Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Fibroz osteodisplaziyada cərrahi müalicə üçün optimal dövr hansıdır?Yüklə 0,91 Mb.
səhifə10/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

545) Fibroz osteodisplaziyada cərrahi müalicə üçün optimal dövr hansıdır?
A) Yetkin xəstədə

B) Xəstənin boy atması dayanandan sonra

C) Sadalanların hamsı

D) 5 yaşa qədər

E) 10 yaşa qədər
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
546) Fibroz osteodisplaziyada xəstənin cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Ətrafların artan deformasiyası, ağrılar

B) Hətta kiçik xəstəlik sahəsi

C) Patoloji sınıq

D) Patoloji sınıq qorxusu

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
547) Fibroz osteodisplaziyada əməliyyatdan sonrakı dövrdə reabilitasiyaya hansı daxildir?
A) Kompression-distraksion aparat immobilizasiyası

B) Müalicəvi idman

C) Hormon terapiyası

D) Gips sarğısı

E) Antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
548) Disxondroplaziya - Olye xəstəliyi hansına aiddir?
A) Osteodisplaziyaya

B) Hamsı düzgündür

C) Hiperostoza

D) Sümük eozinofilezonuna

E) Xondrodisplaziyaya
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
549) Olye xəstəliyində embrional toxuması hansı ilə təşkil olunur?
A) İltihabi toxuma ilə

B) Qığırdaq toxuması ilə

C) Fibroz-qığırdaq toxuması ilə

D) Hamsı düzgündür

E) Fibroz toxuma ilə
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
550) Olye xəstəliyinə hansı biri nisbətən çox məruz qalır?
A) Onurğa

B) Borulu sümüklər

C) Yastı sümüklər

D) Ovucun və pəncənin xırda sümükləri

E) Kəllə sümükləri
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
551) Olye xəstəliyində patoloji sahə harada lokalizə olunur?
A) Epifizdə

B) Diafizdə

C) Oynaqlarda

D) Metafizdə

E) Böyümə zonasında
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
552) Olye xəstəliyində rentgenoloji təsvir hansı ilə xarakterizə olunur?
A) "Boşluq" kimi

B) "Soğanaqlı" periostitla

C) "Qabar" və ya spikul kimi

D) Sahənin ləkəli xarakterilə

E) Periostal reaksiya ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
553) Olye xəstəliyinin sadalanan klinik formalarından hansı birini ayırmırlar?
A) Monomelik

B) Birtərəfli və ya ikitərəfli

C) Akroform

D) Monoossal

E) Oliqoossal
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
554) Olye xəstəliyində ola bilən əlamət sindromlar hansıdır?
A) Sadalanların heç biri

B) Maffuçi

C) Sadalanların hamsı

D) Fyürmayer

E) Olbrayt
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
555) Maffuçi sindromunda sadalanan əlamətlərdən hansı biri olmur?
A) Sümüklərdə dəyişiklik

B) Piqment ləkələr

C) Damar dəyişkənliyi (hemangioma, limfangioma)

D) Şişkinlik

E) Burulma
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
556) Olye xəstəliyinin ilkin əlamətləri nə vaxt meydana gəlir?
A) Yenidoğulmuşda

B) Ahil yaşlarında

C) Cinsi yetişkənlik dövründə

D) Yetkin adamda

E) Məktəbəqədər dövrdə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
557) Olye xəstəliyinin ilkin əlamətləri hansı ilə xarakterizə olunmur?
A) Ətrafların deformasiyası ilə

B) Ətrafların qısalması

C) Hərarət reaksiyası ilə

D) Axsama

E) Şişkinlik və ağrı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
558) Olye xəstəliyində differensial diaqnoz hansı ilə aparılır?
A) Osteoblastoma və osteogen sarkoma ilə

B) Sümük kistası ilə

C) Fibroz osteodisplaziya ilə

D) Bütün sadalanlarla

E) Osteomielitlə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
559) Olye disxondroplaziyada hancı konservativ müalicədə nəzərdə tutulur?
A) Sadalanların heç biri

B) Fizioterapiya və palçıq müalicəsi

C) Hormonal müalicə

D) Massaj

E) Dərman müalicə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
560) Olye xəstəliyində cərrahiyyə müalicəsi üçün göstəriş hansı sadalananlardan biri deyil?
A) Kiçik ölçülü xəstəlik sahəsi

B) Ətrafların qısalması

C) Ətrafların deformasiyası

D) Patoloji sınıq qorxusu

E) Patoloji sınıq
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
561) Disxondroplaziyalarda hansı operativ müalicəsinin metodları icra edilir?
A) Amputasiya

B) Defektin əvəzlənməsi və bərpaedici osteotomiya ilə kənar rezeksiya

C) Defektin əvəzlənməsilə seqmentar rezeksiya

D) Qaşımaq yolu ilə hamarlamaq

E) Oynaqyanı rezeksiya
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
562) Olye disxondroplaziyasında cərrahiyyədən sonraki defekt sümüklərdə hansı ilə əvəzlənir?
A) Alloplastika ilə əvəzlənir

B) Autoplastika ilə əvəzlənir

C) Sementlə əvəzlənir

D) Həmişə əvəzlənmir

E) Əvəzlənmir
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
563) Olye xəstəliyində cərrahi müalicə üçün optimal dövr hansıdır?
A) Məktəbəqədər

B) 1 yaşa qədər

C) Cinsi yetişkənlik

D) Yetkin

E) Məktəb dövrü
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
564) Disxondroplaziya sahəsi bədxassəli şişə çevrilə bilər?
A) Ola bilməz

B) 25-30 yaş arsı ola bilər

C) Şübhəli

D) 5-10 yaş arsı ola bilər

E) Ola bilər
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
565) Disxondroplaziya sahəsinin bədxassəli şişə çevrilməsinin əlamətləri hansıdır?
A) Ağrı

B) Oynaqda iltihab və hərəkət zamanı ağrı

C) Bütün sadalananlar

D) Xəstə sahə üzərindəki dəri örtüyündə dəyişiklik

E) Prosesə yaxın oynağın daxil olması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
566) Olye xəstəliyi olan xəstənin cərrahiyyədən sonraki reabilitasiyasına hansı biri daxildir?
A) Kurort müalicəsi

B) Nəzərdə tutulmur

C) Hormon terapiyası

D) Müalicəvi idman

E) Palçıq müalicəsi
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
567) Natamam sümük əmələgəlmənin klasifikasiyasına hansı aiddir?
A) Fibroz displaziya

B) Hiperostoza

C) Osteodisplaziya

D) Sümük eozinofilez

E) Xondrodisplaziya
Ədəbiyyat: Travmatoloqiçeskaə ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997

Bölmə 7. İrinli travmatologiya

568) Ümumi qəbul olunmuş təsnifata görə yaranın sağalma prosesi neçə fazadan ibarətdir?
A) 3 fazadan

B) 4 fazadan

C) 1 fazadan

D) 5 fazadan

E) 2 fazadan
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
569) Travmatik yarada neçə saatdan sonra neytrofillər əmələ gəlir?
A) 4 saatdan sonra

B) 8 saatdan sonra

C) 2 saatdan sonra

D) 6 saatdan sonra

E) 12 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
570) Neytrofillərin əsas funksiyası nədən ibarətdir?
A) Eritrositlərə yardımçı olur

B) Mikroorqanizimlərin məhv olmasına yardım göstərir

C) Yarada mayenin qalmasına yardım göstərir

D) Trombositlərin aktivləşməsinə kömək edir

E) Qanın laxtalanmasına kömək edir
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.-cild 1,səh.653
571) Odlu silah yaralarında neçə zədələnmə zonası müəyyən edilir?
A) 4

B) 3


C) 1

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
572) Odlu silah yaralanmasının ən ağır hansı fəsadlaşması ola bilər?
A) Yalançı oynağın əmələ gəlməsi

B) Klostridial yara infeksiyası və sepsis

C) Oynaqlarda kontrakturanın əmələ gəlməsi və ankiloz

D) Uzunmüddətli sağalmayan yaranın əmələ gəlməsi

E) Odlu silah yaralanmasından sonrakı osteomielit
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
573) Yara sepsisinin əmələ gəlməsində nə rol oynamır?
A) böyük həcmdə ölmüş və zədələnmiş toxumaların olması

B) agrisizlaşdırmanın vaxtında aparılmaması

C) yaralanma zamanı yaranın mikroblarla çirklənməsi

D) cərrahi yardımın gecikməsi

E) orqanizmin yerli və ümumi rezistentliyinin dəyişməsi
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
574) Odlu silah yaralarının əsas müalicə prinsiplərinə nə aid deyil?
A) Antibiotik terapiya və orqanizmin rezistentliyinin artırılması

B) Müalicəvi bədən tərbiyyəsi və fizoterapiyanın aparılması

C) Etibarli immobilizasiya

D) İlkin dövrdə cərrahi yardımın göstərilməsi

E) Yaranın adekvat cərrahi işlənməsi
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.-cild 1,səh.653
575) Odlu silah yaralanmalarında ilkin tibbi yardımın əsas prinsiplərinə nə aid deyil?
A) Qanaxmanın vaxtında dayandırılması

B) Nəqliyyat immobilizasiyası

C) Effektli ağrısızlaşdırma

D) İlkin sarğının düzgün qoyulması

E) Venadaxili qan köçürmənin aparılması
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
576) Odlu silah yaralanmalarının həkim yardımı mərhələsinə nə aid deyil?
A) Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi

B) İmmobilizasiya və sarğının keyfiyyətinin yoxlanılması

C) Qanın və qan əvəzedicilərinin köçürülməsi və antibiotik terapiya

D) Birincili cərrahi işlənmənin aparılması

E) Keyfiyyətli agrisizlaşdırmanın və blokadanın aparılması
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.-cild 1,səh.653
577) Yaranın birincili cərrahi işlənməsi alqoritminə nə aid deyil?
A) Qanaxmanın dayandırılması və yaranın antiseptiklərlə yuyulmasından sonra yara kənarlarının yaxınlaşdırılması

B) Əməliyyat sahəsinin adekvat hazırlanması

C) Yaranın adekvat görünməsi məqsədilə yaranın genişləndirilməsi

D) Oynaqların zədələnməsi zamanı endoprotezin və sümük zədələnmələri zamanı sümükdaxili osteosintezin aparılması

E) Yad cisimlərin və ölmüş toxumaların xaric edilməsi
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
578) Yaranın ikincili cərrahi işlənməsi nə deməkdir?
A) Zədələnmədən bir həftə sonra aparılmış cərrahi işləmə

B) Travmadan bir ay sonra ilk dəfə aparilan cərrahi işləmə

C) Cərrahi işləmədən sonra dəri qüsurunun plastik yolla bağlanması

D) Birincili cərrahi işlənmənin nəticəsi qeyri-kafi olduqda aparılan cərrahi işləmə

E) 1-3 gün əvvəl aparılmış birincili cərrahi işləmədən sonra yaraya ikincili tikişlərin qoyulması
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
579) Neçə saatdan sonra aparılmış cərrahi işləmə təxirə salınmış cərrahi işlənmə adlanır?
A) 73-96 saatdan sonraki

B) 97-120 saatdan sonraki

C) 49-72 saatdan sonraki

D) 12-18 saatdan sonraki

E) 24-48 saatdan sonraki
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.-cild 1,səh.653
580) Birincili cərrahi işləməyə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) düz kənarlı qanaxmasız kiçik ölçülü yara

B) III-IV dərəcəli travmatik şok vəziyyəti

C) dayaq-hərəkət aparatının açıq zədələnməsi

D) çox çirklənmiş və əzilmiş yara

E) venoz qanaxma ilə olan nöqtəvari yara
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
581) Birincili təxirə salınmiş tikişlərə aiddir.
A) yerli iltihab əlamətləri olan yaraya birinci 5-6 gün ərzində qoyulan tikişlər

B) kənarları və dibi işləndikdən sonra çapıqlaşmış yaraya qoyulan tikişlə

C) zədələnmədən bir ay sonra aparılmış cərrahi işləmədən sonra tikişin qoyulması

D) zədələnmədən 5-6 gün keçmiş iltihabsız yaranın cərrahi işlənməsindən sonra yaraya qoyulan tikişlər

E) kənarları hərəkətli fiksə olmamış çapıqsız qranulyasiya edən yaraya qoyulan tikişlər
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
582) Gecikmiş ikincili tikişlərə aiddir:
A) travmadan 2 həftə sonra qoyulan tikişlər

B) birincili cərrahi işləmədən 2-3 gün sonra qoyulan tikişlər

C) çapıqsız hərəkətli kənarları olan qranulyasiya edən yaraya qoyulan tikişlər

D) birinci həftə ərzində birincili cərrahi işləmədən sonra qranulyasiyaya qədər qoyulan tikişlər

E) 20-30 gündən sonra dibi və kənarları işləndikdən sonra çapıqlaşmaya meylli qranulyasiya eden yaraya qoyulan tikişlər
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
583) Erkən ikincili tikişlər hansı yaraya qoyulur?
A) iltihab əlamətləri olmayan qranulyasiyası götürülmüş yaraya 5-7-ci gün

B) kənarları mobilizə olunmamış və qranulyasiyası götürülməmiş yaraya 8-15-ci gün

C) iltihab əlamətləri olan yaraya 3-5-ci gün

D) kənarları mobilizə olunmuş və qranulyasiyası götürülmüş yaraya 17-21-ci gün

E) birincili cərrahi işləmənin səhəri gün
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
584) Anaerob qaz infeksiyasında patoloji prosesə cəlb olunur:
A) ancaq əzələlər

B) ancaq birləşdirici toxuma

C) ancaq sümük toxuması

D) bütün növ yumşaq toxumalar

E) daha çox dərialtı piy toxuması və dəri
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
585) İnfeksiyaların yaranması faktorlarına aşağıdakıların hansı aid deyil.
A) sümüklərin kütləvi zədələnməsi

B) xəstənin orqanizminin reaktiv vəziyyəti

C) dəri defekti olan

D) yumşaq toxumaların kütləvi zədələnməsi

E) yerli qan dövranının vəziyyəti
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
586) Açıq sınıqlarda antibiotiklərin səmərəli istifadəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil.
A) sümükdaxili

B) əzələdaxili dərialtı enteral

C) quru toz şəklində yaraya yerli istifadə

D) arteriyadaxili

E) yerli olaraq yaranın kənarlarından inyeksiya yolu ilə yeritmə
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
587) Kəskin hematogen osteomielitin əsas lokalizasiya yerləri hansıdır?
A) onurğa

B) aşağı ətraf sümükləri

C) çanaq sümükləri

D) yuxarı ətraf sümükləri

E) əl və pəncə sümükləri
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
588) Kəskin hematogen osteomielit zamanı iltihabi proses başlanır:
A) əzələdən

B) sümüküstlüyündən

C) oynaqdan

D) sümük toxumasından

E) sümük iliyindən
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
589) Hematogen osteomielitin hansı növü nisbətən daha ağır hesab edilir?
A) Septiko-piemik formalı kəskin hematogen osteomielit

B) Lokal formalı kəskin hematogen osteomielit

C) Xroniki hematogen osteomielit

D) Septiko-toksik formalı kəskin hematogen osteomielit

E) Birincili xroniki osteomielit
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
590) Hematogen osteomielit ən çox rast gəlinir:
A) yeniyetmələrdə

B) bütün yaş qruplarında eyni rast gəlinir

C) uşaqlarda

D) orta yaş qrupunda

E) yaşlı insanlarda
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
591) Hematogen osteomielit ən çox rast gəlinir:
A) rastgəlmə hamıda eynidir

B) qızlarda

C) oğlanlarda

D) kişilərdə

E) qadınlarda
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
592) Kəskin hematogen osteomielitin ilkin simptomları hansıdır?
A) reaktiv artrit

B) yüksək hərarət

C) yüksək EÇS

D) yuxarıdakıların hamısı

E) kəskin ağrı
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
593) Kəskin hematogen osteomielitin rentgenoloji əlamətləri hansıdır?
A) sadalananların hamısı

B) periostal reaksiya

C) destruksiya

D) osteoporoz

E) yumşaq toxumaların qalınlaşması
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
594) Kəskin hematogen osteomielitin ilkin rentgenoloji əlamətləri neçəncı ğün əmələ gəlir?
A) xəstəliyin başlanmasından 3-4 gün sonra

B) xəstəliyin başlanmasından 5-6 gün sonra

C) xəstəliyin başlanmasından 14-15 gün sonra

D) xəstəliyin başlanmasından 1-2 gün sonra

E) xəstəliyin başlanmasından 10-11 gün sonra
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
595) Kəskin hematogen osteomielitin müalicəsi dedikdə nə başa düşülür?
A) sakitliyin verilməsi

B) iltihab ocağına təsir

C) mikroorqanizimlərə təsir

D) sadalananların hamısına

E) makroorqanizimə təsir
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
596) Kəskin hematogen osteomielitin cərrahi müalicəsi deyildikkdə nə başa düşülür?
A) osteoperforasiya

B) sümükdaxili yuma

C) fleqmonanın yarılması, nekroektomiya

D) artrotomiya

E) sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
597) Kəskin hematogen osteomielitin xroniki hematogen osteomielitə keçməməsi üçün müalicənin nə zaman başlanması daha məqsədə uyğundur?
A) xəstəliyin başlanmasından 24-48 saat sonra

B) xəstəliyin başlanmasından 6-7 sutka sonra

C) xəstəliyin başlanmasından 12-23 saat sonra

D) xəstəliyin başlanmasından 3-4 sutka sonra

E) xəstəliyin başlanmasından 5-6 sutka sonra
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.
598) Drenaj borunun düzgün istifadə olunması qaydasına aşağıdakılardan hansı aid deyil.
A) borunu yara sahəsindən çıxarmaq olmaz

B) borunu yara sahəsindən çıxarmaq lazımdir

C) yuxarı ətraflarda boru yaranın distal hissəsindən çıxmalıdır

D) borunun ucu yaranın dibində olmalıdır

E) aşağı ətraflarda boru yaranın proksimal hissəsindən çıxmalıdır
Ədəbiyyat: Şapoşnikov Y.Q. Travmatologiya və ortopediya, M.-1997.

Bölmə Qarışıq2. Travmatologiya

599) Oynaq xəstəliklərində hərəkət pozğunluğunun xarakteri necədir?
A) hamısı

B) kontraktura kimi

C) rigidlik kimi

D) patoloji hərəkilik kimi

E) ankiloz kimi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
600) Normal diz oynağında mümkün olmayan hərəkət hansıdır?
A) uzaqlaşdırma - 200

B) rotasiya (bükmə vəziyyətində) -150-ə qədər

C) bükmə -1300

D) artıq açma -150

E) açma -1800
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
601) Normal baldır-pəncə oynağında mümkün olmayan hərəkət hansıdır?
A) arxa bükmə - 200

B) önə bükmə - 450

C) pronasiya - 200

D) siupinasiya - 300

E) rotasiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
602) Rentgen müayinəsi nəyi müəyyən etməyə imkan vermir?
A) Fraqmentlərin yerdəyişmə xarakterini

B) sümük sınıqlarının bitişmə dərəcəsini

C) iri vətərlərin cırılmasını, boşluqlardakı sərbəst mayeni, yumşaq toxuma şişini

D) zədələnmiş qığırdağın regenerasiya dərəcəsini

E) sümük toxumasının struktur dəyişikliyini
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
603) Rentgenoqramma ilə müəyyən etmək mümkün deyil
A) sista, boşluq, kistanın mövcudluğunu

B) sümükləşmə nüvəsi və boyatma qatının vəziyyətini

C) ətrafın oxunun formasını , süngəri və yumşaq sümük toxumasının quruluşunu

D) oynaq yarığının simmetriyasını, forma və enini

E) əzələ vətərlərinin forma və xarakterini , inkişaf dərəcəsini
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
604) Ortopediya və travmatologiyada aşağıdakı müayinə metodları geniş yayılmışdır, müstəsna olmaqla
A) kontrast rentgenoqrafiya

B) rentgenoqrafiya

C) maqnito-qütb kontrast rentgenoqrafiya

D) rentgenoskopiya

E) tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
605) Rentgenoqrammanın oxunması zamanı aşağıdakılardan birindən başqa bütün göstərilənlərə diqqət etmək lazımdır.İstisna təşkil edən hansıdır?
A) sümüyün ətraf toxumalarının vəziyyəti

B) sümüyün kortikal və digər qatlarının pozğunluğu

C) sümüyün forma və oxunun dəyişməsi

D) sümüyün rentgenoqrammasının strukturası (osteoporoz, osteoskleroz)

E) müayinə edilən orqanın ətrafının rentgenoqrammasında sıxlıq dərəcəsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
606) Boyun fəqərələrinin rentgenoqrammasında fəqərələrin sayılması üçün oriyentir sayılır
A) 3 və 4 boyun fəqərələrinin arxa çıxıntıları

B) 1-ci boyun fəqərəsinin arxa çıxıntısı

C) kəllənin əsası

D) 2-ci boyun fəqərəsinin dışı

E) 2-ci boyun fəqərəsinin arxa çıxıntısı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
607) Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında qabırğaların sayılmasında sayılan oriyentlər götürülür, müstəsna olmaqla
A) qabırğa qövsü

B) körpücük və 1-ci qabırğa

C) ürəyin konturları

D) kürəyin aşağı bucağı

E) 12-ci döş fəqərəsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
608) Bud sümüyünün boynunun medial sınığının diaqnostikasında rentgenoqrafiya hansı proyeksiyalarda edilir
A) düz və aksial proyeksiyalarda

B) ön-yan

C) aksiol

D) budun rotasiyası ilə

E) yan
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə