Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Aşağıda sadalanan hansı zədələnmə və xəstəliklərdə xarici fiksasiya aparatlarının tətbiqi daha əlverişli sayılırYüklə 0,91 Mb.
səhifə14/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

756) Aşağıda sadalanan hansı zədələnmə və xəstəliklərdə xarici fiksasiya aparatlarının tətbiqi daha əlverişli sayılır
A) Baldır

B) Bud


C) Said

D) Bazu


E) Fəqərə sütünü
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
757) Hipervaskulyar, hipertrofik yalançı oynaq və 3 sm-dək qısalma ilə müşahidə olunan hallarda hansı üsulun tətbiqi məqsədəuyğundur
A) Bipolilokal

B) Müştərək boylama və qarşılıqlı yan kompressiya

C) Monolokal kombinə olunmuş kompression osteosintez

D) heç biri düz deyil

E) Distraksion
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
758) Aparat seçəndə onun həlqələrli ilə ətrafın səthi arasındakı məsafə olmalıdır
A) 5-6 sm-dək

B) 3-4 sm-dək

C) 4-5 sm-dək

D) 6 sm-dən çox

E) 1-3 sm-dək
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
759) Aşağıdakılardan hansıları, sümük defektləri və yalançı oynaqlarda kompression-distraksion osteosintez zamanı optimal regenerasiyanın əsas göstəricilərinə aid deyildir?
A) Ətrafa dozalanmış ağırlıq salınması

B) Gündə 1 mm sürətdə aparılan distraksiya

C) Boylama istiqamətdə qəlpələrdə mikrohərəktlilik olması

D) Gündə 5 mm sürətdə aparılan distraksiya

E) Köndələn istiqamətdə qəlpələrin hərəkətsiz olması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
760) Bükücü əzələlər tərəfindən mil keçirib, sonra bu mili açıcı səthdən keçirərkən, oynaqda kontraktura olmaması üçün oynağın distal fraqmenti hansı vəziyyətdə olmalıdır?
A) Ancaq açma vəziyyətində

B) Heç bir əhəmiyyət kəsb etmir

C) Əvvəl bükmə vəziyyətində, sonra açma

D) Əvvəl tam açma, sonra bükmə

E) Ancaq bükmə vəziyyətində
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
761) Çanağın sınıqlarından hansında xarici fiksasiyanın tətbiqi məsləhət görülmür?
A) Qasıq birləşməsinin cırılmasında

B) Oturaq və qasıq sümüyünün sınıqlarında

C) Çanağın vertikal sınıqlarında

D) Oma-qalça birləşməsinin qopmasında

E) Diaqonal sınıqlarda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
762) Aşağıda sadalanan xarici fiksasiya aparatlarından hansını istifadə etmək daha məqsədə uyğundur?
A) Demyanov

B) Volkov-Oqanesyan

C) Kalnberz

D) Sivaş


E) İlizarov
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
763) Aşağıdakı halların hansında xarici fiksasiya aparatının tətbiqi daha məqsədəuyğun deyil
A) Yerdəyişməsi olan pazvari sümüklərin sınığı

B) Yerdəyişmə olan daraq sümüklərinin sınığı

C) Daban qabarının yerdəyişməsi ilə olan daban sümüyünün sınığı

D) Yerdəyişmə olmayan aşıq sümüyü sınığı

E) Daraq sümüklərinin yerdəyişmə və çıxıqla müşahidə olunan sınıqları
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
764) Bud sümüyünün içəri kondilusunun yerdəyişməsiz sınığında hansı xarici fiksasiya metodu daha məqsədə uyğundur?
A) İlizarov və Kalnberz

B) Qaydukov-Tkaçenko və Okuliç

C) yivli mil xarici fiksasiya aparatı

D) Sivaş və Volkov-Oqanesyan

E) Sivaş və Quduşuari
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
765) Bud sümüyünün aşağı 1/3-nin açıq III B tip sınıqlarının xarici fiksasiya aparatı ilə osteosintezi zamanı hansı anesteziya metodu məqsədəuyğun deyil?
A) Spinal anesteziya

B) İntubasiya ilə olan ümumi anesteziya

C) Yerli və sümükdaxili anesteziya

D) Peridural narkoz

E) Venadaxili narkoz
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
766) Distraksiya zamanı əgər xəstənin zədələnmiş seqmentində ağrı əmələ gələrsə təcili nə etməli?
A) Əvvəlcə kompressiya, sonra isə distraksiya vermək

B) kompressiyanı aşağı tempdə aparmaq və fizioterapiya tətbiq etmək

C) 10 gün müddətində distraksiyanı saxlamaq

D) 2-3 mm kompressiya vermək

E) Distraksiyanı aşağı tempdə aparmaq və analgetik istifadə etmək
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
767) Yivli mil aparatının mil aparatından üstünlüyünü təşkil edir
A) Kostruksiyanın sadəliyi və kompanovkanın tezliyi

B) Zədələnmiş yumşaq toxumaya müdaxilə üçün optimal şəraitin olması

C) Sini rvə damarların zədələnmə riskinin az olması

D) Bütün sadalananlar

E) Müalicə prosesində aparatın montajının modifikasiyasının çoxluğu
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
768) Qamış sümüyünün distal metafizi nahiyyəsində olan bitişməyən sınıqların və yalançı oynağın fiksasiyası həyata keçirilməlidir.
A) Bütün sadalananlar düzgündür

B) Yuxarıda yerləşən seqmenti fiksasiya etməklə 4 həlqə qoymaq

C) Heç biri düz deyil

D) Gödək fraqmenti bir səviyyədə fikşsasiya etməklə 3 həlqə istifadə etmək

E) Yaxın seqmenti fiksasiya etmək şərti ilə 4 həlqə qoymaq
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
769) Kompression-distraksion osteosintezin stabilizasiya fazasında dozalanmış yüklənmə aşağıda sadalananlar üçün şərait yaradır, budundan başqa
A) Nevritlərin profilaktikasına

B) Kontrakuranın qarşısının alınmasına

C) Sınığın və yalançı oynağın bitişməsinə

D) Qan və limfa dövranının normallaşmasına

E) Əzələ funksiyasının normallaşmasına
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
770) Millərlə fiksasiya olunan xarici fiksasiya aparatının tətbiqi zamanı seqmentlərin siniqlarının müalicəsində hansı kompanovka rasional fiksasiyanı təmin edir?
A) 2 həlqədən

B) 3 həlqədən

C) 6 həlqədən

D) 4 həlqədən

E) 1 həlqədən
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
771) Yaşlı adamlarda (osteoporoz) millərlə sümüyün kəsilməsinin profilaktikası üçün, milləri aşağıdakı kimi keçirmək lazımdır
A) Bir-birinə bucaq altında olmaqla tangensial olmaqla 2 mil

B) Bir həlqədə transossal olaraq 3 mil

C) Sagital müstəvidə

D) Frontal müstəvidə

E) Müxtəlif müstəvilərdə və millərin ucunun həlqənin müxtəlif tərəflərində fiksasiyası ilə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
772) Yalançı oynaqların kompression-distraksion üsul ilə müalicəsində distraksiya aşağıdakı yalançı oynaqlarda effektlidir.
A) Hipovaskulyar

B) Hiperplastik və hipervaskulyar

C) Avaskulyar

D) Aplastik

E) Hipoplastik
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
773) Kompression-distraksion osteosintezdə sümüyünün bitişməsinin əlamətləri aşağıdakılardan hansıdar
A) Bitişmənin rentgenoloji şəkli

B) Sınıq nahiyyəsində ağırının olmaması

C) Periferik qan dövranının funksional müayinəsi

D) Bütün sadalananlar

E) Osteoporozun reqressiyası və hərəkət zamanı ayaqda şişkinliyin olmaması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
774) Kompression-distraksion osteosintezdə kortikotomiya əsasən tətbiq olunur
A) Təzə sınıqlarda

B) Hamısı düzdür

C) Sümüklərin deformasiyasında

D) Heç biri düz deyil

E) Bitişməyən sınıqlarda və yalançı oynaqlarda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
775) Davamlı kontraktura ilə müşahidə olunan yalançı oynaqların kompression-distraksion osteosintezlə müalicəsi zamanı daha effektiv aparat hesab edilir
A) Mil-yivli aparatı

B) İlizarov tipli kompression-distraksion aparat

C) Bütün sadalananlar

D) Volkov-Oqanesyanın Şarnirli distraksion aparatı

E) Yivli mil aparatı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
776) Kompression-distraksion osteosintez üsulu ilə seqmenti uzadarkən hansını istifadə etmək daha məqsədəuyğundur ?
A) Z-vari osteotomiya

B) Çəp osteotomiya

C) İkiqat köndələn osteotomiya

D) Köndələn osteotomiya

E) Seqmentar osteotomiya
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
777) Axondroplaziyalı xəstələrin ətraflarının uzadılması üçün vacibdir
A) Eyni vaxtda bütün 4 seqmentdə uzatma aparmaq

B) Hər etapda bir seqmentdə uzadılma aparmaq

C) Heç biri düz deyil

D) Eyni vaxtda çarpaz olaraq iki seqmenti uzatmaq

E) Aşağı ətrafda simmetrik seqmentləri eyni vaxtda uzatmaq (iki bud, iki baldır)
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
778) Baldırın distraksion epifizeoliz üsulu ilə uzadılması prosesində yaxıd osteotomiyasından sonra vacibdir
A) Yükləmək olmaz, distraksiyanı gündə 2-3 mm olmaqla aparmaq

B) Əməliyyat olunmuş ətrafı yükləmək olmaz, amma 15-ci günündən etibarən distraksiyanı başlamaq

C) Yükləmə icazə verilmir, distraksiya 1 dəfəyə olmaq şərti ilə sutkada 1 mm olmalıdır

D) Əməliyyat olunmuş ayağı tədricən yükləmək, uzadılma 1-ci gündən aparılmalı

E) Əməliyyatdan 4-5 gün sonra distraksiya başlamaq, gündə 1 mm aparmaq, 4 dəfə olmaqla və əməliyyat edilmiş ətrafı yükləmək
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
779) Uşaqlarda Folkman kontrakturasının əmələ gəlməsinə səbəb nə olur?
A) Vətərlərin zədələnməsi

B) Sümüklərin sınığı

C) Periferik sinirlərin zədələnməsi

D) Periferiyada qan dövranının pozulması

E) Limfa dövranının pozulması
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
780) Uşaqlarda yuxarı ətrafın sınıqlarında periferiyada qan dövranının pozulmasını göstərən əlamətlər hansıdır?
A) Əl barmaqlarında hissiyatın artması

B) Əl barmaqlarının ödemi

C) Əl barmaqlarında hərəkətin məhdudlaşması

D) Mil arteriyası üzərində pulsasiyanın zəifləməsi və ya olmaması, əl barmaqlarının rənginin dəyişməsi, avazıması, ödemi

E) Əl barmaqlarında hissiyatın zəifləməsi
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
781) Uşaqlarda Folkman kontrakturası ən çox hansı sınıqlardan sonra təsadüf edir?
A) Dirsək çıxıntısının sınığından sonra

B) Mil sümüyünün epifizeolizindən sonra

C) Uşaqlarda kondilusüstü və kondilusdan keçən sınıqlardan sonra

D) Əl barmaqlarının sınıqlarından sonra

E) Said sümüklərinin sınıqlarından sonra
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
782) Uşaqlarda yuxarı ətrafın sınığı zamanı qan dövranı pozulduqda ilk kömək nədən başlanmalıdır?
A) Ətrafa isti qoymaqdan

B) Fraqmentlərin repozisiyasından

C) Ətrafa soyuq qoymaqdan

D) Sınıq nahiyəsinə ultrabənövşəyi şüa verməkdən

E) Ətrafa yuxarıya qaldırılmış vəziyyət verməkdən
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
783) Uşaqlarda formalaşmış Folkman kontrakturası zamanı ən çox hansı əməliyyat aparılır?
A) Vətərlərin «Z»vari uzadılması

B) V.İ.Rozov – Q.Ə. Enşteyn əməliyyatı

C) M. bracliradialis və m.pronator teres əzələlərinin yerinin dəyişdirilməsi

D) Bükücü vətərlərin iç epikondilusdan kəsilib ayrılması

E) Sınıqların çapıqdan ayrılması
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
784) Uşaqlarda saidin orta 1/3-nin «təzə» sınıqlarından sonra Folkman kontrakturası ən çox nədən sonra əmələ gəlir?
A) Gips longeti qoyulduqda

B) Ətrafa yumşaq sarğı qoyulduqda

C) Ətrafa isti qoyulduqda

D) Dairəvi gips sarğısı qoyulduqda

E) Ətraf kartonla fiksasiya olunanda
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
785) Yol nəqliyyat hadisələri zamanı uşaqlar arasında baş verən politravmalardan hansı biri çox rast gəlinir?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Yuxarı və aşağı ətrafların zədələnməsi

C) Kəllə-beyin travması

D) Çanağın və yuxarı ətrafların zədələnməsi

E) Kəllə-beyin travması, daxili orqanların zədələnməsi
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
786) Uşaqlarda qamış sümüyünün proksimal hissəsinin zədələnməsinin böyüklərdə ön xaçabənzər bağın zədələnməsinə ekvivalent olanı hansıdır?
A) Qamış sümüyünün proksimal epifizindən sümük-qığırdaq fraqmentinin qopması

B) Qamış sümüyü qabarının qopması

C) Qamış sümüyünün proksimal epifizinin frontal sınığı

D) Kondiluslararası hündürlüyün qopması

E) Qamış sümüyününepifizinin sagital sınığı
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
787) Baldır sümüklərinin sınığında cərrahi müdaxiləyə mütləq göstəriş hansıdır?
A) Tam yerdəyişmə ilə olan qapalı sınıq

B) Yerdəyişmə ilə olan oynaqdaxili sınıq

C) Baldır sümüklərinin bucaqvari yerdəyişmə ilə olan metafizar sınığı

D) Baldır sümüklərinin diafizar sınıqları

E) Yerdəyişmə ilə olan bütün növ sınıqlar
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
788) Uşaqlarda bud sümüyünün boynunun sınığının əsas kliniki əlaməti hansıdır?
A) «Yapışmış daban» simptomu

B) Ətrafın qısalması

C) Bud-çanaq oynağında ağrı

D) Ətrafın daxilə rotasiyası

E) Bud-çanaq oynağında şişkinlik
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
789) Yeni doğulmuşda körpücük sümüyünün yerini dəyişməyən sınığına şübhə yaradan əlamət hansıdır?
A) Hemiparez

B) Sınıq ucalarının kripitasiyası

C) Səbəbsiz ağlama və bələmə zamanı ağrıya reaksiya

D) Qan dövranının pozğunluğu

E) Bazu oynağının hematoması
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
790) Uşaqlarda açıq kəllə-beyin travmasına hansı aiddir?
A) Kəllə əsasının sınığı, yumşaq toxumaların zədələnməsi olmadan

B) Alın sümüyünün sınığı təpə nahiyyəsinin yarası ilə

C) Başın yumşaq toxumalarının əzilməsi

D) Təpə sümüyünün sınığı, alın nahiyyəsinin yarası ilə

E) Kəllə qapağının sınığı, yumşaq toxumalarının zədələnməsi ilə
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
791) Uşaqlarda kəllə əsasının sınığının əsas əlamətləri hansıdır?
A) Huşun itməsi

B) Brundan qanaxma

C) Dəfələrlə qusma

D) Ot-rino-Likroreya və qulaqdan-burundan qanaxma

E) Ocaqlı nevroloji simptomatika
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
792) Uşaqlarda diz qapağının kəskin çıxığında müalicə metodu hansı sayılır?
A) Yerinə salma, gips longeti ilə fiksasiya

B) Qapalı yerinə salınma immobilizasiyasız

C) Diz oynağının artrotomiyası və çıxığın yerinə salınması

D) Açıq yerinə salma

E) Ümumi və ya yerli keyləşmə altında yerinə salma və ətrafın gips longeti ilə fiksasiyası
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
793) Uşaqlarda açıq sınıqların müalicəsi zamanı baş verən əsas ağırlaşmaya hansılar aiddir?
A) Sümüyün qeyri-düzgün bitişməsi

B) Sümüyün bitişməməsi

C) Bütün sadalananların hamısı

D) Zədədən sonra əmələ gələn osteomielitlər

E) Yalançı oynaqlar
Ədəbiyyat: О.Г.Шапошников, Руководство по травматологии и ортопедии, Москва 1997
794) Uzunmüddətli sıxılma sindromu nədir?
A) Böyük kütlənin yumşaq toxumanı uzun müddətdə kompressiyası nəticəsində orqanizmin özünəməxsus patoloji vəziyyəti

B) Orqanizmin böyük seqmentinin qısa vaxta kəskin sıxılması

C) Bir neçə ətrafın ağır travması

D) Ətrafın bir hissəsinin ağır kütlə ilə əzilməsi

E) Aşağı ətrafların sıxılması
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 288
795) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun patogenezində mikrosirkulyasiyanın pozulması nəyə səbəb olur?
A) Sadalanların hamısı

B) Travmatik şoka

C) Qara ciyər çatmamazlığına

D) Qapalı şəraitdə şişkinliyə və ətrafın işemiyasına

E) Böyrək çatmamazlığına
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 295
796) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun patogenezində ətrafda nə baş verir?
A) Arterial və venoz qanaxma

B) Arterial qanaxma

C) İrinli artrit

D) Venoz qanaxma

E) Əzələlərin və sinirlərin işemiyası
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 295
797) Yanıqlara köçürülən sərbəst dəri transplantatının qalınlığı neçə olmalıdır?
A) 1,5 mm

B) 0,7 mm

C) 1 mm

D) 0,2 – 0,4 mmE) 0,1 mm
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 337
798) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun kliniki gedişatının I dövründə nə baş verir?
A) Yumşaq toxumaların kompressiyası və travmatik şok

B) Daxili üzvlərdən başlayan pozğunluqlar

C) Endogen intoksikasiya

D) Göstərilənlərin hamısı

E) İnfeksion fəsadlar
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 296
799) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun kliniki gedişatının II dövründə dekompressiyadan sonra nə baş verir?
A) Daxili üzvlərdə fəsadlar

B) Yerli dəyişikliklər və endogen intoksikasiya

C) Travmatik şok

D) Kəskin böyrək çatmamazlığı

E) İnfeksion fəsadlar
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 296
800) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun kliniki gedişatının III dövründə nə baş verir?
A) İfliclərin ləğvi

B) Yerli dəyişikliklər

C) Üzvlərdə, sistemlərdə fəsadlar və kəskin böyrək çatmamazlığı

D) Funksiyanın bərpası

E) Travmatik şok
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 297
801) Uzunmüddətli sıxılma sindromunun kliniki gedişatının IV dövründə nə baş verir?
A) Sadalananların hamisı

B) Kəskin böyrək çatmamazlığı

C) Kəskin qaraciyər çatmamazlığı

D) İnfeksion fəsadlar, parez və ifliclərin ləğvi, funksiyanın bərpası

E) Travmatik şok
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 298
802) Uzunmüddətli sıxılma sindromunda əzələlərin işemiyası nəyə səbəb olur?
A) Sadalanların hamısı

B) Əzələlərin nekrozuna

C) Miozitə

D) Əzələnin qopmasına

E) Əzələlərin spastik iflicinə
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 295
803) Uzunmüddətli sıxılma sindromunda sinirlərin işemiyası nəyə səbəb olur?
A) Sadalanların hamısı

B) Dərinin nekrozuna

C) Spastik iflicə

D) Əzələlərin nekrozuna

E) Uzunmüddətli parezə
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 295
804) Yanıqdan sonra nə vaxt sərbəst dəri plastikası edilir?
A) Yanıqdan dərhal sonra

B) Yarada irin azaldıqda

C) Qranulyasiya toxuması əmələ gəldikdə

D) Yanıqdan bir neçə gün sonra

E) Nekroz toxuması yarandıqda
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 335
805) Yanıqdan nə qədər sonra gənc qranulyasiya toxuması yaranır?
A) Yanıqdan 3 ay sonra

B) Yanığın səhəri günü

C) Yanıqdan 2,5 – 6 həftə sonra

D) Yanıqdan dərhal sonra

E) Yanıqdan 1 həftə sonra
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 336
806) Yanıq xəstəliyinin bütün dövrlərində ən təhlükəli nədir?
A) Miozit

B) Dermatit

C) Sepsis

D) Perikardit

E) Plevrit
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 323
807) Hansı yanıq sepsisi daha ağır keçir?
A) Gecikmiş və ikincili sepsis

B) Erkən sepsis

C) Erkən və ikincili sepsis

D) Gecikmiş sepsis

E) İkincili sepsis
Ədəbiyyat: Rukovodstvo travmatoloqiə i ortopediə. Moskva, «Mediüina» 1997, t 1. s. 323


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə