Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı



Yüklə 3 Mb.
səhifə48/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
ŞİMŞEK İrfan

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Zerrin AYVAZ REİS

Anabilim Dalı : Enformatik

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Yrd. Doç. Dr. Zerrin AYVAZ REİS

Doç. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Prof. Dr. Aytekin İŞMAN

Doç. Dr. Murat ERDAL

Doç. Dr. Hülya ÇALIŞKAN

E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Online Sınav Modülü Geliştirilmesi

Bu tezin amacı; farklı e-öğrenme sistemlerine entegre edilebilir soru bankası oluşturan ve buradaki sorulardan sınav formları üreten bir modülün hazırlanmasıdır. OnEx olarak adlandırılan bu çevrimiçi sınav sisteminde temel olarak; “Bilgi, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez, Değerlendirme” soru düzeylerine uygun olarak soru bankası oluşturulabilmekte ve “Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu, Boşluk Doldurma, Eşleştirmeli, Doğru-Yanlış” soru tiplerine göre sınav sorularından oluşan formların hazırlanması mümkün olmaktadır. OnEx aynı zamanda; öğrencilerin girdikleri sınav sonunda hangi öğrenme düzeyinde başarılı ya da başarısız oldukları konusunda detay bilgileri raporlamaktadır. Bu raporlama özelliği ile öğrencinin bireysel öğrenme sürecinde uzmanlardan doğru desteği alabilmesi mümkün olabilecektir.

Bu tez çalışmasıyla geliştirilmiş olan OnEx sınav sistemi ile e-öğrenme sistemlerinin kullanıldığı eğitim programlarında öğrencilerin gerçek bilgi düzeylerinin anlaşılabileceği, örgün öğretimde kullanılan ölçme-değerlendirme sürecine uygun sınavların yapılabilmesi için doğru hazırlanmış sınav formlarının OnEx sınav sistemi tarafından üretilmesi mümkün olabilecektir.

Şu anda uygulanan e-öğrenme sistemlerinde kullanılan online sınav modülünde sorulan sorular; soru düzeylerine göre oluşturulmadığı için öğrencilerin bilgileri ayırt edici bir şekilde ölçülememektedir. Bu sınavlardan elde edilen sonuçlar objektif bir değerlendirmeyi de sağlayamamakta ve gerçek bir ölçme değerlendirme işlemi yapılamamaktadır. Uygulanan sınavların öğrencilerin düşünme becerilerini ölçmeye dönük olması hem öğrencilerin öğrendiklerinin kalıcı olması için, hem de objektif ölçme ve değerlendirme için bir gerekliliktir.

Bu sebeple YÖK, e-öğrenme sistemlerinin uygulandığı öğretim programlarında; bu sistemlerde hazırlanan sınavların sadece konuların anlaşılıp anlaşılmadığını ölçme amaçlı olan ara sınavlar olmasına izin vermekte, sene sonu bitirme sınavlarının on-line yapılmasına izin vermemektedir. Bu tez çalışması; e-öğrenme sistemlerindeki bu eksikliği gidermeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

OnEx sistemi; PHP programlama dili ile MySQL veri tabanı kullanılarak geliştirilmiştir. Geliştirilme amacına uygun olarak mevcut e-öğrenme sistemlerine entegre edilebilir, web tabanlı bir sınav modülüdür.




Development Of An Integratable Online Examination Module For E-Learning System

The aim of this study is to generate a module organizing question banks that can be integrated into different e-learning systems and producing examination forms from these questions. This online examination system called OnEx creates question banks according to knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation taxonomy and it gives the chance to prepare question types which are open-ended, short answer, multiple choices, true-false, matching. OnEx, at the same time, reports the detailed information about the learning levels and at which learning level the students are succesful or not following the examinations. With the help of this reporting system it is possible that the students will be able to take the proper support from the experts during the learning period.

By the application of the findings of the study, it is proposed that examination question forms will be generated that help to determine the real knowledge base of the students, which are suitable for the measurement and evaluation process. Measurement and evaluation is one of the indispensable parts of the instruction and education process and it is used to decide whether the learning goals are achieved. One objective of the evaluation process is to sustain and improve students learning.

Currently, the e-learning systems used in online examination modules are composed of questions that are not prepared according to knowledge levels. Therefore the measurement and evaluation of a student-learning outcome is not conducted accurately. However, the compatibility of the examinations for the evaluation of the thinking skills of students is needed both for the permanence of students learning and objective measurement and evaluation. 

Therefore, the Council of Higher Education permits only mid-term examinations by e-learning and restricts the final examination to a written form for the education programs in which e-learning systems are used. This thesis aims to compensate for the features needed in e-learning systems. This study shall be prepared in order to compensate for this deficiency in e-learning systems.
OnEx System shall be developped by PHP Programming Language and MySQL database shall be used and the structure shall be internet based.
Vüsal Aslanlı

Tez Adı : Web Tabanlı Alış-Veriş ve Ticaretin İncelenmesi

Danışman : Doç. Dr. Hülya Çalışkan

Anabilim Dalı : Enformatik

Programı (Varsa) : Yüksek Lisans

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Hülya Çalışkan

Doç. Dr. Sevinç Gülseçen

Doç. Dr. Zuhal Tanrıkulu

Doç. Dr. Mehpare Timor

Doç. Dr. Selçuk Bilir

Web Tabanlı Alış-Veriş ve Ticaretin İncelenmesi

Günümüzde internet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması nedeniyle birçok şirketler alım-satım, pazarlama, tanıtım ve promosyon gibi işlemlerini sanal ortama taşımaya başlamıştır. Uluslararası piyasalarda üstün konumda bulunan ülke ve firmalar dijital teknolojiyi en yoğun olarak kullanan kesimler olarak dikkat çekmektedir. Toplumların günlük yaşamının her alanında bilgisayar ve internet kullanımı oransal olarak arttıkça ve sanal ortamda bilgilerin, yazılı ve sayısal metinlerin işlenmesi, iletilmesi ve depolanması ile ilgili gelişmeler kaydedildikçe, ekonomik kalkınma ve ulusal refahın sağlanmasında elektronik ticaret stratejik bir önem kazanmaktadır.


Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de web tabanlı alışveriş ve ticaret incelenmiştir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde internet’in tanımı, tarihi, hizmetleri hakkında bilgi verilmiş ve dünyada ve Türkiye’de kullanıcıların durumu araştırılmıştır.
İkinci bölümde e-ticaret’in tanımı, kapsamı, araçları, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verilmiştir.
Üçüncü bölümde dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin hacmi ve güvenliği araştırılmıştır.
Dördüncü bölümde web tabanlı alışverişin tanımı ve teknik özelliklerine değinilmiş, dünyada ve Türkiye’de web tabanlı alışveriş düzeyi incelenmiştir.
Çalışma web tabanlı alışveriş ve ticaretle ilgili önerilerin sunulmasıyla sonuçlanmıştır.
   

The Review of Web-Based Shopping and Commerce

Nowadays, many companies have begun to move trading, marketing, publicity and promotion of such transactions into virtual environments, because of internet, information and communication technologies become more widespread. The top international market countries and companies of the most intensive sectors has gained attention, because of their usage of digital technology. Electronic commerce is gaining a strategic importance in the economic development and national prosperity, whilst the usage of computer and internet increases proportionally, and the virtual environment of the information, text and numeric text processing, transmitting and storing related progress advances in all fields of the daily life of societies.


In this study, web-based shopping and commerce in the world and in Turkey has been investigated. The paper consists of four parts.
In the first part of the study, an information has been given about of the definition of internet, history, services, and the situation of the users in the world and in Turkey investigated.
In the second part, the information was given about of the definition of e-commerce, scope, tools, the advantages and disadvantages.
In the third part, the volume of e-commerce and security in the world and in Turkey has been investigated.
The fourth part addressed the definition of web-based shopping and technical characteristics and investigated the level of e-shopping in the world and in Turkey.
Study concluded with the presentation of the proposals related to the web-based shopping and commerce.

Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə