Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Müştərək kəllə-beyin travmalarında (baş beyin travmalarında baş beyin əzilməsi) qənaətbəxş olmayan hallarYüklə 0,91 Mb.
səhifə13/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

711) Müştərək kəllə-beyin travmalarında (baş beyin travmalarında baş beyin əzilməsi) qənaətbəxş olmayan hallar
A) Hər iki baldır sümüklərinin yuxarı 1/3-nin çəp yerdəyişmiş sınığı

B) Bazu sümüyünün orta 1/3-nin diafizinin qapalı yerindəyişən sınığı

C) Aşıq-baldır oynağında iç və bayır topuğun sınığı, sindesmozun cırılması, pəncənin bayır çıxığı

D) Çanaq sümüklərinin sınığı, ön həlqənin pozulması ilə

E) II və III qabırğaların sınığı, hemopenvmatoraks
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
712) Baş beyin əzilməsinin orta ağırlıqlı zədələrində bud sümüyünün yuxarı 1/3-nin köndələn yerindəyişən sınıqlarının müalicəsində
A) Ətrafın koksit gips sarğısı ilə fiksasiyası

B) Budun arxa gips longeti ilə fiksasiyası

C) Plastinka ilə bud sümüyünün osteosintezi

D) Bud sümüyünün ştiftlə osteosintezi

E) İlizarov aparatının qoyulması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
713) Baş beynin orta ağırlıqlı əzilməsi, bud sümüyünün osteosintezi məqsədə uyğundur
A) 7-10 gündən sonra

B) 4-6 gündən sonra

C) 3-6 saatdan sonra

D) 48-72 saatdan sonra

E) 12-24 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
714) Kəllənin travmasında diaqnoz qoyarkən ən çox buraxılan səhvlər
A) Yarımkəskin epidural hematoma

B) Yarımkəskin subdural hematoma

C) Kəskin subdural hematoma

D) Kəskin epidural hematoma

E) Beyindaxili hematoma
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
715) Onurğa beyninin əzilməsinin düzgün müalicəsində əmək qabiliyyətinin professional bərpası
A) Mümkündür

B) Mümkün deyil

C) Sənətini dəyişmək lazımdır

D) Hissəvi mümkündür

E) Çox illərdən sonra mümkündür
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
716) Döş qəfəsinin zədələnmələrində əks göstərişdir
A) Döş qəfəsinin sukussiyası

B) Döş qəfəsinin yarasının zondlanması

C) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

D) Mərkəzi venoz təzyiqin ölçülməsi

E) Birner simptomunun aşkarlanması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
717) Döşün sınığı aşağıdakı simptomlarla meydana çıxır, bundan başqa
A) Dəri örtüyünün solğunluğu və selikli qişaların sianozu

B) Ürəyin işemiyası

C) Döş nahiyyəsində pilləvari nəzərəçarpan deformasiya

D) Döşün sınıq nahiyyəsindən sol kürəyə və bazuya irradiasiya edən güclü ağrılar

E) Boğulma, təngnəfəslik
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
718) «Hərəkət» mexanizminə görə bu qabırğalar daha tez-tez sınır
A) 8-12

B) 5-7


C) 2-4

D) 1-2


E) 7-9
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
719) Hansını çıxmaqla, xilotoraksı bütün sadalanan patoloji vəziyyətlərlə differensasiya etmək olar, bundan başqa
A) Eksudativ postravmatik plevrit

B) İrinli plevrit

C) Plevranın empieması

D) Hematoraks

E) Hidrotoraks
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
720) Döş qəfəsinin ağır travmalarında travmatik şokun yaranmasında başlıca səbəb bütün sadalananlardır, bundan başqa
A) Qapaqlı və ya gərginlik pnevmotoraks

B) Kontuzion pnevmonit

C) PaCO2=60 mm su süt.

D) Ürəyin tamponadası

E) Massiv hemotoraks
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
721) Döş qəfəsinin travmalarında daha çox divararalığı sıxılır
A) Hematoraks

B) Pnevmotoraks

C) Divararalığı emfizeması

D) Sınmış döş sümüyü ilə

E) Sınmış qabırğa ilə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
722) Perikard boşluğuna bu miqdarda qan sızdıqda ürək dayanması baş verir
A) 150 ml

B) 300 ml

C) 100 ml

D) 250 ml

E) 200 ml
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
723) Ağ ciyərin böyük hematoraksla sıxılması ilk növbədə əmələ gəlir
A) Ağ ciyər infarktı

B) Atelektaz

C) «Rütubətli ağ ciyər»

D) Qanhayxırma

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
724) Hematoraksda plevral boşluğu drenaj etmək üçün hansı nahiyyə seçilir
A) Kürək xətti ilə 8-ci qabırğaarası nahiyyə

B) Ön qoltuqaltı xətlə 5-ci qabırğaarası nahiyyə

C) Orta qoltuqaltı xəttlə 6-cı qabırğaarası nahiyyə

D) Orta körpücük xətti ilə 3-cü qabırğaarası nahiyyə

E) Ön qoltuqlatı xətlə 7-ci qabırğaarası nahiyyə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
725) Döşün ağır travmalarında torakotomiyaya göstəriş aiddir, bundan başqa
A) Hipoksimik göstəriş

B) Hemodinamik göstərişlər

C) Əlavə göstərişlər

D) Aerostatik göstəriş

E) Hemostatik göstəriş
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
726) Döş qəfəsinin qapalı travmalarında torakotomiyaya göstərişdir, bundan başqa
A) Plevral boşluğa davam edən qanaxma

B) Drenaj edilməsinə baxmayaraq plevral boşluğa daim havanın daxil olması

C) Aradan qaldırılmayan obturasion atelektaz

D) Laxtalanmış hemotoraks

E) 3-cü qabırğaya qədər hidrotoraks
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
727) Döş qəfəsinin dəlib keçən odlu silah yaralanmalarının klassifikasiyasının aşağıdakı formalar vardır
A) Rikoşet edən yaralanma

B) Kor yaralanma

C) Sürtünüb keçən yaralanma

D) C-dən başqa hamısı düzdür

E) Dəlib keçən yaralanma
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
728) Aşağıdakını çıxmaqla, döş qəfəsinin odlu silah yaralanmalarının müayinəsi zamanı bu növ anesteziyadan istifadə edilir
A) Paravertebral novocain blokadası

B) Qabırğaarası novocain blokadası

C) Peridural anesteziya

D) Morfi və ya litik qarışığın vurulması

E) A.V.Vişnevski üsulu ilə vaqosimpatik blokada
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
729) Aşağıdakını çıxmaqla plevranı punksiya edərkən bu ağırlaşmalar ola bilər
A) Kollaps

B) Qabırğaarası dammar-sinir dəstəsinin yaralanması

C) Bronxun yaralanması, gərginlik pnevmotoraksı yaranmaqla

D) Ağ ciyərin yaralanması

E) Dalağın yaralanması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
730) Qarının küt alətlə zədələnməsi, cinsiyyət orqanlarının zədələnməsi ilə letal gedişin əmələ gəlməsinə səbəb nədir?
A) Bağırsaq fistulası

B) Peritonit

C) Daxili orqanların

D) Massiv qanaxma

E) Keçməməzlik
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
731) Qarın divarının əzilməsi simptomalarına xarakterdir
A) Dəqiq olmayan lokalizasiyalı ağrlı, şişmiş qarın, qarın divarı əzələlərinin defekti ilə

B) Qanyığılma, lokal ağrılar, bağırsağın parezi əlamətləri

C) Qanyayılma, dəqiq olmayan lokalizasiyalı ağrı, şişmiş qarın

D) Lokal ağrılar, geniş hematoma, əzələ toxumasının defekti

E) Lokal ağrılar, qan yığılma, məhdudlanmış şişkinlik
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
732) Bel fəqərələrinin təzə sınıqlarında tətbiq edilmir
A) Müalicəvi bədən tərbiyəsi

B) Massaj

C) Fiziomüalicə

D) Mexanoterapiya

E) Bel əzələlərin elektrostimulyasiyası
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
733) Çanaq sümüklərinin sınıqlarında çox vaxt zədələnir
A) Uretra, onun prostat hissəsi

B) Kişilərdə prostat və qadınlarda yumurtalıq

C) Sidik kisəsi

D) Sidik ifraz edən kanalın distal hissəsi

E) Qadınlarda uşaqlıq yolu, kişilərdə cinsiyyət üzvü
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
734) Çanaq sümüklərinin odlu silah yaralanmalarında daha az rast gəlinir
A) Çanaq sümüklərinin bitişməyən sınığı

B) Anaerob infeksiya

C) Davam edən arterial və venoz qanaxma

D) Yumşaq toxumaya irin axını

E) Çanaq sümüklərinin osteomielit prosesi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
735) Kəskin və birdən əzələ üzərinə gərginlik düşdükdə cırılma baş verir
A) Yalnız sümüyə bağlanan yerdə

B) Əzələnin orta hissəsindən

C) Bütün göstərilənlər düzdür

D) Sümüyə bağlanan yerdə və vətərin əzələyə keçən yerindən

E) Yaınız vətərin əzələyə keçən yerindən
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
736) Bazunun ikibaşlı əzələsinin vətərinin distal ucunun qopması zamanı onun fiksasiyası daha asan və təhlükəsizdir, eyni zamanda həyata keçirilir
A) Mil sümüyünün qabarından

B) Piroqov fiksasiyası

C) İkibaşlı əzələnin qopmuş distal hissəsinin mil sümüyü qabarına

D) Bazu əzələsinə

E) Bazu əzələsinin vətərinə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
737) Sümük defektləri olan xəstələrin müalicəsi zamanı istifadə olunur
A) İlizarov əməliyyatı

B) Sümük plastikası

C) Qan əməliyyatı

D) Damar ayaqcığında dəri-sümük autoplastikası

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
738) Fiksatorun uyuşmamazlığı asılıdır
A) Sınığın çoxqəlpəli olması

B) Yalnız metala qarşı olan allergiyadan

C) Toxumaların elektromaqnit gərginliyi

D) Metala qarşı olan allergiyadan və metalın korroziyasından

E) Yalnız metalın korroziyasından
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
739) Fiksatorların korroziyaya uğramasına səbəb olan faktorlara aiddir
A) Bütün sadalananlar

B) Metallurji proseslər və qeyri-düzgün kimyəvi tərkib

C) Fiksatorun səthinin zədələnməsi və keyfiyyətsiz hazırlanması

D) Müxtəlif metalların birgə istifadə olunması

E) Metal fiksatora tsiklik gərginliyin təsiri
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
740) Diafizar sınıqlarda osteosintez üçün lazımsız sayılır
A) Sümükdən keçən fiksasiya üçün aparat və qurğular

B) Məftil, lent, mil, vint, şurup tipli fiksatorlar

C) Bloklayıcı ştiftlə osteosintez

D) Ekstramedulyar kip osteosintez

E) Sümükdaxili kip osteosintez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
741) Sümüküstü fiksatorun ən əsas yük düşən hissəsidir
A) Lövhənin distal ucu

B) Sınıq nahiyyəsində olan hissəsi

C) Lövhənin uc hissələri

D) Sınıq xəttindən 23 sm kənar olan hissə

E) Lövhənin proksimal hissəsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
742) Travmatologiya və ortopediyada istifadə olunan konstruksiyalara olan mexaniki və fiziki tələblərə daxildir
A) Sürtünmə müqaviməti

B) Plastkiliyi

C) Ərinti markasının istifadə vaxtının qurtarması (bərklik, yorğunluq)

D) Bütün sadalananlar

E) Elastiklik (elastiklik modulu, Juinq modulu)
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
743) Vintlərlə osteosintez zamanı lazım olan fiksasiya möhkəmliyi əldə edilir
A) Bütün sadalananların hamısı

B) Vint lazımi uzunluqda olub iki kortikal qatı keçdikdə

C) Vintin yivlərinin dayaq kəsiyi trapesə bənzər formada olduqda

D) Yivlərin sümüyə keçən dərinliyi 1,5 mm olduqda

E) Xarici diametri 4 mm qədər olduqda (bud, baldır, bazu üçün)
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
744) Çəp və vintvari sınıqlarda 2 vintdən az olmayaraq yeridilir
A) Hər iki halda sümük oxuna perpendikulyar

B) Sümük oxuna perpendikulyar

C) Sınıq xəttinə perpendikulyar

D) Çəp sınıqlarda bütün vintlər eyni müstəvidə olmalıdır, vintvari sınıqlarda müxtəlif müstəvilərdə amma sınıq xəttinə uyğun və perpendikulyar

E) İki perpendikulyarlar arasında olan xətt üzrə (sınıq xəttinə və sümük oxunu)
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
745) Qamış sümüyünün sınığında lövhənin optimal ölçüsü olmalıdır
A) Sınığın səviyyəsindən asılı olmayaraq 14 sm 8 vintlə

B) Sınığın səviyyəsindən asılı olmayaraq 16 sm 10 vintlə

C) Yuxarı 1/3-sınıqlarında 10-dan, 16 sm-dək baldırın ¼ uzunluğu qədər

D) Orta 1/3 sınığında 16-dan, 18 sm-dək baldırın 1/3 uzunluğu qədər

E) Aşağı 1/3 sınığında 6-dan, 8 sm-dək, baldırın 1/6 uzunluğu qədər
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
746) Sümüklərin osteosintezində, sümükdaxili fiksatorlardan istifadə etmək üçün aşağıdakı təlimatlardan istifadə etmək olar, lakin hansından olmaz
A) Dairəvi sterjnilər porşenvari təsir edərək sümük iliyi kanalında təzyiqi artırıb, baroreseptorları qıcıqlandırır. Yastı, kvadrat ştiftlər sümüklə böyük kontaktı olub rotasiyanı azaldır

B) İmkan daxilində qısa fiksatorlar yox, sümüklə böyük sahədə kontakt yaradan, uzun sterjnilərdən istifadə etmək

C) Oynaq ətrafı sınıqlar zamanı istifadə edilməlidir ucları haçalanmış 2 sterjni, 2 istiqamətləndirilmiş sterjini, qarşı-qarşıya sterjni, modelləşdirilmiş sterjni

D) Sterjini mümkün olduğu qədər qəlpələrə çox yerləşdirmək

E) Fraqmentlərdən birinin uzunluğu 6 sm-dən az olduqda ştifti yeritmək
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
747) Aşağıda sadalananlardan hansıları sümüküstü metal lövhə ilə osteosintezə əks göstərişdir
A) Uzun borulu sümüklərin diafizinin sınıqları

B) Budun və baldırın geniş sümükdaxili kanalı

C) Qopmuş sınıqlar (dirsək çıxıntısı, diz qapağı)

D) Toxuma interpozisiyası olan sınıqlar

E) Yalançı oynaqlar, bitişməyən və düzgün bitişməyən sınıqlar
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008
748) Sirkə kasasının sınıqlarında aşağıdakı hallarda osteosintez vacibdir, bundan başqa
A) Repozisiya olunmayan sınıqlarda

B) Bud sümüyü başının çıxığı ilə müşahidə olunan limbus səviyyəsində olan kənari sınıqlar

C) Sirkə kasası kənarının sınıqları yerdəyişməsiz

D) Budun mərkəzi çıxığı ilə müşahidə olunan sirkə kasası sınıqları

E) Sirkə kasasının mürəkkəb çoxqəlpəli sınıqları
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
749) Aşağıdakılardan hansılar xarici fiksasiya aparatının əhəmiyyətinin göstəricisidir?
A) Erkən tam və funksional müalicənin təmin olunması

B) Bütün yuxarıda sadalananlar

C) Aparatın detallarının universallığı, qarşılıqlı dəyişdirilə biləsi, konstruksiyanın sadəliyi və metodikasının travmatik dərəcəsi

D) Kliniki tətbiqinin geniş diapazonu

E) Qəlpələrin dəqiq repozisiyası və möhkəm fiksasiyası
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
750) Hansı aparatı istifadə etdikdə fiksasiyanın möhkəmliyi artır?
A) Milin bir müstəvidən keçirilməsi ilə olan

B) Sterjini və fiksatorlar ilə

C) Mil-yivli mil fiksatorları ilə

D) 600-yə qədər olmaq şərti ilə çarpaz keçirilən millərlə

E) Milləri 600 ilə 900 arasında çarpaz keçirilən
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
751) Aşağıdakılardan hansılar xarici fiksasiya aparatına aid deyildir
A) Yivli mil aparatla

B) Millərin bir müstəvidə keçirilməsi aparatla

C) Mil-yivli-mil aparatla

D) Millərin çarpaz keçirilməsi aparatla

E) Sümüküstü osteosintez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
752) Kompression-distraksion osteosintez zamanı distraksiyanın miqdarı gün ərzində çox olmamalıdır
A) 0,5 sm

B) 1,5 sm

C) 0,8 sm

D) 0,1 sm

E) 1,0 sm
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
753) İlizarovun kompression-distraksion apparatı aşağıdakı funksiaları yerinə yetirməyə imkan verir
A) Kompressiya və distraksiya

B) Rotasion yerdəyişməni aradan qaldırmaq

C) Bütün sadalananlar yalnışdır

D) Qəlpələrin eninə və uzununa olan yerdəyişməsini aradan qaldırmaq

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
754) Əgər İlizarov aparatında sterjnilər bir-birinə və sümük oxuna paralel deyilsə, onda qayka və konturqaykaların bərkidilməsi zamanı qəlpələr yerini dəyişir
A) Eninə

B) Uzununa

C) Bütün sadalananlar yalnışdır

D) Rotasion

E) Bütün sadalananlar düzdür
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
755) Sümüklərin sınığında xarici fiksasiya aparatı ilə qapalı repozisiya aşağıdakı sürətdə aparıla bilər
A) Gündə 3 mm çox

B) Gündə 1 mm

C) Gündə 2,5 mm

D) Gündə 3 mm

E) Gündə 2 mm
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə