The host plants of the armoured scale insectsYüklə 1,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/11
tarix02.07.2017
ölçüsü1,58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Palmiye
 
 
Aspidiotus nerii
 Bouché: 
İzmir (
Yaşar, 1990
). 
 
Chrysomphalus aonidum
 (L.): 
Trakya Bölgesi (
Lindinger, 1912
). 
 
Diaspis boisduvalii
 Signoret: 
Ankara (
Bodenheimer, 1949

1953a
). 
Yucca sp. L. (Agavaceae): 
Avize çiçeği
 
 
Aspidiotus nerii
 Bouché: 
? (
İyriboz, 1938
); İstanbul (
Bodenheimer, 1949

1952
); İzmir (
Tunçyürek, 1976
). 
Yucca filamentosa L. (Agavaceae): 
Virjinya avizesi
 
 
Aspidiotus nerii
 Bouché: 
Manisa (
Kaymak & Yaşar, 2016
). 
 
Lepidosaphes ulmi
 (L.): 
İzmir (
Yaşar, 1990
). 
 
Melanaspis inopinata
 (Leonardi): 
Manisa (
Kaymak & Yaşar, 2016
).
 
 
Parlatoria oleae
 (Colvée): 
İzmir (
Yaşar, 1990
); Manisa (
Kaymak & Yaşar, 2016
). 
 
Pseudaulacaspis pentagona
 (Targioni-Tozzetti): 
Manisa (
Kaymak & Yaşar, 2016
). 
Yucca glauca Nutt. (Agavaceae): 
Dar yapraklı avize
 
 
Lepidosaphes ulmi
 (L.): 
İzmir (
Tunçyürek, 1976
).

 
71 
 
KAYNAKLAR 
Anonymous, 2016a. Catalogue of Life. 
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific /
 
(Erişim tarihi: 21.09.2016) 
Anonymous, 2016b. TÜBİVES. Türkiye bitkileri veri servisi. 
http://www.tubives.com/index.php
 
(Erişim tarihi: 28.09.2016). 
Anonymous,  2016c.  ITIS.  Integrated  Taksonomic  Information  System. 
http://www.itis.gov/ 
(Erişim tarihi: 28.09.2016). 
Anonymous, 2016d. BITKIVT. Online Bitki Veri tabanı. 
http://www.bitkivt.itu.edu.tr/en/
 (Erişim 
tarihi: 28.09.2016). 
Acatay,  A.,  1943.  İstanbul  Çevresi  ve  Bilhassa  Belgrad  Ormanındaki  Zararlı  Orman  Böcekleri, 
Mücadeleleri  ve  İşletme  Üzerine  Tesirleri.  T.C.  Zir.  Vek.  Yük.  Zir.  Enst.  Çalış., 
Sayı:143, 163 s. 
Akkuzu, E., Z. Arslangündoğdu & E. Selmi, 2006. Contribution to the knowledge of scale Insects 
(Homoptera:  Coccoidea)  of  coniferous  trees  from  Turkey.  Journal  of  Biological 
Sciences, 6(3): 591-595. 
Akman,  K.,  E.  P.  Önder,  A.  Zümreoğlu  &  O.  Ulu,  1979.
 
Ege  Bölgesinde  elmalarda  San-Jose 
kabuklubiti  (Quadraspidiotus  perniciosus  Comst.)’ne  karşı  ilaç  denemesi.Tar.  Or. Bak. 
Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Araş. Da. Bşk., Zir. Müc. Ar. Yıl., 14: 50-51.  
Akşit, T., F. Özsemerci & İ. Çakmak, 2003. Aydın ilinde incir ağaçlarında saptanan zararlı türler. 
Türk. entomol. derg., 27(3): 181-189. 
Alaoğlu,  Ö.,  1995.  Erzurum'da  bulunan  iki  kabuklubit  (Diaspididae:  Coccoidea)  türü  üzerinde 
bazi biyolojik gözlemler. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1-4): 15-19. 
Alkan, B., 1946. Tarım Entomolojisi.Yüksek Ziraat Enstitüsü. Ders kitabı. No:31, Ankara, 232 s.  
Alkan, B., 1953. Antep fıstığının başlıca hastalık ve zararlıları. A.Ü. Zir. Fak.1953 yıllığı. Fasikül 
3-4 den ayrı basım: 209-225. 
Alkan, B., 1962. Türkiye’de Ziraat Bitkilerinin Genel Zararlıları Üzerine İncelemeler. A.Ü. Zir. 
Fak. Yay., No:197, 32 s. 
Alkan,  B.,  1963.
 
Mandelbaumschedlinge,  ihre  Verbreitung  und  Bekampfung  in  der  Türkei. 
Yb.Fac.Agric.Univ., Ankara, 12 pp. 

 
72 
 
Altay, M., B. Erkam & S. Göker, 1968.
 
San Jose kabuklubiti.T.C. Tar. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. 
Gn. Md., Çiftçi broşürü, 8 s. 
Altay,  M.,  B.  Erkam,  A.  Gürses  &  S.  Tüzün,  1971.
 
Marmara  ve  Trakya  Bölgesindeki  Meyva 
Bahçelerinde  Zarar  Yapan  San Jose  Kabuklubiti  (Q.perniciosus  Comst.)’nin  Biyolojisi 
ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. Gencay Matbaası, İstanbul, 63 s. 
Altay, M. & H. Birkardeşler, 1986.
 
Marmara Bölgesinde elma ağaçlarında San Jose kabuklubiti 
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)’ne karşı ilaç denemesi. Gıda Tar. Hay.  Bak. Zir. 
Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ar. Şb., Zir. Müc. Ar. Yıl., 10: 9-10. 
Anbaroğlu, M. A., 1961.
 
Turunçgillerde Önemli Kabuklubitler (Koşniller) ve Mücadeleleri.T.C. 
Tar. Bak. Zir. Müc. Enst. Yay. No:16, Adana, 17 s. 
Aslıtürk,  H.  &  İ.  Bozan,  1979.
 
Karadeniz  Bölgesindeki  böcek  faunasının  tespiti  üzerine 
araştırmalar. Tar. Or. Bak., Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ar. D. Bşk., Zir. Müc. Ar. Yıl., 
14: 72-73. 
Atlıhan,  R.,  M.  S.  Özgökçe,  M.  B.  Kaydan,  İ.  Kasap,  N.  Kılınçer,  S.  Kıyak  &  E.  Polat,  2011. 
Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası. Türk.  Entomol. Derg., 35(2):  349-
360. 
Ayaz,  T.,    S.  Ülgentürk,  &  İ.  Özgen,  2015.  Elazığ  ve  Diyarbakır  illeri  meyve  bahçelerindeki 
Coccoidea (Hemiptera) üstfamilyası türleri ve yayılış alanları. GAP VII. Tarım Kongresi 
28 Nisan-1 Mayıs 2015 Şanlıurfa, 354. 
 
Aydoğdu, S. & S. Toros, 1987. Erzincan ili ve çevresinde L.ulmi

nin biyo-ökolojisi ve özellikle 
doğal düşmanları ile ilişkisi üzerinde araştırmalar. Bit. Kor. Bült., 27(3-4): 147-178. 
Ayhan,  B.  &  S.  Ülgentürk,  2011.  Dynaspidiotus  britannicus  (Newstead)  (Hemiptera: 
Diaspididae)’un  sedirdeki  fenolojisi.  Türkiye  IV.  Bitki  Koruma  Kongresi  Bildirileri, 
28
‐30 Haziran 2011, Kahramanmaraş. 
Aysu, R., 1948. Ağaç veremi, Coccomytilus halli Green. Mahsul hekimi, 1 (2): 13. 
Aysu, R., 1950a. Türkiye koşnilleri Liste 1. Mahsul hekimi, 3(3): 59-61. 
Aysu, R., 1950b.
 
Türkiye koşnilleri 1. Mahsul hekimi, 3(4): 87-91. 
Aysu, R., 1950c.
 
Türkiye koşnilleri 3. Mahsul hekimi, 3(5): 112-115. 
Aysu, R., 1956. Parlatoria oleae (Colvée). Tomurcuk, 5(49): 6. 

 
73 
 
Aysu, R., 1961. Ege Narenciyelerinde Zarar Yapan Kabuklubitler (Koşniller). T.C. Zir. Vek. Zir. 
Müc. Enst. Yay. No:45, Bornova-İzmir, 20 s.  
Aytar,  F. & M.  Kanat, 2008.  Türkiye’de Okaliptüsler Üzerinde Saptanan Bazı  Böcek Türleri. I. 
Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 15-17 Nisan 2008, Tarsus. 
Balachowsky,  A.  S.  &  B.  Alkan,  1956.
 
Sur  un  Acanthomytilus
 
Borkh.  (Coccoidea-Diaspidini) 
nouveau vivant sur Cédre dans le montagnes de Turquie. Ext. Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. 
Belg., 92, XI-XII: 319-323. 
Balachowsky,  A.  S.  ve  B.  Alkan,  1960.Türkiye  dağlarında  sedirler  üzerinde  yaşayan  yeni  bir 
Acanthomytilus Borkh. (Coccoidea-Diaspidini). Bit. Kor. Bült., 1(6): 35-38. 
Başar,  M.,  2016.  Antalya  ilinde  zeytinlerde  bulunan  zararlı  ve  yararlı  türlerin  saptanması  ve 
önemli olanlarının popülâsyon dalgalanması 
Bayındır,  A.  &  İ.  Karaca,  2015a.  Diaspididae  (Hemiptera:  Coccoidea)  of  ımportant  species  on 
citrus  orchards  in  Antalya  Province  and  their  natural  enemies  population  fluctuations. 
Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, 282-288. 
Bayındır,  A.  &  İ.  Karaca,  2015b.  Survey  on  natural  enemies  of  Diaspididae  (Hemiptera: 
Coccoidea) species in citrus orchards in Antalya, Turkey and record of a new species for 
Turkey. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, 555-560. 
Baytop, T., 1997. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, 2. baskı - Türk Dil Kurumu Yayınları No: 578, 
Ankara, 512 s. 
Birkardeşler, H., 1964a.
 
San Jose koşnili (Quadraspidiotus perniciosus
 
Comst.). Böcü, 1(6): 21-
22. 
Birkardeşler, H., 1964b. San Jose koşnili (Quadraspidiotus perniciosus
 
Comst.). Böcü, 1(7): 13-
15. 
Bodenheimer,  F.  S.,  1941.
 
Anadoluda  yedi  adet  yeni  koşnil  nevileri.Seven  new  species  of 
Coccidae from Anatolia. İ.Ü. Fen Fak. Mec. B, 6: 65-84. 
Bodenheimer,  F.  S.,  1949.  Türkiye’nin  Coccoideası.  Cilt  1  Diaspididae  Monografik  bir  etüt, 
Neşriyat Md., Sayı:670, 264 s. 
Bodenheimer,  F.  S.,  1952.
 
The  Coccoidea  of  Turkey  I.  İ.Ü.Fen  Fak  Mec.,  Seri  B.,  17(4):  315-
351. 
Bodenheimer, F. S., 1953a.
 
The Coccoidea of Turkey II. İ.Ü.Fen Fak Mec., Seri B., 18(1): 1-61. 

 
74 
 
Bodenheimer, F. S., 1953b. The Coccoidea of Turkey III. İ.Ü.Fen Fak Mec., 18 (2): 91-164. 
Bolu,  H.  &  N.  Uygun,  2005.  Suturaspis  pistaciae  Lindinger  (Hem.:  Diaspididae)  ve  doğal 
düşmanlarının popülasyon gelişmesinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 45(1-4):61-
78. 
Bolu, H., L. Gençer & İ. Özgen, 2006. Infestation rates and natural enemies of Mercetaspis halli 
(Green)  (Homoptera:  Diaspididae)  with  new  records  from  Turkey.  J.Ent.Res.  Soc. 
8(2):1-5. 
Bozan,  İ.,  A.  Zoral  &  H.  Aslıtürk,  1979.
 
Doğu  Karadeniz  Bölgesi  turunçgil  bahçelerindeki 
faunanın saptanması üzerine çalışmalar.T.C. Tar. Or. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. 
Ar. Dai. Bşk., Zir. Müc. Ar. Yıl., 14: 80-81. 
Bozbek, Ö. & Ş. Güçlü, 2016. Erzincan İlinde elma ağaçlarında görülen Coccoidea (Hemiptera) 
türleri  ile  bunların  parazitoit  ve  predatörleri.  Uluslararası  Katılımlı  Türkiye  VI.  Bitki 
Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye, 121. 
Coşkun,  T.,  1999.  Iğdır  ovasındaki  yumuşak  ve  taş  çekirdekli  meyve  ağaçlarında  bulunan 
Coccidae ve Diaspididae (Homoptera:Coccoidea) familyalarına ait türlerin belirlenmesi. 
Atatürk  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri  Enstitüsü,  Bitki  Koruma  Anabilim  dalı,  Erzurum 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 34 s. 
Çakıcı,  M.,  H.  Ercan  &  M.  Kaya,  1975.
 
Ege  Bölgesi  zeytinlerinde  zarar  yapan  zeytin  koşnili 
(Parlatoria  oleae  Colvée)’ne  karşı  ilaç  denemesi.  Gıda  Tar.  Hay.  Bak.  Zir.  Müc.  Zir. 
Kar. Gn. Md. Ar. Şb., Zir. Müc. Ar. Yıl., 9: 39. 
Çakıllar, M., 1952.
 
Zeytinlerde Leucaspis riccae Targ. Tomurcuk, 1(11): 18-19. 
Çalmaşur, Ö., E. Yıldırım, H. Özbek & İ. Aslan, 2000. Erzurum ve çevresinde Chinospis salicis 
(L.)  (Homoptera:  Diaspididae)’in  biyolojisi,  zararı  ve  doğal  düşmanları.  Türkiye  4. 
Entomoloji Kongresi Bildirileri, Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları No.10: 85-91. 
Çalmasur, Ö. & H. Özbek, 2007. Biological observations on Hemisarcoptes coccophagus Meyer 
(Acari: Astigmata: Hemisarcoptidae) associated with willow armored scale,  Chionaspis 
salicis  (L.)  (Hemiptera:  Diaspididae)  in  Erzurum,  Turkey.  Proceedings  of  the 
Entomological Society of Washington, 109: 829-835. 
Çanakçıoğlu,  H.,  1977.  Türkiye’de  Orman  Ağaç  ve  Ağaççıklarında  Zarar  Yapan  Coccoidea 
(Hom.) Türleri Üzerinde Araştırmalar. İ. Ü. Orman Fakültesi yayınları, No: 227, 80 s. 
Çanakçıoğlu, H. & T. Mol, 1998. Orman Entomolojisi. Zararlı  ve Yararlı Böcekler. İ. Ü. Orman 
Fakültesi yayınları, 541 s. 

 
75 
 
Çelik,  M.  Y.,  1975.
 
Gaziantep  ilinde  antepfıstığının  zararlıları  ve  bunların  faydalı  böcekleri 
üzerinde araştırmalar. Zir. Müc. Ar. Yıl., 9: 43-44. 
Çelik, M. Y., 1981.
 
Gaziantep ili antepfıstıklarında (Pistacia vera L.) yaygın olan kabuklubit ve 
koşnil  türlerinin  biyolojileri,  doğal  düşmanları  ve  kış  ilaçlamalarının  bazı  önemli 
zararlılara  olan etkileri  üzerinde  araştırmalar.  T.C.  Tar.  Orm.  Bak.  Zir.  Müc.  Zir.  Kar. 
Gn. Md. Ar. D. Bşk. Sayı:16, Ankara, 81-83. 
Çiftçi,  K.,  1986.
 
Antalya  ve  Çevresi  Yumuşak  Çekirdekli  Meyve  Ağaçlarında  L.ulmi
  (
Hom.: 
Diaspididae) ve Doğal Düşmanları Üzerine Araştırmalar. T.C.Tar.Or.Köy.Bak., Antalya 
Biy. Müc. Ar. Enst. Md. Ar. Es. Ser., No:4, 37 s.  
Çobanoğlu, S. & Z. Düzgüneş, 1986.
 
Ankara ilinde meyve ağaçlarında tespit edilen kabuklubitler 
(Homoptera: Diaspididae). Bit.Kor. Bült., 26(3-4): 135-158. 
Demirözer, O,. İ. Karaca & G. Japoshivili, 2004. Studies on Coccoidea (Homoptera) species and 
their  natural  enemies  in  the  fruits  orchards  in  Isparta  region.  Proceeding  of  the  X 
International Symposium on Scale Insect Studies 19th-23rd April 2004, 223-230. 
Demirözer, O., M. B.  Kaydan,  I.  Karaca & Y. Ben-Dov, 2009.  First records of armoured scale 
insects  (Hemiptera:  Coccoidea  :  Diaspididae)  from  the  oil-rose,  Rosa  damascena,  in 
Turkey. Hellenic Plant Protection Journal, 2(1): 33-35. 
Doğanlar, M., A. Yiğit, Y. Ben-Dov, İ. Üremiş & M. Arslan, 2010. Preliminary studies on two 
Diaspididae  (Hemiptera)  species  feeding  on  Johnsongrass  (Sorghum  halepense)  in 
Turkey. Phytoparasitica, DOI 10.1007/s12600-010-0097-5. 
Duran,  C.  &  Aytar,  F.,  2013.  Reflection  on  plant  cover  of  climate  change:  Decline  Anatolian 
black  pines  on  district  between  Afsin-Goksun  (Kahramanmaras,  Turkey).  International 
Journal of Human Sciences [Online]. (10)1: 1-9. 
Düzgüneş, Z., 1952. Aonidiella cinsi ve Türkiye’de bulunan nevileri. Bit. Kor. Bült., 4: 7-10. 
Düzgüneş, Z., K. Akman, M. Altay, M. Tunçyürek, H. Kıroğlu & S. Sezer, 1975. Türkiye’de San 
Jose  kabuklubiti  (Quadraspidiotus  perniciosus  Comst.)’un  yayılmasını  ve  zararını 
önliyecek tedbirlerin araştırılması. T.B.T.A.K. V. Bilim Kongresi, 1975, 3-28. 
Düzgüneş,  Z.,  1958.  Karadeniz  Bölgesinde  turunçgil  (Citrus)  ve  çaylarda  Akar  (Kırmızı 
örümcek)  ve  Koşnil  durumu  ve  bölgede  müşahade  edilen  diğer  zararlılar.  Zir.  Derg., 
18(166-167): 4-16. 
Ecevit,  O.,  M.  Işık  &  A.  F.  Yanılmaz,  1987

Fındıklarda  Zararlı  Fındık  Koşnili 
(Parthenolecanium  corni  Bouché)  Parthenolecanium  rufulum  Ckll.  ile  Virgül 

 
76 
 
Kabuklubiti  (Lepidosaphes  ulmi  L.)’nin  Biyoekolojik  Özellikleri  ve  Fındık  Koşnilinin 
Mücadele Metodları Üzerine Araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniv.Yay.No:19, 34 s. 
Elekcioğlu,  N.  Z.  &  M.  Ölçülü,  2016.  Parlatoria  pergandii  Comstock  (Hemiptera: 
Diaspididae)’nin  Doğu  Akdeniz  Bölgesi  (Türkiye)’nde  parazitoit  ve  predatör  türleri. 
Uluslararası  Katılımlı  Türkiye  VI.  Bitki  Koruma  Kongresi,  5-8  Eylül  2016  Konya, 
Türkiye, 121. 
Erdem,  R.,  1968.  Ormanın  Faydalı  ve  Zararlı  Böcekleri.  İstanbul  Üniversitesi  Yay.,  No:  118, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, 182 s. 
Erden,  F.,  1979.
 
Güney  Anadolu  Bölgesinde  elma  bahçelerinde  integre  mücadele  yönünden 
böcek faunası üzerinde ön çalışmalar. Zir. Müc. Ar. Yıl., 56-57. 
Erden,  F.,  1988.
 
Erzincan  Bölgesi  Yumuşak  Çekirdekli  Meyve  Ağaçlarının  Böcek  Kökenli 
Zararlıları Tanımaları ve Önemlilerinin Zararlılık Durumları Üzerine Araştırmalar. Tar. 
Or. Köy. Bak., Ankara, 96 s.  
Erkam,  B.,  1981.
 
Marmara  Bölgesi  Yumuşak  Çekirdekli  Meyve  Ağaçlarında  Zarar  Yapan 
Parlatoria  oleae  Colv.  (Homoptera:  Diaspididae)’nin  Tanınması,  Biyolojisi,  Yayılışı, 
Konukçuları, Zararı ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. T.C.Tar.Or. Bak. Zir. 
Müc. Zir. Kar..Gn. Md., İstanbul Böl. Zir. Müc. Ar. Enst. Md. Araş. Es. Ser. No: 17, 94 
s. 
Erler, F., 1994.
 
Antalya ilinde bulunan kabuklubit (Homoptera: Diaspididae) türleri, konukçuları, 
yayılışları ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. (Basılmamış Yüksek lisans tezi), 
Antalya, 99 s. 
Erler,  F.,  F.  &  İ.  Tunç,  1996.  A  preliminary  study  on  armored  scale  insect  (Homoptera, 
Coccoidea:  Diaspididae)  fauna  of  Antalya.  Acta  Phytopathologica  et  Entomogica 
Hungarica, 31(1-2): 53-59.  
Erler,  F.  &  I.  Tunç,  2001.  A  survey  (1992-1996)  of  natural  enemies  of  Diaspididae  species  in 
Antalya, Turkey. Phytoparasitica, 29(4): 299-305. 
Erler, F., 2004. The Armoured Scale Insect (Homoptera: Diaspididae) Fauna and their host plants 
in  cultivated  and  non-cultivated  areas  in  the  Korkuteli  District  (Antalya,  Turkey). 
Proceeding  of  the  X  International  Symposium  on  Scale  Insect  Studies  19th-23rd  April 
2004, 319-324. 
Erol, T. & B. Yaşar, 1996. Van ili elma bahçelerinde bulunan zararlı türler ile doğal düşmanları. 
Türk. Entomol. Derg., 20(4): 281-293. 

 
77 
 
Eronç,  H.  H.

K.  Çelik  &  O.  Z.  Soylu,  1970.  Aonidiella  aurantii  Mask.  parazitleri  üzerinde 
araştırmalar.  Gıda  Tar.  Hay.  Bak.  Zir.  Müc.  Zir.  Kar.  Gn.  Md.  Ar.  Şb.,  Zir.  Müc.  Ar. 
Yıl., 9: 40-42. 
Eronç, H.  H., 1971.  Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü bölgesindeki  Aonidiella türleri, 
yayılışı, kısa biyolojisi, konukçu bitkileri & mücadelesi üzerinde çalışmalar. T. C. Tar. 
Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md, Ar. Es. Ser. Tek. B., No: 32, 103 s. 
Eronç, H. H. & F. Erden, 1972. Güney Anadolu Bölgesi elma bahçelerinde zararlı virgül koşnili 
(Lepidosaphes ulmi L.)’ye karşı ilaç denemeleri. Gıda Hay. Tar. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. 
Gn. Md., Ar. D. Bş. Zir. Müc. Ar. Yıl., 14: 80-81.
  
Erözmen,  K.  &  B.  Yaşar,  2016.  Balıkesir  ili  meyve  ağaçlarındaki  Diaspididae  (Hemiptera: 
Coccomorpha)  türlerinin  saptanması.  Süleyman  Demirel  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri 
Enstitüsü Dergisi, 
Evren, N. & S. Ülgentürk, 2011. Ankara’da çam kabuklubiti Leucaspis pusilla Löw (Hemiptera 
Diaspididae)’nın  biyolojisi  üzerinde  araştırmalar.  Türkiye  I.  Orman  Entomolojisi  ve 
Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Antalya, 110. 
García, M., B. Denno, D. R. Miller, G. L. Miller, Y. Ben-Dov & N. B. Hardy. 2016. ScaleNet: A 
Literature-based  model  of  scale  insect  biology  and  systematics.  (
http://scalenet.info/

Erişim tarihi: Kasım 2016). 
Gençer, N.  S.,  K. S. Coşkuncu & N.  A.  Kumral, 2005.  Bursa ilinde incir bahçelerinde görülen 
zararlı ve yararlı türlerin saptanması. O. M. Ü., Zir. Fak. Derg., 20(2): 24-30. 
Giray,  H.,  1969.
 
Dursunbey  İlçesi  Çevresinde  Bulunan  Önemli  Elma  Zararlıları,  Tanınmaları, 
Yayılışları, Konukçuları, Kısa Biyolojileri ve Zarar Şekilleri Üzerinde İlk Araştırmalar. 
E.Ü. Zir. Fak.Yay. No: 160, 49 s. 
Giray,  H., 1970.
 
Harmful and useful species of Coccinellidae (Coleoptera) from Aegean region 
with notes on their localities, collecting dates and hosts. Yearb. of the Faculty of Agric. 
of Ege University, 1(1): 35-52. 
Göker,  S.,  1973.
 
İzmir  ve  Çevresinde  Taş  Çekirdekli  Meyve  Ağaçlarında  Görülen 
PseudaulacaspisParlatoria (Diaspididae: Hom.) Cinslerine Bağlı Türler, Konukçuları, 
Zararları, Yayılışları ve Önemli Türlerin Populasyon Yoğunluğu Üzerinde Incelemeler. 
(Yayınlanmamış ihtisas tezi), Bornova-İzmir, 65 s. 
Göl,  V.  &  İ.  Karaca,  2016.  Antalya  ilinde  portakal  bahçelerinde  gözlenen  önemli  zararlı  ve 
yararlı  böcek  popülâsyonları.  Süleyman  Demirel  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri  Enstitüsü 
Dergisi, 20(2): 188
‐196. 

 
78 
 
Güçlü, Ş., R. Hayat & H. Özbek, 1995. Artvin yöresinde zeytin (Olea europaea L.)'de bulunan 
fitofag ve predatör böcek türleri. Türk. Entomol. Derg, 19(3): 321-240. 
Gül-Zümreoğlu,  S.,  1972.
 
Böcek  ve  Genel  Zararlılar  Kataloğu  1928-1969  (1.  Kısım).  İstiklal 
Matbaası, İzmir, 119 s. 
Gül-Zümreoğlu, S., P. Önder & N. Akbulut, 1984.
 
Ege Bölgesinde ticari amaçla yetiştirilen süs 
bitkilerinde  görülen  hastalık,  zararlı,  yabancı  otlar  ve  bunlarla  savaşım  olanaklarının 
saptanması  üzerinde  araştırmalar.  Böl.  Zir.  Müc.  Ar.Enst.,  Bornova-İzmir,  Proje  Nihai 
Raporu 1979-1984, Proje no A-105, 023/4. 
Günaydın, T. & Ş. Pekyer, 1970. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyveciliğin Önemli 
Olduğu  Illerde  San  Jose  Kabuklubiti  (Quadraspidiotus  perniciosus  Comst.)  Üzerinde 
Sürvey Çalışmaları. Zir. Müc. Ar. Yıl. Tar. Bak. Zir.  Müc. Zir.  Kar.  Gn. Md.  Ar. Şb., 
Sayı: 4, 58. 
Güncan,  A.,  2009.
 
İzmir  ili  şeftali  ağaçlarında  dut  kabuklubiti,  Pseudaulacaspıs  pentagona 
(Targioni-Tozzetti)  (Hemiptera:  Diaspididae)’nın  zararı  ve  doğal  düşmanları  üzerinde 
araştırmalar.  Ege  Üniversitesi,  Fen  Bilimleri  Enstitüsü,  (Basılmamış  Doktora  Tezi), 
Bornova-İzmir, 178 s. 
Gürkan, S., 1980.
 
Marmara Bölgesinde şeftalilerde zararlı olan dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis 
pentagona  Targ.)’nın  biyo-ekolojisi  üzerine  araştırmalar.  Tar.  Or.  Bak.  Zir.  Müc.  Zir. 
Kar. Gn. Md. Ar. Şb., Zir. Müc. Ar. Yıl., 15: 31. 
Gürkan, S.

1982.
 
Marmara Bölgesinde şeftalilerde zararlı olan dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis 
pentagona Targ.)’nın biyo-ekolojisi üzerine araştırmalar. Bit.Kor.Bült., 22(4): 179-197. 
Hazır, A. & M. R. Ulusoy, 2012. Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan 
zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türk. Biyo. Müc. Derg., 3(2): 157-168. 
Işık,  M.  &  M.  A.  Kurt,  1974.  Doğu  Karadeniz  Bölgesi  fındık  bahçelerinde  zarar  yapan  virgül 
koşnili (Lepidosaphes ulmi)’ne karşı ilaç denemeleri. Zir. Müc. Ar. Yıl., 8: 35. 
Işık, M.,  O. Ecevit, A.  Kurt & T. Yücetin, 1987.
 
Doğu  Karadeniz  Bölgesi  Fındık Bahçelerinde 
Entegre Savaş Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Ondokuz Mayıs Üniv.Yay., No: 20, 95 
s. 
İleri, M. & M. Ayfer, 1954.
 
Antep fıstığı (Pistacia vera) Zararlı ve Hastalıkları. Adana Zir. Müc. 
Enst. Yay. Sayı:11, Bugün Matbaası, Adana, 25 s. 
İnce, H. & S. Gürkan, 1976.
 
Marmara Bölgesinde şeftali ağaçlarında zararlı olan dut kabuklubiti 
(Pseudaulacaspis  pentagona  Targ.)’ne  ve  şeftali  yaprak  kıvırcıklığı  (Taphrina 

 
79 
 
deformans
 (
Berk) hastalığına karşı ilaç denemeleri. Gıda Tar. Hay. Bak. Zir. Müc. Zir. 
Kar. Gn. Md. Ar. Şb., Zir. Müc. Ar. Yıl., 10: 9. 
İren,  S.,  1970.  Tirebolu  İlçesinde  Elma  ve  Armut  Ağaçlarında  Bulunan  Septobasidium  ve 
Kabuklubit  Türleri,  Bunlar  Arasındaki  Biyolojik  Ilişkiler  Üzerinde  Bir  Araştırma.  Tar. 
Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md., Ankara, 21 s.  
İren,  Z.  &  Okul,  A.,  1969.  Orta  Anadolu  Bölgesi  elma  ağaçlarında  virgül  koşnili  "Küncü  biti" 
(Lepidosaphes  ulmi  L.)’nin  kimyasal  mücadelesi  üzerinde  araştırmalar.  Bit.Kor.Bült., 
9(4): 203-222. 
İren, Z. & A. Okul, 1972.
 
Orta Anadolu Bölgesinde kayısılarda zeytin koşnili (Parlatoria oleae
 
Colv.)  ve  dutlarda  dut  koşnili  (Pseudaulacaspis  pentagona  Targ.)’ne  karşı  kış  ve  yaz 
ilaçlama denemeleri.Tar.Bak.Zir.Müc.Zir.Kar.Gn.Md.Ar.Şb., Zir.Müc.Ar.Yıl., 7: 33. 
İyriboz, H., 1938. Bağ Hastalıkları. T.C. Zir. Vek. Neş., Sayı: 323/2, Ankara 232 s. 
İyriboz, H., 1940. İncir Hastalıkları. T.C. Zir. Vek. Neş., Sayı:489/4, Kültür Basımevi, 85 s.  
Japoshvili,  G.  &  I.  Karaca,  2002.  Coccid  (Homoptera:  Coccoidea)  species  of  Isparta  province, 
and  their  parasitoids  from  Turkey  and  Georgia.  Turkish  Journal  of  Zoology,  26:  371-
376.  
Kaçar, G., S. Ülgentürk & M. R. Ulusoy, 2012. Doğu Akdeniz Bölgesi zeytin ağaçlarında zararlı 
Coccoidea  (Hemiptera)  üstfamilyasına  bağlı  türler  ve  yayılış  alanları.  Türk.  Entomol. 
Bült., 2(2): 75-90. 
Karaca,  İ.,  E.  Şekeroğlu  &  N.  Uygun,  1987.
 
Kırmızı  kabuklubit  (Aonidiella  aurantii  (Mask.) 
(Homoptera:  Diaspididae))’nin  laboratuvar  koşullarında  yaşam  çizelgesi.  Türkiye  I. 
Entomoloji Kongresi, 13-16 Ekim 1987, İzmir, 109-118. 
Karaca,  I., D. Senal, T. Colkesen & M. S. Özgökçe, 1999.  Observations on the oleander scale, 
Aspidiotus  nerii  Bouché  (Hemiptera:  Diaspididae)  and  its  natural  enemies  on  blueleaf 
wattle in Adana Province, Turkey. Entomologica 33, 407-412.  
Kargın,  A.  T.,  H.  Sönmezyıldız,  S.  Ülgentürk  &  I.  Özdemir,  2008.  Insect  species  damage  on 
ornamental plants and saplings of Bartin Province and its vicinity in the Western Black 
Sea Region of Turkey. International Journal of Molecular Science, 9: 526-541. 
Karsavuran,  Y.,  T.  Akşit  &  L.  Erkılıç,  2001.  Coccoidea  species  on  fruit  trees  and  ornamentals 
from  Aydın  and  İzmir  province  of  Turkey.  Bollettino  di  Zoologia  Agraria  e  di 
Bachicoltura, 33(3): 253-257.  

 
80 
 
Karsavuran, Y., L. Erkiliç & M. Gücük, 2004. Fauna of Coccoidea (Hemiptera) in urban area of 
Izmir,  Turkey.  Proceeding  of  the  X  International  Symposium  on  Scale  Insect  Studies 
19th-23rd, April, Adana, 2004, 379-381. 
Kasap,  A.,  M.  Yaşar,  G.  Aygel  &  M.  M.  Aslan,  2016.  Kahramanmaraş  ilindeki  zeytin  (Oleae 
europaea L.) alanlarında bulunan zararlı ve yararlı tespiti. Uluslararası Katılımlı Türkiye 
VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, 335. 
Kaydan, M. B., S. Ülgentürk, S. Toros & F. Kozár, 2001. Scale insects (Homoptera: Coccoidea) 
of natural and agriculture areas in Kapadokya, Turkey. Bolletino di Zoologia Agraria e 
di Bachicoltura Ser. II, 33(3): 253-257. 
Kaydan,  M.  B.,  N.  Kılınçer  &  F.  Kozár,  2005.  New  records  of  Scale  Insects  (Hemiptera: 
Coccoidea)  from  Turkey  (Acta  Phytopathologica  et  Entomologica  Hungarica,  40(3-4): 
197-402. 
Kaydan,  M.  B.,  F.  Kozár,  &  R.  Atlıhan,  2009a.  Ağrı,  Bitlis,  Hakkâri,  Iğdır  ve  Van  İllerinde 
Tespit  Edilen  Aspidiotinae  ve  Leucaspidinae  (Hemiptera:  Diaspididae)  türleri,  Türkiye 
Entomoloji Dergisi, 33(1): 41-62. 
Kaydan, M. B., F. Kozár, & R. Atlıhan, 2009b. Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır ve Van illerinde tespit 
edilen  Diaspidinae  ve  Odonaspidinae  (Hemiptera:  Diaspididae)  türleri.  Türk.  Entomol. 
Derg., 33(2): 133-152. 
Kaydan, M. B., S. Ülgentürk, I. Özdemir & M. R. Ulusoy, 2014a. Bartın ve Kastomonu illerinde 
tespit edilen Coccoidea (Hemiptera) türleri. Bitki Koruma Bülteni, 54(1): 11-44. 
Kaydan,  M.  B.,  F.  &  L.  Erkılıç,  2014b.  New  and  little  known  scale insect  species  (Hemiptera: 
Coccoidea) in Turkey.  Acta Zoologica  Academiae Scientiarum Hungaricae 60(3):  227-
238. 
Kaymak,  A.  &  B.  Yaşar,  2016.  Manisa  ili  park  ve  süs  bitkilerinde  zarar  yapan  Diaspididae 
familyasına ait (Hemiptera: Coccoidea) türlerin saptanması. Türk. Entomol. Bült.,  
Keleş,  A.,  1979.
 
Antalya  ili  turunçgillerinde  zararlı  böceklerin  parazit  ve  predatörlerinin  tespiti 
üzerinde ön çalışmalar. Gıda. Tar. Hay. Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ar. D. Bşk., 
Zir. Müc. Ar. Yıl., 6: 33. 
Keyder, S., 1952. Diaspis pentagona’nın morfolojisi ve biyolojisi. Tomurcuk, 1(2): 16-17. 
Keyder

S.,
 
1956. Dut koşnili (Diaspis pentagona Targ.) Sakarya Zir. Müc. Enst. Halk broşürleri, 
No:3, 4 s. 

 
81 
 
Kılıç, M. & M. K.  Aykaç, 1989.
 
Karadeniz Bölgesi şeftali bahçelerindeki zararlılarla mücadele 
yöntemi üzerinde araştırmalar. Bit.Kor. Bült., 29(3-4): 211-241. 
Kıroğlu,  H.,  1981.  Karadeniz  Bölgesinde  Şeftali  Ağaçlarında  Zararlı  Kabuklubitlerden 
Pseudaulacaspis  pentagona  Targ.’ın  Morfoloji,  Biyo-Ekoloji  ve  Savaş  Metodları 
Üzerinde Araştırmalar. Diyarbakır Böl. Zir.Müc.Ar.Enst.Ar.Es.Ser., No: 2, 54 s. 
Kozár,  F.,  G.  M.  Konstantinova,  K.  Akman,  M.  Altay  &  H.  Kıroğlu,  1979.
 
Distribution  and 
density  of  scale  insects  (Homoptera:  Coccoidea)  on  fruit  plants  in  Turkey  in  1976. 
(Survey of scale insect (Homoptera Coccoidea) infestations in European orcards No:11. 
Acta Pyto.Acad.Sci. Hung., 14(3-4): 535-542. 
Kumral, N. A., N. S. Gencer, K. S. Coşkuncu, 2004. Life History of Lepidosaphes conchiformis 
(Gmelin)  in  Fig  Orchards  in  Bursa,  Turkey.  Proceeding  of  the  X  International 
Symposium on Scale Insect Studies 19th-23rd April 2004, 341-348. 
Kurt, M. A., 1982. Doğu Karadeniz Bölgesi Fındık Zararlıları. Samsun Böl. Zir. Müc. Ar. Enst. 
Md. Mes. Kit. Ser., No: 26, 75 s. 
Lindinger, L., 1912.
 
Die Schildläuse Verlagsbuchhandlung Gugen Ulmer, Stuttgart, 388 s. 
Mohammed, E. M. A. M., Ülgentürk, S., Uygun, N., Garonna, A. P., Szenkirály, F., Fent, M. & 
Hayat, M.,
 
2016. The distribution, host plants and natural enemies of white peach scale, 
Pseudaulacaspis  pentagona  (Targioni-Tozzetti)  (Hemiptera:  Diaspididae),  in  Ankara 
province. Munis Entomology & Zoology, 11 (2): 650-656. 
Musluoğlu, R., 1969. San Jose. Tomurcuk, 3(81): 8-9.
 
Nizamlıoğlu,  K.,  1963.
 
Şeftali  zararlıları.Türkiye  ziraatına  zararlı  olan  böcekler  ve  mücadelesi. 
Fas.: 7, Forma 2: 131-134. 
Nizamlıoğlu,  K.  &  N.  Gökmen,  1964

Türkiye’de  Zeytine  Zarar  Veren  Böcekler.  Yenilik 
Basımevi, İstanbul, 160 s. 
Okul,  A.,  H.  Bulut  &  C.  Zeki,  1987.
 
Ankara  ili  elma  ağaçlarında  zararlı  bazı  Coccoidea 
(Homoptera) türlerinin biyolojileri üzerinde araştırmalar. Türkiye I. Entomolojisi Kong., 
13-16 Ekim 1987, İzmir, 109-118. 
Orçun, E., 1967. Süs bitkileri Cilt I. (Sera ve salon  süs bitkileri). E.Ü. Zir. Fak. Yay., No: 120, 
296 s. 
Orçun, E., 1972. Özel bahçe mimarisi, Dendroloji.Cilt I. İğne yapraklı ağaç ve ağaççıklar. E.Ü. 
Zir. Fak. Yay., No: 196, 383 s. 

 
82 
 
Orçun, E., 1975. Peyzaj mimarisi, Dendroloji.Cilt II. Yapraklı ağaç ve ağaççıkların özellikleri ve 
peyzaj mimarisinde kullanılışları. E.Ü. Zir. Fak. Yay., No: 266, 290 s. 
Öncüer,  C.,  1977.
 
İzmir  İli  Meyve  Ağaçlarında  Zarar  Yapan  Coccoidea  (Homoptera)  Üst 
Familyasına  Bağlı  Önemli  Kabuklubit  Türlerinin  Doğal  Düşmanları,  Tanınmaları, 
Yayılışları ve Etkililik Durumları Üzerinde Araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Yay., No: 336, 
129 s. 
Önder,  P.,  1982.  İzmir  ve  Çevresinde  Turunçgillerde  Zararlı  Olan  Aonidiella
  (
Homoptera: 
Diaspididae)  Türlerinin  Biyolojileri,  Konukçuları,  Zararları  ve  Mevsimlere  Göre 
Populasyon Dalgalanmalarına Etki Eden Faktörler Üzerinde Araştırmalar. T.C. Tar. Or. 
Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. İz. Böl. Zir. Müc. Ar. Enst. Md., Yay., No: 43, 172 s. 
Önder,  P.,  K.  Akman,  S.  Göker,  C.  Öncüer  &  A.  Önuçar,  1975.
 
Ege  Bölgesi  turunçgillerinde 
zarar  yapan  Aonidiella  citrina  Coq.  kabuklubitine  karşı  ilaç  denemesi.  Gıda  Tar.  Hay. 
Bak. Zir. Müc. Zir. Kar. Gn. Md. Ar. Şb., Zir. Müc. Ar. Yıl., 9: 40-42. 
Özay,  F., 1997. Marmara Bölgesinde söğütlerde zarar yapan böcekler. Orman Bakanlığı Kavak 
ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten, No: 183, 150 
s. 
Özbek, H., Ş. Güçlü & G. Tozlu, 1996. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Artvin illerinde kuşburnu 
bitkisinde  zararlı  olan  Arthropoda  türleri.  Kuşburnu  Sempozyumu,  5-6  Eylül  1996, 
Gümüşhane, 219-230.  
Özgen,  İ.  &  Y.  Karsavuran,  2005.  Antepfıstığı  ağaçlarında  zararlı  Lepidosaphes  pistaciae 
(Archangelskaya)  (Homoptera:  Diaspididae)’nin  doğal  düşmanlarının  saptanması 
üzerinde araştırmalar. Türk. Entomol. Derg., 29(4): 309-316. 
Özgen,  İ.,  T.  Ayaz  &  M.  Kaplan,  2015.  The  Population  fluctuation  of  Lepidosaphes  pistaciae 
(Archangelskaya) (Hemiptera: Diaspididae) which pest on pistachio trees and interaction 
with  Cybocephalus  fodori  minor  (Endrody-Younga)  (Coleoptera:  Cybocephalidae)  in 
Siirt Province of Turkey. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(2): 75-80. 
Özkazanç,  O.  &  M.,  Yücel,  1985.  Yarı  Kurak  Mıntıka  Ağaçlandırmalarında  Zarar  Yapan 
Böcekler Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Arş. Enst. Yayınları Teknik Bülten Seri No: 
153, Ankara, 45 s. 
Özkök,  A.  &  Z.  Düzgüneş,  1940.  Meyve  ağaçlarımız  da  koşniller  I,  II,  T.C.  Ziraat  Vekaleti 
Neşriyatı, U. Sayı: 525, Halk broşürleri Sayı: 27, 28 s. 
Özören, M., 1960. Diaspis pentagona. Koruma,1(7):4 

 
83 
 
Öztemiz,  S.,  F.  Yarpuzlu  &  M.  Karacaoğlu,  2008.  Population  dynamics  of  the  California  red 
scale,  Aonidiella  aurantii  Maskell,  and  its  parasitoid,  Aphytis  melinus  (Howard),  in 
grapefruit orchards in Turkey. Journal of Entomological Science, 43: 291-299. 
Öztürk, N. & M. R. Ulusoy, 2003. Mersin İli Kayısılarında Saptanan Zararlılar. Alatarım, 2 (2): 
21-26. 
Özyurt,  Ö.  &  S.  Ülgentürk,
 
2007.  Biology  of  Euonymus  scale  Unaspis  euonymi  (Hemiptera: 
Diaspididae) in urban areas of Ankara, Turkey. Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 47-53. 
Schimitschek, E., 1944.
 
Forstinsekten Der Turkei Und Ihre Umwelt, Prag, 371 pp. 
Schimitschek, E., 1953.
 
Türkiye Orman Böcekleri Ve Muhiti. İ.Ü. Or. Fak. Yay. No: 24, 471 s. 
Sekendiz,  O.  A,  1974.  Türkiye  Kavak  Zararlıları  Üzerine  Araştırmalar.  Karadeniz  Teknik 
Üniversitesi  Yay.  No:  62,  Orman  Fakültesi  Yay.,  No.  3,  Çağlayan  Basımevi,  İstanbul, 
196 s.
 
Sekendiz, O. A, H. S. Başkaya, G. Tümen, & Y. Turan, 1997. Bursa ve Balıkesir Yöresinde Park 
ve  Bahçe  Peyzaj  Alanlarında  Bulunan  Ağaç  ve  Ağaççıkların  Önemli  Zararlıları  ile 
Bunlara Karşi Alınabilecek Koruma ve Savaş Önlemleri. Balıkesir Üniv. Yay. No: 0001, 
Necatibey Eğitim Fakültesi Yay. No: 001, Balıkesir, 88 s. 
Selmi,  E.,  1979.
 
Marmara  Bölgesinde  iğne  yapraklı  ağaçlarda  zarar  yapan  Coccoidea 
(Homoptera) türleri üzerinde araştırmalar. İ.Ü. Or. Fak. Derg., Seri A, 29(1): 92-127. 
Soylu, O. Z. & N. Ürel, 1977

Güney Anadolu Bölgesi turunçgillerinde zararlı böceklerin parazit 
ve predatörlerinin tespiti üzerinde araştırmalar. Bit.Kor.Bült., 17(2-4): 77-112. 
Soylu, O. Z., 1978.
 
Turunçgillerde zararlı, faydalı böcekler ve mücadele sistemi. Çiftçi broşürü, 
No: 46, 16 s. 
Şahin,  Ö.  &  S.  Ülgentürk,  2011.  Sedir  kabuklu  biti  Torosaspis  (Acanthomytilus)  cedricola 
Balachowsky  &  Alkan  (Hemiptera:  Diaspididae)’nın  Türkiye’deki  yayılışı.  Türkiye  I. 
Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011-Antalya, 261-264. 
Şahin,  Ö.,  2013.  Antalya  ili  nar  alanlarında  görülen  zararlılar  ve  doğal  düşmanları.  Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi-Isparta. 
Şekeroğlu, E., 1984.
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Phytoseiidae akarları (Acarina: Mesostigmata) 
biyolojileri ve çilek bitkisinde avcı akar olarak etkinliklerinin araştırılması. Doğa Bilim 
Dergisi, 8(3): 320-336. 

 
84 
 
Şekeroğlu,  E,  N.  Uygun  &  İ.  Karaca,  1989.
 
The  effect  of  different  irrigation  systems  on 
population dynamics of California red scale (Homoptera: Diaspididae) on lemon trees in 
Adana Turkey. Türk Ent.Derg., 13(3): 147-152. 
Şevket, N., 1934. Kabuklu bitler (Koşniller). Ankara Zir. Md.Neş., Sayı: 9, 2 s. 
Şimşek, A. & Bolu, H., 2014. Diyarbakır İli Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Alanlarındaki Böcek 
Faunası. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, 103. 
Tanyürek,  B.  &  B.  Yaşar,  2006.  Hakkâri  ilinde  saptanan  Diaspididae  (Homoptera:  Coccoidea) 
familyasına bağlı türler, konukçuları ve yayılış alanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 16(1): 57-61. 
Tıraş,  Z.  &  B.  Yaşar,  2016.  Antalya  ili  ve  ilçelerinde  seralarda  yetiştirilen  kesme  çiçeklerde 
görülen  böcek,  akar  türlerinin  belirlenmesi  ve  üreticilerin  uyguladıkları  mücadele 
yöntemleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans tezi, Isparta, 120 s. 
Toper-Kaygın, A., Sönmezyildiz, H., Ülgentürk, S. and I. Özdemir, 2008. Insect Species Damage 
on Ornamental Plants and Saplings of  Bartın Province and Its Vicinity in the Western 
Black Sea Region of Turkey. Int. J. Mol. Sci., 9(4): 526-541. 
Tozlu,  G.,  2001.  Sarıkamış  (Kars)’ta  titrek  kavak  (Populus  tremula  L.)’ta  zarar  yapan  böcek 
türlerinin tespiti ve bunlardan bazı önemli türlerin biyolojisi üzerinde çalışmalar. Türk. 
Entomol. Derg., 25 (2): 133-146. 
Tuatay, N.,  S.  Gül,  A.  Demirtola, A.  Kalkandelen & N. Çağatay., 1967. Nebat  Koruma Müzesi 
Böcek Kataloğu (1961-1966). Ayyıldız matbaası A.Ş., Ankara, 66 s.
 
Tuatay,  N.,  A.  Kalkandelen  &  N.  Aysen,  1972.
 
Nebat  Koruma Müzesi  Böcek  Kataloğu (1961-
1971). Yenigün matbaası, Ankara, 119 s. 
Tunçyürek, C. M., 1970.
 
Ege Bölgesi turunçgil ve incir kabuklubitlerinin parazit ve predatörleri. 
Bit.Kor.Bült., 10(1): 31-52.  
Tunçyürek,  C.  M.  &  Öncüer,  C.,  1974.
 
Studies  on  Aphelinid  parasites  and  their  host  Citrus 
diaspine scale insects in Citrus orchards in the Aegean region. Bull.Srop., 3: 95-108. 
Tunçyürek, C. M., 1976.
 
Türkiye’de bitki zararlısı bazı böceklerin doğal düşman listesi. Kısım I. 
Bit.Kor.Bült., 16(1): 33-46. 
Tunçyürek, C. M., 1978. The list of natural enemies of agricultural crop pests in Turkey.Türk Bit. 
Kor. Derg., 2(2): 61-92.  

 
85 
 
Tunçyürek,  C.  M.  &  E.  Erkin,  1979

Batı  Anadolu  turunçgillerinde  zarar  yapan  kabuklubitler 
(Diaspididae)  ve  Aspidiotiphagus  citrinus  Craw.  üzerinde  çalışmalar.  Bit.  Kor.  Bült., 
19(4): 218-236. 
Tuzlacı, E., 2006. Türkiye Bitkileri Sözlüğü/Türkçe-Latince/Latince-Türkçe/Bitki Adlarının Özel 
Açıklamaları, Alfa Basım Yayın A.Ş., İstanbul, 353 s. 
Ulu,  O.,  A.  Zümreoğlu  &  S.  San,  1972.
 
Ege  Bölgesinde  Antep  fıstığı  zararlıları  ile  bunların 
parazit ve predatörleri üzerinde ön çalışmalar. Zir. Müc. Ar. Yıl., 6:55. 
Ural,  İ.,  M.  Işık  &  A.  Kurt,  1973.
 
Doğu  Karadeniz  Bölgesi  fındık  bahçelerinde  tespit  edilen 
böcekler üzerinde bazı incelemeler. Bit. Kor. Bült., 13(2): 55-66. 
Uygun, N. & E. Şekeroğlu, 1984. Integrated pest management studies in newly established citrus 
orchard. Türk. Bit. Kor. Derg., 8(3):169-175. 
Uygun, N., E. Şekeroğlu & İ. Karaca, 1987.
 
Çukurova’da yeni kurulan bir turunçgil bahçesinde 
integre  savaş  çalışmaları.Türkiye  I.Entomoloji  Kongresi  Bildirileri,  13-16  Ekim  1987, 
459-469. 
Uygun,  N.,  Ç.  Şengonca,  L.  Erkılıç  &  M.  Schade,  1998.  The  Coccoidea  fauna  and  their  host 
plants  in  cultivated  and  non-cultivated  areas  in  the  East  Mediterranean  Region  of 
Turkey, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 33(1-2): 183-191.  
Ülgentürk,  S.  &  S.  Toros,  1996.  Ankara’da  park  ve  süs  bitkilerinde  bulunan  sert  kabuklubit 
türleri (Homoptera: Coccoidea). Türkiye 3. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 541-548 s.  
Ülgentürk, S. & S. Toros, 2000. Park bitkilerinde saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) 
türlerinin parazitoit ve predatörleri üzerinde ön araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4): 
106-110. 
Ülgentürk, S., H. Çanakçıoğlu & A.T. Kaygın, 2004. Scale insects of the conifer trees in Turkey 
and their zoogeographical distribution. Journal of Pest Science, 77(2): 99-104. 
Ülgentürk,  S.,  Ö.  Şahin  &  M.  B.  Kaydan,  2008.  İstanbul  ili  yeşil  alan  bitkilerinde  bulunan 
Coccoidea (Hemiptera) türleri. Bitki Koruma Bülteni, 48(1): 1-18.  
Ülgentürk, S., B. Ayhan & A. Karakaya, 2009. Rize İli kivi bahçelerinde görülen kabuklubitler 
ve koşniller (Hemiptera: Coccoidea). U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1): 55-60. 
Ülgentürk  S.  &  F.  Kozár,  2011.  A  new  scale  insect  genus,  Torosaspis  (Hemiptera: 
Sternorrhyncha:  Coccoidea:  Diaspididae),  with  a  new  species,  Torosaspis  turcica  from 
Turkey. Zootaxa, 2907: 63-68. 

 
86 
 
Ülgentürk  S.,  Ö.  Şahin,  B.  Ayhan,  H.  Sarıbaşak  &  M.  B.  Kaydan,  2012a.  Türkiye’de  Toros 
sedirinin  (Cedrus  libani)  Coccoidea  (Hemiptera)  türleri.  Türk.  Entomol.  Derg.,  36(1): 
113-121. 
Ülgentürk, S., N. Evren, B. Ayhan, Ö. Dostbil, O. Dursun & H. S. Civelek, 2012b. Scale insect 
(Hemiptera: Coccoidea) species on pine trees of Turkey. Turk. J. Zool., 36(5): 623-636.  
Ülgentürk,  S.  &  G.  Pellizzari,  2013.  A  new  species  of  Poliaspoides  MacGillivray  (Hemiptera, 
Diaspididae) on Bambusa siamensis (Poaceae) imported into Turkey. Zootaxa, 3694(5): 
493-499. 
Ülgentürk,  S.,  M.  B.  Kaydan,  F.  Kozár,  &  Y.  Ben-Dov,  2013.  Türkiye’de  meşelerde  görülen 
Coccoidea (Hemiptera) türleri. Türk. Entomol. Bült., 3(1): 13-31. 
Ülgentürk,  S.,  2015.  Cycas  palmiyelerinin  kaçak  yolcusu;  Aulacaspis  yasumatsui  Takagi 
(Hemiptera: Diaspididae). Türk. Entomol. Bült., 5(4): 195-200. 
Ülkümen, L., S. Özbek & M. İleri, 1948.
 
İncir ve Hastalıkları. Ankara Yük. Zir. Enst. Basımevi, 
200 s. 
Yalçın,  E.,  1978.
 
İzmir  Ili  Çevresinde  Turunçgil  Zararlılarının  Aranchnida’lardan  Olan  Doğal 
Düşmanları,  Konukçuları  ve  Yayılışları  Üzerinde  Araştırmalar.  E.Ü.Zir.Fak.,  İzmir-
Bornova (Basılmamış uzmanlık tezi), 38 s. 
Yaşar,  B.,  1990.
 
İzmir  ilinde  süs  bitkilerinde  zarar  yapan  Diaspididae  ve  Coccidae 
(Homoptera:Coccoidea)  familyalarına  bağlı  türlerin  saptanması,  konukçuları  ve  yayılış 
alanları üzerinde araştırmalar. E. Ü. Fen Bil. Enst, İzmir-Bornova (Basılmamış doktora 
tezi), 303 s. 
Yaşar,  B.,  1995.  Türkiye  Diaspididae  (Homoptera:  Diaspididae)  Faunası  Üzerine  Taksonomik 
Araştırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van, 289 s.  
Yaşar, B., S. Özgökçe & İ. Kasap, 1995. Van ilinde Coccoidea (Homoptera) üstfamilyasına bağlı 
türlerin saptanması üzerine çalışmalar. 1. Diaspididae familyası. Yüzüncü Yıl Üniv. Zir. 
Fak.Derg., 5(1): 15-40.  
Yaşar,  B.,  G.  Aydın,  &  E.  Denizhan,  2003.  Doğu  Anadolu  Bölgesi  illerinde  (Ağrı,  Bitlis, 
Erzurum, Iğdır, Kars ve Muş) bulunan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) familyasına 
bağlı türler. Türk. Entomol. Derg., 27(1): 3-12. 
Yaşar, B. & Ü. Küçükçakal, 2013. Isparta ili park ve süs bitkilerinde zararlı Diaspididae türleri 
(Hemiptera: Coccoidea). Türk. Entomol. Bült, 3(3): 161-168. 

 
87 
 
Yayla,  A.,  1983.
 
Antalya  ili  zeytin  zararlıları  ile  doğal  düşmanlarının  tespiti  üzerine  ön 
çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 23(4):188-206. 
Yen, A. S., 1940. Chrysomphalus dictyospermi Morg. (Basara, Zenk)’nin yayılışı ve mücadelesi. 
T.C. Zir. Vek. Antalya Narenciye İstasyonu yayını, Turan Basımevi, Antalya, 6 s. 
Yerlikaya, H., H. Başpınar & E. M. Yıldırım. 2016. Aydın İl merkezinde turunç Citrus aurantium 
L.  (Rutaceae)  ağaçlarında  bulunan  Coccoidea  üst  familyası  ile  Aphididae  ve 
Aleyrodidae  familyaları  (Hemiptera)’na  bağlı  türlerin  saptanması,  bulaşma  oranlarının 
ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Türk. Entomol. Bült., 6(3): 221-230. 
Yıldırım, E. & Z. Eroğlu, 2015. Atatürk Üniversitesi (Erzurum) yerleşkesinde odunsu bitkilerde 
bulunan zararlı böcek türleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 46(1): 29-37. 
Yıldız,  N.,  1972.
 
Doğu,  Güney  ve  Orta  Anadolu  Bölgelerimizde  kavaklara  arız  olan  bazı 
Coccoidae türleri. Kav. Hız. Gel. Or. Ağ. Ar. Enst. Yıl. Bült., 7: 189-192. 
Yiğit, A. & N. Uygun, 1982.
 
Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zararlı ve 
yararlı faunanın saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4): 163-178. 
Yiğit,  T.,  2013.  Malatya  İlinde  Kayısı  Ağaçlarında  Zarar  Yapan  Coccidae  ve  Diaspididae 
(Hemiptera:Coccoidea) Familyalarına Ait Türlerin Saptanması, Yaygınlık Durumları İle 
Parazitoit Ve Predatörlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş. 
Zeki,  C.,  S.  Ülgentürk,  M.  B.  Kaydan,  D.  Özmen,  &  S.  Toros,  2004.  Records  of  Scale  insects 
(Hemiptera:  Coccoidea)  from  orchards  and  neighbouring  plants  in  provinces 
Afyonkarahisar,  Ankara,  Burdur,  Isparta,  Turkey.  Proceeding  of  the  International 
Symposium on Scale Insect Studies 19 th-23 rd April 2004. Adana Turkey, 185-196.  
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə