Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 3 Mb.
səhifə44/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

  TÜRETKEN Kenan Fuat


Danışman : Prof. Dr. Nuran ÜNSAL

Anabilim Dalı : Temel Bilimler

Programı : Deniz Biyolojisi

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Nuran ÜNSAL

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK

Doç. Dr. Gülşen ALTUĞ

Doç. Dr. Saadet KARAKULAK

Yar. Doç. Dr. Muammer ORAL

Gökçeada civarı (Kuzey Ege Denizi) Derin Deniz Balıklarının Nitel- Nicel Özellikleri

Türkiye denizlerinde ihtiyofauna ile ilgili çalışmalarda taksonomik incelemeler öncelikli olarak yer almış, faunanın belirlenmesine ilişkin önemli katkılar sağlanarak, sularımızda belirlenen türlerin biyolojik özelliklerini konu alan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmaların büyük bir kısmı denizlerimizin littoral bölgesinde yaşayan bentik ve pelajik türleri içermektedir ve derin sularda yaşayan balıklar üzerine yapılmış çalışmalar oldukça az sayıdadır.

Ağustos 2008 – Nisan 2009 tarihleri arasında Gökçeada civarında yapılan çalışmada derinliği 200 metreden daha fazla olan sularda farklı derinliklerden belirlenen 5 istasyonda trol ve kepçe çekimleri gerçekleştirilerek örnekler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda 30 familyaya dahil 46 genusa ait 46 tür elde edilmiştir.

Gökçeada civarında (Kuzey Ege Denizi) yapılan bu çalışma ile derin deniz alanında bulunan balık türlerinin çeşitliliği, bolluğu ve derinliğe bağlı dağılımları belirlenerek, elde edilen bulguların denizlerimiz ihtiyofaunasına önemli bir katkı sağlayacağı ve buna ek olarak ileride balıkçılık yönünden değerlendirme potansiyeli olan derin deniz türlerinin ortaya çıkarılması konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir.

  

Quantitive-Qualitive Analysis of Deep Sea Fishes Around Gökçeada Island (Northern Aegean Sea)

Taxonomic studies on ichthyofauna in Turkish Seas have a prior importance due to addition for discovering the fauna and to study on the biology of the species. Most of these studies conducted in littoral zone and include benthic and pelagic species, but studies on fishes living in deep waters are quite unsefficient.

This study conducted between august 2008 – April 2009. samples were gathered by trawl and scoop net from 5 stations that below 200 m and have different depth range. As a result 46 species belong to 46 genera and 30 familia are captured.

This study around Gökçeada (Northern Aegean Sea) is aimed to determine the diversity, abundance and distribution of the deep sea fishes due to depth and will contribute actual data to ichthyofauna of Turkey and investigate the potential exploitable species that may be suitable for the future.
İŞGÖREN Gülşah

Danışman :Reyhan AKÇALAN ALBAY

Anabilim Dalı :Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

Programı :İç Sular Biyolojisi Programı

Mezuniyet Yılı :2009

Tez Savunma Jürisi :Doç. Dr. Reyhan AKÇALAN ALBAY

Prof. Dr. Mustafa TEMEL

Prof. Dr. Enis MALKOÇ

Doç. Dr. Yelda AKTAN

Doç. Dr. Ayten KİMİRAN ERDEM
Sapanca Gölünde Sınırlayıcı Besin Tuzlarının Fitoplankton Gelişimi Üzerine Etkisi

Fitoplankton besin zincirinin ilk halkasını oluşturması nedeniyle sucul sistemlerde verimliliğin ortaya konmasında büyük önem taşır. Sucul ortamda bulunan besin tuzu miktarı fitoplankton kompozisyonunu ve biyomasını kontrol eden temel faktördür. Bu çalışmada içme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü’nde sınırlayıcı besin tuzlarının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak fitoplankton kompozisyonu ve biyomasında meydana gelebilecek değişimin izlenmesi amaçlanmıştır.

Sapanca Gölü’nde Cyanobacteria grubundan Planktothrix rubescens türünün aşırı artışlar yaptığı bilinmektedir. Gölde tabakalanmanın olduğu yaz ayları boyunca Planktothrix rubescens türü metalimniyonda yer almakta ve gölün farklı tabakalarında fitoplankton biyoması ve kompozisyonu farklılık göstermektedir. Bu amaçla, derin bir göl olan ve yaz ayları boyunca tabakalanma gösteren gölde, temmuz ayında sıcaklığın dikey dağılımına bağlı olarak seçilen üç derinlikten (5m=Epilimniyon, 12m=termoklin ve 18m=hipolimniyon) alınan su örneklerine azot, fosfor ayrı ayrı ve birlikte ilave edilmiş ve fitoplankton biyoması ve kompozisyonu üzerine yaptıkları etkinin ortaya konması amacıyla aynı derinliğe indirilerek arazi koşullarında ve bu derinliklerdeki ışık ve sıcaklık değerlerinin sağlandığı laboratuar koşullarında 8 gün boyunca inkübe edilmiştir. Ayrıca ilkbahar sonu – yaz sonu arasındaki dönemde (Nisan – Eylül) gölden örnekleme yapılarak gölün bu dönemdeki limnolojik özellikleri de incelenmiştir.

Yapılan çalışma sonunda gölde sınırlayıcı besin tuzlarının azot ve fosfor olduğu bulundu. Sınırlayıcı besin tuzları farklı tabakalarda farklı stratejiler izledi. Epilimniyon ve metalimniyonda besin tuzu ilavesi diyatome ve chlorofitlerin artmasına yol açarken, hipolimniyonda P. rubescens türü baskın organizma oldu. Laboratuvar ve arazi koşullarındaki deneylerde de farklılıklar görüldü. Arazi ortamında epilimniyonda biyomasın laboratuar ortamından daha yüksek olduğu ve chlorophytlerin burada daha baskın olduğu tespit edildi. Besin tuzu ilavesinin P. rubescens biyoması üzerinde ise büyük farklılıklar yaratmadığı görüldü.


 

The Effects of Limiting Nutrients on the Phytoplankton Growth in Sapanca Lake

Phytoplankton has a great importance to determine productivity in aquatic systems as being at the base of food chain. Nutrient concentration is basic factor controlling phytoplankton composition and biomass in water bodies. In this study, determining the limiting nutrients and their effects on phytoplankton composition and biomass in Sapanca lake have been aimed.

In Sapanca lake, Planktothrix rubescens (cyanobacteria) had formed blooms for several years. Planktothrix rubescens reaches high biomass in the metalimnion during summer months in the stratified period of lake and phytoplankton composition and biomass differ between layers of the lake. For this reason, samples was taken from different depths (5m=Epilimnion, 12m=Termocline ve 18m=Hipolimnion) which are chosen according to temperature profile from Sapanca lake which is deep and have shown summer stratification, in July and nitrogen and phosphorus was added to samples together and separately to determine their effect on phytoplankton biomass and abundance. Samples were incubated in the same depths in lake and also in the same temperature and light conditions as lake in laboratory for eight days. Moreover, limnological characteristics of the lake were determined in the late spring- late summer period (April-September) in Sapanca Lake.

According to this study, nitrogen and phosphorus were found as limiting nutrients in Sapanca Lake. Their strategy were different in different layers. Diatoms and chlorophytes increased in response to nutrient addition in epilimnion and metalimnion, whereas P. rubescens was the dominant organism in hipolimnion. Differences were also recorded between in situ and laboratory conditions. Phytoplankton biomass were higher and chlorophytes were dominant in the epilimnion in situ than in the laboratory. Nutrient addition did not result in any changes in the biomass of P. rubescens.Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə