The host plants of the armoured scale insectsYüklə 1,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix02.07.2017
ölçüsü1,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Abies

TÜRKİYE'DEKİ 
SERTKABUKLUBİTLERİN 
KONUKÇU BİTKİLERİ 
 
(HEMIPTERA: COCCOMORPHA: DIASPIDIDAE) 
 
THE HOST PLANTS OF THE ARMOURED SCALE INSECTS 
IN TURKEY 
 
 
 
 
Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
 
ISPARTA-2016
  
 
 
 
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 
 
ISBN: 978-605-83004-0-8
 
 

 
 
 
 
 
Kapak resmi: Carulaspis carueli (Targioni-Tozzetti) 
(Prof. Dr. Bülent YAŞAR) 
 
Dizgi: Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
 
 
 
Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
 
ISPARTA-2016  
 
 
 
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 
 
ISBN: 978-605-83004-0-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNSÖZ 
 
 
Diaspididae  familyası,  Coccoidea  (Hemiptera)  üst  familyası  içinde  dünyada  en  fazla 
böcek  türüne  ve  aynı  zamanda  en  geniş  yayılma  alanına  sahiptir.  Literatürde  "Armoured 
scales"  ya  da  "Armoured  scale  insects"  olarak  geçen  bu  familya  üyelerinin  erginlerinin  en 
önemli  özelliği  vücutlarının  üzerinde  salgıladıkları  salgılarla  örtülü  sert  bir  kabuğa  sahip 
olmalarıdır.  Böceklerin  teşhisleri  bu  kabuk  altında  bulunan  ergin  dişilerin  IV-VIII.  abdomen 
segmentlerinin  kaynaşmasından  meydana  gelen  "pygidium"  adı  verilen  organlarının 
taksonomik özelliklerine göre yapılır. 
 
"Sert kabuklubitler" dediğimiz bu familya üyelerinin boyutlarının çok küçük olması ve 
teşhisleri  için  bir  dizi  işlemlerden  sonra  preparatlarının  yapılmasından  dolayı  oldukça  sabır 
gerektiren bir uğraştır. 
 
Ayrıca  bu  familya  üyelerine  karşı  savaşımda  son  yıllarda  tüm  dünya  ülkelerindeki 
araştırıcıların  üzerinde  önemle  durdukları  Entegre  Savaş  içerisinde  birinci  sırada  yer  alan 
Biyolojik savaş yöntemleri oldukça ağırlık kazanmaktadır. 
 
Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında bu çalışmada Türkiye'de konu üzerinde çalışan 
araştırıcılara, listelenen konukçularına ve yayılış alanlarına göre bulunan sert kabuklubitlerin 
kontrolünü  yapmak  suretiyle  teşhis  öncesinde  bir  ön  bilgi  vermek  amaçlanmıştır.  Ayrıca 
bulunan türün teşhisi yapıldıktan sonra o il için yeni olup-olmadığı veya o konukçusunda daha 
önce saptanıp-saptanmadığı kontrol edilebilmesi kolay bir duruma getirilmiştir.  
 
Sert  kabuklubit  türleri  Türkiye'de  bu  konuda  önemli  çalışmalar  yapmış  olan 
(
Bodenheimer, 1949

1952

1953a
,
b
)'in eserleri temel alınarak ve diğer araştırıcıların bugüne 
kadar  yaptıkları  yayınlar  incelenerek  saptanmıştır.  Türlerin  bugün  geçerli  olan  bilimsel 
isimleri için 
SCALENET
 (
Garcia et al., 2016
) internet sayfasından faydalanılmıştır. 
 
Literatürden elde edilen konukçu bitkilerin sinonimlerinin bugün geçerli olan bilimsel 
isimleri için güncel olarak; 
Catalogue  of  Life
  (
Canlı kataloğu
), 
TÜBİVES
  (
Türkiye bitkileri 
veri  servisi
), 
ITIS
  (
Integrated  Taksonomic  Information  System
)  ve 
BITKIVT
  (
Online  Bitki 
Veri  tabanı
)  internet  sitelerinden  faydalanılmıştır.  Sert  kabuklubitlerin  Türkçe  isimleri  ise 
Orçun (1967

1972

1975
), 
Baytop (1997)
 ve 
Tuzlacı (2006)
'dan da faydalanılmıştır. Özellikle 
çok eski tarihli yayınlarda bulunan bazı konukçu bitkilerin az sayıda da olsa bugün literatürde 
rastlanmayan isimleri ise orjinalinde yazıldığı gibi verilmiştir. 
 
Yayılış  alanı  olarak  literatürde  verilmiş  olan  iller  yararlanılan  kaynağındaki  gibi 
verilmekle  birlikte  yeni  il  olan  eski  ilçelerin  bugün  geçerli  olan  konumları  da  düzeltilerek 
verilmeye çalışılmıştır. 
 
Yayında, mevcut olan son literatüre göre bulunamamış olan bazı konukçu bitkilere ait 
bilgiler  (yazar  ismi,  familyası  ve  Türkçe  ismi)  (?)  soru  işareti ile  belirtilmiştir.  Aynı  şekilde 
sert kabuklubitlerin incelenen yayınlarda yazarları tarafından belirtilmemiş yayılış alanlarına 
da soru işareti konulmuştur. 

 
Bu çalışmada bugüne kadar Türkiye'de üzerinde sert kabuklubit bulunmuş olan toplam 
366 adet konukçu bitki türü, yararlanma kolaylığı nedeniyle alfabetik sıraya göre düzenlenmiş 
ve ayrıca yanlarında bu türlerin ait oldukları familya ile en çok kullanılan Türkçe isimleri de 
verilmiştir.  Aynı  konukçu  bitki  üzerinde  olan  sert  kabuklubit  türleri  de  alfabetik  sıra  ile 
dizilmiş  ve  zararlı  ile  ilgili  literatür  tarih  sırası  önceliğine  göre  yayılış  alanları  ile  birlikte 
verilmiştir. 
 
Eserin  ikinci  bölümünde  ise  şehir  ve  bölgelere  göre  sert  kabuklubit  türleri  alfabetik 
sıraya  göre  verilmiştir.  Ayrıca  ilk  bölümde  olduğu  gibi  bu  türlerin  konukçuları  ve  yayın 
isimleri de yanlarında verilmiştir.  
 
Eserin  sonunda  yer  alan  195  adet  literatür  ile  alfabetik  sıra  içinde  düzenlenmiş  sert 
kabuklubitlere türlerine ait indeks yer almıştır. Ayrıca yine eserin sonunda konukçu bitkilerin 
Türkçe isimleri alfabetik sıra ile indeks halinde verilmiştir. 
 
Eserin  hazırlanması  sırasında  konukçu  bitkilerin  sistematiği  ve  Türkçe  isimlerinin 
saptanması  ile  ayrıca  yazım  sırasındaki  katkılarından  dolayı  kıymetli  eşim  Peyzaj  Yüksek 
Mimarı Gamze YAŞAR'a içtenlikle teşekkür ederim. 
 
Mevcut literatüre göre hazırlanmış olan bu eserde bazı eksiklerin olabileceğini de göz 
önünde  bulundurarak,  bu  konuda  her türlü  eleştiri  ve  yardımlara açık  olduğumu  belirtirken, 
eserin bu konuda çalışan meslektaşlarıma yararlı olmasını dilerim. 
 
Prof. Dr. Bülent YAŞAR 
 
Kasım 2016 - ISPARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
İÇİNDEKİLER 
Abies concolor (Gord. & Glend.) (Pinaceae): Gümüşi göknar ................................................... 1
 
Abies nordmanniana (Stev.) Spach ssp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode & Cullen 
(Pinaceae): Doğu Karadeniz göknarı .............................................................................. 1
 
Abies nordmanniana (Stev.) Spach ssp. equi-trojani (Aschers. & Sint. Ex Boiss.) Cood. & 
C (Pinaceae): Kazdağı göknarı ........................................................................................ 1
 
Abies pinsapo Boiss. (Pinaceae): İspanyol göknarı..................................................................... 1
 
Acacia sp. Willd. (Fabaceae): Akasya......................................................................................... 1
 
Acacia cyanophylla Lindley (Fabaceae): Kıbrıs akasyası ........................................................... 2
 
Acacia dealbata Link (Fabaceae): MimozaGümüşi akasya ...................................................... 2
 
Acacia longifolia (Andrews) Willd. (Fabaceae): Uzun yapraklı akasya ..................................... 2
 
Acacia retinoides Schltdl. (Fabaceae): Mimoza çiçekli akasya .................................................. 2
 
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Fabaceae): Mavi yapraklı akasya .................................... 2
 
Acantholimon sp. Boiss. (Plumbaginaceae): Pişik geveniAt geveniKardikeni ....................... 2
 
Acer sp. L. (Aceraceae): Akçaağaç ............................................................................................. 2
 
Acer campestre L. "Campestre" (Aceraceae): Ova akçaağacı .................................................... 2
 
Acer negundo L. (Aceraceae): Dişbudak yapraklı akçaağaç ....................................................... 3
 
Acer negundo L. "Flamingo" (Aceraceae): Flamingo akçaağacı ................................................ 3
 
Acer palmatum Thumb. "Atropurpurea" (Aceraceae): Kırmızı yapraklı japon akçaağacı ......... 3
 
Acer platanoides L. (Aceraceae): Çınar yapraklı akçaağaç ........................................................ 3
 
Acer pseudoplatanus L. (Aceraceae): Yalancı akçaağaçDar akçaağacı .................................... 3
 
Actinidia sp. (Actinidiaceae): Kivi .............................................................................................. 3
 
Actinidia deliciosa "Bruno" (Actinidiaceae): Kivi ...................................................................... 3
 
Actinidia deliciosa "Hayward" (Actinidiaceae): Kivi ................................................................. 4
 
Aesculus sp. L. (Sapindaceae): Atkestanesi ................................................................................ 4
 
Aesculus carnea Hayne (Sapindaceae): Kırmızıçiçekli atkestanesi ............................................ 4
 
Aesculus hippocastaneum L. (Sapindaceae): Atkestanesi ........................................................... 4
 
Agave americana L. (Agavaceae): AgavSabırlık ...................................................................... 4
 
Agropyron sp. Gaertn (Poaceae): Ayrıkotu ................................................................................. 4
 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Simaroubaceae): KokarağaçCennetağacıGökağacı ...... 4
 
Albizia sp. Durazz. (Fabaceae): Gülibrişim ................................................................................ 4
 

ii 
 
Alnus sp. Miller (Betulaceae): Kızılağaç ..................................................................................... 4
 
Aloe sp. L. (Xanthorrhoeaceae): SarısabırÖd ağacıSabır bitkisi ............................................. 5
 
Aloe variegata L. (Xanthorrhoeaceae): Sarısabır ........................................................................ 5
 
Alopecurus myosuroides Huds. "Myosuroides" (Poaceae): Tilki kuyruğu ................................. 5
 
Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae): Tilki kuyruğu ............................................................. 5
 
Antirrhinum sp. L (Scrophulariaceae): Aslanağzı ....................................................................... 5
 
Aralia sp. L. (Araliaceae): Aralya ............................................................................................... 5
 
Arbutus unedo L. (Ericaceae): Dağ yemişiKocayemişAyı yemişi .......................................... 5
 
Arceuthobium sp. M. Bieb. (Loranthaceae): Ardıç burçu ........................................................... 5
 
Arenaria sp. L. (Coryophyllaceae): Kumotu .............................................................................. 5
 
Artemisia sp. L. (Asteraceae): PelinotuYavşanotu .................................................................... 5
 
Artemisia santonicum L. (Asteraceae): Yavşan otuPelin otu .................................................... 5
 
Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung. Sternb. (Chenopodiaceae): ? ............................................ 6
 
Asparagus sp. L. (Asparagaceae): Kuşkonmaz ........................................................................... 6
 
Asparagus acutifolius L. (Asparagaceae): TilkişenAcı ot......................................................... 6
 
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop (Asparagaceae): Çıtır ..................................................... 6
 
Asparagus officinalis L. (Asparagaceae): Kuşkonmaz ............................................................... 6
 
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop (Asparagaceae): TülKuşkonmaz...................................... 6
 
Aspidistra elatior Blume (Asparagaceae): Salon yaprağı ........................................................... 6
 
Aspidistra lurida Ker Gawl. (Asparagaceae): Esmer renkli yıldız kalkan .................................. 6
 
Astragalus sp. L. (Fabaceae): Geven........................................................................................... 6
 
Aucuba japonica Thunb. (Garryaceae): Japon defnesi ............................................................... 7
 
Bambusa sp. Schreb. (Poaceae): Bambu kamışı ......................................................................... 7
 
Bauhinia sp. L. (Fabaceae): BahunyaDağ abanozu .................................................................. 7
 
Berberis sp. L. (Berberidaceae): Berberis ................................................................................... 7
 
Berberis aquifolium Pursh (Berberidaceae): Sarı boya çalısıMahonya .................................... 7
 
Berberis thunbergii "Atropurpurea" DC. (Berberidaceae): Kırmızı berberis ............................. 7
 
Berberis veitchii C. K. Schneid. (Berberidaceae): Kadın tuzluğu............................................... 7
 
Berberis vernae C. K. Schneid. (Berberidaceae): Kadın tuzluğu ............................................... 7
 
Betula sp. L. (Betulaceae): Huş ağacı ......................................................................................... 7
 
Betula pendula Roth (Betulaceae): Siğilli huşAk huşSalkım huşu ......................................... 8
 

iii 
 
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger (Cactaceae): Brezilya kaktüsü ........................... 8
 
Bricardia vinicera? (?): Palmiye ................................................................................................. 8
 
Buxus sp. L. (Buxaceae): Şimşir ................................................................................................. 8
 
Buxus microphylla Sieb. & Zucc. (Buxaceae): Küçük yapraklı şimşir ....................................... 8
 
Buxus sempervirens L. (Buxaceae): Adi şimşirAnadolu şimşiri ............................................... 8
 
Calycotome spinosa (L.) Link (Fabaceae): Tüysüz keçiboğan ................................................... 8
 
Campsis radicans (L.) Seem. (Bignoniaceae): Acemborusu, Boru çiçeği .................................. 8
 
Canna indica L. (Cannaceae): KanaHint ararotu ...................................................................... 8
 
Carpinus betulus L. (Betulaceae): Adi gürgenKara gürgen ...................................................... 9
 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bol. (Aizoaceae): Kaz ayağıKedi tırnağı .......................... 9
 
Castanea sativa Miller (Fagaceae): Kestane ............................................................................... 9
 
Catalpa sp. Scopoli (Bignoniaceae): Katalpa ............................................................................. 9
 
Catalpa bignonioides Walter (Bignoniaceae): Katalpa............................................................... 9
 
Cedrus sp. Trew (Pinaceae): Sedir .............................................................................................. 9
 
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere (Pinaceae): Atlas sediri ....................................... 10
 
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere "Glauca" (Pinaceae): Mavi atlas sediri ............... 10
 
Cedrus deodora (Lamb.) G. Don (Pinaceae): Himalaya Sediri .................................................. 10
 
Cedrus libani A. Rich (Pinaceae): Lübnan sediriToros sediri .................................................. 10
 
Cedrus libani A. Rich "Libani" (Pinaceae): Lübnan sediri, Toros sediri.................................... 10
 
Celtis sp. L. (Ulmaceae): Çitlenbik ............................................................................................. 10
 
Cerastium arvense L. (Caryophyllaceae): Tarla boynuzotu ....................................................... 11
 
Ceratonia siliqua L. (Fabaceae): Keçiboynuzu .......................................................................... 11
 
Cercis siliquastrum L. (Fabaceae): Erguvan ............................................................................... 11
 
Cereus sp. Mill. (Cactaceae): Sütun kaktüs ................................................................................ 11
 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach (Rosaceae): Bahar dalıJapon baharı ........... 11
 
Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. (Cupressaceae): Lavzon yalancı servisi ...... 11
 
Chamaerops humilis L. (Arecaceae): Bodur palmiyeAkdeniz palmiyesi ................................. 11
 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques (Asparagaceae): Kurdela çiçeği .............................. 12
 
Chrysanthemum sp. L. (Asteraceae): Krizantem ........................................................................ 12
 
Citrus sp. L. (Rutaceae): Turunçgiller......................................................................................... 12
 
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle (Rutaceae): LaymTatlı limon .................................... 13
 

iv 
 
Citrus aurantium L. (Rutaceae): Turunç ..................................................................................... 13
 
Citrus limon (L.) Burm. (Rutaceae): Limon................................................................................ 13
 
Citrus medica L. (Rutaceae): Ağaç kavunu ................................................................................ 14
 
Citrus paradisi Macfad. (Rutaceae): Greyfurt, Altıntop ............................................................. 14
 
Citrus reticulata Blanco (Rutaceae): KlementinMandalina ...................................................... 14
 
Citrus sinensis (L.) (Rutaceae): Portakal .................................................................................... 15
 
Clematis sp. L. (Ranunculaceae): AkasmaFilbahar .................................................................. 16
 
Clematis vitalba L. (Ranunculaceae): Adi orman asmasıPeçek................................................ 16
 
Cornus alba L. (Cornaceae): Kızılcık ......................................................................................... 16
 
Cornus mas L. (Cornaceae): Kızılcık .......................................................................................... 16
 
Cornus sanguinea L. (Cornaceae): Yabani kızılcık .................................................................... 16
 
Corylus avellana L. (Betulaceae): Fındık ................................................................................... 16
 
Cotoneaster coriaceus Franch. (Rosaceae):  Dağ muşmulası ..................................................... 16
 
Cotoneaster dammerii C.K. Schneid. (Rosaceae): Herdem yeşil dağ muşmulası ...................... 16
 
Coteneaster franchetii Boiss. (Rosaceae): Dağ muşmulası ........................................................ 16
 
Cotoneaster glaucophyllus Franch. (Rosaceae): Dağ muşmulası ............................................... 16
 
Cotoneaster horizontalis Decne (Rosaceae): Yere serik dağ muşmulası.................................... 17
 
Crassula ovata (Mill.) Druce (Crassulaceae): Para ağacıKrassula ........................................... 17
 
Crataegus sp. L. (Rosaceae): AkdikenAlıç ............................................................................... 17
 
Crataegus orientalis Pallas Ex Bieb. (Rosaceae): Alıç ............................................................... 17
 
Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae): Alıç ................................................................................. 18
 
Crataegus oxycantha L. "Rosea" (Rosaceae): Pembe çiçekli alıç .............................................. 18
 
Cupressocyparis leylandii A.B. Jacks. & Dallim. (Cupressaceae): Melez servi ........................ 18
 
Cupressus sp. L. (Cupressaceae): Servi ...................................................................................... 18
 
Cupressus arizonica Greene (Cupressaceae): Arizona servisi .................................................... 18
 
Cupressus govieniana Gordon (Cupressaceae): Güzel kokulu servi .......................................... 18
 
Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae): Akdeniz servisi ..................................................... 18
 
Cycas japonica L. (Cycadaceae): Salon palmiyesi ..................................................................... 19
 
Cycas revoluata Thunb. (Cycadaceae): Japon sikasıSago palmiyesi........................................ 19
 
Cydonia oblonga Miller (Rosaceae): Ayva ................................................................................. 19
 
Cynodon sp. L. C. M. Richard (Poaceae): Ayrık ........................................................................ 19
 


 
Daphne sp. L. (Thymelaceaceae): Yabani defne ........................................................................ 19
 
Dianthus caryophyllus L. (Caryophyllaceae): Karanfil .............................................................. 20
 
Dianthus caryophyllus L."Williyams" (Caryophyllaceae): Karanfil .......................................... 20
 
Diospyros lotus L. (Ebenaceae): Trabzon hurmasıKara hurma ................................................ 20
 
Dracaena sp. L. (Asparagaceae): Ejder ağacı ............................................................................. 20
 
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. (Asparagaceae): Ejder ağacı ............................................... 20
 
Dracaena marginata "Tricolor" Lam. (Asparagaceae): Ejder ağacı .......................................... 20
 
Echinopsis chamaecereus H. Friedrich & Glaetzle (Cactaceae): Kaktüs ................................... 20
 
Elaeagnus angustifolia L. (Elaeagnaceae): Dar yapraklı iğdeKuş iğdesi ................................. 20
 
Elaeagnus pungens C.P. Thunb. ex A. Murray "Maculata" Thunb. (Elaeagnaceae): Süs 
iğdesi ............................................................................................................................... 21
 
Elaeagnus umbellata C.P. Thunb. ex A. Murray (Elaeagnaceae): Şemsiye ............................... 21
 
Eleutherococcus sp. Maxim. (Araliaceae): Ginseng ................................................................... 21
 
Ephedra sp. L. (Ephedraceae): Deniz üzümü ............................................................................. 21
 
Epiphyllum sp. Haw. (Cactaceae): Atlas çiçeği .......................................................................... 21
 
Erica arborea L. (Ericaceae): Süpürge ağacı .............................................................................. 21
 
Erica verticillata Berg. (Ericaceae): Pembe çiçekli funda .......................................................... 21
 
Eriobotrya sp. Lindl. (Rosaceae): Malta eriğiYeni dünya ........................................................ 21
 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (Rosaceae): Malta eriği, Yeni dünya................................ 21
 
Erythrina crista-galli L. (Fabaceae): Mercan ağacıArap dudağıHorozibiği ........................... 22
 
Eucalyptus camaldulensis Dehnhardt (Myrtaceae): OkaliptusSıtma ağacı .............................. 22
 
Euonymus sp. L. (Celastraceae): Taflan ...................................................................................... 22
 
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold (Celastraceae): Kırmızı yapraklı avrupa ............................. 22
 
Euonymus europaeus L. (Celastraceae): Avrupa iğağacıYeşil taflan ....................................... 22
 
Euonymus latifolius (L.) Mill. (Celastraceae): Geniş yapraklı papaz külahı .............................. 22
 
Euonymus japonicus L. (Celastraceae): TaflanPapaz külahı .................................................... 22
 
Euonymus japonicus L. "Albomarginatus" (Celastraceae): Gümüşi taflan ................................ 23
 
Euonymus japonicus L. "Argentea" (Celastraceae): Altuni taflan .............................................. 23
 
Euonymus japonicus L. "Aureus" (Celastraceae): Altuni taflan ................................................. 23
 
Euonymus japonicus L."Aureo-pictus" (Celastraceae): ? ........................................................... 23
 
Euonymus japonicus L. "Aureo-marginata" (Celastraceae): Altuni taflan ................................. 24
 

vi 
 
Euphorbia sp. L. (Euphorbiaceae): Sütleğen .............................................................................. 24
 
Euphorbia peplus L. (Euphorbiaceae): Japon iğağacıBahçe sütleğeni ..................................... 24
 
Fagus sp. L. (Fagaceae): Kayın................................................................................................... 24
 
Fagus orientalis Lipsky (Fagaceae): Doğu kayını ...................................................................... 24
 
Feijoa sellowiana O. Berg (Myrtaceae): Kaymak ağacı ............................................................. 24
 
Ficus sp. L. (Moraceae): İncir, Kauçuk? ..................................................................................... 24
 
Ficus benjamina L. "Starlight" (Moraceae): Benjamin kauçuk .................................................. 24
 
Ficus carica L. (Moraceae): İncirAnadolu inciri ...................................................................... 24
 
Ficus elastica Roxb. (Moraceae): Kauçuk ağacı ........................................................................ 25
 
Forsythia sp. Vahl (Oleaceae): Altın çanakSarı çiçek ağacı ..................................................... 25
 
Forsythia intermedia Zabel (Oleaceae): Altın çanakSarı çiçek ağacı ....................................... 25
 
Fraxinus sp. L. (Oleaceae): Dişbudak ......................................................................................... 25
 
Fraxinus americana L. (Oleaceae): Dişbudak ............................................................................ 26
 
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso 
(Oleaceae): Sivri meyveli dişbudak ................................................................................ 26
 
Fraxinus excelsior L. (Oleaceae): Avrupa dişbudağı .................................................................. 26
 
Galium sp. L. (Rubiaceae): Yapışkan otu, Yoğurt otu? .............................................................. 26
 
Gasteria carinata "Verrucosa" (Mill.) van Jaarsv. (Asphodelaceae): Siğilli gasterya ............... 26
 
Gasteria obliqua (Aiton) Duval (Asphodelaceae): Benekli gasterya ......................................... 26
 
Gazania linearis (Thunb.) Druce (Asteraceae): Mevsimlik koyungözü ..................................... 27
 
Genista sp. L. (Fabaceae): Katırtırnağı ....................................................................................... 27
 
Genista jouberti-inops Spach. (Fabaceae): Katırtırnağı .............................................................. 27
 
Gleditsia sp. L. (Fabaceae): GlediçyaYalancı keçiboynuzu ..................................................... 27
 
Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae): Üç dikenli glediçyaYabanıl keçiboynuzu....................... 27
 
Gonocytisus sp. Spach. (Fabaceae): Yağlı borcak ...................................................................... 27
 
Hedera helix L. (Araliaceae): Duvar sarmaşığıOrman sarmaşığı ............................................. 27
 
Hibiscus rosasinensis L. (Malvaceae): Çin gülü ......................................................................... 28
 
Hibiscus syriacus L. (Malvaceae): Ağaç hatmi .......................................................................... 28
 
Hydrangea sp. L. (Hydrangeaceae): Ortanca .............................................................................. 28
 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe (Hydrangeaceae): Ortanca ...................................... 28
 
Ilex aquifolium L. (Aquifoliaceae): ÇobanpüskülüDikenli defne ............................................. 28
 

vii 
 
Iris sp. L. (Iridaceae): SüsenSusam çiçeği ................................................................................ 28
 
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden (Asteraceae): Gümüşi bahçekül çiçeği .................... 29
 
Jasminum sp. L. (Oleaceae): Yasemin ........................................................................................ 29
 
Jasminum fruticans L. (Oleaceae): Sarıçiçekli yasemin ............................................................. 29
 
Jasminum grandiflorum L. (Oleaceae): Büyük çiçekli yasemin ................................................. 29
 
Jasminum officinale L. (Oleaceae): Beyaz çiçekli yasemin ........................................................ 29
 
Jasminum sambac (L.) Aiton (Oleaceae): FulArap yasemini ................................................... 29
 
Juglans regia L. (Juglandaceae): Ceviz ...................................................................................... 29
 
Juniperus sp. L. (Cupressaceae): Ardıç....................................................................................... 30
 
Juniperus communis L. (Cupressaceae): Adi ardıç ..................................................................... 30
 
Juniperus drupacea Labill. (Cupressaceae): Andız ağacı ........................................................... 30
 
Juniperus excelsa M.-Bieb. (Cupressaceae): Yüksek ardıçBoylu ardıç ................................... 31
 
Juniperus oxycedrus L. (Cupressaceae): Katran ağacı ................................................................ 31
 
Juniperus sabina L. (Cupressaceae): Sabin ardıcı ...................................................................... 31
 
Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae): Yabanıl sabun ağacı ......................................... 31
 
Lactuca serriola L. (Asteraceae): Yabani marul ......................................................................... 31
 
Lagerstroemia indica L. (Lythraceae): Oya ağacı ...................................................................... 31
 
Laurus nobilis L. (Lauraceae): Defne ......................................................................................... 31
 
Ligustrum sp. L. (Oleaceae): Kurtbağrı....................................................................................... 32
 
Ligustrum ovalifolium Hassk. (Oleaceae): Oval yapraklı kurtbağrı............................................ 32
 
Ligustrum vulgare L. (Oleaceae): Kurtbağrı ............................................................................... 32
 
Liquidambar orientalis Miller (Hamamelidaceae): Anadolu sığla ağacı .................................... 32
 
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. (Aracaceae): Çin yelpaze palmiyesi ........................ 32
 
Lonicera sp. L. (Caprifoliaceae): Hanımeli ................................................................................ 33
 
Lonicera caprifolium L. (Caprifoliaceae): Hanımeli .................................................................. 33
 
Maclura pomifera (Rafin. ex Sarg.) Schneid. (Moraceae): Ayı elması, Yalancı portakal 
ağacı, Hint portakalı ........................................................................................................ 33
 
Magnolia sp. L. (Magnoliaceae): Manolya ağacı ....................................................................... 33
 
Magnolia grandiflora L. (Magnoliaceae): Büyük çiçekli manolya ............................................ 33
 
Magnolia virginiana L. (Magnoliaceae): Manolya ağacı ........................................................... 33
 
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte (Rosaceae): Süs elması ............................................. 33
 

viii 
 
Malus pumila Miller (Rosaceae): Elma....................................................................................... 33
 
Melia azedarach L. (Meliaceae): Tespih ağacı ........................................................................... 35
 
Mespilus germanica L. (Rosaceae): MuşmulaDöngel .............................................................. 35
 
Morus sp. L. (Moraceae): Dut ..................................................................................................... 35
 
Morus alba L. (Moraceae): Beyaz dutİstanbul dutu ................................................................. 36
 
Morus alba L. "Pendula" (Moraceae): Ters dut .......................................................................... 36
 
Morus nigra L. (Moraceae): Karadut .......................................................................................... 36
 
Musa acuminata Colla (Musaceae): Bodur muz ......................................................................... 36
 
Myrtus communis L. (Myrtaceae): Mersin .................................................................................. 36
 
Nandina domestica Thunb. (Berberidaceae): NandinaCennet bambusu................................... 37
 
Nerium oleander L. (Apocynaceae): Zakkum ............................................................................. 37
 
Noaea sp. Moq. (Chenopodiaceae): ? ......................................................................................... 37
 
Noaea mucronata (Forssk.) Aschers. et Schweinf. subsp. mucronata (Forssk.) Aschers. et 
Schweinf. (Chenopodiaceae): ? ....................................................................................... 37
 
Olea europaea L. (Oleaceae): Zeytin .......................................................................................... 37
 
Opuntia sp. Miller (Cactaceae): Frenk inciriKaynanadili ......................................................... 38
 
Opuntia ficus-indica (L.) Miller (Cactaceae): Frenk inciriKaynanadili.................................... 38
 
Orchis sp. L. (Orchidaceae): Orkide ........................................................................................... 38
 
Osyris alba L. (Santalaceae): Sandal ağacıSüpürge çalısı ........................................................ 39
 
Parkinsonia aculeata L. (Fabaceae): Dikenli parkinsonya ......................................................... 39
 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon (Vitaceae): Beş yapraklı amerikan sarmaşığı ........ 39
 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Paulowniaceae): Tüylü pavlovnya ............................... 39
 
Pelargonium grandiflorum (Andr.) Willd. (Geraniaceae): İri çiçekli sardunya ......................... 39
 
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. (Geraniaceae): Sakız sardunya ............................................. 39
 
Phoenix sp. L. (Arecaceae): Hurma ............................................................................................ 40
 
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud (Arecaceae): Yalancı hurma ......................................... 40
 
Phoenix dactylifera L. (Arecaceae): Hurma ağacı ...................................................................... 40
 
Phragmites sp. (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae): Kamış ............................................................ 40
 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (Poaceae): Kamış .................................................. 40
 
Picea sp. A. Dietr. (Pinaceae): Ladin .......................................................................................... 40
 
Picea abies (L.) H. Karst. (Pinaceae): Adi ladinAvrupa ladini ................................................. 40
 

ix 
 
Picea pungens Engelm. (Pinaceae): Mavi ladin .......................................................................... 40
 
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaum. (Urticaceae): Akçakesme ................................................. 41
 
Pinus sp. L. (Pinaceae): Çam ...................................................................................................... 41
 
Pinus brutia Ten. (Pinaceae): Kızılçam ...................................................................................... 41
 
Pinus halepensis Miller (Pinaceae): Halep çamı ......................................................................... 42
 
Pinus nigra J.F. Arnold (Pinaceae): Karaçam ............................................................................. 42
 
Pinus nigra ssp. laricio (Poir.) Maire (Pinaceae): Karaçam ....................................................... 43
 
Pinus nigra Am. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe (Pinaceae): Karaçam ................................. 43
 
Pinus pinaster Alton (Pinaceae): Sahil çamı ............................................................................... 43
 
Pinus pinea L. (Pinaceae): Fıstık çamı ........................................................................................ 43
 
Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson (Pinaceae): Sarıçam ................................................... 44
 
Pinus radiata D. Don. (Pinaceae): Monterey çamı ..................................................................... 44
 
Pinus roxburghii Sarg. (Pinaceae): Uzun yapraklı Himalaya çamı ............................................ 44
 
Pinus strobus L. (Pinaceae): Weymouth çamıAkçam............................................................... 44
 
Pinus sylvestris L. (Pinaceae): Sarıçam ...................................................................................... 44
 
Pistacia sp. L. (Anacardiaceae):? ................................................................................................ 44
 
Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae): Sakız ağacıMastik ........................................................ 45
 
Pistacia terebinthus L. (Anacardiaceae): MenengiçTerebentin ağacı ...................................... 45
 
Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler (Anacardiaceae): Çetemük
Yabani fıstık .................................................................................................................... 45
 
Pistacia vera L. (Anacardiaceae): Antep fıstığıŞam fıstığı ...................................................... 46
 
Platanus orientalis L. (Platanaceae): Doğu çınarıÇınar ........................................................... 46
 
Poncirus trifoliata (L.) Raf. (Rutaceae): Üç yaprak portakalı .................................................... 46
 
Populus sp. L. (Salicaceae): Kavak ............................................................................................. 47
 
Populus alba L. (Salicaceae): Beyaz kavakAkkavak ................................................................ 47
 
Populus canadensis Moench. (Salicaceae): Kanada kavağı ....................................................... 48
 
Populus nigra L. (Salicaceae): Karakavak .................................................................................. 48
 
Populus nigra "İtalica" (Moench.) Koehne (Salicaceae): İtalyan servi kavağı .......................... 48
 
Populus tremula L. (Salicaceae): Titrek kavakDağ kavağı ....................................................... 49
 
Prunus sp. L. (Rosaceae):? .......................................................................................................... 49
 
Prunus armeniaca L. (Rosaceae): Kayısı.................................................................................... 49
 


 
Prunus avium (L.) (Rosaceae): Kiraz .......................................................................................... 50
 
Prunus ceracifera Ehrh. (Rosaceae): Süs eriğiKiraz eriği ........................................................ 50
 
Prunus ceracifera "Atropurpurea" (Jag.) (Rosaceae): Kırmızı süs eriği .................................... 51
 
Prunus cerasifera "Passardi nigra" (Rosaceae): Pembe çiçekli süs eriği.................................... 51
 
Prunus cerasus L. (Rosaceae): Vişne.......................................................................................... 51
 
Prunus divericata Ledeb. (Rosaceae): Can eriği......................................................................... 51
 
Prunus domestica L. (Rosaceae): Avrupa eriği........................................................................... 51
 
Prunus domestica ssp. insitita (L.) Bonnier & Layens (Rosaceae): Japon eriği ......................... 52
 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb (Rosaceae): Badem ............................................................... 52
 
Prunus laurocerasus L. (Rosaceae): KarayemişKiraz yapraklı defne ...................................... 53
 
Prunus mahaleb L. (Rosaceae): Mahleb ..................................................................................... 53
 
Prunus microcarpa C. A. Meyer (Rosaceae): ? .......................................................................... 53
 
Prunus persica (L.) (Rosaceae): Şeftali ...................................................................................... 53
 
Prunus serrulata Lindl. (Rosaceae): Süs kirazı .......................................................................... 54
 
Prunus spinosa L. (Rosaceae): Kuş eriğiÇakal eriği ................................................................ 54
 
Punica granatum L. (Punicaceae): Nar ....................................................................................... 54
 
Pyracantha coccinea M. J. Roem (Rosaceae): Ateş dikeni ........................................................ 55
 
Pyrus sp. L. (Rosaceae): ? ........................................................................................................... 55
 
Pyrus communis L. (Rosaceae): Avrupa armudu ........................................................................ 55
 
Pyrus elaeagrifolia Pall. (Rosaceae): Ahlat ................................................................................ 56
 
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. (Rosaceae): Yabani armut .............................................................. 57
 
Quercus sp. L. (Fagaceae): Meşe ................................................................................................ 57
 
Quercus coccifera L. (Fagaceae): Kermes meşesiKızıl meşe ................................................... 57
 
Quercus ilex L. (Fagaceae): Pırnal meşesiÇalı meşesi.............................................................. 57
 
Quercus robur L. ssp. robur L. (Fagaceae): Saplı meşe ............................................................. 58
 
Rhamnus sp. L. (Rhamnaceae): Cehri ......................................................................................... 58
 
Rhamnus rodopeus Velenovsky ssp. anatolicus (Grub.) Browicz Et Zielinski 
(Rhamnaceae): Cehri ....................................................................................................... 58
 
Rhododendron ponticum L. (Ericaceae): KomarOrman gülü ................................................... 58
 
Rhus thyphina L. (Anacardiaceae): Sumak ................................................................................. 58
 
Ribes sp. L. (Grossulariaceae): Frenk üzümü ............................................................................. 58
 

xi 
 
Ribes aureum Purch (Grossulariaceae): Frenk üzümü ................................................................ 58
 
Ribes rubrum L. (Grossulariaceae): Kırmızı frenk üzümü.......................................................... 58
 
Ricinus communis L. (Euphorbiaceae): Hintyağı ağacı .............................................................. 58
 
Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae): Yalancı akasya ................................................................ 58
 
Rosa sp. L. (Rosaceae): Gül ........................................................................................................ 59
 
Rosa canina L. (Rosaceae): KuşburnuİtburnuYabani gül....................................................... 59
 
Rosa centifolia L. (Rosaceae): Van gülü ..................................................................................... 60
 
Rosa damascena Miller (Rosaceae): Isparta gülüŞam gülü ...................................................... 60
 
Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae): BiberiyeKuşdili .......................................................... 60
 
Rubus sp. L. (Rosaceae): Böğürtlen ............................................................................................ 60
 
Rubus caesus L. (Rosaceae): Avrupa böğürtleni ........................................................................ 60
 
Rubus fruticosus L. (Rosaceae): Böğürtlen çalısı ....................................................................... 60
 
Ruscus sp. L. (Asparagaceae): Dikenli mersin ............................................................................ 60
 
Ruscus aculeatus L. (Asparagaceae): Tavşan kirazıYabani mersin .......................................... 60
 
Ruscus hypoglossum L. (Asparagaceae): Tavşan kirazı .............................................................. 61
 
Saintpaulia ionantha H. Wendl (Gesneriaceae): Afrika menekşesi............................................ 61
 
Salix sp. L. (Salicaceae): Söğüt ................................................................................................... 61
 
Salix alba L. (Salicaceae): Aksöğüt ............................................................................................ 62
 
Salix babylonica L. (Salicaceae): Salkım söğüt .......................................................................... 62
 
Salix caprea L. (Salicaceae): Keçi söğüdü .................................................................................. 62
 
Salix cinerea L. (Salicaceae): Boz söğütSorgun ....................................................................... 62
 
Salix excelsa J. F. Gmelin (Salicaceae): Yüksek söğüt ............................................................... 62
 
Salix mucronata Andersson (Salicaceae): Gümüşi söğüt............................................................ 63
 
Salix nigra Marshall L. (Salicaceae): Kara söğüt........................................................................ 63
 
Salix triandra L. (Salicaceae): Badem yapraklı söğüt ................................................................ 63
 
Salvia sp. L. (Labiatae): Adaçayı ................................................................................................ 63
 
Sambucus sp. L. (Caprifoliaceae): Mürver .................................................................................. 63
 
Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae): Kara mürver ..................................................................... 63
 
Sambucus nigra L. "Aurea" (Caprifoliaceae): Altuni mürver ..................................................... 63
 
Senecio bicolor (Willd.) (Asteraceae): Bahçekül çiçeği ............................................................. 63
 
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. (Taxodiaceae): Sahil sekoyası ........................................ 63
 

xii 
 
Sideroxylon inerme L. (Sapotaceae): Argan ağacıDemir ağacı ................................................ 63
 
Smilax aspera L. (Smilacaceae): Kaba sarmaşık ........................................................................ 64
 
Sophora sp. L. (Fabaceae): SoforaAcı meyan ........................................................................... 64
 
Sophora japonica "Pendula" Botvrt (Fabaceae): Sarkık sofora .................................................. 64
 
Sorbus aucuparia L. (Rosaceae): ÜvezKuş üvezi..................................................................... 64
 
Sorbus domestica L. (Rosaceae): ÜvezBahçe üvezi ................................................................. 64
 
Sorghum halepense (L.) Pers. (Poaceae): Kanyaş ....................................................................... 64
 
Spartium junceum L. (Fabaceae): Katırtırnağı ............................................................................ 64
 
Strelitzia sp. Ait (Strelitziaceae): Cennet kuşuStrelitzia ........................................................... 64
 
Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Fabaceae): Japon soforası ............................................. 65
 
Symphoricarpos albus (L.) C. Koch (Caprifoliaceae): İnci çalısı ............................................... 65
 
Syringa sp. L. (Oleaceae): Leylak ............................................................................................... 65
 
Syringa vulgaris L. (Oleaceae): LeylakAdi leylak .................................................................... 65
 
Tagetes patula L. (Asteraceae): Bodur kadife............................................................................. 65
 
Tamarix sp. L. (Tamaricaceae): Ilgın .......................................................................................... 65
 
Tamarix aphylla (L.) Karst. (Tamaricaceae): Ilgın ..................................................................... 66
 
Tamarix ramosissima Ledeb. (Tamaricaceae): Ilgın ................................................................... 66
 
Tamarix tetrandra Pallas Ex Bieb. (Tamaricaceae): IlgınGezik ............................................... 66
 
Taxus baccata L. (Taxaceae): Porsuk ağacı ................................................................................ 66
 
Thuja sp. L. (Cupressaceae): Mazı .............................................................................................. 66
 
Thuja occidentalis L. (Cupressaceae): Batı mazısı ..................................................................... 67
 
Thuja orientalis L. (Cupressaceae): Doğu mazısı ....................................................................... 67
 
Thuja plicata Donn. (Cupressaceae): Boylu mazı ...................................................................... 67
 
Thyrsostachys siamensis Gamble (Poaceae): Tayland bambusu ................................................ 67
 
Tilia sp. L. (Malvaceae): Ihlamur ................................................................................................ 67
 
Tilia tomentosa Moench (Malvaceae): Gümüşi ıhlamur ............................................................. 67
 
Tradescantia sp. Ruppius (Commelinaceae): Telgraf çiçeği ...................................................... 68
 
Ulex sp. L. (Fabaceae): Dikenli katırtırnağı ................................................................................ 68
 
Ulmus sp. L. (Ulmaceae): Karaağaç ............................................................................................ 68
 
Ulmus americana L. (Ulmaceae): Amerikan karaağacı .............................................................. 68
 
Ulmus procera Salisb. (Ulmaceae): Amerikan karaağacı ........................................................... 68
 

xiii 
 
Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae): Dağ karaağacı ........................................................................ 68
 
Vaccinium arctostaphylos L. (Ericaceae): Çoban üzümüÇay üzümü ....................................... 68
 
Vibirnum sp. L. (Caprifoliaceae): Kartopu .................................................................................. 68
 
Vibirnum tinus L. (Caprifoliaceae): Defne kartopu..................................................................... 69
 
Vinca major L. (Apocynaceae): Büyük cezayir menekşesi ........................................................ 69
 
Viola sp. L. (Violaceae): Menekşe .............................................................................................. 69
 
Viscum album L. (Santalaceae): Ökse otu ................................................................................... 69
 
Vitis vinifera L. (Vitaceae): Asma ............................................................................................... 69
 
Washingtonia sp. H. Wendl (Arecaceae): Palmiye ..................................................................... 70
 
Washingtonia robusta H. Wendl (Arecaceae): Palmiye ............................................................. 70
 
Yucca sp. L. (Agavaceae): Avize çiçeği ...................................................................................... 70
 
Yucca filamentosa L. (Agavaceae): Virjinya avizesi .................................................................. 70
 
Yucca glauca Nutt. (Agavaceae): Dar yapraklı avize ................................................................. 70
 
KAYNAKLAR ............................................................................................................................ 71
 
SERTKABUKLUBİT TÜR İNDEKSİ ....................................................................................... 88
 
KONUKÇU BİTKİLERİN TÜRKÇE İSİMLERİNE GÖRE İNDEKS.......................................90


 
Abies sp. Miller (Pinaceae): 

Kataloq: assets -> uploads -> sites
sites -> SDÜ anesteziyoloji ve reanimasyon ad 2016-2017 tip fakültesi DÖnem V grup I ders programi 29. 08. 2016 Pazartesi
sites -> EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III (SİNDİRİm sistemi ve hematopoetik sistem) III ders kurulu ( 12 aralik 2016 – 13 ocak 2017 ) dekan
sites -> T. c süleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi enfeksiyon hastaliklari ve kliNİk mikrobiyoloji anabiLİm dali
sites -> SÜleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016– 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III hareket sistemi, NÖropsiKİyatri
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 20011 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> I. grup staji
sites -> Ders programi

Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə