Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Budun düz əzələsinin zırılması üçün aşağıdakı bütün əlamətlər xarakterikdir, hansından başqa?Yüklə 0,91 Mb.
səhifə4/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

165) Budun düz əzələsinin zırılması üçün aşağıdakı bütün əlamətlər xarakterikdir, hansından başqa?
A) Diz oynağının kontrakturası

B) daha çox futbol oynayan zaman “düz” güclü zərbə vurmaq istəyəndə baş verir

C) budun bükülməsinin məhdudlaşması

D) budu daxili rotasia edərkən uzaqlaşdırmanın mümkün olmaması

E) qalça nahiyəsində qəfill ağrılar
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Trav
166) İdmanşılarda rast gələn və “Seqond” adlandırılan sınıq nədir?
A) Diz qapağının aşağı qütbünün qopması

B) budun böyük yaxınlaşdırıcı əzələsinin otraq qabarından qopması

C) qamış sümüyü tış kondilusundan iliotibial traktın qopması

D) diz qapağı üst qütbündən dördbaşlı əzələnin qopması

E) incik sümüyü başından ikibaşlı əzələnin qopması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
167) Seqond sınıq üçün aşağıda sadalanan bütün əlamətlər xarakterikdir, hansından başqa?
A) futbolistlərdə diz oynağında zorakılıqla daxili royasiya, yaxınlaşdirma və bükülmə vəziyyətində sınığın baş verməsi

B) Diz oynağında içəri rotasiya

C) budun ikibaşlı əzələsinin incik sümüyü başından qopması +

D) diz oynağında kəskin ağrı və blokadanın olması

E) ön xaçvarı bağın qarışıq zədələnməsi
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
168) Körpücük sümüyünün sınığı başqa sınıqlarala müqayisədə neçə faiz hallarda rast gəlinir.
A) 30%

B) 3-15%


C) 80%

D) 50%


E) 1-3%
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
169) Körpücük sümüyünün sınığı daha çox necə yıxıldıqda baş verir?
A) çiyni üstə düşdükdə

B) bütün sadalanan halların hamısında

C) dirsək üstə düşdükdə

D) sifətin yanı üstə düşdükdə

E) əli üstə düşdükdə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
170) Bud sümüyünün kondilusüstü snıqlarında əməliyyata mütləq göstəriş hansıdır?
A) damar-sinir dəstəsinin əzilməsi və zədələnməsi

B) qeyri- düzgün bitişmiş sınıq

C) yumşaq toxumaların interpozisiyası

D) fraqmentlərin sınığının yerdəyişməsinin konservativ metodlarla düzəldilə bilməməsi

E) oynaq səthlərinin konqruentliyinin pozulması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
171) Körpücük sümüyünün sınığı üçün aşağıda göstərilən bütün əlamaətlər xarakterikdir, hansından başqa?
A) körpücüyün qısalması

B) körpücüküstü çuxur hamarlaşır

C) körpücük üstündə şişkinlik və deformasiya

D) onurğadan kürək sümüyünün medial kənarına qədər olan məsafə zədələnmif tərəfə artır

E) yuxarı ətraf yuxarı qalxır və geriyə yerini dəyişir
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
172) Körpücük sümüyü sınığının konservativ müalicəsi zamanı aşağıda sadalanan bütün immobilizasya üsulları tətbiq edilir, hansından başqa?
A) 8-vari qips sarğısı

B) Turnerin gips sarğısı

C) 8-varı sarğı

D) Delbe həlqəsi

E) Kuzminski şinası
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
173) Körpücük sümüyü sınığının cərrahi müalicəsinə göstərişlər hansıdır.
A) bütün sadalananlar

B) qapalı,qəlpəli sınıqlar

C) ancaq b) və c)

D) Sinir-damar dəstəsinin sıxılması və ya zədələnməsilə olan açıq sınıqlar

E) konservativ qapalıyolla repozisiya mümkün olmadıqda
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
174) Körpücük sümüyü sınıqlarının ağırlaşmamış sağalmalarında əmək qabiliyyətinin bərpası nə qədərdir.
A) 2-4 həftə

B) 2-3 ay

C) 6 ay

D) 1,5-2 ayE) 3-4 ay
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
175) Kürək sümüyünün kliniki olaraq hansı sınıqları ayırd edilir.
A) bütün sadalananların

B) bucaqlarının

C) boynunun və oynaq səthinin

D) çıxıntılarının

E) cisminin
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
176) Kürək sümüyü boynunun sınıqlarında periferik fraqment yerini hansı istiqamıtdə dəyişir
A) aşağı və içəri

B) bayıra və yuxarı

C) yuxarı və içəri

D) bayıra və aşağı

E) rotasiyon
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
177) Kürək sümüyü boynunun sniqlarında qoltuqaltı sinirin zədələnməsi nələrə səbəb olur.
A) əl barmaqlarıında hərəkətin itməsinə

B) qan dövranın pozulmasına

C) deltavarı əzələnin parezinə

D) hissiyyatın itməsinə

E) mil sinirinin parezində
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
178) Göstərilən kürək sümüyü sınıqlarının hansı oynaqdaxilidir.
A) tinin

B) çıxıntılarının

C) cisminin

D) bucaqlarının

E) boynunun oynaq çuxurunun
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
179) «Qanadabənzər» kürəyin əmələ gəlməsi əlaqəlidir
A) bazu kələfinin zədələnməsi ilə

B) döşün uzun sinirinin əzilməsi və dartılması ilə

C) qoltuqaltı sinirin zədələnməsilə

D) çiyin nahiyəsində qan dövranının pozulması ilə

E) orta sinirin zədələnməsilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
180) Kürək sümüyünün oynaq çuxuru və boynunu sınıqlarlnda uzaqlaşdırıcı şina hansı bucaq altlnda olur.
A) 110

B) 160


C) 90

D) 60


E) 30
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
181) Bazu sümüyünün proksimal ucunun sınıqları ən çox rast gələn sınıqları hansılardır
A) böyük qabarın

B) başının

C) kiçik qabarların

D) cərrahi boynunun

E) anatomik boynunun
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
182) Bazu sümüyünün cərrahi boynunun abduksiyon sınıqları əmələ gəlir
A) bazunun yaxınlaşmasında

B) bazunun rotasiyasında

C) bazunun uzaqlaşmasında

D) bazunun neytral vəziyyətində

E) göstərilən halların hamısında
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
183) Bazu sümüyünün cərrahi boynunun adduksiyon sınığı əmələ gəlir
A) bazunun neytral vəziyyətində

B) sadalanan halların hamısında

C) bazunun yaxınlaşma vəziyyıtində

D) bazunun uzaqlaşma vıziyyıtində

E) bazunun bükmə vəziyyətində
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
184) Bazu sümüyü boynunun pərçim olunmuş abduksiyon sınıqları hansı bucaq altında olduqda birmomentli repozisiya tələb olunur.
A) 20

B) 10


C) 60

D) 90


E) 35
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
185) Bazu sümüyünün cərrahi boynunun sınıqlarında aksial rentgenoqrafiya etdikdə bazunun uzaqlaşma bucağı neçə dərəcə olmalıdır
A) 180

B) 50-60


C) 10-20

D) 30-40


E) 90
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
186) Bazu sümüyünün diafizar sınıqlarında əzələ interpozisiyasının əlamətləri hansıdır.
A) fraqmentlərin ideal repozisiyası

B) repozisiyanın müvəffəqiyyətsizliyi

C) sümük xırıltısının olmaması

D) fraqmenlırin yerdəyişməsi

E) bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
187) Əlverişli şəraitdə bazu sümüyünün diafizar sınıqları konservativ müalicə olunduqda hansı müddətə bitişir.
A) 12-14 həftəyə

B) 16-18 həftəyə

C) 4-5 həftəyə

D) 20-22 həftəyə

E) 6-8 həftəyə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
188) Folkman kontrakturası nəyin nəticəsində əmələ gəlir.
A) bazu kələfinin zədələnməsində

B) bazu sümüyünün ikili sınığı

C) qan dövranının tam,ancaq dəqiqələrlə olan olan pozulması

D) arterial qan dövranının tam olmayan,ancaq uzunmüddətli,əhəmiyyətli dərəcədə pozulması

E) bazu sümüyünün qəlpəli sınığı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
189) Bazu sümüyü sınığında Folkman kontraturasının inkişafı üçün ən təhlükəli hissə hansıdır.
A) bazu sümüyünün aşağı 1/3-nin sınığı

B) bazu sümüyünün yuxarı 1/3-nin sınığı

C) bazu sümüyünün cərrahi boynunun sınığı

D) bazu sümüyünün proksimal hissəsinin oynaqdaxili sınığı

E) bazu sümüyünün orta 1/3-nin sınığı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
190) Körpücük sümüyünün akromial ucunun natamam çıxığı baş verir.
A) körpücük-akromial bağının dartılmas

B) ancaq körpücük-dimdik bağının cırılmasında

C) ancaq körpücük-akromial bağının cırılmasında

D) körpücük-akromial vəkörpücük-dimdik bağlarının cırılmasında

E) körpücük sümüyünün sınığında
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
191) Körpücüyün döş ucunun hansı cıxığı daha çox rast gəlir
A) döşsümüyüaltı

B) döşsümüyüönü

C) döşsümüyüüstü

D) ikitərəflı

E) döşsümüyüarxası
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
192) Çıxıqlar ən çox rast gəlinir
A) bud-çanaq oynağında

B) diz oynağında

C) mil-bilək oynağında

D) dirsək oynağında

E) bazu oynağında
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
193) Bazunun çıxığı hansı sınıqla müşaiyət olunur.
A) böyük qabarın

B) kürək sümüyünün dimdik çıxıntısının

C) kürək sümüyünün bizvarı çıxıntısının

D) kiçik qabarın

E) körpüçük sümüyünün sınığı ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
194) Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra nə ilə fiksə edilməlidir.
A) yumşaq sarğı ilə

B) Vanşteyn qips sarğısı ilə

C) gips sarğısı ilə

D) torakobraxial sarğı ilə

E) yaylıqla
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
195) Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra immobilizə müddəti nə qədər olmalıdır.
A) 10 həftə

B) 6 həftə

C) 8 həftə

D) 1-2 həftə

E) 4 həftə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
196) Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra nə qədər müddətə yükgötürmə məhdudlaşdırılır.
A) 6 ay

B) 3 ay


C) 1,5 ay

D) 2 ay


E) 10 ay
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
197) Saidin hansı çıxığında o, uzanmış görünür.
A) bayır

B) ön


C) arxa

D) iç


E) sümüklərin aralanması ilə olan
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
198) Saidin çıxığı diaqnozu qoyulduqdan sohra hansı müddətə yerinə salınmalıdır.
A) 3-4 gün sonra

B) 1-2 saat sonra

C) 1 həftədən sonra

D) dərhal

E) 1-2 gün sonra
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
199) Təzə çıxıqlar hansı müddətə olan çıxıqlar hesab edilir.
A) 4 həftədən çox

B) 1 həftəlik

C) 2 həftəyə qədər olan

D) 3 həftəlik

E) 4 həftəlik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
200) Təzə olmayan çıxıqlar hansı müddətə olan çıxıqlardır.
A) 4 həftədən çox

B) 2 həftəyə qədər olan

C) 4 həftəlik

D) 3 həftəlik

E) 1 həftəlik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
201) Köhnəlmiş çıxıqlar hansı müddətə olan çıxıqlardır.
A) 4 həftədən çox olan

B) 4 həftəlik

C) 1 həftəlik

D) 2 həftəyə qədər olan

E) 3 həftəlik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
202) Sınıq- çıxıq üçün xarakterik əlamətlər hansıdır.
A) güclü ağrı

B) yayvarı hərəkət

C) passiv hərəkətlər etmənin mümkün olması

D) sümük xırıltısı

E) bütün aktiv hərəkətlərin mümkün olması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
203) Sınıq-çıxıqlar üçün xarakterik simptomdur.
A) ətrafın qısalığı

B) yayvarı hərəkətin və sümük xırıltısının olmaması

C) güclü ağrı

D) ətraf oxunun dəyişməsi

E) deformasiya
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
204) Çıxıq hissə oynaqdan distal hissəyə görə hesab edilir,hansından başqa.
A) mil başınınm çıxığı

B) bazu çıxığı

C) əsas falanqanın çıxığı

D) körpüçüyün sternal uçunun çıxığı

E) körpücüyün akromial ucunun çıxığı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
205) köhnə çıxıqlar müalicə olunur.
A) skelet dartması tətbiq etməklə

B) uzaqlaşdırıcı şinada

C) əməliyyat yolu ilə (açıq və ya aparatla)

D) konservativ (yerinə salınmaya cəhd)

E) Gips sarğısı ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
206) Falanqanın çıxığının müalicəsində tətbiq olunmur.
A) operativ (qanlı)yerinə salınma və millərlə fiksasiya

B) dırnaq falanqasından skelet dartması

C) yerinə salınma və Aşkinazi aparatı ilə fiksasiya

D) konservativ yerinə salınma vəmetal naqil vəyametal şina üzərində fiksasiya

E) konservativ yerinə salınma vəqipslə immobilizasiya
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
207) Bilək sümüklərindən hansı sümüyün sınığı daha çox rast gəlinir.
A) qayıqvarı sümüyün

B) noxudvarı sümüyü

C) aypara sümüyün

D) üçvəchli sümüyün

E) qarmaqlı sümüyün
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
208) Çıxıqla ən çox müşaiyət olunur.
A) Bennet tipli sınıq-- 1-ci əl daraq sümüyü əsasının sınığı

B) 5-ci əl daraq sümüyü diafizinin sınığı

C) 5-ci əl daraq sümüyünün distal hissəsinin oynaq ətrafı sınığı

D) 5-ci əl daraq sümüyünün proksimal hissəsinin oynaq ətrafı sınığı

E) əl daraq sümükləri başının oynaqdaxili sınığı
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
209) Əl darağı sümüklərinin yerdəyişmiş sınıqlarında müşaiyət olunmur
A) əl darağı sümüklərinin qısalması

B) əl darağı sümükləri oxunun bucaq altında ovuca tərəf əyilməsi

C) əl darağı-falanqa oynağının hiperekstenziyası

D) falanalararası oynağın hiperfleksiyası

E) 1-ci barmağın uzaqlaşması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
210) Bud sümüyü boynunun sınıqlarının klassifikasiyasnda aşağıdakılar ayırd edilir, hansından başqa
A) transservikal

B) burmalaraltı

C) burmalararası və burmalaraltı

D) medial

E) lateral
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
211) Bud sümüyü boynunun sınıqlarının konservativ müalicəsinə hansı sadalanan metodlar aiddir,hansından başqa
A) koksit gips sarğısı

B) funksional müalicə

C) budun yuxarı 1/3-nə kimi gips sarğısı qoymaqla repozisiya olunmuş fraqmentlərin immobilizasiyası

D) skelet dartması

E) fraqmentlərin repozisiyası və İlizarov aparatı ilə fiksasiyası
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
212) Bud sümüyü boynunun açıq osteosintezi sadalanan üstünlüklərə malikdlr,hansından başqa
A) az travmatikdir

B) qəlpələrin möhkəm bərkidilməsi

C) xəstənin tez aktivləşdirilməsi

D) fiksatorun dəqiq keçirilməsi

E) qəlpələri dəqiq repozisiya etmək
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
213) Böyük və kiçik burmanın sınıqlarının operativ müalicəsi bütün aşağıda sadalananlar metodlarla həyata keçirilir,hansından başqa
A) millər və düyüncüklü millərlə

B) metal ştiftlər və vintlərlə

C) sümük ştiftləri ilə

D) kompression –distraksion və yivli mil aparatı ilə

E) tikiş materialı ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.
214) Bud sümüyünün sınıqlarında proksimal fraqmentin maksimal uzaqlaşması və bükülməsi müşahidə edilir
A) diafizin aşağı 1/3-nin

B) kondilusüstü

C) diafizin qəlpəli sınıqlarında

D) diafizin orta 1/3-nin

E) diafizin yuxar1/3-nin
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 3-x tomax, Ö.Q.Şapoşnikov, Moskva 1997.; Travmatoloqiə i Ortopediə. Rukovodstvo dlə vraçey, V 4 tomax N.V.Kornilov, G.Q.Qrəznuxin i dr., Qippokrat, 2008.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə