Tez yazim kilavuzu


Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vbYüklə 154,63 Kb.
səhifə8/8
tarix18.05.2017
ölçüsü154,63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vb.

{#} {Kurum ya da kuruluş adı}, {Yayın adı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}, s. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.1 DPT, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Ankara: DPT Yayınları, 2000, ss. 74-75.

4. Çeviri Eserler

{#} {Yazar adı soyadı}, {Kitap adı}, çev. {çevirenin adı soyadı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}, s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.1 William McNeill, Dünya Tarihi, çev. Alâeddin Şenel, Ankara: İmge Kitabevi, 2004, s. 135.

Çeviri yayınlarda yazar adı yoksa çevirenin ismi ile başlanır ve isimden sonra (çev.) yazılır.2 Nazif Arıbaş (çev.), Federal Almanya’da İkili (Dual) Sistem İçerisinde Meslek Öğrenimi, Bonn 1991, s. 5.
5. Tezler

a. Yayımlanmamış Tezler

{#} {Tezi hazırlayanın adı ve soyadı}, {Tezin başlığı}, (Yayımlanmamış {Tezin Türü}), {Tezin yapıldığı üniversite}, {enstitü}, {yer} {tezin kabul edildiği yıl}, s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}. 1. Yakup Yılmaz, Pervane Beg Nazire Mecmuası (99b-129a) transkripsiyonlu, edisyon kritikli metin (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2001, s. 150.

b. Yayımlanmış Tezler

Tez, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Ann Arbor: ProQuest/UMI gibi bir veri tabanından elde edilmiş ise veri tabanının Web adresi ve erişilmeyi kolaylaştıracak (Tez/Yayın No. gibi) bilgiler tezin künye bilgileri sonuna yazılmalıdır.

{#} {Tezi hazırlayanın adı ve soyadı}, {Tezin başlığı}, ({Tezin Türü} Tezi), {Tezin Yapıldığı; Üniversite}, {Enstitü}, {Yer}, ({tezin kabul edildiği yıl}), {Veri tabanının ismi} (Tez/Yayın No. {tezin numarası}).

1 Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve bu kanunlardaki ceza müeyyideleri (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1987, YÖK: Ulusal Tez Merkezi (Tez No. 890), s. 15.

2 Byron Dan Crowe, I ain't fattening frogs for snakes: An inquiry into the application of creativity research to teaching practice (Doktora Tezi), California Institute of Integral Studies, California 2010, Ann Arbor: ProQuest/UMI (Yayın No. AAT 3411606), s. 4.
6. Bildiriler

a. Yayımlanmış Bildiriler

{#} {Yazar adı soyadı} ve {Yazar adı soyadı}, “{Bildiri başlığı}”, {Bildiri kitabının adı} ({Sempozyum/Kongre tarihi}), {Yayın yeri} ({basım tarihi}), s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.
3 Adem Baltacı, Hüseyin Burgazoğlu ve Selver Kılıç, “Contribution of Thrace Region to Competitive Sectors of Turkey”, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu İğneada-Kırklareli (1-2 Ekim 2010), Bildiriler Kitabı, Kırklareli 2011, ss. 575.

b. Yayımlanmamış Bildiriler


1 Yakup Akkuş, “Osmanlı Rumelisi'nde Mali Yapı ve Performans: Edirne ve
Selanik Örneği”, (Yayımlanmamış Bildiri), Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu İğneada-Kırklareli (1-2 Ekim 2010).

7. Elektronik Kaynaklar

a. Elektronik Kitap

{#}. {Yazar adı soyadı}, {Kitap adı}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}), s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.2 Daron Acemoğlu ve Simon Johnson, Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, http://www.nber.org/papers/w12269 (Erişim: 12.07.2005), ss. 12-16.

b. Elektronik Dergideki Makale

{#}. {Yazar adı soyadı}, “{Makale adı}”, {Derginin adı}, C. {Cilt numarası}, S. {Sayısı} ({Yayın yılı}), {Web adresi}, Erişim: ({erişim tarihi}), s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.2 Serpil Durğun, “Amartya Sen: Adalete Küresel Bir Bakış”, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, C.1, S.6 (2013), http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/mydocs/Srpl-Amartya.pdf (Erişim: 16.08.2013), s. 96.

c. Elektronik Rapor

{#}. {Raporu hazırlayanın adı soyadı ya da Kurum adı}, {Rapor adı}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}), s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}.2 Devlet Planlama Teşkilatı, E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu, http://212.175.33.22/kdep/rapor/KDEPHaziran2004.pdf (Erişim: 18.09.2004), ss. 3-7.

d. Gazete Yazısı
{#}. {Yazar adı soyadı}, “{Makale adı}”, {Gazetenin adı}, {Yayınlanma Tarihi}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}).

Cemil Ertem, “Denge-adalet-tekeller ve İslam…”, Star, 07.08.2013, http://haber.stargazete.com/yazar/denge-adalet-tekeller-ve-islam/yazi-779581, (Erişim: 23.08.2013).e. İnternet Sitesi (World Wide Web Sayfası)

{#}. {Yazıyı hazırlayanın adı soyadı}, “{Yazının Başlığı}”, {İnternet Sitesinin ya da Yayıncı Kuruluşun adı}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}).
2 Abdullah Aydoğan Kalabalık, “Mısır’da İkinci Cuma Öfkesi”, Dünya Bülteni, http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=271026 (Erişim: 16.08.2013).

8. Ansiklopediler

{#} {Yazar adı}, “{Madde başlığı}”, {Ansiklopedi adı}, C. {Cilt numarası}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}, s/ss. {yararlanılan sayfa numarası/numaraları}. 1. Ömer Celal Sarç, “Milli Gelir”, Ak İktisat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul: Ak Yayınları, 1973, s. 20.

Not: Atıfta bulunulan ansiklopedi maddesi bir sayfada ise dipnotta sayfa numarası yazılmamalı, iki veya daha sayfada ise yararlanılan sayfa numarası/numaraları belirtilmelidir.

9. Patentler

{#} {Patent alanın/alanların adı soyadı}, {Patent adı}, {Ülke}, Patent No: {Patent numarası} ({alınma tarihi}).1 Kavur, Kazım Hakan, Heart Flowerpot, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Patent No: D518,755 (2006).

10. Raporlar

{#} {Raporu hazırlayanların adı soyadı}, “{Rapor adı}”, {Raporu yayımlayan kurum}: {Rapor yeri}, {Rapor yılı}.2 W. F. Burke ve G. Uğurtaş. “Seismic Interpretation of Thrace Basin”, TPAO International Report, Ankara 1974.

11. Haritalar vb.

{#} {Haritayı hazırlayan kuruluş}. {Harita adı}, Ölçek: {Ölçek oranı}, {Pafta adedi} Pafta, {Yayın Yeri}: {Haritayı basan kurum ya da kuruluş}, {Yılı}.3 IOC-UNESCO. International Bathymtric Chart of The Mediterranian, Ölçek: 1/1.000.000, 10 Pafta, Leningrad: Savunma Bakanlığı, 1981.

12. Yasa ve Yönetmelikler

Metin içinde kısaltma kullanılarak belirtilir.

27.12.2007 tarih ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu (RG. 05.01.2008/26747).

AYM. 2.5.2008 tarih, E. 2005/12 ve K. 2008/101 sayılı Kararı (RG. 11.06. 2008/ 26903).1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Mad. 114, Fıkra 3, 1982.

2 “Borçlar Kanunu (818 Sayılı Kanun)” Resmi Gazete, 359 (29.04.1926).

3 Anayasa Mahkemesi, E. 2005/12, K. 2008/101, Resmi Gazete, 2008/ 26903. 11 Haziran 2008.

13. Standartlar

{#} {Standart no}: “{Standart adı}”, {Standart Menşei}, {Yeri} {Yılı}.1 TS. 920: “Binalarda Rüzgâr Yükü Kuralları”, Türk Standartları, Ankara 1990.

14. Sözlükler

{#} “{Madde adı}”, {Sözlüğün Adı}, {Yayın Yeri: Yayın Evi}, {Yıl}.

2 “Zahire”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2005.

15. Gazeteler

 1. Yazarlı

{#} {Yazar Adı Soyadı}, “{Haber/Makale başlığı}”, {Gazetenin Adı}, {Tarih (gün-ay-yıl)}, Sayfa Numarası.

1 Güngör Uras, “Yüzde 25 Devalüasyon Ne Yarar Sağladı?”, Milliyet, 2 Aralık 2012, s. 6.

 1. Yazarsız

{#} “{Haber/Makale başlığı}”, {Gazetenin Adı}, {Tarih (gün-ay-yıl)}, Sayfa Numarası.

1 “IMF Yunanistan’a Krediyi Onayladı”, Taraf, 7 Aralık 2011, s. 4.

2 Taraf, 3 Mart 2009, s. 13.

16. CD-ROM

{#} “{İçeriğin Adı}”, {Yayın Adı}, {Sürüm Numarası} {[CD-ROM]}, {Yayın Yeri}: {Yayıncı}, {Yayın Yılı}.

1 “Citation”, American Heritage Dictionary of the English Language, 4. ed. [CD-ROM], Boston: Houghton Mifflin, 2000.

17. Televizyon Programları

{#} {Yapımcının Adı Soyadı}, {Programın Adı}, {Yayınlandığı Yer: Yayın Kurumu}, {(Yayınlanma Tarihi)}.

1 Murat Bardakçı, Tarihin Arka Odası, İstanbul: Habertürk TV, 10 Aralık 2011.

18. Kişisel Görüşme, Mektup, E-posta ve Telefon Görüşmeleri

Bu tür iletişim sonucu elde edilen bilgiler dipnotlu sistemde kaynak olarak kabul edilmekle birlikte Kaynakça bölümüne yazılmazlar. Bu tür bilgileri metin içinde kullanmayıp dipnot veya açıklama notu olarak kullanmak daha sağlıklıdır.

{#} {Görüşülen kişinin adı soyadı}, {Görüşme türü} ({Görüşme tarihi}).

1 Osman Ersoy, Kişisel Görüşme (22 Temmuz 2003).

19. Arşiv Kaynakları

Söz konusu alıntı ya da bilgi verildikten sonra dipnotta, kullanılan arşiv belgesinin künyesi ilk kez kullanıldığında arşivin ve ait olduğu bölümün adı kısaltmasıyla birlikte yazılarak belirtilir. Belgenin varsa tarihi ilk önce yazılır. İkinci kez kullanıldığında ise yalnızca kısaltmalar yazılır. 1. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE)

Klasör, dosya ve belge numaralarıyla kullanılan belgeye atıfta bulunulur.

 1. ATESE (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi) BLH (Balkan Harbi Tasnifi), K. (Klasör), D. (Dosya), F. (Fihrist) ATESE, BLH. K. 367, D. 64, F. OO1.

 2. ATESE (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi) BDH (Birinci Dünya Harbi Tasnifi), K. (Klasör), D. (Dosya), F. (Fihrist) ATESE, BDH. K. 1490, D. 4, F. OO3-11.

 3. ATESE (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi) ISH (İstiklal Harbi Tasnifi), K. (Kutu), G. (Gömlek), B. (Belge). ATESE, ISH. K. 166, G. 2, B. 1-1.

 4. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE), Atatürk Arşivi Katalogu, Ziraat Bankasından Gelen Evrak (ATAZB), Klasör: 10, Gömlek: 125, Belge: 125-4, 5, 6. ATASE, ATAZB 10/126-35 (4 Şaban 1319/16 Kasım 1901). 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Dosya numarası ve gömlek numarasıyla varsa tarihiyle birlikte belgeye atıf yapılır.

 1. Defter tasnifi

1 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), Sadâret Defterleri, no. 359, s. 75 (4 Şaban 1319/16 Kasım 1901).

2 BOA, BEO, Sadâret 359, s. 67 (4 Şaban 1319/16 Kasım 1901).

 1. Dosya tasnifi

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Siyasi (DH.SYS), Dosya No: 53 Belge No. 46 (4 Şaban 1319/16 Kasım 1901).

2 BOA, DH.SYS 53/48 (4 Şaban 1319/16 Kasım 1901).

 1. Belge tasnifi

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Maliye (C.ML) 7045 (1152/1740).

2 BOA, C.ML 7048 [t.y.].

 1. Tapu Kadastro, Kuyud-ı Kadime Arşivi (TKKKA)

Belgenin varsa tarihi, numarası ve sayfası yazılarak atıf yapılır.

1 Tapu Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (TKKKA), no. 564 (906/1500), varak: 71b.

2 TKKKA 908 (906/1500), 6a.

 1. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)

  1 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), belge no. 230.145.36.2, lef 2 (12 Şubat 1912).

2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 26 Mart 1929, f. 030.10, y. 245.657.14, s. 1

3 BCA, 230.145.36.2/2 (12 Şubat 1912).

4 BCA, 030.10/ 245.657.14 (26 Mart 1929), s. 1.

 1. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)


1 VGMA, defter no. 418, s. 288.

 1. Şerʻiyye Sicilleri

Tarih, defter numarası ve sayfa sayısı veya hüküm numarası yazılarak kullanılan kaynağa atıf yapılır.

1 Manisa Şer’iyye Sicilleri (MŞS), Defter no. 129 (1075-1076/1664-1666), ss. 25-36

2 Ordu Şer’iyye Sicili (OŞS), Defter no. 1496, Hüküm: 65 (17 Cemaziyelevvel 1326/17 Haziran 1908)

 1. Yazma Eserler

Yazma bir eser kullanıldığında eserin ismi, ait olduğu arşiv ya da kütüphane, numarası ve sayfası belirtilerek atıf yapılır.

1 Anadolu Vilayeti Taksimatı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kütüphanesi (TTKK) Yazma Eserler Katalogu, no. 35, varak 13a-13b.

2 Anadolu Vilayeti Taksimatı, TTKK Yazma Eserler Katalogu, no. 35, v. 13a-b.

3 Mehmed Hâkim, Târîh, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK), Revan (R.) 631, varak: 54b-85a.

4 Mehmed Hâkim, Târîh, TSMK, R. 631, vr. 54b-85a.

5 Mecmua, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi (İÜNEK), Türkçe Yazmalar (T.), no. 6095.

6 Mecmua, İÜNEK, T. 6095.

7 Erzurumlu Yeşilzâde Mehmed Salih, Rehber-i Tekâyâ, Süleymaniye Kütüphanesi Tırnovalı Bölümü, no. 1035M-04, vr. 7a.

 1. Meclis Tutanakları

Zabıt ceridesi künyesiyle birlikte, varsa oturumun devre ve içtimaları ve sayfa sayıları yazılarak atıf yapılır.

1 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre 4, İstanbul: TBMM Basımevi, 1992, s. 14.

2 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: 4, İçtima: 3, Cilt: 23, s. 68.

 1. Salnameler

Salnamenin yılı ve yararlanılan sayfa numarası gösterilerek atıfta bulunulur.

1 Salnâme-i Vilâyet-i Haleb, 1309/1891, s. 48.

 1. Yabancı Arşivler

Arşiv ismi ve belgenin ait olduğu bölüm orijinal dilinde ilk kullanımında kısaltmasıyla birlikte yazılır. Daha sonra belgenin künyesi ve Türkçe olarak belge hakkında açıklama varsa tarihiyle birlikte ilave edilir.

1 Public Record Office (P.R.O.), Foreign Office (F.O.), 78/135, N. W. Werry’nin Dışişleri Bakanı George Canning’e gönderdiği 12 Temmuz 1825 tarihli muhtıra.

2 P. R. O., F. O., 195/1232, Salisbury’den Layard’a 4 Temmuz 1879 tarihli yazı.

 1. Kütüphaneler

1) Bayezid Devlet Kütüphanesi

1 Mustafa b. Muhammed Efendi. Ravdatü'l-Hüseyn fi Hulasati Ahbari'l-Hafikayn (Naima Tarihi), Bayezid Devlet Kütüphanesi (BYZ.Devlet Ktp.), no. 4909.

2) Milli Kütüphane

1 Yazıcıoğlu Ahmed Bî-Cân b. Sâlih Gelîbôlulu. Acâ'ibü'l-Mahlûkât ve Garâ'ibü'l-Mevcûdât, Milli Kütüphane (Mil.ktp.), arşiv no. 06 Mil Yz A 3028/1, v. 45a.

2 Yazıcıoğlu, Acâ'ibü'l-Mahlûkât, Mil.ktp, 06 Mil Yz A 3028/1, v. 45a.

 1. Yazarı Belli Olmayan Gazete ve Dergi Yayınları

{#} {Yayının Adı}, {Yayınlandığı derginin adı}, {Sayı}.{Yılı}.

1 The United States and the Americas: One History in Two Halves, Economist, S.36, 13 Aralık 2003.

2 Kanserle Mücadelede En Etkili Besinler, Alternatif Sağlık Gazetesi, 21 Mart 2012,s.7.

 1. Film

{#} {Yönetmen Adı (Yönetmen/Senaryo Yazarı)}, {Filmin Adı} [Film], {Yer}:{Yapımcı}, {Yılı}.

1 Ridley Scott (Yönetmen), Black Hawk Down [Film], Los Angeles: Universal, 2001.

 1. Fotoğraf

{#} {Sanatçı Adı}, {Fotoğrafın Adı} [Fotoğraf], {Arşiv/Albüm/Katalog}, {Yer}:{Yayınlayan}, {Yılı}.

1 Ara Güler, Haliçte Kayıkçılar [Fotoğraf], Bir Zamanlar Boğaziçi, İstanbul: Fotoğrafevi, 1981.

 • Bir dipnotta birden fazla kaynak kullanıldığında şu şekilde yazılır:

{#} {Birinci kaynağın künyesi}; {İkinci Kaynağın künyesi}.


1 Tezer Öçal ve Ömer Faruk Çolak, Para Teori ve Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999, s. 85; Özağ, Atan ve Kaya, “Dış Ticaret”, s. 55.

EK 13: Bağlaç ile (Metin İçi) Kaynak Gösterimi


1. Kitaplar

Aşağıda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış kitapların metin içindeki kaynak gösterme biçimleri örneklenmiştir:


a. Bir, İki ve Üç Yazarlı Kitap

({Birinci yazarın soyadı}, {İkinci yazarın soyadı} ve {Üçüncü yazarın soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Davutoğlu, 2001: 20-23)

(Hull, 2000: 40)

(Öçal ve Çolak, 1999: 85)

(Hirst ve Grahame, 1996: 12–15)

(Yumuşak, Erarslan ve Bayraktar, 2009: 30-32)

(Mosteller, Rourke ve Thomas, 2002: 456)

b. Üçten Fazla Yazarlı Kitap

({Birinci yazarın soyadı} ve öte., {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Önder ve öte., 1993: 38)

(Pritchett ve öte., 2002: 560)

c. Derleme Kitap

Derleme kitapta, bölüm yazan kişinin soyadı yazılır.

({Yazar soyadı} ve {Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Tüylüoğlu ve Çeştepe, 2004: 22-23)2- Makaleler

Aşağıda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış makalelerin metin içinde kaynak gösterme biçimleri örneklenmiştir:a. Bir, İki ve Üç Yazarlı Makale

({Birinci yazarın soyadı}, {İkinci yazarın soyadı} ve {Üçüncü yazarın soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Nişancı, 2003: 158)

(Marion, 1999: 475)

(Büyükakın ve Erarslan, 2004: 20-23)

(Vandergeest ve Buttel, 1998: 314, 318)

(Özağ, Atan ve Kaya, 2003: 39, 42-45)

(Porters, Blitzer ve Curtis, 1986: 738)


b. Üçten Fazla Yazarlı Makale


({Birinci yazarın soyadı} ve öte., {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Çakın ve öte., 1993: 220-226)

(Harland ve öte., 2005: 9, 21)


3. Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vb.


({Kurum ya da kuruluş adı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(DPT, 2000: 74-75)4. Çeviri Eserler

({Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(McNeill, 2004: 135)5. Tezler

({Tezi hazırlayanın soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Bulut, 1998: 13).

(Reeve, 1998: 40-45)

6. Bildiriler

({Yazar soyadı} ve {Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Erarslan ve Bayraktar, 2008: 280-283)
7. Elektronik Kaynaklar


a. Elektronik Kitap

({Yazar soyadı} ve {Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Acemoğlu ve Johnson, 2005: 12-16)
b. Elektronik Dergideki Makale

({Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Tigrel, 2001: 12-16)c. Elektronik Rapor

({Kurum ya da kuruluş adı / Yazar soyadı}, {Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(DPT, 2004: 3-7)d. Gazete Yazısı
({Yazar soyadı}, {Yayın yılı})

(Ertem, 2013)e. İnternet Sitesi (World Wide Web Sayfası)

({Kurum ya da kuruluş adı / Yazar soyadı}, {Yayın yılı})

(Yılmaz, 2012)


8- Ansiklopediler


Ansiklopedilerden kaynak gösterildiğinde, madde birden çok sayfada devam ediyorsa ya yararlanılan sayfa numarası/numaraları ya da maddenin alt başlığı yazılır.

Ansiklopedi maddesinin yazarı var ise:


({Yazar soyadı},
{Yayın yılı}: {yararlanılan sayfa numarası/numaraları})

(Sarç, 1973)
Yazarı mevcut değilse:


(“{Madde Adı}: {maddenin alt başlığı}”, {yayın yılı}: {madde birden çok sayfada bulunuyorsa yararlanılan sayfa numarası/numaraları})


(“
Balkans: History”, 1987)

(“Kırklareli”, 1974: 917)

9- Patentler

Patenti bulanlar ikiden fazla kişiyse birinci isim yazılıp öteki isimler yerine vd., ve öte. gibi kısaltılır.

({Patenti bulanın soyadı}, {Patent yılı})
(Sisaky ve öte., 1989)


10- Raporlar

({Raporu hazırlayanların adı soyadı}, {Rapor yılı})


(Burke ve Uğurtaş, 1974)
11- Haritalar vb.

({Haritayı hazırlayan kuruluş}, {Yılı})


(IOC-UNESCO, 1981)
12- Standartlar

({Standart no}, {Yılı})


(TS.920, 1990)
13- Görüşmeler

({Görüşülen kişinin soyadı}, {Görüşme tarihi})


(Papanek, 1976)
14- Yazarı Belli Olmayan Gazete ve Dergi Yayınları

({Yazının Başlığı}, {Yayın tarihi})


(United States and the Americas, 2003)15- Televizyon Programı
({Programın Adı}, {Yayın tarihi})

(Simpsonlar, 2002)16- Film
({Filmin Adı}, {Yayın tarihi})

(Malta Şahini, 1941)17- Fotoğraf
({Sanatçının soyadı}, {Tarihi})

(Adams, 1927) • Metin içinde birden çok kaynak kullanıldığında

({Birinci kaynağın künyesi}; {İkinci Kaynağın künyesi}) biçiminde yazılır.

(Davutoğlu, 2001: 20-23; Hull, 2000: 40)EK 14: Dipnotlu Sistemde Kaynakça Bölümünün Hazırlanması

1. Kitaplar

a-) Tek Yazarlı Kitap

{YAZARIN SOYADI}, {Yazarın adı}. {Kitap adı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

DAVUTOĞLU, Ahmet. Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu, İstanbul: Küre Yayınları, 2001.

HULL, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives, 4. b., New York: Prentice–Hall, 2000.

b-) İki yazarlı kitap

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı}. {Kitap adı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

ÖÇAL, Tezer ve ÇOLAK, Ömer Faruk. Para Teori ve Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.

HIRST, Paul ve GRAHAME, Thomson. Globalization in Question, London: Polity Pres, 1996.

c-) Üç yazarlı kitap

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı}, {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı} ve {ÜÇÜNCÜ YAZARIN SOYADI}, {Üçüncü yazarın adı}. {Kitap adı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

YUMUŞAK, İbrahim Güran, ERARSLAN, Cemil ve BAYRAKTAR, Yüksel. Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları. Ankara: Nobel Yayınevi, 2009.d-) Üçten fazla yazarlı kitap

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI} {Birinci yazarın adı} {ve öte.} {Kitap adı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

ÖNDER, İzzettin ve öte. Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993.

PRITCHETT, S. Travis vd. Risk Management and Insurance. Ohio: Thomson Learning Custom Publishing, 2002.e-) Derleme kitap

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı}. {“Makale ya da yazının başlığı”}. {Kitap adı}. {der. Derleyenlerin adı soyadı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

TÜYLÜOĞLU, Şevket ve ÇEŞTEPE, Hamza. “Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi”, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, der. Sami Taban ve Muhsin Kar. Bursa: Ekin Kitabevi, 2004.Not: Derleme yayınlarda yararlanılan bölümün yazarı yoksa ya da derleyen/editörün ismi ile yazılması gerekirse şu biçimde yazılır:

ÖZBEK, Meral (ed.). Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları, 2005.f-) Çeviri kitap

{YAZARIN SOYADI}, {Yazarın adı}. {Kitap adı}, çev. { çevirenin adı soyadı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

MANGUEL, Alberto. Okumanın Tarihi, çev. Füsun Elioğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.Not: Çeviri yayınlarda yazar adı yoksa çevirenin ismi ile başlanır ve isimden sonra (çev.) yazılır.

ARIBAŞ, Nazif (çev.). Federal Almanya’da İkili (Dual) Sistem İçerisinde Meslek Öğrenimi. Bonn, 1991.2. Makaleler

a-) Tek yazarlı makale

{YAZAR SOYADI}, {Yazar adı}. “{Makale adı}, {Yayınlandığı derginin adı}, C. {Cilt numarası}, S. {Sayı numarası} {(Yayın yılı)}, ss. {süreli yayında makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

NİŞANCI, Murat. “Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Türkiye Kentsel Kesim Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 23 (2003), ss. 155-166.

MARION, Nancy P. “Some Parallels Between Currency and Banking Crises”, International Tax and Public Finance, C. 6, S. 4 (1999). ss. 475-485.

b-) İki yazarlı makale

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı}. “{Makale adı}”, {Yayınlandığı derginin adı}, C. {Cilt numarası}, S. {Sayı numarası} ({Yayın yılı}), ss. {süreli yayında makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

BÜYÜKAKIN, Tahir ve ERARSLAN, Cemil. “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 8 (2004), ss. 18-37.

VANDERGEEST, P. and BUTTEL, F. “Marx, Weber and Development Sociology”, World Development, C. 16, S. 6 (1998), ss. 312-331.

c-) Üç yazarlı makale

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı}, {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı} ve {ÜÇÜNCÜ YAZARIN SOYADI}, {Üçüncü yazarın adı}. “{Makale adı}”, { Yayınlandığı derginin adı }, C. {Cilt numarası}, S. {Sayı numarası} ({Yayın yılı}), ss. {süreli yayında makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

ÖZAĞ, Filiz, ATAN, Murat ve KAYA, Semiha. “Dış Ticaret Rejimindeki Değişimlerin İthalatın Fiyat ve Gelir Esneklikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 5, S. 3 (2003), ss. 29-43.

PORTES, Alejandro, BLITZER, Silvia ve CURTIS, John. “The Urban Informal Sector in Uruguay: Its Internal Structure, Characteristics and Effects”, World Development, C. 14, S. 6 (1986), ss. 727-741.

d-) Üçten fazla yazarlı makale

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve öte. “{Makale adı}”, {Yayınlandığı derginin adı}, C. {Cilt numarası}, S. {Sayı numarası} ({Yayın yılı}), ss. {süreli yayında makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

ÇAKIN, İrfan ve öte. “Türk Kütüphaneciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk Kütüphaneciliği, C. 7, S. 3 (1993), ss. 220-226.

HARLAND, Lynn ve öte. “Leadership Behaviours and Subordinate Resilliance”, Journal of Leaderhip & Studies, C. 11, S. 2 (2005). ss. 9-20.

3. Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vb.

{Kurum ya da kuruluş adı}. {Yayın ya da Raporun adı}. {Yayın yeri}: {Yayın evi} {Yayın yılı}.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması. Ankara: DPT Yayınları, 2000.4. Çeviri Eserler

{YAZAR SOYADI}, {Yazar adı}. {Kitap adı}, {çev. çevirenin adı soyadı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

MCNEILL, William. Dünya Tarihi, çev. Alâeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi, 2004.

ARIBAŞ, Nazif (çev.). Federal Almanya’da İkili (Dual) Sistem İçerisinde Meslek Öğrenimi. Bonn, 1991.

Not: Çeviri yayınlarda yazar adı yoksa çevirenin ismi ile başlanır ve isimden sonra (çev.) yazılır.

5-) TEZLER


 1. Yayımlanmamış tezler

{TEZİ HAZIRLAYANIN SOYADI}, {Tezi hazırlayanın adı}, {Tezin başlığı}, Yayımlanmamış {Tezin Türü} Tezi. {Tezin Yapıldığı Üniversite}, {Enstitü}. {Yayın yeri}, {tezin kabul edilme yılı}.

BULUT, Erol. Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, 1998. 1. Yayımlanmış tezler

Tez, YÖK Ulusal Tez Merkezi, ProQuest/UMI gibi bir veri tabanından indirilmiş ise yayımlayan kurum, veri tabanının ismi ve erişilmeyi kolaylaştıracak tez/yayın numarası künye bilgileri sonuna yazılmalıdır.

{Tezi hazırlayanın soyadı}, {Tezi hazırlayanın adı}. {Tezin başlığı}, {Tezin Türü} Tezi. {Tezin Yapıldığı; Üniversite}, {Enstitü}. {Yer}, ({tezin kabul edilme yılı}). {Yayımlayan kurum}: {Veri tabanının ismi} (Tez/Yayın No. {tezin numarası}).

Ahmet Gökcen. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve bu kanunlardaki ceza müeyyideleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul, 1987. Yüksek Öğretim Kurulu: Ulusal Tez Merkezi (Tez No. 890).

Crowe, Byron Dan. I ain't fattening frogs for snakes: An inquiry into the application of creativity research to teaching practice. Doktora Tezi, California Institute of Integral Studies. California, 2010. Ann Arbor: ProQuest/UMI (Yayın No. AAT 3411606).6. Bildiriler

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı}. “{Bildiri başlığı}”, {Bildiri kitabının adı} ({Sempozyum/Kongre tarihi}), {Yayın yeri} ({basım tarihi}), ss. {bildirinin bulunduğu sayfa numaraları}.

ERARSLAN, Cemil ve BAYRAKTAR, Yüksel. “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş Dönemi Ekonomik Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar (21-25 Ekim 2008)Bişkek. Kongre Kitabı. Bişkek, [t.y.]. ss. 269-303.

7. Elektronik Kaynaklar

a) Elektronik Kitap

{BİRİNCİ YAZARIN SOYADI}, {Birinci yazarın adı} ve {İKİNCİ YAZARIN SOYADI}, {İkinci yazarın adı}. {Kitap adı}. {Web adresi} (Erişim: {erişim tarihi}).

ACEMOGLU, Daron ve JOHNSON, Simon. Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth. http://www.nber.org/papers/w12269 (Erişim: 12.07.2005).

b.) Elektronik Makale

{YAZAR SOYADI}, {Yazar adı}. {Makale adı}, {Web adresi} (Erişim: {erişim tarihi}), ss. {makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

TİGREL, Ali. “Timetable: What will Happen and When”, http://europa.eu.int/euro/html (Erişim: 08.05.2001), ss. 12-16.

c.) Elektronik Rapor

{Kurum ya da Kuruluş adı}. {Rapor adı}, {Web adresi} (Erişim: {erişim tarihi}).

Devlet Planlama Teşkilatı. “E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu”, http://212.175.33.22/kdep/rapor/KDEPHaziran2004.pdf (Erişim: 18.09.2004).

8. Ansiklopediler

{YAZAR SOYADI}, {Yazar adı}. “{Madde başlığı}”. {Ansiklopedi adı}, C. {Cilt sayısı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}, {Yayın yılı}.

SARÇ, Ömer Celal. “Milli Gelir”, Ak İktisat Ansiklopedisi, C. 2. İstanbul: Ak Yayınları, 1973.

9. Patentler

{PATENTİ BULANIN SOYADI}, {Patenti bulanın adı}. {Patent adı}, {Patentin menşei} Patent No: {Patent numarası}. {Yer}: {Patenti veren kurum}, {Patentin verilme yılı}.

SISAKY, A., GOLAB, F. and MEYER, B. Resistant Potatoes, United Kingdom Patent No: 2394783. 23 April 1989.

10. Raporlar

{RAPORU HAZIRLAYANIN SOYADI}, {Raporu Hazırlayanın adı}. “{Rapor adı}”, {Raporu yayımlayan kurum}. {Rapor yeri} {Rapor yılı}.

BURKE, W. F. ve UĞURTAŞ, G. “Seismic Interpretation of Thrace Basin”, TPAO International Report. Ankara 1974.

11. Haritalar vb.

{Haritayı hazırlayan kuruluş}. {Harita adı}, Ölçek: {Ölçek oranı}, {Pafta adedi} Pafta, {Yeri}: {Haritayı basan kurum ya da kuruluş}, {Yıl}.

IOC-UNESCO. International Bathymtric Chart of The Mediterranian, Ölçek: 1/1.000.000, 10 Pafta, Leningrad: Savunma Bakanlığı, 1981.

12. Standartlar

{Standart no}: “{Standart adı}”, {Standart Menşei}. {Yayın Yeri} {Yılı}.

TS. 920: “Binalarda Rüzgâr Yükü Kuralları”, Türk Standartları. Ankara 1990.

13. Görüşmeler

{Görüşülen kişinin adı soyadı}, {Görüşme türü} {Görüşme tarihi}.

ERSOY, Osman. Kişisel Görüşme (22 Temmuz 2003).

14. Arşivler

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA)

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Dahiliye Nezareti Siyasi Evrakı (DH.SYS)

Bâbıâli Evrak Odası (BEO), Sadâret Defterleri

Maliyeden Müdevver Tasnifi (MAD)Genelkurmay Başkanlığı, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı Arşivi (ATASE)

İstiklal Harbi Kataloğu (İSH)

Atatürk Arşivi Kataloğu (ATA)

Ankara Tapu-Kadastro, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (TKKKA)

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)

İngiliz Arşivleri [Public Record Office] (P.R.O.)

Foreign Office (F.O.)Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA)

Şer’iyye Sicilleri Arşivi (ŞSA)

Manisa Şer’iyye Sicilleri (MŞS)Salnameler

Sâlname-i Vilâyet-i Haleb, 1309/1891. 1. Yazarı Belli Olmayan Gazete ve Dergi Yayınları

“{Yayının Adı}”. {Yayımlandığı derginin adı}, {Sayı}.{Tarih}.

The United States and the Americas: One History in Two Halves. Economist, 36. (13 Aralık 2003). 1. Televizyon Programı

{Yapımcı Adı (Yapımcı)}. {Programın Adı}) “{Bölüm Numarası}”, {Televizyon Kanalı}, {Yayın Tarihi}.

Oakley ve Weinstein, J. (Yapımcı), Simpsonlar, Bölüm: 1403 F55079, CBS, 26.11.2006. 1. Film

{Yönetmenin Soyadı}, {Yönetmenin Adı}. (Yönetmen/Senaryo Yazarı), {Filmin Adı} [Film], {Yer}:{Yapımcı}, {Yılı}.

Scott, Ridley. (Yönetmen), Black Hawk Down [Film], Los Angeles: Universal, (2001). 1. Fotoğraf

{Sanatçının Soyadı}, {Sanatçının Adı}. {Fotoğrafın Adı} [Fotoğraf], {Arşiv/Albüm/Katalog}, {Yer}:{Yayınlayan}, {Yılı}.

Güler, Ara. Haliçte Kayıkçılar [Fotoğraf], Bir Zamanlar Boğaziçi, İstanbul: Fotoğrafevi, (1981).EK 15: Bağlaç (Metin İçi) Yönteminde Kaynakça Bölümünün Hazırlanması

1. Kitaplar

a) Tek yazarlı kitap

{Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. {Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi} ve {Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {Kitap adı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Davutoğlu, A. (2001). Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları.

Hull, J. C. (2000). Options, Futures, and Other Derivatives, 4. b., New York: Prentice-Hall Press.

Öçal, T. ve Çolak, Ö. F. (1999). Para Teori ve Politikası. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Hirst, P. ve Grahame T. (1996). Globalization in Question. London: Polity Press.

Yumuşak, İ. G., Eraslan, C. ve Bayraktar, Y. (2009). Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi ve İktisat Politikaları. Ankara: Nobel Yayınevi.

Mosteller, F., Rourke, R. E. K. ve Thomas, G. B. (1967). Probability and Statistic., Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.

b) Üçten fazla yazarlı kitap

{Birinci yazarın soyadı}, {Birinci yazar adının baş harfi}. ve öte. ({Basım yılı}). {Kitap adı}. {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Önder, İ. ve öte. (1993). Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar. İstanbul: Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Pritchett, S. T. ve öte. (2002). Risk Management and Insurance. Ohio: Thomson Learning Custom Publishing.

c) Derleme kitap

{Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ve {Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı)}. “{Makalenin adı}”, {Kitap adı}, der. {Derleyenlerin adının baş harfi ve soyadı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Tüylüoğlu, Ş. ve Çeştepe, H. (2004). “Kalkınma Teorilerinin Temelleri ve Gelişimi”, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular. der. S. Taban ve M. Kar, Bursa: Ekin Kitabevi.

Derleme yayınlarda yazar adı yoksa ya da derleyen/editörün ismi yazılması gerekirse şu biçimde yazılır:

Özbek, M. (ed.). (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Nil Yayınları.d) Çeviri kitap

{Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {Kitap adı}, çev. {çevirenin adı soyadı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Manguel, A. (2007). Okumanın Tarihi, çev. Füsun Elioğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çeviri yayınlarda yazar adı yoksa çevirenin ismi ile başlanır ve isimden sonra (çev.) yazılır.

Arıbaş, N. (çev.). Federal Almanya’da İkili (Dual) Sistem İçerisinde Meslek Öğrenimi. Bonn, 1991.2. Makaleler

a) Tek yazarlı makale

{Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {“Makalenin adı”}, {Yayımlandığı derginin adı}, {Cilt numarası}, {Sayı numarası}, ss. {makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

Nişancı, M. (2003). “Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Türkiye Kentsel Kesim Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 23, ss. 155-166.

Marion N.P. (1999). “Some Parallels Between Currency and Banking Crises”, International Tax and Public Finance, C. 6, S. 4, ss. 473-490.

b) İki yazarlı makale

{Birinci yazarın soyadı}, {Birinci yazarın adının baş harfi} ve {İkinci yazarın soyadı}, {Birinci yazarın adının baş harfi}. {(Basım yılı}). {“Makalenin adı”}, {Yayımlandığı derginin adı}, {Cilt numarası}, {Sayı numarası}, ss. {makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

Büyükakın, T. ve Erarslan, C. (2004). “Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 8, ss.18-37.

Vandergeest, P. ve Buttel, F. (1998), “Marx, Weber and Development Sociology”, World Development, C. 16, S. 6, ss. 312-331.

c) Üç yazarlı makale

{Birinci yazarın soyadı}, {Birinci yazarın adının baş harfi}. {İkinci yazarın soyadı}, {İkinci yazarın adının baş harfi}. ve {Üçüncü yazarın soyadı}, {Üçüncü yazarın adının baş harfi}. {(Basım yılı)}. {“Makalenin adı}”, {Yayımlandığı derginin adı}, {Cilt numarası}, {Sayı numarası}, ss. {makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

Özağ, F., Atan, M. ve Kaya, S. (2003). “Dış Ticaret Rejimindeki Değişimlerin İthalatın Fiyat ve Gelir Esneklikleri Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 5, S. 3, ss. 29-43.

Porters, A., Blitzer, S. ve Curtis, J. (1986). “The Urban Informal Sector in Uruguay : Its Internal Structure, Characteristics and Effects”, World Development, C. 14, S. 6, ss. 727-741.

d) Üçten fazla yazarlı makale

{Birinci yazarın soyadı}, {Birinci yazarın adının baş harfi}. ve öte. ({Yayın yılı}). “{Makalenin adı}”, {Yayınlandığı derginin adı}, {Cilt numarası}, {Sayı numarası}, s. {makalenin bulunduğu sayfa numaraları}.

Çakın, İ. ve öte. (1993). “Türk Kütüphaneciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk Kütüphaneciliği, C. 7, S. 3, ss. 220-226.

Harland, L. ve öte. (2005). “Leadership Behaviours and Subordinate Resilliance”, Journal of Leaderhip & Studies, C. 11, S. 2, ss. 9-11

3) Yazarı Belli Olmayan Resmi, Özel Yayınlar, Raporlar vb.

{Kurum ya da kuruluşun adı}. ({Yayın yılı}). {Yayın ya da Raporun adı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT Yayınları.4) Çeviri Eserler

{Yazarın soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {Kitap adı}, {çev. Çevirenin adı soyadı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Mcneill, W. (2004). Dünya Tarihi, çev. Alaeddin Şenel. Ankara: İmge Kitabevi.

Çeviri yayınlarda yazar adı yoksa çevirenin ismi ile başlanır ve isimden sonra (çev.) yazılır.

Arıbaş, N. (çev.). (1991). Federal Almanya’da İkili (Dual) Sistem İçerisinde Meslek Öğrenimi. Bonn.5) Tezler

a) Yayımlanmamış tezler

{Tezi hazırlayanın soyadı}, {Tezi hazırlayanın soyadının baş harfi}. {(Yayın yılı}. {Tezin başlığı}, {Tezin yapıldığı üniversite-enstitü adı ve tezin türü}, {Yayın yeri}.

Bulut, E. (1998). Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

b) Yayımlanmış tezler

Tez (YÖK, ProQuest/UMI gibi) bir veri tabanından indirilmiş ise veri tabanının Web adresi ve erişilmeyi kolaylaştıracak (Tez/Yayın No. gibi) bilgileri tezin künye bilgileri sonuna yazılmalıdır.

{Tezi hazırlayanın soyadı}, {Tezi hazırlayanın soyadının baş harfi}. {(Yayın yılı}. {Tezin başlığı}, {Tezin yapıldığı üniversite-enstitü adı ve tezin türü}, {Yayın yeri}. {Web adresi} (Tez No. {tezin numarası}).

Ahmet G. (1987). Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve bu kanunlardaki ceza müeyyideleri, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. http://tez2.yok.gov.tr/ (Tez No. 890).

Crowe, B. D. 2010. I ain't fattening frogs for snakes: An inquiry into the application of creativity research to teaching practice. Doktora Tezi, California Institute of Integral Studies. Ann Arbor: ProQuest/UMI (Publication No. AAT 3411606).

6) Bildiriler

a) Yayımlanmış bildiriler

{Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ve {Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {“Bildiri başlığı”}, {Bildiri kitabının adı}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}, ss. {bildirinin bulunduğu sayfa numaraları}.

Baltacı, A., Burgazoğlu, H. ve KILIÇ, S. (2011). “Contribution of Thrace Region to Competitive Sectors of Turkey”. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu (1-2 Ekim 2010) İğneada-Kırklareli Bildiriler Kitabı. C. I. Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, 2011, ss. 573-584.

b) Yayımlanmamış bildiriler

{Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({sempozyum, kongre vb. düzenlenme tarihi}). {“Bildiri başlığı”}, {Sempozyum, kongre vb. adı}, {düzenlendiği yer}.

Tonta, Y. (2006, Şubat). “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim”, Akademik Bilişim ’06, Gaziantep.

7) Elektronik Kaynaklar

a) Elektronik Kitap

{Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ve {Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). {Kitap adı}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}).

Acemoğlu D. ve Johnson, S. (2005). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, http://www.nber.org/papers/w12269, (Erişim: 12.07.2005).

b) Elektronik Makale:

{Yazar soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. ({Yayın yılı}). “{Makale adı}, {Web adresi}, (Erişim: {erişim tarihi}).

Tigrel, A. (2001). “Timetable: What will Happen and When”, http://europa.eu.int/euro/html, (Erişim: 08.05.2001).

c) Elektronik Rapor:

{Kurum ya da kuruluş adı}. ({Yayın yılı}). “{Rapor adı}”, {Web adresi} (Erişim: {erişim tarihi}).

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). “E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu”, http://212.175.33.22/kdep/rapor/KDEPHaziran2004.pdf (Erişim: 18 Eylül 2004).

8) Ansiklopediler

{Yazar Soyadı}, {Yazar adının baş harfi}. {Yazar Soyadı}, { Yazar adının baş harfi }. ({Yayın yılı}). “{Madde başlığı}”, {Ansiklopedi adı}, C. {maddenin bulunduğu cilt numarası}, {Yayın yeri}: {Yayınevi}.

Sarç, Ö. C. (1973). “Milli Gelir”, Ak İktisat Ansiklopedisi, C. 2. İstanbul: Ak Yayınları.

Maddenin yazarı yok ise:

“{Madde Başlığı}”. ({yayın yılı}). {Ansiklopedi Adı}, C. {maddenin bulunduğu cilt numarası}, {maddenin bulunduğu sayfa numaraları}{Yayın yeri}: {Yayınevi}.

“Balkans: History”. (1987). Encyclopaedia Britannica, 15. b., C. 14, ss. 570-588. Chicago: Encyclopaedia Britannica.

“Kırklareli”. (1974). Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi, C. 3, ss. 915-918. İstanbul: Kaynak Kitaplar.

9) Patentler

{Patenti Bulanın Soyadı}, {Patenti bulanın adının Baş harfi}., {Patenti Bulanın Soyadı}, {Patenti bulanın adının Baş harfi}. ({Patent tarihi}). {Patent adı}, {Patent yeri}, No: {Patent numarası}.

Sisaky, A., Golab, F. ve Meyer, B. (23.01.1989). Resistant Potatoes. United Kingdom. Patent No: 2394783.

10) Raporlar

{Raporu Hazırlayanın soyadı}, {Raporu Hazırlayanın adının baş harfi}. ({Rapor yılı}). “{Rapor adı}”. {Raporu yayımlayan kurum}. {Rapor yeri}.

Burke, W. F. ve Uğurtaş, G. (1974). “Seismic İnterpretation of Thrace Basin”. TPAO International Report. Ankara.

11) Haritalar vb.

{Haritayı hazırlayan kuruluş}. ({Yılı}). {Harita adı}: {Ölçek}: {Ölçek oranı}, {Pafta numarası}, {Yeri}: {Haritayı basan kurum ya da kuruluş}.

IOC-UNESCO. (1981). International Bathymtric Chart of The Mediterranian: Ölçek 1:1.000.000, 10 Pafta, Leningrad, Savunma Bakanlığı.

12) Standartlar

{Standart no}. ({Yılı}). “{Standart adı}”, {Standart Menşei}: {Yeri}.

TS.920. (1990). “Binalarda Rüzgâr Yükü Kuralları”, Türk Standartları: Ankara.


 1. Yazarı Belli Olmayan Gazete ve Dergi Yayınları

{Yayının Adı}. ({Tarih}). “{Yayınlandığı derginin adı}”, {Sayı}.

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36. 1. Televizyon Programı

{Yapımcı Adı (Yapımcı)}. ({Programın Adı}). “{Bölüm Numarası}”. {Televizyon Kanalı}.

Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar. Bölüm: 1403 F55079. NBC. 1. Film

{Yönetmen Adı} (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (Yılı). {Filmin Adı} [Film]. {Yer}:{Yapımcı}.

Scott, Ridley (Yönetmen). (2001) Black Hawk Down [Film]. Los Angeles: Universal, 2001. 1. Fotoğraf

{Sanatçı Soyadı, Adı}. ({Yılı}). {Fotoğrafın Adı} [Fotoğraf]. {Arşiv/Albüm/Katalog}, {Yer}:{Yayınlayan}.

Güler, Ara (1981). Haliçte Kayıkçılar [Fotoğraf]. Bir Zamanlar Boğaziçi, İstanbul: Fotoğrafevi.Yüklə 154,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə