Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Treatability of Electronical Industry EffluentsYüklə 3 Mb.
səhifə35/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48

Treatability of Electronical Industry Effluents

Water-based paints have been evaluated as alternatives to solvent-based paints. The volatile organic compound (VOC) content of water-based paints is significantly lower than conventional solvent-based paints, thereby reducing VOC emissions. Water-based paints may include such resins as acrylics, vinyls, and epoxies, among others. In addition to the resins, water-based paint is made up of some solvents, pigments, and additives. Due to the varying degree of chemicals used, the wastewater contains appreciable concentrations of BOD, COD, suspended solids, toxic compounds and color. Among various chemical treatment options applicable to highly polluted, toxic and colored effluents, the most commonly used treatment schemes are coagulation-flocculation and Fenton oxidation.

Membrane process has been widely used in both water supply and wastewater treatment application. The application of membrane process has an increasing trend to recover both water and rejected water. Recovery of valuable substances such as detergent, pigment, solvent along with water makes membranes a more attractive process.

The aim of this study is to investigate the facilities of treatment and recycling of extremely polluted water-based paint wastewater from the electronics industry by using coagulation-flocculation, Fenton oxidation and membrane process.

The water-based paint wastewater was collected from the painting unit of an electronics industry which manufactures a various range of color televisions. The characterization of the water-based wastewater is 55.000 to 205.000 mg/L of COD, 9.500 to 32.000 mg/L of SS. The wastewater used in this study was collected four times on different dates and stored at +4ºC. The characterization of the wastewater depends on the painting duration so the COD concentration varies in a wide range. The flow rate of wastewater from the painting unit was 5m3/day and discharged everyday. The water after a suitable treatment is sought after for recycling within the painting unit.

Chemical coagulation flocculation experiments were performed using aluminum sulfate and ferrous sulfate. In order to determine the optimum coagulant dosages and the pH condition, jar-tests were carried out at various reaction conditions (1st wastewater with the concentration of 2500-7500 mg/L aluminum sulfate, 270-10800 mg/L ferrous sulfate and 2nd wastewater with the concentration of aluminum sulfate 600-4000 mg/L, concentration of ferrous sulfate 500-4000 mg/L, and pH 6-10). First, the optimum coagulant dosage at pH 9 was determined. The optimum pH at the optimum coagulant dosage was then obtained. Ca(OH)2 and NaOH were used to adjust pH. Performance of the coagulation was determined by COD removal efficiency and turbidity.

In the Fenton oxidation the constant [Fe+2]=0.02 M and [H2O2]/[Fe+2]=10 were studied. The studies on Fenton’s kinetics was carried out to optimize the reaction time. Performance of the oxidation process was followed by the analysis of COD at various concentrations and different time intervals. All chemical treatment experiments were undertaken in triplicates.

The membranes used in this study were FM UP020, FM UP005 and FM NP010 (Microdyn-Nadir GmbH, Germany). Permeate of the membrane FM UP005 was fed to the membrane FM NP010 to eliminate additional COD.

In the coagulation- flocculation studies, 1st wastewater: 68 % COD removal was achieved at 5000 mg/L of aluminum sulfate dosage at pH 9 and 59 % COD removal was achieved at 2700 mg/L of ferrous sulfate dosage at pH 9. 2nd wastewater: 67 % of COD removal was achieved at 1000 mg/L of aluminum sulfate dosage at pH 7 whereas coagulation with ferrous sulfate obtained 45 % of removal efficiency at 750 mg/L dosage ath pH 8-9. The color and turbidity were removed to acceptable values. Waste sludge produced by coagulation flocculation, hovewer, should consider the disposal of hazardous waste.

Fenton oxidation gave good results for the removals of COD and color. 81 % of COD removal was achieved with [H2O2]/ [Fe+2]=10 at 2 M of [H2O2]. The oxidation time was optimized as 150 min. The color and turbidity were completely removed in all Fenton experiments and waste sludge produced during the Fenton process was less than that of coagulation, but still needs hazardous disposal.

Membrane process presented a more environmentally friendly solution to recover both water and pigments. This study showed that the total flux declines for the ultrafiltration FM UP005 membrane was 73 % and the flux decline by fouling for the membrane was 9 %. 66 % of COD removal efficiency was achieved with this membrane.

The all alternatives applied in this study produced the colorless effluent. Therefore the effluents from the all alternatives can be used in the painting unit for the recycling purpose. Cost analysis involving investment, operation and maintenance, and waste sludge disposal should be made to decide the treatment and/or recycling process.ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

CAN Azime
Danışman : Prof.Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Prof.Dr. Sıddık YARMAN

Prof.Dr. Aydın AKAN

Prof.Dr. Osman Nuri UÇAN

Doç.Dr. Sabri ARIKBayesçi Kestirim Teknikleri ile Hedef Takibi

Bu tezde bayesçi kestirim yöntemleri kullanılarak bir hedefe ait kinematik parametrelerinin takibi yapılmıştır. Hedef takibi gibi stokastik data analizi süreçlerinde, çıkarımın on-line yapılabilmesi önemlidir. Bu sebeble bu çalışmada özyineli kestirime imkan veren bayesçi formülizasyonlar kullanılmıştır. Hedefin kinematiklerinin uygun ve alışılagelen bir şekilde durum-uzayında modellendiği bir senaryoda, model parametrelerinin ve gürültülerinin imkan verdiği ölçüde optimum ve minimum hatalı takip yapılması amaçlanmıştır. Fakat model için daha gerçekçi kabullerin yapıldığı durumlarda sonuca analitik olarak ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu durumlar için doğrusal olmayan modelin doğrusal yaklaşığı üzerinden filtreleme yapan EKF ve belirsizlikleri gauss ile yaklaşıklayan UKF gibi yaklaşık sonuç veren yöntemler kullanılmıştır.

Bu yaklaşık yöntemlere alternatif olarak, daha iyi sonuç verdiği bilinen nümerik Sıralı Monte Carlo yöntemleri kullanılmıştır. Özel olarak, sıralı Monte Carlo örneklemesine dayanan fakat ele alınan problem için performansları farklılık gösteren, çeşitli parçacık filteri tiplerinin; yakınsama hızı, kestirim hatası ve işlem kolaylığı gibi açılardan kıyaslaması yapılmış ve alınan sonuçlar çerçevesinde mevcut senaryoya en uygun çözüm önerilmiştir. Bu çerçevede erim ve açı ölçümlerine dayanan hedef takibi uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Target Tracking with Bayesian Methods

In this thesis we study a Bayesian estimation formulation of the target tracking problem. A Bayesian approach to tracking applications naturally leads to a recursive estimation formulation. The recently invented Particle Filter provides a numerical solution to the non-tractable recursive Bayesian estimation problems. As an alternative, traditional methods such as the Extended Kalman Filter, which is based on a linearized model and an assumption on Gaussian noise, yield approximate solutions. However, in highly nonlinear problems such as in our tracking applications, the EKF tends to be very inaccurate and underestimates the true covariance of the state.

In general the Sequential Monte Carlo Methods are adopted to and tracking applications and compared to traditional approaches. Particularly, the performance of different particle filtering methods are compared. In various target tracking applications, we extend or modify these particle filtering algorithms. Range-only tracking problem is addressed using Bayesian techniques and also the passive ranging application when only angle information is available is discussed.

BUĞDAYCIOĞLU Evren
Danışman : Prof. Dr. Aydın AKAN

Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Müh.

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Aydın AKAN

Prof. Dr. Sıdık YARMAN

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Prof. Dr. Ahmet SERTBAŞVideo Görüntülerinden 3b Yapının Elde Edilmesi

Bu çalışmada video görüntülerinden 3 boyutlu yapı elde etme yöntemleri araştırılmıştır. Çalışmayı iki bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde 3B yapı elde etme algoritmalarının temelini oluşturan geometri incelenmiştir. Temel epipolar geometri sunulmuş ve 3B yapı elde etmede kullanılan yöntemler iki ana kategoride incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde stereo ilişkilendirme algoritmalarının yapı taşları olan eşleşme maliyet fonksiyonu ve örtülmüş bölgelerin belirlenmesi bölümlerine yeni yaklaşımlar önerilmiştir. Ayrıca, başarıyı arttırmak amacıyla bölütlere düzlemlerin uydurulduğu algoritmalara uygulanabilecek yeni bir “aykırı veri ayıklama” yöntemi önerilmiştir.

Önerilen 3 farklı eşleşme maliyet fonksiyonu, tüm stereo algoritmaların ortak olarak kullandığı veri setleri üzerinde test edilmiş ve sonuçları diğer önde gelen algoritmalarla karşılaştırılmıştır. Aynı şekilde örtülmüş bölgelerin bulunmasını sağlayan yeni yöntemin sonuçları da diğer klasik yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Aykırı veri ayıklama yöntemi elde edilen derinlik haritalarına uygulanmış ve eleme sonucu kalan noktaların doğruluk oranı sunulmuştur. En son bölümde karşılaştırma sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme ortaya konmuştur.

 
3d Structure Reconstructıon From Video Sequences

This thesis deals with the problem of three dimensional scene reconstruction from multiple camera images. This is a well established problem in computer vision and has been significantly researched. In recent years some excellent results have been achieved, however existing algorithms often fall short of many biological systems in terms of robustness and generality. The aim of this research was to develop improved algorithms for reconstructing 3D scenes, with a focus on accurate system modelling and correctly dealing with occlusions.

In the second category, fundamental parts of stereo correspondence alghoritms like matching score functions, energy minimization techniques and occlusion handling methods are studied.

In the second part of this study, novel methods for matching score function and occlussion handling are proposed. Also, a novel method for outlier rejection which can be increase the effectiveness of plane fitting step is proposed.

Finally, all this proposed methods are tested with image sets from “Middlebury” test bed and final disparity maps are compared

KUL Tuncay
Danışman : Prof. Dr. Aydın AKAN

Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Aydın AKAN

Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Prof. Dr. Hakan ALİ ÇIRPAN

Prof. Dr. Gökhan ÜZGÖREN

Prof. Dr. Osman Nuri UÇANSayısal Karasal Yayınlarda Kullanılan Kipleme Yöntemleri

Günümüzde kullanılan sistemlerin büyük bir bölümü sayısal kodlamaya dönmüştür. Sayısal sistemlerin en yaygın olarak kullanıldığı alanların başında haberleşme, özellikle de sesli ve görüntülü haberleşme gelmektedir.

Uydu üzerinden sayısal yayın uzun zamandır yapılmaktadır. Ülkemizde karasal yayın henüz test yayınına başlamıştır. Karasal sayısal yayınlarda sınırlı frekans spektrumunu en verimli şekilde kullanmak, dış etkenlerden etkilenmemek ve yansımalara karşı önlem alacak şekilde bir kipleme yapmak çok önemlidir.

Bu tez çalışmasında karasal sayısal yayınlarda kullanılan Kodlu Dikgen Frekans Bölümlemeli Kipleme ile ilgili ayrıntılı ve Türkiye şartlarında uygulanabilir bir tasarım yapılacaktır.


  

Modulation Methods Used in Digital Terrestrial Broadcasting

Nowadays, most of the systems used in electronic device turn into digital coding. Digital systems are mostly used in communication, especially audio and video communications.

Digital broadcasting over satellites has been used for along time but digital terrestrial test broadcasting started short time ago. It is very important to use the limited frequency spectrum efficiently, not to be affected from distortion. For these reasons digital modulation is used

In this thesis, all details of the digital modulation, especially COFDM, will be given and an alternative digital terrestrial system will be proposed.

  

ÖZDURAN Volkan
Danışman : Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Prof. Dr. Serhat ŞEKER

Prof. Dr.Ahmet SERTBAŞ

Prof. Dr. Aydın AKAN

Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPANBirleşik Şifreleme ve Turbo Kodlama Sistemleri

Bu çalışmada şifreleme tekniklerinin turbo kodlanmış kanaldaki performansları incelenmiştir.

Çalışmada, öncelikle şifreleme teknikleri üzerinde detaylı bir şekilde durulmuştur. En ilkel şifreleme tekniklerinden başlayarak günümüzde kullanılan modern şifreleme tekniklerine kadar incelenmiştir. Bu inceleme sırasında şifreleme tekniklerinin kullandıkları algoritma tiplerine de yer verilmiştir.

Şifreleme teknikleri kendi içerisinde klasik, dönen makineler ve modern şifreler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Klasik şifreleme teknikleri kendi içerisinde yerine koyma ve yer değiştirme şifreleme tekniği olarak ikiye ayrılmaktadır. Dönen makineler ilk olarak II. Dünya savaşı sırasında kullanılmaya başlanılmıştır. Modern şifreleme teknikleri ise kendi içerisinde çalışma şekillerine ve bir veya iki anahtar kullanmalarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar simetrik ve asimetrik şifreleme teknikleridir. Simetrik şifreleme teknikleri akış ve blok şifreler olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Her bir şifreleme tekniğinin kendisine özgü bir mimari altyapısı mevcuttur.

Çalışmanın uygulama kısmında kullanılan şifreleme teknikleri, modern şifreleme algoritması grubundan, simetrik şifreleme algoritması grubuna dahil olan DES (Veri Şifreleme Standardı), TDES (Üçlü Veri Şifreleme Standardı) ve AES (İleri Şifreleme Standardı) şifreleme teknikleri olarak seçilmiştir. Bu seçilen şifreleme standartları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Şifreleme tekniklerinin birbirlerine karşı üstün yönleri ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur.

Sistemin diğer bir bölümünü oluşturan Turbo kodlar üzerinde detaylı bir şekilde durulmuştur. İlk olarak temel kodlama tekniklerine kısaca bir giriş yapıldıktan sonra Turbo kodlayıcı ve Turbo kod çözücü’nün yapısı detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Çalışmanın uygulama kısmında, ilk önce 128, 512 ve 1024 bit uzunluğunda veriler seçilmiştir. Her bir şifreleme tekniği için ayrı ayrı olmak üzere veriler şifrelenerek Turbo kodlanmış Beyaz Gauss gürültülü kanala gönderilerek performansları incelenmiştir. İdeal performans eğrisi ile her bir şifreleme tekniği kullanarak elde edilen grafik değerleri karşılaştırılmıştır. Birbirlerine olan üstünlükleri ve elde edilen değerlerin ideal değerlerden ne kadar uzaklaştığı gözlemlenmiştir.

Combined Encryption and Turbo Coding Systems

In this thesis, performance of combined encryption and turbo coding schemes are evaluated. Especially, detailed encryption techniques are explained. Whole encryption techniques from the early version up to today are investigated with algorithms. 

Encryption techniques are mainly grouped as classical, cyclic machines and modern. In classical type, either in placement or exchange form. Cyclic machines are effective in the Second World War. Modern encryption is mainly divided in two groups regarding key types. These are symmetric and asymmetric keys. Each encryption type has its own computer architecture.

In this thesis, DES, 3DES and AES algorithms are investigated in detail. The advantages and disadvantages are explained and compared to each other.

The other part of the thesis is Turbo coding. Detailed information on Turbo encoder/decoder is given.

In the application section, we have chosen bit streams as 128, 512 and 1024. They are encyrpted by three encryption techniques and encoded by Turbo. Their performances are evaluated in white Gaussian channel model. The results are compared with ideal encryption. Their performances are tested and evaluated regarding ideal case.


KORALTÜRK Evren
Danışman : Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Anabilim Dalı :Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Prof. Dr. Serhat ŞEKER

Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Prof. Dr. Ahmet SERTBAŞGüç İletim Hatlarında Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama İle Başarı Analizi

Sayısal yayıncılığın başarımının ve avantajlarının üstünlükleri kanıtlamasının ardından sayısal çoğulortam uygulamaları yayılmış ve geniş bant iletişim sistemlerine olan talep artmıştır. Bunun neticesinde sayısal yayıncılığın başarımını daha da iyileştirmek ve sahip olduğu olumsuz yönleri giderebilmek için sayısal çalışmalar yapılmış, bunun için projeler yapılmış araştırma grupları kurulmuştur. Ilgili ürünlerin teknik gerekliliklerinin yüksek olmasına rağmen çözümleri tüketici ürünleri açısından bakıldığında düşük maliyette olmalıdır.

Sayısal yayıncılığın en önemli sorunlarından biri olan çoklu yol yayılımına karşı sahip olduğu özellikler nedeniyle Dik Frekans Bölmeli Çoğullama yöntemi (OFDM) sayısal ses (DAB) ve video yayıncılığı (DVB) gibi iki Avrupa standardı için seçilmiştir. OFDM keyfi sinyal kümelerinin kullanılmasına izin verir ve yüksek bit oranlarında kullanılabilir.

OFDM’ in en temel avantıjı düşük maliyetli alıcı yapıları ile yüksek frekans seçici kanallardan veri iletimine izin vermesidir. Sahip olduğu avantaj yanında frekans ve zaman ofsetlerine ve faz gürültüsüne olan duyarlılığı OFDM üzerinde çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Güç iletim hatlarındaki iletişimi olumsuz etkileyen faktörler gürültü ve kanal sönümlemeleri olarak tanımlabilir. Bunların en başlıcaları Toplanır Beyaz Gauss Gürültüsü (AWGN), Dürtü Gürültüsü, Rayleigh Sönümleme ve Rician Kanal sönümlemedir.

Güç iletim hatlarında gürültü veri iletişiminde büyük bir problemdir. Güç iletim hatlarında gürültü birçok değişik gürültü kaynağından oluşur. Geri plan gürültüsüne düşük güçlü gürültü kaynağı neden olur. Orta ve kısa yayın bandındaki yayın istasyonlarının girişi geri plan gürültüsünü oluşturur. Güç iletim hattı transfer fonksiyonu zamanla değişen bir fonksiyondur. Bunun sonucu olarak tüketicinin her hangi bir zamanda güç iletim hattına yeni bir cihaz bağlaması veya bazı uygulamaların ki güç kaynağı veya motorların pozisyon değiştirmesi, zamanla değişen yük empadansları olması dürtü gürültüsüne neden olur. Işık azaltıcı cihazlar veya buna benzer triac kullanan cihazlar her bir çevrimde dürtü gürültüsü oluşturur.

Elektriksel uygulamalar yüzünden üretilen dürtü gürültüsü nedeniyle güç iletim hatlarında performans azalması oluşur. Güç iletim hatlarının dürtü gürültü, Toplanır Beyaz Gauss Gürültü ve Rayleigh Sönümleme altındaki hata oranları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu sonuçlar bilgisayar simülasyonları ile gösterilmiş ve güç iletim hatlarında OFDM kullanarak en başaralı iletim yollu ortaya konulmuştur.

Success Analysis on Power Line Communication with Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Digital multimedia applications as they are getting common lately create an ever increasing demand for broad band communication systems. Although the technical requirements for related products are very high the solution must be cheap to implement since we are basically talking about consumer products.

Whereas for the satellite channel and for the cable channel such cost-efficient solutions already exist for the terrestrial link (i.e classical TV broadcasting) the requirements are so high that the standard solution are no longer feasible or lead to sub optimal results. Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is a method that allows to transmit high data rates over extremely hostile channels at a comparable low complexity. OFDM has been chosen as the transmision method for the European radio (DAB) and TV (DVB-T) standard.

Basic advantage of OFDM is adata transfer in highly frequency selective channels by using low cost receivers. Disadvantages of OFDM are sensitivity to frequency offset and phase noise. So investigations on OFDM are focused on these problems.

It is defined that noise and fading are the bad factors that influences the communication in power line communication. The basic of the noise and fadings are AWGN, İmpulsive Noise, Rayleigh Fading and Rician Fading.

Noise in PLC is a signicant problem for data transmission. Noise in PLC comes from widely varying noise sources. The background noise is caused by noise sources with low power, ingress of broadcast stations in the medium and shortwave broadcast band, and switching power supplies. Moreover, the PLC channel transfer function is time varying. This is due to the fact that a consumer may plug a new device into the power line at any time, or some appliances may have a time-varying load impedance, which can be the case with switching power supplies or motors. Light dimmers and related products that use triacs create impulsive noise

Power line communication (PLC) suffers performance degradation due mainly to impulsive noise interference generated by electrical appliances. İn this thesis error rate is studied in PLC under AWGN, İmpulsive noise and Rayleigh fading using OFDM. This results are simulated by computer program and the best way is declared for success of OFDM system for power line communication.

KARAKURT Ömer
Danışman : Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Anabilim Dalı : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN

Prof. Dr. Aydın AKAN

Prof. Dr. Ayten KUNTMAN

Prof. Dr. Ahmet SERTBAŞ

Doç. Dr. Mukden UĞURTelsiz Haberleşme Sistemlerinde Turbo Denkleştirme

Bu tezde kanal kodlayıcısı olarak Düşük Yoğunluklu Parite kontrol kodları ve Dik Frekans Bölmeli Çoğullamalı sistemler tanıtılmış ve bu sistemlerin sönümlemeli ortamlarda performansını incelemek için hata başarım eğirleri çıkartılmıştır.

Gezgin radyo ve uydu haberleşmesi sistemleri tasarlanırken göz önünde bulundurulan en önemli hususlar iletilen bilginin alıcı tarafa an az güçle ve mümkün olan en az kayıpla iletilmesidir. Güvenilir bir iletişim için Düşük yoğunluklu Parite Kontrol kodları oldukça uygun kodlardır. Shannon limitine oldukça yakın bir performansa sahip bu kodlar yapılarındaki iteratif kod çözme algoritması sayesinde düşük kodlayıcı ve kod çözücü karmaşıklığı ile birlikte yüksek kodlama kazancı sağlanmaktadır. Düşük Yoğunluklu Parite kontrol kodlarının minimum uzaklıkları çok büyük olduğundan hata düzeltme kapasiteleri yüksektir. Kod çözmedeki yapısal paralellik yüksek veri hızı gerektiren uygulamalar için uygundur.

OFDM sinyalleşmesinde frekans seçici kanalı OFDM alt taşıyıcı frekanslarına karşı gelen belli bir sayıda alt kanala bölerek sönümlemeli kanalı ve çoklu yolun etkileriyle baş etmede etkili bir yöntem olduğu ispat edilmiştir. Tek taşıyıcılı sistemlerle karşılaştırıldığında kanal denkleştirmesi daha az karmaşıktır, kanal kestirimine karşı duyarlılık daha azdır. Buna rağmen OFDM sistemleri taşıyıcı frekans kaymalarına tek taşıyıcılı sistemlere daha duyarlıdırlar. Daha ötesi OFDM’in arzu edilen özellikleri doğru kanal kestirimlerinin varlığına ağırlıklı olarak bağlıdırlar.

Bunun dışında semboller arası girişim fazla olacağı düşüldüğü için denkleştirme yöntemleri kullanarak bu etkiyi de azaltmış oluyoruz. Bunu yaparken çeşitli kestirim yöntemleri kullanılmaktadır.

Bu çalışmada Düşük Yoğunluklu Parite Kontrol kodları ve OFDM yapısıyla kestirim teorisini kullanarak kanal ve kod kestirimi yapılmıştır. Buradaki amaç kanal ve kod kestirimini ile kanal boyunca oluşan gürültü ve çoklu yok etkisi yok etmektir.

Böylece verici tarafında oluşturulan kodun alıcı tarafından doğru şekilde çözülmesini sağlanmıştır.

Bu çalışmada düzenli Düşük Yoğunluklu Parite Kontrol kodları En Küçük Kare kestirimi ve En Büyük Olasılık kestirimi ile kanal ve kod kestirimi yapılmıştır

Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə