Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Pediatriya Üzrə Test TapşırıqlarıYüklə 1,58 Mb.
səhifə15/16
tarix26.11.2016
ölçüsü1,58 Mb.
#230
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

1046) Yorulma nə cür prosesdir ?

A) Anatomik

B) Kimyəvi

C) Fizioloji

D) Bioloji

E) Patoloji


Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990
1047) “ Hündürlük “ və “ dağ “ xəstəliyinin əlamətləri hansı yüksəklikdə hiss olunur ?

A) 2000 metr

B) 1000 metr

C) 4000 metr

D) 500 metr

E) 3000 metr


Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik . Bakı-1999
1048) Mikroiqlim orqanizmin hansı funksiyasına təsir göstərir ?

A) Maddələr mübadiləsinə

B) Karbohidrat mübadiləsinə

C) Zülal mübadiləsinə

D) İstilik mübadiləsinə

E) Yağ mübadiləsinə


Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990
1049) Qrunt suları hansı sulara aiddir ?

A) Axar çay

B) Artezian

C) Yeraltı

D) Atmosfer

E) Dəniz və göl


Ədəbiyyat: Р. Д.Габович. « Гигиена». Москва « Медицина» 1990
1050) Su nümunəsi üçün hansı cihazdan istifadə edilir ?

A) Reometr

B) Butirometr

C) Batometr

D) Hiqrometr

E) Barometr


Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik . Bakı-1999
1051) İçməli suyun iyi və dadı neçə baldan artıq olmamalıdır ?

A) 10


B) 1

C) 2


D) 4

E) 3
Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik . Bakı-1999


1052) Dəm qazı hansı şəraitdə əmələ gəlir ?

A) Yanacağın daşınması zamanı

B) Yanacağın qablaşdırılması zamanı

C) Yanacağın tam yanması zamanı

D) Yanacağın hava çatmamazlığı şəraitində yanması zamanı

E) Yanacağın natamam yanması zamanı


Ədəbiyyat: M . Kazımov “ Ümumi gigiyena ” Təcrübə məşğələlərinə aid dərslik . Bakı-1999
1053) Sanitariya maarifi anlayışı nədir ?

A) Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi

B) Əhali arasında xəstəliklərin səbəbinin aydınlaşdırilması

C) Əhalinin miqrasiyası

D) Əhali arasında tibbi biliklərin yayılması və təbliğ edilməsi

E) Əhalinin dispanserizasiyası


Ədəbiyyat: В. С. Ершов. А. Т. Беляева «Санитарное просвещение» Москва «Медицина» 1982

Farmakologiyadan test tapşiriqlar

1054) Klofelin göz damcısı şəklində necə istifadə olunur?

A) Gündə 1 dəfə 3 damcı

B) Gündə 1 dəfə

C) 2-4 dəfə 1 damcı

D) Gündə 2 dəfə 4 damcı

E) Gündə 3 dəfə


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1055) Miotrop təsirli hipotenziv maddələrə hansı aiddir?

A) Klofelin

B) Rezerpin

C) Oktadin

D) Qlauvent

E) Dibazol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1056) Doğuş fəaliyyətini artırmaq üçün oksitosin necə vurulur?

A) 500ml 5% qlukoza ilə qarışdırılır

B) Hemodezlə qarışdırılır

C) 2% Novokainlə qarışdırılır

D) 0,5% Novokainlə qarışdırılır

E) 10% Lidokoinlə qarışdırılır


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1057) Askorbin turşusunun kombinə edilmiş preparatı hansıdır?

A) Qlutamevit

B) Askorutin

C) Erqokalsiferol

D) Tiamin bromid

E) Tokoferol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1058) Vərəm əleyhinə işlənən sintetik antimikrob preparatı hansıdır?

A) Ftivazid

B) Biseptol

C) Bisillin

D) Bronxolitin

E) Tavegil


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1059) Antasid maddələrin təsirini uzatmaq üçün onları necə qəbul etmək lazımdır?

A) Yeməkdən 1 saat sonra

B) Yeməkdən əvvəl

C) Yeməkdən dərhal sonra

D) Yemək zamanı

E) Yeməyə 30 dəqiqə qalmış


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1060) Təbii mədə şirəsinin tərkib hissəsi hansıdır?

A) Hidrogen xlorid turşusu

B) Pepsin + hidrogen xlorid

C) Pankreatin

D) Pepsin

E) Natrium hidrokarbonat


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1061) Kanamissin sulfat hansı qrupa aid antibiotikdir?

A) Levomisetin

B) Eritromissin

C) Tetrasiklin

D) Sefalosporin

E) Aminoqlikozid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1062) Aşağıdakı maddələrdən hansı qanglioblokatorlara aiddir?

A) Benzoheksonium

B) Arduan

C) Ditillin

D) Tubokurarin xlorid

E) Anatruksonium


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1063) Qanqliblokatorlar hansı halda işlənir?

A) Diabet zamanı

B) Doğuş fəaliyyətini zəiflətmək üçün

C) Daxili orqanların atoniyasında

D) Qanaxmalar zamanı

E) Hipertonik krislərdə


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1064) Korqlikon orqanizmə necə yeridilir?

A) 1 ml dəri altına vurulur

B) Novokainlə qarışdırılıb əzələ daxilinə vurulur

C) 1 ml əzələ daxilinə vurulur

D) 10 ml NaCl izotonik məhlulu ilə qarışdırılıb venaya vurulur

E) 40% qlükoza məhlulu ilə əzələ daxilinə yeridilir


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1065) Ürəyin efferent innervasiyasına təsir göstərən antiaritmik maddələrə hansı aiddir?

A) Novokainamid

B) Anaprilin

C) Xinidin sulfat

D) Difenin

E) Panangin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1066) Bu maddələrdən hansı neyroleptiklərə aiddir?

A) Sidnofen

B) Aminazin

C) Voltaren

D) İmizin

E) Naproksen


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1067) Neyroleptiklər hansı halda işlənir?

A) Vitamin çatmamazlığında

B) Bronxial astma zamanı

C) Diabet zamanı

D) Oynaqların iltihabında

E) Şizofreniyada


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1068) Neyroleptoanalgeziyada işlənən maddə hansıdır?

A) Relanium

B) Anestezin

C) Bellastezin

D) Bellataminal

E) Droperidol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1069) Vena daxilinə aminazin necə yeridilir?

A) 10 ml 40% qlükoza ilə qarışdırılır

B) 0,5 % novokainlə qarışdırılır

C) Hemodezlə qarışdırılır

D) 2% novokainlə qarışdırılır

E) İneksiya suyu ilə qarışdırılır


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1070) Bunlardan hansı trankvilizatorlara aiddir?

A) Nootropil

B) İmizin

C) Fenozepam

D) Suksilep

E) Aminazin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1071) Bunlardan hansı sedativ maddələrə aiddir?

A) Sikladol

B) Aminazin

C) İmizin

D) Haloperidol

E) Natrium brom


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1072) Bu məhlululardan hansı xaricə işlənir?

A) Askorbin turşusu 5%

B) Natiumi bromid 3%

C) Hidrogen peroksid

D) Tiamin bromid 6%

E) Piridoksin hidroxlorid 5%


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1073) Bu dərmanlardan hansının aptekdən reseptsiz buraxılmasına icazə verilir?

A) Seduksen

B) Fenobarbital

C) Kelanium

D) Sibazon

E) Validol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1074) Dərman maddələri düz bağırsağa imalə şəklində nə qədər təyin olunur?

A) 25 ml


B) 30 ml

C) 10 ml


D) 20 ml

E) 50-100 ml


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1075) Hansı maddələr maddi kumulyasiya törədir?

A) Ürək qlükozoidləri

B) Saponinlər

C) Antibiotiklər

D) Alkaloidlər

E) Sulfanilamidlər


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005
1076) Tərkibində narkotik dərman olan resept blankları neçə rəng olur?

A) Ağ-qara

B) Ağ

C) Yaşıl


D) Çəhrayı

E) Göy
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005


1077) Bu maddələrdən hansı oksidləşdirici maddələrə aiddir?

A) Yod


B) Xloramin

C) Hidrogen peroksid

D) Furasillin

E) Fenol
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005


1078) Furasillinin sulu məhlulu hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:5000

B) 1:1000

C) 1:1500

D) 1:100

E) 1:200
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya” (reseptura ilə birlikdə). “Nurlan” Bakı, 2005


1079) Bu preparatlardan hansı yağda həll olan vitaminlərə aiddir?

A) Vitamin C

B) Vitamin B1

C) Vitamin B6

D) Vitamin B2

E) Vitamin D


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1080) K vitamini necə adlandırılır?

A) Askorbin turşusu

B) Nikotin turşusu

C) Anti hemorragik vitamin

D) Fol turşusu

E) Pirodoksin xlorid


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1081) Göz təcrübəsində işlənən sulfanilamid preparatı hansıdır?

A) Sulfadimezin

B) Streptosid

C) Etazol

D) Sulfasil natrium

E) Biseptol


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1082) Bu maddələrdən hansı sidik yollarının infeksion xəstəliklərində istifadə edilir?

A) İntestopan

B) Baktrim

C) Furodonin

D) İmizin

E) Laktobaktrin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1083) Askorbin turşusunun kombinə edilmiş preparatı hansıdır?

A) Tokoferol

B) Qlutamevit

C) Vikair

D) Erqokalsiferol

E) Askorutin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1084) Eritromissinin vena daxili ineksiyası necə adlanır?

A) Eritromisin monosulfat

B) Eritromisin fosfat

C) Eritromisin sulfat

D) Eritromisin sulbaktam

E) Eritromisin tazobaktam


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1085) Bu antibiotiklərdən hansı aminoqlükoza qrupuna aiddir?

A) Tetrasiklin

B) Ampisillin

C) Penisillin

D) Metasiklin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1086) Vərəm əleyhinə əsas preparat kimi hansı antibiotikdən istifadə olunur?

A) Metasiklin

B) Penisillin

C) Tetrasiklin

D) Olitetrin

E) Streptomissin


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1087) Bronxial astmanın yüngül formalarında hansı dərman işlənir?

A) Adrenalin 0,1%-1,0

B) Platifillin 0,2%-1,0

C) Eufillin 2,4%-10,0

D) Salbutamaol

E) Atropin 0,1%-1,0


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1088) Miokard infarktı zamanı baş verə biləcək şokun qarşısını almaq üçün hansı maddədən istifadə olunur?

A) Novokain

B) Promedol

C) Tempalgin

D) Benalgin

E) Spazmalqon


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1089) Miokard infarktı zamanı arterial təzyiqi yüksəltmək üçün nədən istifadə olunur?

A) Adrenalin hidroxlorid

B) Noradrenalin hidrotartrat

C) Kofein-natrii benzol

D) Ephedrin hidroxlorid

E) Mezaton


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1090) Bunlardan hansı dəmir preparatına aiddir?

A) Folia


B) Sianokobalamin

C) Fol turşusu

D) Koamid

E) “Hemostimulin”


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005
1091) Hiperxrom anemiyaların müalicəsində hansı preparatlardan istifadə edilir?

A) Koamid

B) Ferkoven

C) Ferrum-Lek

D) Ferrokal

E) Vitamin B12


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov. “Farmakologiya”. “Nurlan”, Bakı, 2005

Anatomiya fənnindən testlər

1092) Hansı formalı element oksigeni daşıyır?

A) Bazafil

B) Monosit

C) Eritrosit

D) Trombosit

E) Leykosit


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1093) 1 ml qanda leykositlərin miqdarı?

A) 7000-9000 min

B) 6000-8000 min

C) 3000-5000 min

D) 5000-6000 min

E) 3800-6000 min


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1094) II qrup qanı hansı qrupa köçürmək olar?

A) II, IV

B) I, IV

C) II, III

D) I, III

E) I, II
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1095) Hipovolemiya nədir?

A) Hamısı

B) Qanaxma

C) Hipoksemiya

D) Dövr edən qanın miqdarının azalması

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1096) Qaraciyər neçə paydan ibarətdir?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1097) Mədə hansı nahiyyədə yerləşir?

A) Qarının orta nahiyyəsi

B) Sol qabırğaaltı

C) Xüsusi qarınüstü

D) Sağ qabırğaaltı, xüsusi qarınüstü

E) Xüsusi qarınüstü, sol qabırğaltı


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1098) Qalxanabənzər vəzin hiperfunksiyasında hansı xəstəlik baş verir?

A) Kretinizm

B) Bürünc xəstəliyi

C) Bazedov xəstəliyi

D) Diabet

E) Miksedema


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1099) Ürəyin anadangəlmə qüsurlarına aiddir:

A) Mitral stenoz

B) Hamısı

C) Aortanın anevrizması

D) Oval dəliyin qapanmaması

E) Aypara qapaqlarının çatmamazlığı


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1100) Pankreasın Langerhans adacıq hissəsinin β hüceyrələrinin hormonu hansıdır?

A) Adrenalin

B) İntermedin

C) Tireoksin

D) İnsulin

E) Noradrenalin


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1101) Nekrozun forması hansıdır?

A) Regenerasiya

B) Qanqrena

C) Atrofiya

D) Mübadilə pozğunluğu

E) Metaplaziya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1102) Öd kisəsinin uzunluğu və həcmi nə qədərdir?

A) 8 – 12 sm - 30 sm3

B) 8 – 40 sm - 60 sm3

C) 9 – 11 sm - 22 sm3

D) 10 – 17 sm - 32 sm3

E) 7 – 10 sm - 20 sm3


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1103) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?

A) 31


B) 28

C) 29


D) 27

E) 36
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1104) Hissiyatın azalması necə adlanır?

A) Hipersteziya

B) Hiposteziya

C) Paresteziya

D) Anesteziya

E) Atrofiya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1105) Uşaq anadan olarkən əmgəklərin sayı nə qədər olur?

A) 4


B) 2

C) 6


D) 5

E) 3
Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”


1106) İşemiya nə ilə nəticələnə bilər?

A) Arterial hipotoniya

B) İnfarkt

C) Arterial hipertoniya

D) Hamısı

E) Emboliya


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1107) Yumurtalıqlar harada yerləşir?

A) Uşaqlığın enli bağının yan tərəfində

B) Uşaqlığın önündə

C) Uşaqlıq yolunun yan tərəfində

D) Qarın boşluğunda

E) Uşaqlığın arxasında


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1108) Filtrasiya prosesi hansı sistemlə bağlıdır?

A) Ürək damar sistemi

B) Tənəffüs sistemi

C) Sidik – ifrazat sistemi

D) Həzm sistemi

E) Əzələ sistemi


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1109) Prostat vəzi harada yerləşir?

A) Kiçik çanaqda

B) Qarın boşluğunda

C) Qasıq kanalında

D) Böyük çanaqda

E) Aralıqda


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”
1110) Mədə turşuluğunun artması necə adlanır?

A) Hipoassid

B) Axiliya

C) Anassid

D) Normoassid

E) Hiperassidlik


Ədəbiyyat: G.A.Hacıyev. “İnsanın anatomiyası”. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski, A.S.Məmmədova “İnsanın anatomiyası və fiziologiyası”. A.Q. Eynqorn “Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya”

H.T.H. və fəlakətlər təbabəti fənnindən testlər

1111) Fərdi əczaxanaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Sulfadimekotsin

B) Sistamin

C) Atropin

D) Promidol

E) Etapirazin


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1112) Maşın qəzası zamanı daxili orqanlardan ən çox zədələnəni hansıdır?

A) 12 barmaq bağırsaq

B) Mədə

C) Böyrək

D) Qaraciyər

E) Dalaq


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1113) İlk tibbi yardım harada göstərilir?

A) Zədələnmə ocağında

B) Çeşidləmə meydançasında

C) Xəstəxanada

D) Tibb məntəqəsində

E) Hərbi hissədə


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1114) Bunlardan hansı təbii fəlakət sayılmır?

A) Yanğınlar

B) Terrorizm

C) Zəlzələ

D) Vulkan püskürməsi

E) Daşqınlar


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1115) Bunlardan hansı sosial fəlakət deyil?

A) Epidemiyalar

B) Aclıq

C) Yanğın

D) Müharibələr

E) Terrorizm


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1116) Uzunmüddətli sıxılma sindromu hansı şokla nəticələnir?

A) Travmatik şok

B) Ağrı şoku

C) Anafilaktik şok

D) Hemorragik şok

E) Toksiki şok


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1117) “Diqqət hamının nəzərinə” həyacan siqnalı necə verilir?

A) Polis maşını ilə siqnal verilir

B) Televizor vasitəsilə siqnal verilir

C) Siqnal telefon vasitəsilə verilir

D) Yerli radio vasitəsilə siqnal verilir

E) 2-3 dəqiqə ərzində həyəcan siqnalı verilir


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1118) Birdəfəlik 50 RAD dozada γ-şüalanmada sonrakı fəsadlar hansıdır?

A) Xroniki şüa xəstəliyi

B) Dəridə yanıqlar

C) Onkoloji və genetik risk

D) Somatik xəstəliklər

E) Kəskin şüa xəstəliyi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1119) Orqanizmin ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı davamlığını artıran dərman hansıdır?

A) Sistamin

B) Dimedrol

C) Etapirazin

D) Kaliy-yod

E) Taren


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008
1120) Şüalanmanın hansı dozası I-ci dərəcəli ağırlıqlı kəskin şüa xəstəliyi yaradır?

A) 50-70 RAD

B) 200-300 RAD

C) 300-400 RAD

D) 500 RAD

E) 100-200 RAD


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1121) Kəskin şüa xəstəliyinin hansı dərəcəsində bir saat ərzində qusma baş verir?

A) Ağır dərəcəli

B) Qarışıq

C) Orta dərəcəli

D) Orta ağır dərəcəli

E) Yüngül dərəcəli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. Москва «ИНИ Лтд»
1122) Fəlakət təbabəti tibb xidmətində köçürülmənin neçə mərhələsi qəbul edilmişdir?

A) Dörd mərhələli

B) Bir mərhələli

C) İki mərhələli

D) Üç mərhələli

E) Altı mərhələli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı 2008

Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə