«Trabeculectomy with collagen matrix implant in one eye vs trabeculectomy with mitomycin c and cohesive viscoelastic in the fellow eye of patients with steroid induced glaucoma»Yüklə 386 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü386 Kb.

106

2015/2 (18)

KONFRANSLAR

6-Й ВСЕМИРНЫЙ ГЛАУКОМНЫЙ КОНГРЕСС (2015)

 Всемирный Глаукомный Конгресс (6th World Glaucoma Congress) проводился с 06.06.2015 по 09.06.2015 

гг. в г. Гонконг, Китайская Народная Республика.

Научно-практическая работа Конгресса была представлена на 6 пленарных заседаниях, 17 симпозиу-

мах, 22 симпозиумах офтальмологических сообществ различных стран, 59 практических курсах. Также, 

в  рамках  конгресса  были  проведены  Wetlab  по  трабекулэтомии,  имплантации  шунта  Express  и  клапана 

Ahmed. 

Были прослушаны весьма интересные доклады, посвященные выявлению прогрессирования глауком-ного процесса, тактике ведения и лечения пациентов с закрытоугольной глаукомой, послеоперационным 

осложнениям хирургии глаукомы, а также представлены новые модели дренажных устройств в микроинва-

зивной хирургии глаукомы, таких как микростент Aquesys Xen, iStent, Hydrus и CyPass. Tham C.C. с соавт. 

показали результаты крупных исследований по закрытоугольной глаукоме. На выставке были представле-

ны последние фармацевтические и диагностические разработки крупных офтальмологических компаний, 

в том числе имплантируемые сенсоры, позволяющие проводить 24 часовой мониторинг  внутриглазного 

давления (ARGOS)

На  конгрессе  офтальмологами  отделения  «Глаукомы»  Национального  Центра  Офтальмологии  имени 

акад. Зарифы Алиевой представлены 2 стендовых доклада: 

Получив грант (Travel Grant) профессор Касимов Э.М. и доктор Агаева Ф.А. представили стендовый 

доклад на тему «Trabeculectomy with collagen matrix implant in one eye vs trabeculectomy  with  mitomycin C 

and cohesive viscoelastic in the fellow eye of patients with steroid induced glaucoma». 

Профессор  Касимов  Э.М.,  Ибадова  Н.Т.  представили  стендовый  доклад  на  тему  «First  experience  of 

implantation of suprachoroidal drainage implant in patients with оpen angle glaucoma»

Несомненный интерес представляли также доклады по новым перспективным направлениям лечения 

глаукомы (нанотехнологии, стволовые клетки и генная терапия).

Ф.Агаева


107

2015/2 (18)

KONFRANSLAR

Выставка офтальмологического оборудования, WetLab

6-CI ÜMUMDÜNYA QLAUKOMA KONQRESSİ (2015)

Ümumdünya  Qlaukoma  üzrə  Konqress  (6th  World  Glaucoma  Congress)  06.06.2015-dən  09.06.2015-ci  il 

tarixlərdə  Çin Xalq Respublikası Honkonq şəhərində keçirilmişdir. 

Konqressin elmi-praktik işi 6 plenar iclasda, 17 simpoziumda, müxtəlif ölkələrin oftalmologiya cəmiyyətlərinin 

22 simpoziumunda, 59 praktik kurslarında təqdim edilmişdir. Həmçinin, konqress çərçivəsində trabekuletomiya, 

Express şuntunun implantasiyası və Ahmed klapanı üzrə Wetlab kursu aparılmışdır.

Qlaukoma  prosesinin  inkişafının  aşkarlanmasına,  qapalıbucaqlı  qlaukomalı  pasiyentlərin  aparılması  və 

müalicə  taktikasına,  qlaukomanın  cərrahiyyəsinin  əməliyyatdan  sonrakı  ağırlaşmalarına  həsr  edilmiş  olduqca 

maraqlı məruzələr dinlənilmişdir, həmçinin qlaukomanın cərrahiyyəsinin Aquesys Xen, iStent, Hydrus və CyPass 

mikrostent kimi mikroinvaziv drenaj qurğularının yeni modelləri göstərilmişdir.  Tham C.C. və həmmüəllifləri 

qapalıbucaqlı  qlaukoma  üzrə  böyük  tədqiqatların  nəticələrini  təqdim  etmişlər.  Sərgidə  böyük  oftalmologiya 

şirkətlərinin son əczaçılıq və diaqnostik işləmələri, həmçinin gözdaxili təzyiqin 24 saat monitorinqini keçirməyə 

imkan verən implantasiya edilən sensorlar (ARGOS) nümayiş edilmişdir.

Konqresdə  akademik  Zərifə  Əliyeva  adına  Milli  Oftalmologiya  Mərkəzinin  “Qlaukoma”  bölməsinin 

oftalmoloqları - F.A.Ağayeva və S.N.İbrahimov tərəfindən 2 stend məruzəsi təqdim edilmişdir:

Professor Qasımovu E.M. və doktor Ağayeva F.A. qrant alarkən (Travel Grant) “Trabeculectomy with collagen 

matrix implant in one eye vs trabeculectomy  with  mitomycin C and cohesive viscoelastic in the fellow eye of 

patients with steroid induced glaucoma” mövzu üzrə stend məruzəsini təqdim etdilər

Professor Qasımovu E.M., İbadova N.T. “First experience of implantation of suprachoroidal drainage implant 

in patients with оpen angle glaucoma” mövzu üzrə stend məruzəsi təqdim olundu 

Eləcə  də  qlaukomanın  müalicəsinin  yeni  perspektiv  istiqamətləri  üzrə  məruzələr  böyük  maraq 

(nanotexnologiyalar, kök hüceyrələri və gen terapiyası)  göstərmişdir.Пленарные заседания

108

2015/2 (18)

KONFRANSLAR

THE 6

TH

 WORLD GLAUCOMA CONGRESS (2015)

The 6th World Glaucoma Congress (WGC 2015) was held in Hong Kong on June 6 - 9, 2015.  

The scientific-research work of the Congress was represented in 6 plenary symposiums, 17 parallel symposiums, 

22 society symposiums, 6 industry members symposiums, 59 courses. WetLabs on trabeculectomy, Express mini 

Shunt  and  Ahmed  GlaucomaValve  implantations  were  organized.  The  interesting  presentations  regarding  the 

progression  detection  in  glaucoma,  treatment  plan  in Angle  Closure  Glaucoma,  complications  after  glaucoma 

surgery and new glaucoma drainage devices (Aquesys Xen, iStent, Hydrus и CyPass) in micro invasive glaucoma 

surgery were demonstrated. Tham C.C. et al. presented results of clinical trials on Angle Closure Glaucoma. The 

modern  medications  and  state  of  the  art  diagnostic  equipment  were  presented  by  renowned  ophthalmological 

companies at the Exhibition. Implantable devices for 24 hour IOP monitoring  (ARGOS) were presented as well. 

National  Centre  of  Ophthalmology  named  after  academician  Zarifa  Aliyeva  was  represented  by  2 

ophthalmologists from Glaucoma Department: Aghayeva F.A. and Ibrahimova S.N. 2 poster presentations by the 

azerbaijan authors were presented:

Travel Grant was awarded to Prof. Kasimov E.M. and Dr. Aghayeva F.A. to present their poster «Trabeculectomy 

with collagen matrix implant in one eye vs trabeculectomy  with  mitomycin C and cohesive viscoelastic in the 

fellow eye of patients with steroid induced glaucoma». 

Prof. Kasimov E.M. and Dr. Ibadova N.T. presented  a poster «First experience of implantation of suprachoroidal 

drainage implant in patients with оpen angle glaucoma»

There were definitely interesting presentations about new perspectives in glaucoma treatment (nanotechnology, 

stem cells and gene therapy).
Yüklə 386 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə