Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Uzunmüddətli O2 müalicəsi zamanı, nəfəs alınan qaz qarışığında oksigenin həcmi nə qədər olmalıdır?Yüklə 0,91 Mb.
səhifə12/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

662) Uzunmüddətli O2 müalicəsi zamanı, nəfəs alınan qaz qarışığında oksigenin həcmi nə qədər olmalıdır?
A) 10 %

B) 5 %-ə qədər

C) 30-40 %

D) 70-80 %

E) 50-60 %
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
663) Aşağı ətrafın klinik oxu aşağıdakı anatomik birləşmələrdən keçir, bundan başqa
A) Pəncənin 1-ci barmağı

B) Baldır-pəncə oynağının orta proyeksiyası

C) Diz qapağının daxili kənarı

D) Qalça sümüyünün ön-yuxarı tini

E) Diz qapağının xarici kənarı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
664) Aşağı ətrafın cəm uzunluğu çanağın yuxarı-ön tinindən başlamaqla
A) Diz oynağının oynaq yarığına qədər

B) Bayır topuğun ucuna qədər

C) İç topuğun ucuna qədər

D) Daban qabarına qədər

E) Böyük burmaya qədər
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
665) Ətrafın uzaqlaşdırılması və yaxınlaşdırılması hansı müstəvidə olur?
A) Boylama ox ətrafında daxilə hərəkət

B) Sagital müstəvidə

C) Aksial müstəvidə

D) Boylama ox ətrafında xaricə hərəkət

E) Frontal müstəvidə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
666) Ətrafın açılması və bükülməsi hansı müstəvidə olur?
A) Boylama ox ətrafında daxilə hərəkət

B) Frontal müstəvidə

C) Sagital müstəvidə

D) Boylama ox ətrafında xaricə hərəkət

E) Aksial müstəvidə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
667) Adi rentgen müayinəsi bütün aşağıda göstərilən patologiyaları müəyyən etməyə imkan verir, bundan başqa
A) Sümük şişi

B) Sümük sınığı və ya çatı

C) Sümüklərin deformasiyası

D) Oynaq fraqmentinin çıxığı, yarımçıxığı

E) Yumşaq toxuma şişləri
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
668) Funksional metola spondilolistezi müəyyən etmək üçün göstərilən proyeksiyalar tətbiq edilir, bundan başqa
A) Yan proyeksiya maksimal açılma vəziyyətində

B) Ön arxa proyeksiya yana maksimal əyilmə ilə

C) Aksial proyeksiya gövdənin rotasiya vəziyyətində

D) Vertikal vəziyyətdə spondiloqramma

E) Yan proyeksiya maksimal bükülmə vəziyyətində
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
669) Sümüklərin tomoqrafiyası aşağıda göstərilənləri müəyyən etməyə imkan verir, bundan başqa
A) Sınığın olmamasına

B) Sınığın mövcudluğu

C) Yalançı oynaq sümüyünün bitişməməsi

D) Əzələ, bağ və vətərlərin cırılması

E) Sınığın tam-sımık bitişməsini
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
670) Maqnit-nüvə rezonansı metodunu tətbiq etməklə bütün sayılanları etmək olar, bundan başqa
A) Sümük strukturunun müayinəsi

B) Sınığın diaqnozu

C) Çıxığın diaqnozu

D) Şişin diaqnozu

E) Yad cisimlərin və skvestrlərin tapılması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
671) Aşıq vətərinin hissəvi zədələnmələrinin diaqnostikasında ilk növbədə instrumental müayinə metodlarından hansını tətbiq etmək lazımdır?
A) Elektromioqrafik

B) Teromoqrafik

C) Polyaroqrafik

D) Rentgenoqrafiya

E) Ultrasəs doppleroqrafiyası
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
672) Çiyin qurşağının yumşaq toxumalarının USM (ultrasəs müayinəsi) hansı zədələri aşkara çıxara bilmir
A) Deltavari əzələnin cırılması

B) Körpücük-akromial birləşmənin cırılması

C) Bazu kələfi şaxəsinin cırılması

D) Tinaltı əzələsinin atrofiyası

E) Rotator manjetin (rotator üzüyün) cırılması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
673) Diz oynağının iç meniskinin zədələnməsinin aşkara çıxarılmasında hansı metoda üstünlük verilir
A) Artroskopiya

B) Rentgenoqrafiya

C) Artropnevmoqrafiya

D) MRT


E) Termoqrafiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
674) Döş qəfəsinin və qarının zədələnməsində USM metodundan istifadə etməklə qarın boşluğu və plevral boşluğunda mayenin (qan ekssudat) hansı həcmdə miqdarını təyin etmək olar?
A) 100 ml

B) 200 ml

C) 150 ml

D) 50 ml


E) 300 ml
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
675) Vişnevski üsulu ilə blokadada hansı novokaindən istifadə olunur?
A) 0,5 %

B) 1,0 %


C) 0,1 %

D) 0,25 %

E) 2,0 %
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
676) Mil sümüyünün tipik yerinin sınığında əmək qabiliyyətinin itirilməsinin orta müddəti
A) 5-6 həftə

B) 4 həftə

C) 7-8 həftə

D) 8-10 həftə

E) 2 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
677) Stasionarda travmatoloji xəstələrin diaqnozu neçənci gün qoyulmalıdır?
A) I sutka

B) IV sutka

C) III sutka

D) Xəstə çıxarıldıqdan sonra

E) II sutka
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
678) Daraq sümüklərinin çoxqəlpəli sınıqlarında təklif olunmuş hansı operativ və konservativ müalicə üsullarından istifadə etmək lazım deyil
A) Skelet dartması

B) Qonşu zədələnməmiş daraq sümüklərinə sümük sinostozu yaratmaqla

C) Metal lövhə ilə osteosintez

D) Xarici fiksə aparatı ilə osteosintez

E) Ştift və millə osteosintez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
679) Normal halda arterial qanda oksigenin parsial təzyiqidir(PaO2)
A) 68±2 mm cs

B) 95±1 mm cs

C) 110±6 mm cs

D) 80±5 mm cs

E) 75±8 mm cs
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
680) Normada arterial qanda karbon qazının parsial təzyiqidir (PaCO2)
A) 30±5 mm cs

B) 40±15 mm cs

C) 20±4 mm cs

D) 26±2 mm cs

E) 50±2 mm cs
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
681) Müştərək kəllə-beyin travmalarında baş beyinin hiperhidratasiyasının profilaktikası üçün köçürülən mayenin miqdarı çox olmamalıdır
A) 2500 ml gündə

B) 1200 ml gündə

C) 800 ml gündə

D) 3000 ml gündə

E) 2000 ml gündə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
682) Qan qrupunu təyin etmək üçün qan götürülməlidir
A) Yüksək və kiçik molekulyar dekstran köçürənə qədər

B) Yüksək molekulyar dekstran köçürəndən sonra

C) Kiçik molekulyar dekstran köçürəndən sonra

D) Yüksək molekulyar dekstran köçürmənin ortasında

E) Kiçik molekulyar dekstran köçürmənin ortasında
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
683) Uyuşmayan qanın köçürülməsindən baş verir
A) Ağ ciyər ödemi

B) Hemolitik anemiya

C) Yayılmış damardaxili laxtalanma

D) Böyrək ləyənlərinin trombozu

E) Böyrək kanalcıqlarının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
684) İrinli yaralarda aktiv drenajın vaxtları
A) 1-dən 3 günə qədər

B) 6-dan, 10 günə qədər

C) 3-dən 5 günə qədər

D) 11-dən, 14 günə qədər

E) Konkret vəziyyətlərdə vaxtın təyin olunması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
685) Qoyulan drenaj trubkalarının vəziyyətləri
A) Drenajın iri yaralarda təbəqəli qoyulması

B) Hamısı düzdür

C) İstifadə olunan trubkaların diametri 5 mm-dən, 20 mm-dək

D) Uzaqlaşdırıcı trubka ən aşağı hissəyə (yatan vəziyyətdə) qoyulur

E) İrinli yaranın dibinə qoyulan
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
686) Ağ ciyər tromboemboliyası travmadan sonra yaranır
A) 8-12 gün

B) 3-7 gün

C) 13-21 gün

D) 30-36 gün

E) 22-28 gün
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
687) Qan-damar sisteminə vurulan havadan ölüm halları olur
A) 50-100 ml

B) 10-20 ml

C) 150-200 ml

D) 3-5 ml

E) 100-140 ml
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
688) Piy emboliyası travmadan sonra hansı sutkada əmələ gəlir?
A) 2 gün

B) 6 gün


C) 1 gün

D) 3 gün


E) 12 gün
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
689) Gənc əvvəlcə sağlam olan şəxsin I dərəcəli şokda arterial təzyiqi
A) 110/70 mm Hg str.

B) 70/60 mm Hg str.

C) 60/40 mm Hg str.

D) 90/60 mm Hg str.

E) 100/60 mm Hg str.
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
690) Birincili travmatik şoka aiddir
A) Zədələnmə ilə əlaqədar ilkin kömək göstərdikdən sonra əmələ gələn şok

B) Zərərçəkəndə ilk dəfə təyin edilən şok

C) Mexaniki travma zamanı əmələ gələn şok

D) Travmanın ardınca əmələ gələn şok

E) Birincili baxış zamanı təyin edilən şok
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
691) İkincili travmatik şoka aid edilir aşağıdakı şok
A) Anamnezində əvvəllər şok olmuş xəstədə diaqnozlaşdıran şok

B) İkinci dəfə daha ağır yaralanan yüngül yaralanmış xəstələrdə müşahidə olunmuş şok

C) Radioaktiv mitestlə zəhərlənmiş xəstələrdə

D) Şokdan çıxarılan və müalicə müəssisəsinə göndərildikdən sonra əmələ gələn şok

E) Xəstəyə ikincili və ya təkrar baxış keçirilərəkən təyin edilən şok
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
692) Travmatik şok geri dönməz sayılır, əgər arterial təzyiqi 60 mm Hg st-dan yuxarı aşağıdakı müddətə qaldırmaq mümkün olmur
A) 30 dəq

B) 6 saat

C) 1 saat

D) 4 saat

E) 2 saat
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
693) Travmatik şok ağır kəllə-beyin travmaları zamanı əmələ gəlir?
A) Çox nadir hallarda

B) Çox tez-tez

C) Həmişə

D) Tez-tez

E) Nadir hallarda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
694) Travmatik şokun kliniki diaqnostikasında aşağıda bütün göstərilənlər aparıcı əhəmiyyət daşıyır, birindən başqa
A) Yaş, cins, əvvəllər keçirilmiş travma və xəstəliklər

B) Zədələnmənin analizi

C) Travmanın xarakteri

D) İlin fəsli

E) Klinik göstəricilər: - arterial təzyiq, nəbzin göstəriciləri, tənəffüs, diurez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
695) Qan əvəzedicilərin A/T-60 mm H gst. olan halda ilk 10-15 dəqiqədə 500,0-1000,0 ml miqdarda intensiv köçürülməsi imkan verir
A) Dövran edən qanın defisitini tamamlayır

B) Dövran edən plazmanın defisitini tamamlayır

C) Qlobulyar çatışmamazlığı tamamlayır

D) İntoksikasiyanı aradan götürür

E) Dövran edən qanın həcmini bərpa edir
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
696) Travmatik şokun III-IV mərhələsində olan xəstəyə, qan və onun preparatlarını köçürmək
A) Hadisədən asılıdır

B) Qanəvəzedicilərin transfuziyası ilə keçirmək olar

C) Nisbi göstərişdir

D) Göstəriş deyil

E) Mütləq göstərişdir
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
697) I-III dərəcəli şok zamanı 400-600 ml poliqlükin və ya jelatinolun təyini necə təsir göstərir?
A) Mədə və bağırsaq damarların spazmasına səbəb olur

B) Mikrosirkulyasiyanı pisləşdirir

C) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır

D) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmır

E) Damar sistemində dəyişiklik əmələ gətirmir
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
698) Xəstənin şokdan çıxarılması zamanı poliqlükinin maksimal sutkalıq dozası çox olmamalıdır
A) 41

B) 31


C) 21

D) 11-dən

E) 51
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
699) «Təcili yardım» maşınında 1-21 poliqlükinin köçürülməsi necə təsir göstərir?
A) Ancaq A (II) qrupunun təyinini çətinləşdirir

B) Qan qrupunun təyinini yaxşıladırır

C) Çoxlu qan itirmiş xəstədə qan qrupunun təyinini xeyli asanlaşdırır

D) Qan qrupunun təyinində əhəmiyyətli rol oynamır

E) Qan qrupunun təyinini çətinləşdirir
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
700) Yaşlı və qoca xəstələrdə bud sümüyünün boynunun sınıqlarının qeyri-qənaətbəxş gedişi əlaqədardır
A) Repozisiya edilmiş qırışların adi xarici fiksə üsulları ilə çətin dayanmasından

B) Bütün cavablar düzdür

C) Bud sümüyü başının qanla qidalanmasının kəskin pozulmasından

D) Xəstənin uzunmüddətli məcburi vəziyyətindən adinamiyadan

E) Bütün cavablar yalnışdır
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
701) Yaşlı və qocalarda endozprotezləşməyə göstəriş aşağıda göstərilənlərdir, birindən başqa
A) Bud sümüyü boynunun qidalanmasının pozulması

B) Bud sümüyü boynunun pərçimlənmiş sınığı

C) Bud sümüyü boynunun və başının aseptik nekrozu

D) Bud sümüyünün boynunun bitişməyən (yalançı oynağı) sınığı

E) Bud sümüyü boynunun subkapital sınığı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
702) Ətrafın oynaq səviyyəsində kəsilib götürülməsi adlanır
A) Birincili cərrahi işlənmə

B) Amputasiya

C) Sümük-plastik əməliyyat

D) Fassioplastik əməliyyat

E) Ekzartikulyasiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
703) Birincili amputasiya həyata keçirilir
A) Təcili tibbi cərrahi yardım göstərilərkən

B) Ətrafın tam əzilməsi zamanı

C) Ətrafın tam ayrılması və əzilməsi

D) Bütün cavablar yalnışdır

E) Bütün cavablar düzdür
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
704) Kvalifikasiyalı kömək magistral damarların zədələnməsi zamanı göstərilmədikdə ətrafın həyat qabiliyyətini itirmək müddəti
A) 6-7 saat

B) 6-8 saat

C) 1-3 saat

D) 2-3 saat

E) 4-5 saat
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
705) Lümbal punksiya aşağıdakı diaqnozu dəqiq qoymağa imkan verir
A) Subdural hematoma

B) Epidural hematoma

C) Baş beyin silkələnməsi

D) Subaraxnoidal qansızma

E) Beyindaxili hematoma
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
706) Müştərək travmalarda gizli likvoreyanı təyin etmək üçün
A) Pnevmoqrafiya

B) Onurğa kanalına rəngləyici məhlulun yeridilməsi

C) Kompüter-tomoqrafiya

D) Radiaktiv 32P və 99Tc müayinəsi

E) Kəllə əsasının kontrol rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
707) Hansını çıxmaqla, ağır kəllə-beyin travmaları ilə olan xəstələri stasionara apardıqda ilk tibbi yardımı göstərdikdə manipulyasiyalar bunlardır
A) Vacib olduqda traxeostomiyanın aparılması

B) Bilavasitə olmayan ürək massajının aparılması

C) Tənəffüsün bərpası, keçiriciliyinin təmini, traxeyanın intubasiyası

D) Sınmış ətraf sümüklərinə novokain blokadası aparmaq

E) Venopunksiya aparmaq infuzion qanəvəzedicilərin təmin edilməsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
708) Hansını çıxmaqla, kəllə-beyin travmasının cərrahi yolla müalicəsinə aiddir
A) Pnevmoqrafiya

B) Tentoriotomiya

C) Kəllənin terapiyası

D) Mədəciklərin drenaj edilməsi

E) Falkstomiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
709) Dekompression trepanasiyada beyinin sərt qişası kəsilməlidir
A) Xaç şəkilli

B) T-şəklində kəsiklə

C) Qövsvari

D) Nal şəkilli

E) X-şəklində kəsiklə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
710) Kəllə əsasının açıq sınığı ilə olan xəstələrdə və sagital sinusun zədələnməsində, baş beyinin sıxılma əlamətləri olmadıqda və bir qədər venoz qanaxma olduqda təcili tibbi yardım göstərilməlidir
A) Başda yaraya sadə sıxıcı sarğı qoyulması

B) Qan təzyiqini artırmaq üçün infuzion qanəvəzedicilərin tətbiqi

C) Qan itirmənin bərpası

D) Ürəyin dəqiqəlik və vurğu həcmini artıran dərman preparatlarının köçürülməsi

E) Kəllə boşluğunda olan qəlpələrin azad edilməsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə