en aza indirilmesidir.

Çalışmamızda bir algoritma geliştirilmiş ve mevcut veriler ile denenmiştir. Aslında Gezgin satıcı problemine için tasarlanmış olan algoritma Araç rotalamaya uyarlanmış ve bir firmadaki Otomatik Güdümlü Araçlara (OGA) uygun hale çevrilmiştir.

Çalışmamızın sonucunda önerilen metod, süpürme metodu ile karşılaştırılmış ve sonuç olarak bu çalışmada önerilen ÖÖH, süpürme metoduna optimal yakın sonuç verdiği ortaya konulmuştur.
 

Determining Routes of Automated Guided Vehicles by Self Organizing (Kohonen) Maps in Flexible Manufacturing

Over the past 50 years, Routing or Vehicle Routing has become an important problem from the point of Planning and Logistic. Different variations of Vehicle Routing Problem (VRP), Capacitated Vehicle Routing, Vehicle Routing with Time Windows, Multiple Depot Vehicle Routing arise in a logistics planning contexts.

In this study the transportation of the products which are in a stable depot in a plant by a set of homogeneous forklitfs based on Self Organizing Map algorithm is addressed. The objective of this study is to minimize the total traveled distance by using SOM.

An algorithm was created and tested by current data. Actually, this algorithm was created for travelling salesman problem then adjusted to the vehicle routing and Automated Guided Vehicles (AGV) in a factory.

The results of SOM and Sweeping Method are compared and this comparison shows that SOM is giving a solution which is very close to sweeping method result.

BÜYÜKSAATÇI Sinem
Danışman : Prof. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Şakir ESNAF

Doç. Dr. Alp BARAY

Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Murat AKADYeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Uygulama

1997`de imzalanan ve 2005 başında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmayı veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını arttırmayı taahhüt etmişlerdir.

5 Şubat 2009 tarihinde Türkiye'nin Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasından sonra ülkemizdeki işletmeler de gelecekte sera gazlarının azaltılmasını sağlayacak yeni yasal düzenlemelerin kendilerini nasıl etkileyeceği hakkında değerlendirmeler yapmakta ve süreçlerini buna göre düzenlemeye çalışmaktadırlar. “Ölçebildiğinizi yönetebilirsiniz” anlayışına istinaden, işletmeler ilk önce kendi sera gazlarının salınım seviyesini ve kaynaklarını bulmak için çaba harcamakta ve zaman içerisindeki salınımlarını izlemek için sistemler geliştirmektedirler.

Gelecekte toplumun çevresel konularda daha bilinçli olacağı düşünüldüğünde de, uluslararası rekabet koşullarında şirketler rekabet güçlerini koruyabilmek ya da yeni rekabet avantajları sağlayabilmek için “hem müşteriye değer yaratmak”, “hem de çevreyi korumak adına değer yaratmak” zorundadırlar. Bu da karbon seviyesi tespiti gibi çevresel etkileri dikkate alan stratejik uygulamaların geliştirilmesine bağlıdır.

Ülkemizde yeni yeni incelenmeye başlanan bu konu hakkında, ne yazık ki ne literatürde ne de uygulamada yeterli çalışma bulunmamaktadır. İşte bu yüzden, bu tezde yapılan bir uygulama ile bu kapının aralanması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada tedarik zinciri yönetimi problemlerinden biri olan tesis yeri seçimi kararı, uygulamalı olarak bir şirketin dağıtım ağındaki CO2 emisyon miktarını minimum kılacak şekilde ele alınmakta ve böylece Türkiye için yeni bir yaklaşım olan yeşil tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı incelenmektedir. Uygulamanın ilk kısmında Bulanık C-Ortalamalar ve Gustafson-Kessel algoritmalarından faydalanarak öbekleme analizi yapılmaktadır. Daha sonraki kısımda ise, tesis yeri seçimi yöntemlerinden biri olan ağırlık merkezi yöntemi bağlı olarak geliştirilen emisyon bazlı ağırlık merkezi yöntemi ile, tesisler-müşteriler arasındaki taşıma işlemlerinden ortaya çıkacak CO2 emisyon miktarını en küçük kılacak şekilde uygun tesis yerleri belirlenmektedir.
Green Supply Chain Management and an Application

The Kyoto Protocol, which was signed in 1997 and came into force in early 2005, is the only international framework that provides to strive against global warming and climate change issues. The countries who have signed this protocol, commit to reducing the emissions of carbon dioxide and five other greenhouse gases (GHG) or to have rights through emission trades.

Afterward the stage legislation that endorse Turkey's participation into the Kyoto Protocol was ratified and adopted a law code by the General Assembly of Parliament on February 5, 2009; companies have started to evaluate new legislations about the greenhouse gas reduction and arranged their processes towards these arrangements. They endeavor to find out their GHG emissions level and their sources first and develop systems to monitor emissions with regards to “You can manage what you can measure” approach.

Considering that society will be more “green conscious” in the new future, companies should create value both customer and environment. This is important to retain their competitiveness and create new competitive advantages in the international markets. To create value they should employ new strategic applications like determinig carbon level that taking environmental effects into account.

Unfortunately neither in literature nor in application there are sufficient resourced about this issue which has been recently rising in Turkey. In that sense, with an application in this dissertation it is aimed to open this discussion.

In this study, facility location decision problem, that is one of the main supply chain issues, was investigated by minimizing CO2 emissions of a company’s distribution network and thus the green supply chain management which is a new concept for Turkey was discussed. In the first part of the application, clustering analysis was conducted using Fuzzy C-Means and Gustafson-Kessel algorithms. In the next part, center of gravity method was adapted to emission problem calling it emission-based center of gravity method. It is applied to determine the facility locations to minimize CO2 emissions sourced from transportations between plants and customers.YARAN Abdurrahman
Danışman : Prof. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Şakir ESNAF

Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Murat AKAD

Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİRMarmara Bölgesi’nde Ro-Ro Taşımacılığı İçin Liman Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Ro-Ro taşımacılığı intermodal sistemler olarak adlandırılan çok modlu taşımanın (taşıma zincirinin) ayaklarından bir tanesidir. Günümüz lojistik çağında kapıdan-kapıya taşıma hizmetinin özellikle tekerlekli yükler açısından aksaksız yürütülebilmesinde Ro-Ro taşımacılığının yadsınamaz payı vardır. Bu tez çalışmasının amacı Ro-Ro taşımacılığının temel çalışma ilkeleri hakkında bilgi sağlamak, bu tür taşımacılık için seçilecek terminal noktalarında aranan özellikleri tespit etmek ve belirli bir bölge içerisinde bu özelliklere uygun bir hat kurulması için ön fizibilite etüdü hazırlamaktır. Bu tez çalışmasının teorik kısmında Ro-Ro taşımacılığı hakkında genel bir bilgi verilecek ve Ro-Ro terminali kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler incelenecektir. Çalışmanın uygulama kısmında ise Marmara Bölgesi içerisinde kurulması, bölgeye ve hinterlandına en verimli şekilde hizmet etmesi düşünülen bir Ro-Ro hattı için Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemi ile bölge içerisinde iki adet terminal noktası belirlenmeye çalışılacaktır. AAS ile en uygun liman yeri seçimi problemine etki eden somut ve soyut ölçütler bir arada değerlendirmeye dahil edilerek çok daha tutarlı ve kabul edilebilir bir sonuca ulaşılacağı düşünülmektedir. AAS yönteminin niteliği gereği yapılan karşılaştırmalar öznel olduğu için çalışmadan elde edilen sonuçlar tartışmaya açıktır. Ancak modelin kurulması ve çözüm yönteminin hazırlanmış olması daha fazla sayıdada ve daha farklı disiplinlerden gelen uzman görüşlere dayandırılan verilerin değerlendirilmesi durumunda daha sağlıklı sonuçlara daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.

 
Port Area Selection for a Ro-Ro Transportation in Marmara Region and an Application

Ro-Ro transportation is one of the steps of multimodal transportation (transportation chain) as known as intermodal transportation. In the logistic era of today, Ro-Ro transportation has a significant share in the proper execution of the door-to-door transportation services and especially of the rolling cargoes. The purpose of this thesis study is; providing information about the main working principles of Ro-Ro transportation, defining the properties for the terminal points for this kind of transportation system and preparing a feasibility study for a line proper to these properties in a specific region. In the theoretical part of this study, general information about Ro-Ro transportation will be given and the criteria which should be taken into consideration about Ro-Ro terminal area choice will be examined. In the practical part of the study, two terminal points for a Ro-Ro line which is thought to be established inside the Marmara Region and to serve its hinterland as effective as possible will be determined with ANP method. Since the tangible and intangible criteria effecting the optimal port area choice problem will be evaluated together with ANP method, more convenient and acceptable results will be obtained. The results of the study may be discussed because the comparisons made are subjective as a characteristic of ANP. To construct the model will provide to get the more reliable results faster, in case of evaluating the data obtained by more expert judgements from more disciplinces.ÖRNEK Ali
Danışman : Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Prof. Dr. Şakir ESNAF

Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİRLojistık Açıdan Proje Taşımacılığı

Proje taşımacılığı, özellikle ağır, havaleli, hacimli (fazla uzun, fazla geniş veya fazla yüksek) yani gabari dışı eşyaların taşınmasında kullanılır. Bu tip eşyalar genellikle kamu/özel sektör fabrika, rafineri, madencilik, enerji, inşaat vb. altyapı yatırımlarında gerekli olan malzemeler, cihazlar veya donanımlardır. Proje lojistiği ise taşımacılık operasyonlarının yanında müşteriden gelen özellikli dağıtım, depolama veya elleçleme gibi karmaşık lojistik operasyon ve görevleri de kapsamaktadır.Bu tez çalışmasının amacı proje taşımacılığı ve proje lojistiği hakkında bilgi sağlamak, entegre lojistik yönetimi ile katma değerli hizmetler sağlayarak tüm bu çalışmaları bir merkezde buluşturup verimliliği sağlamaktır. Bu tez çalışmasının teorik kısmında proje taşımacılığı ve lojistiği hakkında genel bir bilgi verilecek, süreçlerin tanımı yapılıp inşaat lojistiği ile ilişkisi aktarılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında ise bir inşaat şantiyesine beyaz eşya nakli projesi ile ilgili olarak talep dönemi belirsizliği karşısında, en uygun uluslar arası taşıma türü ve depo yerinin tespiti anlatılacak, planlama ve proje sonrası sonuçlar değerlendirilecektir.Project Transport From Logistics Angle

Project transportation is used especially for the out of loading gauge cargoes which are extra long, extra large or extra high. This kind of cargoes are generally materials, devices or equipments which are necessary for the intrastructure investments such as factories, refineries, mining, energy or constructioncompanies in either public owned and private ones. Project logistics involves complete logistic operations and duties like qualified distribution, storage or handling besides the transportation operations. The purpose of this thesis study is to provide for the information about the project transportation as well as project logistics making the value added services within the intregrated logistics management more productive. In the theoretical part of this thesis study information about the project transportation and project logistics is given, the processes are defined and its relationship with the construction logistics is explained. In the application part of the study however, the choice of the most suitable international transportation mode and storage area for the project of the transfer of the home appliances to a construction site against the uncertainty of the demand term is examined and the results of the project is thence evaluated.
Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə